Podzim 2013 Rozvoj s nadhledem
KATALOG AKCÍ ČERVENEC – PROSINEC 2013
Přehled otevřených tréninků soft skills, odborných seminářů a výročních fór
Tréninky soft skills
Odborné semináře
Výroční fóra
Firemní rozvojové programy
1
EDUA Group
Obsah
Tréninky soft skills
EDUA Group
do podzimní sezony 2013 vstupuje EDUA Group s novým designem našich tradičních značek. Značky jsou
odrazem naší inovace zrcadlící úspěšný rozvoj celé vzdělávací skupiny EDUA Group, která se rozrůstá nejen
o nové kurzy, ale i nové odborníky na vzdělávání.
V naší nabídce proto naleznete jak řadu novinek, připravených na základě Vašich ohlasů, tak tradiční, účastníky
tolik oblíbená témata, která pokrývají vzdělávací potřeby zaměstnanců na nejrůznějších pozicích. Věřím,
že logické členění a šíře naší nabídky pro Vás bude představovat impulz k dlouhodobé spolupráci s námi.
Přeji Vám mnoho úspěchů a inspirace pro Váš rozvoj
Semináře hard skills
6
7
13
16
19
21
22
24
25
26
Manažerské dovednosti
Komunikační dovednosti
Osobnostní rozvoj
Setkání s osobnostmi
Prezentační dovednosti
Radek Stavinoha
Obchodní dovednosti
jednatel
Asistent/ka manažera
Lektorské dovednosti
Značky ve skupině EDUA Group
Lektorský tým
Výroční fóra
› Manažerský rozvoj a vzdělávání ve všech oblastech podnikového řízení.
› Výroční fóra – prestižní odborná setkání nejlepších praktiků a odborníků.
› Odborné semináře zaměřené na sdílení zkušeností, vedené praktiky.
› Značka, která se specializuje na zvýšení
odborných znalostí v oblasti hard skills.
› Kurzy jsou připraveny v několika úrovních, které odráží různé cílové skupiny.
› Široká nabídka otevřených i individuálních kurzů.
› Značka přinášející na trh širokou nabídku kurzů z oblasti IT.
› Lektorská základna složená z odborníků z praxe.
› Rozsáhlá nabídka kurzů pro Iaickou veřejnost i pro
IT specialisty a manažery.
› Vzdělávací společnost s nejširší nabídkou
otevřených kurzů na trhu.
› Specializace na jazykové kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium jazyků, přípravné kurzy na přijímací zkoušky na VŠ, přípravné kurzy na státní
maturitu.
› Využívá nejnovější výukové technologie a metody.
› Největší jazyková škola v České republice.
› Specialista na firemní jazykovou výuku.
› Člen asociace certifikovaných jazykových škol
(ACERT) a Asociace jazykových škol a agentur ČR
(AJŠA).
› Držitel certifikátu ISO:9001.
28
29
32
37
39
40
43
45
48
48
General Management
Human Resources / Interní komunikace
Finance
Právo
Marketing / Public Relations
Obchod / Prodej / Nákup
Výroba / Logistika
Daně
Účetnictví
top vision Obsah
top vision
Vážené dámy, vážení pánové,
Firemní rozvojové programy
49
50
51
Přehled pořádaných fór
Fotografie z našich fór
52
53
54
Interní vzdělávání na míru
Vybrané reference
› Komplexní nabídka tréninků soft skills.
› Certifikované cykly s mezinárodně platným certifikátem společnosti ies.
› Nabídka otevřených kurzů členěna na úrovně dle pokročilosti účastníků.
› Firemní rozvojové programy šité na míru.
› Od roku 2012 jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:2008.
2
Vzdělávejte se s odborníky
na hard skills!
Více na www.levelo.cz
Vyznejte se ve světě IT
s naší značkou!
Více na www.profesit.cz
3
Výhody spolupráce
Úrovně pokročilosti
Víme, že každý náš účastník má jiné vzdělávací potřeby a různá očekávání
Tréninky a semináře proto nabízíme ve dvou produktových řadách: BASIC a ADVANCED, které pokrývají potřeby účastníků s rozdílnou
úrovní znalostí / dovedností, čemuž odpovídají způsoby vedení jednotlivých akcí.
Do podzimní sezony vstupujeme s lektory, kteří v rámci našeho
systému hodnocení dosáhli nejlepších výsledků a které i účastníci našich tréninků hodnotili nejlépe. V sekci odborných seminářů
jsme opět výrazně posílili náš řečnický tým o nové odborníky
z praxe. Věříme, že jejich léty nabyté know-how a zkušenosti
z praxe pro Vás budou přínosem.
Jsme držiteli prestižní mezi­národní akreditace ies,
která garantuje dodržování mezinárodních standardů kvality pro vzdělávání a zaručuje jejich platnost
a srovnatelnost v celé Evropě. Skupiny kurzů
označené logem ies tvoří tzv. cykly, v rámci jejichž absolvování
máte možnost získat mezinárodně platný certifikát.
Zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice
Vzdělávací skupina EDUA Group poskytuje své dlouholeté zkušenosti a zázemí více jak 1 000 pečlivě vybraným lektorů, kteří se dělí o své znalosti v oblastech jazykového a profesního vzdělávání, ale i na fórech a konferencích. Mezi naše spektrum služeb patří i zajišťování vzdělávání pro
zaměstnance na všech úrovních řízení. Důkazem neustálé inovace je naše portfolio, které se v letošním roce rozrostlo o dvě nové značky –
profesit a levelo.
4
SE M
B A SI C
Certifikát ies
AN
É
Jsou určeny
manažerům a specialistům,
kteří chtějí získat komplexní vhled
do základů odborné problematiky
pod vedením lektora, disponujícího
zkušenostmi z daného oboru.
Pro manažery a specialisty, kteří si
chtějí osvojit základní úroveň
soft skills formou uceleného
výkladu s teoretickou
i praktickou částí
a nácviky.
TRÉN
Jsou určeny
zkušeným manažerům
a specialistům, kteří chtějí
načerpat praktické zkušenosti
a inspirace pod vedením manažerů,
prezentujících případové studie svých
firem či nezávislých expertů
s přímou vazbou na praxi.
Pro zkušené manažery/specialisty,
kteří si chtějí prohloubit svou
pokročilou úroveň dovedností
formou intenzivních tréninkových
metod pod vedením trenérů
s unikátním know-how.
ADVANCED
Kvalitu našich služeb dokládá také akreditace u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Ve vybraných programech proto působíme jako rekvalifikační instituce
a vzdělávací společnost pro úředníky územních samosprávných
celků. V případě Vašich požadavků Vám rádi připravíme akreditovaný vzdělávací program na míru.
E
K ILLS A CE RTIFI K
OV
KLY
Programy akreditované
MŠMT a MV
ÁŘ
DS
R
A
H
CY
IN
Pečlivě sledujeme nejnovější trendy a novinky ve všech klíčových
oblastech podnikového řízení. Flexibilně reagujeme na Vaše
podněty a každou sezonu do naší nabídky zařazujeme nové
tréninky a semináře. Přijďte se inspirovat a načerpat unikátní
know-how v netradičních a nových tématech!
(Nové kurzy jsou v katalogu označeny symbolem NOVINKA )
Osvědčení lektoři a praktici
top vision Úrovně pokročilosti
Výhody spolupráce top vision
Inovace
INKY SOFT SKILLS
5
Manažerské dovednosti
„MANAŽEŘI, KTEŘÍ SI NEJSOU JISTÍ SAMI SEBOU,
KOMPLIKUJÍ SVĚT OKOLO SEBE.“
Jack Welch
BRNO
Tréninky soft skills
Kurzy, zaměřené na rozvoj a nácvik tzv. měkkých dovedností účastníků,
vedené vždy jedním lektorem s využitím různých metod (např. videotréninku) a okamžitou zpětnou vazbou. Maximální počet účastníků je 12 osob.
Basic
Pro manažery a specialisty, kteří si chtějí osvojit základní úroveň měkkých dovedností formou
uceleného výkladu s teoretickou i praktickou částí a nácviky.
Advanced
Pro zkušené manažery/specialisty, kteří si chtějí prohloubit svou pokročilou úroveň dovedností formou intenzivních tréninkových metod pod vedením trenérů s unikátním know-how.
21. – 22. 8. 2013 /
7. – 8. 11. 2013
21. – 22. 8. 2013 /
24. – 25. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Martin Zbránek
lektor, kouč a zkušený personalista
nebo
Jana Vávrová
lektorka a specialistka na rozvoj lidských zdrojů
PRAHA
4. – 5. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Jana Vávrová
lektorka a specialistka na rozvoj lidských zdrojů
PRAHA
28. – 29. 8. 2013 /
11. – 12. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
nebo
Lenka Kolajová
specialistka na vystupování, komunikaci
a odbornice v oblasti soft skills
6
Nově na manažerské pozici
11 900 Kč Advanced
Trénink zacílený nejen na potřeby těch, kteří čerstvě povýšili či se z jejich kolegů „přes noc“ stali jejich podřízení.
Sebezdokonalíte se ve stěžejních manažerských dovednostech a budete moci prokonzultovat Vaše první obtížné situace
v roli manažera.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Pět klíčových charakteristik dobrého manažera.
› Jak optimálně přejít z role spolupracovníka do role nadřízeného.
› Vedení efektivních rozhovorů – komunikace nahoru a dolů, přijímání a poskytování zpětné vazby.
„Tento trénink je výborný.“ Pavel Bergman, Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. (04/2013)
„Velice pozitivně hodnotím lektorku, zatím asi ta nejlepší.“ Klára Stratilová, Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. (01/2013)
„Fajn prostředí, vynikající skupinka účastníků + lektor = důvěrné prostředí. Chválím společný oběd – dobrý nápad.“ Jana Černá,
Evropská kontaktní skupina (11/2012)
Vedení lidí podle situačních stylů
Tréninky soft skills Manažerské dovednosti
PRAHA
11 900 Kč Advanced
Trénink v rámci kterého získáte komplexní know-how, jak objektivně hodnotit způsobilost i výkon Vašich podřízených
v kontextu daného úkolu a upevníte svou manažerskou pozici. Naučíte se přizpůsobovat svůj styl vedení aktuální způsobilosti konkrétního podřízeného.
NÁŠ TIP Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu
11 900 Kč Advanced
Trénink pro manažery ze všech oblastí, kteří chtějí prohloubit svou schopnost jednání s lidmi, vytvářet vztahy založené
na důvěře, respektu, umět si naklonit své okolí, zlepšit svou komunikaci a stát se více respektovaným a uznávaným.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Identifikujete svůj vlastní komunikační styl a naučíte se „rozumět“ ostatním.
› Získáte praktický návod, jak „udělat dojem“ a získat si druhé na svou stranu.
› Získáte informace a návody, jak užívat plně svou mysl v kontaktu s druhými.
„Lektorka výborně dokázala téměř každému z účastníků odhalit jeho komunikační problém a najít řešení. Přitom to vše úžasně
příjemným, lidským způsobem. Rozhodně bych si ji vybrala jako koučku.“ Účastnice si přeje zůstat v anonymitě. (04/2013)
7
Manažerské dovednosti
5 900 Kč Advanced
PRAHA
16. 9. 2013 / 16.12. 2013
Trénink pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí delegovat bez nařizování nebo obav z přetíženosti svého týmu. Vytvoříte si
systém, který Vám mj. umožní delegované úkoly i objektivně hodnotit. Najdete svůj vlastní styl delegování a naučíte se
pracovat s komplikovanými podřízenými.
O své zkušenosti se podělí:
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Zlepšíte se ve správném a efektivním zadávání úkolů svým kolegům.
› Získáte naprostou jistotu, kdy lze zcela bez obav delegovat svým podřízeným a kolegům.
› Naučíte se, jakými způsoby jednat a co dělat s obtížnými podřízenými.
Iva Šubrtová
Martin Cipro
lektor, kouč a terapeut
nebo
PRAHA
23. – 24. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Pavel Drdla
kouč neuropsychologie a dovedností soft skills
12 900 Kč Advanced
Vysoce interaktivní trénink určený všem zkušeným vedoucím pracovníkům, kteří přes všechna školení a kurzy, které
v minulosti absolvovali, cítí potřebu na sobě dále pracovat a být ve vedení lidí suverénnější a jistější. Zdokonalíte své
umění vést své lidi a budete ještě úspěšnější manažer!
PRAHA
21. – 22. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Oswald Schorm
specialista na komunikaci a vyjednávání
PRAHA
17. 9. 2013 / 6. 11. 2013
BRNO
17. 9. 2013 / 23. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Martin Zbránek
lektor, kouč a zkušený personalista
nebo
5 900 Kč Advanced
Trénink pro vedoucí pracovníky, zaměřený na v praxi nejčastější příčiny, proč manažeři a jejich organizace v rámci vedení
lidí nedosahují svých cílů a v očích řadových zaměstnanců selhávají. Získáte návod, jak se vyvarovat chyb bránících
využití plného potenciálu zaměstnanců.
lektor, kouč a specialista na manažerské dovednosti
PRAHA
14. 10. 2013 / 5. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
11 900 Kč Advanced
Trénink pro zkušené, soustředěný na řešení nejčastějších poruch v chování týmů, vedoucích k polarizacím názorů
a neschopnosti konsenzu. Zdokonalíte se ve vnímání očekávání jednotlivců a kombinování jejich schopností. Posilováním synergie v týmu lze dosáhnout vynikajících výsledků!
8
CM – 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí
14 900 Kč Advanced
Pavel Pefek
Martin Zbránek
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Naučíte se překonávat individualitu v týmu a snadno překonávat překážky spolupráce.
› Získáte návod, jak správně rozvíjet svůj tým a efektivně nastavit principy interní komunikace.
› Proniknete do problematiky „terapie týmu“ – zvládnete základní „léčebné“ procedury.
11 900 Kč Advanced
Trénink pro všechny manažery, kteří jsou přesvědčeni o tom, že úspěch je nutné hledat v sobě samotném. NLP je vědou
o „psychologii úspěchu“ a nástrojem pro zvýšení sebevědomí a sebespokojenosti a vede k dosahování nadstandardních
výsledků v podnikání, v práci i v životě.
CERTIFIED MANAGER – 21 NEJ PRO MANAŽERSKOU PRAXI –
celý cyklus s certifikátem
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Osvojíte si techniku aktivního naslouchání, budete ji schopni využít ve své praxi.
› Různé styly práce s podřízenými a zjistíte, zdali jste transakční nebo transformační manažer.
› Natrénujete si koučující rozhovor a podávání kritické zpětné vazby taktně a účinně.
Rozvoj týmu a využívání potenciálu jeho členů
NLP v manažerské praxi: Komunikujte pozorně
a dosáhněte výjimečných výsledků
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Tzv. „filtry“ – nahrazování nekonstruktivních a destruktivních myšlenkových stereotypů.
› Kotvení – spouštěč vědomého zpevnění pozitivních vzorců chování a inovativních myšlenek.
› Modelování – proces vytváření vědomých a nevědomých strategií v programování úspěchu.
lektorka, facilitátorka a specialistka na oblast řízení
lidských zdrojů
„Intenzivní krátké školení s velkým množstvím informací za krátký čas.-:)“ Jaromír Vaníček, REHAU s.r.o. (05/2013)
„Určitě bude přínosem pro moji práci. Dozvěděl jsem se zajímavé informace.“ Tomáš Junk, Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. (05/2013)
„Lektor měl dobrý výklad, byl to zkušený odborník. Perfektní organizace. Příjemná a krásná hosteska.“ Michal Bílek, GUMOTEX, a.s. (03/2012)
Trénink suverenity a techniky vedení lidí – metody vedení lidí
pro pokročilé
NOVINKA
Tréninky soft skills Manažerské dovednosti
Manažerské dovednosti Tréninky soft skills
Efektivní delegování
Manažerské dovednosti
PRAHA
25. – 26. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Lenka Kolajová
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
lektor, kouč a zkušený personalista
nebo
Jan Vojtko
CM – 7 nejobtížnějších situací manažera
5 900 Kč Advanced
Trénink pro vedoucí pracovníky, zaměřený na v praxi nejčastější příčiny, proč manažeři a jejich organizace v rámci vedení
lidí nedosahují svých cílů a v očích řadových zaměstnanců selhávají. Získáte návod, jak se vyvarovat chyb bránících
využití plného potenciálu zaměstnanců.
kouč, specialista na neverbální komunikaci, lektor
soft skills
PRAHA
17. 9. 2013 / 2. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Iva Šubrtová
lektorka, facilitátorka a specialistka na oblast řízení
lidských zdrojů
NOVINKA
CM – 7 nejužitečnějších principů v praxi manažera
5 900 Kč Advanced
Trénink určený zkušeným manažerům, kteří chtějí posunout hranice svého řízení, vyznat se v reakcích kolegů a podřízených a vést je adekvátně situaci. Metodou tréninku je rozbor sedmi jednoduchých principů a nácvik jejich použití
v autentických situacích, které manažeři v praxi řeší.
