SCHEMATISMUS EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ
Adresy sborů a církevních zařízení dle informací dostupných ke dni 9. 2. 2015.
Od červnové Výroční konference 2015 mohou nastat změny ve služebních přiděleních
na jednotlivých farnostech.
I. CENTRÁLNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPY
biskup: Dr. Patrick Ph. Streiff, Badenerstrasse 69, Postfach 2239, CH-8026 Zürich, e-mail: [email protected],
www.umc-europe.org
II. VÝROČNÍ KONFERENCE ECM V ČR A SR
superintendent ČR: Mgr. Petr Procházka, tel. +420 777 939 267, e-mail: [email protected]
superintendent SR: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., tel.: +421 908 779 459, e-mail: [email protected],
skype: profprochazka
III. INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ ECM V ČR A SR
ředitel: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., Panenská 10, Bratislava,
tel.: +421 908 779 459, e-mail: [email protected], skype: profprochazka,
zástupce ředitele pro Českou oblast: Mgr. Ivana Procházková, ThD. (tajemnice RO), Ječná 19, 120 00 Praha 2,
tel. +420 777 864 461, e-mail: [email protected], skype: ivana.prochazkova60,
www.institut.umc.sk
IV. OBLASTNÍ KONFERENCE ECM V ČR - ČESKÁ OBLAST:
RADA OBLASTI
Ječná 19, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 919 608, www.umc.cz,
předseda: Mgr. Petr Procházka, tel. +420 777 939 267, místopředseda: Ing. Zdeněk Eberle,
Mgr. Pavel Hradský, Ing. Petr Konopík, JUDr. Martina Chlupáčková, Mgr. Josef Havíř, Dr.
A) FARNOSTI, SBORY, KAZATELSKÉ A MISIJNÍ STANICE:
1) FARNOST BRNO
farářka: RNDr. Jana Křížová, tel. +420 777 634 227, e-mail: [email protected], skype: j.krizova1
poštovní adresa: Myslivní 51, 623 00 Brno, e-mail: [email protected], www.umc.cz/brno
bohoslužby: ARCHA – Brno - Bystrc, Lýskova ul., ne 9:30
2) FARNOST JIHLAVA
lokální kazatel: Bc. Milan Mrázek, tel. +420 606 754 025, e-mail: [email protected], skype: umcmraz
adresa sboru: Seifertova 13, 586 01 Jihlava, +420 567 301 224, e-mail: [email protected], www.ecmjihlava.cz
laický kazatel: Ing. Josef Thál, tel. +420 777 110 345, e-mail: [email protected]
bohoslužby: ne 9:00 v Dělnickém domě, Žižkova ul. 15; nb 9.30; bh 1. pá v měsíci 16.00; mh ne 19.00, út 19.00, pá 18.00;
dívky do pá 16.00; ml pá 18.00; RR pá 15.30
sbor Znojmo: Chelčického 774/2 /1. patro/, 669 02 Znojmo,
tel. +420 515 220 752, e-mail: [email protected], umcznojmo.blogspot.cz
farář: Ing. Pavel Kuchynka, tel. +420 723 395 532
bohoslužby: ne 9.30, nb 10.00 (místo a další aktuality viz umcznojmo.blogspot.cz); po 16 Výtvarka pro děti (Chelčického);
út 15.30 UNICA (Chelčického); sk čt 17.30 (místo dle domluvy); 1. týden v měsíci na sk bh; do-ml pá 17.30 (Chelčického)
3) FARNOST LITOMĚŘICE
lokální kazatel: Ing. Zdeněk Brož, DiS., tel. +420 776 638 863, e-mail: [email protected]
adresa sboru: Sládkova 8, 412 01 Litoměřice, tel. +420 411 130 943, e-mail: [email protected],
www.ecmlitomerice.estranky.cz
bohoslužby: ne 9.30; nb 10.00; bh 1. út v měsíci 17.30; mh ne 19.30
-1-
Schematismus ECM - stav k 9. 2. 2015
4) FARNOST MIKULOV NA MORAVĚ
kazatel: Bc. Ctirad Hrubý, tel. +420 608 232 119, [email protected]
adresa sboru: Purkyňova 1700/2a, 692 01 Mikulov na Moravě, tel. +420 530 330 779, e-mail: [email protected],
web: mikulov.umc.cz
pomocník kazatele: Olga Stoyová, tel. +420 773 132 129, [email protected]
bohoslužby: ne 10.15, modlitební ne 18.00
sbor Valtice: Příční 31, bohoslužby: ne 8.30
5) FARNOST PLZEŇ 1 - LOCHOTÍN
