Ceník
srpen 2014
Bytové vodoměry
Domovní vodoměry
Průmyslové vodoměry
Hydrantové nástavce
Rádiový systém
Indukční průtokoměry
Služby
www.kapka-vodomery.cz
KAPKA spol.s r.o.
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
2
Obsah
Bytové vodoměry
ELSTER studená/teplá voda
3
ENBRA studená/teplá voda
3
SENSUS studená/teplá voda
3
KADEN studená/teplá voda
4
MADDALENA stud./teplá voda
4
Domovní vodoměry
ELSTER st.voda bez výst.
5
ELSTER st.voda s imp.výst
6
ELSTER příslušenství
6
SENSUS st.voda bez výst.
7
SENSUS st.voda s imp.výst
7
SENSUS st.voda, systém HRI
7
SENSUS systém HRI
7
SENSUS teplá a horká voda
9
ITRON studená voda
KAPKA, spol s r.o.
autorizované metrologické středisko K-31
10
Průmyslové vodoměry
Bylany 85
CZ - 284 01 Kutná Hora
ELSTER st.voda Horizontální
11
ELSTER st.voda Sdružené
11
SENSUS st.voda MeiStream
12
tel:
+420 327 512 918
SENSUS st.voda Horizontální
13
fax:
+420 327 511 648
SENSUS st.voda Sdružené
13
email:
[email protected]
SENSUS teplá voda
13
web:
www.kapka-vodomery.cz
SENSUS horká voda
14
Příslušenství pro prům.vodoměry
15
Hydrantové vodoměry
ELSTER h
hydr.
d vodoměry
d ě
16
ELSTER hydr. nástavce
16
Součásti rádiového systému
17
GSM brána
17
Všechny uvedené výrobky jsou
typově schváleny a ověřeny v
Software
17
ČR, resp. v EU
18
Na všechny uvedené výrobky
Rádiový systém
Indukční průtokoměry SIEMENS
MAG 5100 W, MAG 8000
VODOSTOP
poskytujeme záruční lhůty dle
Systém ochrany majetku
18
Vdoměrné příslušenství
Vodoměrné příslušenství
19
Metrologické úkony
20
Opravy
20
Ostatní
20
Ceník služeb
výrobce
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
3
Bytové vodoměry ELSTER, ENBRA, SENSUS
Jednovtokové suchoběžné vodoměry na studenou a teplou vodu
ELSTER S100
PICOFLUX EV
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1,5
1,5
2,5
1/2
1/2
3/4
3/4
30 / 90
30 / 90
30 / 90
30 / 90
10
10
10
10
80
110
130
130
ELSTER S100
PICOFLUX EV, Pulzní výstup
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1,5
1,5
2,5
1/2
1/2
3/4
3/4
30 / 90
30 / 90
30 / 90
30 / 90
10
10
10
10
80
110
130
130
ENBRA EV
Pulzní výstup
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
15
1,5
2,5
1/2
3/4
30 / 90
30 / 90
10
10
110
130
SENSUS Residia JET-C FS
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1/2
30 / 90
10
110
SENSUS Residia JET
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1,5
1,5
2,5
1/2
1/2
3/4
3/4
30 / 90
30 / 90
30 / 90
30 / 90
10
10
10
10
80
110
130
130
Cena
Kč
390,00
390,00
490,00
490,00
Cena
Kč
895,00
895,00
920,00
920,00
Cena
Kč
1 185
185,00
00
1 495,00
Cena
Kč
380,00
Cena
Kč
490,00
390,00
530,00
530,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
4
Bytové vodoměry KADEN, MADDALENA
Jednovtokové suchoběžné vodoměry na studenou a teplou vodu
KADEN S050
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená voda
1,5
1/2
40
16
110
KADEN S055
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená voda
1,5
1/2
90
16
110
MADDALENA CD ONE TRP
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená voda
1,5
2,5
1/2
3/4
30
30
16
16
110
130
MADDALENA CD ONE TRP
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
teplá voda
1,5
2,5
1/2
3/4
90
90
16
16
110
130
Rádio modul RF.PNV
pro vodoměr CD ONE TRP
Popis
390,00
Cena
Kč
390,00
Cena
Kč
977,00
1 177,00
Cena
Kč
977,00
1 177,00
Cena
Kč
Rádio modul pro vodoměr Maddalena CD ONE TRP
790,00
MADDALENA CD SD Plus
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1/2
30 / 90
16
110
MADDALENA CD SD Plus RF
s přípravou pro radiomodul
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
studená / teplá voda
1,5
1/2
30 / 90
16
110
Rádio modul RF.EV
pro vodoměr CD SD Plus RF
Popis
Cena
Kč
390,00
Cena
Kč
440,00
Cena
Kč
Rádio modul pro vodoměr Maddalena CD SD Plus RF
USB modem
pro radiomoduly MADDALENA
Cena
Kč
Popis
790,00
Cena
Kč
USB modem
d
pro radiomoduly
di
d l MADDALENA
1 980
980,00
00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
5
Domovní vodoměry ELSTER
na studenou vodu