9
Manažerské dovednosti
Empowerment jako efektivní nástroj rozvoje a vedení lidí
11 900 Kč Advanced
Trénink pro zkušené manažery, kteří již prošli mnoha školeními manažerských dovedností, přesto chtějí výrazně posílit
své schopnosti ve vedení lidí a jejich motivaci prostřednictvím empowermentu – komplexního souboru nástrojů
k rozšířování kompetencí svých podřízených.
Umění prodat sám sebe – využijte své silné stránky a neukazujte
ty slabé
11 900 Kč Advanced
Trénink pro vedoucí pracovníky ze všech oblastí, kteří chtějí odhalit své slabé stránky, pracovat na jejich zlepšení a vytěžit
maximum z těch silných. Svou účastí výrazně posílíte svou sebedůvěru, naleznete způsob sebehodnocení a budete
moci pracovat na svých přednostech i rezervách.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Dozvíte se, jak působíte na druhé, čímž budete moci vylepšit svou osobní image.
› Získáte návod, jak využívat své přednosti a rezervy.
› Rozpoznáte své komunikační zlozvyky a naučíte se odstraňovat komunikační bariéry.
Volně navazující akce
Umění prodat sám sebe II – já mezi ostatními
10
PRAHA
20. – 21. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
O své zkušenosti se podělí:
Iva Šubrtová
Jan Vojtko
lektorka, facilitátorka a specialistka na oblast řízení
lidských zdrojů
PRAHA
7. – 8. 10. 2013 /
9. – 10. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Lenka Kolajová
kouč, specialista na neverbální komunikaci, lektor
soft skills
PRAHA
9. 9. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Tomáš Zykán
odborník v oblasti marketingu a komunikace
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
nebo
lektorka, koučka, terapeutka a specialistka
na komunikaci
PRAHA
17. 9. 2013 / 03. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Martin Cipro
lektor, kouč a terapeut
nebo
11 900 Kč Advanced
11 900 Kč Advanced
Trénink pro zkušené manažery, kteří chtějí získat návyky pro jisté vedení svých podřízených v obtížných změnových
situacích. Změny vyvolávají intenzivní pohyb v myšlení lidí, proto místo jejich přesvědčování rozpoznejte, jak komu
změny „chutnají“, a podle toho s ním spolupracujte!
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Budete umět jednat s lidmi různě nakloněnými pro změny.
› Zdokonalíte se v nástrojích, které Vám dopomohou k úspěšné realizaci Vašich změn.
› Naučíte se řešit typické týmové situace a konflikty při zavádění změn.
9. – 10. 10. 2013
Zdenka Tmějová
Trénink pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí vytvářet a podpořit „dobré“ vztahy a využít znalosti lidské povahy v profesním
i soukromém životě. Natrénujete si pokročilejší situace, jak se vyrovnat s narůstajícími požadavky doby nebo jak využít
celou svou mysl v pracovním i osobním životě.
Jisté vedení a motivace při změnách – manažerská komunikace změn
PRAHA
PRAHA
3. – 4. 12. 2013
Pavel Pefek
Koučování pro manažery – nejúčinnější styl vedení lidí
11 900 Kč Advanced
Trénink pro manažery ze všech oblastí, kteří by své podřízené rádi vedli stylem, který umožňuje posouvat hranice jejich
schopností, otevřít prostor pro větší využití vnitřního potenciálu a být úspěšný v životě i v zaměstnání. Natrénujte si
dovednosti nezbytné pro manažerské koučování!
Gamestorming – rozvoj týmu v prostředí inovací a změn
5 900 Kč Advanced
Unikátní trénink pro manažery a team lídry věnovaný zábavné a efektivní metodě facilitace workshopů, zaměřených na
inovace, strategii a týmovou shodu. Využívejte gamestorming všude tam, kde výzvy spočívají v hledání nových možností
a řešení nestandardních situací.
Klíčové manažerské rozhovory – motivující, koučující, hodnoticí,
zpětná vazba
5 900 Kč Advanced
Tréninky soft skills Manažerské dovednosti
Manažerské dovednosti Tréninky soft skills
NÁŠ TIP
Manažerské dovednosti
Trénink pro všechny vedoucí pracovníky, kteří ve své praxi potřebují dokonale zvládnout vedení nejrůznějších typů
rozhovorů s podřízenými. Nacvičíte si například správné vedení hodnoticího rozhovoru a získáte bezprostřední zpětnou
vazbu od lektora a ostatních účastníků.
lektor, kouč a specialista na manažerské dovednosti
O své zkušenosti se podělí:
Martina Ciprová
lektorka soft skills
PRAHA
11. – 12. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Jan Vojtko
kouč, specialista na neverbální komunikaci, lektor
soft skills
Pro informaci o přesném termínu
konání nás kontaktujte.
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
a
Lenka Kubínová
specialistka na skupinovou práci ve vzdělávání
dospělých
Firemní systemické konstelace: od příčin problémů k efektivní změně
12 900 Kč Advanced
Unikátní manažerské setkání věnované alternativní, zážitkové technice firemních konstelací, zapojující málo využívané
schopnosti pravé mozkové hemisféry. Formou autentického osobního prožitku Vám zprostředkujeme netradiční pohled
na Vaše vztahové, sociální i osobní prožívání.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Při řešení problémů v interní komunikaci či komplikovaných vztazích mezi kolegy/odděleními.
› Ověřování firemních cílů a strategií a motivaci Vašich podřízených ke změně.
› Posilování firemní soudržnosti, loajality zaměstnanců a snaze najít příčiny fluktuace.
11
Komunikační dovednosti
Manažerská akademie I
6 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
11. 9. – 30. 10. / 6. 11. – 8. 1.
Manažerská akademie II
6 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
5. 12. – 30. 1.
Manažerské dovednosti
5 999 Kč Basic
PRAHA
26. – 27. 8. / 13. – 14. 11.
BRNO
19. – 20. 8. / 6. – 7. 11.
Manažerské dovednosti pro pokročilé
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
Leadership – vedení lidí
5 999 Kč Basic
Hodnocení a motivace zaměstnanců
Change management – umění řízení změn
5 999 Kč Basic
5 999 Kč Basic
17. – 18. 12.
PRAHA
1. – 2. 10. / 4. – 5. 12.
BRNO
17. – 18. 9. / 27. – 28. 11.
PRAHA/BRNO
16. – 17. 10. / 11. – 12. 12.
PRAHA
16. – 17. 10. / 11. – 12. 12.
BRNO
2. – 3. 9. / 20. – 21. 11.
PRAHA
2. – 3. 10. 2013 /
4. – 5. 12. 2013
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami
BRNO
18. – 19. 9. 2013 /
4. – 5. 12. 2013
Náročný trénink zacílený na potřeby těch, kteří se v osobních i pracovních vztazích setkávají s lidmi, se kterými není
lehké vyjít. Naučíte se odhalovat motivy lidí, kteří Vám „dělají potíže“, pochopíte, jak se i přes složitost situace prosadit
a uplatnit svá komunikační „lidská práva“.
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
nebo
Oswald Schorm
specialista na komunikaci a vyjednávání
5 999 Kč Basic
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Poznáte, kam svého „obtížného“ partnera zařadit a co jsou jeho motivy k jednání.
› Získáte návod, jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi.
› Nacvičíte si obranné taktiky a jak se bránit tlaku a manipulaci při obtížných jednáních.
„Jsem maximálně spokojená. Nakonec člověk zjistí, jak se všechny principy v životě opakují a jak jsou samy strategie a jednání jednoduchá.
Složité jsou jen situace, ve kterých se nalézáme (v našich hlavách). To mi seminář přinesl.“
Praktické dovednosti pro office managery/ky
5 999 Kč Basic
PRAHA
13. – 14. 8. / 9. – 10. 10.
BRNO
10. – 11. 9. / 13. – 14. 11.
Etiketa v manažerské praxi
5 999 Kč Basic
PRAHA
23. – 24. 10.
Hodnocení zaměstnanců
3 499 Kč Basic
PRAHA/BRNO
16. 10. / 11. 12.
Motivace zaměstnanců
3 499 Kč Basic
PRAHA/BRNO
17. 10. / 12. 12.
Vedení porad
3 499 Kč Basic
PRAHA/BRNO
30. 10. / 2. 12.
Základní dovednosti pro office managery/ky
3 499 Kč Basic
PRAHA
27. – 28. 8. / 4. – 5. 11.
Volně navazující akce
BRNO
PRAHA
16. – 17. 10.
13. 8. / 9. 10.
BRNO
NÁŠ TIP
18. – 19. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
12
12 900 Kč Advanced
Petra Zelenková, Pražská teplárenská a.s. (04/2013)
Základy koučinku
PRAHA/BRNO
„TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V KOMUNIKACI JE SLYŠET
TO, CO NEBYLO ŘEČENO“
P. F. Drucker
Tréninky soft skills Manažerské dovednosti
Manažerské dovednosti Tréninky soft skills
Manažerské dovednosti
Brain Control – umění řídit svůj mozek jako klíč k maximálně
efektivní komunikaci pro pokročilé
12 900 Kč Advanced
Unikátní trénink, vedený metodou osobního prožitku, určený všem, kteří mají ambiciózní cíl posunout své limity, zcela
přijmout odpovědnost za své jednání, zlepšit svou komunikaci, své vztahy formou sebepoznání směrem k přesvědčivosti, autenticitě a vzájemnému respektu.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Nahlédnete do limitů lidského naslouchání a vyjadřování a naučíte se s nimi účinně pracovat.
› Získáte návod na účinné pozitivní programování Vašeho mozku.
› Uvědomíte si různé úhly pohledu na Vaši komunikaci ze skupinové zpětné vazby.
„Velmi dobrý trénink. Dobré je, že jsme probírali praktické příklady, vše bylo přizpůsobené potřebám účastníků – odnáším si spoustu
cenných poznatků, které můžu použít pro svůj profesní i osobní život.“
10. 9. / 13. 11.
Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě. (12/2012)
13
Komunikační dovednosti
12 900 Kč Advanced
Praktický trénink určený všem, kteří se ocitají v situacích, kdy jsou manipulováni, a ne vždy si v těchto okamžicích ví rady.
Skutečně rozpoznáte, kdy jste manipulován a kdy jen čelíte konstruktivní kritice? Zjistěte, jaké mechanismy z Vás dělají
slabší partnery a braňte se manipulátorům!
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Získáte jistotu v rozpoznání manipulativních technik a typickém chování manipulátorů.
› Naučíte se manipulaci účinně bránit a pohotově reagovat v situacích, kdy jste manipulováni.
› Zdokonalíte své komunikační a argumentační dovednosti v náročných situacích.
4. – 5. 9. 2013 /
20. – 21. 11. 2013
BRNO
4. – 5. 9. 2013 /
6. – 7. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
11. 9. 2013 / 19. 11. 2013
PRAHA
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
Daniel Štrobl
„Co se týče lektora, moje očekávání byly dle zpětných vazeb naplněny. Skripta a materiály jsou na profesionální úrovni. Příjemný byl
i oběd s lektorem.“ Vladimír Fillo, SOITRON SK, s.r.o. (08/2012)
Trénink restrukturalizačních rozhovorů – jak zvládat
firemní krizi s minimem emocí
PRAHA
23. – 24. 9. / 27. – 28. 11.
BRNO
23. – 24. 9. / 20. – 21. 11.
PRAHA
27. – 28. 9. / 9. – 10. 10. / 4. – 5. 12.
BRNO
27. – 28. 8. / 13. – 14. 11.
5 900 Kč Advanced
Trénink pro ty, kteří potřebují eliminovat vlastní komunikační rizika či stereotypy a nahradit je pozitivními postupy, věnovaný interaktivnímu nácviku zvládání krizových rozhovorů, umění vyhnout se protiprávním, neetickým obratům
a reagovat objektivně a s chladnou hlavou.
specialista na komunikaci, vyjednávání a manažerské
dovednosti
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Naučíte se taktně sdělovat nepopulární, nepříjemné nebo emocionálně vyhraněné informace.
› Lépe poznáte sami sebe, své komunikační stereotypy a budete vědět, jak je překonat.
› Budete vnímavější a lépe připraveni na zvládání náročných situací v praxi.
Komunikační dovednosti
5 999 Kč Basic
Asertivita v pracovní praxi
5 999 Kč Basic
Volně navazující akce
Řečnické triky – nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku
11 900 Kč Advanced
Trénink určený pro ty, kteří čelí argumentům svých zákazníků, partnerů či kolegů, prezentují a obhajují své osobní či
firemní záměry před kritickým publikem nebo se ocitají v různých střetech verbální manipulace. Zvládněte náročné
argumentační techniky a získejte tipy a triky pro praxi!
11 900 Kč Advanced
Trénink pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět dynamice svých vztahů, umět odhadnout reakce druhých lidí, posílit
vlastní sebejistotu a ovládat své emoce. Využitím asertivity se budete schopni bez velkých problémů rozhodovat sami za
sebe a každé své rozhodnutí sebevědomě prezentovat.
PRAHA
17. – 18. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Daniel Štrobl
specialista na komunikaci, vyjednávání a manažerské
dovednosti
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Naučíte se aplikovat efektivní reakce na falešné argumentační postupy.
› Budete schopni rozpoznat techniky verbální manipulace, kterým jste již nejednou podlehli.
› Získáte manuál pro argumentační výstavbu Vašich budoucích jednání či prezentací.
Asertivita jako tvořivý komunikační styl
14
PRAHA
PRAHA
16. – 17. 9. 2013 /
4. – 5. 11. 2013
PRAHA/BRNO
18. – 19. 9. / 25. – 26. 11.
Trénink profesionální telefonické komunikace
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
30. 9. / 5. 11.
Obratná komunikace v konfliktních situacích
3 499 Kč Basic
PRAHA
14. – 15. 10.
Komunikační dovednosti v NJ
9 999 Kč Basic
PRAHA
9. – 10. 12.
Komunikační dovednosti v NJ
9 999 Kč Basic
Tréninky soft skills Komunikační dovednosti
Komunikační dovednosti Tréninky soft skills
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi
Komunikační dovednosti
O své zkušenosti se podělí:
Zdenka Tmějová
lektorka, koučka, terapeutka a specialistka
na komunikaci
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Suverénně zvládnete vyřešit všechny konfliktní, problémové či emocionálně vypjaté situace.
› Zvýšíte svou odolnost vůči stresu a posílíte vlastní sebejistotu a sebedůvěru.
› Naučíte se říkat „NE“ a zvládat chování agresivních a manipulativních jedinců.
15
Osobnostní rozvoj
Osobnostní rozvoj
PRAHA
O své zkušenosti se podělí:
NÁŠ TIP
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi
11 900 Kč Advanced
Maximálně praktický trénink, zacílený na potřeby těch, kteří pracují s většími objemy textů a velkým množstvím informací, které potřebují co nejefektivněji analyzovat a dále použít. Zkušený specialista Vás zasvětí do nespočtu metod
a praktických postupů, okamžitě využitelných v praxi.
PRAHA
23. – 24. 10. 2013
Renata Dvořáková
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
O své zkušenosti se podělí:
11 900 Kč Advanced
specialista v oblasti zpracovávání informací
a porozumění textu
26. – 27. 11. 2013
PRAHA
O své zkušenosti se podělí:
Zdenka Tmějová
lektorka, koučka, terapeutka a specialistka
na komunikaci
Lukáš Sedláček
odborník v oblasti policejní psychologie
a manipulace
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Získáte vhled do fungování lidského mozku, čímž podpoříte synergii obou mozkových hemisfér.
› Získáte návod, jak jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky a jak je efektivně předávat dál.
› Osvojíte si techniky rozvoje smyslové inteligence, podpoříte svou kreativitu a tvůrčí myšlení.
PRAHA
Mind Mapping – efektivní práce s myšlenkovými mapami
5 900 Kč Advanced
Jednodenní trénink zaměřený na využití práce s mentálními mapami při rozvoji kreativity, řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, sebemotivaci i motivaci druhých či zlepšení paměti. Používání mentálních map umožňuje plně
využívat mozkový potenciál – používat mozek jako celek.
