STŘEDOČESKÝ KRAJ
Řeteč
RBC 832
Ohař
Řejvodův
Mlýn
RBC 855
Tisov
Březí
M etly
Ú jezdec
RBK 274
Zám lyn í
Netušilův
Mlýn
Předm íř
SR1
Hradčany
Bělčice
Štěpánka
RBK 276
I/
Řiště
Hutě
39
Hornosín
RBC 0
RBK 277
Ovčín
Závišín
Paračov
Nový
Dvůr
Ha jany
J
Pole
R
oNBC36
K
M račov
Pod Kuší
Lnářsk ý
M álkov
Ý
SR4
K
S
Ň
E
Z
L
P
Střelsko hoštická
Lh ota
RBK 326
Kozlov
NBK 113 Na Vidrolce
NBK 113
Nové
Dvory
Volenice
Šebelovský
Mlýn
Krejnice
RBK 332
Oh raze nice
Vojn ic e
Zvotoky
Předměstí
Strašice
Smítka
U Rejsků Prachař
Lh ota pod
Ků strý m
Víska
Novoveské
Samoty
RBC 1724
NBK 111
Vyšehrad
Martínek
Pilařův
Mlýn
Kůsov
Staré
Hutě
Hraběcí
Huť
NBK
173
NBK 173
Paříž
Šin dlov
Hrabice
SO8 RBK 0
Brantlův
Dvůr
Vilémov
Františkov
N ový
Sv ět
NBK 173
RBC 663
Hrabická RBC 634
Lada
Michlova
Huť
Velký
Stará
Dům Michlův Lipka
Mlýn
RBK 5
Smrčí
RBC 0
Bořanovice
Cejsice
U Sloupů
RBC 794
Výškovice
D#32
NBK 110 D5/7
Brantlova
Pila
Ee#3
Boubská
Svatá M aří
VIM PERK
Bláhov
U Obory
Veselka
D5/8
Buk
Nová
Hospoda
Trytlův
Mlýn Matulkův
U Petra
Mlýn
Machův
U Lady
Mlýn
Urbánkův
NBK 110
RBK 10
Nedvídkov
Brdo
Mlýn Včelná pod
Bou bín em
Ben eda
Zálezly
H orn í
N akv asovice
Do ubrav a
M ojk ov
Škarez
2.díl
RBC 627
H orn í
Kožlí
Dach ov
Kosm o
U Silnických
Žárovná
Vojslavice
Škarez
1.díl
oEe8
La žiště
Šv ih ov
Studená
Ee8 Milešín
Drslavice
Drahonice
RBC
769
Koječín
Javor nice
Lipovický
Mlýn
Kon opiště
Dub
Lipovice
Vlachovo
Březí
Cho cho latá
Lh ota
Budkov
Chlum any
Do ln í
Kožlí
Pěčnov
H orou ty
Husinec
Zábrdí
D35/2
D32
Výrov
RBK 357
RBK 378 Podhory
Bavorovské
Svobodné
U Moučků
Hory
RBC
Blan ič ka 770
RBK 377
KP20
SR#1
Bělečský
Mlýn
RBK 375
Strunkovice nad Blanicí
oV41
Šipo un
Pro tive c
RBC
771
Běle č
Běle čská
Lh ota
Újezd
Libějovické
Sv obod né H or y
Chelčice
D7/4
NBK 119
RBC 766
Libějovice
Truskovice
Lomec
H ole čkov
Setuň
Hracholusky
Paseky
Zábla tíčko
Ee#4a
U Ptáčníků
Kratochvíle
Obo ra
RBK 27
Petrův
Dvůr
RBC 772
Česká
Lh ota
NETOLICE
N ovo sedly
Rabín
Lékařova
Lh ota
H láska
Ee#4b
Třetina
Olšovice
Ee#4a
Ee35
D7/5
Hlavatce
Triumf
Koč ín
Dívčice
Zbud ov
M ydlova ry
Sedlecký
Dvůr
Sedlec
Překážka
Plásto vic e
Ep/E
RBC
761
NBK 119
oEe33c
Jeznice
NBK 60
N ová Ves
Na Kukli
Červený
Kříž
D82/3
Purkarec
RBC 765
Jednoty
RBK 381
Němčice
Radonice
Němčice
Chlum ec
Zahá jí
U Cáby
Pele jovice
Vlkov
U Šafaříka
Neplachov
U Petra U Čížka
D56/2
oRBK372
Bošilec
Vitín
D3/4
D1/5
D3/4
D3/3
Švamberk
D56/3
oEp7
N a Liboch ové
D1/4
U Prokšů
Cirhan
oNBC26
D ynín
Ševětín
Lh ota
Pazderna
Lhotský
Dvůr
M azelov
Hrobárna
Mazelovská
Háj.
