IVONA FLORESOVÁ
Osobní údaje
Adresa
E-mail
Tel.
Skype:
U Mostku 356/1
621 00 Brno – Jehnice
[email protected]
+420 724 662 036
ivihav
Vzdělání
2009 – 2010
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie / Praha
Evropský kurz konferenčního tlumočení Euromasters
(Certifikát Euromasters in Conference Interpreting a Osvědčení MŠMT Konferenční
tlumočník pro evropské struktury)
2002 – 2007
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta / Brno
Anglický jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura - Učitelství pro základní školy
(Státní zkouška s vyznamenáním, udělen titul „magistra“)
Praxe
Srpen - říjen 2006
Referát pro evropskou a mezinárodní spolupráci Magistrátu města Lipska / SRN
Výměnná praxe pod záštitou nadace Hertie-Stiftung, držitelka stipendia „kafka“
Pracovní náplň: tvorba informační brožury o partnerských městech Lipska, příprava a účast
na oficiálních setkáních na mezinárodní úrovni
Další zahraniční stáže
Červenec 2010
Soudní dvůr Evropské unie / Lucemburk, Lux.
Cvičné simultánní tlumočení (zasedání Soudního dvora a Tribunálu)
Březen 2010
Evropský parlament, Evropská komise / Brusel, Belgie
Cvičné simultánní tlumočení (zasedání Parlamentu, konference)
Únor 2010
Westminster University / Londýn, UK
Dvoutýdenní výměnný studijní program (obor konferenční tlumočení)
Listopad 2007
University of Kansas / Lawrence, Kansas, U.S.A.
Semináře k německým dějinám, dějinám U.S.A. a výuce angličtiny
Říjen 04 – únor 05
Universität Duisburg-Essen / SRN
Jednosemestrální studium germanistiky (držitelka stipendia DAAD)
Červenec 2004
Mezinárodní seminář Werte im Wandel (Hodnoty v proměnách) / Piliscsaba, Maďarsko
Držitelka stipendia Theodor-Heuss-Kolleg při nadaci Robert Bosch Stiftung
Zvyšování profesní kvalifikace
Srpen 2013
Červen 2013
Duben 2012
2011 – 2012
Komora soudních tlumočníků ČR (KST ČR):
Nový občanský zákoník (týdenní kurz české a anglické právní terminologie)
Německé obchodní právo (jednodenní kurz německé právní terminologie)
Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie
(mezinárodní konference)
Masarykova univerzita, Právnická fakulta / Brno
Právní minimum pro překladatele a tlumočníky (roční kurz)
© Ivona Floresová. Zveřejněno: portál ProZ, 18/02/2014. Není určeno pro další distribuci bez souhlasu autorky.
Pracovní zkušenosti
Leden 2011
Jmenována soudní tlumočnicí pro anglický a německý jazyk Krajským soudem v Brně
2004 – dosud
Tlumočnice na volné noze
Jazyky:
Čeština, angličtina a němčina (včetně z cizího jazyka do cizího jazyka)
Režimy:
Simultánní, konsekutivní (s tlumočnickou notací), šušotáž
Akce:
Konference, obchodní schůzky, školení, skupinové diskuze, soudní jednání, audit klinické
studie, kontrolní audit (certifikát ISO)
Témata:
Obchod: obecné, marketing, výzkum trhu. Účetnictví: GL, FA, AP, AR, daně. Technika:
strojírenství, automatizace, automobilový průmysl, řetězy a komponenty, zpracování kovů,
textilní průmysl, sklářský, FMCG. Právo: občanské, trestní, mezinárodní. Medicína:
reprodukční, kardiologie, interní.
Významní klienti:
AŽD Praha, s.r.o.; B BRAUN; ; Büxel Training & Consulting; Elanex, Genpact Czech; GfK
Czech, s.r.o.; Herbalife; IVECO; Krajský soud v Brně; Kwintessential, Low & Bonar Group;
Montanari Engineering Construction S.r.l.; Městský soud v Brně; Nejvyšší státní
zastupitelství; pewag; ; Rockwell Automation; Skřivánek s.r.o., Tesco Stores ČR a.s.;
Vysoké učení technické v Brně
2004 – dosud
Překladatelka na volné noze
Jazyky:
Čeština, angličtina a němčina (včetně z cizího jazyka do cizího jazyka)
Služby:
Standardní překlady, soudní překlady, korektury.
Druhy textů:
Lokalizace softwaru (SAP, Oracle), smlouvy, certifikáty, rozsudky, ERP, projektová
dokumentace, webové stránky, SOP klinické studie, lékařské zprávy
Témata:
Obchod: obchodní korespondence, marketing, smlouvy, výzkum trhu. Účetnictví: GL, FA,
AP, AR, daně. Technika: automobilový, energetický, sklářský průmysl, FMCG. Právo:
Občanské, trestní, obchodní, mezinárodní. Medicína: reprodukční, kardiologie, interní,
farmaceutika, stomatologie.
Významní klienti:
Celní úřad pro Jihomoravský kraj; Krajský soud v Brně; Krajské státní zastupitelství v Brně;
Masarykova univerzita; Městský soud v Brně; Moravia Worldwide; Nejvyšší soud ČR;
PONTES Brno, spol. s.r.o.; ReproGenesis a.s.; RR Donnelley, Vrchní státní zastupitelství
v Olomouci
2003 - dosud
Učitelka anglického a německého jazyka na volné noze
Výuka:
Individuální i skupinové kurzy angličtiny a němčiny pro dospělé
Významní klienti:
IQ Roma Servis, Krajské státní zastupitelství v Brně, Krajský soud v Brně, Majda Agency,
Pedagogická fakulta (Masarykova univerzita), Siemens s.r.o., Senát ČR
2005 - dosud
Dobrovolnická činnost
Služby:
Překlady, tlumočení a výuka pro neziskové organizace
Klienti:
IQ Roma servis, o.s., Farnost sv. Vavřince, Mezinárodní studentský klub MU (ISC MU) a
další soukromé osoby
© Ivona Floresová. Zveřejněno: portál ProZ, 18/02/2014. Není určeno pro další distribuci bez souhlasu autorky.
Členství v organizacích
Od roku 2013
Mensa České republiky
Od roku 2011
Jednota tlumočníků a překladatelů
Od roku 2011
Komora soudních tlumočníků České republiky
Znalosti cizích jazyků (úrovně CEFR)
Angličtina:
C2
Němčina:
C2
Francouzština
A1
Další schopnosti a dovednosti
-
Microsoft Office, MS Visio 2010, SAP, Oracle, Lotus Notes, SDL Trados Studio 2009, Trados 2007, Tag
Editor, Orbitt, Catalyst, Hyperhub.
rychlost při získávání nových dovedností a studia terminologie
schopnost improvizovat a pracovat pod tlakem
Reference
Gabriel Sidor
Project manager
Genpact
Str Radovanu nr 12 bl 38 ap 58 et 7
022887Bucharest
Rumunsko
[email protected]
Tel.: +40 735 039 020
JUDr. Kateřina Čuhelová
Soudkyně
Krajský soud v Brně
Rooseveltova 16
601 95 Brno
[email protected]
Tel.: +420 777 976 676
Marta Fišerová
Bývalá vedoucí oddělení hlavní
knihy, Centrální účetní pracoviště
Tesco Stores ČR a.s.
Dornych 4
658 02 Brno
[email protected]
V Brně 18. února 2014
© Ivona Floresová. Zveřejněno: portál ProZ, 18/02/2014. Není určeno pro další distribuci bez souhlasu autorky.
Download

Ivona Havelková - Lebenslauf