11. – 12. 9. 2013 /
20. – 21. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Interaktivní trénink určený všem, kteří chtějí několikanásobně zlepšit svoji paměťovou kapacitu, více využít svého mentálního potenciálu k úspěchu a spokojenosti a pozvednout svoji sebehodnotu a sebevědomí. Osvojíte si techniky ke
zvýšení své smyslové inteligence a podpoříte svou kreativitu.
PRAHA
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Osvojíte si způsob, jak dosáhnout plného soustředění a koncentrace na jedno téma.
› Zlepšíte si paměť a schopnost vybavit si informace v okamžiku, kdy je potřebujete.
› Budete schopni se rychleji a efektivněji učit a pojmout větší množství informací najednou.
PRAHA
NOVINKA
O své zkušenosti se podělí:
Eva Bobková
lektorka, koučka, terapeutka a specialistka
na komunikaci
koučka, lektorka komunikačních a manažerských
dovedností
Detektor lži – trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci
11 900 Kč Advanced
Unikátní trénink pro všechny, kteří ve své profesi potřebují rozklíčovat, zda před nimi stojí člověk, který tvrdí pravdu nebo
se jedná o rafinovaného lháře. Osvojíte si metodu, díky které odhalíte lživé tvrzení až s 90% pravděpodobností. Naučíte
se lhát – jen výborný lhář může spolehlivě odhalit lež!
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Osvojíte si metodu, díky které odhalíte lživé tvrzení s přibližnou 85–90% pravděpodobností.
› Taktické zásady vedení rozhovorů, aniž by si „posuzovaný“ všiml, že právě sedí na „detektoru lži“.
› Naučíte se správně lhát – klíčovou dovednost pro odhalování lži. Jen výborný lhář může odhalit lež!
NOVINKA
6. 11. 2013
Zdenka Tmějová
12 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Pochopíte, co všechno kolem sebe nevědomě ovlivňujeme a jakým způsobem.
› Natrénujete si techniky k vytvoření nových, pozitivních modelů.
› Odnesete si desatero pro úspěch podle světového top lektora Briana Tracyho.
NOVINKA
29. 10. 2013 / 18. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Fenomén úspěchu – síla a umění naší mysli vytvářet
efektivnější realitu
Trénink pro náročné osobnosti, které chtějí poznat své omezující vzorce myšlení a chování a zjistit, že v našem mozku
funguje něco jako fyzikální zákon akce a reakce, což znamená, že to, co vysíláte, to zároveň i přitahujete. Na základě
zkušeností slavných osobností naleznete klíč k nové, lepší skutečnosti ve svém pracovním i osobním životě.
Richard Papík
„Kurz je 100% využitelný pro praxi. Lektor přímo ukazuje, jak a kde informace, které potřebujeme, hledat a především jak je třídit.
Samotná práce s rychlým čtením je velice zajímavá a podnětná.“ Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě. (10/2012)
Mozkový jogging – trénink zvyšování potenciálu obou mozkových
hemisfér
16
25. – 26. 11. 2013
Tréninky soft skills Osobnostní rozvoj
Osobnostní rozvoj Tréninky soft skills
„JESTLIŽE SE CHOVÁME K LIDEM PODLE TOHO, KDO JSOU, ŠKODÍME JIM.
JESTLIŽE SE K NIM CHOVÁME PODLE TOHO, JACÍ BY MOHLI BÝT,
POMÁHÁME JIM DOSÁHNOUT NA JEJICH LIMITY.“
J. W. Goethe
Positive Thinking – trénink pozitivního myšlení
a optimistického přístupu
5 900 Kč Advanced
Trénink pro všechny, kteří si otevřeně připouští, že velmi snadno podléhají negativním pocitům a z rovnováhy je vyvedou i maličkosti. Díky účinné metodě pozitivního programování mozku se na věci podíváte z jiného úhlu pohledu,
ovládnete své negativní emoce a získáte vnitřní klid a nadhled.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Naučíte se pozitivně zpracovat konflikt, ať už se týká přímo Vás nebo „jen“ lidí ve Vašem okolí.
› Ovládnete umění přehodnocovat své postoje a nepodléhat negativním „emočním dotekům“.
› Budete umět pozitivní přístup účinně aplikovat v praxi, například jako součást procesu vedení lidí.
17
Osobnostní rozvoj
11 900 Kč Advanced
Trénink určený všem, kteří se ocitají v nesnadných situacích a chtějí zdokonalit své dovednosti tyto situace konstruktivně
řešit a včas eliminovat konflikty ku prospěchu fungování uvnitř firmy. Získáte okamžitou zpětnou vazbu a mnoho tipů
a rad pro bravurní zvládání vypjatých situací a konfliktů.
Self Coaching – cesta k úplnému využití lidského potenciálu
12 900 Kč Advanced
Trénink pro všechny, kteří se ocitli v obtížné situaci a potřebují učinit důležité rozhodnutí nebo stojí před těžkým dilematem, jehož vyřešení stojí jen a pouze na nich. Získáte inspirativní odpovědi a pod vedením zkušené lektorky se naučíte
uplatnit na sobě techniky koučovacího přístupu.
PRAHA
„TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT TO, CO SE NÁM LÍBÍ,
ALE NALÉZT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.“
9. – 10. 12. 2013
T. A. Edison
O své zkušenosti se podělí:
Daniel Štrobl
specialista na komunikaci, vyjednávání a manažerské
dovednosti
PRAHA
4. – 5. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Iva Šubrtová
PRAHA
11 900 Kč Advanced
Trénink určený všem, kteří hledají své časové rezervy a způsob, jak sladit osobní a pracovní život směrem k větší spokojenosti a efektivitě. Projdete si vlastní hloubkovou inventurou a získáte návod, jak být trvale úspěšnější, působivější
a přitom se více bavit.
Jak rozvinout potenciál paměti
5 999 Kč Basic
Psychologie v pracovní praxi
5 999 Kč Basic
Stress management
5 999 Kč Basic
Time management
5 999 Kč Basic
česká herecká legenda, lektor rétoriky
lektorka, facilitátorka a specialistka na oblast řízení
lidských zdrojů
PRAHA
9. 10. 2013 / 12. 12. 2013
23. – 24. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
O své zkušenosti se podělí:
Renata Dvořáková
Michaela Karsten
paměťová expertka a držitelka světového rekordu
v paměťových schopnostech
specialistka na oblast komunikace a rozvoj lidí
PRAHA
17. – 18. 9. / 2. – 3. 12.
BRNO
28. – 29. 8. / 30. – 31. 10.
PRAHA/BRNO
19. – 20. 9. / 21. – 22. 11.
PRAHA
7. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Milan Prypoň
PRAHA
14. – 15. 8. / 7. – 8. 10. / 4. – 5. 12.
BRNO
14. – 15. 8. / 13. – 14. 11.
PRAHA
25. – 26. 9. / 27. – 28. 11.
BRNO
16. – 17. 10. / 11. – 12. 12.
Time management pro pokročilé
3 499 Kč Basic
PRAHA/BRNO
17. 12.
Emoční management v interpersonálních vztazích
3 499 Kč Basic
PRAHA/BRNO
5. 9. / 19. 11.
Základy grafologie
3 499 Kč Basic
lektor, kouč a nezávislý konzultant vrcholového
managementu
PRAHA
13. 11. 2013
Štěpánka Duchková
moderátorka, lektorka vystupování a mediálních
tréninků
PRAHA/BRNO
11. 9. / 6. 11.
12 900 Kč Advanced
Inspirativní a maximálně praktický trénink určený všem, kteří v rámci své profese předstupují před zákazníky, obchodní partnery, spolupracovníky či nadřízené a chtějí výrazně zdokonalit svou práci s hlasem,
svými gesty a získat suverenitu v komunikaci. Získáte profesionální zpětnou vazbu od jedné z nejvýraznějších českých hereckých osobností a naučíte se, jak dát vyniknout svému šarmu.
Jan Přeučil
O své zkušenosti se podělí:
18
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem
O své zkušenosti se podělí:
PRAHA
Priority Management & Work Life Balance – umění dosáhnout životní
harmonie
30. 9. – 1. 10. 2013 /
10. – 11. 12. 2013
NÁŠ TIP
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten
8 900 Kč Advanced
Tréninky soft skills Setkání s osobnostmi
Osobnostní rozvoj Tréninky soft skills
Keep Cool: bravurní zvládání nesnadných situací
Setkání s osobnostmi
Unikátní a maximálně intenzivní trénink zacílený na potřeby všech, kteří přicházejí do styku s velkým
množstvím informací obchodního či studijního charakteru a potřebují rozvinout své paměťové schopnosti. Společně s Dr. Karsten, paměťovou expertkou, disponující klinickou praxí, se seznámíte s nespočtem paměťových technik, které budete moci okamžitě využít ve své praxi.
Delegování – účinný nástroj zvyšování výkonu a motivace
s Milanem Pryponěm
8 900 Kč Advanced
Výjimečný trénink pro vedoucí pracovníky, kteří delegování považují za jednu ze svých klíčových aktivit a rádi by eliminovali svá drobná „zaváhání“ a pocity nejistoty z toho, jak jejich podřízení daný úkol
přijmou. Skrze bohaté zkušenosti Milana Pryponě načerpáte část jeho léty nabytého know-how k práci
s komplikovanými podřízenými, jejich námitkami či neskrývanou nevolí.
Se stylem! Profesionální mediální komunikace
se Štěpánkou Duchkovou
8 900 Kč Advanced
Trénink zaměřený na potřeby těch, kteří často vystupují před větším publikem či se dostávají do styku
s médii a chtějí působit maximálně přirozeně. Štěpánka Duchková se s Vámi podělí o své léty nabyté
zkušenosti pro práci s trémou a hlasem, naučíte se pohotově reagovat v neočekávaných situacích
a získáte rafinované rady a tipy, jak si publikum či média naklonit na svou stranu.
19
Setkání s osobnostmi
8 900 Kč Advanced
6 999 Kč Basic
Velice oblíbený a maximálně interaktivní trénink pro všechny, kteří chtějí aplikovat rétorické dovednosti
ve své každodenní praxi či osobním životě. Díky profesionálnímu vedení a bohatým zkušenostem herečky Mileny Steinmasslové výrazně zkultivujete svůj projev a získáte otevřenou zpětnou vazbu na Vaše
vystupování. Ovládnete svoji trému a posílíte svoji sebedůvěru.
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou
„KDYŽ PREZENTUJETE, OSTATNÍ VÁS NEHODNOTÍ ZA TO, KDO JSTE,
ALE ZA TO, ČÍM SE ZDÁTE BÝT – SEBEVĚDOMÝ A PŘIPRAVENÝ.“
17. 9. 2013 / 4.12. 2013
P. U. Bender
Prakticky zaměřený trénink určený všem, kteří se dostávají do styku s médii či veřejností a rádi by načerpali tipy pro posílení přesvědčivosti svého projevu. Díky bohatým profesním zkušenostem Jany Víškové
zvýrazníte své komunikační silné stránky a získáte vyvážený mix nikde nepopsaných informací a praktických rad využitelných nejen při zavádění strategie sdělování informací.
Rétorika s Milenou Steinmasslovou I.
PRAHA
4 999 Kč Basic
O své zkušenosti se podělí:
Jana Víšková
lektorka mediálních tréninků a šéfredaktorka
časopisu Instinkt
PRAHA
BRNO
09. – 10. 9. 2013 /
18. – 19. 11. 2013
21. – 22. 10. 2013
PRAHA
11. – 12. 9. 2013 /
18. – 19. 11. 2013
BRNO
4. – 5. 9. 2013 /
25. – 26. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Martin Zbránek
lektor, kouč a zkušený personalista
nebo
Petr Daňko
O své zkušenosti se podělí:
expert v oblasti prezentačních dovedností
Milena Steinmasslová
3. 10. 2013 / 2. 12. 2013
PRAHA
5. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Toto setkání s hereckou osobností je určeno všem, kteří se chtějí inspirovat pro posílení přesvědčivosti
svého verbálního projevu a najít vlastní cestu k výjimečnosti svého vystupování před větším publikem.
Valérie Zawadská Vám zprostředkuje část svého unikátního know-how a poodhalí roušku tajemství
svých výjimečných rétorických schopností, kterými si získala oblibu mnoha diváků.
O své zkušenosti se podělí:
Suverénní vystupování před kritickým publikem
12 900 Kč Advanced
Trénink určený všem, kteří mají zkušenosti s pravidelnými prezentacemi a kteří vystupují před kritickými posluchači či
prezentují taková sdělení, u nichž se předpokládají jejich negativní reakce. Naučíte se, jak zvládat emoce svého publika
ve vypjatých situacích a přitom neztratit jeho důvěru.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Zlepšíte své řečnické dovednosti, schopnost argumentovat a reagovat na kritické námitky.
› Dostanete pod kůži principy, které Vám usnadní komunikaci s negativně naladěným publikem.
› Osvojíte si účinné způsoby reakce na negativní ohlasy bez ztráty kontaktu a důvěry posluchačů.
„Dobře strukturované školení, teorie se prolínala s praktickým procvičením na konkrétních prezentacích.
Možnost si vyzkoušet i jiné role.“
Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě. (09/2012)
herečka a lektorka rétoriky
PRAHA
NÁŠ TIP
Tréninky soft skills Prezentační dovednosti
Setkání s osobnostmi Tréninky soft skills
Trénink přesvědčivého projevu a strategie sdělování informací médiím
s Janou Víškovou
Prezentační dovednosti
Tomáš Zykán
odborník v oblasti marketingu a komunikace
Valérie Zawadská
herečka, lektorka a jedna z nejvýraznějších osobností
českého dabingu
Prezentační design – business dokumenty, které je radost číst
5 900 Kč Advanced
Maximálně praktický trénink pro všechny, kteří ve své profesní praxi spoléhají na jasné a čtivé písemné vyjádření. Kdy jste
naposledy viděli business dokument, který Vám byl od začátku jasný a který jste chtěli dočíst až do konce? Naučíte se, jak
dramaticky je možné Vaše sdělení zefektivnit.
„Efektivní a velmi praktický trénink, už se těším, až nové informace využiji v praxi. Obzvlášť bych chtěla pochválit lektora za věcnost a za to,
že nás po obědě nenechal usnout díky zajímavým aktivitám.“
Kateřina Šťastná, Raiffeisenbank a.s. (10/2012)
NOVINKA
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou
4 999 Kč Basic
Prakticky zaměřený seminář pro ženy na vedoucích pozicích, které hledají inspiraci a nové, v praxi
fungující způsoby, jak vylepšit svou profesionální image. Vhodný je také pro všechny ženy, vynikající ve
své profesi, které by rády pozdvihly svou ženskost, šarm a eleganci. Svou účastí v tomto kurzu najdete
způsob, jak zdokonalit svůj osobní styl a působit na své okolí přirozeně a elegantně.
20
PRAHA
12. 9. / 28. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Helena Bedrnová
image poradkyně, lektorka a módní návrhářka
PRAHA
17. – 18. 9. / 12. – 13. 12.
Prezentační dovednosti v AJ
9 999 Kč Basic
PRAHA
23. – 24. 10.
Prezentační dovednosti v NJ
9 999 Kč Basic
PRAHA
5. 9. – 14. 11. / 13. 11. – 5. 2.
Akademie prezentačních a rétorických dovedností
7 699 Kč Basic
PRAHA
28. – 29. 8. / 29. – 30. 10.
BRNO
21. – 22. 8. / 18. – 19. 11.
Prezentační dovednosti
5 999 Kč Basic
21
Obchodní dovednosti
Obchodní dovednosti
„PŘÁTELSTVÍ ZALOŽENÉ NA OBCHODU JE MNOHEM LEPŠÍ
NEŽ OBCHOD ZALOŽENÝ NA PŘÁTELSTVÍ.“
PRAHA
15. 10. 2013
Umění akvizice pro profesionální obchodníky
5 900 Kč Advanced
O své zkušenosti se podělí:
Eva Hofmanová
KEY ACCOUNT MANAGEMENT – celý cyklus s certifikátem
NÁŠ TIP
KAM – 10 kroků k posílení suverenity v obchodu
11 900 Kč Advanced
Maximálně interaktivní trénink určený pro obchodníky i s několikaletou praxí, kteří chtějí výrazně zvýšit svoji šanci obstát v náročnějších obchodních situacích a být tak stále o několik kroků před svými „soupeři“. Rozvinete svoji schopnost
empatie a vcítění se do potřeb druhé strany tak, abyste se stali komunikačním partnerem, se kterým je radost jednat.
