Rozvoj s nadhledem
KATALOG AKCÍ LEDEN – ČERVEN 2014
Přehled soft skills tréninků, hard skills kurzů, IT kurzů a výročních fór
Soft skills tréninky
Hard skills kurzy
Novinka
Seminář
IT kurzy
Exclusive
Výroční fóra
Certifikát IES
Firemní rozvojové programy
Certifikát ECDL
1
EDUA Group
Obsah
EDUA Group
Soft skills tréninky
rád bych Vás přivítal do nového roku, který je shodou okolností i rokem nejpilnějšího zvířete – koně.
Jednou z nejsilnějších stránek tohoto zvířete je mimo jiné i pracovitost. V přípravě naší nabídky jsme byli
také velmi pracovití a rozšířili ji o zcela nové produktové řady. Portfolio společnosti top vision se tak rozrostlo
o kurzy z oblasti hard skills a kurzy informačních technologií. Toto rozšíření se stalo dalším významným
krokem k poskytování ucelené nabídky ve vzdělávání dospělých. Již tradičně jsme naše akce obohatili
o novinky, které zrcadlí aktuální trendy v profesní oblasti, a zanechali Vámi oblíbené stálice.
10
Přeji Vám do nového roku mnoho štěstí, ať je i pro Vás rok 2014 obdobím úspěchů a inovace
Manažerské dovednosti
Hard Skills kurzy
11
12
14
15
21
23
27
28
Asistent(ka) manažera
Komunikační dovednosti
Lektorské dovednosti
Obchodní dovednosti
Radek Stavinoha
jednatel
Osobnostní rozvoj
Prezentační dovednosti
Setkání s osobnostmi
IT kurzy
62
Doprava / Logistika / Výroba
Finance / Ekonomika / Controlling
HR / Interní komunikace / Mzdy
Management / Strategie
Marketing / PR
Obchod / Prodej / Nákup
Ostatní profesní kurzy
• Vzdělávací společnost s nejširší nabídkou otevřených kurzů na trhu.
• Specializace na jazykové kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium jazyků,
přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ, přípravné kurzy na státní maturitu.
• Využívá nejnovější výukové technologie a metody.
63
63
63
65
67
69
69
70
71
Grafika, webdesign, multimédia
Internet a sociální sítě
Kancelářské aplikace
Kurzy a semináře pro IT management
Operační systémy
Serverové služby, počítačové sítě
• Největší jazyková škola v České republice.
• Specialista na firemní jazykovou výuku.
• Držitel certifikátu ISO:9001.
• Člen asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT) a Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA).
32
34
36
40
47
51
55
57
58
Fóra a konference
Databáze, programování
2
Daně / Účetnictví
Právo / Legislativa
Značky ve skupině EDUA Group
• Profesní vzdělávání veřejnosti i akce šité na míru pro firemní zákazníky.
• Pořádání manažerských fór a konferencí.
• Komplexní nabídka tréninků soft skills.
• Nabídka kurzů v oblasti IT.
• Široká nabídka kurzů hard skills.
• Odborné semináře zaměřené na sdílení zkušeností, vedené praktiky.
• Poskytování řady exclusive pro náročné klienty.
• Certifikované cykly s mezinárodně platným certifikátem IES a ECDL.
• Interní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
• Držitel certifikátu kvality ISO 9001-2008.
31
top vision Obsah
top vision
Vážené dámy, vážení pánové,
Přípravné kurzy a testování ECDL
Základní uživatelské kurzy
Novinka
Seminář
Exclusive
72
73
Přehled pořádaných fór
Firemní rozvojové programy
76
77
78
Interní vzdělávání na míru
Vybrané reference
Certifikát IES
Certifikát ECDL
3
Protože jsme si vědomi toho, že naši zákazníci mají různé vstupní znalosti a zkušenosti, pořádáme naše akce
ve třech úrovních, které plně odpovídají potřebám různých cílových skupin a jejich očekáváním, na základě nichž volíme i způsoby vedení kurzů.
LE V
EL
ADV
A
LE V
EL
EL
EL
LEVEL
ED
LEV
ED
ADV
A
NC
NC
EL
LEV
ED
IT kurzy
ATE
NC
INTERMEDI
Hard skills
kurzy
BASIC LEVEL
INTERMEDI
ATE
ATE
Soft skills
tréninky
BASIC LEVEL
LE V
BASIC LEVEL
INTERMEDI
Naše vzdělávací akce
Výhody akcí řady Exclusive
Záruka
opakování
akce
Nejlépe
hodnocení
lektoři/praktici
Vyšší standard
coffee breaků
a obědů
Možnost znovu navštěvovat
stejnou akci, a to z jakéhokoliv
důvodu.
Lektoři/praktici s nejvyšším
hodnocením od našich klientů.
Bohatší nabídka občerstvení během akce a obědy ve vybraných
restauracích pro náročnější.
top vision Výhody akcí řady Exclusive
top vision
Naše vzdělávací akce
ADV
A
+1hod.
4
top vision
semináře
Exclusive
akce
Certifikát
IES
Certifikát
ECDL
Semináře jsou postaveny na oborových zkušenostech, know-how
a autenticitě projevu praktiků
z konkrétních společností,
kteří často prezentují případové
studie svých podniků, nebo
na sdílení zkušeností nezávislých
expertů s přímou vazbou na praxi.
Produktová řada exclusive nám
umožňuje naplnit očekávání
nejnáročnějších klientů formou
vyššího standard u coffee breaků,
obědů, možnosti využít záruku
opakování a dalších výhod,
které naleznete na následující
stránce katalogu.
Akce certifikované u mezinárodní
certifikační společnosti International Education Society (IES), která je
aktuálně největší institucí specializující se na certifikaci vzdělávacích
subjektů. Absolvováním těchto
kurzů získáte celosvětově akceptovaný certifikát IES s mezinárodní
platností.
Nabízíme Vám přípravné kurzy
i možnost získání certifikátu ECDL
v našem akreditovaném ECDL
středisku. European Computer
Driving Licence, volně přeloženo
jako „evropský řidičák na počítač“
je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti, počítačových znalostí a dovedností.
Prodloužená
doba konání
akce
Zaslání očekávání účastníků
předem
Akce této řady mají rozšířený
program a o jednu hodinu delší
dobu trvání akce.
Vaše včas zaslaná očekávání
a dotazy předáme lektorovi
před konáním akce, aby se
na ně mohl lépe připravit
a ve větší míře se jim věnovat.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Podrobné informace o výhodách
a podmínkách řady Exclusive se
dozvíte na našich webových stránkách
www.topvision.cz.
Certifikát ECDL
5
Proč se vzdělávat s top vision?
Proč se vzdělávat s top vision?
Proč se vzdělávat s top vision? top vision
top vision Proč se vzdělávat s top vision?
6
Skvělá
adresa
Akce
all inclusive
Široká
nabídka akcí
Kvalita
akcí
Zkušenosti
a zázemí
Máme rádi
naše klienty
Naše pražské vzdělávací středisko se
nachází přímo v centru města, kde se
kříží nejen všechny linky metra,
ale v blízké vzdálenosti se nachází
i hlavní vlakové a autobusové nádraží.
Během našich akcí Vám nevznikají
žádné další náklady. V ceně máte
občerstvení, oběd v případě
celodenních akcí, studijní materiály
i organizační výpomoc hostesky.
Naše široké produktové portfolio
nabízí 3 produktové řady, které jsou
přehledně rozdělené do profesních
oblastí, podoblastí a dle stupně
pokročilosti do úrovní.
Máme propracovaný systém hodnocení našich akcí i lektorů. Můžete si
být jisti, že naše akce vždy odpovídají
současným vzdělávacím trendům
v profesní oblasti, které neustále
sledujeme a stále pracujeme
na zvyšování kvality.
Jsme součástí největší vzdělávací skupiny v ČR – EDUA Group, která poskytuje
profesní vzdělávání již od roku 2001.
U nás se setkáte vždy s úsměvem
a vstřícným přístupem. V top vision se
pokaždé snažíme v maximální možné
míře vyhovět Vašim požadavkům.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
7
Lektorský tým
Lektorský tým
Soft skills tréninky
Hard skills kurzy
Jana Vávrová
Lenka Kruntorádová
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
specialista na vyjednávání a komunikaci
specialistka na rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí
specialistka na oblast účetnictví a daní
• Akreditovaná koučka, specialistka na komunikaci v nestandardních situacích a firemní konstelaci
• Během tréninků pracuje se skutečnými situacemi, ve kterých dává prostor
si je nejen vyzkoušet, ale také prožít
• Specialista na vyjednávání a rozvoj lidského potenciálu, psycholog
a absolvent psychologicky zaměřených výcviků (IGAP, SUR, Bálint aj.)
• V portfoliu firem, se kterými spolupracuje, jsou například Česká televize,
Makro CZ, IKEA ČR, Škoda Steel, Novartis a mnoho dalších
• Dlouhou dobu působila na pozicích HR a také obchodu, dnes je nezávislou konzultantkou a lektorkou v oblasti lidských zdrojů
• Je akreditovanou trenérkou situačního vedení lidí a odbornicí na soft skills dovednosti, spolupracuje s mnoha předními společnostmi
• Držitelka dekretu auditora, osvědčení daňového poradce a osvědčení znalce oboru ekonomie
• Působila např. jako hl. účetní v ČKD Žandov, Brümmer a jako finanční
ředitelka v AKT, lektorkou je od roku 2000
Soft skills tréninky
Iva Šubrtová
Soft skills tréninky
Daniel Štrobl
Hard skills kurzy
Hard skills kurzy
Magda Janotová
Michael Hanzelka
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání v zátěži
firemní právnička, mediátorka a lektorka
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
• Věnuje se rozvoji z pohledu zvyšování efektivity organizací prostřednictvím jejich lidského potenciálu
• Vychází především z praxe ředitelky lidských zdrojů a facilitátorky v projektu rozvoje vyššího managementu v PricewaterhouseCoopers
• Zkušenosti získal v pozici armádního psychologa, na mnoha zahraničních stážích a také jako psychoterapeut
• Věnuje se především komunikaci, týmové spolupráci, organizaci
teambuildingů a zdokonalování managementu v rámci AC/DC
• Absolventka právnické fakulty, fakulty managementu a ekonomiky
a prestižní Nottingham Trent University
• Specializuje se na pracovní a obchodní právo, komunikaci, vyjednávání
a mimosoudní řešení sporů
• Praxe v řadě top manažerských pozic, působil také jako jednatel a výkonný ředitel v AWD ČR a SR
• Předseda představenstva a generální ředitel mezinárodní makléřské
společnosti DAC CEE
Soft skills tréninky
Martin Zbránek
Soft skills tréninky
Jan Vojtko
Hard skills kurzy
Hard skills kurzy
Magdalena Čevelová
Jindra Suchardová
specialista rozvoje soft skills dovedností
specialista na rozvoj jednotlivců, nonverbální komunikaci a emoční inteligenci
specialistka na oblast marketingu
specialistka na oblast projektového řízení a lektorka
• Působil na pozici manažera vzdělávání, věnoval se tvorbě tréninků,
individuálních plánů a také lektorské činnosti
• Jeho specializací je budování důvěry a dosahování cílů za pomoci nástrojů koučinku a vysoké míry aktivizace účastníků
• Od interní komunikace, pozice v reklamě a PR, šéfredaktora přes pozici manažera vzdělávání došel ke koučování
• Využívá koučovací a zážitkový styl vedení lidí, koučuje jednotlivce i skupiny, pracuje s moderátory i herci
• Vystudovala psychologii a pedagogiku na FFUK, držitelka titulu MBA
se zaměřením na marketing
• Má zkušenosti z předních PR agentur (AMI Communications a Impact), působí jako marketingová poradkyně
• Od roku 2003 se soustavně věnuje poradenství v oblastech systémů jakosti,
environmentu a managementu práce
• Preferuje vzdělávání bez zbytečného akademismu a prázdné teorie, usiluje
o živou diskusi s praktickými příklady a ukázkami
Soft skills tréninky
Tomáš Zykán
8
Osvald Schorm
Soft skills tréninky
Soft skills tréninky
Yvona Charouzdová
IT kurzy
IT kurzy
Vít Špitálský
Filip Borovec
konzultant marketingové komunikace a designu
konzultantka a koučka soft skills dovedností
IT poradce, odborník na programy kancelářského balíku MS Office a lektor
vývojář a lektor podnikových aplikací na platformě Java a relačních databází
• Působil v New Yorku a Londýně jako ředitel Českého centra, aktuálně pracuje na projektech věnujících se mezinárodní propagaci českého designu
• Na pozici lektora má zkušenosti s vedením facilitovaných workshopů, věnuje se rozvoji prezentačních dovedností, kreativitě a marketingu
• Jedna z prvních profesionálních headhounterek u nás, kromě talent
managementu působila na vysokých pozicích v marketingu i obchodu
• Víc než 10 let se věnuje lektorování a koučování, věnuje se především rozvoji komunikace, manažerských a prezentačních dovedností
• Implementátor a správce informačních systémů a IT manažer, externí školitel a analytik ve spol. Coca-Cola
• Školí na základě získané praxe a potřeb klientů, aby byly jeho kurzy
uživatelsky co nejpřínosnější
• Bohatou praxi zúročuje při vedení kurzů zaměřených na relační databáze, jazyk SQL, PL/SQL a MySQL a další
• Podílel se na významných projektech, např. pro Univerzitu Pardubice, SÚKL, AMU nebo ČSOB
Novinka
top vision Lektorský tým
Lektorský tým top vision
Renata Dvořáková
Soft skills tréninky
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Výše uvedení jsou vybraní zástupci z naší široké základny
lektorů,
praktiků
Certifikát
ECDLa dalších odborníků.
9
Asistent/ka manažera
PRAHA 19. – 20. 3. 2014 /
24. – 25. 6. 2014
Rosita Ciglerová
PRAHA 31. 3. 2014 / 12. 5. 2014
Kurzy určené k rozvoji a nácviku tzv. „měkkých“ (komunikačních, organizačních či vůdčích schopností, vycházejících z charakterových a osobnostních vlastností) dovedností účastníků, vedené
vždy jedním lektorem s využitím různých metod (např. videotréninku) a okamžitou zpětnou vazbou. Individuální přístup lektora zajišťuje malá skupina účastníků, a to max. 12 osob.
Rosita Ciglerová
Basic
Level
Intermediate
Level
Advanced
Level
PRAHA 10. – 11. 2. 2014 /
27. – 28. 5. 2014
Jsou určeny pro manažery
a specialisty, kteří si chtějí osvojit
základní úroveň měkkých
dovedností formou uceleného
výkladu s teoretickou i praktickou
částí a nácviky.
Jsou určeny pro manažery
a specialisty, kteří si chtějí rozšířit
svou základní úroveň měkkých
dovedností v pokročilejších
kurzech, jež volně navazují na
základní témata a rozšiřují klíčové
kompetence účastníků.
Jsou určeny pro zkušené
manažery/specialisty, kteří si chtějí
prohloubit svou pokročilou úroveň
měkkých dovedností formou
intenzivních tréninkových metod
pod vedením trenérů s unikátním
know-how.
trenérka a specialistka na rozvoj asistentských
dovedností
• Odhalíte své silné a slabé stránky, ve kterých se budete chtít zdokonalit.
• Osvojíte si možnosti, jak přirozeně navazovat kontakty s komunikačními partnery.
• Naučíte se organizovat a vykonávat práci pomocí nově získaných vědomostí a dovedností.
3 499 Kč Etiketa
pro asistenty a asistentky manažerů
INTERMEDIATE
• Naučíte se využít důležitosti prvního dojmu správným chováním.
• Eliminujete chyby a posílíte svou suverenitu v rámci vystupování.
• Díky praktickému nácviku si osvojíte i méně známá pravidla etikety.
Rosita Ciglerová
trenérka a specialistka na rozvoj asistentských
dovedností
12 900 Kč Soft skills profesionální asistentky manažera
s certifikátem
INTERMEDIATE
• Naučíte se perfektně připravovat a využívat informace pro sebe a Vaše nadřízené.
• Získáte informace o tom, jak být úspěšnou podporou týmu a projektů.
• Odhalíte kouzlo nutného sebevědomí, jaké úspěšná asistentka potřebuje.
PRAHA 4. – 5. 6. 2014
Lenka Kolajová
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
Ucelenou nabídku Soft skills tréninků najdete na našich webových stránkách www.topvision.cz.
BASIC
Asistent/ka manažera
Soft skills tréninky
trenérka a specialistka na rozvoj asistentských
dovedností
pro úspěšné asistenty/ky
Soft skills tréninky
BRNO 26. – 27. 2. 2014 /
16. – 17. 4. 2014
5 999 Kč Dovednosti
Soft skills profesionální asistentky manažera
s certifikátem II. – zvládání náročných situací
12 900 Kč
ADVANCED
• Seznámíte se s možnými přístupy k řešení náročných situací, a to způsobem pasivním, neagresivním
a konstruktivním.
• Rozšíříte své schopnosti o další specifické dovednosti a podtrhnete svou roli „pravé ruky“ Vašeho nadřízeného.
• Získáte rady a tipy, jak zvýšit svoji výkonnost, efektivitu pracovních činností, ale přitom nezapomenout
také na svůj osobní rozvoj.
10
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
11
Komunikační dovednosti
11 900 Kč Asertivita
Komunikační dovednosti
jako tvořivý komunikační styl
ADVANCED
Zdeňka Tmějová
koučka, terapeutka a specialistka na komunikaci
• Naučíte se více ovládat emoce své i svého protějšku ve vypjatých situacích.
PRAHA 1. 4. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
Lenka Kubínová
specialistka na skupinovou práci ve vzdělávání
dospělých
• Posílíte si vlastní sebejistotu a sebedůvěru.
Control – umění řídit svůj mozek jako klíč
k maximálně efektivní komunikaci pro pokročilé
ADVANCED
PRAHA 17. – 18. 6. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
• Nahlédnete do limitů lidského naslouchání a vyjadřování a naučíte se s nimi účinně pracovat.
PRAHA 18. – 19. 2. 2014 /
24. – 25. 6. 2014
Eva Holoubková
specialistka na komunikaci, systémy řízení, měření
výkonnosti a efektivity
• Získáte návod na účinné pozitivní programování Vašeho mozku.
ADVANCED
• Vyzkoušíte si, jaké to je, sdělovat, ale i přijímat nepopulární, nepříjemné nebo emocionálně vyhraněné informace.
• Budete schopni v reálných krizových rozhovorech reagovat s chladnou hlavou, objektivně a s nadhledem.
• Interaktivním nácvikem poznáte sami sebe, své komunikační stereotypy a budete vědět, jak je překonat.
5 999 Kč Trénink
účinné neasertivní komunikace
INTERMEDIATE
• Získáte nový pohled na komunikaci jako „dovednost“ pro zvládání komplikovaných situací.
• Vyzkoušíte si vlastní techniky úspěšné komunikace.
• Připravíte se na vyřešení svého problému neasertivně, ale efektivně.
• Uvědomíte si různé úhly pohledu na Vaši komunikaci ze skupinové zpětné vazby.
PRAHA
12 900 Kč Manipulace,
nátlak a klamání v profesionální praxi
5. – 6. 3. / 26. – 27. 5. 2014
Renata Dvořáková
INTERMEDIATE
• Prakticky si procvičíte účinnou obranu proti manipulaci a nátlaku.
PRAHA 19. – 20. 2. 2014 /
16. – 17. 4. 2014
Daniel Štrobl
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání
v zátěži
• Zjistíte, jak reagovat, jste-li manipulováni.
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
triky – nečistá argumentace jako nástroj
manipulace a tlaku
BRNO
26. – 27. 2. / 9. – 10. 4. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
specialista na vyjednávání a komunikaci
ADVANCED
• Pojmenujete si techniky verbální manipulace, kterým jste v minulosti podlehli nebo občas podléháte.
• Obdržíte hodnotný manuál, který Vám poskytne oporu pro Vaše budoucí jednání a prezentace při jejich argumentační výstavbě.
• Naučíte se aplikovat efektivní reakce na falešné argumentační postupy.
PRAHA 3. – 4. 6. 2014
Daniel Štrobl
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání
v zátěži
vyjednávání a komunikace s komplikovanými
osobami
ADVANCED
specialista na vyjednávání a komunikaci
PRAHA 22. – 23. 1. / 18. – 19. 3. / 21. – 22. 5.
12 900 Kč Řečnické
12 900 Kč Trénink
Oswald Schorm
Oswald Schorm
• Získáte jistotu v rozpoznávání manipulativních technik.
BRNO
13. – 14. 2. / 23. – 24. 4. / 17. – 18. 6.
PRAHA 10. – 11. 2. / 7. – 8. 4. / 11. – 12. 6.
BRNO
11. – 12. 3. / 19. – 20. 5.
PRAHA 24. – 25. 4.
PRAHA 24. 2. / 23. 4. / 16. 6.
BRNO
24. 2. / 5. 5.
PRAHA 4. – 5. 3. / 6. – 7. 5.
BRNO
12
restrukturalizačních rozhovorů – jak zvládat
firemní krizi s minimem emocí
Komunikační dovednosti
12 900 Kč Brain
5 999 Kč Trénink
Soft skills tréninky
Komunikační dovednosti Soft skills tréninky
• Získáte jasnou představu o asertivních technikách a jejich použití v praxi.
PRAHA 2. – 3. 4. 2014 /
9. – 10. 6. 2014
25. – 26. 2. / 29. – 30. 4.
• Získáte návod, jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi.
• Nacvičíte si obranné taktiky proti manipulaci při obtížných jednáních.
• Poznáte, kam svého „obtížného“ partnera zařadit a jaké jsou jeho motivy k jednání.