Vícevtokové mokroběžné vodoměry na studenou vodu
ELSTER M100
ARTIST MNR
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B, resp. C
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3,5
6
6
10
15
15
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
DN50 přír.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
165
165
190
165
190
175
260
260
300
270
270
Cena
Kč
835,00
835,00
835,00
835,00
835,00
1 490,00
1 590,00
2 090,00
3 290,00
5 990,00
5 990,00
Vícevtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu
ELSTER M120
ARTIST MTR
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B, resp. C
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
1,5
1,5
2,5
,
2,5
6
10
15
15
1/2
3/4
3/4
3/4
1
1 1/2
2
DN50 přír.
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
165
165 nebo 190
165
190
260
300
270
270
1 780,00
1 780,00
1 780,00
,
1 780,00
2 190,00
3 550,00
8 270,00
8 270,00
Cena
Kč
Objemové mokroběžné vodoměry na studenou vodu
ELSTER V200
Q3
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
Třída přesnosti B
4
10
3/4
1
50
50
16
16
190
260
ELSTER V200-P
Polymerový vodoměr
Q3
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
Třída přesnosti B
4
10
3/4
1
50
50
16
16
190
260
1 500,00
3 400,00
Cena
Kč
950,00
na dotaz
Vícevtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu s rádio modulem
ELSTER M210
s vestavěným rádio modulem
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
Třída přesnosti B
2,5
3/4
50
16
190
Cena
Kč
na dotaz
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
6
Domovní vodoměry ELSTER
na studenou vodu
Vícevtokové mokroběžné vodoměry s impulzním výstupem K=100l, K=1000l
ELSTER M100
ARTIST MNR-K-N
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B, resp. C
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3,5
6
6
10
15
15
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
DN50 přír.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
165
165
190
165
190
175
260
260
300
270
270
Cena
Kč
935,00
935,00
935,00
935,00
935,00
1 590,00
1 690,00
2 190,00
3 390,00
6 090,00
6 090,00
Vícevtokové mokroběžné vodoměry s impulzním výstupem K=1l, K=10l, K=100l, K=1000l
ELSTER M100
ARTIST MNR-K
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
2,5
6
10
15
15
3/4
1
1 1/2
2
p
DN50 přír.
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
165 nebo 190
175 nebo 260
300
270
270
1 890,00
2 490,00
4 090,00
7 290,00
,
7 290,00
ELSTER M100
ARTIST MNRS-K
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
svislá montážní poloha
třída přesnosti A
2,5
6
10
3/4
1
1 1/2
50
50
50
16
16
16
105
150
200
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti A
2 400,00
3 800,00
5 900,00
Příslušenství pro domovní vodoměry (snímače impulzů)
REED-DISK T162
pro vodoměry MNR-K-N
100 l / imp.
1000 l / imp.
Falcon PR6
pro nové vodoměry M100
1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.
1 890,00
Falcon RF TPR6 standard
včetně radiomodulu
RF 868 MHz (konstrukce PR6 RF)
3 100,00
610,00
610,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
7
Domovní vodoměry SENSUS
na studenou vodu
Vícevtokové mokroběžné vodoměry na studenou vodu
SENSUS 420
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B, resp. C
1,5
2,5
2,5
3,5
6
6
10
1/2
3/4
3/4
1
1
5/4
6/4
40
40
40
40
40
40
40
16
16
16
16
16
16
16
165
165
190
260
260
260
300
SENSUS XN
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
15
2
40
16
270
Cena
Kč
939,00
939,00
989,00
1 776,00
1 880,00
2 285,00
3 028,00
Cena
Kč
6 200,00
Vícevtokové mokroběžné vodoměry s impulzním výstupem
SENSUS XN-RK
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
15
2
40
16
270
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
40
40
16
16
190
1 060,00
1 160,00
40
40
16
16
165
190
1 160,00
1 260,00
Cena
Kč
6 675,00
Domovní vodoměry SENSUS
na studenou vodu
Připravené pro připojení impulzního a datového systému HRI
Objemové vodoměry s kompozitními pouzdry
SENSUS 620-C
Qn
3
m /hod.