U Blažků
NBC 2006
RBC 682
RBK 385
U Dobešů
V42
Měruše
U Vohnoutků U Hlávků
Ponědrážka
U Chrtů
V3
RBK 479
Bašta
Zábla tí
U Špuláka
Vřesná
Kostroun
RBK 477
Dírná
Baldinka
V Drápale
RBC 680
Metel
Val
Metel
Karštejnská
Bašta
Vyšné
Vršková
RBK 489
Šindelka
Kužel
Fra helž
D10/1
RBC
683
Obecní
Mlýn
Bašta
Naděje
RBK 478
RBC 684
RBK 483
Sednička
Pávek
RBK 490
M ostečn ý
Černá
RBK 484 U Blažků
Hamry
RBK 468
U Hunalů
U Dýmáku
Mnich
Holenský
Dvůr
Svatá
Barbora
Evženovo
Údolí
Na Sýkoře
Stajka
Horní
Radouň
Na Padrtích
RBK 467
Kostelní
Radouň
V9
Lodhéřov
Ha dravova
Rosička
V Parízu
Lovětín
V9
DOLNÍ
RADOUŇ
Pýchov
Velký
Ratm írov
U Pazderny
Na Samotách
Bažantnice
DĚBOLÍN
Horní
Skrýchov
D/A
Obora
Nový
Dvůr
D#36c
RADOUŇKA
Sádky
DOLNÍ SKRÝCHOV
MATNÁ
RBK 498
SO15
Na Valše
Lišný
Dvůr
Rudolfov
RBC 672
Pohodnice
Kr uplo v
U Kapků
N ekra sin
V9
oD9/5
V9
Kam enný
M alíkov
Bednáreček
U Baslů
Popelín
Dobrá
Voda
Ep13
oEp13
Nová
Olešná
Bašta Humlův
Mlýn
D vore ček
Hanusův
Mlýn
Bořetín
Oldřiš
Strmilov
M alý
Ratm írov
OTÍN
Na Pustém
RBC 669
Studená
Jilem
Dolní Mlýn
RBC
1910
Vlčice
Střížovice
Rozkoš
RBK
500
Bud kov
Kotrčův
Mlýn
Leštin a
Horní
M eziříčko
Kremolíny
M alý
Jen íkov
Velk ý
Jen íkov
RBK 476
Skr ých ov
V11
Dvůr
Kočvárův
RBK 499 Balkův Mlýn
Mlýn
Horní
Něm čice
RBC 1909
H orn í
Bolíkov
D9/9
D9/8
D9/7
RBC 668
Sv ětlá
NBC 80
V#1
Vackův
Mlýn
RBC 686
Nový
Svět
Palu pín
Amerika
H orn í
Pole
Do m ašín
H orn í
D vorce
D9/6
M utyně ves
Blatiny
Perka
Zahrádky
Bělidlo
Kopce
VY
SO
ČI
NA
oNBC80
H orn í
Olešná
Do ubrav a
Česká
Olešná
Bosna
M atějov ec
Blažejov
D#36a
Březina
Na Obci
JINDŘICHŮV HRADEC
D12/5
Zdešov
U Václavíčků
Rodvínov
Jin dřiš
Na Baště
BUK
D9/5
U Kanclova
oSO15
V9
Bednárec
Jarošov nad
RBK 1609
Nežárkou
RBC 541
U Malíře
Malá
Rosička
Brabec
H ostěje ves
Hlubokodol
D75/9
Žďár
Rosička
U Mikšů
KR
AJ
RBC 692
RBK 473
RBC 673
Drahý ška
Březí
U Buzků
U Tyšerů
D42/2
42
/2
c
3
p1
oE
DETAIL: ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 : 50 000
NOVÁ
VČELNICE
Mlýnek
oD
Vlčkov
Vlčetinec
Karlov
V9
Klenovská
D9/3
Dívčí
Kopy
Na Samotách
Ve Vile
D#36b
D/H
V5
Na Skalkách
Okrouhlá
Radouň
N ajdek
D9/4
Roseč
Starý
Bozděch ov
Na Hájku
oV9
RBC
678
Kukanda
RBC 693
U Daňhelů
Plasná
Pod
Hradem
RBC
677
RBK 493
RBC 604
V43
Vodná
Buk ovka
N ový
Bozděchov
Bozděch ov
RBK 466
RBK 487
Holenská
Ovčín
Holenská
Háj.
Bašta
RBK 486
RBK 485
Hladov
U Piclů
Husárna
Novákova
U Bindnera
Cihelna
U Baštáře
U Vojtů
Hodův
Mlýn
U Strakatého
Rosička
Světce
Prokopský
Dvůr
Ratiboř
RBC 679
RBC 603
NBC 52
oNBC52
U Lískovců
Žďárská
Háj.
Řehořinky
Karštejn
D43/2
2/
1
D42/1
oD3/6
Studn ice
Vilémka RBC 1570
D26
Drunče
Nedbalov
U Cábka
Pluhův
Žďár
Dolní
Mlýn
K len ov
Cikar
US#11
D3/6
Deštná
Voleský
Mlýn
U Tůmových
Poh oří
RBK 480
Bašta
D75/7
Psárov
Jižná
U Kačerů
Lh ota
Lustigova
Nítovice
Cihelna
Stachova
Cihelna
Tesařka
D#36c
oD26
oD
4
U Lázní
Vondrovy
Višňová
KARDAŠOVA ŘEČICE
Ovčín
NBK 169
Nový
Mlýn
D9/2
Drahov
U Nohavů
Vícem il
Horní
Mlýn
Pleše
Vávrovka
H am r
V Běrdáku
U Láfa
Ponědraž
Zlukov
Hlavičky
Vlkov
U Vencláků
SO14
RBC 558
Nový
Dvůr
RBC 1907
Čer ven á
V Chalupách
Lh ota
Doležalův Mlýn
Záhoří
Bašta
Mlýn
Dehetník Krkavec
D15
Pod
Vícemilí
Fejralka
D37/4 Tyršova čtvrť
RBC 0
Bašta
Doňov
Chotěm ice
Sam o soly
Biskupský
Dvůr
D43/1
Zárybničí
K Hlinovkám
Lžín
Řípec
RBK 488
Zálu ží u
Bud islav ě
Zářičí
Třebějice
oNBK117
D1/6
Ee34
D#17
Březina
Lipovk a
U Lesa
Závsí
D1/2
Podhrázký Bašta
Mlýn
Budislav
N ová Ves
Bažantnice
Máchův
Mlýn
H rušov a
Lh ota
Tříklasovice
SR13
RBC 608
Ee30
D57
D20
An no vice
RBK 465
M ezná
U Svitáků
D9/1
PPO#1
oNBC2006
Gebrovna
Na Jednotě
RBK 382
VS#1
Kvasejovice
V#3
Klobásná
Katov
D63/2
D63/3
RBC 611
Ee12
RBC 694
D#25
Malovec
Zlatý
Dvůr
Podchlebovský Mlýn
Újezdec
KP18
RBK 460
Tučapy
Ve Lhotách
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
Kun dratice
Horusice
Radon ice
U Háje Poněšice
Stará
Obora
H vozdno
Drahotěšice
NBK 60
NBC 26
Popov ice
RBK 372
Nový
Dvůr
U Blažků
Přehořov
RBK 459
Žíšov
D1/3
Sedlíkov ice
Krotějov
Chlebov
RBC 699
RBC
1908
V Rudě
SR7
Vyhlídka