5 999 Kč Asertivita v pracovní praxi
BASIC
5 999 Kč Komunikační dovednosti
BASIC
9 999 Kč Komunikační dovednosti v AJ
BASIC
3 499 Kč Obratná komunikace v konfliktních situacích
5 999 Kč Trénink profesionální telefonické komunikace
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
INTERMEDIATE
BASIC
13
Lektorské dovednosti
dovednosti
BASIC
PRAHA
Jana Vávrová
Martin Zbránek
specialista rozvoje soft skills dovedností
• Prohloubíte si znalosti a dovednosti, které povedou k vyšší efektivitě výuky.
BRNO
3. – 4. 3. / 5. – 6. 5. 2014
Dagmar Lahnerová
• Identifikujete cílovou vzdělávací skupinu a následně tomu přizpůsobíte výuku.
trenérka v oblasti soft skills dovedností
Petra Žallmannová
koučka manažerských dovedností
INTERMEDIATE
PRAHA 23. – 24. 6. 2014
PRAHA
31. 1. 2014 / 30. 4. 2014
Martin Zbránek
specialista rozvoje soft skills dovedností
BRNO
31. 1. 2014 / 23. 4. 2014
Petra Žallmannová
koučka manažerských dovedností
PRAHA
12. 3. 2014 / 26. 5. 2014
Jan Vojtko
• Využijete náročné publikum k úvaze ke změně a posunu v jejich dovednostech.
specialista na rozvoj jednotlivců, nonverbální komunikaci
a emoční inteligenci
Iva Šubrtová
5 999 Kč Mentoring – efektivní nástroj rozvoje talentů a klíčových ADVANCED
pracovníků
PRAHA 24. 3. 2014 / 2. 6. 2014
Jitka Patríková
konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů
• Získáte účinný nástroj k dalšímu rozvoji potenciálu Vašich zaměstnanců.
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
BRNO
3. 2. 2014 / 12. 5. 2014
Lenka Olšanská
17. 3. 2014 / 29. 5. 2014
Iva Šubrtová
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
• Naučíte se identifikovat vhodného mentora a seznámíte se s různými formami mentoringu.
BRNO
17. 3. 2014 / 5. 6. 2014
Iva Šubrtová
11 900 Kč Train
the trainers – trénink lektorských dovedností
pro pokročilé
• Osvojíte si celý proces od plánování přes realizaci až po vyhodnocení vzdělávací akce.
• Naučíte se aplikovat účinné metody sdílení a předávání informací.
• Seznámíte se s novými a neotřelými metodami ve vzdělávání.
ADVANCED
PRAHA 4. – 5. 3. 2014 /
28. – 29. 5. 2014
Petr Daňko
expert v oblasti soft skills
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
PRAHA
30. 1. 2014 / 12. 5. 2014
Martin Cipro
kouč, terapeut a lektor
Iva Šubrtová
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
Jitka Patríková
konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů
• Seznámíte se s nejčastějšími úskalími spojenými s řízením a vedením lidí i s nejčastějšími manažerskými mýty a stereotypy.
• Získáte návod, jak se vyvarovat manažerských chyb bránících využití plného potenciálu zaměstnanců.
5 999 Kč CM
– 7 nejobtížnějších situací manažera
ADVANCED
• Intenzivně zapracujete na rozvoji svých manažerských dovedností nezbytných pro dobrého manažera.
• Prodiskutujete Vaše vlastní obtížné situace.
• Zdokonalíte se v řešení situací, které jsou pro Vás jako manažera nesnadné.
koučka a konzultantka profesního vzdělávání
PRAHA
• Ujasníte si rozdíl mezi koučinkem a mentoringem a osvojíte si jeho základní principy.
ADVANCED
hodnocení a motivaci zaměstnanců.
konzultantka a koučka soft skills dovedností
• Propojíte poskytování Vaší zpětné vazby s vybranými komunikačními dovednostmi profesionálního lektora.
– 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí
• Vyzkoušíte si jednání a vedení rozhovorů se zaměstnanci zaměřené na zadávání úkolů, předávání
Yvona Charouzdová
• Osvojíte si práci s náročnými osobnostmi během vzdělávací akce.
5 999 Kč CM
Manažerské dovednosti
dovednosti – lektor a náročné publikum
ADVANCED
Specializovaný certifikovaný cyklus na rozvoj klíčových manažerských dovedností k zvládání
složitých a vypjatých situací v oblasti řízení lidí a týmů.
specialistka na rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí
• Poznáte a získáte schopnosti pracovat s úspěšnými didaktickými metodami a technikami.
5 999 Kč Lektorské
14 900 Kč Certified Manager – 21 NEJ pro manažerskou praxi
25. – 26. 3. / 12. – 13. 5. 2014
Soft skills tréninky
Lektorské dovednosti Soft skills tréninky
5 999 Kč Lektorské
Manažerské dovednosti
BRNO
30. 1. 2014 / 5. 5. 2014
Martin Cipro
5 999 Kč CM – 7 nejužitečnějších principů v praxi manažera
ADVANCED
• Objevíte jednoduché principy, které budete umět aplikovat v komunikaci s lidmi v práci i mimo ni.
• Přesvědčíte se, že intuice Vám mnohdy napovídala správně.
• Dozvíte se, jak lze v praxi převést člověka z režimu „musím“ do stavu „chci“.
5 999 Kč Efektivní
delegování
ADVANCED
• Naučíte se rozpoznat situace, které můžete zcela bez obav delegovat svým podřízeným a kolegům.
• Zjistíte, jakými způsoby jednat a co dělat s obtížnými podřízenými.
• Zlepšíte se ve správném a efektivním zadávání úkolů svým kolegům.
kouč, terapeut a lektor
Iva Šubrtová
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
14
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
15
Manažerské dovednosti
11 900 Kč Empowerment jako efektivní nástroj rozvoje a vedení lidí
Manažerské dovednosti
ADVANCED
PRAHA 16. – 17. 4. 2014
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
Petra Zárubová
konzultantka, koučka a lektorka manažerských
dovedností
• Naučíte se, jak vytvořit prostředí důvěry a vyžadovat iniciativu od svých podřízených.
BASIC
• Seznámíte se s aktuálními trendy ve společenském odívání a pravidly pro odívání při rozličných
společenských příležitostech.
PRAHA 19. – 20. 2. 2014 /
11. – 12. 6. 2014
30. – 31. 1. 2014 /
9. – 10. 4. 2014
Martin Cipro
manažerské rozhovory – motivující, koučujicí,
hodnoticí, zpětná vazba
Petra Palasová
Pavel Pefek
• Získáte kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí přípravy na hodnoticí rozhovor.
BRNO
konzultantka a lektorka v oblasti soft skills dovedností
PRAHA 26. 2. 2014 / 8. 4. 2014
kouč, terapeut a lektor
kouč a specialista na manažerské dovednosti
• Odhalíte i své skryté prohřešky vůči etiketě, o kterých jste dosud neměli ani tušení.
systemické konstelace: od příčin problémů
k efektivní změně
ADVANCED
PRAHA 29. – 30. 5. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
ADVANCED
• Naučíte se motivovat zaměstnance pomocí otevřené komunikace – zpětné vazby.
Pavel Pefek
kouč a specialista na manažerské dovednosti
ADVANCED
• Dozvíte se, jak využít soubor nástrojů Gamestorming pro generování nových nápadů a hledání nových řešení.
PRAHA 11. 3. 2014
Tomáš Zykán
konzultant marketingové komunikace a designu
11 900 Kč Koučování pro manažery – nejúčinnější styl vedení lidí
ADVANCED
Jan Vojtko
• Naučíte se vnímat „problém“ jako součást jeho kreativního řešení.
• Posílíte svou autoritu, přebírání a přijímání odpovědnosti.
16
PRAHA 3. – 4. 4. / 25. – 26. 6. 2014
specialista na rozvoj jednotlivců, nonverbální komunikaci a emoční inteligenci
– rozvoj týmu v prostředí inovací a změn
5 999 Kč Klíčové
• Seznámíte se se strukturou a cíli hodnoticích rozhovorů.
• Získáte netradiční pohled na vztahové, sociální i osobní prožívání.
5 999 Kč Gamestorming
• Poradíme Vám, jak motivovat Váš tým pro změny a jak řešit odpor ke změnám.
• Vyzkoušíte si řešení typických týmových situací a konfliktů při zavádění změn.
• Budete schopni aplikovat znalost etikety v různých typech pracovních i osobních příležitostí i vztazích.
12 900 Kč Firemní
ADVANCED
Manažerské dovednosti
v manažerské praxi
vedení a motivace při změnách – manažerská
komunikace změn
• Seznámíte se s nástroji, které Vám dopomohou k úspěšné realizaci změn.
• Zjistíte, jak je důležité motivovat podporu inovativních řešení.
5 999 Kč Etiketa
11 900 Kč Jisté
Soft skills tréninky
Manažerské dovednosti Soft skills tréninky
Iva Šubrtová
• Dozvíte se, jak zprostředkovat zaměstnancům vizi, misi, hodnoty, strategii a priority, podle nichž se mají rozhodovat.
PRAHA 24. – 25. 3. 2014
PRAHA 23. 4. 2014
Eva Holoubková
specialistka na komunikaci, systémy řízení, měření
výkonnosti a efektivity
• Získáte konkrétní informace, rady a poznatky o sobě.
• Zažijete si role kouče i koučovaného.
• Získáte ucelený přehled o koučinku – proč, jak, kdy a koho koučovat.
5 999 Kč Měření
v manažerské praxi – efektivní nástroj
ke zvýšení výkonnosti
INTERMEDIATE
• Získáte ekonomický pohled orientovaný na praktické výsledky.
• Uvědomíte si, jak lze podpořit týmovou spolupráci a rozvoj lidí tam, kde běžný trénink nestačí.
• Poznáte konkrétní metody, které můžete využít ve Vaší praxi.
• Seznámíte se s nástroji pro generování nápadů.
• Seznámíte se se systémem měření týmové a individuální výkonnosti.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
17
Manažerské dovednosti
v manažerské praxi: komunikujte pozorně
a dosáhněte výjimečných výsledků
ADVANCED
• Získáte praktický návod, jak principy NLP uplatnit v praxi, například jako součást procesu vedení lidí.
PRAHA 24. – 25. 2. 2014 /
23. – 24. 4. 2014
PRAHA 29. – 30. 1. 2014 /
6. – 7. 5. 2014
Pavel Drdla
Lenka Kolajová
kouč neuropsychologie a soft skills dovedností
• Osvojíte si techniku k rozpoznání vnitřního stavu protějšku pozorováním jeho neverbálních projevů
Petra Zárubová
v rámci podpory jeho potenciálu.
konzultantka, koučka a lektorka manažerských
dovedností
na manažerské pozici
BASIC
PRAHA
3. – 4. 3. / 22. – 23. 5. 2014
Martin Zbránek
specialista rozvoje soft skills dovedností
Yvona Charouzdová
• Získáte kompaktní know-how pro úspěšný nástup na vedoucí pozici.
PRAHA 23. – 24. 6. 2014
Zdeňka Tmějová
koučka, terapeutka a specialistka na komunikaci
• Prokonzultujete Vaše první obtížné situace, které řešíte.
3. – 4. 2. / 16. – 17. 4. 2014
• Získáte jistotu v komunikaci a naučíte se odstraňovat komunikační bariéry.
• Seznámíte se se svou osobní strategií úspěchu a naučíte se s ní pracovat.
• Dostanete návod, jak využívat své přednosti a rezervy.
11 900 Kč Umění
prodat sám sebe II. – já mezi ostatními
ADVANCED
• Nacvičíte si partnerský životní přístup k druhým a komunikaci v rozmanitých situacích, a to jak pracovních,
• Naučíte se obhájit svá práva a názory, aniž byste museli být agresivní a konfliktní.
Petra Žallmannová
• Dozvíte se, jak překonat změnu rolí: z kolegů se stanou podřízení.
INTERMEDIATE
tak osobních.
konzultantka a koučka soft skills dovedností
BRNO
prodat sám sebe – využijte své silné stránky
a neukazujte ty slabé
Manažerské dovednosti
• Poznáte spouštěče svých automatických reakcí a budete schopni ty negativní či omezující přeprogramovat.
11 900 Kč Nově
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
11 900 Kč Umění
Soft skills tréninky
Manažerské dovednosti Soft skills tréninky
11 900 Kč NLP
Manažerské dovednosti
• Zjistíte, jak můžete být věcní a přitom přátelští.
koučka manažerských dovedností
Lenka Olšanská
koučka a konzultantka profesního vzdělávání
11 900 Kč Rozvoj
týmu a využívání potenciálu jeho členů
ADVANCED
PRAHA 14. – 15. 4. 2014
Lenka Kolajová
• Naučíte se překonávat individualitu v týmu a překážky společné spolupráce.
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
• Dozvíte se, jak co nejlépe využít potenciálu Vašeho týmu k „vysněným“ výsledkům.
suverenity a techniky vedení lidí – leadership pro pokročilé
Lenka Kolajová
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
Renata Dvořáková
11 900 Kč Umění
přesvědčit a získat druhé na svou stranu
ADVANCED
• Identifikujete svůj vlastní komunikační styl a naučíte se „rozumět“ ostatním.
• Získáte informace a návody, jak užívat plně svou mysl v kontaktu s druhými.
• Naučíte se pracovat s Vašimi silnými stránkami.
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
• Vyzkoušíte si, jak řešit některé typické problémy týmů.
12 900 Kč Trénink
PRAHA 5. – 6. 3. 2014 /
2. – 3. 6. 2014
ADVANCED
PRAHA 19. – 20. 2. 2014 /
26. – 27. 5. 2014
PRAHA 12. – 13. 3. 2014 /
11. – 12. 6. 2014
Oswald Schorm
Jana Vávrová
• Zdokonalíte se ve vedení motivačního, hodnoticího a koučujicího rozhovoru.
specialista na vyjednávání a komunikaci
• Seznámíte se s technikami, jak zvládat složité situace ve vedení lidí.
Jitka Patríková
konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů
specialistka na rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí
11 900 Kč Vedení
lidí podle situačních stylů
ADVANCED
• Získáte nástroje pro správné vyhodnocení úrovně způsobilosti ke splnění úkolu, abyste mohli zvolit vhodný styl vedení.
• Podtrhnete motivovanost podřízených tím, že svým přístupem budete adresovat jejich skutečné potřeby.
• Zvýrazníte své manažerské dovednosti a posílíte důvěru svých podřízených.
• Dozvíte se, jak lépe naslouchat a otevřeně komunikovat.
18
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
19
Obchodní dovednosti
PRAHA 19. – 20. 3. / 13. – 14. 5.
Hodnocení a motivace zaměstnanců
BASIC
3 499 Kč
Hodnocení zaměstnanců
BASIC
5 999 Kč
Change management – umění řízení změn
BASIC
BRNO
5 999 Kč
Leadership – vedení lidí
BASIC
BRNO
6 999 Kč
Manažerská akademie I.
BASIC
PRAHA/BRNO 6. 2. – 27. 3. / 16. 4. – 4. 6.
BRNO
10. – 11. 3. / 6. – 7. 5.
PRAHA 19. 3. / 13. 5.
BRNO
10. 3. / 6. 5.
PRAHA 10. 3. 2014 / 14. 5. 2014
Vladimír Vaněk
specialista na oblast prodeje a komunikaci
Manažerská akademie II.
5 999 Kč
Manažerské dovednosti
5 999 Kč
Manažerské dovednosti pro pokročilé
INTERMEDIATE
PRAHA 10. – 11. 2. / 9. – 10. 4.
INTERMEDIATE
BRNO
• Posílíte svoji schopnost včas učinit ta nejlepší rozhodnutí tak, abyste obstáli v boji se stresem.
PRAHA 25. 2. 2014 / 28. 4. 2014
3. – 4. 6.
9 999 Kč
Manažerské dovednosti v AJ
BASIC
PRAHA 27. – 28. 5.
3 499 Kč
Motivace zaměstnanců
BASIC
BRNO
20
Praktické dovednosti pro Office managery/ky
INTERMEDIATE
pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky
ADVANCED
• Dozvíte se, jaké prostředky k udržování vztahů fungují v jiných firmách, a zjistíte, čeho je potřeba se vyvarovat.
Eva Hof Krocová
• Budete mít prostor pro prezentaci Vašich pracovních zkušeností a zjistíte, jak byste je mohli řešit.
specialistka na rozvoj obchodních dovedností
a týmové spolupráce
27. – 28. 1. / 5. – 6. 3.
PRAHA 16. – 17. 6.
4 999 Kč 5
odborník v oblasti obchodu
PRAHA 7. 4. 2014
Eva Hof Krocová
5 999 Kč
• Projdete pět nejvíce stresových situací v praxi obchodníků a budete mít možnost se na ně podívat
5. – 6. 2. / 1. – 2. 4.
PRAHA/BRNO 19. 6. – 7. 8.
BRNO
ADVANCED
• Definujete Vaše silné a slabé stránky a dozvíte se, jak pracovat na posílení těch, které Vám komplikují byznys.
19. – 20. 3. / 13. – 14. 5.
PRAHA 27. – 28. 1. / 26. – 27. 3. / 5. – 6. 5.
BASIC
+ 1 nejvíce stresových situací v obchodní praxi
z několika zorných úhlů.
PRAHA 29. – 27. 3. / 20. – 21. 5.
Heřman Čadil
6 999 Kč
4 999 Kč 5
specialistka na rozvoj obchodních dovedností
a týmové spolupráce
Obchodní dovednosti
5 999 Kč
Soft skills tréninky
Manažerské dovednosti Soft skills tréninky
Manažerské dovednosti
• Seznámíte se s možnostmi, jak na klienta působit proaktivně a budovat vztah, založený na vzájemné důvěře.
4 999 Kč Akvizice
– nedílná součást profesionálního obchodu
ADVANCED
• Dozvíte se, jak kvalitně vyprofilovat vizi nového zákazníka, jak ohodnotit jeho potenciál a jak připravit
strategii pro jeho získání.
• Seznámíte se s osvědčenými tipy pro zvládnutí náročného obchodního jednání tak, abyste v jeho závěru dosáhli svého.
PRAHA 20. 3. / 14. 5.
11. 3. / 7. 5.
• Porovnáte svůj přístup s akvizičními postupy ostatních účastníků.
PRAHA 4. – 5. 2. / 20. – 21. 5.
BRNO
14. – 15. 4.
3 499 Kč
Vedení porad
BASIC
PRAHA/BRNO 10. 3. / 18. 6.
3 499 Kč
Základní dovednosti pro Office managery/ky
BASIC
BRNO
5 999 Kč
Základy koučinku
BASIC
BRNO
PRAHA 4. 2. / 20. 5.
14. 4.
PRAHA 26. – 27. 3. / 20. – 21. 5.
19. – 20. 3. / 13. – 14. 5.
PRAHA 5. – 6. 5. 2014
Josef Vlk
trenér prodejních a obchodních dovedností
5 999 Kč Emoční
obchod v praxi
BASIC
• Zjistíte, jak zlepšit své prodejní dovednosti prostřednictvím správné práce se zákazníkovým emocionálním motivem ke koupi.
• Obohatíte svůj přístup k prodeji o dimenzi empatie a emocí.
• Naučíte se, jak pracovat s emocemi, jak je v zákazníkovi vyvolat a jak je podpořit.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
21
Obchodní dovednosti
Obchodní dovednosti
ADVANCED
Maximálně interaktivní certifikovaný cyklus pro obchodníky, kteří chtějí obstát i v těch
nejnáročnějších obchodních situacích a být vždy napřed před konkurencí.
Akademie prodeje pro obchodní zástupce
BASIC
PRAHA 27. – 28. 1. / 24. – 25. 3. / 19. – 20. 5.
5 999 Kč
Prodejní dovednosti
BASIC
5 999 Kč
Prodejní dovednosti II.
9 999 Kč
Prodejní dovednosti v AJ
BASIC
5 999 Kč
Psychologie prodeje v praxi
BASIC
PRAHA 25. – 26. 5.
BRNO
11 900 Kč KAM
27. – 28. 1. / 7. – 8. 4.
– 10 kroků k posílení suverenity v obchodu
ADVANCED
• Rozvinete schopnost empatie a vcítění se do potřeb druhé strany, abyste se stali komunikačním
PRAHA 3. – 4. 3. 2014 /
26. – 27. 5. 2014
Eva Hof Krocová
partnerem, se kterým je radost jednat.
specialistka na rozvoj obchodních dovedností
a týmové spolupráce
• Naučíte se různé techniky vyjednávání pro celou řadu náročných situací ve vztahu k Vašim zákazníkům.
Heřman Čadil
PRAHA 1. – 2. 3.
PRAHA 27. – 28. 1. / 24. – 25. 3. / 19. – 20. 5.
BRNO
27. – 28. 1. / 7. – 8. 4.
INTERMEDIATE
odborník v oblasti obchodu
• Budete umět odhalit styl zvoleného vyjednávání Vašeho partnera a flexibilně na něj reagovat.
– Key Account Management – praktický
workshop
18. – 19. 5.
ADVANCED
PRAHA 15. 4. 2014 / 5. 6. 2014
Osobnostní rozvoj
Roman Krátký
Sales Director, top vision s.r.o.
• Zjistíte, jak mohou být řešeny konkrétní obchodní situace a budete moci porovnat Vaše názory s názory
David Anthony Procházka
Senior Key Account Manager a lektor
ostatních účastníků workshopu.
PRAHA 1. – 2. 4. 2014
Daniel Štrobl
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání
v zátěži
• Zjistíte, co je mýtus a na co se zaměřit, abyste posílili svoji pozici opravdového partnera klíčových
11 900 Kč Detektor
lži – trénink odhalování pravdy a lži
v komunikaci
• Poznáte specifický způsob přemýšlení, který je nutný k odhalování lhářů.
• Získáte ucelený přehled o práci Key Account Managera na konkrétních případových studiích z praxe.
• Osvojíte si metodu, díky které odhalíte lživé tvrzení s přibližně 85–90 % pravděpodobností.
obchodního jednání
INTERMEDIATE
• Naučíte se, jak, kdy a proč používat konkrétní strategie při kontaktu s obchodním partnerem.
• Budete schopni vést obchodní jednání efektivně a úspěšně.