farář: Ing. Zdeněk Eberle, tel. +420 777 588 426, +420 774 354 374, bytem: Raisova 6, 301 00 Plzeň,
e-mail: [email protected], skype: zdendaniela
adresa sboru: Bolevecká náves 2, 323 00 Plzeň 1 - Lochotín, e-mail: [email protected], www.umc.cz/lochotin,
skype: bolevec-ecm
pomocník kazatele: Bc. Pavel Wittner, Sokolovská 108, 323 15 Plzeň, tel. +420 377 522 586, +420 773 155 298,
e-mail: [email protected]
pomocník kazatele: Dana Rohovská, Vondruškova 2, 323 00 Plzeň, tel. +420 734 804 550, +420 774 437 435,
e-mail: [email protected]
laický kazatel: Jiří Kantor; Revoluční 900, 330 23 Nýřany, tel. +420 777 724 374, e-mail: [email protected]
lokalizovaný kazatel: Ing. Radomír Škaloud, korespondence: Lísková 13, 312 16 Plzeň, tel. +420 608 703 331,
e-mail: [email protected], skype: radomir0001
bohoslužby: ne 9.30; nb 9.30; bh + VP st 9.30; kd út + čt 16.00; do pá 16.00; ml pá 16.00; mc ut+čt 9.00; Klubíček – hlídání dětí po - pá 8.00 – 15.00 – viz www.mc-slovicko.cz; Paprsek po 16.00, út 16.00, st 15.15, čt 16.00; klub pro seniory čt
15.30
Sbor Horšovský Týn: Nádražní 79, 346 01 Horšovský Týn, www.ecmhtyn.estranky.cz
bohoslužby: ne 9.30 - třikrát v měsíci – viz webové stránky; sk + bh st 18.00
6) FARNOST PLZEŇ 3 – HUSOVA
farář: Mgr. Filip Jandovský, bytem Thámova 4, 301 00 Plzeň, tel. +420 774 647 550,
email: [email protected], skype: filas111
adresa sboru: Husova 14, 301 24 Plzeň 3, tel. +420 371 130 179, e-mail: [email protected], www.umc.cz/maranatha
laický kazatel: Ing. Petr Konopík, tel. +420 736 514 585, e-mail: [email protected]
laická kazatelka: Petra Kolouchová, tel. +420 739 660 263, e-mail: [email protected],
bohoslužby: ne 9.00; nb 9.00; bh st 18.00; mh ne po bohoslužbách/; ml po 19; ms VP čt 12.00; mh út 8.00
7) FARNOST PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO
farářka: Mgr. Ivana Procházková, Th.D., tel. +420 777 864 461, skype: ivana.prochazkova60
adresa sboru: Ječná 19, 120 00 Praha 2 – Nové Město, tel. +420 296 214 146, e-mail: [email protected],
www.umc.cz/praha2
pomocník kazatele: Martin Švehla, e-mail: [email protected]
bohoslužby: ne 9.30; nb 9.45; bh út 18.00; mh pá 7.45, ne 9.00, ml út 19.30 a st 18.30, senioři út 15.00 1x za 14 dní, dorost
čt 17.30
Sbor Sedlčany: Havlíčkova 442, 264 01 Sedlčany, tel. +420 318 822 408, e-mail: [email protected]
pomocník kazatele: Jiří Oubrecht, tel. +420 774 697 764, e-mail: [email protected]
bohoslužby: ne 9.30
8) FARNOST PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE
farář: Richard Novák, tel: +420 775 941 105, skype: risa.novak
adresa sboru: Křovinovo nám. 12/18, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel. +420 281 868 501,
e-mail: [email protected]
laická kazatelka: PhDr. Venuše Černá, e-mail: [email protected]
bohoslužby: ne 9.30; nb 9.45; bh st 18.00; ml út 18.00; mh čt 19.00
-2-
Schematismus ECM - stav k 9. 2. 2015
9) FARNOST PRAHA 10 - STRAŠNICE
lokální kazatel: Mgr. Filip Gärtner, tel. +420 736 248 702, e-mail: [email protected], skype: filgar4
adresa sboru: Vilová 512/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, e-mail [email protected], www.umc.cz/strasnice
bohoslužby: ne 10.00; nb ne 10.20; mh ne 9.00; mh pá 6.15 - 6.45; večer chval a mh 1. pá v měsíci 17.00
Sbor Jablonné v Podještědí: Ke studánce 69, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí
laický kazatel: Jiří Šimek, bytem: Petrovice 65, 471 25 Jablonné v Podještědí, tel. +420 607 187 152,
e-mail: [email protected]
Sbor nabízí možnost rekreačního ubytování, v případě zájmu prosím kontaktujte kazatele.
