BASIN AÇIKLAMASI
„Türkler, Şarklılar ve Tatarlar- Brandenburg-Prusya‘da Müslümanlar“
Wustrau Brandenburg-Prusya Müzesi Özel Sergisi ve Etkinlikleri
23. Mart - 5. Ekim 2014.
Wustrau’daki özel sergi, Prusya-Brandenburg’un, 15‘inci yüzyıldan Weimar
Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar olan dönemde, Osmanlı Türkleri ve Avrupa
Tatarları ile olan çok yönlü ilişkilerini konu edinmektedir. Sergi şarktan gelen
insanların ve onların kültürel yaşam dünyalarının nasıl karşılandığının, Türk imajının
korkulan ve şeytanlaştırılan düşmandan kabul görmüş Prusya vatandaşlığına nasıl
değişim geçirdiğinin evrelerini göstermektedir. Özel sergi, 23. Mart‘ta saat 11, 13,
15’de sergi kuratoru Dr. Stephan Theilig tarafından açıklamalı yapılacak sunumlarla
açılacaktır. Sergi ve etkinlikler sadece çarpıcı tarihsel örnekler sunmakla
yetinmeyecek, insanları çeşitli din ve kültürlerle birlikte yaşamın güncel soruları ve
toplumsal önyargı ile karşı karşıya getirecektir.
Örneğin Charlottenburg’un daha 1711’lerde bir Türk Belediye Başkanı olduğunu
biliyor muydunuz? Ya da Büyük Friedrich’in sadece Müslüman Tatarlardan oluşan
bir kavelye alayı olduğunu kim biliyordu? Onlar Prusya Kralı ve Allah için at
koşturuyorlardı. Kral ve halefleri askerler ve aileleri için köyler tahsis etmiş ve
camiler inşa ettirmiştir. 19. yüzyılda Almanya’da şark tutkusu çok büyüktü: Krallar,
Hayvanat Bahçesi müdürleri, Sigara fabrikası sahibleri cami şeklinde makineden
evler, antilop tesisleri, sigara fabrikası yaptırdılar. Berlin yakınlarında ve şehir
içinde gerçek camiiler yaptırıldı. 1896 Berlin sanayi fuarı için Treptower Park`ında
Kahire şehri taklidi inşa edildi.
1839 da Magdeburg’ta liseyi terk eden bir genç, gemi çırağı olarak kaçmaya cesaret
eder. İstanbul’da kötü muameleden dolayı gemiden atlar ve boğulmaktan kurtarılır.
Bu genç, 1878 yılında Berlin Kongresi’nde Osmanlı delegasyonunun başında
Mehmed
Ali
Paşa
olarak
Osmanlı
devletini
temsil
edecektir.
Aynı zamanda 135 eşşiz eser segilenmektedir: Haçlı seferlerinden kalan görkemli
dolaplar (Magdeburglu Paşasının miraslarımış) prusya müslüman süvarilerinden
kalan iki bayrak ve üniformalar gösterilecektir. Gösterilen eserlere, Avrupa müziğini
etkileyen yeniçeri müzik aletleri, 1730 yılından kalan yeniçeri miğferi, Kırım
Kağanı‘nın Kur beyine yazdığı altın mühürlenmiş muhteşem mektupları
bulunacaktır. Kur beyi 17‘yy de Kırım Tatarıyla dostane mektuplaşmalara önem
vermiştir. Şark ressamı olarak ün salmış Wilhelm Gentz’ın iki resmi ve Salomon
Schweigger tarafından 1616‘da ilk kez Almanca’ya çevrilen Kur’an-ı Kerim‘den
başlayan özel Kur’an kolleksiyonu sergilenecektir. Etkiliyici bir nesne olarak
yeniçeri Mehterhanelerinin müzik ağacı ki bugün Alman silahlı kuvvetlerinde hala
Brandenburg-Preußen Museum Stiftung Ehrhardt Bödecker
Eichenallee 7a, 16818 Wustrau, Telefon (03 39 25) 7 07 98, Telefax (03 39 25) 7 07 99
Vorstand: Ehrhardt Bödecker, Dr. Andreas Bödecker
Konto 6123750 015, Weberbank, BLZ 101 201 00, Steuernummer 27/607/00558
E-Mail: [email protected] – www.brandenburg-preussen-museum.de
kullanılmaktadır, gösterilecektir. Ayrıca Prusya‘ya gelen göçmelerin hayat kesitleri
gösterilecek ve diğer Tatar, Osmanlı, Başkurt, Kirgiz eserler sergilenecektir.