• Osvojíte si nebo posílíte prvky neverbální komunikace, které Vám usnadní vedení obchodního jednání.
PRAHA
3. – 4. 2. / 23. – 24. 6. 2014
Vladimír Vaněk
specialista na oblast prodeje a komunikaci
BRNO
3. – 4. 2. / 23. – 24. 6. 2014
Vladimír Vaněk
Specialista na oblast prodeje a komunikaci
PRAHA
4. 3. 2014 / 20. 5. 2014
Jan Vojtko
specialista na oblast prodeje a komunikaci
BRNO
4. 3. 2014 / 20. 5. 2014
Jan Vojtko
specialista na rozvoj jednotlivců, nonverbální komunikaci
a emoční inteligenci
ADVANCED
• Naučíte se taktické zásady pro vedení rozhovorů s lidmi tak, abyste mohli odhalovat pravdu i lež.
zákazníků Vaší společnosti.
5 999 Kč Vedení
Obchodní dovednosti
6 999 Kč
BRNO
8 900 Kč KAM
22
PRAHA/BRNO 12. 3. – 30. 4. / 29. 5. – 17. 7.
Soft skills tréninky
Obchodní dovednosti Soft skills tréninky
18 900 Kč Key Account Manager
5 999 Kč Emoční
inteligence a její praktické využití BASIC
• Rozpoznáte emoce a příčiny jejich chování u druhých lidí.
• Zvládnete komunikaci s ohledem na emoce, city a pocity ostatních lidí.
• Naučíte se rozpoznat, co motivuje nejen Vás samotné, ale i ostatní.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
23
Osobnostní rozvoj
úspěchu – síla a umění naší mysli vytvářet
efektivnější realitu
ADVANCED
PRAHA 21. – 22. 5. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
PRAHA 17. 4. 2014
Zdeňka Tmějová
koučka, terapeutka a specialistka na komunikaci
• Poznáte limity lidské mysli lidské mysli – poznáte spouštěče svých automatismů a naučíte se techniky, jak je měnit.
• Zjistíte, jaké konkrétní impulzy do svého okolí vysíláte, jaké přitahujete a budete schopni je ovlivňovat.
• Projdete si hloubkovou inventurou svých cílů a hodnot a pochopíte, jakou roli hrají při dosažení úspěchu.
5 999 Kč Jak
rozvinout potenciál paměti
BASIC
18. – 19. 2. / 1. – 2. 4. 2014
René Müller
Zdeňka Tmějová
koučka, terapeutka a specialistka na komunikaci
lektor paměťových dovedností
• Seznámíte se se škálou memotechnik, jejichž ovládání vede k cílovému efektu.
BRNO
• Pochopíte, jak pracovat s pamětí jako sítí a řadou systémů, které za normálních okolností úzce spolupracují.
cool: bravurní zvládání nesnadných situací
ADVANCED
René Müller
lektor paměťových dovedností
PRAHA 10. – 11. 6. 2014
Daniel Štrobl
• Naučíte se rozpoznávat různé konfliktní situace a vhodné způsoby jejich řešení.
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání
v zátěži
PRAHA 17. 2. 2014 / 22. 5. 2014
Eva Bobková
koučka komunikačních a manažerských dovedností
• Dostanete okamžitou zpětnou vazbu a několik dobrých rad pro bravurní zvládnutí vypjaté situace.
psaní ve firemní praxi
• Budete umět svým textem vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce.
• Dozvíte se, jak pracovat s kreativitou a nápady a jak zapojit spolupracovníky.
• Natrénujete si tvorbu všech důležitých druhů textů ve Vaší firemní komunikaci.
24
ADVANCED
PRAHA 4. 3. 2014 / 6. 5. 2014
Martin Groman
senior editor a lektor
• Zlepšíte si paměť a schopnost vybavit si informace v okamžiku, kdy je potřebujete.
• Budete schopni se rychleji a efektivněji učit a pojmout větší množství informací najednou.
• Osvojíte si způsob, jak dosáhnout plného soustředění a koncentrace na jedno téma a jak být schopni
odbourat „mentální odpad“.
11 900 Kč Mozkový
jogging – trénink zvyšování potenciálu obou mozkových hemisfér
ADVANCED
5 999 Kč Positive Thinking
– trénink pozitivního myšlení
a optimistického přístupu
ADVANCED
• Zjistíte, že pozitivně myslet znamená umět negativní skutečnost přijmout a vyrovnat se s ní.
• Dozvíte se, jak nejlépe pozitivně zpracovat konflikt, ať už se týká přímo Vás nebo „jen“ lidí ve Vašem okolí.
• Naučíte se pracovat s primingem neboli mechanismem, při kterém má zpracování určité informace vliv na Vaši další činnost.
• Vyzkoušíte si na vlastní kůži jednání, která vyžadují zdravé asertivní chování.
8 900 Kč Kreativní
INTERMEDIATE
• Pochopíte zákonitosti fungování lidského mozku tak, abyste byli schopni dosáhnout synergie obou
mozkových hemisfér.
• Osvojíte si pravidla práce se svou myslí tak, abyste rychleji čerpali znalosti a probudili schopnost
pamatovat si několikanásobně více.
• Získáte návod, jak jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky a jak je efektivně předávat dál.
17. – 18. 3. / 26. – 27. 5. 2014
• Načerpané strategie využijete v profesním i osobním životě a v průběhu celé životní dráhy.
11 900 Kč Keep
mapping – efektivní práce s myšlenkovými
mapami
Osobnostní rozvoj
PRAHA 24. – 25. 4. 2014
PRAHA
5 999 Kč Mind
Soft skills tréninky
Osobnostní rozvoj Soft skills tréninky
12 900 Kč Fenomén
Osobnostní rozvoj
PRAHA 10. – 11. 6. 2014
Renata Dvořáková
koučka, specialistka na komunikaci a rozvoj lidí
8 900 Kč Priority
Management & Work Life Balance – umění
dosáhnout životní harmonie
ADVANCED
• Naučíte se na Vašich konkrétních situacích, jak pracovat krátkodobě i dlouhodobě s prioritami tak,
abyste se necítili vystresovaní.
• Odejdete s vlastním jedinečným řešením s ohledem na životní / pracovní etapu, ve které se nacházíte.
• Sami si najdete způsob, jak zdokonalit svůj time management.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
25
Osobnostní rozvoj
Prezentační dovednosti
coaching – cesta k úplnému využití lidského
potenciálu
ADVANCED
PRAHA 18. – 19. 3. 2014
Iva Šubrtová
facilitátorka a specialistka na řízení lidských zdrojů
PRAHA 5. 3. – 14. 5. 2014 /
5. 6. – 14. 8. 2014
Eva Bobková
koučka komunikačních a manažerských dovedností
• Naučíte se, jak si vždy vyjasnit vlastní cíle, otevřít prostor pro další rozvoj a uvědomit si souvztažnosti
• Vyzkoušíte si, jak se ptát, abyste se o sobě dozvěděli něco nového.
PRAHA 4. 3. 2014 / 2. 6. 2014
• Pochopíte, že pochybovat, nevědět a hledat je zcela přirozené.
BASIC
• Naučíte se, jakou strukturu má Vaše prezentace mít a jak je možné dodat jí originalitu.
• Proniknete do základů argumentace a kritického myšlení.
rychlého čtení a práce s informacemi
BASIC
• Dozvíte se, jak účinně pracovat s informacemi a pamětí pro zefektivnění Vašich každodenních činností.
• Vyzkoušíte různé metody práce s textem a naučíte se, jak si je osvojit a trénovat.
PRAHA
28. – 29. 1. / 17. – 18. 3. / 28. – 29. 5.
Jana Vávrová
specialistka na rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí
nabyté dovednosti.
17. 2. 2014 / 21. 5. 2014
Viktor Lelek
kouč, terapeut a lektor
• Naučíte se bořit hranice mezi projektovým řešením, úkoly a hledáním optimálního výsledku.
BRNO
• Objevíte, jak je jednoduché být kreativní a kde všude můžete svou kreativitu čerpat.
17. 2. 2014 / 21. 5. 2014
Viktor Lelek
• Porozumíte tomu, jak Vaše mysl pracuje, a proč nejlepší nápady přijdou třeba v koupelně.
5 999 Kč Psychologie v pracovní praxi
PRAHA
kouč, terapeut a lektor
BASIC
PRAHA 8. – 9. 4. / 10. – 11. 6.
BRNO
12. – 13. 3. / 22. – 23. 5.
dovednosti
BASIC
• Zjistíte, jak zaujmout publikum a během prezentace s ním pracovat.
Zbránek Martin
• Prakticky si nacvičíte srozumitelnou a strukturovanou prezentaci.
specialista rozvoje soft skills dovedností
BASIC
5 999 Kč Prezentační
Jitka Patríková
konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů
kreativity a rozvoje inovativního přístupu
• Dozvíte se, jak získat a udržet pozornost v psané komunikaci.
• Osvojíte si aplikaci zásad dobrého designu a grafických úprav.
Richard Papík
• Jako bonus obdržíte licenci na on-line kurz rychlého čtení Rozečti.se, kde můžete ještě více trénovat
ADVANCED
• Naučíte se o technikách a slovech, které zvýší přesvědčivost Vašeho textu.
PRAHA 15. – 16. 4. 2014
specialista v oblasti zpracovávání informací
a porozumění textu
5 999 Kč Prezentační design – business dokumenty, které je radost číst
BRNO
28. – 29. 1. / 3. – 4. 3. / 14. – 15. 5.
Prezentační dovednosti
Tomáš Zykán
konzultant marketingové komunikace a designu
5 999 Kč Trénink
prezentačních a rétorických dovedností
• Získáte prakticky orientovaný pohled na vystupování a tipy pro překonání trémy a nervozity.
v životě a na pracovišti.
11 900 Kč Strategie
7 699 Kč Akademie
Soft skills tréninky
Osobnostní rozvoj Soft skills tréninky
12 900 Kč Self
• Získáte pohotovost při komunikaci a vyjadřování.
Petra Žallmannová
koučka manažerských dovedností
Jan Ertl
odborník na oblast personalistiky, řízení lidských zdrojů a lektor
PRAHA 15. – 16. 4. 2014 /
24. – 25. 6. 2014
Andrew Power
kouč soft skills dovedností a Business English
9 999 Kč Prezentační
dovednosti v AJ
BASIC
• Získáte sebejistotu při vystupování na veřejnosti a prezentování v anglickém jazyce.
• Rozšíříte si svou slovní zásobu o specifické obraty a fráze potřebné při prezentování v angličtině.
• Naučíte se pohotově reagovat v neočekávaných situacích.
5 999 Kč Stress management
BASIC
PRAHA 12. – 13. 2. / 28. – 29. 5.
BRNO
12. – 13. 2. / 17. – 18. 4.
PRAHA
26. – 27. 2. / 29. – 30. 4. 2014
Petr Daňko
expert v oblasti soft skills
5 999 Kč Time management
BASIC
PRAHA 27. – 28. 1. / 15. – 16. 5.
BRNO
17. – 18. 2. / 24. – 25. 4.
Yvona Charouzdová
konzultantka a koučka soft skills dovedností
BRNO
12. – 13. 2. / 15. – 16. 4. 2014
Petr Daňko
3 499 Kč Time management pro pokročilé
26
INTERMEDIATE
PRAHA/BRNO 17. 6.
expert v oblasti soft skills
Yvona Charouzdová
12 900 Kč Suverénní
vystupování před kritickým publikem
ADVANCED
• Obdržíte návod, jak postupovat při negativních reakcích a přitom neztratit kontakt a důvěru posluchačů.
• Zlepšíte svou schopnost argumentovat a reagovat na kritické námitky a procvičíte si své řečnické dovednosti.
• Dotáhnete k dokonalosti umění zvládání svých emocí i emocí publika při prezentaci.
konzultantka a koučka soft skills dovedností
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
27
Setkání s osobnostmi
moderovat nejen firemní akce s profesionálkou
Štěpánkou Duchkovou
BASIC
PRAHA 21. 5. 2014
Štěpánka Duchková
moderátorka, lektorka vystupování a mediálních
tréninků
• Naučíte se zákonitostem moderace a poznáte její tajemství.
PRAHA 19. – 20. 3. 2014 /
13. – 14. 5. 2014 /
BRNO
2. – 3. 4. 2014 /
Milena Steinmasslová
herečka a lektorka rétoriky
• Poznáte tipy, jak si získat média a publikum na svou stranu.
7 900 Kč Rétorika
s Milenou Steinmasslovou I.
BASIC
• Budete precizně formulovat a prezentovat svoje myšlenky a názory.
• Naučíte se praktickou formou všechny důležité zásady, tipy a triky.
Soft skills tréninky
• Zjistíte, jak pracovat s trémou a kultivovat svůj projev.
• Zlepšíte své prezentační dovednosti a osvojíte si návyky pro práci s trémou a hlasem.
8 900 Kč Nastartujte
svoji manažerskou kariéru
s Milanem Pryponěm
PRAHA 23. – 24. 6. 2014
ADVANCED
PRAHA 2. 6. 2014
Milan Prypoň
Milena Steinmasslová
herečka a lektorka rétoriky
nezávislý konzultant vrcholového managementu,
kouč a lektor
• Odhalíte, kde máte své největší rezervy a kde jste naopak nejvýkonnější.
• Rozšíříte si rétorické znalosti, dovednosti a zlepšíte své komunikační vlastnosti.
BASIC
PRAHA 7. 5. 2014
Helena Bedrnová
image poradkyně, lektorka a módní návrhářka
a to, co skutečně potřebujete.
PRAHA 24. 3. 2014 / 14. 5. 2014
paměťová expertka a držitelka světového rekordu
v paměťových schopnostech
• Ověříte si stav svých dovedností a naučíte se správně pracovat s nástroji prezentace –
brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I.
BASIC
• Snížíte fenomén negativního stresu ze zapomínání.
• Rozvinete Vaše obrazotvorné a kreativní myšlení.
• Budete rychlejší a vynalézavější při řešení obtížných úkolů.
• Odnesete si praktické rady a doporučení ohledně nejnovějších módních trendů.
• Prohloubíte své schopnosti vyjadřovat se zřetelně a jasně.
8 900 Kč Trénink
Michaela Karsten
• Najdete způsob, jak zdokonalit svůj osobní styl a působit na své okolí přirozeně a elegantně.
• Zdokonalíte se v umění komunikace a zjistíte, jak působit profesionálně a se šarmem.
• Pokračování úspěšného kurzu Rétorika s Milenou Steinmasslovou I. vedený oblíbenou
do své praxe.
• Zjistíte, jak image ovlivňuje chování Vašeho okolí k Vám, odhalíte své skryté možnosti
a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem
INTERMEDIATE
• Získáte komplexní rétorické schopnosti a dovednosti, které následně s výhodou aplikujete
• Pochopíte, proč a jak posuzovat dění kolem Vás z jiného úhlu pohledu.
12 900 Kč Rétorika
s Milenou Steinmasslovou II.
a profesionální lektorkou.
• Poznáte základní atributy manažerského úspěchu.
5 999 Kč Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou
7 900 Kč Rétorika
Setkání s osobnostmi
Setkání s osobnostmi Soft skills tréninky
5 999 Kč Jak
Setkání s osobnostmi
ADVANCED
PRAHA 13. – 14. 2. 2014 /
8. – 9. 4. 2014 /
17. – 18. 6. 2014
Jan Přeučil
herec a lektor rétoriky
PRAHA 30. 6. 2014
Michaela Karsten
paměťová expertka a držitelka světového rekordu
v paměťových schopnostech
8 900 Kč Trénink
brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II.
INTERMEDIATE
• Osvojíte si strategii na rychlé ukládání velkého množství slov do paměti.
• Zjistíte, co správnou funkci paměti podporuje a co jí škodí.
• Budete prakticky trénovat techniky k posílení paměti.
hlasem a tělem.
28
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
29
Setkání s osobnostmi
přesvědčivého projevu a strategie sdělování
informací (nejen) médiím s Janou Víškovou
Setkání s osobnostmi Soft skills tréninky
8 900 Kč Trénink
ADVANCED
PRAHA 12. 3. 2014 / 4. 6. 2014
Jana Víšková
šéfredaktorka časopisu Instinkt, EMPRESA MEDIA, a.s.
• Pochopíte, jak silným proti-/spoluhráčem mohou být média, a získáte tipy, jak na tomto
„hřišti“ úspěšně obstát.
Hard skills kurzy
• Osvojíte si celou škálu osvědčených postupů pro zavedení úspěšné strategie sdělování
informací (nejen) médiím.
• Vylepšíte svou schopnost racionálně uvažovat během Vašeho projevu či interview
Kurzy určené k rozvoji tzv. „tvrdých“ (technických, odborných a profesních) dovedností či znalostí,
zaměřené na maximální okamžitou využitelnost v praxi, vedené odborníky s přímou vazbou na praxi. V odborných hard skills kurzech dbáme na nízký počet účastníků, což vytváří dostatečný prostor
pro vyjádření vlastního názoru, zodpovězení všech Vašich dotazů a zařazení praktických cvičení.
a zcela přirozeně reagovat na otázky.
4 999 Kč Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou
BASIC
PRAHA 5. 2. 2014 / 28. 4. 2014
Valérie Zawadská
herečka, lektorka a jedna z nejvýraznějších osobností
českého dabingu
• Zjistíte, co vše je potřeba k dosažení výjimečnosti v mluveném projevu.
• Na základě zpětné vazby budete moci pracovat na svých slabých stránkách.
• Vylepšíte svou schopnost práce s hlasem a získáte tipy k překonání nervozity a trémy
před vystoupením.
8 900 Kč Zatočte
s prokrastinací společně s Mirkou Čejkovou
• Pochopíte, proč posunujete nepříjemné úkoly, i když jste pracovití.
ADVANCED
PRAHA 12. 3. 2014 / 3. 6. 2014
Basic
Level
Intermediate
Level
Advanced
Level
Jsou určeny manažerům
a specialistům, kteří chtějí získat
komplexní vhled do základů
odborné problematiky pod
vedením lektora disponujícího
zkušenostmi z daného oboru.
Jsou určeny manažerům
a specialistům, kteří chtějí
získat detailní vhled do úzce
specializované oblasti odborné
problematiky pod vedením
specialisty s přímou vazbou na
praxi a se zkušenostmi z oboru.
Jsou určeny zkušeným manažerům
a specialistům, kteří chtějí načerpat
praktické zkušenosti nebo inspiraci
pod vedením manažerů či nezávislých expertů s přímou vazbou
na praxi.
Mirka Čejková
koučka, novinářka a lektorka v oblasti komunikace
• Zjistíte, jak funguje Váš „sabotující“ program a co ho startuje.
• Naučíte se pracovat s fenoménem prokrastinace způsobem, který je Vám vlastní
Ucelenou nabídku Hard skills kurzů najdete na našich webových stránkách www.topvision.cz.
a který dokážete využít.
30
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
31
Daně / Účetnictví
4 299 Kč Manažerské
účetnictví – nástroj finančního řízení
Daně / Účetnictví
INTERMEDIATE
PRAHA 18. 2. / 19. 5.
3 999 Kč Fúze a akvizice – účetní a daňové aspekty
PRAHA 18. – 19. 2. / 20. – 21. 5.
4 299 Kč Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní
ADVANCED
• Porozumíte rozdílům mezi manažerským a finančním účetnictvím a pochopíte hlavní výhody
manažerského účetnictví pro Vaši firmu.
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
BRNO
29. – 30. 4. 2014
Michael Hanzelka
PRAHA 18. – 19. 3. / 17. – 18. 6.
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
BRNO
20. – 21. 5.
PRAHA 18. – 19. 2. / 19. – 20. 5.
• Zorientujete se ve finančních výkazech a jednotlivých pojmech z finančních výkazů.
BRNO
17. – 18. 6.
ADVANCED
5 499 Kč IAS a IFRS – vstup do problematiky a rozdíly od českých účetních předpisů
INTERMEDIATE
4 299 Kč Komplexní průvodce DPH pro rok 2014
INTERMEDIATE
1 599 Kč Aktuálně k daňové legislativě – novinky 2014
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 2. / 20. 5.
BRNO
2 999 Kč Aktuálně k daňové legislativě, zaměřeno na daň z příjmů PO – novinky 2014
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 2. / 20. 5.
PRAHA 18. 3. / 18. 6.
3 999 Kč Komplikované případy roční účetní závěrky
2 999 Kč Aktuální znění zákona o DPH a DPH u dovozu a vývozu zboží v roce 2014
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
PRAHA 18. 3. / 3. 6.
2 999 Kč Pokladna, práce s penězi a operace s platebními kartami
2 999 Kč Daň z příjmů a DPH na Slovensku
INTERMEDIATE
BRNO
PRAHA 28. 1. / 5. 5.
1 599 Kč Silniční daň za zdaňovací období 2014
INTERMEDIATE
1 599 Kč Daň z příjmů právnických osob – novinky 2014
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 2. / 20. 5.
PRAHA 7. 2. / 21. 5.
2 999 Kč Spotřební daň – účetní a daňové aspekty
INTERMEDIATE
PRAHA 7. 2. / 21. 5.
2 999 Kč Účetní a daňová legislativa na Slovensku – vybrané změny pro rok 2014
INTERMEDIATE
4 299 Kč Daně právnických a fyzických osob od A do Z
2 999 Kč Daňová kontrola, práva a povinnosti správce daně a kontrolované osoby
3 999 Kč Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR / vysílání zaměstnanců do zahraničí
BASIC
PRAHA 6. 2. / 20. 5.
8. 4.
PRAHA 18. – 19. 2. / 19. – 20. 5.
BRNO
17. – 18. 6.
ADVANCED
PRAHA 10. 4. / 10. 6.
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 3. / 13. 5.
2 999 Kč Daňově uznatelné / neuznatelné náklady – nač si dát pozor, finanční kontrola INTERMEDIATE
PRAHA 30. 1. / 5. 5.
BRNO
17. 4.