bohoslužby: ne 15.00; mh ne 14.00; skupinka Česká Lípa st 18.00
10) FARNOST PROTIVÍN
farář: Mgr. Josef Červeňák, tel. +420 603 554 147, skype: josef.cervenak
adresa sboru: Mírová 171/39, 398 11 Protivín, tel. +420 737 540 022, e-mail: [email protected], www.umc.cz/protivin
bohoslužby: ne 9.00; mh ne 10.30; bh st 15.00 a 19.00; sport v hale so16 - 18 (střídavě s Dřítní 1x za 14 dní podle
možností haly)
Sbor Bechyně: Čechova 284, 391 65 Bechyně
bohoslužby: 1. 3. 5. ne 15.00 (ECM); 2. 4. ne 15.00 (ČCE)
Sbor Týn nad Vltavou: Komzákova 416, 375 01 Týn nad Vltavou
bohoslužby: ne 11.00; bh út 19 Týn (zpravidla ob týden, po domluvě); sk čt Dříteň 19.30; pá 17 hudební Týn;
do pá 17 Týn (po domluvě); sport v hale so 16 - 18 (střídavě s Protivínem 1x za 14 dní podle možností haly)
11) FARNOST SLANÝ
farářka: Mgr. Jana Daněčková, tel. +420 731 902 838
adresa sboru: Vepřkova 1087 - Husův dům, 274 01 Slaný, tel. +420 312 522 931, e-mail: [email protected]
bohoslužby: ne 9.00; bh čt 16.00
12) FARNOST TACHOV
lokální kazatel: Petr Vaďura, tel. +420 731 085 205
adresa sboru: Nám. Republiky 70 /1. patro/, 347 01 Tachov, e-mail: [email protected], www.umc.cz/tachov
bohoslužby: ne 10.00; nb ne 10.00; do po 19.00; mh st 17.30; bh poslední so v měsíci 9.00 - 13.00; mc po, st 9.30;
FUSION út 18.00; kd pá 16.00; ml pá 18.00
Planá u Mar. Lázní: sk po 16.00
13) FARNOST TŘEBOŇ
farář: Pavel Hradský, tel. +420 776 141 918, skype: pavel.hradsky
adresa sboru: Seifertova 449 - Husova kaple, 379 01 Třeboň, tel. +420 384 722 538, e-mail: [email protected],
www.umc.cz/trebon
ubytování na faře: lze zajistit na tel. +420 776 141 918 nebo na e-mailu [email protected]
bohoslužby: ne 9.00; nb 9.30; bh út 18.00; skupinky
Sbor České Budějovice: Palackého nám. 1154 - Sbor CČSH /modlitebna v patře po schodišti vpravo/,
370 92 České Budějovice
bohoslužby: ne 17.00, biblická hodina a skupinka jednou za 14 dnů ve čtvrtek od 16.00,
kontakt: farář P. Hradský /tel. +420 384 722 538, +420 776 141 918/
Sbor Vimperk: laický kazatel: Zdeněk Neužil, tel. +420 388 416 431, +420 728 958 056,
e-mail: [email protected], skype: umbraas1, www.ecmvimperk.estranky.cz
bohoslužby: bývalá lesnická škola, Vimperk; ne 10.00 kromě 1. ne v měs.; nb 10.00; sk pá 20.00 po dohodě;
mh st 20.00 po dohodě
14) ANGLICKY MLUVÍCÍ SBOR PRAHA 10 - VRŠOVICE
lokální kazatel: John Jerome Redmond, tel. +420 739 244 887, e-mail: [email protected]
adresa sboru: 28. Pluku 15, 101 00 Praha 10 - Vršovice, www.esumcprague.org
bohoslužby: ne 16.00
-3-
Schematismus ECM - stav k 9. 2. 2015
B) DIAKONIE ECM
120 00 Praha 2, Ječná 545/19
ředitel: Bc. Ctirad Hrubý (tajemník RO), tel. +420 608 232 119, e-mail: [email protected], web: diakonie.umc.cz
a) Středisko křesťanské pomoci Jihlava
