20
R
17 18 19
MANELER
16
17:24
Digitální spínací hodiny DHC20
15
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
14
Digitální zobrazení času a nastavení
12 13
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
D01
11
Denní program
Nejkratší interval sepnutí: 15 minut
Rezerva chodu: 15 dní od ztráty napájení při teplotě +20°C
MAN81036
Digitální spínací hodiny DHC15A
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
Týdenní a denní program
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
Nejkratší interval sepnutí: 1 minuta
Přepínač : trvalé zapnutí/vypnutí/automatický chod
Rezerva chodu: 3 roky od výroby při teplotě +20°C
MAN81038
Digitální spínací hodiny DHC15B
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
Automatický přechod na letní čas
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
Nejkratší interval sepnutí: 1 minuta
Přepínač : trvalé zapnutí/vypnutí/automatický chod
Rezerva chodu: 3 roky od výroby při teplotě +20°C
22
44
55
17:24
6
6
7
7
88
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
11
33
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
A1
21
2233 00
2222
9
MAN81046
www.manelektro.cz
R
20
MANELER
17 18 19
Digitální spínací hodiny DHC20
17:24
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
Denní program
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
16
Digitální zobrazení času a nastavení
15
Nejkratší interval sepnutí: 15 minut
Rezerva chodu: 15 dní od ztráty napájení při teplotě +20°C
12 13
14
D01
11
Možnost ruční aktivace/deaktivace
Tlačítka pro spuštění/ukončení programovacího režimu
Ovládací tlačítka nastavení intervalů
Grafický display pro zobrazení nastavených hodnot
Parametry :
Označení
MAN81036
Hlavní obvod ( kontakt )
Spínací výkon
odporová zátěž.
induktivní zátěž cosφ=0,6
žárovková zátěž
16 A/250 V a.c.
2,5 A/250 V a.c.
1000 W
mechanická
elektrická ( při plném zatížení )
10 000 000 cyklů
1 000 000 cyklů
Životnost
Časový obvod
15 min
+/- 1s/den při 25oC
150 hodin (po ztrátě napájení při 25oC )
48on + 48off
Minimální interval sepnutí
Přesnost chodu
Rezerva chodu
Počet paměťových míst
Napájecí obvod
Jmenovité napájecí napětí
Příkon
Jmenovitý kmitočet
Ue
fn
230 V a.c.
5VA
50 Hz
Ostatní údaje
22
55
17:24
6
6
7
7
88
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
11
44
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
B1
00
33mm
DIN EN 50022-šířka2
35
2
2222
IP20
0,5 - 6 mm2
2,12x (0,5 - 2,5) mm2
II
-10 ÷ 55 °C
libovolná
ano
33
Upevnění na lištu
Krytí
Připojení
Třída ochrany
Teplota okolí
Pracovní poloha
Ruční přepínač trvale zapnuto/vypnuto
www.manelektro.cz
20
R
17 18 19
MANELER
17:24
85
54
45
16
20
49
49
65
65
16
15
20
14
85
12 13
45
11
D01
20
16
20
85
6
6
7
7
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
17:24
88
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
B2
MAN81036
1ks
200g
55
Katalogové označení
Balení
Hmotnost
22
44
Ostatní informace
11
33
21
2233 00
2222
www.manelektro.cz
R
20
MANELER
17 18 19
Digitální spínací hodiny DHC15A
17:24
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
Týdenní a denní program
16
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
Nejkratší interval sepnutí: 1 min
15
Přepínač trvalé zapnutí/vypnutí/automatický chod
Rezerva chodu: 3 roky od výroby při +20 °C
12 13
11
14
D01
Tlačítka pro nastavení časů s přesností na 1 min.
Tlačítko pro spuštění programovacího režimu
Manuální sepnutí výstupního kontaktu režim on/off
Tlačítko pro návrat k továrnímu nastavení a vymazaní
všech nastavených hodnot
Potvrzovací tlačítko pro uložení nastavených hodnot
Parametry :
Označení
MAN81038
Hlavní obvod ( kontakt )
Spínací výkon
16 A/250 V a.c.
2,5 A/250 V a.c.