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Prostřednictvím případových studií z praxe lektora získáte ucelený vhled do práce úspěšného Key Account Managera.
› Vtáhneme Vás do řešení obchodních situací a budete moci porovnat Vaše názory s názory ostatních účastníků.
› Zjistíte, na co se zaměřit, abyste posílili svoji pozici opravdového partnera klíčových zákazníků Vaší společnosti.
5 + 1 nejvíce stresových situací v obchodní praxi
5 900 Kč Advanced
Netradiční trénink určený všem, kteří pracují na obchodních pozicích, ocitají se v obtížných situacích a jsou ochotni si
připustit, že mnohdy neuspěli jen proto, že neustáli nápor stresu. S lektorem projdete krok za krokem pět nejvíce stresových situací z praxe, na chvíli se zastavíte a budete mít možnost se na ně podívat z několika zorných úhlů.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Definujete Vaše silné a slabé stránky a dozvíte se, jak pracovat na posílení těch, které Vám komplikují byznys.
› Budete moci vnést do kurzu vlastní stresovou situaci a získáte názory na to, jak ji lze v praxi řešit nebo zcela jí předejít.
› Posílíte svoji schopnost včas učinit ta nejlepší rozhodnutí tak, abyste vždy obstáli v boji se stresem.
22
PRAHA
25. – 26. 9. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Heřman Čadil
odborník v oblasti obchodu
PRAHA
28. 8. 2013 / 6. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Heřman Čadil
odborník v oblasti obchodu
nebo
5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky
5 900 Kč Advanced
Trénink určený zkušenějším obchodníkům a prodejcům, kteří si uvědomují nutnost posilovat a budovat vztahy z dlouhodobého hlediska. Seznámíme Vás s metodami a technikami budování vztahu se zákazníky, jak na klienta působit maximálně proaktivně a budovat férový vztah, založený na vzájemné důvěře. Vynikněte v konkurenčním prostředí!
Eva Hofmanová
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Naučíte se různé techniky vyjednávání pro celou řadu náročných situací ve vztahu k Vašim zákazníkům.
› Budete umět odhalit styl zvoleného vyjednávání Vašeho partnera a flexibilně na něj reagovat.
› Výrazně posílíte svoji kreativitu a schopnost hledání vhodných alternativ k uspokojení svých nejnáročnějších zákazníků.
KAM – Key Account Management – praktický workshop
specialistka na obchodní dovednosti
18 900 Kč Advanced
Trénink určený všem, kteří působí na obchodních pozicích a chtějí se lépe připravit na prodejní rozhovor, rozšířit své
portfolio dovedností o účinné metody a techniky pro plánování a získávání nových klientů. Osvojíte si fungující a taktické tipy a triky pro zvládnutí náročného obchodního jednání tak, abyste v jeho závěru dosáhli svého.
specialistka na obchodní dovednosti
PRAHA
PRAHA
6. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
31. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Radek Procházka
specialista na obchodní dovednosti
Trénink prodejních stylů
Tréninky soft skills Obchodní dovednosti
Obchodní dovednosti Tréninky soft skills
J. D. Rockefeller
5 900 Kč Advanced
Interaktivní trénink určený všem vedoucím prodeje, zkušeným obchodníkům, ale i talentovaným nováčkům v obchodu, kteří
již znají a ovládají prodejní techniky a chtějí si rozšířit svůj rejstřík vyjednávacích stylů. Lze prodávat všem stejně?
Na tuto a mnohé další otázky Vám odpovíme 100% praktickým programem, vycházejícím ze skutečných potřeb obchodníků.
Patrik Hužva
ředitel sekce prodeje, EMOS spol. s r.o.
PRAHA
PRAHA
4. 9. – 13. 11. / 14. 11. – 30. 1.
Akademie prodeje pro obchodní zástupce
6 999 Kč Basic
PRAHA
14. – 15. 8. / 7. – 8. 10. / 3. – 4. 12.
Prodejní dovednosti
5 999 Kč Basic
PRAHA
17. – 18. 12.
Prodejní dovednosti II
5 999 Kč Basic
PRAHA
14. – 15. 8. / 7. – 8. 10. / 3. – 4. 12.
Psychologie prodeje v praxi
5 999 Kč Basic
PRAHA
2. – 3. 10. / 17. – 18. 12.
Emoční obchod v praxi
5 999 Kč Basic
PRAHA
4. – 5. 9. / 21. – 22. 11.
Vedení obchodního jednání
5 999 Kč Basic
16. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Vladimír Vaněk
specialista na oblast prodeje a komunikace
23
Asistent/ka manažera
Lektorské dovednosti
„NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTÍ NĚKTERÝCH ŠÉFŮ
JE JEJICH OSOBNÍ ASISTENTKA.“
„KDOKOLIV SKONČÍ SE SEBEVZDĚLÁNÍM JE STARÝ, AŤ VE DVACETI NEBO
V OSMDESÁTI. KDOKOLI POKRAČUJE SE SEBEVZDĚLÁNÍM ZŮSTÁVÁ MLÁD.
NEJLEPŠÍ VĚCÍ V ŽIVOTĚ JE UDRŽET SI SVOU MYSL MLADOU.“
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem
12 900 Kč Advanced
Tematicky ucelený a maximálně praktický trénink určený asistentkám (ale i asistentům) ředitelů, manažerů, vedení firmy,
které se chtějí postavit svým pracovním výzvám a rozšířit své kompetence. Tréninkem Vás provede zkušená psycholožka
a expertka na komunikaci, od níž, v rámci nacvičovaných modelových situací, dostanete zpětnou vazbu a doporučení
pro Váš další rozvoj.
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Naučíte se perfektně připravovat a využívat informace pro sebe a Vaše nadřízené.
› Ovládnete profesionální komunikační techniky a zdokonalíte svou schopnost jednat s lidmi.
› Získáte nutné sebevědomí a zdravou suverenitu – vlastnosti, které úspěšná asistentka potřebuje.
PRAHA
PRAHA
23. – 24. 9. 2013 /
27. – 28. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Lenka Kolajová
O své zkušenosti se podělí:
Jitka Patríková
lektorka v oblasti lidských zdrojů, konzultantka
a koučka
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II –
zvládání náročných situací
11 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Odnesete si tipy a rady, jak zvládat nesourodou skupinu účastníků a jak si udržet autoritu.
› Natrénujete si předávání i méně zajímavých informací a možnosti jak zaujmout své posluchače.
› Stanete se mistrem v poskytování okamžité zpětné vazby a doporučení pro další rozvoj.
„Nové poznatky, uplatnění v praxi 100%, dobře propojená teorie s praxí.“ Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě. (06/2012)
„Velmi produktivní a aktivní trénink.“ Jana Sklářová, ŠKODA AUTO a.s. (03/2012)
„Nejlepší školení, které jsem dosud absolvovala.“ Eva Vránková, Mondelez CR Coffee Production s.r.o. – pobočka Valašské Meziříčí (12/2010)
12 900 Kč Advanced
PRAHA
Trénink volně rozšiřující dovednosti, které jste si mohl/a osvojit v prvním díle, jehož absolvování však není podmínkou
pro účast v tomto termínu. Je určen všem, kteří zvládají své pracovní situace velice snadno, přesto však chtějí rozšířit své
soft skills o další specifické dovednosti a podtrhnout tím tak svou roli „pravé ruky“ svého nadřízeného, ale zároveň mít
možnost plnit i své osobní cíle.
24
Train the trainers – trénink lektorských dovedností
pro pokročilé
Trénink určený interním lektorům či zaměstnancům, kteří mají na starosti vzdělávání svých kolegů a podřízených a chtějí
si osvojit celý proces od plánování přes realizaci až po vyhodnocení vzdělávací akce. Posílíte svou suverenitu ve vedení
kurzů a osvojíte si nejnovější přístupy v práci se skupinou.
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
„Kurz byl veden kvalitně, odborně, zajímavě, působivě, věcně – s ohledem na praktičnost. Kurz rozhodně obohatí!“
Dominika Podolinská, Teplárna Trmice, a.s. (03/2013)
Volně navazující akce
NÁŠ TIP
23. – 24. 10. 2013
Tréninky soft skills Lektorské dovednosti
Asistent/ka manažera Tréninky soft skills
H. Ford
Dovednosti pro úspěšné asistenty/ky
5 999 Kč Basic
Úspěšný/á asistent/ka – podpora prestiže firmy
3 499 Kč Basic
Komunikativní asistent/ka
3 499 Kč Basic
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů
3 499 Kč Basic
2. – 3. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Lenka Kolajová
specialistka na vystupování, komunikaci a odbornice
v oblasti soft skills
PRAHA
BRNO
PRAHA
BRNO
PRAHA
3. 9. 2013 / 20. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Jitka Patríková
lektorka v oblasti lidských zdrojů, konzultantka
a koučka
21. 8. / 29. 10.
18. 9. / 20. 11.
22. 8. / 30. 10.
19. 9. / 21. 11.
PRAHA
BRNO
26. – 27. 8. / 13. – 14. 12.
26. – 27. 8. / 6. – 7. 11.
PRAHA
28. – 29. 8. / 29. – 30. 10.
PRAHA
2. – 3. 12.
Mentoring – efektivní nástroj rozvoje talentů a klíčových
pracovníků
5 900 Kč Advanced
Trénink pro vedoucí pracovníky a všechny, kteří se ve své společnosti zabývají rozvojem lidských zdrojů a rádi by získali
návod k uplatnění jednoho z nejzajímavějších nástrojů, kterým mentoring bezpochyby je. Ovládnete klíčové dovednosti
a budete pro své okolí respektovaný mentor!
21. – 22. 8. / 29. – 30. 10.
18. – 19. 9. / 20. – 21. 11.
BRNO
PRAHA
NOVINKA
Přínosy tohoto tréninku pro Vás:
› Ovládnete sedm základních dovedností mentora.
› Prostřednictvím praktických nácviků si ujasníte si rozdíly mezi koučinkem a mentoringem.
› Budete schopni vytvořit plán pro aplikaci mentoringu v praxi.
Lektorské dovednosti
NOVINKA
Lektorské dovednosti – lektor a náročné publikum
3 499 Kč Basic
3 499 Kč Basic
25
Lektorský tým
Lektorský tým
Seznamte se s některými z našich lektorů
Lenka Kolajová
Jitka Patríková
stránce odborné, didaktické, komunikační i osobnostní. Díky tomu Vám můžeme garantovat, že lektorské dovednosti námi vybraných lektorů
Je atestovaný a registrovaný psycholog
Vystudovala FF UK, obor psychologie. Pro-
Absolvovala FF UK, obor výchova a vzdě-
plně odpovídají vzdělávacím standardům i Vašim potřebám.
v soukromé praxi v oblasti firemního
šla pětiletým psychoanalytickým výcvikem
lávání dospělých. Své zkušenosti získávala
a individuálního psychologického
při Institutu aplikované psychoanalýzy.
na zahraničních stážích v Brightonu, Paříži,
poradenství. Je absolventem FF UK Praha
V roce 2002 absolvovala v rámci celoživot-
Budapešti a Singapuru, kde prohlubovala
(obor pedagogika – psychologie
ního vzdělávání studium se zaměřením na
Renata Dvořáková
Tomáš Zykán
Daniel Štrobl
i své dovednosti. V roce 2000 získala
a jednooborová psychologie). V odborné praxi se zaměřuje
aplikovanou sociální psychologii. Získala klinickou praxi jako
certifikát pro tréninkovou praxi (CIPD, Londýn) a certifikát
Absolventka FSV UK v Praze, obor žurnalis-
Analytické a prezentační zkušenosti získal
Absolvent psychosociálních věd na
na hlubší psychodiagnostiku v personálním poradenství,
terapeutka a diagnostička v Psychiatrické léčebně v Boh-
Profiles Int. Část své profesní dráhy působila v ČSA, kde
tika. V poslední době se přednostně věnuje
v poradenské firmě McKinsey&Co, kde se
Husitské teologické fakultě UK a jedno-
připravuje a realizuje AC, orientuje se na dlouhodobé
nicích při léčbě závislostí. Pracovala jako manažerka pro
pracovala jako koordinátorka výcviku, interní lektorka
koučinku, lektorské činnosti, tréninku
podílel na významných restrukturalizačních
oborové psychologie na FF UP v Olomouci.
výcviky komunikačních dovedností, na cílené tréninky
lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně
a zástupkyně ředitele výcvikového střediska. Od roku 2001
soft skills, je akreditovanou profesionální
projektech průmyslových podniků. Později
Několik let působil v psychiatrické léčebně
sociálně manažerských dovedností, tréninky efektivity
a spolupracovnice personálně-poradenských společností.
působí jako nezávislá lektorka, konzultantka a koučka. Je
koučkou. Je zároveň absolventkou pětileté-
působil deset let v New Yorku a Londýně
v Praze-Bohnicích, posléze pracoval pro
týmové práce a v poslední době především na oblast
Od roku 1996 působí jako nezávislá poradkyně, lektorka
členkou Mezinárodní asociace koučů (ICF). Specializuje
ho sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii –
jako ředitel Českého centra, kde se zabýval komunikací zemí
Armádu ČR jako psycholog, lektor a trenér především
individuálního analytického koučování. Je externím po-
a koučka manažerských a sociálních dovedností. Pracuje
se především na poradenství a vytváření tréninkových
Skálův institut v Praze, akreditovaná pedagožka Montessori,
a regionů. Získal bohaté zkušenosti s vedením facilitovaných
v oblasti teambuildingu a soft skills. V posledních letech se
radcem a personálním auditorem několika mezinárodních
na projektech a výcvikových programech pro významné
programů v oblastech hodnocení a rozvoje osobnosti,
absolventka certifikovaného kurzu neurolingvistického
workshopů doma i v zahraničí. Založil a dva roky řídil
věnuje lektorské činnosti především ve firemní sféře a je
koncernů i menších českých firem.
společnosti na domácím i zahraničním trhu.
prodeje, tréninku trenérů a koučinku.
programování. Její tréninky jsou unikátní tím, že místo
vlastní komunikační agenturu zaměřenou na mezinárodní
lektorem Institutu aplikované psychoanalýzy, vede také
obecných modelových situací pracuje výhradně se
propagaci českého designu. Od roku 2009 působí jako
vlastní psychoterapeutickou praxi, pravidelně přispívá do
skutečnými pracovními nebo osobními situacemi účastníků,
konzultant, kouč a trenér v oblasti prezentačního designu
celoplošných médií.
dává jim prostor vše si vyzkoušet a především prožít.
a interní komunikace.