D37/3
Dolní Bukovsko
Bažil
U Zemanů
V2
Sviny
D#11
KP17
Dráchov
RBC 782
V2
Líšnice
D73
M ažice
H orn í
Buk ovsko
Nový Dvůr
Zvěrotice
Kakalík
D7/8
D3/5
oNBK118
Jankovský
V Jankově Mlýn
H lavň ov
D#26
SO11
RBC 602
RBK 464
Pokrupovna
KP35
oSO11
Ee2
Pazderna
U Vařečků
Pře dboř
Ovčín
D28
D#28
Dráchov
Jitra
Borkovický
Dvůr
M odrá Hůrka
Ve Smrčí
Zátiší
Zámeček
D vorce
U Antošů
Na Pískách
Sobě tice
Ee31
Dobrá
Voda
RBK 463
U Prokšů
RBC 732
Prase tín
Vlčeves
M lýny
RBC 695
Žebračin
Cabrky
Bran dlín
Větrov
M yslkovice
Hliňák
Čeraz
Borkovice
D37/2 Bzí
Táborské
předměstí
RBK 458
Čejnov
RBK 369
oEe31
D#27
Vesce
Hajnice
RBK 371
V Chalupách
Nová
Hospoda
D/D
K leča ty
Ha rtm anice
Kostelec
Rachačky
Zálu ží
Zálší
Klenovice
SOBĚSLAV
M okr á
oEp4
Sedlečko
u Soběslavě
Ovčín
Špačkův Mlýn
U Luhu
Vlastiboř
Naděje
RBC 696
U Hasíka
Pod
Svákovem
RBC 775
oEe33a1
Dubové
Mlýny
Budáček
Hroznějovice
Sv in ky
Choustník
D12/1
NBK 117
Na Hrádku
Chrbonín
Kaje tín
RBC 698
Veselka
Nedvědice
Skopytce
SO13
NBK 118
Za Petrovým
oEe33a2b
Krátošice
RBK 457
Janov
oEe33b
Ee33
Košice
Do ubí
Skalické
Jednoty
Skalice
Roudná
Rybova
Lh ota
Deb rník
Kom árov
RBC 774
Štipo kla sy
Pořežán ky
Coufalka
Rytířský
Mlýn
D3/2
Cha brovice
D81
KP22
Blatiny
Lišky Sv atá
An na
Terezín
Krtov
Blažkův
Mlýn
D7/7b
SO10
Hadovky
Ovčín
Na Sádkách
RBC 609
Josafat
U Benedů
RBK 462
U Rybáků
Vosovice
D75/5
Ep4
RBK 461
V Hájovně
Dlouhá
Lhota
U Hliňáka
RBC
697 Strakačov
Bore k Spálený
Strkov
Na Kopečku
RBK 318 Na Sádkách
RBC 601
RBK 366
RBC 777
Pila
Kadleček
Třebiště
Kozlov
RBK 368 Komárovská
Korákovská
Korákov Hájovna
Žimutice
Pořežany
Býšo v Strouha
Výštice
D82/1
Do ln í
Kn ěže klady
Želeč
Radim ov
oEe33c
Kozelka
U Ryndů
H rušov
Třebišťské
Jednoty
Vyhn anice
Hajnice
Markovna
Krako včice
Na Rybárně
Na Vrchu
Na Bráně
RBK 370
Žimutický
Mlýn
Tuch on ice
Jednota
D82/2
D37/1
Horní
Kněžeklady
Hodětín
Čenkov u
Bechyně
Bečice
Červený
Dvůr
oEe33b
Ovčín
KP#1
Dobšice
RBC 764
Hajnice
Záhoří
Hvížďalka
Branovice
Kozlovák
N ová Ves
Benešovská
Blate c
Čečkov
D75/2
Hlavatce
RBK 367
Ústrašice
U Dřevů
RBK 365
Hvožďánek
Havlice
Bezděčín
Černice
RBK 364
Německý
Dvůr
Malý
Čeňkov
KP16
Olešník
NBK 119
Bedrnická
Hněvkovice Třitim
na pravém
břehu Vltavy
U Palečků NBK 60
Hněvkovice
na levém
U Pištory
břehu Vltavy
Krejcárka
Velice
Nákří
Předčice
Břehy
oSR6
Marunka
KP9
oD
/R
D18/1
Et1
Kozm ice
Radenín
RBK 414
D54
NBK 120
Podhorský
Mlýn
oEe33a2a
D3/4
KP34
KP23
KP21
NBK 120
N ové
D vor y
H roby
Sedlečko
Bítov
PLANÁ NAD
LUŽNICÍ
RBK 417
Bítovský
Mlýn
D6/12
RBK 3038
RBK 37
D7/7a
Radostov ice Poř ín
Lažan y
N uzbedy
Vodice
H ájek
Hůrka
Lejčkov
D14/1
D/R
Babčice
K ladr uby
Záhostice
Doubrava
Turovec
Kravín
D75/3
Obo ra
RBC
776
D29/2
Březnice
Sm ilovice
Čihovice
RBC 763
Et1
Libív
Nová Hospoda
Pode řiště
Ee32
Dříteň
RBC
762
D18/2
Hůrka
NBK 119
Du ben ec
Malovice
Kr te ly
KP38
Širočiny
Bída
Račina
SR6
Sudoměřice
u Bechyně
D29/1
Zhoř u
Tábora
V Jitrech
Sádky
Radostná
Podolí
Skrýchov
u M alšic
Du dov
Bežerovice
Židova
Strouha
Malá
Varta
D#30
U Bulků
Zvě rkovice
Ohrada
Netěchovice
TÝN NAD VLTAVOU
KP15
D29/10
RBC 705
Jarošovice
Litorad lice
Zábla tí
M alov ičk y
RBK 376
D#7
Pazderna
Klůs
Fišerák
Záluží
Temelín
Strpí
N estanice
Borská
Háj.
Ee#4b
Strachov ice
SO7
U Píchů
D40/3
D31/1
V Semenci
Všech lapy
D29/3
Jamník
Koloděje
nad Lužnicí
RBC 815
M alešice
Bílá
Hůrka
Ep10
Radom ilice
H radiště
Vitějovice
Ú jezdec
Čern ěv es
U Dragounů
Velk ý
Bor
oD/E
Hvožďany
Na Lázni
Záhorčí
D/E
Bohunická
Boh un ice
U Sýkorů
Sedlec
Chva lešovice
Číčenice
D#33
Ee11
Suchá
Luka
Ovčín
U Kulhánků Čavyně
Ee22
Záboří
Přehájek
D40/2
Lh ota pod
H oram i
Na Překážce
Bojiště
Všem yslice
U Masáka
NBK 60
U Myšáků
Vrbí
oD40/2
Planov y
Fanfíry
Zlouň
U Mosteckých
KP14
Kře pice
Nová
Hospoda
M alý Bo r
D#5
Stožice
Dlouh á
Ves
Sv ojn ice
Na Osuli
Svobodné
Hory
V Cihelně
Nový
Dvůr
Čichtice
Blanice
Těšovice
Sirkovna RBC 773
Podedvorský
Mlýn
RBC 792
Budkovský
Mlýn
U Hudlivaňků
U Pomijů
RBK 380
Rozovy
D45/2
Slav ětice
D#7b
Těšínov
Podskalí
Loucký
Mlýn
Pařezí
N eznašov
Karlov I.