BRNO
2. – 3. 4.
9. 4.
PRAHA 6. – 7. 2. / 20. – 21. 5.
BRNO
8. – 9. 4.
PRAHA 22. – 23. 1. / 4. – 5. 3. / 3. – 4. 6.
BRNO
16. – 17. 4.
PRAHA 11. 3. / 10. 6.
BRNO
13. 5.
ADVANCED
BASIC
5 499 Kč Účetní a daňová legislativa, daň z příjmů a DPH na Slovensku – vybrané změny pro rok 2014 INTERMEDIATE
4 299 Kč Účetní minimum pro office manažery/ky – účetní daňové doklady
2 999 Kč Účetní závěrka právnických osob v praxi
BASIC
ADVANCED
1 999 Kč Dluhopisy – daňové a účetní aspekty
INTERMEDIATE
PRAHA 25. 3. / 3. 6.
PRAHA 16. 4. / 18. 6.
2 999 Kč Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly
INTERMEDIATE
1 599 Kč DPH u dovozu a vývozu zboží
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
PRAHA 19. 2. / 11. 4.
2 999 Kč Uplatňování DPH mezi subjekty EU a třetích zemí
INTERMEDIATE
BASIC
PRAHA 18. 3. / 17. 6.
5 499 Kč US GAAP – základy
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
PRAHA 19. 2. / 20. 5.
2 999 Kč Fakturace od A do Z – ucelený přehled pro fakturanty/ky
3 999 Kč Finanční deriváty – účtování podle českých i mezinárodních standardů
PRAHA 18. – 19. 3. / 17. – 18. 6.
BRNO
20. – 21. 5.
PRAHA 26. – 27. 3. / 18. – 19. 6.
BRNO
6. – 7. 5.
Daně / Účetnictví
PRAHA 29. – 30. 1. / 5. – 6. 5.
5 499 Kč IAS a IFRS – pro pokročilé
BASIC
Hard skills kurzy
Daně / Účetnictví Hard skills kurzy
18. – 19. 3. / 2. – 3. 6. 2014
Michael Hanzelka
• Získáte základní přehled v oblasti manažerského účetnictví a osvojíte si základní pojmy finančního výkaznictví.
32
PRAHA
4 299 Kč Základy účetnictví pro neekonomy
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
BASIC
Certifikát ECDL
33
Doprava / Logistika / Výroba
Doprava / Logistika / Výroba
14 900 Kč Cenově výhodný balíček
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě
ADVANCED
• Zjistíte, co vše je nutné učinit pro zvýšení aktivity pracovníků směrem ke každodenní snaze o zlepšování výrobního procesu.
• Odnesete si praktické návody od zkušenějších kolegů z jiných firem, jak lze v praxi výrazně uspořit.
8 900 Kč Moderní přístupy k plánování výroby
Jaroslav Novák
technický a výrobní ředitel,
HARTMANN – RICO spol. s r.o.
Milan Malík
výrobní ředitel, TRW – Carr s.r.o.
Logistic & Planning Manager East Europe,
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Ondřej Koňařík
vedoucí logistiky, REMAK a.s.
PRAHA 10. 6. 2014
Jan Miksa
specialista na štíhlou výrobu a optimalizaci procesů,
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
ADVANCED
• Dozvíte se, jak si poradit s operativními změnami plánu výroby a jak co nejefektivněji nastavit kontrolu omezujících podmínek.
• Seznámíte se s metodami, které umožňují dodržet termíny zakázek, zmenšit průběžné doby a snížit rozpracovanost výroby.
• Seznámíte se s nástroji „pokročilého plánování a rozvrhování výroby“, tzv. APS, a aplikovatelné způsoby jeho využití ve výrobě.
PRAHA 24. 4. 2014
Ivana Tančínová
Václav Silbernágl
vedoucí oddělení optimalizace výrobních procesů,
KOSTAL CR, spol. s r. o.
Zdeněk Vyjídáček
vedoucí úseku systémy řízení, NOSTA – HERTZ spol. s r.o.
12 900 Kč Cenově výhodný balíček
Nové trendy v oblasti logistiky, štíhlá logistika –
best practice
ADVANCED
PRAHA 27. 2. / 27. 5.
PRAHA 25. – 26. 3. / 3. – 4. 6.
• Poznáte, jaké nástroje a principy Vám pomohou při snižování stavu zásob a zkracování průběžné doby výroby.
• Zjistíte, jak zhodnotit úroveň Vašeho materiálového toku a navrhnout případné změny pro jeho zeštíhlení.
Outsourcing v logistice – úsporné řešení logistiky,
zkušenosti společností
ADVANCED
• Prohloubíte orientaci v nástrojích plánování logistiky tak, abyste byli schopni rozhodnout, které logistické
činnosti je lepší outsourcovat.
• Prostřednictvím sdílení zkušeností zjistíte, jak předejít chybám a nedostatkům.
• Dozvíte se, jaké výhody přináší outsourcing logistických činností a co vše by pro Vás měl dobrý logistický partner zajistit.
34
• Budete schopni navrhovat řešení, která umožní rozšíření výrobních kapacit a optimalizaci systémů řízení výroby Vašeho podniku.
6 900 Kč Štíhlá výroba v době zeštíhlování společností – praxe, zkušenosti
ADVANCED
• Dozvíte se, na jakých předpokladech staví úspěšnost své výroby zúčastněné firmy a jaké jsou jejich strategické priority.
• Budete moci prodiskutovat problémy, které aktuálně ve výrobě řešíte.
• Získáte informace o průběhu procesu změn a s tím související změny v myšlení lidí.
PRAHA 12. 3. 2014 / 21. 5. 2014
výrobní ředitel, WITTE Nejdek s.r.o.
Jan Miksa
specialista na štíhlou výrobu a optimalizaci procesů,
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
PRAHA 26. 6. 2014
Jan Polter
3 999 Kč Analýza a metody řízení zásob údržby
BASIC
ADVANCED
PRAHA 27. 2. / 15. 5.
8 900 Kč Efektivní řízení údržby ve výrobě
ADVANCED
PRAHA 6. 2. / 20. 5.
3 999 Kč Intrastat – vnitrounijní obchod se zbožím ve vazbě na DPH
INTERMEDIATE
PRAHA 11. – 12. 3. / 11. – 12. 6.
5 999 Kč Logistický audit – analýza úzkých míst v logistice
INTERMEDIATE
5 999 Kč Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky
INTERMEDIATE
5 999 Kč Nástroje pro efektivní řízení údržby ve výrobě
INTERMEDIATE
PRAHA 5. – 6. 3. / 28. – 29. 5.
BRNO
15. – 16. 4.
PRAHA 25. – 26. 3. / 13. – 14. 5.
6 900 Kč • Získáte přehled o možnostech racionalizace hmotných a informačních toků při minimálních nákladech.
5 999 Kč Celní problematika od A do Z – ucelený přehled pro celní deklaranty/ky
13. – 14. 5.
Jiří Gerner
• Seznámíte se s novými trendy, jako jsou například milk run, lean warehousing, kanban, princip supermarketu aj.
• Nahlédnete do tvorby analýz a propočtů hmotných toků, včetně způsobů jejich kvantifikace.
Business Unit Manager, TRW – Carr s.r.o.
BRNO
8 900 Kč ADVANCED
8 900 Kč Praktické nástroje k optimalizaci toku materiálu
PRAHA 9. – 10. 4. / 4. – 5. 6.
BRNO
4. – 5. 3.
5 999 Kč Plánování údržby – profesionální využití v praxi
Doprava / Logistika / Výroba
• Načerpáte informace, které budete moci uplatnit v systému výroby Vaší společnosti.
PRAHA 25. 3. 2014
Pavla Fialová
Hard skills kurzy
Doprava / Logistika / Výroba Hard skills kurzy
8 900 Kč PRAHA 27. 5. 2014
ADVANCED
Director Sales & Marketing, DACHSER Czech Republic a.s.
Jaroslav Vehrle
PRAHA 27. 2. / 22. 5.
1 999 Kč Zahraniční obchod – aktuality pro rok 2014
PRAHA 25. – 26. 3. / 13. – 14. 5.
5 999 Kč Zahraniční obchod od A do Z
PRAHA 2. 4.
8 900 Kč Zvyšování produktivity ve výrobě
ředitel logistiky a strategického nákupu, Jitona a.s.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
INTERMEDIATE
BASIC
ADVANCED
Certifikát ECDL
35
Finance / Ekonomika / Controlling
3 499 Kč AML
– opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Finance / Ekonomika / Controlling
INTERMEDIATE
• Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
25. 3. / 25. 6. 2014
Alois Kohout
analytik a odborník v oblasti financí, oceňování podniků,
cenných papírů a investic
specialista na podnikové finance a lektor
BRNO
15. 4. 2014
Jiří Tuvora
podezřelou transakci.
analytik a odborník v oblasti financí, oceňování podniků,
cenných papírů a investic
ADVANCED
PRAHA 20. 3. 2014
Alexandr Hudský
jednatel, FIDELIO s.r.o.
• Získáte inspiraci pro efektivní správu pohledávek a zajištění co nejnižšího počtu faktur po splatnosti.
• Zjistíte, jaké jsou možnosti zabránění vzniku nedobytných pohledávek, popřípadě vytvoření nástrojů,
které budou riziko minimalizovat.
Martin Růžička
Managing Director,
Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.
• Na příkladech z praxe se seznámíte s novými možnostmi efektivního vymáhání pohledávek.
BRNO
25. – 26. 2. 2014
Alois Kohout
specialista na podnikové finance a lektor
PRAHA 4. 6. 2014
Helena Vojáčková
Managing Partner, HEDLEY AUDIT s.r.o.
Michael Hanzelka
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
PRAHA
23. 4. / 3. 6. 2014
Martin Řepa
5 999 Kč Ekonomické
minimum pro nefinanční pozice
BASIC
• Osvojíte si základní pojmy spojené s ekonomickými jevy Vaší společnosti.
22. – 23. 1. / 18. – 19. 3. /
18. – 19. 6. 2014
PRAHA
Kateřina Kalinová
• Naučíte se rozumět a využívat informace získané z účetnictví Vašeho podniku a získáte ucelený vhled do
oblasti firemních financí.
nezávislá finanční konzultantka a lektorka
BRNO
20. – 21. 5. 2014
PRAHA
26. 2. / 6. 5. 2014
konzultant v oblasti podnikatelských dovedností a lektor
ekonomických a finančních předmětů
BRNO
12. 3. 2014
Martin Řepa
konzultant v oblasti podnikatelských dovedností a lektor
ekonomických a finančních předmětů
• Porozumíte důležitosti a významu ekonomického vnímání procesů ve firmě a proniknete do problematiky
finančního výkaznictví.
8 900 Kč Finance
pro nefinanční manažery
ADVANCED
• Komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení podniku s okamžitým praktickým
využitím v každodenní praxi.
• Představení nástrojů pro řízení finanční stability podniku a praktické tipy, jak pracovat s finančními
informacemi.
• Seznámíte se s finančními dokumenty, výkazy, analýzami a plány.
36
Michael Hanzelka
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
BRNO
10. 4. 2014
Michael Hanzelka
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
PRAHA
18. 2. / 8. 4. / 17. 6. 2014
Roman Lindauer
konzultant a odborník na oblast řízení rizik pomocí
interních kontrol
BRNO
29. 5. 2014
Roman Lindauer
konzultant a odborník na oblast řízení rizik pomocí
interních kontrol
5 999 Kč Finanční
a investiční controlling
ADVANCED
• Seznámíte se s typologií a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu.
• Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
• Budete schopni zapojit a zaučit své zaměstnance, kteří budou posléze schopni vyhodnotit a ohlásit
podezřelou transakci.
8 900 Kč Finanční analýza – praktické hodnocení výkonnosti
podniku
ADVANCED
• Budete schopni vyhodnotit výsledky finanční analýzy, vyhodnotit možná opatření a navrhnout nejlepší možné řešení.
• Seznámíte se s metodami hodnocení finančního zdraví Vaší firmy.
• Naučíte se rozumět ekonomickým výkazům a efektivně s nimi pracovat.
2 999 Kč Praktický controlling – od podnikových procesů
až k zákazníkům
INTERMEDIATE
Finance / Ekonomika / Controlling
management – snižování rizik a nákladů
v systému řízení pohledávek
23. – 24. 4. / 10. – 11. 6. 2014
Jiří Tuvora
• Budete schopni zapojit a zaučit své zaměstnance, kteří budou posléze schopni vyhodnotit a ohlásit
8 900 Kč Credit
PRAHA
Hard skills kurzy
Finance / Ekonomika / Controlling Hard skills kurzy
• Seznámíte se s typologií a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu.
PRAHA
• Získáte unikátní software na sestavení vlastního controllingového modelu poskytujícího jiný pohled
na řízení nákladů a využití času.
• Uvědomíte si, čemu se věnujete, pro koho pracujete, kdo jsou Vaši zákazníci a zda vynakládáte svůj čas
a finance efektivně.
• Zjistíte, které Vaše činnosti mají pro zákazníka přidanou hodnotu a které z Vašich výrobků, služeb
a zákazníků jsou pro Vás (ne)ziskové.
4 299 Kč Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) – dopady na podnikovou praxi
INTERMEDIATE
• Okolnosti vzniku zákona SOX, důvody, proč je stále považován za kontroverzní a kontext amerického
práva, do něhož je zákon zasazen.
• Principy zákona Sarbanes–Oxley, pochopení v souvislostech a dopady na podnikovou praxi.
• Komplexní seznámení s oblastí řízení rizik v souladu se SOX, zásady aplikace zákona a doložení
konkrétními příklady z aplikační praxe.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
37
Finance / Ekonomika / Controlling
PRAHA 26. – 27. 3. / 28. – 29. 5.
ADVANCED
BRNO
Specializovaný certifikovaný cyklus zaměřený na efektivní řízení finančních rizik ve Vaší společnosti
a optimalizaci finančních toků.
8 900 Kč TM
– Investiční rozhodování, plánování
a controlling investic
ADVANCED
PRAHA 12. 6. 2014
Michal Vepřek
CFO, Fortuna Loterie a.s.
Josef Nečesal
• Ujasníte si metody pro posuzování a hodnocení investic a práci s riziky.
nezávislý poradce a specialista na finanční řízení
8 900 Kč TM
– Optimalizace řízení a plánování cash flow
PRAHA 4. 3. / 20. 5. 2014
Ondřej Simon
• Dozvíte se, jak nastavit a zavést do firemní praxe systém efektivního řízení cash-flow.
• Získáte přehled o současných trendech a metodách cash managementu.
manažer útvaru služeb Financování a odborný garant
pro cash – management, ČEZ, a.s.
• Na příkladech z praxe se seznámíte s problematikou optimalizace finančních toků.
Helena Vojáčková
Managing Partner, HEDLEY AUDIT s.r.o.
8 900 Kč TM
– Profesionální risk management – strategie
řízení finančních rizik
5 999 Kč Kapitálové trhy od A do Z
PRAHA 17. 4.
6 900 Kč Krizové řízení a snižování nákladů pro finanční manažery
ADVANCED
8 999 Kč Krizový controlling
ADVANCED
PRAHA 4. – 5. 3. / 20. – 21. 5.
BRNO
ADVANCED
PRAHA 23. 4. 2014
Roman Lindauer
IT Quality Manager, Datalynx s.r.o.
• Získáte přehled o práci s jednotlivými typy finančních rizik.
Michael Hanzelka
• Seznámíte se s možnostmi měření, zajišťování a řešení nástrah, které rizika přinášejí.
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
• Přineseme Vám praktické tipy na zlepšení řízení rizik ve Vaší společnosti.
38
16. – 17. 4.
14. – 15. 5.
PRAHA 4. 3. / 10. 6.
BRNO
20. 5.
PRAHA 4. 3. / 10. 6.
BRNO
20. 5.
PRAHA 4. – 5. 3. / 20. – 21. 5.
INTERMEDIATE
PRAHA 22. 1. / 17. 4.
5 999 Kč Analýza návratnosti projektů od A do Z
INTERMEDIATE
BRNO
9 999 Kč Cost Cutting – efektivní snižování nákladů
INTERMEDIATE
BASIC
PRAHA 25. – 26. 3. / 25. – 26. 6.
15. – 16. 4.
PRAHA 8. – 9. 4.
BRNO
24. – 25. 6.
PRAHA 6. 3. / 17. 6.
BRNO
27. 5.
5 999 Kč Manažerský reporting
BASIC
5 999 Kč Nákladový controlling – praktické řízení nákladů
BASIC
3 499 Kč Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku
1 999 Kč Nejdůležitější finanční ukazatele v praxi podniku
ADVANCED
INTERMEDIATE
ADVANCED
PRAHA 24. 6.
6 900 Kč Praktický operativní controlling ve firemní praxi
ADVANCED
PRAHA 12. – 13. 3. / 11. – 12. 6.
6 999 Kč Strategický controlling – souhrn nástrojů pro komplexní řízení podniku
INTERMEDIATE
5 999 Kč Účinné řízení pohledávek – prevence insolvence a exekuce
INTERMEDIATE
8 999 Kč Výrobní controlling
INTERMEDIATE
1 999 Kč Základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku
INTERMEDIATE
25. – 26. 6.
PRAHA 26. – 27. 2. / 11. – 12. 6.
BRNO
8. – 9. 4.
PRAHA 4. – 5. 3. / 4. – 5. 6.
2 999 Kč Analýza finanční a ekonomické situace podniku na základě účetní závěrky
BASIC
5 999 Kč Optimalizace cash flow
BRNO
BRNO
2 999 Kč Efektivní kalkulace nákladů v podnikové praxi
25. – 26. 6.
PRAHA 11. – 12. 2. / 20. – 21. 5.
BRNO
BRNO
ADVANCED
INTERMEDIATE
PRAHA 15. – 16. 4. / 25. – 26. 6.
PRAHA 12. – 13. 3. / 3. – 4. 6.
• Načerpáte zkušenosti z konkrétních investičních projektů.
5 999 Kč Finanční analýza – základní nástroje a metody
9. – 10. 4.
PRAHA 4. 3. / 10. 6.
BRNO
20. 5.
PRAHA 29. – 30. 1. / 5. – 6. 5.
BRNO
2. – 3. 4.
PRAHA 5. – 6. 3. / 27. – 28. 5.
PRAHA 18. – 19. 3. / 17. – 18. 6.
BRNO
20. – 21. 5.
5 999 Kč Základní orientace v controllingu pro podnikový management
BASIC
5 999 Kč Základy finančního řízení podniku
BASIC
6 999 Kč Základy makroekonomie pro neekonomické stratégy
BASIC
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
Finance / Ekonomika / Controlling
• Získáte přehled o jednotlivých fázích investic – od hodnocení po controlling.
16. – 17. 4.
Hard skills kurzy
Finance / Ekonomika / Controlling Hard skills kurzy
18 900 Kč Treasury Manager
Finance / Ekonomika / Controlling
39
HR / Interní komunikace / Mzdy
8 900 Kč Assessment centre v praxi – best practices profesionálů
HR / Interní komunikace / Mzdy
ADVANCED
• Zvýšíte svou kvalifikaci na roli hodnotitele / moderátora AC.
• Zjistíte, kdy je vhodné assessment centre outsourcovat a co je důležité při výběru externího dodavatele.
Lenka Bláhová
nezávislá konzultantka v oblasti HR
Zdeněk Culek
Head of HR Consultancy, Principal engineering s.r.o.
Kateřina Nogolová
manažerka pro strategické plánování a specialistka
na oblast lidských zdrojů, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
ADVANCED
– Performance Management – motivace
zaměstnanců a řízení jejich výkonu prostřednictvím odměňování
PRAHA 2. – 3. 4. 2014
Roman Drobňák
Compensation & Benefits Manager, Raiffeisenbank a.s.
Lucie Rolná
Martin Pavlíček
ředitel firemní komunikace, UNIPETROL, a.s.
• Seznámíte se s moderními trendy v řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců.
ADVANCED
PRAHA 18. – 19. 6. 2014
Zdeněk Šimek
ředitel, REVITCOM s.r.o.
Lenka Bláhová
nezávislá konzultantka v oblasti HR
• Poznáte, jaký je proces tvorby systému benefitů a jeho uvedení do praxe.
Lucie Rolná
• Dozvíte se, jak účinně nastavit a zavést do praxe strategii a politiku odměňování.
Zuzana Hekelová
• Dozvíte se, co je společenská odpovědnost firem, co obnáší a jak se vztahuje k diverzitě.
• Zjistíte, jaké přínosy může mít genderově korektní firemní strategie.
• Budete umět vyhodnotit náklady a zisky zavedení programů work-life-balance.
vyplatí tento koncept realizovat.
• Seznámíte se s „ukazateli“ kvality agentur, na jejichž základě budete schopni vybrat si tu, která bude
schopna pokrýt Vaše požadavky.
Kateřina Pištorová
Public Relations and Communications,
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Jan Vyšehradský
Communication Director, Česká spořitelna, a.s.
8 900 Kč Firemní intranet v interní komunikaci společnosti
ADVANCED
• Definujete výhody a rizika spojená s užíváním tohoto komunikačního kanálu.
• Analyzujete slabá místa Vašeho stávajícího systému a budete schopni přijít s návrhy na možná zlepšení.
• Inspirujete se a dozvíte se, s jakými situacemi se potýkají v jiných společnostech.
Jiří Beran
nezávislý konzultant a interim HR manažer
• Získáte přehled o současných trendech v řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců.
Management ve firemní praxi
PRAHA 27. 2. 2014 / 26. 6. 2014
expertka na benefity, Sodexo Pass Česká republika a.s.
• Zjistíte, jak efektivně propojit řízení a hodnocení výkonu se systémem odměňování.
6 900 Kč Diversity
• Dozvíte se, s jakými náklady na agenturní zaměstnance musíte počítat a v jakých případech se Vám
14 900 Kč Cenově výhodný balíček
14 900 Kč C&B
– Profesionální systémy odměňování v praxi
– vyvážený mix finančních složek a benefitů
ADVANCED
schopni z nich vytěžit maximum.