Iva Šubrtová
Je absolventkou FF UK. Věnuje se poradenství pro organizační rozvoj, zejména
Jana Vávrová
Absolventka sociální politiky a sociální
práce na UJEP a programu FF UK – Metody
Pavel Pefek
Jan Vojtko
Martin Zbránek
Vystudoval andragogiku, personalistiku,
Po počátečním studiu na FHS UK,
Od roku 2001 působil ve společnosti
psychologii na Univerzitě J. A. Komenského
vystudoval vzdělávání dospělých se
American Restaurants s.r.o., kde nejprve
v Praze. Svou profesní dráhu odstartoval
specializací na psychologii na Univerzitě
prošel trainee programem pro manažery,
Je absolventkou Katedry filozofie a psycho-
v roce 1997, kdy začal působit ve společ-
J. A. Komenského. Mezi lety 1996–2004
kurzem interních trenérů a od roku 2002
logie FF UK. Absolvovala výcvik v Gestalt
nosti DHL Express Czech Republic s. r. o.,
pracoval v Českém Telecomu, kde
Zdenka Tmějová
působil na pozici manažera vzdělávání.
z pohledu zvyšování efektivity organizací
aplikované sociální psychologie. Část své
terapii Institutu IGTP, Koučink pro kouče
kde se z pozice trenéra a obchodního zástupce firmy během
prostřednictvím zlepšování jejich lidského
profesní dráhy působila ve společnosti Hel-
v Koučink centru, NLP Practitioner, hypno-
sedmi let vypracoval na pozici senior trenéra. Jeho hlavní
z oblastí PR, vnitrofiremní komunikace, sponzoringu,
firemní vzdělávání všech úrovní managementu, tvorbu
potenciálu. Vychází z vlastní pedagogické
mut Neumann International Management
tickou a nehypnotickou psychoterapii
pracovní náplní byla školení, tvorba koncepce vzdělávání,
reklamy a propagace. Část své profesní dráhy strávil ve
interních tréninků, tréninků soft skills, individuálních plánů
M. H. Ericksona, výcvik asertivity, telefonické krizové
implementace nových výukových modulů a vedení širokého
společnosti Telefónica O2, nejprve na pozici šéfredaktora
osobního rozvoje a jejich plnění. Od roku 2008 pracuje
a producenta zákaznického časopisu a poté na postu
externě jako lektor, profesní i životní kouč a personalista.
praxe a sedmileté zkušenosti ředitelky lidských zdrojů
Consultants, kde později získala post research konzultantky
postupně vystřídal několik pozic a získal tak zkušenosti
Kromě samotné lektorské činnosti také zajišťoval komplexní
v poradenské společnosti. Do roku 2004 působila jako coach
se specializací na vyhledávání a výběr kandidátů na pozice
intervence a řadu psychologických seminářů zaměřených
týmu lektorů. Ze strany účastníků jsou jeho tréninky kladně
a action learning facilitátorka v evropském projektu rozvoje
středního až vrcholového managementu. V současnosti
na psychodiagnostiku. Působila pět let jako psycholožka
hodnoceny pro vysokou mírou interakce a zapojení do
manažera oddělení Interní vztahy. Lektorování se aktivně
Ve svém lektorském přístupu se opírá o principy Kolbeho
vyššího managementu v PricewaterhouseCoopers. Vedle
působí jako lektorka, personální poradkyně a koučka. Lek-
a poradkyně náhradní rodinné péče, také jako konzultantka
procesu učení. Jednotlivé znalosti a dovednosti jsou podá-
věnuje od roku 2000 a zaměřuje se především na oblast
systému učení, vysoké míry aktivizace a intenzivního
toho působí jako externí lektorka postgraduálního studia
torskou činností se systematicky zabývá od roku 2002. Od
v auditorské firmě BFM a v personální agentuře Axios.
vány poutavou a zábavnou formou, velký důraz je kladen na
emoční inteligence, komunikace se zaměřením na nonver-
zapojení účastníků. Důraz klade na dostatečný prostor pro
V současné době je nezávislou lektorkou, koučkou
procvičování a maximální využitelnost v praxi.
bální komunikaci. V kurzech, které vede, využívá především
zpětnou vazbu od lektora k účastníkům a naopak.
strategického řízení lidských zdrojů na Masarykově ústavu
26
Martin Cipro
roku 2007 je certifikovanou trenérkou Situačního vedení®
vyšších studií při ČVUT a odborných seminářů zaměřených
a v roce 2012 absolvovala také certifikovaný základní kurz
na vzdělávání v organizacích.
transakční analýzy.
a psychoterapeutkou.
Tréninky soft skills Lektorský tým
Lektorský tým Tréninky soft skills
Velmi pečlivě dbáme na výběr těch nejlepších osvědčených lektorů s unikátním know-how, jejichž práci naši metodici pravidelně hodnotí – po
koučovací a zážitkový styl vedení, přičemž veškeré teoretické
znalosti vždy spojuje do praktických dovedností.
27
General Management
ACQUISITION MANAGER – celý cyklus s certifikátem
10. 9. 2013 / 26. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Marta Nunvářová
podnikatelka, nezávislá poradkyně a konzultantka
Semináře hard skills
Jedno- či dvoudenní kurzy, zaměřené na sdílení znalostí/zkušeností z praxe účastníků, vedené zpravidla 2 až 4 praktiky z konkrétních společností
metodou moderované diskuse. Maximální počet účastníků je 15 osob.
Jakub Křížek
Director, Venture Investors Corporate Finance s.r.o.
Další přednášející budou upřesněni.
PRAHA
8. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Jiří Hlaváč
partner, TPA Horwath Audit s.r.o.
Michal Jašek
Basic
Jsou určeny manažerům a specialistům, kteří chtějí získat komplexní vhled do základů odborné problematiky pod vedením lektora, disponujícího zkušenostmi z daného oboru.
Advanced
Jsou určeny zkušeným manažerům a specialistům, kteří chtějí načerpat praktické zkušenosti
a inspirace pod vedením manažerů, prezentujících případové studie svých firem či nezávislých expertů s přímou vazbou na praxi.
seniorní advokát,
Clifford Chance Limited Liability Partnership
PRAHA
10. 12. 2013
AM – Mergers & Acquisitions – praktická průprava k převzetí řízení
akvizičních procesů korporací
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte přehled o klíčových momentech pro úspěch Vašich akvizičních transakcí.
› Praktické ukázky dopadů, pokud jednu ze stránek procesu (např. finanční či personální) podceníte.
› Cenné know-how těch, kteří mají přímou zkušenost s fúzemi a akvizicemi, s možností klást otázky.
AM – Due diligence – klíčové faktory pro Vaši praxi
› Dozvíte se, jak strategicky jednat v procesu rozhodování o fúzi či akvizici.
› Seznámíte se s hlavními dokumenty a reportingem due diligence, adekvátní využití výsledků.
› Získáte přehled o současných trendech a metodách oceňování podniků.
AM – Poakviziční integrace – optimální strategie při konsolidaci
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Marta Nunvářová
› Nejdůležitější kroky pro sladění strategie, procesů, kultury a lidských zdrojů v rámci Vaší skupiny.
Josef Nečesal
specialista na finanční řízení
PRAHA
12. 9. 2013 / 28. 11. 2013
8 900 Kč Advanced
› Návod, jak optimalizovat náklady a jak přistoupit ke sjednocení výkaznictví a účetních procesů.
› Praktické příklady z moderních metod měření výkonnosti skupin podniků z praxe přednášejících.
NÁŠ TIP
Jednatel společnosti s ručením omezeným
O své zkušenosti se podělí:
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Oldřich Baroch
› Seznámíme Vás s aktuální a budoucí právní úpravou práv a povinností jednatele spol. s r.o.
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
O své zkušenosti se podělí:
podnikatelka, nezávislá poradkyně a konzultantka
8 900 Kč Advanced
Semináře hard skills General Management
PRAHA
18 900 Kč Advanced
8 900 Kč Advanced
› Upozorníme Vás na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována.
› Ukážeme Vám možnosti snížení rizik spojených s výkonem funkce jednatele.
28
29
General Management
Praktické plánování a zajištění úspěchu projektu pro management
14 900 Kč Advanced
General Management
15. – 16. 10. 2013 /
17. – 18. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
› Praktické kroky k zahájení, řízení a ukončení svěřeného projektu s důrazem na efektivitu.
Miroslav Prkna
› Osvojíte si techniky a přístupy zkušených projektových manažerů.
Senior Project Manager a jednatel,
Tactica Management, s.r.o.
› Všechny informace jsou zaměřeny na jednoduchost a okamžitou použitelnost v praxi.
Strategické vedení projektů pro manažery
PRAHA
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Naučíte se, jak definovat, zahájit, řídit a úspěšně ukončit jakýkoliv strategický projekt.
PRAHA
18. 9. 2013 / 19. 11. 2013
25. 9. 2013 / 19. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Ondřej Štrup
jednatel, FM Institute, s.r.o.
Další přednášející budou upřesněni.
PRAHA
6.11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
O své zkušenosti se podělí:
Miroslav Prkna
Matěj Jambrich
Senior Project Manager a jednatel,
Tactica Management, s.r.o.
› Osvojíte si nejdůležitější praktické přístupy vhodné pro ne-/projektové manažery.
PRAHA
Area Relationship Manager, EMEIA | IT Services,
Ernst & Young, s.r.o.
8 900 Kč Advanced
31. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
› Seznámíte se s různými přístupy k centralizaci, které jsou aplikovány v různých společnostech.
nezávislý konzultant a trenér lean managementu
Vladimír Hřebíček
› Potenciální přínosy pro chod Vaší firmy, zároveň schopnost vyvarovat se „špatných“ rozhodnutí.
Kateřina Nogolová
PRAHA
2. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Luděk Tesař
odborník na veřejné finance
manažerka pro strategické plánování a transformaci
společnosti a specialistka na oblast lidských zdrojů,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
› Pro praxi využitelné informace o ukazatelích, které je potřeba důsledně monitorovat a nepodcenit.
6 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Komplexně a prakticky se seznámíte s problematikou Competitive Intelligence (CI).
› Informační zdroje pro sledování konkurence, technologických trendů, dodavatelů a dalších entit konkurenčního boje.
30
PRAHA
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Nácvik rešeršní metody pro Vaši praxi, možnost okamžitě implemetovat výhody CI v praxi.
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Konkrétní důvody pro zavedení FM a způsoby dosažení snížení režijních nákladů Vaší společnosti.
› Možnosti nastavení a udržení vztahů s úřady, pronajímateli, partnery a dalšími institucemi.
› Možné přístupy k definování celkové strategie FM v souladu se strategií společnosti.
Knowledge Management – inspirace best practice
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› V praxi využitelné principy a možnosti integrace Knowledge Managementu do firemních procesů.
› Případové studie firem, efektivně sdílejících informace, využitelné pro zefektivnění chodu Vaší firmy.
› Gamifikace a možnosti využití jejích prvků pro posílení sdílení znalostí a spolupráce.
› Získáte jednoduchý a efektivní způsob sledování stavu a výsledků projektu.
Centralizační projekty – optimalizace procesů a nákladů pro CEO a CFO
Facility management – efektivní nástroj k dosažení ekonomického
růstu a úspěchu organizace
Semináře hard skills General Management
Semináře hard skills
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Competitive Intelligence – Informační nástroje pro strategický
management
General Management
Kurzy označené tímto symbolem jsou
pořádány pod naší značkou levelo.
PRAHA
26. 9. 2013 / 22. 10. 2013 /
12.11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Matyáš Urbánek
lektor, analytik a projektový manažer
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Vhled do fungování veřejné správy, organizace úřadů, měst a obcí a kompetencí, se kterými operují.
› Zjistíte, jaký potenciál pro podnikání veřejná správa skýtá a jak ho v praxi efektivně využít.
› Naučíte se komunikovat, prosadit a nabízet své služby a zboží bez korupce nebo klientelismu.
PRAHA/BRNO
13. – 14. 11.
Projektový controlling
8 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
29. – 30. 10.
Krizový controlling
8 999 Kč Basic
Balanced scorecard – strategické měření výkonnosti podniku
5 999 Kč Basic
Právní odpovědnost ve funkci finančního manažera / ředitele
3 499 Kč Basic
Jan Černý
odborný konzultant v oblasti CI a market research,
TRUCKBUREAU s.r.o.
Podnikání ve veřejné správě – podnikatelská příležitost a budování
oboustranně úspěšných vztahů
PRAHA
7. – 8. 11.
PRAHA/BRNO
5. 9. / 21. 11.
31
Human Resources / Interní komunikace
25 900 Kč Advanced
RCM – Efektivní nábor a osvědčené metody výběru zaměstnanců
14 900 Kč Advanced
TRAINING & DEVELOPMENT MANAGER – celý cyklus s certifikátem
PRAHA
8. – 9. 10. 2013
Kateřina Nogolová
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
manažerka pro strategické plánování a transformaci
společnosti a specialistka na oblast lidských zdrojů,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
› Získáte možnost s přednášejícími prodiskutovat úskalí náboru a výběru zaměstnanců.
› Představíme Vám klasické i méně tradiční zdroje vhodných kandidátů pro různé druhy pozic.
Pavel Sáňka
› Poradíme Vám, jak spolupracovat s externím dodavatelem a co je důležité při jeho výběru.
HR Specialist – Projects, DHL Supply Chain
Lucie Teisler
Head of Corporate Advisory CEE Region,
ANDERSON WILLINGER s.r.o.
RCM – Profesionální techniky vedení přijímacího pohovoru
14 900 Kč Advanced
PRAHA
17. – 18. 9. 2013
Helena Budská
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Procvičíte si profesionální techniky vedení pohovoru.
personální konzultantka,
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
› Získáte tipy, jak nejlépe postupovat v celém výběrovém procesu.
Petra Senohrábková
lektorka, konzultantka a nezávislá poradkyně
› Samostatně povedete cvičný pohovor a získáte zpětnou vazbu na svůj výkon.
Roman Zelinka
PRAHA
18. – 19. 9. 2013
Monika Kohoutková
personální ředitelka, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Martina Neuwirthová
Senior Human Resources Manager, GE Money Bank, a.s.
Ilona Urbanová
25 900 Kč Advanced
T&D – Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
14 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Praktické tipy pro zavedení strategie vzdělávání a rozvoje v kontextu cílů Vaší společnosti.
› Přínos dobře nastaveného modelu talent managementu a aktuální přístupy k rozvoji talentů.
› Poradíme Vám, jak připravit efektivní plán vzdělávání a rozvoje bez překročení jeho rozpočtu.
HR Director, OKIN GROUP, a. s.
PRAHA
16. – 17. 10. 2013
Adéla Boučková
T&D – Výběr vzdělávacích programů, realizace a hodnocení jejich
efektivnosti
14 900 Kč Advanced
specialistka na rozvoj zaměstnanců,
ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Carbolová Lucie
› Projdete krok za krokem celým procesem výběru a realizací vzdělávacích a rozvojových programů.
expertka HR odboru marketing a rozvoj HR,
Česká pošta, s.p.
Miroslava Bartošová
› Získáte přehled o současných trendech ve vzdělávání.
› Přesvědčíte se, že účinnost vzdělávání a vynaložených investic se dá měřit i hodnotit.
Semináře hard skills Human Resources / Interní komunikace
Human Resources / Interní komunikace Semináře hard skills
RECRUITMENT MANAGER – celý cyklus s certifikátem
Human Resources / Interní komunikace
Managing Partner, Smart Dialog, s.r.o.
Senior HR Consultant, Human Capital Europe, s.r.o.
NÁŠ TIP
Nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí
PRAHA
8 900 Kč Advanced
› Inspirujete se od zkušenějších kolegů a dozvíte se, které konkrétní kroky se jim nejvíce vyplatily.
manažerka pro strategické plánování a transformaci
společnosti a specialistka na oblast lidských zdrojů,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
› Seznámíte se s novými přístupy k oslovování talentů, budování a udržování kontaktů s nimi.
Hana Kubešová
› Klady a zápory oslovování potenciálních kandidátů prostřednictvím sociálních sítí v kontextu legislativy.
Assessment centre v praxi – best practices profesionálů
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Případové studie z renomovaných společností, které budou inspirací pro realizaci Vašich AC.
› Pomocí praktických příkladů z praxe Vás připravíme na roli hodnotitele / moderátora AC.
› Pochopíte, kdy je vhodné AC outsourcovat a co je důležité při výběru externího dodavatele.
HR Specialist, Etnetera a.s.
8 900 Kč Advanced
PRAHA
10. 10. 2013 / 10. 12. 2013
24. 10. 2013 / 17. 12. 2013
Kateřina Nogolová
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
32
PRAHA
22. 10. 2013
Eva Cyprová
manažerka pro vzdělávání a rozvoj,
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas
14. 8. 2013 / 23. 10. 2013
Markéta Blovská
Monika Kohoutková
Eva Cyprová
Lenka Štěpánková
lektorka a HR konzultantka
manažerka pro vzdělávání a rozvoj,
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte porovnání, jak k měření vzdělávání přistupují v jiných společnostech.
› Poučíte se z úspěchů i chyb jiných – proč vymýšlet to, co již bylo vymyšleno?
Ivo Spilka
PRAHA
Nástroje pro měření efektivity vzdělávacích programů – diskusní
seminář
personální ředitelka, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Human Resources Manager Czech Republic & Slovakia,
Marionnaud
› Budete mít příležitost konzultovat Váš přístup s odborníky a dalšími účastníky semináře.
Vzdělávání pomocí interních lektorů – zavádění a praxe společností
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Porovnáte si zkušenosti se zaváděním systémů vzdělávání pomocí interních lektorů.
› Tipy a rady pro zavádění strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců pomocí vlastních zdrojů.
› Zjistíte, jaké typy programů jsou vhodné pro různé cílové skupiny zaměstnanců.
33
Human Resources / Interní komunikace
Human Resources / Interní komunikace
C&B – Performance Management – motivace zaměstnanců a řízení
jejich výkonu prostřednictvím odměňování
14 900 Kč Advanced
PRAHA
2. – 3. 10. 2013
Zdeněk Šimek
ředitel, personální náměstek GŘ ve VZP ČR, a.s.,
REVITCOM s.r.o.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Seznámíte se s moderními trendy v řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců.