586 01 Jihlava, Čajkovského 9, tel. +420 567 307 907, e-mail: [email protected]
ředitel: Mgr. David Chlupáček, e-mail: [email protected]
b) Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava
586 01 Jihlava, Žižkova 108, tel. +420 567 331 452
e-mail: [email protected], www.nadejeprozivot.cz
ředitel: Mgr. David Chlupáček, e-mail: [email protected]
c) Středisko křesťanské pomoci Plzeň
301 00 Plzeň, Husova 14, tel. +420 377 235 526, e-mail: [email protected], www.skp-plzen.cz
ředitel: Mgr. Marek Novotný, tel. +420 774 155 294, e-mail: [email protected]
– Terapeutická komunita Vršíček – Litohlavy 50, 337 01 Rokycany 1, tel. +420 377 224 320
vedoucí TKV: Miloslav Čech, tel. +420 774 455 988, e-mail: [email protected]
– Středisko 3 a 5 – Služba sociální rehabilitace (Pracovní a sociální agentura), Božkovská 20, 326 00 Plzeň
vedoucí PSA: e-mail: [email protected], Bc. Růžena Hausnerová DiS., tel. +420 777 256 133,
e-mail: [email protected]
– Středisko 4 – Dům na půl cesty, Božkovská 20, 326 00 Plzeň
kontakt: Tereza Líbenková, DiS., tel. +420 737 912 344, e-mail: [email protected]
d) Point 14
301 00 Plzeň, Husova 14, tel. +420 377 235 526, fax: +420 377 223 913, [email protected], www.point14.cz
ředitel: Karel Nyerges, tel. +420 777 642 312, e-mail: [email protected]
– Středisko pro prevenci a konzultaci drogových závislostí: 301 00 Plzeň, Husova 14, tel. +420 377 235 526
vedoucí střediska: Mgr. Michaela Hlavová, tel. +420 777 064 473, e-mail: [email protected]
Terénní program (město Plzeň a regiony): 301 00 Plzeň, Poděbradova 12
koordinátor programu: Jan Růžička, tel. +420 777 570 659, e-mail: [email protected]
– Středisko následné péče: 326 00 Plzeň, Sušická 75, tel. +420 377 442 669
vedoucí SNP: Soňa Černá DiS., tel. +420 777 570 658, e-mail: [email protected]
e) Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
193 00 Praha 9, Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, tel. +420 281 091 713
e-mail: [email protected], www.skphopo.cz
ředitel: PhDr. Roman Čepelák, tel. +420 603 494 683, e-mail: [email protected], [email protected]
f) Středisko křesťanské pomoci Klubíčko
412 01 Litoměřice, Sládkova 8, tel. +420 777 935 891, e-mail: [email protected], www.umc.cz/skp.klubicko
ředitel: Ing. Zdeněk Brož
g) Středisko křesťanské pomoci Y-port
586 01 Jihlava, Seifertova 1741/13, e-mail: [email protected], www.y-port.cz
ředitel: Ing. Michal Rod, tel. +420 774 695 052
h) Středisko křesťanské pomoci – KC Maják
120 00 Praha 2, Ječná 19, tel. +420 296 325 990, e-mail: [email protected], www.kcmajak.cz
ředitelka: Ing. Jitka Čuhelová, tel. +420 608 535 786, e-mail: [email protected]
i) Středisko křesťanské pomoci Duha – mateřské centrum
301 24 Plzeň, Husova 14, tel.+420 773 597 001, e-mail: [email protected], www.mcduha.cz
