CENNÍK
PRIEMYSELNÉ VODOMERY
2014
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
MeiStream 50°C
Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
DN40 ... DN150
- vodomer štandardne overený podľa EEC, možnosť dodania s overením MID
- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- merací mechanizmus vhodný pre puzdro vodomeru WP Dynamic
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei
- metrologická trieda B
Typ
Qn
DN
WZ MEISTREAM 65 KALT/PN16 L300 Q25 B E
WZ MEISTREAM 80 KALT/PN16 L225 Q40 B E
WZ MEISTREAM 80 KALT/PN16 L200 Q40 B E
WZ MEISTREAM 80 KALT/PN16 L300 Q40 B E
WZ MEISTREAM 100 KALT/PN16 L250 Q60 B E
WZ MEISTREAM 100 KALT/PN16 L360 Q60 B E
WZ MEISTREAM 125 KALT/PN16 L250 Q100 B E
WZ MEISTREAM 150 KALT/PN16 L300 Q150 B E
10
15
15
25
25
40
40
40
60
60
100
150
40
50
50
65
65
80
80
80
100
100
125
150
WZ MEISTREAM 150 KALT/PN16 L500 Q150 B E
150
150
PN
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
220
200
270
200
MS004100
MS005100
MS005500
MS006100
252,53
235,84
252,08
253,03
300
225
200
300
250
360
250
300
MS006500
MS008100
MS008200
MS008500
MS010100
MS010500
MS012100
MS015100
257,37
293,83
307,55
305,06
315,26
342,91
408,67
586,94
500
MS015500
618,12
vodomer komplet
WZ MEISTREAM 40 KALT/PN16 L220 Q10 B E
WZ MEISTREAM 50 KALT/PN16 L200 Q15 B E
WZ MEISTREAM 50 KALT/PN16 L270 Q15 B E
WZ MEISTREAM 65 KALT/PN16 L200 Q25 B E
16
merací mechanizmus
ME MeiStream DN 40, 50°C.
10
MS404100
226,31
ME MeiStream DN 50, 50°C.
15
MS405100
226,31
ME MeiStream
ME MeiStream
ME MeiStream
ME MeiStream
ME MeiStream
25
40
60
100
150
MS406100
MS408100
MS410100
MS412100
MS415100
226,31
226,31
226,31
303,23
510,23
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117808
117809
182063
182064
85,02
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
DN 65, 50°C.
DN 80, 50°C.
DN 100, 50°C.
DN 125, 50°C.
DN 150, 50°C.
Typ
Vysielač impulzov OD
16
Teplota
- jednoduchá montáž
- registrácia spätného chodu
50°C
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
OD 01
OD 02/EX
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
vodomer vybavený modulom HRI-Mei : k cene vodomeru pridať cenu HRI-Mei (samostatná strana)
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
MeiStream 50°C
Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 40
DN40 ... DN150
- vodomer štandardne overený podľa EEC, možnosť dodania s overením MID
- vhodný pre všetky montážne polohy
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei
- metrologická trieda B
Typ
Qn
DN
15
25
40
60
150
50
65
80
100
150
PN
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
270
300
300
360
50101 B253F D1A1X
50101 C353G D1A1X
50101 D453G D1A1X
50101 E553J D1A1X
761,54
811,54
900,00
1142,31
500
50101 G753N D1A1X
1661,55
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117808
82,05
83,26
117809
182063
182064
106,80
221,15
219,61
26,45
vodomer komplet
WZ MEISTREAM 50 KALT/PN40 L270 Q15 B E
WZ MEISTREAM 65 KALT/PN40 L300 Q25 B E
WZ MEISTREAM 80 KALT/PN40 L300 Q40 B E
WZ MEISTREAM 100 KALT/PN40 L360 Q60 B E
WZ MEISTREAM 150 KALT/PN40 L500 Q150 B E
Typ
Vysielač impulzov OD
OD 01
OD 02/EX
40
Teplota
- jednoduchá montáž
- registrácia spätného chodu
50°C
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
vodomer vybavený modulom HRI-Mei : k cene vodomeru pridať cenu HRI-Mei (samostatná strana)
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
MeiStream Plus 50°C
Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
DN40 ... DN150
- vodomer štandardne overený podľa EEC, možnosť dodania s overením MID
- určený pre montáž do horizontálneho potrubia
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- merací mechanizmus overený podľa EEC vhodný pre puzdro vodomeru WP Dynamic
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei
- pre horizontálnu polohu metrologická trieda C v zmysle 75/33/EEC
Typ
Qn
DN
10
15
15
15
25
25
40
40
40
60
60
60
150
150
40
50
50
50
65
65
80
80
80
100
100
100
150
150
PN
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
16
220
200
270
300
200
300
225
300
350
250
360
350
300
500
50101A221CB1A1X
MS105100
MS105500
MS105600
MS106100
MS106500
MS108100
MS108500
MS108600
MS110100
MS110500
MS110600
MS115100
50101G721NB1A1X
396,15
396,15
396,15
396,15
548,08
548,08
684,89
684,89
684,89
721,87
721,87
721,87
1144,26
1144,26
vodomer komplet
WZ MS PLUS 40 KALT/PN16 L220 Q10 C E
WZ MS PLUS 50 KALT/PN16 L200 Q15 C E
WZ MS PLUS 50 KALT/PN16 L270 Q15 C E
WZ MS PLUS 50 KALT/PN16 L300 Q15 C E
WZ MS PLUS 65 KALT/PN16 L200 Q25 C E
WZ MS PLUS 65 KALT/PN16 L300 Q25 C E
WZ MS PLUS 80 KALT/PN16 L225 Q40 C E
WZ MS PLUS 80 KALT/PN16 L300 Q40 C E
WZ MS PLUS 80 KALT/PN16 L350 Q40 C E
WZ MS PLUS 100 KALT/PN16 L250 Q60 C E
WZ MS PLUS 100 KALT/PN16 L360 Q60 C E
WZ MS PLUS 100 KALT/PN16 L350 Q60 C E
WZ MS PLUS 150 KALT/PN16 L300 Q150 C E
WZ MS PLUS 150 KALT/PN16 L500 Q150 C E
merací mechanizmus
ME MeiStream Plus DN 40, 50°C
ME MeiStream Plus DN 50, 50°C
ME MeiStream Plus DN 65, 50°C
10
15
25
ME MeiStream Plus DN 80, 50°C
ME MeiStream Plus DN 100, 50°C
40
60
ME MeiStream Plus DN 150, 50°C
150
Teplota
Typ
Vysielač impulzov OD
16
OD 01
50°C
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
vodomer vybavený modulom HRI-Mei : k cene vodomeru pridať cenu HRI-Mei (samostatná strana)
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
http://www.sensus.com
339,47
339,47
339,47
55101D431XXCA1X
55101E531XXCA1X
339,47
339,47
55101G731XXCA1X
765,35
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117808
117809
182063
182064
82,05
- jednoduchá montáž
- registrácia spätného chodu
OD 02/EX
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
55101A231XXCA1X
55101B231XXCA1X
55101C331XXCA1X
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
MeiStream FS
Prietokomerný člen meračov tepla
na teplú vodu do 90°C
pracovný tlak PN 16
DN50 ... DN100
- vhodný pre horizontálnu i vertikálnu montážnu polohu
- typovo schválený podľa MID 2004/22/EEC príloha MI004
- bez nutnosti inštalovať ukľudňujúce dĺžky U0D0
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 355°
- počítadlo pripravené pre HRI-Mei FS
- stavebné dĺžky podľa DIN 19625 a EN 14154
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
- garantovaná zhoda stavu počítadla s prenesenými údajmi
do kalorimetrického počítadla
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
200
270
200
300
52701B3H1AB3G1X
52701B3H1FB3G1X
52701C3H1AB3G1X
52701C3H1GB3G1X
294,81
403,85
318,25
473,10
225
52701D5H1DB3G1X
515,58
300
52701D5H1GB3G1X
531,58
100
250
52701E5H1EB3G1X
546,56
60
100
360
52701E5H1JB3G1X
614,57
50
50
65
65
80
200
270
200
300
MS205100
MS205500
MS206100
MS206500
533,60
498,00
536,45
587,25
WZ MEISTREAM FS 80 90°C /PN16HRI-MeiFS L225
25
25
25
25
60
225
MS208100
609,73
WZ MEISTREAM FS 80 90°C /PN16HRI-MeiFS L300
60
80
300
MS208500
628,73
WZ MEISTREAM FS 100 90°C /PN16HRI-MeiFS L250
60
100
250
MS210100
640,61
WZ MEISTREAM FS 100 90°C /PN16HRI-MeiFS L360
60
100
360
MS210500
708,72
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117808
117809
182063
182064
82,05
Typ
Qn
DN
WZ MEISTREAM FS 80 90°C /PN16 L225
25
25
25
25
60
50
50
65
65
80
WZ MEISTREAM FS 80 90°C /PN16 L300
60
80
WZ MEISTREAM FS 100 90°C /PN16 L250
60
WZ MEISTREAM FS 100 90°C /PN16 L360
PN
vodomer komplet
WZ MEISTREAM FS 50 90°C /PN16 L200
WZ MEISTREAM FS 50 90°C /PN16 L270
WZ MEISTREAM FS 65 90°C /PN16 L200
WZ MEISTREAM FS 65 90°C /PN16 L300
16
vodomer komplet s rozhraním HRI-MeiFS
WZ MEISTREAM FS 50 90°C /PN16HRI-MeiFS L200
WZ MEISTREAM FS 50 90°C /PN16HRI-MeiFS L270