Roman Drobňák
Compensation & Benefits Manager, Raiffeisenbank a.s.
› Provedeme Vás procesem tvorby a implementace systému Performance Managementu.
Ivana Hladíková
› Ukážeme Vám, jak efektivně propojit řízení a hodnocení výkonu se systémem odměňování.
Human Resources Manager, TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
Ivo Spilka
vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas
C&B – Profesionální systémy odměňování v praxi – vyvážený mix
finančních složek a benefitů
14 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Vladimíra Michnová
personální ředitelka, Linet, spol. s r.o.
› Získáte přehled o současných trendech v řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců.
8 900 Kč Advanced
› Prostřednictvím praktických ukázek se inspirujete k vytvoření lákavého a neotřelého programu.
11. 9. 2013 / 20.11. 2013
výkonná manažerka, Československá obchodní banka, a.s.
Martina Neuwirthová
Senior Human Resources Manager, GE Money Bank, a.s.
Ondřej Slabý
› Seznámíte se s praktickými příklady rozvojových a kariérových programů.
› Získáte rady, jak účinně řešit neočekávané situace a v roli organizátora akce si zachovat nadhled.
PRAHA
Tereza Matějková
› Poradíme Vám, podle jakých kritérií a jakým způsobem identifikovat talenty ve Vaší firmě.
› Seznámíte se s osvědčenými i méně tradičními aktivitami, které se dají zařadit za každého počasí.
10. – 11. 9. 2013
Magdaléna Chvalinová
Managing Director, Insiders, s.r.o.
Roman Frkous
Michael Sido
› Poradíme Vám, jak postupovat při implementaci či optimalizaci procesů interní komunikace.
Transformation Programme Manager,
T-Mobile Czech Republic a.s.
PRAHA
17. – 18. 10. 2013
Martin Malý
tiskový mluvčí, LG Electronics CZ, s.r.o.
Dana Dvořáková
ředitelka korporátní komunikace,
Telefónica Czech Republic a.s.
Martin Černohorský
PRAHA
10. 7. 2013
Daniel Štrobl
specialista outdoorových, teambuildingových
a komunikačních programů
Advanced
14 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Na příkladech z praxe Vám ukážeme, jak nastavit účinný model vnitřní komunikace.
› Na praktických příkladech z praxe firem si osvojíte zvládání změn ve společnosti.
ICM – Moderní nástroje interní komunikace v praxi
14 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Dozvíte se, jaké jsou nejúčinnější nástroje interní komunikace a jak je efektivně využívat.
› Odnesete si návod, jak čelit bariérám a šumům v interní komunikaci.
› Naučíme Vás, jak vytvořit firemní časopis, který bude mezi zaměstnanci opravdu populární.
CEO, Etnetera, a.s.
Balíček těchto kurzů za zvýhodněnou cenu
PRAHA
9. 10. 2013 / 10. 12. 2013
Hana Čerychová
Event Manager, LMC, s. r. o.
Roman Frkous
odborník na měřitelnou komunikaci
14 900 Kč Advanced
Interní kampaně a eventy – komunikace důležitých informací
zaměstnancům
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte tipy na vhodná a překvapivá místa, kde se zaměstnanci mohou s kampaní setkat.
› Analýza komunikačních příležitostí a rizik, která s sebou každá interní kampaň nese.
› Dílčí kroky pro vyhodnocení úspěšnosti Vaší kampaně a vhodné zapojení Vašich zaměstnanců.
HR Director, Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.
8 900 Kč Advanced
ICM – Efektivní strategie a cíle interní komunikace nejen
v období změn
odborník na měřitelnou komunikaci
personální ředitel, AERO Vodochody a.s.
› Dozvíte se, jak správně zvolit strategii Talent managementu a zavést ji do praxe.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
Tomáš Vlček
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Teambuilding – atraktivní program bez využití služeb agentury
19. – 20. 11. 2013
manažer oddělení HR Compensation & Benefits, Siemens s.r.o.
› Dozvíte se, jak účinně nastavit a zavést do praxe strategii a politiku odměňování.
Talent management – praktické zkušenosti firem
PRAHA
Tomáš Salák
› Na příkladech z praxe Vám ukážeme proces tvorby systému benefitů a jeho uvedení do praxe.
34
INTERNAL COMMUNICATION MANAGER – celý cyklus s certifikátem 25 900 Kč
Advanced
Semináře hard skills Human Resources / Interní komunikace
Human Resources / Interní komunikace Semináře hard skills
COMPENSATION & BENEFITS MANAGER – celý cyklus s certifikátem 25 900 Kč
PRAHA
10. 10. 2013 / 11. 12. 2013
Magdaléna Chvalinová
Managing Director, Insiders, s.r.o.
Kateřina Pištorová
Public Relations and Communications,
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Firemní intranet v interní komunikaci společnosti
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Definujete výhody a rizika spojená se zaváděním a užíváním intranetu.
› Analyzujete slabá místa Vašeho stávajícího systému a budete schopni přijít s návrhy na možná zlepšení.
› Inspirujete se od zkušenějších kolegů, dozvíte se, s čím se potýkají v jiných společnostech.
35
Human Resources / Interní komunikace
NOVINKA
Interkulturní komunikace uvnitř společnosti – zaměřeno na
asijsko-evropské rozdíly
8 900 Kč Advanced
27. 11. 2013
PRAHA
NÁŠ TIP
Managing Director Chairman of Board of Directors,
PST CLC, a.s.
› Naučíte se lépe a efektivněji komunikovat s příslušníky asijské kultury.
Lenka Lingrová
Head of Resources Development Team, Senior Specialist,
HYUNDAI
› Překonáte bariéry v interní komunikaci a budete schopni nastavit funkční principy.
PRAHA
11. 9. 2013 / 13. 11. 2013
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Petra Kubálková
genderová auditorka, konzultantka a jednatelka
konzultační společnosti C2C Solutions Group s.r.o.
› Dozvíte se, jaké přínosy může mít genderově korektní firemní strategie.
› Budete umět vyhodnotit náklady a zisky zavedení programů work-life balance.
Veronika Račmanová
HR – Project Manager, Česká spořitelna, a.s.
› Inspirujete se tam, kde jsou fungující příklady – v praxi konkrétních firem.
Efektivní využívání agenturních pracovníků
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Vít Sigmund
› Dozvíte se, jak nastavit a zavést do firemní praxe systém efektivního řízení cash flow.
Ondrej Simon
manažer útvaru služeb Financování Skupiny ČEZ,
viceprezident České Asociace Treasury a odborný
garant pro cash-management, ČEZ, a.s.
PRAHA
16. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
8 900 Kč Advanced
19. 9. 2013 / 28. 11. 2013
PRAHA
Zdeněk Culek
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Head of HR Consultancy, Principal engineering s.r.o.
› Seznámíte se „ukazateli“ kvality agentur, na jejichž základě si budete schopni vybrat tu nejlepší.
Roman Lindauer
specialista na oblast řízení finančních rizik
Další přednášející budou upřesněni.
8 900 Kč Advanced
› Získáte přehled o současných trendech a metodách cash managementu.
› Na příkladech z praxe se seznámíte s problematikou optimalizace finančních toků.
TM – Profesionální risk management – strategie řízení finančních rizik
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte přehled o práci s jednotlivými typy finančních rizik.
› Seznámíte se s možnostmi měření a zajišťování finančních rizik.
› Přinese Vám praktické tipy na zlepšení řízení rizik ve Vaší společnosti.
Kateřina Nogolová
› Získáte přehled o výhodách i nevýhodách konceptu využívání agenturních zaměstnanců.
manažerka pro strategické plánování a transformaci
společnosti a specialistka na oblast lidských zdrojů,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
› Dozvíte se, jak na agenturní zaměstnávání nahlíží platná legislativa a čemu předejít.
Akademie pro personalisty
24. 9. 2013 / 3. 12. 2013
PRAHA
TM – Optimalizace řízení a plánování cash flow
O své zkušenosti se podělí:
Head of Treasury, Česká gumárenská, a.s.
Diversity Management ve firemní praxi
18 900 Kč Advanced
Semináře hard skills Finance
› Poznáte hlavní komunikační rozdíly mezi Evropou a Asií.
NOVINKA
TREASURY MANAGER – celý cyklus s certifikátem
Rudolf Malý
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Human Resources / Interní komunikace Semináře hard skills
Finance
Kurzy označené tímto symbolem jsou
pořádány pod naší značkou levelo.
7 669 Kč Basic
Základy personalistiky
5 999 Kč Basic
Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců
5 999 Kč Basic
Systém firemního vzdělávání
5 999 Kč Basic
PRAHA
BRNO
PRAHA
BRNO
PRAHA
BRNO
20. 8. – 29. 10. / 14. 10. – 13. 1. / 26. 11. – 18. 2.
9. 9. – 25. 11. / 26. 11. – 18. 2.
27. – 28. 8. / 16. – 17. 10. / 10. – 11. 12.
25. – 26. 9. / 12. – 13. 11.
10. – 11. 9. / 20. – 21. 11.
8. – 9. 10. / 11. – 12. 12.
PRAHA/BRNO
18. – 19. 9. / 27. – 28. 11.
PRAHA
9. 10. 2013 / 19. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Josef Nečesal
specialista na finanční řízení
Michal Vepřek
CFO, Fortuna Loterie a.s.
PRAHA
4. 9. 2013 / 6. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Jitka Pánková
senior konzultantka, Eurofin Management, s.r.o.
Základy interní komunikace
5 999 Kč Basic
PRAHA
Personální controlling
9 999 Kč Basic
PRAHA
9. – 10. 10. / 5. – 6. 12.
TM – Investiční rozhodování, plánování a controlling investic
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Ujasníte si metody pro posuzování a hodnocení investic a práci s riziky.
› Osvojíte si know-how pro efektivní řízení investic.
› Načerpáte zkušenosti z konkrétních investičních projektů.
Finance pro nefinanční manažery
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte přehled o podnikovém finančním řízení v souvislostech.
› Seznámíte se s finančními dokumenty, výkazy, analýzami.
› Získáte praktické tipy, jak pracovat s finančními údaji při Vaší práci.
36
21. – 22. 8. / 9. – 10. 10. / 4. – 5. 12.
37
Finance
8 900 Kč Advanced
Akademie finančního řízení
6 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
18. – 19. 9. / 26. – 27. 11.
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
16. – 17. 7. / 25. – 26. 9. / 4. – 5. 12.
Nákladový controlling – praktické řízení nákladů
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
11. – 12. 9. / 12. – 13. 11.
Finanční analýza – základní nástroje a metody
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
10. 9. / 12. 11.
Optimalizace cash flow
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
23. – 24. 7. / 2. – 3. 10. / 11. – 12. 12.
Josef Nečesal
PRAHA/BRNO
2. 10. / 3. 12.
Karin Hrunková
PRAHA
Lubomír Kučera
vedoucí oddělení controlling segmentů těžba, výroba
a obchod, ČEZ, a.s.
› Porovnáte si Váš přístup ke controllingu s jinými společnostmi.
› Seznámíte se s novými metodami operativního controllingu.
Jitka Pánková
› Analyzujete slabá místa Vašeho operativního controllingu a budete schopni navrhnout řešení.
senior konzultantka, Eurofin Management, s.r.o.
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
24. 9. 2013 / 27. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
› Získáte přehled o kritických faktorech krizového finančního řízení.
› Ověříte si své postupy řízení cash flow, pohledávek, finančního plánování.
24. 9. / 28. 11.
finanční ředitelka, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
PRAHA/BRNO
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Omezíte vznik tzv. nedobytných pohledávek a nastavíte nástroje, které sníží riziko jejich vzniku.
› Na příkladech z praxe se seznámíte s novými možnostmi efektivního vymáhání pohledávek.
38
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) – dopady na podnikovou praxi
4 999 Kč Basic
PRAHA
18. 7. / 10. 10. / 10. 12.
AML – opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
3 499 Kč Basic
24. 10. 2013
Právo
specialista na finanční řízení
Další přednášející budou upřesněni.
› Budete schopni vyhodnotit výsledky finanční analýzy a navrhnout nejlepší možné řešení.
› Získáte inspiraci pro efektivní správu pohledávek a snížíte počet faktur po splatnosti.
4 999 Kč Basic
Josef Nečesal
› Naučíte se rozumět ekonomickým výkazům a efektivně s nimi pracovat.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
5 999 Kč Basic
Risk management – rozšiřující přehled
O své zkušenosti se podělí:
› Seznámíte se s metodami hodnocení finančního zdraví Vaší firmy.
Credit management – snižování rizik a nákladů v systému řízení
pohledávek
Manažerský reporting od A do Z
specialista na finanční řízení
› Zvládnete finanční řízení v době zeštíhlování, optimalizace nebo restrukturalizace Vaší společnosti.
Finanční analýza – praktické hodnocení výkonnosti podniku
NOVINKA
Právo
8. 10. – 26. 11.
1. 10. 2013 / 17. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Krizové řízení a snižování nákladů pro finanční manažery
PRAHA/BRNO
PRAHA
Semináře hard skills Finance
Finance Semináře hard skills
Praktický operativní controlling ve firemní praxi
Finance
Kurzy označené tímto symbolem jsou
pořádány pod naší značkou levelo.
8 900 Kč Advanced
PRAHA
18. 9. 2013 / 3. 12. 2013
PRAHA/BRNO
24. – 25. 9. / 26. – 27. 11.
Zákoník práce – profesionální využití v praxi
4 299 Kč Basic
PRAHA/BRNO
17. – 18. 9. / 17. – 18. 12.
Právní minimum pro ekonomy a účetní
4 299 Kč Basic
PRAHA
19. 9. / 19. 11.
Zákon o platebním styku
3 499 Kč Basic
Alexandr Hudský
PRAHA
10. 10. / 10. 12.
Zahraniční platební styk
3 499 Kč Basic
Martin Růžička
PRAHA/BRNO
9. 7. / 9. 10. / 9. 12.
Ochrana osobních údajů – zaměřeno na obchod, marketing, personalistiku
2 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
1. – 2. 10. / 3. – 4. 12.
O své zkušenosti se podělí:
jednatel, FIDELIO s.r.o.
Managing Director,
Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.
NOVINKA
Nový občanský zákoník 2014
2 999 Kč Basic
39
Marketing / Public Relations
NÁŠ TIP
Kreativní psaní ve firemní praxi
Marketing / Public Relations
8 900 Kč Advanced
Balíček těchto kruzů za zvýhodněnou cenu
26. 9. 2013 / 27. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
PRAHA
20. 8. 2013 / 5. 11. 2013
Martin Groman
› Ve skupinách budete trénovat tvorbu všech důležitých druhů textů ve Vaší firemní komunikaci.
Senior Copywriter,
Boomerang Publishing s.r.o.
› Budete umět svým textem vyvolat u cílové skupiny žádoucí reakce.
O své zkušenosti se podělí:
Tomáš Jindříšek
Managing Partner, Dark Side a.s.
› Dozvíte se, jak pracovat s kreativitou a nápady a jak zapojit spolupracovníky.
Jan Jirsa
Digital Marketing Manager pro region R/V,
LEGO Trading s.r.o.
Firemní časopis – praxe, účinnost, kreativita
8 900 Kč Advanced
PRAHA
31. 10. 2013 / 19.12. 2013
PRAHA
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
O své zkušenosti se podělí:
Věra Breiová
› Získáte doporučení, rozbor a konzultace zkušených odborníků k Vašim časopisům.
21. 8. 2013 / 6. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
› Zdokonalíte se v tvorbě firemního časopisu (koncepce, obsah, grafika, …).
nezávislá poradkyně problematiky firemní
komunikace
Tomáš Búřil
› Dozvíte se praktické rady, tipy a triky na zrychlení, zlevnění a zkvalitnění celého procesu.
Martin Malý
Jan Edlman
Efektivita marketingových kampaní – co neměříš, to neřídíš
tiskový mluvčí, LG Electronics CZ, s.r.o.
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
výkonný ředitel pro obchod a marketing, Adexpres.com
Head of Digital Innovation, Omnicom Media Group s.r.o.
O své zkušenosti se podělí:
PRAHA
15. 10. 2013 / 10. 12. 2013
Tomáš Jindříšek
› Představíme Vám možné metody hodnocení marketingových kampaní.
Managing Partner, Dark Side a.s.
› Praktické ukázky a případové studie s konkrétními možnostmi vyhodnocování kampaní.
