Optické sensory, Krůžela Adam Kvarta C
-
Infračervená závora
Velice jednoduché zařízení sestávající se z vysílající infračervené diody a přijímací
fotocitlivé diody. Jedna diode vysílá infračervený paprsek, fotocitlivá jej pak přijímá.
Zařízení můžeme nakonfigurovat v případném embedded systému jak potřebujeme,
například aby reagovalo na každé třetí přerušení paprsku, aby reagovalo až po
přerušeném paprsku více jak 3 sekundy a podobně. Záleží čistě na použití zařízení.
Například běžná kuličková myš obsahuje infračervené závory mezi kterými je kolečko s
otvory, a každé přerušení této závory pak znamená posunutí kurzoru o určitou sekvenci.
Pokud tyto závory použijeme dvě, můžeme celkem přesně lokalizovat polohu kurzoru.
Další využití můžeme najít například v měření sloupce vody, kdy se po dosažení určité
hladiny přeruší paprsek. Dále jej můžeme využít například v alarmech.
-
Optočlen
Optočlen je zařízení, které nám umožní ovládat nízkým napětím zařízení s napětím až o
několik set voltů více. Slouží ke galvanickému oddělení dvou obvodů. Zařízení je velice
jednoduché, jde o součástku s LED diodou a fototranzistorem. Pokud do svítivé diody
LED přivedeme proud, tranzistor se otevře. Čím vyšší proud, tím více. Toto zařízení se v
praxi hodí například když potřebujeme ovládat pomocí portů počítače počítače například
osvětlení.
-
Optická myš
Optická myš slouží (jak všichni víme :) ) hlavně k polohování kurzoru po obrazovce. V
optické myši se používá jako snímací zařízení kombinace LED nebo laserové diody s
fotodiodami nebo CCD/CMOS snímačem. Princip je vyhodnocení posuvu obrazu vůči
předchozímu snímku – využívá se k tomu speciálních mikroprocesorů pro zpracování
obrazu v reálném čase s převodem do pohybů os X a Y. Příklad je optická myš Avago
Technologies ADNS-2610 která zpracovává 1512 snímků za vteřinu při rozlišení 18x18
bodů a každý s možností 64 úrovní šedi. LED/Laserová dioda nám osvítí obraz, a
CMOS/CCD chip jej zachytí.
-
Senzor pro měření vzdálenosti efectopmd
Laserový senzor efectorpmd vysílá světelný impulz k objektu jehož vzdálenost je měřena.
Výhoda senzoru je milimetrová přesnost a řešení vše na jednom čipu včetně
vyhodnocovací jednotky.
EFECTORPMD
Optical Mouse
IR Bar
Opto
Download

Optické sensory, Krůžela Adam Kvarta C