Cotutelle Prosedürü İle Doktora Öğrencilerine verilen Araştırma Bursları
Önemli bilgi:
Internette, bu burs programına başvuruda bulunmak için işlemlerinizi
www.funding-guide.de sayfasından yapmanız gerekiyor. Burs ilanına ve
ardından başvuru portalına doğrudan ulaşabileceğiniz link:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148stipendiendatenbank/?daad=1&detail=57135741&origin=14&page=2&q=&status=
&subjectGrps=
Hedef
≡ „Cotutelle Prosedürü“ denilen uygulamada doktora öğrencileri hem Türkiye’deki
hem Almanya’daki bir eğitim kurumunda doktora eğitimini sürdürür ve iki taraftan
da danışmanlık alır. Bursa müracaat edebilmek için öncelikli şart, Almanya’daki ve
Türkiye’deki 2 üniversite arasında karşılıklı bir anlaşmanın imzalanmış olmasıdır.
Bu sistem içerisinde kalifiye doktora öğrencileri veya doktora sonrası
araştırmacılar Alman öğretim görevlisinin sürekli danışmanlığıyla çalışmalarını
önceden belirlenen sıraya göre ve dönüşümlü olarak hem kendi ülkesinde hem de
Almanya Federal Cumhuriyeti' nde gerçekleştirir ve iki kurumda da doktorasını
yapar. Doktora öğrencisinin Almanya’daki bir yüksek öğrenim kurumundan kabul
alması gereklidir.
Süre
≡ Birbirini izleyen üç yıl içerisinde azami 18 aydır. (Burs öncelikle 12 ay için verilir
ve öğrencinin başarı durumuna göre uzatılabilir).
Başvuru şartları
≡ Yüksek lisans mezuniyet tarihi 6 yıldan fazla olmamalıdır.
≡ Başvuru tarihinde 15 aydan uzun süredir Almanya’da bulunan adayların
başvuruları dikkate alınamaz.
Burs kapsamı
Doktora öğrencileri için aylık 1000 Euro
Sigorta masraflarının karşılanması
Seyahat masrafları için yardım
Bir defaya mahsus olmak üzere araştırma yardımı
Ek olarak belli durumlarda:
Aylık kira yardımı
Seyahat eden aile üyeleri için aylık seyahat yardımı
Dil eğitimi için yardım
Danışmanlar için seyahat ve konaklama yardımı (azami 10 gün, zaman planında
belirtilmelidir).
Başvuru belgeleri
≡ İbraz edilmesi gereken başvuru belgeleri hakkındaki bilgiyi internette
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=57135741&origin=14&page=2&q=&status=3&subjectGr
ps= bulabilirsiniz.
≡ Tüm evraklar portale yüklendikten sonra başvuru formu ekleriyle birlikte
basılarak, üç nüsha
(1 asıl ve 2 fotokopi) halinde ibraz edilmelidir. Tavsiye mektupları (3 adet) ayrı ayrı
kapalı zarf içnde teslim edilmelidir. (Lütfen evraklarda tel zımba yerine ataç
kullanın).
≡ Başvuru belgeleri üç nüsha (1 asıl ve 2 fotokopi) halinde dosya veya poşet
dosyaya konulmadan belli bir sıralama halinde ibraz edilmelidir.
≡ Eksik başvurular DAAD tarafından dikkate alınmayacaktır.
Bu başvurular doğrudan rededilecektir.
Başvuru tarihi ve yeri
≡ Başvuru belgeleri en geç 17 Kasım 2014 tarihine kadar Ankara veya İstanbul'
daki DAAD Bilgi ve Danışma Merkezi’ne ibraz edilmelidir.
Önemli: Başvurular posta yoluyla da gönderilebilir.
●
DAAD Bilgi ve Danisma Merkezi Ankara
Atatürk Bulvari No 141
Bulvar Palas Is Merkezi B Blok D. 96/97
06640 Bakanliklar / Ankara
●
DAAD-İstanbul Bilgi ve Danışma Merkezi
Siraselviler Cad. 78 / 4
TR-34433 Beyoglu - Cihangir / Istanbul
Download

Cotutelle Prosedürü İle Doktora Öğrencilerine verilen