www.nexxt-change.org:
Die Unternehmens­
nachfolgebörse
Şirket Devir Borsası
Wenn zwei sich finden … nexxt-change hilft
Unternehmerinnen und Unternehmern bei der
Betriebsübergabe
Viele selbständige Unternehmer suchen einen Nachfolger,
da aus der Familie oder unter den Mitarbeitern kein Übernehmer zur Verfügung steht. Gleichzeitig gibt es viele
en­­ga­gierte Unternehmer und Existenzgründer, die eine be­­
stehen­de Firma übernehmen wollen. Die Unter­­­nehmens­­
nachfolgebörse nexxt-change bietet für beide Gruppen die
optimale Lösung.
Şirket devrinde iki girişimci birbirini bulursa…
nexxt-change şirketlerin devrinde girişimcilere
yardımcı oluyor
Birçok serbest girişimci, ailesi veya çalışanları arasında
işletmesini devralacak kimse olmadığı için, işletmesini
devredebileceği başka kişiler aramaktadır. Aynı zamanda
azimli bir çok işadamı ve girişimci de halihazırda kurulu
olan işletmeleri devralmak istemektedir. Şirket devir
borsası ‚‘‘nexxt-change’’ her iki grup için en iyi çözümü
sunmaktadır.
Erfolgreiche Unternehmensnachfolge sichert
Arbeitsplätze
Der erfolgreiche Generationenwechsel ist nicht nur für das
betreffende Unternehmen, sondern auch volkswirtschaftlich von herausragender Bedeutung. Langjährig bewährte
Strukturen werden erhalten, Erfahrungen und Know-how
an die nächste Unternehmergeneration weitergegeben.
Der Fortbestand zahlreicher Unternehmen und von rund
400.000 Ar­beitsplätzen in Deutschland sind jedes Jahr von
anstehenden Unternehmensübergaben betroffen. Die bundes­
weit größte und unabhängige Unternehmensnachfolgebörse www.nexxt-change.org bietet praktische Unterstützung im Nachfolgeprozess.
Başarılı şirket devirleri istihdamı da güvenceye
almaktadır
Başarılı nesil değişikliği sadece sözkonusu şirket için değil,
aynı zamanda iktisadi açıdan da büyük önem arz etmektedir. Uzun yıllara dayalı oturmuş ve işleyen şirket yapıları
korunurken, tecrübe ve bilgi birikimleri de gelecek
girişimci nesillere aktarılmaktadır.
Her yıl süregelen şirket devirleri Almanya’da birçok şirketin
devamlılığını ve yaklaşık 400.000 kişinin istihdamını etkilemektedir. Federal düzeyde en büyük ve bağımsız şirket
devir borsası olan www.nexxt-change.org devir sürecine
destek olmaktadır.
Nutzen der nexxt-change Unternehmens­
nachfolgebörse
nexxt-change ist ein kostenloser Marktplatz zur Vermittlung von Unternehmensnachfolgen.
Die Internetplattform bietet:
zzein umfangreiches Angebot zu vermittelnder Unterneh-
men
zznachfolgeinteressierte Menschen, die ein Unternehmen
zur Übernahme suchen
zzqualifizierte Betreuung durch kompetente Regionalpartner
zzautomatische Benachrichtigung bei passenden Neu­
inseraten (Abofunktion per E-Mail oder RSS-Feed)
Şirket devir borsası ‘‘nexxt-change’’ in
sağladığı avantajlar
Şirket devir borsası ‘‘nexxt-change’’ ücretsiz bir
platformdur.
Bu internet platformunda sunulanlar:
zzDevredilmeyi bekleyen çok sayıda şirket
zzŞirket devralmak isteyen çok sayıda girişimci
zzKonusunun uzmanı yerel çalışma ortakları sayesinde
kaliteli rehberlik hizmeti
zzUygun yeni ilanlar hakkında düzenli bilgilendirme
(E-Mail ile abonelik özelliği ya da RSS-Feed)
Umfassende Datenbank und Serviceangebote
Die nexxt-change Unternehmensbörse hat das Ziel, den
Generationenwechsel im Mittelstand aktiv zu unterstützen und will Unternehmen und Nachfolgeunternehmer
zusammenbringen. Sie richtet sich vor allem an
zzExistenzgründer und Unternehmer, die im Zuge einer
Nachfolge ein Unternehmen zur Übernahme suchen,
zzUnternehmerinnen und Unternehmer, die einen
Nachfolger suchen, an den sie ihr Unternehmen
übergeben können.