Odborný certifikovaný cyklus zaměřený na moderní trendy v řízení a hodnocení výkonu
zaměstnanců a jejich praktické nasazení a využití.
14 900 Kč C&B
využívání agenturních pracovníků
• Získáte přehled o výhodách i nevýhodách konceptu využívání agenturních zaměstnanců a budete
ADVANCED
• Poznáte, jaký by měl být proces tvorby a implementace systému Performance Managementu.
40
Learning and Development – HR Senior Specialist,
Česká spořitelna, a.s.
6 900 Kč Efektivní
HR / Interní komunikace / Mzdy
25 900 Kč Compensation & Benefits Manager
Jitka Hanáčková
PRAHA 17. 4. 2014
Hard skills kurzy
HR / Interní komunikace / Mzdy Hard skills kurzy
• Seznámíte se s případovými studiemi, které budou inspirací pro realizaci Vašich assessment centre.
PRAHA 5. 3. 2014
PRAHA 27. 5. 2014
Marie Wojciková
Internal Communication Manager,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Roman Frkous
odborník na měřitelnou komunikaci
expertka na benefity, Sodexo Pass Česká republika a.s.
Interní kampaně a eventy – komunikace důležitých
informací zaměstnancům
8 900 Kč ADVANCED
• Získáte tipy na vhodná a překvapivá místa, kde se zaměstnanci mohou s kampaní setkat.
• Seznámíme Vás s komunikačními příležitostmi a riziky, která s sebou každá interní kampaň nese.
• Osvojíte si dílčí kroky pro vyhodnocení Vaší kampaně a budete schopni využít komentáře zaměstnanců
při tvorbě další kampaně.
konzultantka v oblasti HR a soft skills dovedností
ADVANCED
PRAHA 6. 5. 2014
Veronika Račmanová
PRAHA 15. 4. 2014
Lenka Lingrová
HR projektová manažerka, Česká spořitelna, a.s.
Head of Human Resources Development Team,
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Kubálková Petra
Rudolf Malý
genderová auditorka a konzultantka, cats2cats o.s.
Managing Director Chairman of Board of Directors,
PST CLC, a.s.
6 900 Kč Interkulturní
komunikace uvnitř společnosti – zaměřeno
na asijsko-evropské rozdíly
ADVANCED
• Poznáte hlavní komunikační rozdíly mezi Evropou a Asií.
• Překonáte bariéry v interní komunikaci a budete schopni nastavit funkční principy.
• Získáte efektivní tipy a v praxi osvědčené přístupy, které budete moci okamžitě uplatnit.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
41
HR / Interní komunikace / Mzdy
PRAHA 13. 3. 2014 / 26. 5. 2014
ADVANCED
Eva Holoubková
Certifikovaný cyklus pro vedoucí pracovníky a specialisty v oboru nastavování účinného modelu
vnitřní komunikace a firemní kultury.
– Efektivní strategie a cíle interní komunikace
nejen v období změn
ADVANCED
PRAHA
29. – 30. 4. 2014
Renata Skupníková
František Šašek
Regional Communications Manager,
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol s r.o.
• Seznámíte se s netradičními i osvědčenými příklady komunikace v krizi.
Marie Wojciková
• Naučíte se, na základě příkladů z praxe, jak nastavit účinný model vnitřní komunikace ve Vaší společnosti.
Internal Communication Manager,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Marie Petrovová
Head of Communication, GE Money Bank, a.s.
ADVANCED
PRAHA
3. – 4. 6. 2014
Helena Mládková
Head of Personnel Marketing, Komerční banka, a.s.
• Dozvíte se, jaké jsou nejúčinnější nástroje interní komunikace a jak je efektivně využívat.
Magdaléna Chvalinová
• Získáte přehled o aktuálních trendech v nastavení komunikačních nástrojů.
Roman Frkous
• Odnesete si návod, jak čelit bariérám v interní komunikaci.
Martin Malý
3 999 Kč Interní
personální marketing a firemní kultura
Managing Director, Insiders, s.r.o.
odborník na měřitelnou komunikaci
Head of Marketing Department, Fincentrum a.s.
INTERMEDIATE
• Moderní a funkční pohled na práci se zaměstnanci, výhody interního personálního marketingu a firemní kultury.
• Metody analýzy požadavků, systémy sběru dat souvisejících s personálním marketingem a způsoby vizualizace výsledků.
• Mentální mapy a pavučinové diagramy jako efektivní nástroj pro sběr, řízení a následnou archivaci
personálních i jiných údajů.
42
PRAHA 29. 5. 2014
Eva Illesová
specialistka na marketing v sociálních sítích
Miroslava Hrivňáková
HR Manager, Etnetera, a.s.
Jakub Skupin
– Moderní nástroje interní komunikace v praxi
ADVANCED
• Pohled na personální práci z ekonomicko-manažerského pohledu prostřednictvím zkušené specialistky
s více než 23letou praxí.
• Ověříte si vlastní schopnosti unést konstruktivní kritiku a příprava vlastních klíčových bodů nové
koncepce Vašeho personálního útvaru.
• Nová koncepce poskytující šanci na zvýšení užitečnosti a prestiže personalistiky (zvláště oblasti vzdělávání).
manažerka interní komunikace, ČEZ, a.s.
• Zjistíte, jak postupovat při implementaci či optimalizaci procesů interní komunikace.
14 900 Kč ICM
zvýšit prestiž personalisty v podniku
PRAHA 25. 2. 2014 / 22. 5. 2014
Vladimír Vaněk
specialista na oblast prodeje a komunikaci
Marketing Specialist, Etnetera, a.s.
PRAHA 11. 6. 2014
Magdaléna Chvalinová
Manging Director, Insiders, s.r.o.
Lenka Bláhová
nezávislá konzultantka v oblasti HR
PRAHA 25. 3. 2014 / 4. 6. 2014
Věra Rejlová
lektorka personalistiky a psychologie
6 900 Kč Nábor
zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí –
inspirace best practice
ADVANCED
• Dozvíte se, jaké (ne)výhody může přinést oslovování potenciálních kandidátů prostřednictvím sociálních
sítí, to vše v kontextu legislativy.
• Získáte přehled nejvyužívanějších on-line platforem a dozvíte se, jak účinně provádět tzv. Social Media Monitoring.
• Seznámíte se s novými přístupy k oslovování talentů, budování a udržování kontaktů s nimi.
8 900 Kč Nástroje
pro měření efektivity vzdělávacích programů –
diskusní seminář
HR / Interní komunikace / Mzdy
14 900 Kč ICM
specialistka na komunikaci, systémy řízení, měření
výkonnosti a efektivity
3 499 Kč Jak
Hard skills kurzy
HR / Interní komunikace / Mzdy Hard skills kurzy
25 900 Kč Internal Communication Manager
HR / Interní komunikace / Mzdy
ADVANCED
• Získáte porovnání, jak k měření vzdělávání přistupují v jiných společnostech.
• Poučíte se z úspěchů i chyb jiných – proč vymýšlet to, co již bylo vymyšleno.
• Poznáte různé nástroje měření efektivity vzdělávacích programů a jejich nejčastější úskalí.
3 499 Kč Psychodiagnostické
nástroje v praxi
INTERMEDIATE
• Orientace v základní typologii osobnosti, identifikace Vašeho kolegy, šéfa, ale i partnera/ partnerky, lepší
poznání sebe sama.
• Schopnost snazšího řešení konfliktů s různými typy osobností a poznání, kdy je lepší konfliktu předejít,
jistota ve vedení rozhovorů.
• Vytvoříte si vlastní strategii, která Vám pomůže ve stresových situacích, a zvýšení schopnosti vyjednávat
a ovlivňovat různé typy osobností.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
43
HR / Interní komunikace / Mzdy
Certifikovaný cyklus pro nově příchozí vedoucí pracovníky a specialisty náboru a výběru
zaměstnanců, kteří se chtějí stát profesionálními Recruitment manažery.
14 900 Kč RCM
– Efektivní nábor a osvědčené metody výběru
zaměstnanců
ADVANCED
• Poradíme Vám, jak spolupracovat s externím dodavatelem a co je důležité při jeho výběru.
• Dozvíte se, jak nejefektivněji otestovat znalosti a dovednosti kandidátů.
– Profesionální techniky vedení přijímacího
pohovoru
ADVANCED
• Samostatně povedete cvičný pohovor a získáte zpětnou vazbu na svůj výkon.
management – praktické zkušenosti firem
ADVANCED
• Dozvíte se, jak správně zvolit strategii talent managementu a zavést ji do praxe.
• Pochopíte, podle jakých kritérií a jakým způsobem identifikovat talenty ve Vaší firmě.
• Seznámíte se s praktickými příklady rozvojových a kariérových programů.
6 900 Kč Teambuilding
– atraktivní programy bez využití služeb
11. – 12. 3. 2014
PRAHA
21. – 22. 5. 2014
Helena Budská
personální konzultantka,
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Petra Senohrábková
HR konzultantka a koučka
Jana Megelová
trenérka a koučka, Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.
Zuzana Hekelová
konzultantka v oblasti HR a soft skills dovedností
• Naučíte se, jak sestavit kompetenční model jako základ pro přípravu výběrového řízení.
8 900 Kč Talent
PRAHA
Kateřina Nogolová
manažerka pro strategické plánování a specialistka na oblast
lidských zdrojů, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Lucie Teisler
Head of Corporate Advisory CEE Region,
ANDERSON WILLINGER s.r.o.
Hana Pitnerová
personální ředitelka, Hella Corporate Center Central & Eastern
Europe, s. r. o.
Petra Senohrábková
Head of Communication, GE Money Bank, a.s.
PRAHA 11. 2. 2014 / 23. 4. 2014
agentury
PRAHA
13. – 14. 5. 2014
Veronika Klápová
HR Country Manager, Mondi Štětí a.s.
Lucie Carbolová
expertka HR odboru marketing a rozvoj HR, Česká pošta, s.p.
Zdeněk Šimek
ředitel, REVITCOM s.r.o.
Hana Pitnerová
personální ředitelka,
Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.
PRAHA 8. 4. 2014
Ctirad Lolek
Senior Human Resources Manager, GE Money Bank, a.s.
ředitel pro lidské zdroje, člen Executive Committee,
Telefónica Czech Republic, a.s.
Tereza Matějková
Hana Pitnerová
PRAHA 13. 2. 2014 / 17. 6. 2014
Marie Wojciková
• Osvojíte si kroky v plánování, a to od výběru vhodného místa konání na „neutrální půdě“ až po vyhodnocení a reflexi.
Internal Communication Manager,
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
• Získáte rady a tipy, jak řešit neočekávané situace a v roli organizátora akce si zachovat nadhled.
Daniel Štrobl
• Seznámíte se s osvědčenými i méně tradičními aktivitami, díky kterým nezůstanou Vaše cíle upozaděny.
26. – 27. 3. 2014
Martina Neuwirthová
výkonná manažerka,
Československá obchodní banka, a.s.
ADVANCED
PRAHA
Adéla Boučková
specialistka na rozvoj zaměstnanců, Česká spořitelna, a.s.
Monika Kohoutková
personální ředitelka, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Martina Neuwirthová
Senior Human Resources Manager, GE Money Bank, a.s.
Soňa Schwarzová
Chief HR Officer CR/SR, ING pojišťovna, a.s.
expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání
v zátěži
personální ředitelka,
Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.
PRAHA 19. 3. 2014
Monika Kohoutková
personální ředitelka, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Dagmar Zdražilová
specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
14 900 Kč T&D
– Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
ADVANCED
• Dozvíte se, jak vytvořit a uvést do praxe strategii vzdělávání a rozvoje v kontextu cílů Vaší společnosti.
• Naučíte se, jak připravit efektivní plán vzdělávání a rozvoje tak, abyste nebyli nuceni sáhnout na rezervy
v rámci jeho rozpočtu.
• Seznámíte se se současnými trendy ve vzdělávání a nahlédnete do specifických rozvojových programů.
14 900 Kč T&D
– Výběr vzdělávacích programů, realizace
a hodnocení jejich efektivnosti
ADVANCED
HR / Interní komunikace / Mzdy
• Poznáte klasické i méně tradiční zdroje vhodných kandidátů pro různé druhy pozic.
14 900 Kč RCM
ADVANCED
Certifikovaný cyklus specializující se na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – ucelený přehled,
ověřené metody, nové trendy a inspirace od zkušených odborníků z praxe.
• Získáte tipy, jak nejlépe postupovat v celém výběrovém procesu.
44
25 900 Kč Training & Development Manager
ADVANCED
Hard skills kurzy
HR / Interní komunikace / Mzdy Hard skills kurzy
25 900 Kč Recruitment Manager
HR / Interní komunikace / Mzdy
• Dozvíte se, jak efektivně projít celým procesem výběru a realizací vzdělávacích a rozvojových programů.
• Získáte přehled o současných trendech ve vzdělávání.
• Přesvědčíte se, že účinnost vzdělávání a vynaložených investic se dá měřit i hodnotit.
8 900 Kč Trainee
programy – inspirace z praxe firem
ADVANCED
• Zjistíte, jak efektivně využít potenciálu trainee programu ve Vaší společnosti a jak předejít jeho neúspěchu.
• Osvojíte si principy, na nichž trainee programy v praxi firem již fungují, a zjistíte, jak je hodnotí.
• Ujasníte si, zda je pro Vaši firmu trainee program výhodný a co Vám může přinést.
8 900 Kč Vzdělávání pomocí interních lektorů – zavádění
a praxe společností
ADVANCED
• Porovnáte si zkušenosti se zaváděním systémů vzdělávání pomocí interních lektorů.
• Dozvíte se, jak vytvořit a uvést do praxe strategii vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pomocí vlastních zdrojů.
• Zjistíte, jaké typy programů jsou vhodné pro různé cílové skupiny zaměstnanců.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
45
HR / Interní komunikace / Mzdy
PRAHA 4. 3. – 13. 5. / 26. 5. – 4. 8.
BRNO
INTERMEDIATE
PRAHA 20. 5. – 8. 7.
2 999 Kč Cestovní náhrady v praxi
INTERMEDIATE
PRAHA 18. 2. / 21. 5.
2 999 Kč Mzdová agenda – nejčastější chyby a omyly
INTERMEDIATE
PRAHA 18. 3. / 17. 6.
4 299 Kč Personální agenda krok za krokem
BASIC
BASIC
9 999 Kč Personální controlling
INTERMEDIATE
2 999 Kč Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v příkladech
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
BRNO
16. – 17. 4.
PRAHA 11. – 12. 3. / 21. – 22. 5.
BRNO
PRAHA 3. 4. / 10. 6.
BRNO
25. 2.
PRAHA 2. 4. / 10. 6.
BRNO
26. 2.
PRAHA 26. – 27. 3. / 4. – 5. 6.
BRNO
5 999 Kč Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců
BASIC
BRNO
3 499 Kč Základy grafologie
BASIC
PRAHA 21. 2. / 25. 4.
5 999 Kč Základy interní komunikace
BASIC
PRAHA 8. – 9. 4. / 18. – 19. 6.
5 999 Kč Základy personalistiky II.
– Due diligence – klíčové faktory pro Vaši praxi
ADVANCED
seniorní advokát,
Clifford Chance Limited Liability Partnership
• Seznámíte se s hlavními dokumenty a reportingem due diligence.
Jiří Hlaváč
• Budete schopni adekvátně využít výsledků due diligence ve svůj prospěch.
partner, TPA Horwath Audit s.r.o.
• Získáte přehled o současných trendech a metodách oceňování podniků.
PRAHA 11. – 12. 3. / 13. – 14. 5.
BASIC
BASIC
8 900 Kč AM
Michal Jašek
8. – 9. 4.
5 999 Kč Systém firemního vzdělávání
5 999 Kč Základy personalistiky
Odborný certifikovaný cyklus komplexně pokrývající problematiku fúzí a akvizic.
PRAHA 13. 5. 2014
PRAHA 22. – 23. 1. / 18. – 19. 3. / 3. – 4. 6.
ADVANCED
Management / Strategie
4 299 Kč Mzdová agenda krok za krokem
18 900 Kč Acquisition Manager
18. 2. – 29. 4.
6 499 Kč Akademie pro personalisty II.
2 999 Kč Pracovní smlouvy – nač si dát pozor při jejich uzavírání, nejčastější chyby
46
BASIC
PRAHA 8. 4. 2014
Jakub Křížek
Director, Venture Investors Corporate Finance s.r.o.
Marta Nunvářová
majitelka, Gallantax s.r.o.
5. – 6. 5.
18. – 19. 3.
PRAHA 26. – 27. 2. / 13. – 14. 5.
INTERMEDIATE
BRNO
4 299 Kč Zákoník práce 2014 – profesionální využití v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem)
ADVANCED
BRNO
3 999 Kč Zaměstnanecké benefity z pohledu daní a účetnictví
ADVANCED
PRAHA 27. 2. / 20. 5.
29. – 30. 4.
PRAHA 25. – 26. 2. / 28. – 29. 5.
2. – 3. 4.
ADVANCED
• Načerpáte cenné know-how od těch, kteří mají přímou zkušenost s fúzemi a akvizicemi.
procesu postupovat.
PRAHA 11. – 12. 3. / 11. – 12. 6.
BRNO
– Mergers & Acquisitions – praktická průprava
k převzetí řízení akvizičních procesů korporací
• Získáte přehled o klíčových momentech pro úspěšné vedení akvizičních transakcí a dozvíte se, jak v celém
29. – 30. 4.
PRAHA 12. – 13. 2. / 16. – 17. 4. / 16. – 17. 6.
8 900 Kč AM
Hard skills kurzy
HR / Interní komunikace / Mzdy Hard skills kurzy
7 699 Kč Akademie pro personalisty
Management / Strategie
• Poznáte praktické přístupy pro strategické, finanční a personální řízení transakcí a jejich dopady.
PRAHA 3. 6. 2014
Marta Nunvářová
majitelka, Gallantax s.r.o.
Josef Nečesal
nezávislý poradce a specialista na finanční řízení
8 900 Kč AM – Poakviziční integrace – optimální strategie při
konsolidaci
ADVANCED
• Seznámíte se s nejdůležitějšími kroky pro sladění strategie, procesů, kultury a lidských zdrojů v rámci Vaší skupiny.
• Zjistíte, jak optimalizovat náklady a jak přistoupit ke sjednocení výkaznictví a účetních procesů.
• Dozvíte se, jak v manažerech všech úrovní vzbudit zainteresovanost pro výsledky firmy.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
47
Management / Strategie
INTERMEDIATE
• Získáte komplexní přehled v oblasti business plánu, prakticky se jej naučíte sestavovat tak, aby rozjezd
PRAHA 26. – 27. 2. 2014 /
17. – 18. 6. 2014
BRNO
9. – 10. 4. 2014
PRAHA 18. 2. 2014 / 23. 4. 2014
Jan Černý
odborný konzultant v oblasti CI a Market Research,
TRUCKBUREAU s.r.o.
Michael Hanzelka
Vašeho businessu byl úspěšný.
5 999 Kč Sledování
technologických trendů a vyhledávání
patentových rešerší
ADVANCED
• Osvojíte si nástroje pro monitorování konkurence a zjistíte, kde všude je díky internetu možné sledovat
technologický vývoj konkurence.
poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání
• Výklad důležitých kroků a pravidel pro sestavení dobrého business plánu, vysvětlení a vhled do všech
• Naučíte se vyhledávat v mezinárodních patentových databázích a eliminovat náklady vynaložené
na existující výzkum.
• Podrobný popis business plánu – stávající stav, executive summary, marketing, management, operace,
• Díky dobré znalosti konkurence zabráníte soudním sporům, které by mohly vzniknout neinformovaností
analýzy, finanční plán, reference.
o stavu techniky ve Vašem oboru.
8 900 Kč Jednatel
společnosti s ručením omezeným
ADVANCED
• Ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným.
PRAHA 25. 2. 2014 / 29. 5. 2014
Oldřich Baroch
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
PRAHA 29. – 30. 4. 2014 /
3. – 4. 6. 2014
Libuše Vitáčková
konzultantka a projektová manažerka, 3V consult s.r.o.
• Aktuální právní úprava práv a povinností jednatele spol. s r.o. reflektující nový občanský zákoník a nový
14 900 Kč Techniky
a nástroje pro strategické řízení projektů
ADVANCED
Management / Strategie
souvisejících oblastí.
Hard skills kurzy
Management / Strategie Hard skills kurzy
4 999 Kč Business plán – cesta k úspěchu v podnikání
Management / Strategie
• Ověříte si, zda řídíte projekty skutečně efektivně.
• Naučíte se nové techniky a zdokonalíte se v těch stávajících.
• Kurz můžete absolvovat jako povinné školení projektového řízení před mezinárodní certifikací Project
zákon o obchodních korporacích.
Manager Professional (PMP).
• Upozornění na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována, a možnosti snížení rizik
spojených s výkonem funkce jednatele.
12 900 Kč Mapování
konkurence – použití nástrojů Competitive
Intelligence
ADVANCED
• Zjistíte, jak můžete využít Competitive Intelligence ve Vaší společnosti a budete schopni ho uplatnit v praxi.
• Naučíte se pracovat s informačními zdroji pro sledování konkurence.
• Pochopíte, proč, kdy a jak sledovat dění na sociálních sítích.
48
ADVANCED
PRAHA 6. 3.
8 900 Kč Centralizační projekty – optimalizace procesů a nákladů pro CEO a CFO
PRAHA 27. 3. / 5. 6.
3 499 Kč Efektivní komunikace s japonskými / korejskými kolegy a obchodními partnery
Jan Černý
PRAHA 25. 2. / 7. 5.
6 900 Kč Facility management – efektivní nástroj k dosažení ekonomického růstu a úspěchu organizace
Matyáš Urbánek
PRAHA 18. 3. / 19. 5.
3 499 Kč Franchising – vlastní firma s potenciálem úspěchu
INTERMEDIATE
PRAHA 23. – 24. 4.