ředitelka: Linda Čechová, Motýlí 37, 326 00 Plzeň, tel.+420 777 054 354
-4-
Schematismus ECM - stav k 9. 2. 2015
j) Středisko křesťanské pomoci – Pastelka
398 11 Protivín, Mírová 171
ředitelka: Mgr. Miluše Šálková, tel. +420 608 519 929, e-mail: [email protected], www.skp-pastelka.webnode.cz
facebook: Pastelka Mateřské centrum
C) KLUBÍČKO - KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA, LITOMĚŘICE
ředitelka: Mgr. Marcela Andršová, tel. +420 774 258 245, e-mail: [email protected]
D) KANCELÁŘ RADY OBLASTI
120 00 Praha 2, Ječná 545/19, tel. +420 224 919 608, +420 224 920 536, +420 739 211 152, fax +420 224 921 590
Ing. Renata Šimandlová, tajemník Rady oblasti, vedoucí kanceláře RO, e-mail: [email protected], [email protected]
MgA. Ing. arch. Martin Kukla, tajemník Rady oblasti, asistent superintendenta, e-mail: [email protected]
E) SPRÁVA BUDOV
ředitel: Ing. Jan Procházka /tajemník RO/, tel. +420 603 289 101, e-mail: [email protected], skype: janproch
a) Poušť u Bechyně, rekreační a školicí středisko, 391 65 Bechyně, Čechova 284, osada Poušť,
Bohumil Opočenský, tel. +420 603 759 998, e-mail: [email protected], skype: bohumil.opocensky
b) Veselka u Vimperka, rekreační pobyty, správce: Zdeněk Neužil, tel. +420 728 958 056
e-mail: [email protected]
c) Praha 10 Vršovice, správa + ubytování v Metodistickém semináři
101 00 Praha 10 Vršovice, 28. pluku 15, správce: Bohumil Opočenský, tel. +420 603 759 998,
e-mail: [email protected], skype: bohumil.opocensky
F) METODISTICKÝ SEMINÁŘ
101 00 Praha 10 – Vršovice, 28. pluku 15, seminar-vrsovice.wz.cz
vedoucí semináře: Mgr. Petr Procházka, tel. +420 777 939 267, e-mail: [email protected]
G) MISIJNÍ STŘEDISKO BRÁNA
120 00 Praha 2, Ječná 19, tel. +420 296 214 144, e-mail: [email protected], www.novabrana.cz
vedoucí: Daniela Pajasová
H) ČASOPIS SLOVO A ŽIVOT
redakce: 120 00 Praha 2, Ječná 19, tel. +420 224 919 608, e-mail: [email protected], [email protected]
redakční rada: šéfredaktor Petr Vaďura, Petr Procházka, Filip Jandovský, Miloslav Čech, Ralf Mošt, Pavel Kuchynka,
David Chlupáček, Martin Kukla
I) MISIJNÍ KOORDINÁTORKA
RNDr. Jana Křížová /tajemník RO/, tel. +420 777 634 227, e-mail: [email protected]
J) KAZATELÉ NA ODPOČINKU
farář Václav Svidenský, 379 01 Třeboň, Hliník 829, tel. +420 384 724 542
farář Josef Zajíc, tel. +420 608 704 022
farářka Mgr. Alena Procházková, Zápy 54, 250 01 Brandýs nad Labem, tel. +420 732 545 475,
e-mail: [email protected]
Vysvětlivky užitých zkratek: ne – nedělní shromáždění, nb – nedělní besídka, sk – skupinka, bh – biblická hodina,
mh – modlitební hodina, ml – setkání mládeže, do – setkání dorostu
-5-
Schematismus ECM - stav k 9. 2. 2015
Download

schematismus ECM