libovolná montážní poloha
Třída přesnosti C
Plastové počítadlo se stírátkém:
1,5
1/2
2,5
3/4
Počítadlo sklo-měď:
1,5
1/2
2,5
3/4
R
"
165 1)
Cena
Kč
1) Lze dodat v délkách 110, 114, 130, 134, 170 mm
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
8
Domovní vodoměry SENSUS
na studenou vodu
Připravené pro připojení impulzního a datového systému HRI
Objemové vodoměry s mosazným pouzdrem
SENSUS 620
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
plastové počítalo se stírátkem
1,5
2,5
3,5
6
6
10
1/2
3/4
1
1
5/4
6/4
40
40
40
40
40
40
16
16
16
16
16
16
260
260
260
300
PN
bar
Staveb. délka
mm
16
-
PN
bar
Staveb. délka
mm
16
16
165
190
930,00
955,00
16
16
16
16
16
190
260
260
260
300
1 055,00
1 755,00
1 735,00
2 145,00
2 975,00
Staveb. délka
mm
110 1)
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
Staveb. délka
mm
165 1)
190 2), 3), 4)
Cena
Kč
1 335,00
1 335,00
4 520,00
4 890,00
5 280,00
5 485,00
1) Lze dodat v délkách 110, 130, 170 mm.
2) Lze dodat i v délce 165 mm.
3) Lze dodat s vyměnitelnou kapslí
SENSUS 620
Qn
3
m /hod.
koaxiální vodoměr do vodoměrných šachet
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
1,5
6/4
40
montážní klíč pro vodoměr 620 M
R
"
Tmax
°C
Cena
Kč
1 380,00
2 240,00
Vícevtokové suchoběžné vodoměry
SENSUS 405S
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
plastové počítadlo
1,5
1/2
40
2,5
3/4
40
hermeticky uzavřené počítadlo sklo-měď
2,5
3/4
40
3,5
1
40
6
1
40
6
5/4
40
10
6/4
40
Cena
Kč
Jednovtokové mokroběžné vodoměry
SENSUS 820
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
1,5
2,5
1/2
3/4
40
40
16
16
190
Cena
Kč
1 155,00
1 225,00
1) Lze dodat i vdélkách 115 a 170 mm
Impulzní a datový systém pro domovní vodoměry
Systém HRI
Název
Cena
Kč
HRI induktivní sensor s výstupem 1, 10, 100 nebo 1000 l / imp.
HRI ind. sen. s datovým výstupem M-Bus/MiniBus a výst. 1, 10, 100 nebo 1000 l / imp.
MiniPad - induktivní hlavice pro HRI s impulsním výstupem
Sensus((S))cout-S rádiotransponder pro systém Sensus((S))cout
Impulzní číslo a typ snímače je třeba definovat při objednávce
890,00
1 090,00
950,00
1 580,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
9
Domovní vodoměry SENSUS
na teplou a horkou vodu 90°C a 130°C
Vícevtokové suchoběžné vodoměry - závitové připojení
SENSUS AN90
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
1,5
1,5
2,5
3,5
6
6
10
1/2
3/4
3/4
1
1
5/4
6/4
90
90
90
90
90
90
90
16
16
16
16
16
16
16
165
190
190
260
260
260
300
SENSUS AN130
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
1,5
1,5
2,5
3,5
6
10
1/2
3/4
3/4
1
1
6/4
130
130
130
130
130
130
16
16
16
16
16
16
165
190
190
260
260
300
Cena
Kč
2 760,00
2 865,00
2 865,00
3 665,00
3 880,00
3 880,00
5 400,00
Cena
Kč
3 640,00
3 640,00
3 690,00
4 400,00
4 400,00
6 070,00
Vícevtokové suchoběžné vodoměry - přírubové připojení
SENSUS AN130
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
1,5
2,5
3,5
6
10
3/4
3/4
1
1
6/4
130
130
130
130
130
16
16
16
16
16
190
190
260
260
300
SENSUS AN130
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
PN 25 bar
1,5
2,5
3,5
6
10
3/4
3/4
1
1
6/4
130
130
130
130
130
25
25
25
25
25
190
190
260
260
300
Cena
Kč
5 020,00
5 030,00
5 490,00
5 520,00
7 410,00
Cena
Kč
5 630,00
5 730,00
6 600,00
6 650,00
8 490,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
10
Domovní vodoměry ITRON
na studenou vodu
Objmové suchoběžné vodoměry na studenou vodu
ITRON AQUADIS +
Q3
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
2,5
2,5
3/4
3/4
30
30
16
16
165
190
ITRON AQUADIS
Qn
3
m /hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
4
6,3
3/4
1
30
30
16
16
190
260
Cena
Kč
1 070,00
1 070,00
Cena
Kč
1 390,00
4 220,00
Jednovtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu
ITRON FLODIS
Qn
m3/hod.