6 999 Kč Integrované systémy managementu (QMS, EMS, HSMS)
INTERMEDIATE
PRAHA 25. – 26. 3.
6 999 Kč Interní audit EMS – kontrola systému environmentálního managementu
PRAHA 15. – 16. 4. 2014
odborný konzultant v oblasti CI a Market Research,
TRUCKBUREAU s.r.o.
analytik a projektový manažer, TRUCKBUREAU s.r.o.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
BASIC
ADVANCED
BASIC
49
Management / Strategie
6 900 Kč Knowledge management – inspirace best practice
Marketing / PR
ADVANCED
PRAHA 18. 3.
PRAHA 6. 3. 2014 / 15. 5. 2014
6 999 Kč Praktické řízení projektů
ADVANCED
PRAHA 15. – 16. 5.
Manager Business Development & PMO CZ/SK,
Mondeléz Czech Republic s.r.o.
Radka Lahodná
INTERMEDIATE
6 999 Kč Projektové řízení – optimalizace rizik, změn a kvality projektu
INTERMEDIATE
4 999 Kč Risk management – rozšiřující přehled
INTERMEDIATE
5 999 Kč Risk management – základy
BASIC
5 999 Kč Řízení malé a střední firmy
BASIC
4 999 Kč Řízení portfolia projektů
3 499 Kč Specifika japonského trhu a příležitosti pro české investory
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
BRNO
PRAHA 17. 4. / 17. 6.
22. 5.
PRAHA 15. 4. / 11. 6.
BASIC
PRAHA 27. 2. / 22. 5.
INTERMEDIATE
PRAHA 26. – 27. 3. / 21. – 22. 5.
6 999 Kč Systém BOZP dle normy OHSAS 18001
INTERMEDIATE
PRAHA 26. – 27. 2. / 27. – 28. 5.
5 999 Kč Základy projektového řízení
50
BASIC
BASIC
PRAHA 26. – 27. 2. / 15. – 16. 5.
PRAHA 18. – 19. 2. / 28. – 29. 5.
BRNO
16. – 17. 4.
marketingových kampaní – co neměříš,
ADVANCED
• Seznámíte se s konkrétními možnostmi vyhodnocování marketingových kampaní v několika společnostech.
odborník na měřitelnou komunikaci
• Pochopíte, jaké jsou hlavní předpoklady úspěšné marketingové kampaně.
• Poznáte, jaké konkrétní možnosti vyhodnocování marketingových kampaní můžete využít.
14 900 Kč Cenově výhodný balíček
Martin Malý
8 900 Kč Efektivní on-line marketing 2014 – získejte náskok
před konkurencí
Jan Černý
• Dozvíte se o možnostech a účinnosti on-line kampaní na konkrétních případových studiích.
PRAHA 20. 2. 2014 / 30. 4. 2014
Head of Marketing Department, Fincentrum a.s.
odborný konzultant v oblasti CI a Market Research,
TRUCKBUREAU s.r.o.
ADVANCED
• Získáte nový pohled na možnosti využití e-mailu a komunitního marketingu.
• Naučíte se pracovat s nástroji, díky kterým zjistíte, co připravuje Vaše konkurence.
PRAHA 27. 3. 2014
PRAHA 25. – 26. 3. / 3. – 4. 6.
8 900 Kč Efektivita
Roman Frkous
8 900 Kč Mobilní marketing – weby, videa a sociální sítě
ADVANCED
Jan Edlman
Head of Digital Innovation, Omnicom Media Group s.r.o.
Martin Dolejš
5 999 Kč Základy procesního řízení
• Seznámíte se s principy plánování a implementace marketingových programů značky, které fungují v praxi.
to neřídíš
výkonný ředitel pro obchod a marketing, Adexpres.com
PRAHA 18. – 19. 3. / 18. – 19. 6.
ADVANCED
INTERMEDIATE
• Budete umět používat metody pro stanovení hodnoty značky a jejího ocenění.
Tomáš Búřil
17. – 18. 4.
5 999 Kč Strategický management
6 999 Kč Systém managementu kvality podle normy ISO 9001 – profesionální využití v praxi
PRAHA 1. 4. 2014 / 10. 6. 2014
PRAHA 26. – 27. 3. / 21. – 22. 5.
BRNO
• Osvojíte si zásady budování značky a práce s ní v rámci komerčních komunikací.
20. 5.
PRAHA 12. – 13. 3. / 11. – 12. 6.
BRNO
senior konzultantka Corporate Identity
ADVANCED
Marketing / PR
4 999 Kč Projektové řízení – efektivní řízení projektového týmu
management – řízení a budování značky
Hard skills kurzy
Management / Strategie Hard skills kurzy
Jan Brejcha
8 900 Kč Brand
Senior Key Account Manager,
Telefónica Czech Republic, a.s.
Adéla Konopková
Senior PR Specialist & Deputy Spokesperson,
Vodafone Czech Republic a.s.
• Zjistíte, jaké výhody může mít dobře zvládnutá mobilní kampaň zaměřená na business-to-consumer.
• Dozvíte se, jak je možné s relativně nízkými náklady oproti ostatním masmédiím oslovit velkou cílovou
skupinu uživatelů.
• Inspirujete se od kolegů a dozvíte se také, jak lze výsledný efekt Vaší mobilní kampaně vyhodnotit.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
51
Marketing / PR
8 900 Kč Firemní
Marketing / PR
časopis – praxe, účinnost, kreativita
ADVANCED
Radim Nejman
Consultant II Internal Communication,
AHOLD Czech Republic, a.s.
• Zdokonalíte se v tvorbě firemního časopisu (koncepce, obsah, grafika, ...).
Martin Malý
• Dozvíte se praktické rady, tipy a triky na zrychlení, zlevnění a zkvalitnění celého procesu.
ADVANCED
PRAHA 16. 4. 2014
Dagmar Krhůtková
• Prakticky si vyzkoušíte návrh vlastní guerilla kampaně a získáte otevřenou zpětnou vazbu od odborníka z praxe.
Tomáš Fiala
marketingový ředitel, ETA a. s.
• Poznáte stránku kampaní také z pohledu práva, abyste předešli případným problémům.
s malým rozpočtem
INTERMEDIATE
• Chytré nástroje, díky nimž získáte nové zákazníky a které podpoří Váš produkt či značku levněji a často
i účinněji než klasická reklama.
PRAHA 12. – 13. 3. 2014 /
28. – 29. 5. 2014
BRNO
16. – 17. 4. 2014
Magdalena Čevelová
• Zjistíte, co je inbound marketing, jak ho využít u Vás ve firmě, a rozšíříte Váš marketingový arzenál o nové
specialistka na oblast marketingu
Norbert Pýcha
Petra Kuráková
jsou kritické faktory úspěchu.
Event & Promotion Specialist, Seznam.cz, a.s.
PRAHA 11. 3. 2014 / 17. 6. 2014
Marketingová komunikace: nové nástroje a trendy
• Seznámíte se s nejaktuálnějšími trendy a technologiemi na dobrých i špatných příkladech.
Ondřej Čihař
• Zjistíte, co skutečně funguje i proč a jak to můžete zopakovat.
marketing inspirátor & postrkovač, Etnetera, a.s.
Jiří Štěpán
• Ujistíte se, že emoce a upřímnost do kampaní stále patří.
PRAHA 2. 6. 2014
Ivo Měšťánek
PRAHA 28. 5. 2014
8 900 Kč Media
Relations – pohled profesionálů ze dvou
protichůdných stran
• Naučíte se, jak se připravit na rozhovor s novináři a jak postupovat při jeho průběhu.
• Zjistíte, jaký je aktuální vývoj mediálního trhu, jeho dopady na PR, a jaké jsou trendy v soužití novinářů a píáristů.
8 900 Kč Produktový
management – zkušenosti z praxe
Tomáš Fiala
Petr Puš
• Seznámíte se s praktickými příklady zavádění nových produktů a problematikou produktového
• Pochopíte, jaké jsou důvody úskalí spolupráce mezi pracovníky marketingu a obchodu a jak lze dojít
obchodní a marketingový ředitel, Preciosa Ornela a.s.
Martin Vymětal
Tomáš Barčík
managementu jako celku.
ke vzájemnému pochopení.
New Business & Marketing Director,
Boomerang Publishing s.r.o.
Marketing Consultant, Freshconsulting
ADVANCED
• Získáte ověřené tipy, jak přilákat novináře a čím si je získat na svou stranu.
prodeje
marketingový ředitel, ETA a. s.
ADVANCED
ředitel divize Etnetera Activate, Etnetera, a.s.
šéfredaktorka zpravodajství iHNed a zástupkyně
šéfredaktora Hospodářských novin, Economia,
a.s.Publishing s.r.o.
PRAHA 20. 5. 2014
8 900 Kč specialistka na kreativní marketing, True Blue Agency, s.r.o.
Lucie Tvarůžková
ADVANCED
• Seznámíte se s konkrétními příklady realizovaných eventů.
Dagmar Krhůtková
• Naučíte se dělat marketing efektivněji, levněji a se schopností vyvolání pozitivního rozruchu kolem Vaší
kampaně ruku v ruce se zvýšením
• Odnesete si návod a doporučení, jak připravit úspěšný event.
• Budete vědět, čeho se při přípravě eventu vyvarovat, jaké možné problémy by Vás mohly potkat a jaké
ředitel útvaru Externí komunikace & Interní média,
Československá obchodní banka, a.s.
8 900 Kč Marketingové
ADVANCED
jednatel společnosti, EVENT ARENA s.r.o.
metody a postupy.
značky, akce či produktu.
52
ředitelka produkce, EVENT ARENA s.r.o.
specialistka na kreativní marketing, True Blue Agency, s.r.o.
• Zjistíte, jaké nástroje a techniky guerilla marketing využívá a jakým způsobem působí na cílové publikum.
5 999 Kč Marketing
Kateřina Horynová
Event management směrem k partnerům a klientům – inspirace z praxe firem
8 900 Kč Marketing / PR
6 900 Kč Guerilla marketing – nekonvenčně, účinně
a s omezeným rozpočtem
Head of Marketing Department, Fincentrum a.s.
PRAHA 25. 2. 2014 / 9. 4. 2014
Hard skills kurzy
Marketing / PR Hard skills kurzy
• Získáte doporučení, rozbor a konzultace zkušených odborníků k Vašim časopisům.
14 900 Kč Cenově výhodný balíček
PRAHA 18. 3. 2014 / 14. 5. 2014
ADVANCED
• Dozvíte se, k čemu všemu se dá využít analýza trhu spojená s generováním nových nápadů na
• Seznámíte se s možnostmi, jak vytvořit společnou strategii pro fungující spolupráci.
konkrétních příkladech z praxe.
• Poznáte příklady úspěšných modelů z praxe firem a výsledky, ke kterým spolupráce vedla.
• Prodiskutujete zkušenosti s vývojem produktů krok za krokem.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
53
Marketing / PR
8 900 Kč ZENová
prezentace a vizuální facilitace
Obchod / Prodej / Nákup
ADVANCED
Michael Sido
Transformation Programme Manager,
T-Mobile Czech Republic a.s.
• Zjistíte, jak prodat Vaši myšlenku jinak než popsaným slidem.
Hana Stalmachová
• Naučíte se, jak a proč byste měli vyprávět a kreslit příběhy.
ADVANCED
Patrik Hužva
• Najdete impulzy, jak využít CRM systémy pro nové obchodní příležitosti.
CRM Division Manager, LLP Prague, s.r.o.
ředitel sekce prodeje, EMOS spol. s r.o.
ADVANCED
• Seznámíte se s praktickými tipy a triky, jak z Vašeho systému vytěžit co nejvíce.
• Pochopíte, že CRM není pouze o IT systému, ale o celkové koncepci a filozofii firmy.
PRAHA 24. 6. 2014
14 900 Kč Purchase Manager
Tomáš Zykán
konzultant marketingové komunikace a designu
• Seznámíte se s principy dobrého designu a layoutu, neboť perfektní grafické vyjádření je základem úspěchu.
ADVANCED
Odborný certifikovaný cyklus poskytující ucelený přehled o problematice nákupu a vyjednávacích
stylech s důrazem na praktické využití ve Vaší praxi.
• Představíme Vám blíže pojmy jako kontrast, kompozice, hierarchie, jednotnost a jak s nimi dále pracovat.
Obchod / Prodej / Nákup
pro nedesignéry – základy designu a vizuální
komunikace pro obchodní praxi
Transformation Programme Manager,
T-Mobile Czech Republic a.s.
Petr David
6 900 Kč CRM v praxi – účinný nástroj akvizice a řízení vztahů
se zákazníky
PRAHA 22. 4. 2014
Hard skills kurzy
Marketing / PR Hard skills kurzy
• Pochopíte, jak lze tvořit nadpisy a titulky, které upoutají pozornost posluchačů.
5 499 Kč Design
PRAHA 6. 5. 2014
• Osvojíte si využívání konkrétních nástrojů – práce s fonty, barvou, obrázky, grafy, tabulkami a vizuální
PRAHA 13. 2. 2014 / 22. 5. 2014
komunikace konceptů.
David Kubálek
5 999 Kč Kreativita v marketingu
BASIC
7 699 Kč Marketingová akademie
BASIC
7 699 Kč Marketingová akademie – pro pokročilé
BRNO
29. – 30. 4.
PRAHA 11. 3. – 20. 5.
BASIC
PRAHA 29. 4. / 17. 6.
5 999 Kč Základy Corporate Identity a jednotná vizuální prezentace
BASIC
PRAHA 11. – 12. 3. / 18. – 19. 6.
5 999 Kč Základy Public Relations
BASIC
ADVANCED
Project Procurement Manager, Siemens, s.r.o.
• Seznámíte se s problematikou smluv v nákupu a dozvíte se o nejčastějších problémech ve smlouvách,
Milan Baťha
které jsou v praxi řešeny.
Oldřich Baroch
• Naučíte se, jaké nástroje a metody se používají v nákupní praxi.
Group Manager Packaging Purchasing, Vitana, a.s.
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
PRAHA 27. 3. 2014 / 11. 6. 2014
BASIC
– Nákup v praxi – kompaktní know-how
• Pochopíte, jak efektivně můžete pracovat s portfoliem dodavatelů.
PRAHA 7. 4. – 23. 6.
3 499 Kč Marketingová analýza – základní nástroje
5 999 Kč Základy marketingu
54
INTERMEDIATE
PRAHA 12. – 13. 3. / 17. – 18. 6.
8 900 Kč PM
PRAHA 25. – 26. 3. / 11. – 12. 6.
BRNO
16. – 17. 4.
PRAHA 2. – 3. 6.
BRNO
Eva Holoubková
specialistka na komunikaci, systémy řízení, měření
výkonnosti a efektivity
8 900 Kč PM
– Techniky vyjednávání pro nákupčí
ADVANCED
• Zvýšíte svou vyjednávací sílu a schopnosti s možností vyzkoušení si Vašich možností prostřednictvím
individuálních i skupinových cvičení.
• Zjistíte, čemu se při vyjednávání vyhnout, co naopak využívat, a odstraníte překážky, které Vám v efektivní
komunikaci doposud bránily.
• Seznámíte se s vyjednávacími taktikami dodavatelů, naučíte se na ně reagovat a vyzkoušíte si taktiku
na Vámi vybraného dodavatele.
23. – 24. 4.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
55
Obchod / Prodej / Nákup
6 900 Kč Cross-selling – účinné způsoby navyšování prodeje v praxi
Ostatní profesní kurzy
ADVANCED
Jan Matoušek
zakladatel a vedoucí projektu, Data Mind s.r.o.
Eva Hof Krocová
• Budete vědět, jaké nejvhodnější prostředky a kdy je použít s ohledem na charakter Vaší společnosti.
specialistka na rozvoj obchodních dovedností
a týmové spolupráce
• Budete schopni eliminovat rizika, která cross-selling přináší v kontextu výrobků či služeb, jež nabízíte.
BASIC
• Proč právě leasing – obchodní argumentace dle jednotlivých druhů leasingu (analýza klienta, příprava
nabídky, argumentace).
Michal Blažek
absolvent soutěží v psaní všemi deseti prsty a státní
zkoušky i se zvýšenou rychlostí
4 500 Kč Psaní
všemi deseti prsty na klávesnici
• Naučte se rychle a snadno psát všemi deseti prsty – pracujte na počítači efektivně, pište rychle, s lehkostí a přesně.
• Psaní všemi deseti prsty bez nutnosti sledovat klávesnici nebo monitor, základ pro státní zkoušku
z kancelářského psaní na počítači.
• Zkušený lektor, licence českého programu pro psaní všemi deseti prsty ATF v hodnotě 500 Kč již v ceně kurzu.
PRAHA 18. 3. 2014 / 29. 5. 2014
Andrea Kupková
odbornice na finanční služby, zejména finanční
a operativní leasing, koučka a poradkyně
• Leasingový kruh – pojmy, smluvní dokumentace, uzavření a správa smluvního vztahu, změny v průběhu
trvání smlouvy, ukončení.
PRAHA 5. 3. / 5. 6.
2 499 Kč Digitalizace a ověřování elektronických dokumentů
PRAHA 5. 3. / 5. 6.
2 499 Kč eGovernment v ČR z praktického pohledu – právní postavení, nástroje a trendy
PRAHA 22. 5.
3 499 Kč Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. s dopady na podnikání
INTERMEDIATE
PRAHA 25. 3. / 21. 5.
3 499 Kč Oceňování a odhady nemovitostí v praxi
INTERMEDIATE
PRAHA 17. 3. / 17. 6.
2 499 Kč
PRAHA 31. 3. / 3. 6.
3 499 Kč Realitní činnost – právní aspekty
BASIC
3 499 Kč Úvěrové podvody a jejich prevence
BASIC
• Finanční leasing vs. operativní leasing vs. úvěrové financování – hlavní rozdíly, proč a kdy použít ten který typ.
1 599 Kč Obchodní
korespondence – psaní obchodních dopisů
a e-mailů dle normy ČSN 01 6910
BASIC
BASIC
INTERMEDIATE
BASIC
Ostatní profesní kurzy
a vše, co o něm potřebujete vědět
PRAHA 19. 2. – 7. 5. 2014 /
8. 4. – 24. 6. 2014
Hard skills kurzy
Obchod / Prodej / Nákup Hard skills kurzy
• Naučíte se správně nastavit a zaměřit cross-selling na Vámi definované cílové skupiny.
2 999 Kč Leasing
PRAHA 12. 5. 2014
PRAHA 13. 3. / 17. 6. 2014
BRNO
29. 4. 2014
Rosita Ciglerová
• K tvorbě důležitých písemností a obchodních psaní budete přistupovat komunikativně, aktivně
trenérka a specialistka na rozvoj asistentských
dovedností
i individuálně dle potřeb dané situace.
Právo na informace ve veřejné správě – aplikace zákona o svobodném
přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
INTERMEDIATE
• Důkladně se seznámíte s problematikou písemné komunikace a vytvářením individuální strategie
pro řešení písemných problémů.
• Zvládnete gramatické a pravopisné nejasnosti, ve kterých se dělají nejčastěji chyby (psaní adres, zkratek,
PRAHA 16. 4. / 16. 6.
značek, titulů apod.).
56
BRNO
8 900 Kč Strategické řízení nákupu – nové i osvědčené přístupy
ADVANCED
PRAHA 3. 4.
8 900 Kč Vedení obchodních týmů, motivace a odměňování
ADVANCED
PRAHA 18. 2. / 25. 6.
21. 5.
PRAHA 13. 2. / 21. 5.
BRNO
17. 4.
PRAHA 13. 3. / 10. 6.
BRNO
21. 5.
2 499 Kč Veřejné zakázky v praxi z pohledu dodavatele
INTERMEDIATE
2 499 Kč Veřejné zakázky v praxi z pohledu zadavatele
INTERMEDIATE
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
57
Právo / Legislativa
2 999 Kč Mediace jako způsob řešení sporů
Právo / Legislativa
INTERMEDIATE
BRNO
• Řešte Vaše spory k vzájemné spokojenosti a bez autoritativního rozhodnutí prostřednictvím mediace
18. 4. 2014
Magda Janotová
firemní právnička, mediátorka a lektorka
– mimosoudní řešení sporů.
PRAHA 13. 2. 2014 / 18. 4. 2014 /
17. 6. 2014
BRNO
22. 5. 2014
Magda Janotová
firemní právnička, mediátorka a lektorka
2 999 Kč Nový
zákon o obchodních korporacích – právní
postavení členů obchodních společností
INTERMEDIATE
• Připravíte se na zásadní změny obchodního práva a souvisejících oblastí práva obchodních korporací
s účinností od 1. 1. 2014.
vítěze, nikoliv poražené.
• Systémy vnitřní struktury statutárních orgánů obchodních společností, náležitosti a povinný obsah
• Praktické ukázky, jak vzájemně efektivně komunikovat a překonávat překážky při hledání řešení za účasti
smlouvy o výkonu funkce.
zkušené mediátorky.
• Odpovědnost členů statutárních orgánů a diskuse nad otázkami souvisejícími s legislativními změnami
ve Vaší společnosti.
3 499 Kč Nové právní úpravy od 1. 1. 2014 – nový občanský zákoník INTERMEDIATE
2014 pro vedoucí pracovníky, top manažery a jednatele
PRAHA 19. 2. 2014 / 23. 4. 2014 /
25. 6. 2014
BRNO
• Ucelený přehled o novinkách, které nový občanský zákoník přináší, souhrn všech zásadních novinek
11. 3. 2014 / 13. 5. 2014
Eva Vaňková
advokátka, vysokoškolská pedagožka, specialistka
na mimosoudní řešení sporů
platných od 1. 1. 2014.
