D-SMART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
D-SMART ABONNEMENTVERTRAG
Sözleşme Nr.
D-SMART AVRUPA DANIŞMA HATTI
+49 (211) 68 78 580
Vertrags-Nr.
MÜŞTERİ BİLGİLERİ / Kundendaten
Bay
Bayan
Firma
Herr
Frau
Firma
Adı
Soyadı
Vorname
Nachname
Sokak, Ev Nr.
Straße, Nr.
Posta Kodu, Şehir
Pasaport Nr.
PLZ, Ort
Ausweis-Nr.
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Geburtsort
Geburtsdatum
1 9
Ülke
Land
E-Posta
E-Mail
Telefon Nr.
Telefon-Nr.
Fax Nr.
Fax-Nr.
Mobil Nr.
0
0
0
Mobil-Nr.
Üye, Primetürk Europe GmbH ünvanlı şirketin (D-Smart Avrupa) sözleşmeden kaynaklanan bildiriler için bu bilgileri kullanmasını kabul ve beyan eder.
Der Abonnent erklärt sich damit einverstanden, dass die Primetürk Europe GmbH (D-Smart Avrupa) diese Angaben
für vertragliche Mitteilungen nutzt.
Tuttuğu takım
Lieblings Fußballmanschaft
ÜYELİK TİPİ VE SÜRESİ / Abonnement Typ und Dauer
Bireysel Privat Abonnement
Dönüşüm Umstellung
Modül
Yenileme Verlängerung 12 Ay / 12 Monate
Paketler: Pakete
Maxi Avrupa
Ödeme Şekli: Zahlungsart
X
Diğer Sonstige
Peşin Vorkasse
12 Ay 12 Monatlich
HD
Kampanya: Kampagne:
€
* Üyelikler 12 Aylik olup, ”Aydan Aya” sistemi sadece Almanya için geçerlidir. / Gilt nur bei einer 12 monatigen Vertragslaufzeit innerhalb Deutschland
TEKNİK BİLGİLER / Technische Informationen
Receiver / Modul-Nr.
ReceiverModel
HarddiskNr.
Smartcard-Nr.
Dönüşüm yapılan cihazlarda dönüşüm sonrası çıkabilecek kart veya cihaz ile ilgili sorunlardan Primetürk Europe GmbH ve bayileri sorumlu değildir. Alınan ekstra paketler ve Smartpara iadesi mümkün değildir.
OTOMATIK ÖDEME TALIMATI VE CREDITREFORM / Einzugsermächtigung und Creditreform
Banka Bankinstitut
Banka Kodu Bankleitzahl
Hesap Sahibi Kontoinhaber
Hesap Numarası Kontonummer
İş bu suretle Primetürk Europe GmbH’ ı, sözleşme münasebetinden doğan bütün alacakları eğer sözleşmenin imzası esnasında peşin ödenmemişse yukarıda belirtilen hesabımdan
borç kaydı yöntemi uygulanmak suretiyle çekmeye kabili rücu mezun ve yetkili kılarım. Borç kaydı yöntemine iştirake ilişkin koşulları kabul ediyorum.
Ich ermächtige die Primetürk Europe GmbH widerruflich, sämtliche Forderungen aus dem Vertragsverhältnis- soweit diese nicht bei Vertragsschluss bar entrichtet werden- von oben
genanten Konto im Lastschriftverfahren abzubuchen. Die Bedingungen für die Teilnahme am Lastschriftverfahren erkenne ich an.