R
"
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
p
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti C
,
2,5
4
6,3
10
3/4
3/4
1
1 1/4
30
30
30
30
16
16
16
16
165,, 190
190
260
260
Cena
Kč
,
1 060,00
1 400,00
2 870,00
2 970,00
Příslušenství - impulzní a datový snímač
CYBLE NF
Název
počet litrů
na pulz
jeden výstup s kompenzací zpětných toků
Cyble NF 001
Cyble NF 010
Cyble NF 100
Cyble NF 002
Cyble NF 025
1
10
100
2,5
25
CYBLE VF
Název
počet litrů
na pulz
dva výstupy, jeden s kompenzací zpětných
toků, identifikace směru proudění
Cyble VF 001
Cyble VF 010
Cyble VF 100
Cyble VF 002
Cyble VF 025
Cyble MBUS
1
10
100
2,5
25
MBUS protokol
Cena
Kč
1 460,00
1 460,00
1 460,00
1 460,00
1 460,00
Cena
Kč
1 620,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
1 620,00
1 730,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
11
Průmyslové vodoměry ELSTER
na studenou vodu
Horizontální vodoměry Woltmannova typu
ELSTER H4000
HELIX WP
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
15
15
25
40
60
100
150
250
400
600
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
10/16
300
200
200
225
250
250
300
350
450
500
ELSTER H4000
HELIX WP - stavební délky WS
Qn
m3/hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
15
25
40
60
50
65
80
100
50
50
50
50
10/16
10/16
10/16
10/16
270
300
300
350
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
Cena
Kč
8 390,00
8 390,00
8 890,00
9 100,00
10 490,00
12 390,00
22 500,00
28 400,00
44 990,00
51 090,00
Cena
Kč
8 390,00
8 890,00
9 100,00
10 490,00
Měřicí vložky
Položka
Cena
Kč
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
6 550,00
6 550,00
7 200,00
7 200,00
8 200,00
18 890,00
20 590,00
Sdružené vodoměry Woltmannova typu
ELSTER C4000
INLINE WPV - kombinace
Qn
m3/hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
15
40
60
50
80
100
50
50
50
10/16
10/16
10/16
270
300
350
Cena
Kč
27 500,00
32 900,00
36 900,00
Měřicí vložky
Položka
Cena
Kč
DN 50
DN 80
DN 100
20 625,00
24 675,00
26 175,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
12
Průmyslové vodoměry SENSUS
na studenou vodu
Vodoměry typu MeiStream
SENSUS MeiStream
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
Stavební délky totožné s WP-Dynamic
40
40
50
100
120
160
250
40
50
65
80
100
125
150
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
220
200
200
200 nebo 225
250
250
300
9 100,00
9 450,00
9 900,00
10 100,00
12 550,00
17 000,00
26 100,00
SENSUS MeiStream
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
Stavební délky totožné s WS-Dynamic
40
50
100
120
250
50
65
80
100
150
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
270
300
300
360
500
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
10 100,00
11 100,00
11 250,00
16 500,00
33 600,00
Měřicí vložky
Položka
Cena
Kč
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
5 884,00
5 884,00
5 884,00
5 884,00
5 884,00
7 884,00
13 266,00
SENSUS MeiStream Plus
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Stavební délky totožné s typy Meijet
WS-Dynamic, WP-Dynamic
35
40
63
100
50
65
80
100
50