1000 W
odporová zátěž.
induktivní zátěž cosφ=0,6
žárovková zátěž
Časový obvod
1 min
denní, týdenní
+/- 2,5s/den při 20oC
3 roky (od výroby při 20oC )
pevně přednastavené 1)
20
Minimální interval sepnutí
Program
Přesnost chodu
Rezerva chodu
Bloky dnů v týdnu
Počet paměťových míst
Napájecí obvod
Jmenovité napájecí napětí
Příkon
Jmenovitý kmitočet
Ue
fn
230 V a.c.
5VA
50 Hz
Ostatní údaje
55
17:24
6
6
7
7
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
22
88
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
C1
PO÷NE; PO÷SO; PO÷PÁ; SO+NE; PO; ÚT; ST; ČT; PÁ; SO; NE
11
44
1)
00
33mm
DIN EN 50022-šířka2
35
2
2222
IP20
0,5 - 6 mm2
2,12x (0,5 - 2,5) mm2
II
-10 ÷ 55 °C
libovolná
ano
33
Upevnění na lištu
Krytí
Připojení
Třída ochrany
Teplota okolí
Pracovní poloha
Ruční přepínač trvale zapnuto/vypnuto
www.manelektro.cz
20
R
Rozměry :
17 18 19
MANELER
17:24
85
35
45
16
20
49
49
65
65
16
15
20
14
45
12 13
85
11
D01
20
16
20
85
6
6
7
7
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
17:24
88
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
C2
MAN81038
1ks
150g
55
Katalogové označení
Balení
Hmotnost
22
44
Ostatní informace
11
33
21
2233 00
2222
www.manelektro.cz
R
20
MANELER
17 18 19
Digitální spínací hodiny RGC15B
17:24
Ke spínání zátěže max. 16A/250V v reálném čase
Automatický přechod na letní čas
16
Nastavení časů sepnutí: tlačítky z čela přístroje
Nejkratší interval sepnutí: 1 min
15
Přepínač trvalé zapnutí/vypnutí/automatický chod
Rezerva chodu: 3 roky od výroby při +20 °C
12 13
11
14
D01
Tlačítka pro nastavení časů s přesností na 1 min.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci letního času
Tlačítko pro spuštění nastavení hodin
Manuální sepnutí výstupního kontaktu režim on/off
Tlačítko pro návrat k továrnímu nastavení a vymazaní
všech nastavených hodnot
Tlačítko pro spuštění programovacího režimu
Parametry :
Označení
MAN81038
Hlavní obvod ( kontakt )
Spínací výkon
16 A/250 V a.c.
2,5 A/250 V a.c.
1000 W
odporová zátěž.
induktivní zátěž cosφ=0,6
žárovková zátěž
Časový obvod
1 min
denní
+/- 2,5s/den při 20oC
3 roky (od výroby při 20oC )
ne
20
Minimální interval sepnutí
Program
Přesnost chodu
Rezerva chodu
Bloky dnů v týdnu
Počet paměťových míst
Napájecí obvod
Jmenovité napájecí napětí
Příkon
Jmenovitý kmitočet
Ue
fn
230 V a.c.
5VA
50 Hz
Ostatní údaje
22
55
17:24
6
6
7
7
88
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
11
44
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
D1
00
33mm
DIN EN 50022-šířka2
35
2
2222
IP20
0,5 - 6 mm2
2,12x (0,5 - 2,5) mm2
II
-10 ÷ 55 °C
libovolná
ano
33
Upevnění na lištu
Krytí
Připojení
Třída ochrany
Teplota okolí
Pracovní poloha
Ruční přepínač trvale zapnuto/vypnuto
www.manelektro.cz
20
R
Rozměry :
17 18 19
MANELER
17:24
85
35
45
16
20
49
49
65
65
16
15
20
14
45
12 13
85
11
D01
20
16
20
85
6
6
7
7
9
9
1100
18 119
1177 18
9 2
200
1166
5
5
2
1
1
1
17:24
88
12
1
1111 12
1
3
3
114
4
D2
MAN81046
1ks
150g
55
Katalogové označení
Balení
Hmotnost
22
44
Ostatní informace
11
33
21
2233 00
2222
www.manelektro.cz
Download

MANELER - MAN Elektro sro