Primetürk Europe GmbH’ın, sözleşme başvurusu, yürürlüğü ve sona erişi hakkındaki bilgileri Heesenstr. 65, 40549 Düsseldorf adresinde yerleşik CREDITREFORM Düsseldorf Frormann KG şirketine vermesini ve benim hakkımda SCHUFA’dan bilgi almasını kabul ediyorum. Bundan bağımsız olarak Primetürk Europe GmbH, SCHUFA’ya sözleşmeye aykırı davranışlarla ilgili olarak da bilgi verecektir. Bu bildirimler,Bilgilerin Gizliliği Hakkında Federal Kanun uyarınca, yalnızca ilgili bütün tarafların çıkarları gözönünde bulundurulduğunda
uygun olması halinde gerçekleştirilebilir. SCHUFA bilgileri kaydeder ve bunları gerçek kişilerin kredi saygınlığını değerlendirmek üzere AB iç pazarındaki sözleşmeli iş ortaklarına
verir. SCHUFA’nın sözleşmeli iş ortakları öncelikle kredi kuruluşları, kredi kartı ve Leasing şirketleridir. Bunun yanısıra SCHUFA, kredi karşılığı mal ve hizmet sağlayan ticaret ve telekomunikasyon şirketleriyle diğer şirketlere de bilgi verir. SCHUFA, kişisel bilgileri ancak, her vakada haklı çıkarların inandırıcı bir şekilde sergilenmesi halinde verir. Borçluların adres
tespiti için SCHUFA adres bilgilerini ilan eder. SCHUFA bilgileri verirken ayrıca, kredi riskini değerlendirmek üzere veri bankasından hareketle hesaplanan olasılık değerini de bildirir
(Score Yöntemi). Benimle ilgili olarak kayıtları bulunn bilgileri SCHUFA’dan öğrenebilirim.
Ich willige ein,dass Primetürk Europe GmbH der CREDITREFORM Düsseldorf Frormann KG , Heesenstr. 65, 40549 Düsseldorf , Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses Vertrages übermittelt und Auskünfte über mich von der SCHUFA erhält. Unabhängig davon wird Primetürk Europe GmbH der SCHUFA auch Daten auf Grund nicht
vertragsgemässem Verhalten übermitteln.
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt
die Daten an Ihre Vertragspartner im EU- Binnenmarkt um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der
SCHUFA sind vor Allem Kreditinstitute, Kreditkarten-und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen,
die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft
dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt.
Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA Ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus Ihrem Datendbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score Verfahren). Über die mich betreffenden gespeicherten Daten kann ich Auskunft bei der SCHUFA erhalten.
Tarih, İmza
Datum, Unterschrift
ÜYELİK TALİMATI ve İPTAL HAKKI BİLDİRİMİ / Auftragserteilung und Widerrufsbelehrung
Üyelik Talimatı: Sözleşme, Primetürk Europe GmbH tarafindan kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır. Primetürk Europe GmbH, üyesinin kişisel bilgilerini, her türlü danışma,
iletişim, hizmet, pazar geliştirme ve araştırması için kullanmaya yetkilidir (Kabul etmiyorsanız lütfen yandaki kutuyu işaretleyiniz).
İş bu sözleşmeyi imzalamakla, bu sözleşmenin tüm AGB şart ve sonuçlarıyla geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim. Erotik kanalların izlenmesi ve üyelik hakkına sadece 18
yaşını doldurmuş kişiler sahiptir. Üye, Primetürk Europe GmbH ünvanlı şirketin (D-Smart Avrupa) sözleşmeden kaynaklanan bildirimler için bu bilgileri kullanmasını kabul ve beyan
eder.
İptal Hakkı: Sözleşmenizi iki hafta içinde neden belirtmeksizin yazılı olarak (Mektup, Fax veya E-Mail ile) veya aldığınız malı geri göndererek iptal süresi bu bildirimin alınmasıyla
başlar. Zamanında iptal başvurusunu yapmanız veya malı göndermeniz yeterlidir. İptal başvurusu için adres: Primetürk Europe GmbH, Hoffeld Str. 104, D-40235 Düsseldorf, Fax: +49
(0) 211-68 78 58 58, E-Mail: [email protected]
İptalden doğabilecek sonuçlar: İptal durumunda, her iki tarafın aldığı mal ve hizmetler iade edilir ve varsa elde edilmiş haklar ve
avantajlar geri verilir. Aldığınız mal
veya hizmeti eksiksiz ve sağlam olarak iade etmediğiniz takdirde değerini bize ödemeniz gerekir. Malın arızası, ilk teslim alındığı andaki kontrolde dükkanda olabileceği gibi ortaya
çıkarsa bu madde geçerli değildir. Geri ödeme durumunda kalmamak için malin değerini düşecek şeylerden kaçınarak dikkatli kullanabilirsiniz. Bize önceden haber verilmeyen
ödemeli gönderiler hiçbir şekilde kabul edilmez.