PRAHA 13. 3. 2014 / 22. 5. 2014
BRNO
18. 4. 2014
Magda Janotová
firemní právnička, mediátorka a lektorka
2 999 Kč Nový
zákon o obchodních korporacích – rekodifikace
práva obchodních společností
Právo / Legislativa
• Zvládejte konfliktní situace s ohledem na budoucí vztahy a ověřte si i Vy, že úspěšná mediace má jen
Hard skills kurzy
Právo / Legislativa Hard skills kurzy
PRAHA 13. 2. 2014 / 5. 6. 2014
INTERMEDIATE
• Seznámíte se s novým zákonem o obchodních korporacích a systémy vnitřní struktury statutárních
• Získáte komplexní přehled o nové úpravě soukromého práva a také úvod do zákona o obchodních korporacích.
orgánů obchodních společností.
• Seznámíte se se základními změnami v procesu uzavírání smluv a dostane se Vám přehledu ve změnách • Nové možnosti hlasování na valné hromadě, seznámení s kmenovým listem, možnost vlastnictví více než
úpravy závazkových vztahů.
jednoho podílu v s.r.o.
• Diskuse nad otázkami souvisejícími s legislativními změnami účinnými od 1. 1. 2014 ve Vaší společnosti.
2 999 Kč Nový
občanský zákoník 2014 – zásadní změny a principy
nové právní úpravy
BASIC
• Seznámíte se s významnými změnami nového občanského zákoníku, a budete tak připraveni na „revoluci“
v oblasti soukromého práva ČR.
PRAHA 22. 1. 2014 / 19. 3. 2014 /
21. 5. 2014
BRNO
11. 2. 2014 / 17. 6. 2014
Eva Vaňková
advokátka, vysokoškolská pedagožka, specialistka na
mimosoudní řešení sporů
PRAHA 28. 2. 2014 / 25. 4. 2014 /
20. 6. 2014
BRNO
29. 5. 2014
Iva Podhorská
specialistka v oblasti obchodního práva
2 999 Kč Obchodní
smlouvy – nač si dát pozor při jejich uzavírání
BASIC
• Staňte se specialistou na správné sestavování a uzavírání obchodních smluv.
• Komplexní přehled o aktuální legislativě obchodních smluv ve vazbě na obchodní zákoník.
• Základní orientace v zásadních změnách a principech nového občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014.
• Znalost postupu zpracování návrhu a procesu uzavírání smluv, možnost vyzkoušení modelových situací
• Nové pojmy (svéprávnost, právní jednání, korporace, fundace, ústav, obmyšlený, odkaz a další), změny
a praktických ukázek.
v oblasti dědického práva.
58
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
59
Právo / Legislativa
Právo / Legislativa
osobních údajů – zaměřeno na obchod,
marketing, personalistiku
BASIC
PRAHA 17. 3. 2014 / 29. 5. 2014
BRNO
• Staňte se specialisty na oblast ochrany osobních údajů a využijte své znalosti nejen ve své profesní praxi.
• Pojmy a principy zákona o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících zákonů.
PRAHA 13. 3. / 21. 5.
24. 4. 2014
František Nonnemann
lektor a specialista na ochranu osobních údajů
a přístup k informacím
PRAHA 20. 3. / 10. 6.
BRNO
13. 5.
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
• Vytěžování a aktualizace kontaktů, jejich zprostředkování třetím osobám, získávání a práce s informacemi
BRNO
24. 4.
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
BRNO
o platebním styku
BASIC
17. 4. 2014
• Ovládnutí všech potřebných pojmů a souvisejících právních dokumentů, porozumění roli finančního arbitra.
INTERMEDIATE
• Získáte komplexní přehled o povinnostech podnikatelů vůči jejich spotřebitelům a povinností při prodeji
zboží a poskytování služeb.
• Detailní seznámení s tím, jak správně, v jaké formě a jakým způsobem vyřizovat reklamace.
• Dopad zásadních změn v názvaznosti na přijetí nového občanského zákoníku a inspirace k revizi
obchodních podmínek.
60
2 999 Kč BOZP a prevence rizik – klíčové povinnosti zaměstnavatele
INTERMEDIATE
BASIC
PRAHA 25. 3. / 3. 6.
3 499 Kč Dluhopisy – právní, daňové a účetní aspekty
BASIC
PRAHA 13. 2. / 5. 6.
3 999 Kč Fúze a akvizice – ocenění a smluvní dokumentace
INTERMEDIATE
PRAHA 16. 4. / 16. 6.
2 999 Kč Insolvenční řízení z pohledu práva
INTERMEDIATE
PRAHA 12. 3. / 14. 5.
2 999 Kč Nový občanský zákoník 2014 – věcná práva
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 2. / 16. 4. / 11. 6.
2 999 Kč Nový občanský zákoník 2014 – závazkové právo
INTERMEDIATE
16. 4.
a povinnosti bank a finančních institucí.
vyřizování reklamací a další povinnosti prodejců
dle nového občanského zákoníku
BASIC
1 999 Kč Dluhopisy – právní aspekty
BRNO
• Lhůty v platebním styku, možnosti vyrovnání sporů v mezibankovním styku, platební instrumenty
3 499 Kč Záruky,
1 599 Kč BOZP – klíčové povinnosti zaměstnavatele
PRAHA 25. 3. / 3. 6.
David Merenda
specialista na oblast platebního styku
z praxe zkušeného specialisty.
INTERMEDIATE
PRAHA 4. 3. 2014 / 11. 6. 2014
BRNO
• Souhrnný přehled o platebním styku s možností využití ve Vaší profesní praxi, teorie i praktické příklady
24. 4.
2 999 Kč Autorské právo, patenty v podnikové praxi
Právo / Legislativa
o zaměstnancích a klientech.
3 499 Kč Zákon
2 999 Kč Akciová společnost v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích INTERMEDIATE
Hard skills kurzy
Právo / Legislativa Hard skills kurzy
2 999 Kč Ochrana
PRAHA 18. 3. 2014 / 19. 6. 2014
BRNO
24. 4. 2014
Tomáš Liškutín
odborník na obchodní, pracovní a spotřebitelské
právo
PRAHA 20. 2. / 17. 6.
BRNO
29. 5.
PRAHA 25. 3. / 17. 6.
BRNO
20. 5.
PRAHA 27. 3. / 3. 6.
2 999 Kč Ochrana osobních údajů – zaměřeno na poskytovatele finančních služeb
BASIC
2 999 Kč Vymáhání pohledávek z právního hlediska
INTERMEDIATE
1 599 Kč Zákon o střetu zájmů – prakticky
INTERMEDIATE
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
61
Databáze, programování
PRAHA 17. – 19. 3. 2014 /
16. – 18. 6. 2014
Filip Borovec
Kurzy informačních technologií, určené k rozvoji uživatelských dovedností od základní práce
s osobním počítačem přes specifické dovednosti IT specialistů a uživatelů nejrůznějších aplikací
po dovednosti manažerů, kteří oddělení IT řídí. Kurzy jsou vedeny jedním lektorem (s využitím
různých metod a práce s konkrétní technologií či programem, jenž je předmětem vybraného
kurzu) nebo IT experty s vazbou na konkrétní společnost, kde působí. Individuální přístup
ve výuce je možný díky malé skupině účastníků, a to max. 12 osob.
Basic
Level
Intermediate
Level
Advanced
Level
Jsou určeny pro úplné začátečníky
či uživatele s minimálními znalostmi, kteří potřebují získat komplexní
know-how pro základní práci s daným programem či technologií.
Jsou určeny pro běžné uživatele,
kteří již s danou oblastí, programem či technologií nějakou dobu
pracují a potřebují buď své znalosti
prohloubit, anebo získat více praktických zkušeností.
Jsou určeny zkušeným IT expertům, kteří se chtějí věnovat specifičtějším funkcím a technikám
a vyžadují hluboký vhled
do pokročilé problematiky či expertní pohled na řízení IT oddělení
jako celku.
62
Oracle
• V praxi využijete výhody strukturálního jazyka, který je mocnější než samotné SQL.
• Vývoj a správa PL/SQL kódu pro procedurální zpracování dat na úrovni databáze a zajištění komplexní
referenční integrity dat.
• Budete umět používat dynamické SQL dotazy a obeznámíte se s debugováním procedurálního kódu.
INTERMEDIATE
PRAHA 14. 5.
3 500 Kč Jazyk SQL a MySQL – praktické tipy a příklady
PRAHA 15. – 16. 4.
6 000 Kč Jazyk SQL a MySQL – základy jazyka
PRAHA 25. – 26. 2. / 13. – 14. 5.
7 000 Kč Jazyk SQL pro databázový systém Oracle
INTERMEDIATE
PRAHA 25. – 26. 2. / 13. – 14. 5.
6 000 Kč Relační databáze – přehled principů a návrhu databází
INTERMEDIATE
BASIC
Grafika, webdesign, multimédia
PRAHA 20. – 21. 2. / 27. – 28. 5.
4 700 Kč (x)HTML – tvorba www stránek v praxi
PRAHA 26. – 27. 3. / 24. – 25. 6.
5 500 Kč CSS kaskádové styly – pokročilé techniky
PRAHA 20. – 21. 2. / 16. – 17. 4.
5 000 Kč CSS kaskádové styly – základy
INTERMEDIATE
ADVANCED
INTERMEDIATE
Internet a sociální sítě
PRAHA 20. 3. 2014 / 3. 6. 2014
Ucelenou nabídku IT kurzů najdete na našich webových stránkách www.topvision.cz.
ADVANCED
Databáze, programování Grafika, webdesign, multimédia Internet a sociální sítě
IT kurzy
– procedurální jazyk pro databázový systém
IT kurzy
vývojář podnikových aplikací na platformě Java
a relačních databází
10 500 Kč PL/SQL
Petr Macek
lektor, expert na internetový marketing
3 500 Kč LinkedIn
– praktické využití profesionální sociální sítě pro INTERMEDIATE
jednotlivce i firmy
• Naučíte se vhodně využít profesní sociální síť LinkedIn k efektivní propagaci Vaší firmy či společnosti.
• Dobře vytvořený profil Vaší firmy či organizace na LinkedIn Vám umožní zužitkovat potenciál této sociální sítě.
• Kurz Vám „otevře oči“ a marketingové benefity sociálních sítí Vám tak budou plně k dispozici.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
63
Internet a sociální sítě
Internet a sociální sítě
ADVANCED
• Oslovte mobilní uživatele díky správné strategii pro mobilní marketing a směřujte tak k úspěchu na internetu.
• Stále sílící trend mobilního marketingu pro Vás nebude velkou neznámou.
• Porozumíte strategiím pro mobilní marketing a vyznáte se v reklamě zaměřené na mobilní uživatele.
marketing – využití internetových služeb pro
propagaci výrobků a služeb
INTERMEDIATE
ADVANCED
– zviditelnění Vašeho webu díky optimalizaci stránek
pro vyhledávače
ADVANCED
• Bez velkých finančních investic zvládnete vhodně optimalizovat Vaše firemní i osobní weby sami.
• Naučíte se optimalizovat Vaše weby tak, aby si je vyhledávače oblíbily a umisťovaly je tak na co nejlepších pozicích.
• Osvojíte si optimalizaci „on page“ i „off page“ faktorů, obou oblastí důležitých pro optimalizaci Vašeho webu.
2 700 Kč Sociální
sítě a marketing – využití pro propagaci Vaší firmy, INTERMEDIATE
produktů a služeb na internetu
• Ucelený přehled o sociálních sítích a marketingu pro efektivní a přínosnou propagaci Vaší firmy
či produktů a služeb na internetu.
• Společně se zkušeným lektorem a ostatními účastníky budete přemýšlet o možném zapojení sociálních
médií přímo ve Vaší firmě.
• Dozvíte se ty nejaktuálnější trendy a získáte inspiraci ke skutečně sociální komunikaci Vaší firmy.
64
ADVANCED
PRAHA 25. 3. / 29. 5.
3 500 Kč Konverzní architektura webu – optimalizace vzhledu webu pro splnění očekávaných cílů
ADVANCED
PRAHA 26. – 27. 3. / 24. – 25. 6.
4 500 Kč WordPress – redakční systém v praxi
Petr Macek
lektor, expert na internetový marketing
INTERMEDIATE
PRAHA 2. 4. 2014 / 17. 6. 2014
Social Media Maniac, lektor a odborník v oblasti
digitálního marketingu a sociálních médií
PRAHA 25. 3. 2014 / 29. 5. 2014
Petr Macek
• Po absolvování se Vám „otevřou dveře“ do světa nejefektivnější a nejrychleji se rozvíjející formy reklamy na internetu.
• Získáte dokonalý přehled o možnostech a přípravách efektivních PPC kampaní.
• Naučíte se PPC reklamy nejen vytvářet a úspěšně cílit, ale budete umět PPC kampaně i vhodně vyhodnocovat.
2 700 Kč SEO
3 500 Kč Google Analytics – vyhodnocování dění na webu pro správná marketingová rozhodnutí
Jan Perla
• Oslovte internetovou populaci promyšlenou digitální komunikací, nabídneme Vám nejen pravidla, ale i inspiraci.
• Kurz reaguje na aktuální trendy ve vývoji on-line marketingu.
• Přímo na kurzu se zamyslíte nad možnostmi konkrétního využití právě pro Vás.
2 500 Kč PPC kampaně – vytvoření a správa efektivní on-line
kampaně (Google AdWords, Sklik, Facebook)
PRAHA 17. 4. / 3. 6.
lektor, expert na internetový marketing
Kancelářské aplikace
PRAHA 25. – 26. 2. 2014 /
16. – 17. 6. 2014
BRNO
8. – 9. 4. 2014
Jiří Svoboda
kouč, poradce, VŠ pedagog, ICT odborník a zkušený
lektor
4 000 Kč OpenOffice.org/LibreOffice
– využití ve firmách
INTERMEDIATE
• Naučíte se vytvářet a upravovat všechny běžné firemní dokumenty ve vyspělém a přitom bezplatném
kancelářském balíku.
• V jednom kurzu se naučíte používat širokou škálu kancelářských aplikací a získáte zajímavé tipy a triky
Internet a sociální sítě Kancelářské aplikace
3 500 Kč On-line
PRAHA 20. 3. 2014 / 29. 5. 2014
IT kurzy
Internet a sociální sítě IT kurzy
3 500 Kč Mobilní marketing – efektivní propagace pro mobilní uživatele
pro snadnější a efektivnější práci.
• Prakticky zaměřený kurz s důrazem na osvojování probírané látky průběžným samostatným procvičováním.
PRAHA 17. 4. 2014 / 3. 6. 2014
Petr Macek
lektor, expert na internetový marketing
PRAHA 28. 1. / 30. 4. / 17. 6.
BRNO
28. 3.
PRAHA 20. – 21. 3. / 26. – 27. 6.
BRNO
17. – 18. 4.
PRAHA 25. – 26. 2. / 27. – 28. 5.
PRAHA 13. 3. 2014 / 22. 5. 2014
Jan Perla
Social Media Maniac, lektor a odborník v oblasti
digitálního marketingu a sociálních médií
BRNO
8. – 9. 4.
PRAHA 5. – 7. 2. / 16. – 18. 6.
BRNO
26. – 28. 3.
PRAHA 18. 2. / 30. 6.
BRNO
14. 4.
PRAHA 13. 2. / 27. 6.
BRNO
17. 4.
PRAHA 28. 1. / 18. 3. / 27. 5.
BRNO
8. 4. / 24. 6.
2 000 Kč Dokumenty Google – Tabulkový procesor (Spreadsheets)
INTERMEDIATE
3 500 Kč Dokumenty Google – využití ve firmách
INTERMEDIATE
6 500 Kč Microsoft Access 2010 – pokročilé techniky
9 500 Kč Microsoft Access 2010 – základy
ADVANCED
INTERMEDIATE
3 300 Kč Microsoft Excel 2010 – analýza dat a tvorba grafů
ADVANCED
3 300 Kč Microsoft Excel 2010 – analýza dat, statistické funkce a metody
ADVANCED
3 300 Kč Microsoft Excel 2010 – kontingenční tabulky
ADVANCED
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
65
Kancelářské aplikace
4 500 Kč Microsoft Excel 2010 – makra pro uživatele a základy VBA
BRNO
INTERMEDIATE
BRNO
INTERMEDIATE
BRNO
7 500 Kč Microsoft Excel 2010 – programování ve VBA – pokročilé techniky
ADVANCED
BRNO
7 500 Kč Microsoft Excel 2010 – programování ve VBA – základy
ADVANCED
BRNO
2 000 Kč Microsoft Outlook 2010 – základy
3 500 Kč Microsoft PowerPoint 2010 – pokročilé techniky
3 500 Kč Microsoft PowerPoint 2010 – základy
3 500 Kč Microsoft Word 2010 – pokročilé techniky
3 500 Kč Microsoft Word 2010 – praktické tipy a příklady
2 500 Kč Microsoft Word 2010 – základy
3 700 Kč OpenOffice.org/LibreOffice – prezentace
3 700 Kč OpenOffice.org/LibreOffice – tabulky
3 700 Kč OpenOffice.org/LibreOffice – texty
INTERMEDIATE
BRNO
BASIC
nových IT technologií.
25. – 26. 3. / 27. – 28. 5.
10. 2. / 8. 4.
PRAHA 13. 3. 2014
Jiří Donát
Associated Director,
A.T. Kearney GmbH – organizační složka
Tomáš Knoll
generální ředitel, Cloud4com, a.s.
25. – 26. 3. / 27. – 28. 5.
PRAHA 30. – 31. 1. / 19. – 20. 3. / 27. – 28. 5.
BRNO
20. – 21. 2. / 24. – 25. 6.
PRAHA 18. – 19. 2. / 23. – 24. 4. / 30. 6. – 1. 7.
BRNO
PRAHA 27. 2. 2014 / 15. 5. 2014
Eva Pecháčová
specialistka na strategické a projektové řízení
a procesní řízení v IT, lektorka
25. – 26. 3. / 27. – 28. 5.
PRAHA 25. – 26. 2. / 27. – 28. 5.
BRNO
8. – 9. 4.
PRAHA 25. – 26. 2. / 27. – 28. 5.
INTERMEDIATE
BRNO
BASIC
BRNO
8. – 9. 4.
PRAHA 19. – 20. 3. / 17. – 18. 6.
14. – 15. 5.
• Komplexně, a přesto prakticky se seznámíte s novým trendem v oblasti IT a s tím, co je třeba pro zavedení
fungujícího cloudu učinit.
• Dozvíte se, jaké jsou výhody a nevýhody cloud computingu a jak Vám tento nástroj může pomoci výrazně
6 900 Kč COBIT
Foundation – ucelený přehled
ADVANCED
• Získáte dobrou orientaci v oblasti řízení IT, možností definování cílů v IT a rozložení cílů do jednotlivých procesů.
• Orientace v konceptu COBIT Vám umožní přímo a konkrétním způsobem propojit IT strategii
• Možnost výhodně využít pro provedení auditu a identifikaci prvků řízení IT v rámci Vaší firmy osvědčenou
9. – 10. 4.
metodiku COBIT.
PRAHA 5. – 6. 2. / 9. – 10. 4. / 25. – 26. 6.
BRNO
ADVANCED
s celopodnikovou strategií.
20. – 21. 3. / 21. – 22. 5.
PRAHA 12. – 13. 2. / 12. – 13. 5.
BRNO
Computing – praktické možnosti využití
• Na konkrétních příkladech porovnáte řešení, která trh cloudových aplikací aktuálně nabízí.
20. 3. / 21. 5.
PRAHA 25. – 26. 2. / 29. – 30. 4. / 17. – 18. 6.
6 900 Kč Cloud
uspořit náklady.
PRAHA 18. 2. / 30. 4. / 17. 6.
BRNO
BASIC
11. – 12. 3.
PRAHA 28. 1. / 18. 3. / 27. 5.
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
• Analýza IT nákladů, efektivita, poměr cena/výkon, finanční, organizační a personální dopady při zavádění
9. – 10. 4.
PRAHA 18. – 19. 2. / 29. – 30. 4. / 17. – 18. 6.
BRNO
• Přehled trendů, moderních IT služeb a nástrojů, výběr vhodných informačních systémů, procesy
• Práce s firemními daty, způsoby jejich vytěžování a přeměny do manažerských reportů.
20. 3. / 21. 5.
PRAHA 27. – 28. 1. / 6. – 7. 5.
BRNO
ADVANCED
implementace, migrace a přizpůsobování.
27. – 28. 3. / 12. – 13. 5.
PRAHA 25. – 26. 2. / 17. – 18. 6.
BRNO
INTERMEDIATE
IT ředitel, Bohemia Energy entity s.r.o.
PRAHA 18. 2. / 30. 4. / 18. 6.
BASIC
BASIC
Tomáš Trefný
7 500 Kč Architektura IT systémů – rozvoj infrastruktury
v souvislosti s růstem firmy
Kurzy a semináře pro IT management
3 200 Kč Microsoft Excel 2010 – pro ekonomy
2 000 Kč Microsoft Outlook 2010 – praktické tipy, příklady a nástroje pro efektivní time management
20. – 21. 2. / 11. – 12. 6.
PRAHA 25. 6. 2014
PRAHA 5. – 6. 2. / 9. – 10. 4. / 25. – 26. 6.
INTERMEDIATE
BASIC
15. – 16. 4.
PRAHA 27. – 28. 1. / 12. – 13. 3. / 20. – 21. 5.
3 500 Kč Microsoft Excel 2010 – praktické tipy a příklady
2 500 Kč Microsoft Excel 2010 – základy
66
PRAHA 26. – 27. 3. / 27. – 28. 5.
ADVANCED
IT kurzy
Kancelářské aplikace IT kurzy
4 000 Kč Microsoft Excel 2010 – pokročilé metody a funkce
Kurzy a semináře pro IT management
PRAHA
17. – 18. 3. 2014
Matúš Uhliárik
Process Manager, Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Jiří Skála
Business Development Manager, Telefónica Czech Republic, a.s.
Jana Vlachová
Senior finanční specialistka, Telefónica Czech Republic, a.s.
Tomáš Trefný
IT ředitel, Bohemia Energy entity s.r.o.