Sergi hakkında bilgilendirmek için Yunus Emre Enstitüsü ve Kafkasya, Tatar ve
Türkistan Araştırmaları Enstitüsü (ICATAT) yardımıyla ortak katalog hazırlanmıştır.
Özel „Brandenburg´ta Ali ve Hanife“ adlı bir eğitim programı da ICATAT
Enstitüsünden danışmanlık yapmaktadır.
Sergi geniş refakat programları ile birlikte düşünülmüştür: http://www.brandenburgpreussen-museum.de/muslime-in-brandenburg-preussen.html
v
Video-Clip’li güncel bilgiler için: https://www.facebook.com/BrandenburgPreussenMuseum
veya: http://www.youtube.com/watch?v=fEh19ddpsgo
SERGİ SÜRESİNCE BERLİN YUNUS
BRANDENBURG-PRUSYA
MÜZESİ‘NİN
ETKİNLİKLER
EMRE ENSTİTÜSÜ İLE
BİRLİKTE
YAPACAĞI
Sergi süresince devam edecek diğer aktivitelerin yanısıra, Yunus Emre Enstitüsü ile
Prusya Müzesi hem de Kafkasya, Tatar ve Türkistan Araştırmaları Enstitüsü
(ICATAT) ile ortak etkinlikler gerçekleştireecektir. 11 ve 12 Eylül 2014 tarihinde
Berlin ve Prusya Müzesinde konferanslar olacaktır. Almanya, Türkiye, Litvanya,
Kırım, Polonya ve Tataristan‘dan bilim adamlarının katılacağı konferans güncel ve
tarihsel yönleri ile Türk Alman etkileşimlerini ele alacaktır.
Prusya Müzesi ve Yunus Emre Enstitüsü ortaklaşa olarak Türkçe-Almanca bir kitap
çevirisi ve yayını üzerinde çalışmaktadır. Bu kitap II. Kaiser Wilhelm’in başaşçısının
Türkiye seyahatnamesidir. Aşçı, şansölyenin 1898 yılında Osmanlı Devletini
ziyaretine katılmıştır. Kitapta orginal tasvir ve açıklamaların yanısıra yemek tarifleri
bulunmaktadır.
Yine Yunus Emre Enstitüsü ve Prusya Müzesi birlikte 4. ve 5. Ekim 2014 tarihinde
konser akşamları düzenleyecektir. Konserlerde, Avrupa Müziği‘nin şark muzik
geleneği tarafından etkilenişini konu alacaktır. Proğram Berlin‘den Müzik bilimci
Dr. Jost Lehen tarafından sunulacaktır.
Adres:
Brandenburg-Preußen Museum
Eichenallee 7a
16818 Wustrau
Tel.: (033925) 70 798
www.brandenburg-preussen-museum.de E-Postal: [email protected]
Sergi aşağıda verilen saatler arası gezilebilir.
Nisan-Eylül Salı-Pazar, Saat 10 - 18
Kasım Salı-Pazar, Saat 10 bis 16 Uhr
Özel Sergi 23. Mart Pazar günü Saat 10.00’da açılacaktır.
Kurator tarafından sunumlu refakat saat 11, 13 und 15 olacaktır.
Katılımınızı Önceden bildiriniz istenmektedir.
Download

Wustrau Brandenburg-Prusya Müz