İptal hakkını kapsamayan durumlar: PRIMETÜRK EUROPE GmbH yetkili bayilerinde veya ilgili satış noktalarında yapılan üyelikler için iptal hakkı geçerli değildir.
Auftragserteilung: Das Vertragsverhältnis kommt zustande, wenn der Vertrag von Primetürk Europe GmbH bestätigt wird. Der Kunde willigt ein, dass die o.g. Daten zur bedarfsgerechten Gestaltung des Abonnements und für Werbe-Kundenberatung sowie für Marktforschungszwecke von Primetürk Europe GmbH genutzt werden dürfen (Falls nicht einverstanden, bitte ankreuzen).
Mit meiner Unterschrift, erkenne ich die Vertragsbedingungen (AGB) für diesen neuen Vertrag an. Der Abschluss eines Abonnentenvertrages für den Empfang von Erotik Programmen,
kann nur mit Personen erfolgen, die Volljährig und mindestens 18 Jahre alt sind.
Der Abonnent erklärt sich damit einverstanden, dass die Primetürk Europe GmbH
(D-Smart Avrupa) diese Angaben für vertragliche Mitteilungen nutzt.
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Wiederruf
ist zu richten an: Primetürk Europe GmbH , Hoffeld Str.104, D-40235 Düsseldorf, Fax: +49 (0) 211-68 78 58 58, E-Mail: [email protected]
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (Gebrauchsvorteile)
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren , müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung (wie sie im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre) zurückzuführen ist. Im übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was
deren Wert beeinträchtigt. Nachentgelte Sendungen, die nicht vorher mit uns abgesprochen wurden werden nicht zugenommen.
Ausschluss des Widerrufrecht des Verbrauchers: Dieses Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Vertrag direkt in einem Verkaufsraum oder Ladengeschäft eines Vertriebspartners
der Primetürk Europe GmbH abgeschlossen wird und/oder dem Abonnenten kein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht.
D-Smart Cihaz ve Smartcard ayrilmaz bir bütündür. / D-Smart und Smartcard sind eine untrennbare Einheit.
Bayi Adı
Üye Adı
VP Name
Abonnent Vorname
Bayi Nr.
Üye Soyadı
VP Nr.
Abonnent Name
Yer, Tarih
Bayi İmza
Üye İmza
Ort, Datum
Unterschrift des VP
Unterschrift des
Abonnents
Primetürk Europe GmbH
Hoffeldstraße 104
D-40235 Düsseldorf
Telefon
Fax
E-Mail
Web
+49 211 68 78 580
Geschäftsführerin:
+49 211 68 78 58 58
Sevda Boduroğlu
[email protected]
www.dsmartavrupa.com
Amtsgericht: Düsseldorf
HRB 58317
Finanzamt Düsseldorf-Mitte
Steuernummer 133/5861/1995
USt-IdNr. DE 258501395
Bankverbindung (Deutschland / Almanya):
Deutsche Bank
BLZ: 670 700 24 · Kto: 0157 123 00
Ausland/Yurtdışı:
IBAN: DE 67 670 700 240 015712300
BIC (SWIFT) DEUT DE DBMAN
PRIME TÜRK - VERSION 8
BAYİ BİLGİLERİ / VP Informationen
Download

d-smart üyelik sözleşmesi 1 9 0 0 0 - bei KESKINSAT