D#7d
Shon
RBC 1735
Milenovice
Všeteč
Lišky
Na Libuši
RBK 362
Cihelny
Nový SR24
Dvůr
Třebelice
SO6
Oblajovice
H orn í
H ořice
Nehyba
RBC 610
Lhotka
Hamerský
Mlýn
Oblajovický
Lhota
Dolní
Hořice
CHÝNOV
Nová Ves
u Chýnova
D19
RBK 3036
Zadn í
Nový Mlýn Lom n á Hrstky Ondřejka
Osikovec
M alešín
V#2
D6/10
Červený
Dvůr
Lhota
Samoty
M aršov
Čen kov
SEZIMOVO
ÚSTÍ
RBC
Sou ken ík 739
Mučírna
oD29/4
RBK 363
RBK 319
M ašovice
Zadní
Střítež
Do ln í
Sv ětlá
H orn í
Sv ětlá
H artv íkov
D6/11
Kozský
Pojbuky
Do m am y šl
Kloužovice
Stříbrné
Hutě
D7/6
Blatn ic e
Bradáčov
Blan ič ka
Velmovice
ZÁRYBNIČNÁ
LHOTA D6/9
Kozský
Mlýn
Dolní Větrovy
Koldovka
oD29/6
Lom
Bechy ňská
Sm oleč
Hodonice
Vesce
Homolov
Kořensko
Stružka
D#7a
Krč
Močín
D25
Kopaniny
Nuzice
Rosín
Hosty
Ú jezd RBC 780
Zelendárky
Podkrčí
U Burdů
NBK 60
RBC 785
Červený
Mlýn
U Málků
N ové
Lány
D75/4
Rodná
Zápotocký Mlýn
Dobronice
u Chýnova
oD6/10
MĚŠICE
Velk ý
Ježov
Radostov ice
Nová
Blatnice
RBC 734
U Nácalů
Vočadlo
M alý
Ježov
N aho řany
Cho tčin y
RBC 738
D1/1
oEe2/1
HORKY
Staré Horky Buriánka
Dolejšův Dvůr
D29/6
Radim ovice
Libějice
u Želče
Malšice
Obora RBK 0
ČELKOVICE
Nové Horky
ZÁLUŽÍ
SMYSLOV
Fárův
Mlýn
Obrátice
Františkov
Nové
Dvory
Polánka
Na Puchýrně Du b
Pod
Dubem Chalupa
RBK 413
D29/8 HLINICE
D29/7
Stíska
Smilovy
Hory
Bydlín
Mladá Domamyšl
Bouřilka
V Chalupách
oEe2/2
Kalovice
Na Polánce
D29/9
Vřesce
Horsko
RBK 398
Křivánkův
Mlýn
Stojslavic e
NBK 120
Pohnánec Pohnání
Výhon
Bažantnice
Staniměřice
Větrov
M ostek
H orn í
H rachov ice
Občiny
Ratibořské
Hory
V12
Dvůr
TÁBOR
RBK 318
Pintovka
Slapy
SO4 SO5
Blanické
předměstí
RBC 820
VĚTROVY
Podo lí
Ep25
RBC 735
Dolní
Hrachovice
M ale nín
Ratibo řice
Bradačka
oKP8
ČEKANICE
Pražské
předměstí
oKP6
D29/4
Černýšovice
Senožaty
Zářečí
Kamenný
Obůrka
Dvůr
RBC 779
Doliny
Mezerka Pašovice
Kaliště
U Bartíků
RBK 360
U Konvičků
Radčice
VODŇANY
RBK 379
Na Libochově Bečelov
NBK 119
Křtětice
U Suchomelů
RBC 784
Čačárky
PROTIVÍN
Zelená
U Boru Hora
RBC 767
Rozboudovský
Mlýn
Pražák
Svinětice
V Korazu
Rakovice Vodňanské
Há jek
U Forků
RBK 374
BAVOROV
Na Drahách
RBK 359
N ová Ves u
Pro tivína
Dobrný
Ovčín
Větrov
Dubí
Červený
Dvůr
D29/5
Staré
Lány
RBC
778
RBK 361
Hvožďany
Kolom ěřice
Do břejice
Na Jitrech
Papírna
Dvorce
BECHYNĚ
Ep/A
U Kutišů
Dobronice
u Bechyně
Cihelna
U Bártů
Šternberk
Do ubravk a
Rudolfov
Pletka
D#7c
RBK 360
Landíkova U Andresa
Hadovna
Jalovčí
Chvaletice
Krašlovice
Medenice
Apoleňák
KP13
oD40/1
NBK 176
Malé
Chalupy
Žďár
Chrášťany
Stará
Paseka
Dražičky
RBC 737
oKP7
KP7
RBK 412
Elbanč ice
Běleč
Dolní
Kouty
Horní
Římalův Krchova Ústějov
Kouty RBK 0
Mlýn
Lomná
Radvanov Bostov
Bendovo
RBK 393
D#18 Záhoří
Vaněčkův Mlýn
Tem ešvár
RBC
750
Janov
Obecní
Klapův Dubina Mlýn
Mlýn
Nový
Staré
Mlýn
Kouty
RBK 411
RBC 681
H lasív ko
Jen íčkov a
Sobka
Lh ota
Ee10
D6/8
H nojná
Lh otka
Vrážná
STOKLASNÁ
LHOTA
Ee26
Dolní
Mlýn
Brou čkova
Lh ota
Na Kohoutově
D75/1
NÁCHOD
