İÇİNDEKİLER
Giriş ................................................................................................................ 1
Oyunun Tanımı .............................................................................................. 3
Oyunun Tarihçesi ........................................................................................... 5
Çocuk Oyunlarında Tekerlemeler .................................................................. 7
Çember Oyunu ................................................................................................ 9
Tahta Topu Oyunu (Kale Oyunu) ................................................................. 10
Peçiç (Petiç) ................................................................................................. 11
Astık Mastık Oyunu ...................................................................................... 13
Çemberbaz Oyunu......................................................................................... 15
Uçak Oyunu .................................................................................................. 16
Şıngala Oyunu (Tekme Atma Oyunu) .......................................................... 17
Altın Top Oyunu ........................................................................................... 18
Yüzük Oyunu ................................................................................................ 19
Kiremit Devirme Oyunu................................................................................ 19
Basmık Oyunu............................................................................................... 21
Çakmak Attım Oyunu ................................................................................... 22
Çelik Çomak (Çubuk) Oyunu........................................................................ 24
Gögercin Taklası Oyunu ............................................................................... 27
Çubuk Oyunu ................................................................................................ 28
Deveci Lebli Bacı Oyunu (Zincir Kırma) .................................................... 29
Kayış Kızdı Oyunu (Kemer Saklambacı) ..................................................... 31
Ebe Bizi Kurda Verme (Kurt-Kuzu) Oyunu.................................................. 32
Çöp Çekmece Oyunu .................................................................................... 34
Şeker Bulmaca Oyunu................................................................................... 35
Sıçratan Top Oyunu ...................................................................................... 36
Za Güle Zaza Güle Oyunu............................................................................. 37
Dilsiz Oyunu ................................................................................................. 39
v Yağ Satarım Bal Satarım Oyunu ................................................................... 39
Tokmak Oyunu.............................................................................................. 41
Holi Oyunu.................................................................................................... 41
Gölde Ebesi Oyunu ....................................................................................... 43
Gerehli Oyunu............................................................................................... 43
Topaç Oyunu................................................................................................. 44
Üçgen Oyunu ................................................................................................ 45
Uzun Eşek Oyunu ......................................................................................... 46
Tahta Top Oyunu .......................................................................................... 47
El Vurmaca Oyunu........................................................................................ 49
Mam Bekleme Oyunu (Mam’ın Elle) ........................................................... 49
Beş Taş Oyunu .............................................................................................. 52
El-El Üstüne Oyunu ...................................................................................... 54
Eşim Eşim Seni Süren Kim Oyunu ............................................................... 55
Körebe Oyunu ............................................................................................... 56
Köşe Kapmaca Oyunu................................................................................... 57
Mendil Kaçırma Oyunu................................................................................. 58
İstop Oyunu................................................................................................... 59
Açıl Kilidim Açıl Oyunu............................................................................... 60
Aralı Emen Oyunu ........................................................................................ 61
Arpa Çarpa Oyunu ........................................................................................ 61
Aç Kapıyı Bezirganbaşı Oyunu..................................................................... 62
Alkuç Balkuç Oyunu..................................................................................... 64
Üçgen Peynir Dilimleri Oyunu...................................................................... 64
Ben Çarşıya Gittim Oyunu ............................................................................ 65
Yakan Top Oyunu ......................................................................................... 65
Cırtcak (9 taş) Oyunu .................................................................................... 66
Sek Sek Oyunu.............................................................................................. 66
Eski Minder Oyunu ....................................................................................... 67
Tribom Oyunu............................................................................................... 67
Topal Karga Oyunu....................................................................................... 68
Dönmece Oyunu............................................................................................ 68
Kurt Kardeş Oyunu ....................................................................................... 69
Yattı Kabak Kalktı Patlıcan Oyunu ............................................................... 69
Fıs Fıs (kulaktan kulağa) Oyunu ................................................................... 70
Orta Sıçanı Oyunu......................................................................................... 71
Gama Oyunu ................................................................................................. 71
Birdir Bir Oyunu ........................................................................................... 72
Haya Maya Oyunu ........................................................................................ 73
Taştayım Topraktayım Oyunu....................................................................... 74
vi
Kaptan Vur Oyunu ........................................................................................ 75
Elim Sende Oyunu ........................................................................................ 76
Kuskus Oyunu............................................................................................... 76
Bom Oyunu ................................................................................................... 77
Toplan Kaç Oyunu ........................................................................................ 78
Kavun Karpuz Oyunu.................................................................................... 79
Cüz Oyunu .................................................................................................... 79
Edi Nine Bedi Nine Oyunu ........................................................................... 80
Don Ateş Oyunu............................................................................................ 81
Vız Oyunu ..................................................................................................... 81
Trencilik Oyunu ............................................................................................ 82
Cereyan Oyunu.............................................................................................. 82
Postacı Oyunu ............................................................................................... 83
Hüt Oyunu..................................................................................................... 84
Halka Oyunu ................................................................................................. 84
Arabistan Buğdayları Oyunu......................................................................... 85
Top Sektirmece Oyunu.................................................................................. 86
Yirmi Taş Oyunu........................................................................................... 87
İp Atlama Oyunu........................................................................................... 87
Horoz Dövüşü Oyunu.................................................................................... 88
Ayak Bağı Oyunu.......................................................................................... 88
Anneanne Saatin Kaç? Oyunu....................................................................... 89
Çaydanlık Oyunu .......................................................................................... 90
vii 
Download

İÇİNDEKİLER