Nastavitelný modulární elektroměr 9911D
Nastavitelný modulární elektroměr 9911D
ELN.B017_P_016
ELN.B017_P_016
Rozměry:
Rozměry:
Technická specifikace:
Technická specifikace:
Napájení:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý měřící proud:
Frekvence:
Třída přesnosti:
Vlastní příkon:
Jmenovitý kmitočet:
Indikace odběru:
3x230V/400V
3x1,5/6A
50Hz
1
2W
50-60Hz
LED A,B,C
Mechanické vlastnosti:
Rozměr:
Upevnění:
Číselník:
Teplotní rozsah:
Max. vlhkost:
Blokace zpětného chodu:
Napájení:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý měřící proud:
Frekvence:
Třída přesnosti:
Vlastní příkon:
Jmenovitý kmitočet:
Indikace odběru:
3x230V/400V
3x1,5/6A
50Hz
1
2W
50-60Hz
LED A,B,C
4 moduly
DIN EN 50022 - šířka 35 mm
automatický, dle nastavení
-20 až +50°C
roční průměr 85%
Ano
Mechanické vlastnosti:
Rozměr:
Upevnění:
Číselník:
Teplotní rozsah:
Max. vlhkost:
Blokace zpětného chodu:
4 moduly
DIN EN 50022 - šířka 35 mm
automatický, dle nastavení
-20 až +50°C
roční průměr 85%
Ano
Impulsní výstup:
Počet impulsů:
Napětí:
Max. délka vedení:
Délka impulsu:
Připojovací svorky:
Limitní hodnoty:
Provedení:
Max. délka vedení:
12000 imp/kWh
12-27V
20m
40ms (30ms – 120ms)
č.20+ č.2160V DC, max. 50mA
Optočlen + NPN tranzistor
20m
Impulsní výstup:
Počet impulsů:
Napětí:
Max. délka vedení:
Délka impulsu:
Připojovací svorky:
Limitní hodnoty:
Provedení:
Max. délka vedení:
12000 imp/kWh
12-27V
20m
40ms (30ms – 120ms)
č.20+ č.2160V DC, max. 50mA
Optočlen + NPN tranzistor
20m
Ostatní informace:
Max. průřez vodiče:
Utahovací moment:
Plombovací kryt:
Krytí (odšroubovaný kryt):
25mm
2 – 5Nm
Ano
IP20
Ostatní informace:
Max. průřez vodiče:
Utahovací moment:
Plombovací kryt:
Krytí (odšroubovaný kryt):
25mm
2 – 5Nm
Ano
IP20
Měřící poměry se mění v pořadí:
2
Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru
zapojen
25/5 -> 40/5 -> 50/5 -> 60/5 -> 75/5 -> 80/5 -> 100/5 -> 120/5 -> 150/5 ->
200/5 -> 250/5 -> 300/5 -> 400/5
Měřící poměry se mění v pořadí:
2
Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru
zapojen
25/5 -> 40/5 -> 50/5 -> 60/5 -> 75/5 -> 80/5 -> 100/5 -> 120/5 -> 150/5 ->
200/5 -> 250/5 -> 300/5 -> 400/5
-> 500/5 -> 600/5 -> 800/5 -> 1000/5 -> 1200/5 -> 1500/5 -> 1600/5 -> 2000/5
-> 2500/5 -> 3000/5 -> 4000/5-> 5000/5 -> 6000/5 -> 5/5 ->
Nastavení měřícího poměru:
Po připojení napětí dojde po 2 sec. k zobrazení aktuálního měřícího poměru
(standardně 5/5).
Pro změnu zmáčkněte tlačítko „SET“ na čelní straně. Opakovaným stlačením
lze nastavit požadovanou hodnotu měřícího poměru. Pro uložení aktuálně
nastavené hodnoty zmáčkněte a přidržte tlačítko „SET“ po dobu 30 sec., dokud
se na LCD nezobrazí počítadlo spotřebovaných kWh (pro každý měřící rozsah
se automaticky vybere vhodný číselný rozsah displeje).
Připojení:
Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození
dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s
elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
-> 500/5 -> 600/5 -> 800/5 -> 1000/5 -> 1200/5 -> 1500/5 -> 1600/5 -> 2000/5
-> 2500/5 -> 3000/5 -> 4000/5-> 5000/5 -> 6000/5 -> 5/5 ->
Nastavení měřícího poměru:
Po připojení napětí dojde po 2 sec. k zobrazení aktuálního měřícího poměru
(standardně 5/5).
Pro změnu zmáčkněte tlačítko „SET“ na čelní straně. Opakovaným stlačením
lze nastavit požadovanou hodnotu měřícího poměru. Pro uložení aktuálně
nastavené hodnoty zmáčkněte a přidržte tlačítko „SET“ po dobu 30 sec., dokud
se na LCD nezobrazí počítadlo spotřebovaných kWh (pro každý měřící rozsah
se automaticky vybere vhodný číselný rozsah displeje).
Připojení:
Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození
dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s
elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
Nestanovený výrobek
Nestanovený výrobek
MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov
IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164
tel.: +420 548 130 180
web: www.manelektro.cz
e-mail: [email protected]
MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov
IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164
tel.: +420 548 130 180
web: www.manelektro.cz
e-mail: [email protected]
Download

Nastavitelný modulární elektroměr 9911D