VŠECHOV
Příběnice
Bečice
Vysoká
H ejlov
KP6
RBK 317
RBC 819
Suchomelův
Mlýn
Svrabov
Dražice
KP5 SO3
U Nováků
Horní Blanice
Cech
Hlasivo Dolní
Cech
Stará
Mindlovka
Vožice
Jedlany
Polánka
D#13
Řem íčov
Hlasivské
Výlevy
Starý Řemíčovská
Lhota
Řemíčovské
Cech
Výlevy NBK 120
Dě dice
Beran ova
Lh ota
Čer ven é Záh oří
Rašovice
Dě dičk y
Zahrádky
- Kahanov
V Parku
Nasavrky Košín
ZAHRÁDKA
Bredův
U Hajného Mlýn
U Rybáka
RBK 316
Ba lkova
Lhota
Kvěchův
Matoušovský Mlýn KLOKOTY
Mlýn
Benešův Mlýn
Riviera
H utě
Koudelka
Hemera
V15
Do ubrav a Kaly
Kozín
Nový
Dvůr
D40/1
Dražíč
Slav ňov ice
D6/7
Lapáček
Radim ovice
u Tábora
Veselka
M eziříčí
Kášov ice
Bejšovcův
Mlýn
Podhrázský
Mlýn
Kř ída
Na Prádle
Černý
les
Kotaška
RBK 315
U Marků
Radětice
Dražícké
Březí
Vran ov
H ladn á
U Viktorů
Soví
Březí
Rybárna
Korečník
Vitoušek
Stružky
Nepomuk
Drtina
RBC 781
NBK 60
US#5
N uzov
Žďárské
Myšenec Cha lupy
K lou b
U Karásků
D31/2
Klokočín
Paseky
Ovčín
Smolečské
Březí
U Pitrů
U Hoška
Kouty
Paseky
Tálín
oKP13
D8/5
Kuk le Bytina
Karlov
Souložnice
H ájky
Odměna
Ha škovcova
Lhota
Karlov-N epom uk
N em ějice
NBK 60
Ú draž
Sv atkovice
D11/12
Řepeč
Stádlec
Ovčín
Knížata
Bradačka
Na Řepečkách
D11/10
Kozín
Rataje
Drhovice
Oltyn ě
D11/11
Bezinky
Borova ny
N ové
D vor y
V Sosninách
Staré
Sedlo
Zběšice
Třem ešn á
RBC
821
Olší
Sosn iny
Sítiny
Svatá V15
Rosalie
Hvížďalky
Hrádek
Rakov
Slabčice
NBK 60
Jehnědsko
RBC 1734
D45/1
Bud ičov ice
Pohorovice
V41
Selibov
Jehn ědn o
Karvašiny
Karvašiny
Bor
Úhražské
chalupy
Bernartice
Radkov
Paseka
Výrec
Opařany
Srlín
M akov
Sedlečko
Chotoviny
V12
Lider ovic e
Ú raz
Buk ová
RBC
749
Bzo vá
Podhradí
Pavlov
VÝKRES Č. 3: VÝKRES ZÁM ĚRŮ
NA PROVED ENÍ ZM ĚN V ÚZEM Í
Vilice
Šelmberský Mlýn
Šelmberk
MLADÁ
VOŽICE
Kříženec
Šebířov
Bor
Noskov
Horní
Dolní
Mlýn
Mlýn
Zárybničí
Vrážná
Kř tě nov ice
Na Vrších
Šetkův
Ševčíkovna Mlýn
D56/1 V Jezerech
Na Vintýřce Rzavá
Řevn ov
Vlásen ice
Pr udice
D24
M orave č
Na Basamtce
Kostelec
Ú leh le
Nemyšl
Záho říčko
Na Pile
Jindův
Mlýn
N ový
Kostelec
Vesec
Pazderna
RBK 314
Drah ně tice
U Třísky
Skr ých ov
u Opa řan
D11/9
Ludvíkov
H ůrka Udiny
Ep2
Karlov
U Pohodnice
V15
Dvůr
Leveč
V15
Široká
Dolní
Lipovsko
U Beránka U Honzíčka
Matka
Ostrý
vrch
oD45/1
Skály
Radany
Vitice
Kocovna
Maletice
Dvorce
RBK 358
RBK 373
US#13
oD35/2
oEp9a
D vory
Bílsko
Blanický
Dvůr
Žíc hove c
NBK 119
Benešovský
Mlýn
Božovice
Lidm ovice
RBC
768
RBC 1736
D vore c
RBC
1733
Heřm a ň
Olšovna
Leskovec
Borč ice
oD34
D34
Pivkovice
Tourov
Du bská
Lh ota
Žebrákov
U Vlasatých
RBC
783
Útěšov
Štětín
O včín
Červený
Mlýn
Albrech tice
Skočice
D7/3
Kráčmer
D14/3
Kunšov
Ee#2b
D8/4
Radějovice
Krajníčko
Bohunice
Újezdec
oD8
M ěkynec
Tvrzice
Do ln í
N akv asovice
U hřice
Libotyn ě
Šum avské
Hoštice
Všech lapy
Bušanovice
Želiboř ice
Rejty
Vícem ily
Vyšovatka
Skláře
RBC 628
Korkusova
Huť
U Hanzlů
Předslavice
Kamenná
NBK 119
US#3
Mlaka
NOVÝ Pecky
Novodvorská
DVŮR
Mysl.