Roman Frkous
› Seznámíte se s předpoklady úspěšné marketingové kampaně.
odborník na měřitelnou komunikaci
O své zkušenosti se podělí:
Kateřina Pištorová
Public Relations and Communications,
Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Kateřina Horynová
ředitelka produkce, EVENT ARENA s.r.o.
NÁŠ TIP
Produktový management – zkušenosti z praxe
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Praktické case studies zavádění nových produktů, problematika product managementu jako celku.
› Prodiskutujete své aktuální zkušenosti s vývojem produktů a získáte nové tipy a podněty.
› Praktické využití analýzy trhu spojené s generováním nových nápadů na příkladech z praxe.
40
PRAHA
Efektivní on-line marketing 2013 – získejte náskok před konkurencí
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Možnosti on-line marketingu a účinnost on-line kampaní demonstrovaných na konkrétních projektech.
› Seminář není statický – budete se moci zapojit do tvorby strategií a modelovat situace dle Vašich potřeb.
› Ukážeme Vám novou metodiku na propojování efektivity internetové reklamy a webových stránek.
Mobilní marketing – weby, videa a sociální sítě
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Možnosti, jak s relativně nízkými náklady oslovit velkou cílovou skupinu uživatelů.
› Přínosy dobře zvládnuté mobilní kampaně a vyvarování se chyb, které už udělali jiní marketéři před Vámi.
› Inspirace od zkušenějších kolegů a dozvíte se, jak výsledný efekt Vaší mobilní kampaně vyhodnotit.
Balíček těchto kruzů za zvýhodněnou cenu
19. 9. 2013 / 13. 11. 2013
14 900 Kč Advanced
Semináře hard skills Marketing / Public Relations
Marketing / Public Relations Semináře hard skills
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
14 900 Kč Advanced
Event management směrem k partnerům a klientům – inspirace
z praxe firem
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Odnesete si návod a doporučení, jak připravit úspěšný event od A do Z.
› Budete vědět, čeho se vyvarovat a jaké jsou kritické faktory úspěchu při přípravě a realizaci eventu.
› Uslyšíte konkrétní příklady realizovaných eventů z několika firem.
18. 9. 2013 / 4. 12. 2013
PRAHA
O své zkušenosti se podělí:
16. 10. 2013 / 11. 12. 2013
Petra Chovancová
O své zkušenosti se podělí:
Radka Lahodná
Creative Director, Etnetera Activate, Etnetera, a.s.
Brand Manager Activia CZ&SK, DANONE a.s.
senior konzultantka Corporate Identity
Ondřej Čihař
Další přednášející budou upřesněni.
Marketingová komunikace: nové nástroje a trendy
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Na praktických příkladech se seznámíte s novými nástroji marketingové komunikace.
› Uvědomíte si, co skutečně funguje a jakých chyb se vyvarovat.
› Dozvíte se více o současných a budoucích trendech.
41
Marketing / Public Relations
Brand management – řízení a budování značky
Obchod / Prodej / Nákup
8 900 Kč Advanced
Marketing / Public Relations Semináře hard skills
Brand Manager,
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
› Seznámíte se s principy plánování a implementace marketingových programů značky.
8 900 Kč Advanced
24. 10. 2013
PRAHA
Dagmar Krhůtková
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
specialistka na kreativní marketing,
True Blue Agency, s.r.o.
› Nástroje a techniky, které guerilla marketing využívá a jak působí na cílové publikum.
› Prakticky si vyzkoušíte návrh vlastní guerilla kampaně a získáte otevřenou zpětnou vazbu.
Alžběta Pavlínová
PR Director & Partner, Creative ADison s.r.o.
› Podíváte se na guerilla kampaň z pohledu práva, aby na Vás konkurence nemohla.
8 900 Kč Advanced
9. 10. 2013
PRAHA
Tomáš Zykán
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
17. 9. 2013 / 13. 11. 2013
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Oldřich Baroch
› Získáte ucelený přehled o problematice nákupu na praktických příkladech.
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
Milan Baťha
› Naučíte se, jaké nástroje a metody se používají v nákupní praxi.
› Ukážeme Vám, jak pracovat s portfoliem dodavatelů.
David Kubálek
› Seznámíte se s problematikou smluv v nákupu a dozvíte se, jak předejít nejčastějším smluvním „problémům“.
Project Procurement Manager, Siemens s.r.o.
PRAHA
3. 10. 2013 / 4. 12. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Dagmar Frišová
Head Strategic Procurement,
Rieter CZ s.r.o.
PM – Techniky vyjednávání pro nákupčí
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Poznáte svůj vyjednávací styl a seznámíte se s principy úspěšných vyjednavačů.
› Naučíte se, jak jednají efektivní vyjednavači a jak postupovat s komplikovanými partnery.
› Zvýšíte svou vyjednávací sílu, přesvědčivost a získáte potřebnou sebedůvěru.
› Vyzkoušíte si v praxi nové přístupy k vyjednávání a dostanete profesionální zpětnou vazbu.
› Osvojíte si využívání konkrétních nástrojů – práce s fonty, barvou, obrázky či práce s grafy.
PRAHA
42
8 900 Kč Advanced
Group Manager Packaging Purchasing, Vitana, a.s.
› Představíme Vám blíže pojmy – kontrast, kompozice a hierarchie – a jak s nimi dále pracovat.
7 699 Kč Basic
7 699 Kč Basic
Strategické řízení nákupu – nové i osvědčené přístupy
BRNO
O své zkušenosti se podělí:
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Milan Baťha
PRAHA
12. 12. – 27. 2.
Group Manager Packaging Purchasing, Vitana, a.s.
› Porozumíte konceptu strategického nákupu a vytvoříte si systematický postoj pro jeho zavedení.
Michal Lehar
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
2. – 3. 9. / 27. – 28. 11.
Kreativita v marketingu
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
19. – 20. 8. / 5. – 6. 11.
Základy Public Relations
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
1. – 2. 10. / 18. – 19. 12.
Základy Corporate Identity a jednotná vizuální prezentace
5 999 Kč Basic
PRAHA
3 499 Kč Basic
9. 10. 2013
11. 9. – 20. 11 / 14. 11. – 30. 1.
25. 9. – 4. 12.
PRAHA
Základy marketingu
Marketingová analýza – základní nástroje
PM – Nákup v praxi – kompaktní know-how
O své zkušenosti se podělí:
odborník v oblasti marketingu a komunikace
› Seznámíte se s principy dobrého designu a layoutu.
Marketingová akademie – pro pokročilé
14 900 Kč Advanced
Semináře hard skills Obchod / Prodej / Nákup
Tomáš Barčík
› Naučíte se používat metody pro stanovení hodnoty značky a jejího ocenění.
Marketingová akademie
PURCHASE MANAGER – celý cyklus s certifikátem
senior konzultantka Corporate Identity
› Budete umět aplikovat správné postupy pro strategické řízení značky.
Design pro nedesignéry – základy designu a vizuální komunikace
pro obchodní praxi
NÁŠ TIP
Radka Lahodná
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Guerilla marketing – nekonvenčně, účinně a s omezeným rozpočtem
12. 9. 2013 / 7. 11. 2013
PRAHA
PRAHA
30. – 31. 10.
18. 9. / 10. 12.
vedoucí nákupu ČR a SR, Nestlé Česko s.r.o.
PRAHA
30. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Daniel Burian
Customer Experience Architect – ECEMEA,
ORACLE Czech s.r.o.
Petr David
CRM Division Manager, LLP Prague, s.r.o.
8 900 Kč Advanced
› Získáte ucelený přehled o konkrétních příkladech měřitelných ukazatelů v nákupu.
› Okamžitě uplatnitelné poznatky, kterými můžete přispět k optimalizaci nákladů nákupu Vaší firmy.
CRM v praxi – účinný nástroj akvizice a řízení vztahů se zákazníky
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Najdete nové impulsy, jak využít CRM systémy pro nové obchodní příležitosti.
› Seznámíte se s praktickými tipy a triky, jak z Vašeho systému vytěžit co nejvíce.
› Pochopíte, že CRM není pouze o IT systému, ale o celkové koncepci a filozofii firmy.
43
Obchod / Prodej / Nákup
NOVINKA
Cross-selling – učinné způsoby navyšování prodeje v praxi
Výroba / Logistika
8 900 Kč Advanced
19. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Eva Hofmanová
› Naučíte se správně nastavit a zaměřit cross-selling na cílové skupiny.
specialistka cross-sellingových aktivit
› Budete vědět, jaké prostředky a kdy použit s ohledem na charakter Vaší společnosti.
PRAHA
15. 10. 2013 / 12. 12. 2013
Zdeněk Vyjídáček
› Načerpáte zkušenosti zkušenějších kolegů, které získali v procesu řízení údržby ve výrobě.
Viktor Hodas
› Předpoklady úspěšnosti a efektivity řízení údržby zúčastněné firmy a jejich strategické priority.
manažer nových projektů, Rieter CZ s.r.o.
PRAHA
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
31. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Patrik Hužva
› Budete moci prodiskutovat Vaše současné problémy s vedením lidí, které v praxi řešíte.
ředitel sekce prodeje, EMOS spol. s r.o.
› Načerpáte zkušenosti s různými nástroji motivace – co v praxi funguje a co nefunguje.
› Možnost srovnat Vámi používané modely odměňování s přístupy ostatních účastníků a vystupujících.
5. 11. 2013
Jan Miksa
specialista na štíhlou výrobu a optimalizaci procesů
pro řízení výroby, lektor, AERO Vodochody a.s.
Václav Silbernágl
vedoucí oddělení optimalizace výrobních procesů,
KOSTAL CR, spol. s r.o.
Erik Butor
lektor, nezávislý konzultant a poradce v oblasti
obchodu
PRAHA
7. 11. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Milan Malík
Problematika mezinárodního práva v nákupu
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
27. 11. 2013 / 26. 9. 2013
výrobní ředitel, TRW-Carr s.r.o.
advokát, Baroch Sobota advokátní kancelář
PRAHA
31. 10. 2013
Jan Miksa
› Seminář poukazuje na vazby a vztahy našeho práva a práva EU a mezinárodní právo.
specialista na štíhlou výrobu a optimalizaci procesů
pro řízení výroby, lektor, AERO Vodochody a.s.
Štefan Tichý
› Výrazně vylepšíte své schopnosti analyzovat nákupní chování zákaznických skupin.
44
Štíhlá výroba v době zeštíhlování společností – praxe, zkušenosti
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Načerpáte zkušenosti Vašich kolegů, které získali v procesu zavádění štíhlé výroby.
› Získáte cenné informace, jak probíhal proces změny a s tím související změna v myšlení lidí.
› Praktické příklady různých přístupů při zavádění štíhlé výroby.
Moderní přístupy k plánování výroby
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Praktické příklady metodologie a nástrojů „pokročilého plánování a rozvrhování výroby“, tzv. APS.
› Přístupy k práci s operativními změnami plánu výroby a nastavení kontroly omezujících podmínek.
Oldřich Baroch
› Získáte větší jistotu při uzavírání smluv s dodavateli na mezinárodním trhu.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Budete moci prodiskutovat problémy, které aktuálně v řízení údržby řešíte.
› Vhled do metod umožňujících dodržet termíny zakázek, zmenšit průběžné doby, snížit výši nákladů.
O své zkušenosti se podělí:
› Problematika je ilustrována na konkrétních příkladech z každodenní praxe jednatelů.
Merchandising – aktuální trendy v in-store komunikaci
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
vedoucí úseku systémy řízení, NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
› Načerpáte best practice odborníků, které Vám umožní zavést efektivní cross-selling.
Vedení obchodních týmů, motivace a odměňování
Efektivní řízení údržby ve výrobě
Semináře hard skills Výroba / Logistika
Obchod / Prodej / Nákup Semináře hard skills
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
PRAHA
8 900 Kč Advanced
PRAHA
1. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Ludmila Doležalová
› Část know-how přednášejících a výměna poznatků s ostatními účastníky Vás velmi obohatí.
lektorka marketingu a merchandisingu, nezávislá
konzultantka
› Praktické ukázky, které Vás inspirují pro vhodné umisťování Vašeho sortimentu.
Další přednášející budou upřesněni.
Lean Promotion Officer, TRW-Carr s.r.o.
PRAHA
2. 10. 2013
Ladislav Herc
Laboratory Manager, Continental Automotive Czech
Republic s.r.o. – pobočka Brandýs
Josef Jarkovský
výrobní ředitel, Automotive Lighting s.r.o.
Kaizen v praxi českých výrobních závodů
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Aktuální vhled do problematiky trvalého zlepšování procesů ze zkušeností praktiků.
› Maximálně praktická využitelnost informací, které budete moci aplikovat ve Vaší praxi.
› Otevřená diskuse a výměna zkušeností, načerpáte know-how odborníků z praxe.
Systémy řízení kvality ve výrobě – zaměřeno na automotive
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Získáte přehled o nejmodernějších přístupech a současných trendech managementu kvality.
› Předpoklady pro úspěšnou aplikaci a řízení moderních metod a nástrojů kvality.
› Seznámíte se s možnými přístupy k řízení lidských zdrojů v rámci managementu kvality.
45
Výroba / Logistika
Praktické know-how pro mistry ve výrobě – vedení pracovního týmu,
motivace a odměňování
8 900 Kč Advanced
› Odnesete si návod, jak motivovat pracovníky ve výrobě ke změnám a trvalému zlepšování.
PRAHA
17. 10. 2013
O své zkušenosti se podělí:
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Jiří Suchý
Pavla Fialová
› Možné přístupy k řízení a zvyšování hodnoty výrobku s minimalizací potřebných vstupů.
8 900 Kč Advanced
Logistic & Planning Manager East Europe, ASSA
ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
Ondřej Koňařík
› Budete mít možnost porovnat Vámi používané modely odměňování s modely ostatních účastníků.
Nové trendy v oblasti logistiky, štíhlá logistika – best practice
PRAHA
19. 9. 2013 / 14. 11. 2013
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
O své zkušenosti se podělí:
› Seznámíte se s novými trendy v oblasti logistiky, jako jsou například milk run, lean warehousing.
Jiří Gerner
výrobní ředitel, WITTE Nejdek s.r.o.
Ondřej Koňařík
› Získáte vhled do nástrojů a principů, které Vám mohou pomoci při snižování stavu zásob.
19. 11. 2013
vedoucí logistiky, REMAK a.s.
O své zkušenosti se podělí:
Jaroslav Novák
technický a výrobní ředitel, HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Jiří Tyc
ředitel divize Temelín, ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Outsourcing v logistice – úsporné řešení logistiky, zkušenosti
společností
8 900 Kč Advanced
Jiří Uhlíř
lektor a spolumajitel, SLOVLOGISTIK s.r.o.
› Budete schopni předejít chybám a nedostatkům, které by outsourcováním mohly vzniknout.
Další přednášející budou upřesněni.
› Mix nástrojů vhodných k překlenutí sezonních výkyvů poptávky a dalších nepříznivých okolností.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Uslyšíte konkrétní příklady zvyšování produktivity v různých firmách.
› Dostanete tipy, jak zvyšovat produktivitu, které budou využitelné ve Vaší vlastní praxi.
› Vyměníte si zkušenosti týkající se případných problémů při projektech na zvyšování produktivity.
46
10. 10. 2013
› Schopnost navrhovat řešení, umožňující rozšíření výrobních kapacit a optimalizaci systémů řízení výroby.
PRAHA
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě
8 900 Kč Advanced
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
› Načerpáte opatření pro zvýšení aktivity pracovníků směrem ke každodenní snaze o zlepšování.
› Odnesete si praktické návody od zkušenějších kolegů z jiných firem, jak lze v praxi výrazně uspořit.
› Oceníte praktickou využitelnost informací, které budete moci uplatnit ve Vašem systému výroby.
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
Jiří Suchý
› Různé přístupy k týmové spolupráci, které jsou aplikovány v různých výrobních společnostech.
expert na týmovou práci ve výrobních společnostech
Roman Chmelař
Faurecia Excelent System senior specialista pro
střední a východní Evropu, Faurecia Automotive
Czech Republic s.r.o.
Petr Papánek
Interim Manager – External consultant for launching
production into new plant, Faurecia Interior Systems
Russia
8 900 Kč Advanced
› Praktické návody přístupu k vedení pracovních týmů jako celku s ohledem na individuality.
› Cenné zkušenosti kolegů ze společností, kteří Vám prozradí část svého know-how.