14 900 Kč IT
Services – definování a kalkulace IT služeb
ADVANCED
• Dozvíte se, jak správně definovat a popisovat IT služby, a budete umět rozlišovat mezi různými IT Services.
• Naučíte se používat nástroje pro kalkulaci nákladů IT služeb a jejich vyjádření ve formě cen.
• Na praktických příkladech se seznámíte s nákladovými modely a určováním cen podle ITIL.
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
67
Kurzy a semináře pro IT management
7 500 Kč ITIL
Foundation V3 – ucelený přehled
Kurzy a semináře pro IT management
ADVANCED
specialistka na strategické a projektové řízení
a procesní řízení v IT, lektorka
Jaromír Mrázek
expert systému managementu, ČEZ, a.s.
Jaroslav Knybel
SLM manager, Česká pojišťovna, a.s.
• Kurz Vám poskytne ucelený úvod do problematiky procesního řízení se zaměřením na IT procesy při poskytování IT.
8 900 Kč Systémy
IT ukazatelů – definování, výběr a zavádění
ADVANCED
do praxe
• Komplexní přehled o IT ukazatelích, jejich výběru, optimalizaci, controllingu a vyhodnocování.
• Získáte praktické rady pro výstavbu vlastního systému IT ukazatelů a seznámíte se s kritérii pro výběr IT ukazatelů.
• Prostor pro diskusi vlastních dotazů a podnětů se zkušenými přednášejícími z předních společností
• Možnost využít nabyté vědomosti pro vytvoření detailního designu a následné implementaci systému
i s kolegy z řad účastníků kurzu.
v souladu s Vaší IT strategií.
8 900 Kč Management
smluv v IT
ADVANCED
• Komplexní náhled do problematiky uzavírání smluv o zajištění zdrojů potřebných pro dodávku a podporu IT služeb.
• Získáte přehled o nejobvyklejších smlouvách používaných v IT a o rozdílech vyplývajících z těchto smluv.
• Seznámíte se s aktuální právní úpravou uzavírání smluv a prodiskutujete Vaše zkušenosti a problémy
PRAHA 29. 4. 2014
Tomáš Trefný
IT ředitel, Bohemia Energy entity s.r.o.
Oldřich Baroch
PRAHA 16. – 17. 4.
10 000 Kč Business relationship management
ADVANCED
PRAHA 4. – 5. 6.
10 000 Kč Outsourcing a multisourcing IT služeb – plánování, řízení, provoz a strategie
ADVANCED
PRAHA 21. – 22. 5.
10 000 Kč Řízení životního cyklu aplikací – strategická rozhodnutí v IT
ADVANCED
PRAHA 5. 6.
7 500 Kč Tvorba systému řízení služeb podle normy ISO/IEC 20000
ADVANCED
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
s ostatními kolegy z praxe.
8 500 Kč Marketing
a prodej složitějších technologických produktů
ADVANCED
• Díky tomuto kurzu zjistíte, jak prodávat složité technologie zákazníkům či nadřízeným bez
17. – 18. 6. 2014
Petr Hampl
specialista na podporu prodeje složitějších
technologií
technologických znalostí.
Operační systémy
PRAHA 1. – 2. 4. 2014 /
• Naučíte se komunikovat a převádět složité technologické záležitosti na produkty relevantní pro zákazníka.
PRAHA 26. – 27. 2. / 9. – 10. 4.
3 500 Kč Microsoft Windows 8 – pokročilé techniky
PRAHA 26. – 27. 3. / 20. – 21. 5.
2 500 Kč Microsoft Windows 8 – základy
INTERMEDIATE
BASIC
• Porozumíte potřebám potenciálních zákazníků a naučíte se směřovat využití technologií odpovídajícím způsobem.
8 900 Kč Service
Level Management a optimalizace IT procesů
ADVANCED
• Poznáte osvědčené praktické postupy a návody, jak správně sestavit katalog služeb IT, Service Level Agreement, Operational Level Agreement a smlouvu s externím poskytovatelem SW a HW podpory.
• Naučíte se kalkulovat interní cenu služeb IT a budete umět rozúčtovat náklady služeb IT v uživatelských útvarech.
68
Kurzy a semináře pro IT management Operační systémy Serverové služby, počítačové sítě
Kurzy a semináře pro IT management
zkušeností z oboru řízení IT služeb.
Eva Pecháčová
PRAHA 13. 5. 2014
IT kurzy
IT kurzy
• Získáte teoretické znalosti procesního standardu ITIL a zorientujete se v ITIL – souboru ověřených
PRAHA 12. 3. 2014 / 12. 6. 2014
Serverové služby, počítačové sítě
PRAHA 20. 5. 2014
Jaroslav Knybel
SLM manager, Česká pojišťovna, a.s.
Petr Šlechta
PRAHA 16. – 17. 4. / 24. – 25. 6.
7 000 Kč Sítě a TCP/IP – pokročilé techniky
PRAHA 26. – 27. 3. / 27. – 28. 5.
7 000 Kč Sítě a TCP/IP – základy
jednatel společnosti, ENcontrol s.r.o.
Novinka
Seminář
Exclusive
INTERMEDIATE
BASIC
Certifikát IES
Certifikát ECDL
69
Přípravné kurzy a testování ECDL
Přípravné kurzy a testování ECDL
ECDL Certificate – test 7 modulů + index
+ certifikát ECDL + 1 opravný test
ADVANCED
• Celosvětově rozšířený a uznávaný certifikát stvrzující počítačové znalosti a dovednosti objektivní formou =
PRAHA 13. 2. / 13. 5.
1 500 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4 – práce s tabulkami
INTERMEDIATE
David Čerych
PRAHA 18. 2. / 15. 4.
1 500 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5 – použití databází
INTERMEDIATE
PRAHA 14. 2. / 14. 5.
1 500 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6 – prezentace
INTERMEDIATE
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
800 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7 – internet a komunikace
PRAHA 7. 1. / 4. 2. / 4. 3. / 1. 4. / 6. 5. / 3. 6.
1 950 Kč
Test ECDL Certificate – test 7 modulů + index + certifikát ECDL + 1 opravný
test (pro školství a zdravotně postižené)
PRAHA 7. 1. / 4. 2. / 4. 3. / 1. 4. / 6. 5. / 3. 6.
1 300 Kč
Test ECDL Start – test 4 modulů + index + certifikát ECDL + 1 opravný test
(pro školství a zdravotně postižené)
akreditovaný tester pro ECDL testování
výhoda na pracovním trhu.
• Úspěšným složením získáte Certifikát ECDL, který dokládá, že držitel certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný.
• Podmínkou je úspěšné složení testů ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu a ze čtyř dalších
volitelných modulů.
1 500 Kč Test
ECDL Start – test 4 modulů + index
+ certifikát ECDL + 1 opravný test
INTERMEDIATE
• Celosvětově rozšířený a uznávaný certifikát stvrzující počítačové znalosti a dovednosti objektivní formou =
PRAHA 7. 1. / 4. 2. / 4. 3. / 1. 4. /
6. 5 / 3. 6. 2014
David Čerych
výhoda na pracovním trhu.
• Úspěšným složením získáte Certifikát ECDL Start, který dokládá, že držitel certifikátu je digitálně gramotný.
PRAHA 25. 2. 2014 / 28. 5. 2014
• Podmínkou je úspěšné složení testů ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu a nejméně jednoho
BRNO
Test ECDL zkouška – jeden test z jakéhokoliv modulu
1 až 7 nebo 12
290 Kč kouč, poradce, VŠ pedagog, ICT odborník a lektor
• Ověříte si dílčí počítačové znalosti a dovednosti složením ECDL zkoušky jednoho z modulů dle konceptu ECDL.
PRAHA 7. 1. / 4. 2. / 4. 3. / 1. 4. /
6. 5 / 3. 6. 2014
David Čerych
PRAHA 12. – 13. 3. 2014 /
11. – 12. 6. 2014
platného modulu dle ECDL Sylabů.
Alena Luxová
• Získáte objektivní potvrzení o digitální gramotnosti a kvalifikaci testované oblasti vybrané dle Vašich požadavků.
70
INTERMEDIATE
3 000 Kč Typografie
– základy
BASIC
• Naučíte se vytvářet na počítači kvalitnější a hezčí textové dokumenty a webové stránky, které upoutají
pozornost a budou lahodit oku.
• Budete umět úspěšně formátovat a psát všechny obvyklé typografické prvky, korektně členit text a jeho
jednotlivé části.
• Naučíte se správně vytvářet, upravovat a formátovat dopisy i tabulky, odborný výklad bude doplněný
o praktické ukázky a příklady.
akreditovaný tester pro ECDL testování
• Test ECDL zkouška dokládá, že držitel úspěšně složil zkoušku z jednoho vybraného mezinárodně
konzultantka PC dovedností a lektorka
INTERMEDIATE
PRAHA 12. 3. / 12. 6.
800 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2 – počítač a soubory
BASIC
PRAHA 11. 3. / 11. 6.
1 500 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3 – zpracování textu
INTERMEDIATE
PRAHA 12. 2. / 12. 5.
1 500 Kč Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12 – bezpečné použivání IT
27. 3. 2014
Jiří Svoboda
INTERMEDIATE
ADVANCED
Základní uživatelské kurzy
akreditovaný tester pro ECDL testování
dalšího volitelného modulu.
BASIC
Přípravné kurzy a testování ECDL Základní uživatelské kurzy
PRAHA 7. 1. / 4. 2. / 4. 3. / 1. 4. /
6. 5 / 3. 6. 2014
IT kurzy
Přípravné kurzy a testování ECDL IT kurzy
2 450 Kč Test
PRAHA 6. 3. / 26. 6.
PRAHA 28. 3. / 16. 6.
BRNO
8. 4.
3 000 Kč Začínáme
pracovat s notebookem – úplní začátečníci
BASIC
• Kurz pro úplné začátečníky, kterým je přizpůsobeno tempo i hloubka výkladu.
• Vše si sami přímo na kurzu na svém vlastním notebooku anebo na notebooku od nás vypůjčeném vyzkoušíte.
• Naučíte se základní práce s počítačem, základy práce v prostředí Windows a získáte dobrý základ
pro jakoukoliv další práci na počítači.
1 500 Kč Google služby – Gmail a Google kalendář
BASIC
3 000 Kč Typografie – praktické tipy a příklady
BASIC
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
71
Fóra a konference
PRAHA
20. 3. 2014
PRAHA
„Dosažení nemožného bude znamenat, že
,nemožné‘ bude zahrnuto do Vašich každodenních úkolů.“ –Doug Larson
„By failing to prepare, you are preparing to
fail.“–Benjamin Franklin
„Abyste byli úspěšní, musíte mít srdce
v podniku a podnik v srdci.“–Thomas Watson, Sr.
Event Management Forum je setkáním marketingových a PR manažerů a dalších praktiků, kteří si uvědomují rostoucí význam event managementu v podnikovém světě a jeho vliv na vázání zákazníků, partnerů
i zaměstnanců.
SME Forum navazuje na dlouholetou tradici každoročního setkávání českých podnikatelů na fóru NÁŠ RŮST.
Jedná se o diskusní setkání majitelů a ředitelů malých
a středních firem, zodpovědných za jejich další rozvoj,
transformaci a expanzi.
10. 4. – 11. 4. 2014
PRAHA
17. 4. 2014
STŘEDOČESKÝ KRAJ
15. 5. 2014
Human Power
Forum
Brand&Product
Forum
CFO
Forum
„Great vision without great people is irrelevant.“ –Jim Collins
„Značka není sama o sobě cílem, je jenom
řešením, které nám pomůže něčeho dosáhnout.“–Alan C Middleton
„A penny saved is a penny earned.“
Human Power Forum je místem diskusí HR manažerů,
personálních ředitelů a všech, kdo jsou zodpovědni
za efektivní práci s lidským kapitálem pro dosažení
žádoucích výsledků společnosti.
29. 5. 2014
Brand&Product Forum je inspirativní setkání product
manažerů, category manažerů, marketingových
a obchodních manažerů, jejichž úkolem je dosáhnout
úspěchu produktů a výrobků na trhu.
Místo konání bude upřesněno
Treasury Management
Forum
„Dvacet let trvá vybudovat si reputaci a stačí
jenom pět minut na její zničení.“–Warren Buffet
Treasury Management Forum je výročním setkáním
českých a slovenských treasury manažerů a expertů
z finanční sféry. Cílem fóra je výměna praktických
zkušeností a názorů z oblasti treasury managementu,
seznámení s novinkami u jednotlivých SW poskytovatelů, bank a společností souvisejících s finančními
činnostmi podniků, představení nových trendů a setkání osobností této sféry.
Novinka
Seminář
Exclusive
–Benjamin Franklin
CFO Forum se každým rokem stává místem diskusí
několika desítek finančních ředitelů, top manažerů,
investorů a osobností z finanční sféry, jež na svých
bedrech nesou zodpovědnost za úspěšné finanční
řízení společnosti.
12. 6. 2014
Externí
komunikace
Externí komunikace je setkání osobností z PR, které ví,
jak důležité je nakládání s důvěrou a jak citlivou oblastí
je komunikace. Nabízí sdílení živých příběhů s prožitky
úspěchů i poučení se z přešlapů jiných, možnost
nahlédnout do kuchyně PR manažerů a dozvědět se
nové trendy v této oblasti. Fórum vytváří prostor pro
nalezení vlastní cesty k Vašim zákazníkům, partnerům
či veřejnosti.
Fóra a konference Přehled pořádaných fór
SME
Forum
PRAHA
72
3. 4. 2014
Event Management
Forum
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Odborné konference, které přinášejí řadu pohledů nejlepších praktiků z daného segmentu.
Předností těchto setkání jsou diskuse, otevřené názory a především prezentace případových
studií a networkingu.
PRAHA
Úspěšná
asistentka
Úspěšná asistentka manažera je vzdělávací a motivační
setkání pro ty asistentky/asistenty manažerů, office
manažerky / office manažery, kteří se chtějí stále
zlepšovat a být oporou svých nadřízených.
Fóra a konference
27. 3. 2014
Certifikát IES
Certifikát ECDL
73
74
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
75
Firemní rozvojové programy
Hard skills
Soft skills
Firemní rozvojové
programy
Řízení firmy
Komunikace
Strategický leadership / Management |
Řízení nákladů a investic |
Procesní řízení | Projektové řízení |
Optimalizace cash flow | Podnikatelské
myšlení | Marketing Management
SOFT SK
Interní vzdělávání na míru
Výhody spolupráce s námi:
Jasně cílené firemní rozvojové programy
Vynikající lektorský a konzultační tým
Nadstandardní servis při realizaci zakázek
Měřitelné přínosy
Garance výsledku
D SKILLS
HR a vzdělávání
Diagnostika | Rozvoj firemní kultury |
Interní komunikace | Profesní
diagnostika a psychodiagnostika |
AC/DC | 360° zpětná vazba | Training
and Development | Rozvoj HR
HAR
Pomáháme Vám s dosahováním potřebných výsledků jednotlivých oddělení
a celých firem.
Vedení a řízení lidí
Situační vedení lidí | Empowerment/Delegování | Řízení změn | Vedení
porad | Motivace týmu | Hodnoticí rozhovory | Koučink | Mentoring
Keep Cool: řešení konfliktů | Obrana
proti manipulaci | Vyjednávání s interním klientem | Argumentace |
Prezentace před náročným publikem |
Asertivita a zpětná vazba |
Interkulturní trénink | Mentoring
I LLS
360 °
Prezentační dovednosti
Osobní rozvoj
Firemní rozvojové programy Interní vzdělávání na míru
Hard skills
PC dovednosti | Marketing PR | Finance Management |
Risk a treasury management | Štíhlá výroba | Daně a účetnictví | Právo
Work-life balance | Sebepoznání
a sebepojetí | Aplikovaná emoční
inteligence | Priority Management |
Time management | Stress Management | Syndrom vyhoření |
Sebemotivace
Rozvoj interních trenérů
Kritické publikum | Prezentační design | Rétorika
s osobnostmi | Obchodní prezentace | Executive
Summary
Lektorské dovednosti | On the job coaching |
Skupinová dynamika | Gamestorming |
Moderace/Facilitace | Prezentace
Rozvoj obchodu
Prozákaznická orientace | Akvizice | Vyjednávání | Prodejní styly | Key Account
Management | Budování a řízení vztahu se zákazníky | Vedení obchodního týmu
76
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
77
Firemní rozvojové programy
Vybrané reference – realizované firemní rozvojové programy
Vybrané reference Firemní rozvojové programy
Uvedené programy jsou pouze inspirací pro Vás. V případě zájmu kontaktujte obchodního ředitele na adrese [email protected]
GE Money Bank, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ve společnosti GE Money Bank jsme hlavním dodavatelem manažerského vzdělávání.
Kromě tzv. katalogového vzdělávání vytváříme programy šité na míru jednotlivým
oddělením, především z centrály společnosti. Spolu s GE Money Bank realizujeme již
třetí pokračování projektu Benchmarking: koučink, mentoring a řízení diverzity.
(spolupráce od roku 2010)
Roční program zaměřený na zvýšení spolupráce manažerů IT s kolegy z oboru financí
a marketingu. Program byl postaven na simulaci přípravy business case a marketingové
kampaně pro produkt T-Mobile. Účastníci pracovali s reálnými daty a své závěry prezentovali managementu. Tři týmy získaly mezinárodní certifikát lES.
(spolupráce od roku 2010)
WOODCOTE CZ, a.s.
Ve společnosti WOODCOTE CZ, a .s., jsme realizovali dvouletý ESF projekt napříč společností. Cílem tohoto projektu byl celkový rozvoj zaměstnanců, talentů a manažerské populace společnosti, nastavení 360° zpětné vazby, systému personálního řízení, zavedení
nástrojů evidence a evaluace vzdělávání. Více než 50 účastníků prošlo 68 tréninkovými
dny, 88 koučinkovými sezeními, 24 konzultacemi, vybraní z nich 360° zpětnou vazbou.
Pro společnost byl na míru vytvořen interní informační systém vzdělávacích a rozvojových aktvit – Training Register. (spolupráce od roku 2008)
TRW-Carr s.r.o.
Ve společnosti TRW-Carr se zabýváme dlouhodobým projektem vytváření instruktážních videí pro útvar výroby. Cílem je zefektivnění výroby, rychlejší zaškolení nových
pracovníků, eliminace chybovosti. Natáčení probíhá ve výrobě, klientovi je dodáno kompletní video na DVD (střih, vizualizace, titulky, test, mastering zvuku, česká a anglická
verze). (spolupráce od roku 2008)
78
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Po ukončení dvouletého projektu Akademie ŠKODA PRAHA Invest financovaného
z fondů EU pokračujeme realizací půlročního manažerského rozvojového programu,
jehož obsahem je implementace nové firemní kultury do hodnocení zaměstnanců.
Program byl zahájen teambuildingem, na který navazují nácvikové tréninky hodnoticích
pohovorů, rozvoj prezentačních dovedností a vyjednávání a obrana proti manipulaci.
BRUSH SEM
Ve společnosti BRUSH SEM jsme hlavním dodavatelem rozvoje zaměstnanců od roku
2009. Za uvedené období jsme vzdělávali, rozvíjeli a inspirovali zaměstnance ve všech
úrovních řízení firmy a spolupráce nadále úspěšně pokračuje. Vedle realizace různých
typů tréninků komunikačních dovedností byly součástí spolupráce programy change
managementu pro top management, komplexní mezinárodně certifikovaný program
pro nákupčí, roční manažerský rozvoj pro vybranou skupinu vyššího managementu,
ale také facilitace klíčových řešitelských workshopů zaměřených na konkrétní potřeby
společnosti.
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
TTC MARCONI s.r.o.
Realizován projekt 4MOTION Sales, který byl finálně ušit na míru společnosti SLKP.
Jednalo se o komplexní program obchodních dovedností, který byl rozšířen o téma
marketingu a interkulturní komunikace. Tréninků se účastnili zástupci obchodního
a marketingového oddělení. Každá skupina prošla cyklem 10 tréninkových dní.
V současné době připravujeme navazující program. (spolupráce od roku 2010)
Pro společnost TTC MARCONI jsme partnerem v oblasti rozvoje zaměstnanců od roku
2008. V současné době byl dokončen šestiměsíční projekt zaměřený na zavedení
konzultativního typu prodeje do každodenní praxe konzultantů a obchodníků, kterému
předcházely programy zaměřené na přípravu talentů na manažerské pozice, roční
manažerský program pro senior management společnosti a jednotlivé rozvíjející komunikační dovednosti pro zaměstnance z různých úrovní řízení.
Zákaznické centrum
Přihláška
Máte otázky ohledně našich vzdělávacích akcí?
Kontaktujte naše zákaznické centrum prostřednictvím
e-mailu nebo telefonu.
Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo prosím
kontaktujte naše zákaznické centrum.
[email protected]
Účastnické poplatky
+420 234 718 721
Cena akce je vždy uvedena u jednotlivých akcí. Ceny jsou
uvedeny bez DPH. Změna termínů vyhrazena.
8.30–17.00
Množstevní sleva
Věrnostní sleva
Počet účastníků na jedné akci
Účast jedné osoby na více akcích
2 kolegové z jedné firmy
sleva 5 %
2. akce
sleva 5 %
3 kolegové z jedné firmy
sleva 10 %
3. akce
sleva 10 %
4 a více kolegů z jedné firmy
sleva 15 %
4. akce
sleva 15 %
Místa konání
Kontaktní údaje
Místa konání jsou uvedena vždy u jednotlivých akcí,
upřesněna budou vždy na www.topvision.cz.
top vision s.r.o. – U Půjčovny 2 – 110 00 – Praha 1
+420 234 718 721 – [email protected] – www.topvision.cz
Novinka
Seminář
Exclusive
Certifikát IES
Certifikát ECDL
79
www.topvision.cz
+420 234 718 721
[email protected]
facebook.com/topvision
@topvision_CZ
Změna termínů, lektorů i přednášejících v průběhu nabídky vyhrazena. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách.
80
Download

Katalog akcí pro jaro 2014