Modul externích vstupů
a výstupů
TECHNICKÝ
MANUÁL
BSU-IR
Pro jednotky FUJITSU
split a multisplit
ovládané IR dálkovým
ovládáním
POUŽITÍ
Modul BSU-IR slouží k rozšíření vnitřních jednotek Fujitsu, vybavených bezdrátovým IR dálkovým
ovládáním, o externí kontaktní vstupy a výstupy.
Dodržení montážních pokynů, uvedených v této dokumentaci, je nezbytné pro zajištění technických
parametrů spolehlivého provozu.
Veškeré montážní práce, spojené s instalací a připojením modulu, smí provádět jen osoba s kvalifikací v
oboru montáže a servisu klimatizační techniky Fujitsu, oprávněná k práci na elektrickém a
chladicím zařízení.
Vnitřní jednotka Fujitsu
BSU - IR
výstup “ERROR”
šedý
ON
výstup “CHOD”
fialový
modrý
+
T
vstup “CHLAZENÍ/TOPENÍ”
ON
-
vstup “START/STOP”
+
společný
Deska infrapřijímače
a indikátoru
ERR
zelený
žlutý
oranžový
červený
H/C
POPIS FUNKCE
Vstup Start/Stop. Ovládání beznapěťovým kontaktem (zatížení kontaktu 12VDC/10mA). Sepnutí =
Chod, rozepnutí = pohotovostní stav. V režimu Chod i Pohotovost lze jednotku ovládat dálkovým
ovladačem, přičemž platí priorita posledního přijatého příkazu.
Tento vstup může být variantně vybaven funkcí blokování chodu (nutno specifikovat v objednávce), kdy
po dobu trvání signálu Stop (= rozepnutý kontakt) nelze jednotku zapnout dálkovým ovladačem. Po
ukončení signálu Stop nepřejde jednotka do stavu Chod automaticky, je třeba ji zapnout ručně
pomocí DO.
Vstup Chlazení/Topení. Ovládání beznapěťovým kontaktem (zatížení 12VDC/10mA). Rozepnuto =
režim chlazení, sepnuto = režim topení
Výstup Chod (Operation). Beznapěťový bezkontaktní spínač (optočlen), maximální zatížitelnost
24 VDC/50 mA. Sepnutí indikuje stav jednotky Chod.
Výstup Chyba (Error). Beznapěťový bezkontaktní spínač (optočlen), maximální zatížitelnost
24 VDC/50 mA. Sepnutí indikuje stav jednotky Chyba.
INSTALACE
Při instalaci modulu BSU-IR do jednotky je třeba vyměnit původní elektronickou desku infrapřijímače
jednotky za desku doplněnou o modul. Montáž modulu do jednotky provede Impromat Klima před
expedicí jednotky k zákazníkovi, na základě objednávky. V případě, že je jednotka již
nainstalovaná, je třeba z ní vymontovat desku infrapřijímače a zaslat ji firmě Impromat Klima k
úpravě.
Download

TECHNICKÝ MANUÁL