Atriyoventriküler Nodal Reentran
Taşikardi (AVNRT)
Prof. Dr. Ahmet Vural
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD
Aritmi-Elektrofizyoloji
PSVT
AVNRT
AVRT
Atriyal
%65-70
%25-30
%5-10
%95 Common
%5 Uncommon
Koch’s Triangle
AVNRT
Tipik AVNRT (Slow-Fast)

En sık görülen şekli (%90-95)

QRS<120ms (Dal bloku yoksa)

Retro P’

RP’/RR<0.5

En erken atriyal aktivasyon Koch
üçgeninin tavanında

Antegrad ileti yavaş, retrograd
ileti hızlı
Atipik AVNRT (Fast-Slow)

Nadir görülen şeklidir (%5-10)

Long RP taşikardi

II, III, AVF, V6’ negatif P’
belirgin, V1 pozitf P’

RP’/P’R >0.75

Önce ventrikül sonra atriyum
aktive olur

His kaydında VA>60ms, yüksek
atriyumda VA>100ms

Ekzantrik atriyal aktivasyon
vardır

En erken atriyal aktivasyon,
Koch üçgeninin tabanında

Antegrad ileti hızlı, retrograd
yavaş
Tipik AVNRT (Slow-Fast)
Atipik AVNRT (Fast-Slow)
AVNRT
EFT’ de


Atriyuma iletilmeyen ventrikül uyarısı ile
taşikardinin sonlanması atriyal taşikardiyi
düşündürmez
Bire bir atriyuma iletilen ventrikül uyarısının
kesilmesi ile



A-A-V cevabı atriyal taşikardi
A-V cevabı AVNRT veya AVRT
Pacing ile atriyal aktivasyonun öne çekilmesi
AVRT lehine
Jump ve taşikardi
Olgu




Ani başlayan ve ani sonlanan çarpıntı
atakları
Organik kalp hastalığı bulunmuyor
EKG, normal sinüs ritmi
Taşikardi atağı ile acile müracaat ediyor
Olgu




Bayan hasta, 55y
Ani başlayan ve ani sonlanan çarpıntı
atakları
Oranik kalp hastalığı bulunuyor
Medikal tedaviye cevapsız
Olgu
Olgu
Olgu

Spontan AH uzaması ve ikili eko vuru
Olgu
TEŞEKKÜRLER
Download

Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi (AVNRT)