Landrošty
Sedliště
Zálu ží
Jiře tice
M arčovice
Ražice
N eton ice
Ovčín
D30/2
oD30/2
Stáje
U Čuků
Soudný
U Jambora
UKurfiřta U Zemánků
D11/8
Bilin ka
Ovčín
Kosí
Hora
Písecká
Sm oleč
Samoty
SEMICE
Hůrky
NBK 119
Štětice
Chr ást
Kakov ice
Ú leh le
Lště ní
U Mrázů
Prav ětín RBK 355
Solná
Lhota
Lipka
US#12
Kváskovice
Čepřovice
Kalce
Bolíkov ice
D vore c
Skály
Račí
Radhostice
Brdo
RBK 331
U Nádraží
Humňany
Du nov ice
Para čov
Litochovice
Kova nín
Bud ilov
Cehnice
Třešovice
Putim
Lh ota u
Kestřan
Mamušín
N eu služice
Straňov ice
RBK 354
RBC 793 Brdo
Štítkov
U Zikmundů
Ep/D
Záho ří
Sm rčn á
RBK 330
oNBC37
Březí
V15
Božejov ice
Podbo ří
Popov ec
Podo l Pikov
Sudom ěřice
u Tábora
M utice
RBK 392
Chocov
Zhoř u
M ladé
Vožice
Nová Ves
u M ladé
Vožice
RBC 736
Lipiny
Šeborův
Mlýn
Pejšova
Lh ota
RBC 822
U Petráně
Vedral
Závist
U Krajíců
Kolišov
V15
Horní
Rastory
Rastor y
Dolní
Kotánek
V16
SMRKOVICE
Krahulčí
Na Boubíně
U Ovčíčků
NBK 114
Zátavský
Mlýn
M ladě jovice
D8/3
Kuřim any
RBC
808
Kestřany
U Klášterských
Rybníků
Zátaví
Chotěbořice
N a F lekač kách
RBC 786
Chř ešťovice
Kluky
Bojenice
Olešná
Strouhy
Do bešice
Cho bot
Zběšičky
Ráb
Jestřebice
D23/1
Křenovice
Podolí I
Dolní
Rastory
U Stružáka
NBK 176
Myslivna
D11/7
Slavík
U Hromové
jedle
Brabencovna
D30/1
Na Ovčíně
NBK 116
NBC 37
Jinín
Chr astiny
V Soudném
Bilin a
Podo lsko
NBK 60
Jižiny
Jistebnice
H oštic e
D3/1
Borotín
Kam en ná
Lh ota
Cho m o utova
Lh ota
Orlov
Sv oříž
H odu šín
RBK 313
Tisová
V36
Přibík
Mlýnec
Kř ivo šín
NBK 120
Bora tkov
Sm rkov
N eho nín
Zbelítov
Poh oří
Jezvin y
V Chlumu
U Farků
Dolní Smrkov
Padařov
H anov
Veselíčko
Zvěsto nín
Kotaškov
Radih ošť
Na Břeském
Vlkovina
Křižanov
U Zárubů
Hajnice
NBK 60
Pazderny
RBC 787
BUDĚJOVICKÉ
PŘEDMĚSTÍ
Flekačky
Šobrovna
Na Rozhledně
HRADIŠTĚ
SR5
Čejetice
Střítež
Setěc hovice
Bošice
Zorkovice
RBC 798
RBC 797
RBC 0
H radčany
Bohum ilice
Sudslavice
Modlenice
Klášterec
RBK 4
NBK 173
Vnarovy
Křesanov
Kramata
Paseka
U Jirků
Jedraž
Nišovice
RBK 354
Přeborovice
Dolní
Novosedly
U Martínka
PÍSEK
RBC
790
Sudo m ěř
M ilíkov ice
Černětice
US#10
D14/2
Sedlíkov ice
Sudkov ice
RBK 329
Ee#3
VOLYNĚ
NBK 113
RBK 328
M iloňovice
M ilejovice
Malenice
Havrdův
RBK 0
Valcha Mlýn
U Konopice
U Smítků
D5/3
Štěkeň
Nebřehovice
Sv ary šov
RBK 356
Zlešička
Čkyně
D5/5
D5/4
HÁJSKÁ
N ové
Kestřan y
PURKRATICE
U Robinsona
Třešn ě
Čer ven á
Prachov
Petř íkov ice
Sy chrov
Stružine c
H orn í
Střítež
NBK 120
Nové Libenice
Polanky
U Kaplice
H odkov
Slabov
Kopaniny
Brtný
Těmice
Pře dbojov
Liben ic e
NBC
54
Ostr ý
Jitra
Chlum
N epře jov
H ubov
Prachárna Brtec
U Vyhnalů
Zálší
Na Pile Pohodnice
H ron ova
Vesec
Javoř í
Strnadovna
2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
H rnč íře
Skr ýšov
Mrázov
H atov
Cun kov
Plechov
Bouřilka
Oldřichov
NBC 54
Kvěchov
Sepekov
Líšnice
Laňka Libeňák
Stehlovice
Rybárna
Božetice
D6/6
Zalama
Branice
Jetětice
Tem ešvá r
D11/6
Opršál
Rukáveč
D6/5
Dvůr
Staňkov
Okrouhlá
Pazderna
Na Babách
D11/5
H orn í Záh oří
oD11/4
Jam ný
Záhoří
Sv atonice
KP3
Dobev
N ová
Do bev
Slatina
U Mostáka
RBC 809
Podsrp
MODLEŠOVICE
Vítkov
Kašina
H ora
Do ln í
Záho ří
KP4
U Louže
Boučí
Slupy
Slapsko
oNBC54
Starcova
Lh ota
Kaliště
Vratišov
Bečov
Ee24
D23/2
Skalka
Mlačina
Zálesí
Dr žk rajov
Židovna
Hajda
RBK 311
Truhlařov
Jetětické Samoty
Struhy
Staré LázněNad Lázněmi
D11/4
D11/3
Síbrovna NBK 114
NBK 114 Ptáčkovna Brložnice
M alé
H orn í N ovo sedly U Drnčáka
NBK 116
PRAŽSKÉ
N epo dřice VÁCLAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ
Stružky
PŘEDMĚSTÍ
Kocourov
Na Křížátkách
Ep3
Probulov
D11/2
Nové
RBC 789
Sedlo
Oberna
V
Živci
U Vodáka
NBK 116
Stará
Do bev
Vojníkov
Kavkovna
RBC 788
Tyrolský
Dům
RBC 828
Babák
U Kameného
Kříže
Pazderna
RBC 827
Habr
Dolejší
Mlýn
M lčkov
Businy
Alenina Lhota
Nadějkov
M ozo lov
M odlíkov
Vlksice
Duškanka
MILEVSKO
V14
Květov
Vůsí
Čer ven á
II.