50
50
50
16
16
16
16
200, 270, 300
200, 300
200, 225, 300, 350
250, 350, 360
libovolná montážní poloha
třída přesnosti C
Cena
Kč
10 100,00
11 100,00
11 250,00
16 500,00
Měřicí vložky
Položka
Cena
Kč
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
6 484,00
6 484,00
6 484,00
6 484,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
13
Průmyslové vodoměry SENSUS
na studenou vodu
Horizontální vodoměry Woltmannova typu
SENSUS WP-Dynamic
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
40
50
70
120
230
250
450
800
1250
1400
2000
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
220
200
200
200 nebo 225
250
250
300
350
450
500
500
9 100,00
9 450,00
9 900,00
10 100,00
12 550,00
17 000,00
26 100,00
31 400,00
56 200,00
70 900,00
82 500,00
Cena
Kč
Sdružené vodoměry Woltamnnova typu
SENSUS MEITWIN
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
2,5 / 50
2,5 / 70
2,5 / 120
2,5 / 180
50
65
80
100
50
50
50
50
16
16
16
16
270
270
300
360
SENSUS WPVD
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
10 / 400
150
50
16
500
26 600,00
28 300,00
31 900,00
33 900,00
Cena
Kč
45 200,00
Průmyslové vodoměry SENSUS
na teplou vodu 90°C
Horizontální vodoměry Woltmannova typu
SENSUS MeiStream FS
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Stavební délky totožné s WP-Dynamic
25
25
25
25
60
60
60
60
50
50
65
65
80
80
100
100
90
90
90
90
90
90
90
90
16
16
16
16
16
16
16
16
200
270
200
300
225
300
250
360
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
Cena
Kč
10 300,00
10 700,00
11 100,00
11 750,00
11 900,00
13 000,00
15 900,00
17 600,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
14
Průmyslové vodoměry SENSUS
na horkou vodu 130°C
Horizontální vodoměry Woltmannova typu
SENSUS WP-Dynamic
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
libovolná montážní poloha
třída přesnosti B
10
15
25
45
70
100
150
250
500
600
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
220
200
200
200 nebo 225
250
250
300
350
450
500
10 400,00
11 500,00
11 900,00
12 700,00
16 700,00
22 900,00
35 100,00
39 500,00
73 700,00
90 300,00
Cena
Kč
Vertikální vodoměry Woltmannova typu
SENSUS WS-Dynamic
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
15
25
40
60
150
50
65
80
100
150
130
130
130
130
130
16
16
16
16
16
270
300
300
360
500
SENSUS WS-Dynamic
Qn
3
m /hod.
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
vodorovná montážní poloha
třída přesnosti B
15
25
40
60
150
50
65
80
100
150
130
130
130
130
130
40
40
40
40
40
270
300
300
360
500
tlak PN 16
tlak PN 40
11 500,00
12 450,00
13 800,00
18 400,00
,
38 900,00
Cena
Kč
27 900,00
26 200,00
27 800,00
32 900,00
59 600,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
15
Průmyslové vodoměry
příslušenství
Příslušenství pro Woltmannovy vodoměry ELSTER (vysílače impulzů)
Popis
Cena
Kč
T160
T180
Reed Kontakt
Optoelektronický
1 700,00
3 890,00
Falcon PR6
Falcon PR7
Falcon PR7 pro DN 150 - 300
1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.
1 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.
10 l / imp. + 10, 100 nebo 1000 l / imp.
