Vousatý svět
Voskovec - Werich
Jaroslav Ježek

Soprano  







Alto

 



 



ba
Tenor
Bass



    

ka vad ti
2.Chceš li
a

S. 





A.

by
   

ne na ros te
vous,
ti
šli na ru
  
  
  
 

     
 ži vo ta ne vklouz.
B.


sa tou pa ru

ku.



jsi do
2.nos as poň vou

ku,


     

      
ba né
T.
   

1.ješ tě
1.Do
6

jó
1.Ješ tě jsi moc mla dý


     
2.Sta čí vou sů
   
kou sek
Ješ tě jsi moc mla dý
pa nic a nic
kou sek





    
a hned
u vi





 
Sta čí vou sů
2
12
S.

 
 

pa nic a nic
víc
víc
vě dět ne
mů žeš vě dět
nic.
a hned u
díš,
že
se už vy
špl háš výš a
výš.
ne
mů žeš vě dět
nic.
vy
špl háš výš a
výš.
vi
 
 víc,
T.
     


17
A.
  
1.bá
dáv
2.po
krás
T.
B.
  

  

bra dy
že se po těch vou sech
 

 
S.  

            
bez vou sa té
díš,

 
 
 
ječ
no
kro
ně
ně
už
ku
to
 
  
 
   


 
     

 

bá
dáv
do
zá

ječ
no
kro
ro
ně
to
ku
veň
svě
tak
pěk
vou
tu
hle
ně
sům
pros pí
cho dí
se zpí
pros pí
   


vá
vá
vá
vá



Jak
 
 

Jak
  
   
    
je den krok do

  
krok
 


             
      
A.
B.
         

 
   



  
krok
22
S.
 
     
  

A.
3




  
 

pře du

a pak dva zpát
 

 
 

 
 
T.
B.
1.
3
a
a
dva
dva
2.
  

zpát
B.


   

ky
3
3
                
je den krok do
pře du a pak dva
       
nost a
důs
toj nost
sta rým ná le
ží,
2.Nik
dy si
ne
dá me
ša hat na vou
sy,
je den a pak dva zpět.


      

            

  

zpět.
1.Váž
 

T.
  
 

zpět.
27
 

ky

S.  
         
A.
 
     

  
 
dáv
no pra dáv
no už
kdo
je bez vou
sý má

  
 
     
3
4

   
    
S.     
          

     




 

33
         
A.
na mlá de ži. Krá
čej jak
krá
čí ce
lý vou sa tý
svět,
na nás ta ko
vý hle vou sy.
čí me
krá
čet jak
krá čí ce lý
svět,
Rá
    





  

      

                    


T.
B.
ne zá le ží
39
 
S. 










 










Je
den
krok
do
pře
du,
je
den
krok
do
 
 krok





 



A.
T.
B.


 

a


pak
 



dva, krok
 
 
42
S.
 
 

A.
   
pře
T.
B.
du,
      
5
 
      
 
je
den krok do
pře du
 

      


 
 

 
    

a pak dva, je
den krok do
a

pře du
  
dva
 
a
dva
 
 



 


zpět.
zpět.



Download

Vousatý svět