WZ MEISTREAM FS 65 90°C /PN16HRI-MeiFS L200
WZ MEISTREAM FS 65 90°C /PN16HRI-MeiFS L300
Typ
Vysielač impulzov OD
OD 01
OD 02/EX
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Teplota
- jednoduchá montáž
- registrácia spätného chodu
50°C
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
16
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
WP-Dynamic 50°C
Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD)
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia
Typ
Qn
DN
250
250
400
600
200
200
250
300
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
350
520
450
500
828717
828864
828719
828743
703,36
na požiadavku
1356,82
1567,14
vodomer komplet
WP-Dynamic
16
B
1000
400
500
829195
3997,17
1000
400
800
829378
na požiadavku
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117801
117803
117806
117808
117809
182063
182064
30,07
22,63
85,02
83,26
106,80
Typ
Teplota
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
50°C
RD 01
50°C
RD 011
50°C
OD 01
50°C/130°C
OD 02/EX
50°C
OD 03
50°C/130°C
OD 07-24V
50°C/130°C
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Vysielač impulzov
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
221,15
219,61
26,45
MeiStream BMF
T 50
Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
DN40 ... DN150
- vodomer štandardne s overením MID
- vhodný pre všetky montážne polohy
- vodomer odolný voči agresívnej vode - materiály prichádzajúce
do styku s pretekajúcim médiom sú vyrobené bez prímesí medi
- vhodný pre premenlivé prietoky
- typovo schválený vymeniteľný merací mechanizmus
- počítadlo sklo/meď, zapuzdrené IP 68
- počítadlo je možné pootočiť o 360°
- počítadlo pripravené pre HRI
- prenos dát opticky - vysielače impulzov OD
alebo induktívne - datový alebo impulzný modul HRI-Mei
Typ
Q3
DN
25
40
63
100
160
250
50
65
80
100
125
150
MAP (PN)
R (rozsah)
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
63
200
200
225
250
250
300
50401BHI1AB4A1X
50401CII1AB4A1X
50401DKI1DB4A1X
50401ELI1EB4A1X
50401FMI1EB4A1X
50401GNI1GB4A1X
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
na požiadavku
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117808
117809
182063
182064
82,05
vodomer na studenú vodu do 50°C
MeiStream BMF
Teplota
Typ
Vysielač impulzov OD
16
- jednoduchá montáž
- registrácia spätného chodu
OD 01
50°C
OD 02/EX
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
vodomer vybavený modulom HRI-Mei : k cene vodomeru pridať cenu HRI-Mei (samostatná strana)
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
WP-Dynamic BMF
50°C / 130°C
Skrutkový vodomer
na demineralizovanú vodu do 50°C/ 130°C
pracovný tlak PN 16
- vodomer odolný voči agresívnej vode - materiály prichádzajúce
do styku s pretekajúcim médiom sú vyrobené bez prímesí medi
- pre meracie médium demineralizovaná voda
- pre meracie médium vodu s pH 4 - 10
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD)
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia
Typ
Qn
DN
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
vodomer na studenú vodu do 50°C
WP-Dynamic BMF 50°C
250
200
350
828986
709,47
10
15
25
40
60
100
150
250
40
50
65
80
100
125
150
200
220
200
200
225
250
250
300
350
829457
828987
828988
828989
828990
828991
828992
828993
563,44
697,60
579,98
697,60
714,21
798,59
576,87
851,00
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
vodomer na teplú vodu do 130°C
WP-Dynamic BMF 130°C
B
Teplota
Typ
Vysielač impulzov
16
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
Typ
Teplota
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
RD 01
RD 02
RD 011
RD 022
OD 01
OD 02
OD 02/EX
OD 03
OD 04
OD 07-24V
OD 07-24S
OD AM
50°C
130°C
50°C
130°C
50°C
130°C
50°C/130°C
50°C
130°C
50°C/130°C
50°C/130°C
130°C
117801
117802
117803
117804