Kapsamlı veri bankası ve servis hizmeti
Şirket devir borsası ‘‘nexxt-change’’ in hedefi orta ölçekli
şirketlerde nesil değişikliğini aktif bir şekilde desteklemek olup, devredilmek istenen işletmelerle bu
işletmeleri devralmak isteyen girişimcileri biraraya
getirmek istemektedir. Hedef kitlesini şu iki grup
oluşturmaktadır:
zzDevralabilecekleri bir şirket arayan girişimciler ve
işadamları
zzŞirketlerini devredebilecekleri kişileri arayan işadamları
Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, im vorhandenen Datenbestand zu recherchieren und auf eines der anonymisierten Inserate zu antworten. Alternativ hierzu kann nach
einer Regis­trierung eine Anzeige online aufgegeben oder
gemein­sam im persön­lichen Gespräch mit einem Regionalpartner ein eigenes Inserat erstellt werden.
Derzeit enthält die Datenbank fast 7.000 Inserate von
Betrieben, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger
suchen, und knapp 3.000 Anzeigen von potenziellen
Kan­didaten – Unternehmerinnen und Unternehmern
auf der Suche nach einem geeigneten Unternehmen.
Ansprechpartner vor Ort sind über 800 Regionalpartner
(u. a. IHK, HWK, Wirtschafts­förderungsgesellschaften,
Kreditinstitute).
Regionalpartner
Yerel Çalışma Ortakları
http://bit.ly/Zq8UpB
Her kullanıcı mevcut veri bankamızda araştırma yapma
ve anonim olarak verilmiş olan ilanlardan birisine cevap
verme imkanına sahiptir. Buna alternatif olarak,
kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra online ilan verilebilir
ya da bir yerel çalışma ortağı ile birebir görüşme yaparak
özel bir ilan hazırlanabilir.
Halihazırda veri bankamızda yaklaşık 7000 şirket devir
ilanı bulunurken, 3.000 civarında da devralacakları
uygun işletmeleri arayan, olası girişimcilere ait ilanlar
bulunmaktadır. Bu konularda danışabileceğiniz 800’ ün
üzerinde yerel çalışma ortağı bulunmaktadır (Sanayi ve
Ticaret Odası (IHK), Zanaatkarlar Odası (HWK), Ekonomi
Destek Kurumları, Kredi Enstitüleri v. b.).
Ansprechpartner auf
Bundesebene
KfW Bankengruppe
KAM Multiplikatoren
Charlottenstr. 33/33A,
10117 Berlin
E-Mail: [email protected]
www.nexxt-change.org
Federal Yetkili Kuruluş:
KfW (Kalkınma Bankası)
Bankalar Grubu
KAM Multiplikatoren
Charlottenstr. 33/33A,
10117 Berlin
E-Mail: [email protected] www.nexxt-change.org
www.nexxt-change.org
Unternehmens­
nachfolgebörse
Şirket Devir Borsası
Die nexxt-change Unternehmensnachfolgebörse ist eine Initiative
des Bundesminsteriums für Wirtschaft und Energie und folgender
Partner:
Şirket devir borsası ‘‘nexxt-change’’ Federal Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı ile aşağıdaki partner kuruluşların ortak bir insiyatifidir:
Ihre Kontaktstelle vor Ort
Yerel İletişim Noktası
Impressum
Künye
Herausgeber
Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de
Editör
Federal Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı (BMWi)
Halkla İlişkiler
11019 Berlin
www.bmwi.de
Gestaltung und Produktion
PRpetuum GmbH, München
Tasarım ve Yapım
PRpetuum GmbH, Münih
Stand
Februar 2014
Son düzenleme
Şubat 2014
Bildnachweis
peshkova – Fotolia
Fotoğraf telifi
peshkova – Fotolia
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ist mit dem audit berufundfamilie® für
seine familien­freundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der
berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der
Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uyguladığı
aile dostu personel politikası nedeniyle ‘‘audit
berufundfamilie’’ ile ödüllendirilmiştir. Bu
sertifika, kamu yararına hizmet eden ‘‘Hertie’’
vakfının bir insiyatifi olan ‘‘berufundfamilie
gGmbH’’ tarafından verilmektedir.
Download

Şirket Devir Borsası (pdf, 426 KB)