Vlastec
Zálesná
Vrcovice
Dobešice
Oldřic hov
Petrlice
Slaník
N ová Ves
Hoštice
Bru sy
D11/1
Přešťovice
Zadn í
Ptáko vice
Hamr
D5/1
oEp3
RBC
1722
Kapsov a
Lh ota
RBK 0
Zle šice
RBK 353
Záho říčko
KP12
Strunkovice
nad Volyňkou
Slukův
Mlýn
Přechovice
Zechovice
Amerika
Milodráž
Pře den ice
D5/6
U Viseckých
Ep/C
Kamenná
Lhota
Na Drahách
N uzín
N aho řany
Sedlec
Spůle
Zbudov
D5/2
Přední
Zborovice
RBC 0
U Dobré
Vody
Do lany
On šovice
Žír ec
Lesní
Chalupy
České
Chalupy
Kvilda
RBC
1580
Nové
Hutě
Matoušina
Žár
Na Samotách
Janov
Drviště
U Babylonů
H orose dly
N espice
Lesní
Chalupy
Starov
V Lesích
Pu tkov
Račov
Zábrod
NBK 110
Vítovce
Pasečná
M utěnice
oEe1
Něm ětice
Počátky
Prkošín
PŘEDNÍ
PTÁKOVICE
Roho zn á
NBK 113
NBK 114
NBK 114
V Dolanech
U Vášů
Číčovice
NBC 54
Poh ořelice
Větrov
K lok očov
Přeštěnice
Tý nice
RBC
825
V13
NBC 54
Bezděkov
Kře kovice
Vosn á
M orave č Záříčí Popov ice
u M ladé
Vožice
Ou nu z
Květu š
Šich ova
Vesec
Střítež
Zbelitov
H am r
Pazderna Dolnice
NBK 60
Čer ven ý
Ú jezdec
U Marečků
Dr žov
D22
Velké
N epo dřice
RBC 791
NBK 116
Rovná
RBK 328
STRAKONICE
KP11
Hrabovka
Krašov ice
Chlapon ic e
Spolí
Topělec
Mladotické
Mlaky
oD5/1
Podo lí
Jem nice
Skrýšov
Čísadlovice
M lado tice
Drh ovle
Zám ek
Brlo h
Větrov
Hospoda
Zlivice
U Křížku
Hejk
Chlístov
Růžen á
V13 Kvašťovec
Do břem ilice
Osletín
Spálená
D6/4
Osek
Sv atý
Jan
Přeborov
Bleh ov
Malý
Mosetín
Kvašťov
Roho zov
Zrůbek
Jednota
Zbislav
Chyšky
Ovčínek
Výška
V13
V13
Dvůr
Jenišovice
RBK 310
Tuk lek y
NBK 176
Smetiprach
NBK 60
Pazderny
Rybárna
Lou ka
Bore čnice
D67
Ovčín
Bošov ice
Nová
D#35
Drhovle
K beln ice
Ee20 Ee6 KP10
D8/2
SO1
Radošovice
Sousedovice
RBC 810
Petrov ice
Pam ě tice
N edíln á
NBK 116
D7/2
KP2
U Moravců
Oslov
Lísek
Pěchovna
Čížová
RBK 309
D74/1
Jístec
RBK 308
N ová Ves
U Továrny
Třebkov
Du bí
H ora
Osek
V7
D5/2
RBK 0
u Voly ně
Sídliště
D#4
Nihošovice
RBC 1725
U Mezulánů Kr ušlov
Ptáko va
Lh ota
Mlýny
oEp/C
Zdíkov
Albrech te c
Čábuzské
chalupy
Bran išov
Zdíkovec
Pokovy
Hutě
RBC
1590
RBC
1589
oNBC76
RBK 350
RBC 799
RBC 1590
Vydří
Most
N ový
D vů r
SR#2
Zadov
M asákova
Lh ota
M iře tice
Čestice
Na Kobylce
Vacovice
Radkovice
Chvalšovické
Chalupy
Vacov
M ladíkov
Ep5
Bezděk
Chva lšovice
Vlkon ice
Mlýny
H odon ín Čábuze
Jaroškov
Bláhov
Ben ešova
H ora
Zahrá dky
Ú bislav
Stachy
Nové
Hutě
RBK 344
oEp5
Záhorský Mlýn
RBK 352
Hutar
Pře čín
Vrbice
Roha nov
Peckov
Říhov
RBK 345
Bošice
Dře šín ek
RBC 807
RBC 806
Radkovice
U Mostu
Velká
Turná
Řepice
RBC 807
Za Rájem
Otavská
NBK
113
Předotice
Šam o nice
M alá
Tur ná
Do m an ice
Droužetice
D8/1
Libětice
Do ubrav ice
Čern ík ov
Kře šice
Sobě šice Vadkovice
Vráž
Stará Vráž
Čížovská
Mysl.
U Sv.
Jana
Lísek
Kučeř
Zhoř
Karlov
V13
Podchý šská
Lh ota
Zálu ží
N ose tín
Kře kovická
Lh ota
ab
/2
42
Javor ník
D#15
Radešov
Do brš V Mlýnech
Na Rejtích
Přečínské
Pod
Chalupy
Kapličkou
M ilíkov
H ořejšice
D51/1
Kaletice
RBC 807
NBK 113
VIRT
Sm iradice
Úlehle
Střídka
Dřešín
Amerika
Tomášek
Lh ota nad
Roha nove m
RBC 795
RBC 796
Rojice
Na Skaličném
Podo lí II
Kožlí u
Čížové
N ová
Vráž
Matuška
oNBC25
Dě dovice
Pazderna
Bohuslavský
Strouha
Doupata
RBC 829
Zvíkovské
Podhradí
Sv. Ann a
NBC 25
Velká
Chlum
Borek
oD6/4
Mlýn
Marván
U Vršku
V13
V13
Bran išov ice
Varta
RBK 312
Budák
Chlum ek
Varta
Kopanina
D74/2
RBC 1729
Na Budách NBK 115
Chraštice
Pazderna
Laciny
Olšičky
Jickovice
NBK 115
U Červeného
kříže
RBC 1730
Obora
RBC 3366
Nový
Dvůr
Zbon ín
Varvažovská
Paseka
Slabšice
Březí
N íko vice
Sobě draž
NBK 60
NBK 60
Kozín
Něžovice
Dmýštice
Hrejkovice
Štědron ín -P lazy
Úvěrka
U Košky
K lisin ec
N ová Ves
H rachov
V Hotovcích
V13
H něv anice
Klisín
Mlýn
Kotaška
Žebračí
Nováčik
Ochoz
Do ln í
Ostrov ec
Ostrovec
Pech ova
Lh ota
D6/3
Bohuslavina
Do brošov
Budař
Pekárkův
Mlýn
Vodě rady
Ratibo ř
Šumava
Vilín
Hlinov RBK 303
Ratibo řec
H razán ky
Kozlovy
U Hlinova
