Padla rosa studená
lidová z Moravy (František Sušil)
Arr. Vít Janata
7 taktů TACCET

Soprano  



Alto
 

Tenor
 



 

Bass
   
 

 
   
Kri - ste ne - bes - ký,

    
Kri - ste ne - bes - ký,

       
 
 
Pad - la ro - sa stu - de - ná,
Kam -pak krá - číš, Ma - ri - a?
Do Bet - lé - ma vkro - či - la,
Čím ho křtí - ti bu - de - me?




Kri - ste ne - bes - ký,

  
 

Kri - ste ne - bes - ký,
4
 














7

A
 
A
 
 A
-
-

-
-
 
A
le
le

le
le
lu
-

-
lu
-
lu
-
-

-
lu
ja,



-


-
    

 

ja,

ja,


zdrá - vas, Ma - ri - a.
   
    
zdrá - vas, Ma - ri - a.
 

    

A - le - lu - ja,
- dí
po
ní
Ma - ri - a,
Do
Bet - lé - ma
Ju - do - va,
Sy - náč - ka
po - ro - di - la,
V Jor - dá - ně
v čis - té
vo - dě.
 
 





Solo:

A - le - lu - ja,


 
 cho


    
 



A - le - lu - ja,
zdrá - vas, Ma - ri - a.

    
 
A - le - lu - ja,
zdrá - vas, Ma - ri - a.


Repetice se hraje 5x













zdrá vas,Ma -ri - a.

 
    
zdrá vas,Ma -ri - a.
 

    

zdrá vas,Ma -ri - a.

    
 
ja,
zdrá vas,Ma -ri - a.
Download

Padla rosa studená sbor