1 890,00
2 190,00
2 190,00
Falcon RF TPR6 standard
včetně radiomodulu
RF 868 MHz (konstrukce PR6 RF)
RF 868 MHz (konstrukce PR7 RF)
3 100,00
3 100,00
Příslušenství pro Woltmannovy vodoměry SENSUS (vysílače impulzů)
HRI-MEI
Pro vodoměry MeiStream
Popis
délky impulzů: 32, 128 nebo 500 ms
10, 100 nebo 1000 l / imp. standard
10, 100 nebo 1000 l / imp. CDL (s konektory pro datalogger CDL)
Impulzní čísloo i délku impulzu je třeba předem definovat v objednávce
Scout-Mei
Pro vodoměry MeiStream
Popis
se zabudovaným radiomodulem
Scout-Mei
REED R-01
Pro vodoměry WP, WS, WP QF
Popis
Cena
Kč
Cena
Kč
3 950,00
Cena
Kč
REED R 01
REED R 02
REED RD-01
Pro vodoměry WP-Dynamic,
WS-Dynamic, Meijet, Meitwin,
WPVD
Popis
OPTO
Pro vodoměry WP, WS, WP QF
Popis
do 50°C
do 130°C
1 840,00
2 130,00
Cena
Kč
REED RD 01
REED RD 02
do 50°C
do 130°C
1 840,00
2 130,00
Cena
Kč
OPTO OP 01
OPTO OP 02
OPTO OP 01
OPTO OP 02
OPTO
Pro vodoměry WP-Dynamic,
WS-Dynamic, Meijet, Meitwin,
WPVD
2 590,00
3 090,00
do 50°C
do 130°C
do 50°C
do 130°C
K=1000
K=1000
K=100
K=100
Popis
3 360,00
4 610,00
4 610,00
6 450,00
Cena
Kč
OPTO OD 01
OPTO OD 02
OPTO OD 03
OPTO OD 04
OPTO OD 07 - 24 S
OPTO OD 07 - 24 V
do 50°C
do 130°C
do 50°C
do 130°C
K=1000
K=1000
K=100
K=100
celkové snímání imp. a identifikace směru proudění
přímá identifikace impulzů v obou směrech proudění
3 360,00
4 610,00
4 610,00
6 450,00
6 450,00
6 450,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
16
Hydrantové vodoměry ELSTER
na studenou vodu
Hydrantové vodoměry a nástavce
M120
STM-E
Hydrantový nástavec
včetně vodoměru
STM-T
Hydrantový suchoběžný
vodoměr bez nástavce
dle DIN 14375
STW
Hydrantový suchoběžný
vodoměr bez nástavce
dle DIN 14375
Hydrantový nástavec
bez vodoměru
Typ
Qn
3
m /hod.
Tmax
°C
PN
bar
Popis
Objednací
číslo
A
2,5
50
10/16
C
6
50
10/16
Qn
3
m /hod.
Tmax
°C
PN
bar
Popis
Objednací
číslo
6
10
50
50
16
16
DN 25
DN 40
-
Qn
3
m /hod.
Tmax
°C
PN
bar
Popis
Objednací
číslo
15
25
50
50
16
16
DN 50
DN 65
1104655
1104809
DN
Popis
Objednací
číslo
50
50
Podle DIN 1435 - hliník
Podle DIN 1435 - ocel
0649902
0643920
2 výpustné kohouty H
Ocel 0652962
Hadicové šroubení
1 výpustná kohout
Ocel 0652970
1 hadicová přípojka
Cena
Kč
na vyžádání
na vyžádání
Cena
Kč
na vyžádání
na vyžádání
Cena
Kč
na vyžádání
na vyžádání
Cena
Kč
na vyžádání
na vyžádání
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
17
Rádiový systém CORONIS
Součásti rádiového systému
Waveflow 868 MHz
Rádiový modul 868 MHz
Popis
Cena
Kč
WFL868-68-1l, pro 1 měřidlo, IP68
WFL868-68-2l, pro 2 měřidla, IP68
WFL868-68-4l, pro 4 měřidla, IP68
Wavetalk 868 MHz
Opakovač
Popis
Cena
Kč
WTA868-68-25, 25 mW, IP68, dosah přibližně 600 m
WTA868-68-500, 500 mW, IP67, dosah přibližně 4000 m
Waveport 868 MHz
modemy
Popis
Popis
GSM Webdyn
GSM brána pro radiomoduly
868 MHz
4 000,00
16 800,00
Cena
Kč
WLK868-00
PSION WA PRO C
Ruční odečtový terminál
PSION Work About Pro C
1 300,00
3 840,00
Cena
Kč
WPO868-U-I, USB modem
WPO868-B-F, BlueTooth modem
Wavelook
Vizuální přijímač
1 740,00
2 100,00
2 700,00
2 900,00
Popis
Cena
Kč
Windows Mobile 6, 520MHz
128 MB Flash, 128 MB RAM, BlueTooth, GSM
+ dokovací stanice, baterie 3000mAh, handstrap
Nutno přikoupit modem BlueTooth nebo CFII
Popis
43 100,00
Cena
Kč
WGE-G-COR
16 900,00
Software
DOM SW
pro PC
Popis
Cena
Kč
Databázový software pro dálkové odečty měřidel
50 000,00
K Waveportu (modemu) Demoverze pro 10 měřidel zdarma
WEB-01
Popis
Webová aplikace pro zobrazení dat z
webové brány WGE-G-COR
WEB-01
Cena
Kč
7 000,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
18
Indukční průtokoměry SIEMENS
Síťové indukční průtokoměry na studenou vodu
SIEMENS MAG 5100 W
Qn
3
m /hod.