PRAHA/BRNO
24. – 25. 9. / 26. – 27. 11.
Distribuční logistika a efektivní přeprava
5 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
15. – 16. 10. / 11. – 12. 12.
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky
5 999 Kč Basic
Logistický audit – analýza úzkých míst v logistice
5 999 Kč Basic
Celní problematika od A do Z – ucelený přehled pro celní deklaranty/ky
5 999 Kč Basic
8. 10. 2013 / 18. 12. 2013
Petr Bis
Efektivní týmová spolupráce ve výrobě
O své zkušenosti se podělí:
Production Control, Department Manager, TRCZ s.r.o.
8 900 Kč Advanced
› Náhled do tvorby analýz a propočtů hmotných toků, včetně způsobů jejich kvantifikace.
25. 9. 2013
O své zkušenosti se podělí:
› Orientace v nástrojích plánování logistiky, které Vám umožní rozhodnout, co outsourcovat.
Zvyšování produktivity ve výrobě
PRAHA
PRAHA
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
8 900 Kč Advanced
vedoucí logistiky, REMAK a.s.
PRAHA
› Po absolvování budete schopni zhodnotit úroveň Vašeho materiálového toku a navrhnout změny.
Praktické nástroje k optimalizaci toku materiálu
O své zkušenosti se podělí:
expert na týmovou práci ve výrobních
společnostech, lektor
› Načerpáte zkušenosti s různými nástroji motivace – co v praxi funguje a co méně.
11. 9. 2013 / 10. 12. 2013
PRAHA
Semináře hard skills Výroba / Logistika
Výroba / Logistika Semináře hard skills
Přínosy tohoto semináře pro Vás:
NÁŠ TIP
Výroba / Logistika
Kurzy označené tímto symbolem jsou
pořádány pod naší značkou levelo.
PRAHA
12. – 13. 11.
PRAHA/BRNO
19. – 20. 11.
47
Účetnictví Daně Semináře hard skills
Daně
Kurzy označené tímto symbolem jsou
pořádány pod naší značkou levelo.
Komplexní průvodce DPH
4 299 Kč Basic
PRAHA/BRNO
17. – 18. 9. / 3. – 4. 12.
Daně právnických a fyzických osob od A do Z
4 299 Kč Basic
PRAHA/BRNO
10. – 11. 9. / 10. – 11. 12.
Refundace DPH zaplacené ve státech EU
3 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
16. 9. / 26. 11.
Mezinárodní zdanění příjmů – vybrané oblasti, aktuality
3 999 Kč Basic
PRAHA
Daň z příjmů a DPH na Slovensku
2 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
5. 9. / 5. 11.
3. 10. / 3. 12.
Výroční fóra
Účetnictví
IAS a IFRS – vstup do problematiky a rozdíly od českých účetních předpisů
5 499 Kč Basic
BRNO
Základy účetnictví pro neekonomy
4 299 Kč Basic
PRAHA/BRNO
Účetní minimum pro office manažery/ky – účetní daňové doklady
4 299 Kč Basic
PRAHA
15. – 16. 10.
Manažerské účetnictví – nástroj finančního řízení
4 299 Kč Basic
PRAHA
24. – 25. 9. / 20. – 21. 11.
17. 9. / 3. 12.
Fúze a akvizice – účetní a daňové aspekty
3 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
Komplikované případy roční účetní závěrky
3 999 Kč Basic
PRAHA
2 999 Kč Basic
PRAHA/BRNO
NOVINKA
48
Pokladna, práce s penězi a operace s platebními kartami
BRNO
10. – 11. 9. / 19. – 20. 11.
Odborné konference, které přináší řadu pohledů nejlepších praktiků z daného segmentu. Předností těchto setkání jsou diskuse, otevřené názory
a především prezentace případových studií a networkingu.
23. – 24. 7. / 1. – 2. 10. / 5. – 6. 12.
25. 7. / 3. 10. / 4. 12.
5. 12.
24. 7. / 16. 10. / 16. 12.
49
Výroční fóra
Výroční fóra
Strategické
fórum
Praha 5. – 6. 12. 2013
Fórum Efektivní logistika je inspirativní setkání manažerů
a specialistů logistiky, kteří chtějí načerpat podněty k efektivnímu plánování a řízení toků zboží.
Klade si za cíl zprostředkovat zkušenosti, názory a diskusi
o nových trendech v oblasti logistiky, možnostech zeštíhlení
materiálových toků a efektivním využití zdrojů, kterými společnost disponuje.
Manufacturing
Management Forum
14 900 Kč
Místo konání
bude upřesněno
14. – 15. 11. 2013
Manufacturing Management Forum je diskusní setkání výrobních ředitelů, ředitelů závodů a manažerů výrobních podniků,
jež na svých bedrech nesou zodpovědnost za úspěšné výrobní
řízení společnosti.
Ústředním cílem letošního fóra je výměna zkušeností, názorů
a diskuse o aktivní roli výrobního managementu při zvyšování
konkurenceschopnosti společnosti a reakci na zeštíhlování
a zefektivňování výrobních podniků.
Součástí tohoto setkání je exkurze do výrobního podniku.
Praha 10. 10. 2013
Marketing Challenge Forum umožňuje načerpat nové inspirace, podněty a kreativní impulsy pro marketingové aktivity při
dosahování výsledků na produktové i podnikové úrovni.
50
8 900 Kč
8 900 Kč
Praha 7. 11. 2013
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců stále roste na významu. Společnosti si uvědomují, že jejich konkurenceschopnost se zvyšuje
s růstem schopností, znalostí a dovedností svých zaměstnanců
a začínají podporovat kontinuální vzdělávání, vytvářejí vzdělávací programy pro specifické skupiny.
Training & Development Forum je diskusním setkáním
personálních ředitelů, HR a Training & Development manažerů
a specialistů českých a slovenských podniků a těch, kteří mají
zodpovědnost za vzdělávací systém společnosti.
Setkání
mistrů
8 900 Kč
Praha 3. 10. 2013
Interní komunikace je setkáním personalistů, manažerů pro komunikaci, HR a PR manažerů. Otevírá diskusi o efektivním řízení
interní komunikace, jejích dopadech na výkonnost, úspěšný
rozvoj podniku a spokojenost zaměstnanců.
Posláním fóra je zprostředkovat zkušenosti, názory a projekty
optimálního fungování interní komunikace s důrazem na
aktuální změny a dění ve společnostech.
Místo konání
bude upřesněno
24. 10. 2013
Setkání mistrů je diskusním setkáním všech mistrů nejen výrobních společností, jež na svých bedrech nesou zodpovědnost
za úspěšné (ne)výrobní řízení svých oddělení.
Přijďte se podělit o své zkušenosti s vedením svých týmů.
Součástí tohoto setkání je exkurze do výrobního podniku.
Interní
komunikace
8 900 Kč
Praha 21. 11. 2013
Sales Excellence Forum je setkáním ředitelů a manažerů
prodeje, obchodních ředitelů, sales manažerů a dalších expertů
z oblasti obchodu zodpovědných za dosahování prodejních
výsledků společnosti.
Vytváří prostor pro hledání cest k lepšímu využívání obchodních
příležitostí, formování vítězného prodejního týmu a efektivním
aktivitám s klíčovými zákazníky.
Training &
Development Forum
Marketing
Challenge Forum
7 900 Kč
Praha 28. 11. 2013
Fotografie z našich fór
Strategické fórum se každým rokem stává místem diskusí více
než stovky významných osobností podnikatelské a politické
sféry.
Posláním fóra je reflektovat úspěchy a neúspěchy domácích
firem, podělit se o manažerské zkušenosti uznávaných lídrů
a otevřít diskusi špičkových manažerů nad novými možnostmi,
kreativními vizemi a impulsy pro rozvoj svůj i svých společností.
8 900 Kč
Sales
Excellence Forum
Výroční fóra
Přehled pořádaných fór Výroční fóra
23 900 Kč
Efektivní
logistika
Best of Global Digital
Marketing Show
4 900 Kč
Praha 19. 9. 2013
Inspiring and analytical presentation of the award-winning case
studies in digital marketing led by digital marketing trainer and
consultant Mike Berry. His experience includes Procter&Gamble,
Wunderman, Euro RSCG and Draftfcb etc. Show covers all areas
of internet marketing, including email marketing, social media
marketing, search and online display advertising.
The Best of digital marketing has already inspired marketers
around the world – in London, Kuala Lumpur, Istanbul, Moscow,
Jakarta, Singapore, Amsterdam, etc.
51
Firemní rozvojové programy
Hard skills
Soft skills
Pomáháme Vám s dosahováním potřebných výsledků jednotlivých
oddělení a celých firem.
Výhody spolupráce s námi:
Jasně cílené firemní rozvojové programy
Vynikající lektorský a konzultační tým
Nadstandardní servis při realizaci zakázek
Měřitelné přínosy
Garance výsledku
Komunikace
Strategický leadership / Management |
Řízení nákladů a investic |
Procesní řízení | Projektové řízení |
Optimalizace cash flow | Podnikatelské
myšlení | Marketing Management
SOFT SK
HR a vzdělávání
D SKILLS
Interní vzdělávání na míru
Řízení firmy
Diagnostika | Rozvoj firemní kultury |
Interní komunikace | Profesní a psychodiagnostika | AC/DC | 360° zpětná
vazba | Training and Development |
Rozvoj HR
HAR
Firemní rozvojové
programy
Vedení a řízení lidí
Situační vedení lidí | Empowerment/Delegování | Řízení změn | Vedení
porad | Motivace týmu | Hodnoticí rozhovory | Koučink | Mentorink
Keep Cool: řešení konfliktů | Obrana
proti manipulaci | Vyjednávání s interním klientem | Argumentace |
Prezentace před náročným publikem |
Asertivita a zpětná vazba |
Interkulturní trénink | Mentorink
I LLS
360 °
Prezentační dovednosti
Osobní rozvoj
Firemní rozvojové programy Interní vzdělávání na míru
Hard skills
PC dovednosti | Marketing / PR | Finance Management |
Risk a treasury management | Štíhlá výroba | Daně a účetnictví | Právo
Work-life balance | Sebepoznání
a sebepojetí | Aplikovaná emoční
inteligence | Priority Management |
Time management | Stress Management | Syndrom vyhoření |
Sebemotivace
Rozvoj interních trenérů
Kritické publikum | Prezentační design | Rétorika
s osobnostmi | Obchodní prezentace | Executive
Summary
Lektorské dovednosti | On the job coaching |
Skupinová dynamika | Gamestorming |
Moderace/Facilitace | Prezentace
Rozvoj obchodu
Prozákaznická orientace | Akvizice | Vyjednávání | Prodejní styly | Key Account
Management | Budování a řízení vztahu se zákazníky | Vedení obchodního týmu
52
53
Firemní rozvojové programy
Vybrané reference – realizované firemní rozvojové programy
Vybrané reference Firemní rozvojové programy
Uvedené programy jsou pouze inspirací pro Vás. V případě zájmu kontaktujte obchodního ředitele na adrese [email protected]
Přihlásit se můžete na www.topvision.cz nebo
prosím kontaktujte naše zákaznické centrum:
Můžete si být jisti, že Vaše otázky budou
vždy zodpovězeny. O naše zákaznické
centrum se stará
[email protected] / +420 234 718 721
GE Money Bank, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Ve společnosti GE Money Bank jsme hlavním dodavatelem manažerského vzdělávání.
Kromě tzv. katalogového vzdělávání vytváříme programy šité na míru jednotlivým
oddělením, především z centrály společnosti. Spolu s GE Money Bank realizujeme již
třetí pokračování projektu Benchmarking: koučink, mentorink a řízení diverzity.
(spolupráce od roku 2010)
Roční program zaměřený na zvýšení spolupráce manažerů IT s kolegy z oboru financí
a marketingu. Program byl postaven na simulaci přípravy business case a marketingové
kampaně pro produkt T-Mobile. Účastníci pracovali s reálnými daty a své závěry prezentovali managementu. Tři týmy získaly mezinárodní certifikát lES.
(spolupráce od roku 2010)
Po obdržení přihlášky Vám zašleme do pěti dnů potvrzení
přihlášky a zálohovou fakturu.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Cena kurzu je uvedena vždy u jednotlivého tréninku / semináře.
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna termínů vyhrazena.
WOODCOTE CZ, a.s.
Ve společnosti WOODCOTE CZ, a .s., jsme realizovali dvouletý ESF projekt napříč společností. Cílem tohoto projektu byl celkový rozvoj zaměstnanců, talentů a manažerské populace společnosti, nastavení 360° zpětné vazby, systému personálního řízení, zavedení
nástrojů evidence a evaluace vzdělávání. Více než 50 účastníků prošlo 68 tréninkovými
dny, 88 koučinkovými sezeními, 24 konzultacemi, vybraní z nich 360° zpětnou vazbou.
Pro společnost byl na míru vytvořen interní informační systém vzdělávacích a rozvojových aktvit – Training Register. (spolupráce od roku 2008)
TRW-Carr s.r.o.
Ve společnosti TRW-Carr se zabýváme dlouhodobým projektem vytváření instruktážních videí pro útvar výroby. Cílem je zefektivnění výroby, rychlejší zaškolení nových
pracovníků, eliminace chybovosti. Natáčení probíhá ve výrobě, klientovi je dodáno kompletní video na DVD (střih, vizualizace, titulky, test, mastering zvuku, česká a anglická
verze). (spolupráce od roku 2008)
54
Přihláška
Po ukončení dvouletého projektu Akademie ŠKODA PRAHA Invest financovaného
z fondů EU pokračujeme realizací půlročního manažerského rozvojového programu,
jehož obsahem je implementace nové firemní kultury do hodnocení zaměstnanců.
Program byl zahájen teambuildingem, na který navazují nácvikové tréninky hodnoticích
pohovorů, rozvoj prezentačních dovedností a vyjednávání a obrana proti manipulaci.
BRUSH SEM
Ve společnosti BRUSH SEM jsme hlavním dodavatelem rozvoje zaměstnanců od roku
2009. Za uvedené období jsme vzdělávali, rozvíjeli a inspirovali zaměstnance ve všech
úrovních řízení firmy a spolupráce nadále úspěšně pokračuje. Vyjma realizace různých
typů tréninků komunikačních dovedností byly součástí spolupráce programy change
managementu pro top management, komplexní mezinárodně certifikovaný program
pro nákupčí, roční manažerský rozvoj pro vybranou skupinu vyššího managementu,
ale také facilitace klíčových řešitelských workshopů zaměřených na konkrétní potřeby
společnosti.
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
TTC MARCONI s.r.o.
Realizován projekt 4MOTION Sales, který byl finálně ušit na míru společnosti SLKP.
Jednalo se o komplexní program obchodních dovedností, který byl rozšířen o téma
marketingu a interkulturní komunikace. Tréninků se účastnili zástupci obchodního
a marketingového oddělení. Každá skupina prošla cyklem 10 tréninkových dní.
V současné době připravujeme navazující program. (spolupráce od roku 2010)
Pro společnost TTC MARCONI jsme partnerem v oblasti rozvoje zaměstnanců od roku
2008. V současné době byl dokončen šestiměsíční projekt zaměřený na zavedení
konzultativního typu prodeje do každodenní praxe konzultantů a obchodníků, kterému
předcházely programy zaměřené na přípravu talentů na manažerské pozice, roční
manažerský program pro senior management společnosti a jednotlivé rozvíjející komunikační dovednosti pro zaměstnance z různých úrovní řízení.
Tereza Maisnerová
Účastnické poplatky
Slevy
Množstevní
Počet účastníků na jedné akci
Věrnostní
Účast jedné osoby na více kurzech
2 kolegové z jedné firmy
sleva 5 %
2. trénink / seminář
sleva 5 %
3 kolegové z jedné firmy
sleva 10 %
3. trénink / seminář
sleva 10 %
4 a více kolegů z jedné firmy
sleva 15 %
4. a další trénink / seminář
sleva 15 %
Místa konání
Místa konání jsou uvedena vždy u jednotlivého tréninku / semináře, upřesněny budou vždy na www.topvision.cz.
Kontaktní údaje
top vision s.r.o. | U Půjčovny 2 | 110 00 Praha 1 |
www.topvision.cz
+420 234 718 721 |
[email protected]
55
www.topvision.cz
Zákaznické centrum
+420 234 718 721
[email protected]
Změna termínů, lektorů i přednášejících v průběhu nabídky vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
56
Download

KATALOG AKCÍ ČERVENEC – PROSINEC 2013