Lhý šov
oD
Ždán ov
Churáňov
Pohodný
Korytský
RBK 351
Něm čice
Podhostovičky
Drážov
Zále sí
Paloučky
Ee1
Šv ejcaro va
Lh ota
Jetišov
NBK 116
NBK 116
Na Pařezu
Obo ra u
Radobyte c
M alčice
RBK 280
Varva žov
Ostrovec
Třebošov
Vystrkov
Na Pazderně
sv. Jan
Kotýř ina
RBC 826
RBK 303
Leštin a
Bran išov
Radík ovy
N ále sí
Hrazany
Peštův
Mlýn
Pazderna
RBC
831
Bolehrad
U Mostu
Karlov
Sádky
U Kříže
Kozí
Hrady
Cerhonice
Luh
Zahrá dka
Panský
les
U Šrůty
Podelhota
US#7
RBK 307
Koloredov
H orn í
Ostrov ec
Obo ra u
Cerh onic
Boř ice
Ovčín
Radomyšl
Podo lí
U Židovského
hřbitova
Pohodnice
Kváskov ice
U Benedy
Lh ota u
Sv. Anny
Zahorčice
Hoslovice
Nová Ves
Na Blaních
RBK 334
STŘELA
Pracejovice
Sv. Anna
H odějov
RBK 333
RBC
1582
Jarotice
H olu šice
Kamenice
Chrášťovice
K línov ice
Krty-Hradec
Drachkov
Škro bočov
Kubelkův
Mlýn
Láz
H uben ov
M akarov
M lado tice
RBC
811
Hradec
Únice
Borek
DRAŽEJOV
NBK 113
Kraselov
Skalice
Škůd ra
Katovice
Dřetiny M ilčice
Sosnovec
NBK 116
Třebohostice
US#4
Stružský
mlýn
Tažov ice
RBC 802
RBK 334
Michalov
Chlum
RBK 279
Křídlí
Pilský
Mlýn
NBK 116
Kořenský
Mlýn
Ee#2a
H radec
Sloučín
Tažov ická
Lh ota
La ža ny
Doubravice
N aho šín
Koclov
Lipnice
Na Sázkach
RBC 0
Kr ty
RBC 804
Štěchovice Novosedly
Připilka
Jáchym ov
V1
V32
Radobytce
M užetice
Leskovice
NBK 113
Za Řekou
Pohodnice
RBC 805
Kladruby
Milčice
Strážov ice
Dů l
Sedlice
Sedlo
Do ln í
Poř íčí
Ovčín
Pope lná
Škvořetice
Ovčín
Mirotice
Neradov
Rakovické
Cha lupy
Peklo
Vesec
Př íle pov
Na Husárně
RBC 830
RBK 306
V1
Kopaniny
Lom
KP1
Samota
Chalupy
RBK 327
Horní
Poříčí
RBC 1721
NBK 110
Hněvkov
Čekanice
Bratronice
M nichov
Střelské
Hoštice
Kalenice
Zavírka
Krousov Chalupy
Pacelice
N ěm čice
Chvalov
Katovsko
Stude nec Ep/B
Zbuzy
Sm etanova
Lhota
Neradov
M lýn
Vrábsko
Hájek
Kroupov
Kostelec
nad Vltavou
Na Pískách
Doly
Kovářov
Slavoňov
Pazderna
Probulov
Do brá
Voda
Vítanov ice
Zahrá dka
Sítiny
M ezný
Pazderna
Březí Ve Struhách
H ostín
Zálu ží Vepice
Strašná
V Malči
Nevězice
Větrov
V33
Budský
Dvůr
Brejle
Na Vartě H ořejší
Stráž
Jindřichovice
Záboří
Šebestov
M ačkov
RBC 851
Pohodnice
NBK 116
RBC 803
RBK 326
RBK 343
Jízdárna
M íre č
Višňovka
Laziště
Bisingrov
NBK 60
D74/3
Radván ov
Kř ížen ec
Javor Spáleniště
ÚZEM NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
JIH OČESKÉHO KRAJE
Vyšetice
Vrch oltov ice
Vladyčín
Řen kov
Ouvary
oV1
oV1
Na Pohodnici
U Macků
Boudy
Lu čkovice
Buzičky
Lapač
La žá nky
Zadn í
Zboro vice
Nicov
Václav ov
Rakovice
Čimelice
U Brožáka
Staré Sedlo
Kocáb
Nový
Dvůr
SR3
Výšic e
Nový Mlýn
Králova
Lhota
Kr sice
D4
U Nováka
Chrást
Kostřata
V17
Lacin á
Čermák
V38
Blatenka
Na Kozmovci
Komárov
Dvořetice
Na Pile
Na Krůvku
M yštice
Buzice
Hříbárna
Vrbn o
Hlupín
Řeten ice
BLATNÁ
Sv obod ka
Pazderna
H orn í
N erestce
Slavkovická
Hora
Kožlí Orlík
nad Vltavou
Zlučín
Pelechy
Žebráko v
Chr ást
U Hrobky
Na Zeleném
Homolí
Nerestce
Slavk ovic e
Ostrov
Kožlí
Vahlovic e
Skaličany
D7/1
Lhotka
V#4
M ečichov
Plánský
Mlýn
Hodaň Ee21
Uzenice
Nevželice
RBK 278
Střížovice
Paštik y
NBC 36
NBK 116
RBK 347
Řečice
Ú jezd u
Skaličan
Bezdědovice
D51/2
Podtchořovický
Mlýn
SR2
Kadov
oV6
V6
Tchořovice
A
Chlum
U Frička
D6/2 Pod
Do ln í
N erestce
Nad
Řištím
Kakovice
M inice
Poh oří
Čern ív sko
Horosedly
RBC 824 Holešice
NBK 60
U Kuby
Lety
KP37
Zámostí RBK 305
M išovice
Uzeničky
Chobot
Do bšice
MIROVICE
Sochovice
Žebrák
RBC 852
RBK 274
V Podhájčí
Sv učice
H ostišov ice
Drahenický
Málkov Chaloupky
Kocelovice
Drah en ičk y
Chaloupky
Zaho řice
Lnáře
Stranohoří
Pře dbořice
Zaho řany
Pu kň ov
Šerko v
D/N
Jalovčí
Lašovky
Lašovice
Urbanův Mlýn
Podskalí
Plíškovice
Ráztely
RBC 853
Na Hůrce
Podr uhlí
Horní
Dolní Mlýn
Mlýn
D6/1
Hadrov
On en
Sv ět
Boješice
M yslín
Vratěčín
Záhro bí
Nad
Planou
Touškov
Chalupy
Lísky
Sum rakov
NBK 121
Zelená
ch.
RBC 650
Poldovka
NBK 121
3-1
Download

Výkres záměrů 3-1