s elektronikou MAG 5000
nebo MAG 6000
8,84
25
50
10 / 40
200
22,5
40
50
10 / 40
200
31,5
50
50
16
200
50
65
50
16
200
80
80
50
16
200
125
100
50
16
250
200
125
50
16
250
315
150
50
16
300
499
200
50
10
350
499
200
50
16
350
Indukční průtokoměr MAG 5100 W vyžaduje specifikaci typu a příslušenství.
Konkrétní ceny budou stanoveny na základě množství a přesné specifikace.
libovolná montážní poloha
Kompaktní provedení s výstelkou
EPDM pro pitnou vodu. Jiné varianty
jsou možné po domluvě
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
28 200,00
28 500,00
29 400,00
29 700,00
30 050,00
31 300,00
36 600,00
41 450,00
47 950,00
49 600,00
Bateriově napájené indukční průtokoměry na studenou vodu
SIEMENS MAG 8000
Qn
3
m /hod.
libovolná montážní poloha
63
50
50
16
200
160
80
50
16
200
250
100
50
16
250
400
125
50
16
250
630
150
50
16
300
1000
200
50
10
350
1000
200
50
16
350
- možnost odděleného provedení v krytí IP68 s délkou kabelu až 30 m
- možnost sériového výstupu RS486 nebo RS232 s komunikací MODBUS
Konkrétní ceny budou stanoveny na základě množství a přesné specifikace.
Kompaktní provedení s výstelkou
p pitnou
p
EPDM pro
vodu. Jiné variantyy
jsou možné po domluvě
DN
mm
Tmax
°C
PN
bar
Staveb. délka
mm
Cena
Kč
41 690,00
42 000,00
42 700,00
,
45 600,00
48 200,00
51 700,00
52 700,00
Vodostop
Systém ochrany majetku VODOSTOP MONO
VODOSTOP MONO
Popis
s nerezovým elektronickým ventilem
s atestem pro pitnou vodu MIVALT
VM-NO 1/2-15
VM-NO 3/4-20
VM-NO 1-25
VM-NO 1.1/4-30
VM-NO 1.1/2-40
VM-NO 2-50
Cena je včetně příslušného vodoměru
Cena
Kč
Vodostop MONO 1/2" DN15
Vodostop MONO 3/4" DN20
Vodostop MONO 1" DN25
Vodostop MONO 1 1/4" DN30
Vodostop MONO 1 1/2" DN40
Vodostop MONO 2" DN50
16 500,00
16 500,00
19 900,00
24 500,00
26 900,00
36 000,00
Systém ochrany majetku VODOSTOP DUO
VODOSTOP DUO
Popis
Ideální řešení v bytě, tj. pro připojení
vodoměru na studenou a teplou vodu
VM-NO 1/2-15
Vodostop MONO 1/2" DN15
s 2x nerezovým elektronickým ventilem s atestem pro pitnou vodu MIVALT
Cena
Kč
23 500,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks včetně ověření bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
19
Vodoměrné příslušenství
Vodoměrné příslušenství
Popis
Cena
Kč
Matka 1“ s vrt. hranou, mosaz
Matka 5/4“ s vrt. hranou, mosaz
26,00
59,00
Nátrubek teleskopický 3/4“
Nátrubek teleskopický 1“
149,00
204,00
Šroubení 1/2“, 37 mm, vrt., ks
Šroubení 3/4“, 46 mm, vrt., ks
Šroubení 3/4“, 29 mm, vrt., ks
Šroubení 1“, 46 mm, vrt. ks
Šroubení 5/4“, 56 mm, vrt., ks
Šroubení 6/4“, 66 mm, vrt., ks
Šroubení 2“, 76 mm, vrt., ks
29,00
59,00
59,00
108,00
217,00
208,00
402,00
Plombovací kleště
Plomba EURO PL 95 M - voda, modrá
990,00
5,00
Samostatné plombovací pouzdro DN 15 (1/2“)
Samostatné plombovací pouzdro DN 20 (3/4“)
Samostatné plombovací pouzdro DN 25 (1“)
Samostatné plombovací pouzdro DN 40 (6/4“)
Samostatný plombovací kolíček - červený
Těsnění fíbr 3/4“, 24x14x2
Těsnění fíbr 1“, 30x22x1,5
Těsnění fíbr 1“, 30x20x2
Těsnění fíbr 2“, 56x44
Těsnění fíbr 5/4“, 38x27
3,70
4,40
6,10
10 80
10,80
0,50
1,90
2,60
2,60
5,70
5,70
Zpětná klapka RV/FK 15 - 1/2“ (plochá na bytový vodoměr)
Zpětná klapka RV-WM 20 - 3/4“ (vsuvná na domovní vodoměr)
Zpětná klapka RV-WM 25 - 1“ (vsuvná na domovní vodoměr)
30,00
69,00
86,00
Vodoměrná sestava FEST KOM 19.58.1.321 32x1“
1 580,00
Vodoměrná sestava FEST ROH 19.58.3.321 32x1“
1 710,00
Vodoměrná sestava FEST KOM 19.58.6.321 32x1“
1 416,00
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks bez DPH
Ceník červenec 2013
KAPKA spol. s r.o.
20
Ceník služeb
Metrologické úkony
Položka
Cena
Kč
Ověření vodoměru na studenou vodu a teplou
DN 15 - 32 (třída A, B, <R80)
37,00
užitkovou vodu
DN 15 - 32 (třída C, R80 a výš)
45,00
DN 40 - 100
226,00
DN 125 - 200
328,00
DN 50 - 125 dle normy MID
450,00
Ověření svislých vodoměrů
DN 20 - 40
120,00
Ověření hydrantových vodoměrů
DN 40 - 65
323,00
Osvědčení o výsledku ověření
DN 15 - 32
295,00
(přezkoušení o správnosti chodu)
DN 40 - 100
650,00
DN 125 - 200
860,00
Ověření mechanických průtokoměrných částí
DN 15 - 32
120,00
měřičů tepla
DN 40
290,00
DN 50 - 200
530,00
Osvědčení o výsledku ověření mechanických
DN 15 - 32
330,00
průtokoměrných částí měřičů tepla
DN 40 - 100
813,00
(přezkoušení o správnosti chodu)
DN 125 - 200
1 075,00
Ověření ultrazvukové průtokoměrné části
DN 15 - 40
720,00
měřičů tepla a idukčních a ultrazvukových
DN 50 - 200
980,00
Potvrzení o ověření
DN 15 - 200
100,00
Kalibrace včetně kalibračního listu
DN 15 - 40
720,00
DN 50 - 200
980,00
průtokoměrů.
Opravy
Položka
Základní oprava vodoměru
Cena
Kč
DN 15 - 32
121,00
DN 40
530,00
DN 50 - 125
796,00
DN 150 -200
980,00
Povrchová úprava DN 40 - 200
38,00
Výměna měřicího mechanismu DN 40 - 200
458,00
Povrchová úprava DN 15 - 32
34,00
Justování
10,00
Tlaková zkouška PN16
5,00
Náhradní díly použité na opravu budou fakturovány samostatně
Operace zde neuvedené v rámci služeb poskytovaných AMS budou oceňovány smluvní cenou, hodinová zúčtovací sazba výkonů pracovníka AMS, oprav vodoměrů, je 500,-Kč
K ceně bude připočtená DPH platná dle zákona o DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění
Ostatní
Položka
Radiomoduly - služby
Měření průtoku příložným ultrazvukem
Cena
Kč
Příprava radiomodulu (oživení, naprogramování, zavedení do databáze)
70,00
Montáž na místě (hodinová sazba)
500,00
Zaškolení
300,00
1 měřicí den
Dlouhodobé měření
Kontrola hydrantu
Doprava
5 000,00
cena dohodou
500,00
7,00 / KM
Ceny jsou platné na území České republiky, rozumějí se za 1 ks bez DPH
KAPKA, spol s r.o.
autorizované metrologické středisko K-31
Bylany 85
CZ - 284 01 Kutná Hora
tel:
+420 327 512 918
fax:
+420 327 511 648
email:
[email protected]
web:
www.kapka-vodomery.cz
Download

Ceník produktů - KAPKA vodoměry