117806
117807
117808
117809
30,07
30,16
22,63
22,34
85,02
80,77
83,26
106,80
117810
182063
182064
182082
97,78
221,15
219,61
94,25
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
26,45
WS-Dynamic 130°C
Skrutkový vodomer
WS-Dynamic na teplú vodu do 130°C
pracovný tlak PN 16 a 40
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD)
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho potrubia
Typ
Qn
DN
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
C
270
300
300
300
360
500
828911
829453
828912
828913
828914
828915
395,84
na požiadavku
429,51
428,46
631,76
1344,64
C
270
300
300
360
500
828920
828921
828922
828923
828924
803,27
887,30
863,27
1424,61
2664,56
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117802
117804
117807
117808
117810
182063
182064
182082
30,16
22,34
80,77
83,26
67,78
221,15
219,61
94,25
26,45
vodomer na teplú vodu do 130°C, PN 16
WS-Dynamic
15
15
25
40
60
150
50
50
65
80
100
150
16
vodomer na teplú vodu do 130°C, PN 40
WS-Dynamic
Typ
15
25
40
60
150
50
65
80
100
150
40
Teplota
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
130°C
RD 02
130°C
RD 022
130°C
OD 02
50°C/130°C
OD 02/EX
130°C
OD 04
50°C/130°C
OD 07-24V
50°C/130°C
OD 07-24S
130°C
OD AM
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Vysielač impulzov
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
WP-Dynamic 130°C
Skrutkový vodomer
WP-Dynamic na teplú vodu do 130°C
pracovný tlak PN 16
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- počítadlo otočné o 358°
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD)
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia
Typ
Qn
DN
10
15
25
40
60
100
150
250
400
40
50
65
80
100
125
150
200
250
600
300
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
220
200
200
225
250
250
300
350
450
828594
828596
828598
828602
828604
828606
828608
828718
828720
240,19
234,58
254,75
301,80
402,79
411,67
573,92
838,34
1467,48
500
828744
1683,34
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117802
117804
117807
117808
117801
182063
182064
30,16
22,34
80,77
83,26
67,78
221,15
219,61
26,45
vodomer komplet
WP-Dynamic
Typ
16
Teplota
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
130°C
RD 02
130°C
RD 022
130°C
OD 02
50°C/130°C
OD 02/EX
130°C
OD 04
50°C/130°C
OD 07-24V
50°C/130°C
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
B
Vysielač impulzov
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
WP QF 40°C / 130°C
Skrutkový vodomer
WP QF na studenú vodu 40°C
a teplú vodu do 130°C, pracovný tlak PN 40 (25)
- montáž do horizontálneho, vertikálneho alebo šikmého potrubia
- prírubové pripojenie
- vymeniteľný merací mechanizmus
- možnosť použitia 3 vysielačov impulzov ( 1xOP, 2xR )
- optimálna ochrana proti korózii povrchovou úpravou puzdra
Typ
Qn
DN
15
40
60
150
250
400
600
50
80
100
150
200
250
300
15
40
60
150
250
400
600
50
80
100
150
200
250
300
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
200
225
250
300
350
450
500
827444
827450
827456
827462
827468
828182
828188
711,75
761,83
777,73
1483,10
1693,10
3982,08
4413,61
200
225
250
300
350
450
500
828364
827451
827457
827463
827469
828183
828189
768,09
833,93
901,74
1598,37
2305,78
4141,39
4482,56
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
113694
113698
113696
113699
113774
114395
114930
114043
114931
26,70
27,82
26,75
19,00
83,23
87,22
107,11
83,72
108,23
26,45
vodomer na studenú vodu do 50°C
WP QF 40°C
A
40
B
25
vodomer na studenú vodu do 50°C
WP QF 130°C
R 01
R 01.1
R 02
R 02.2
OP 01
OP 02/EX
OP 03
OP 02
OP 04
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
http://www.sensus.com
25
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OP registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
40°C
40°C
130°C
130°C
40°C
40°C/130°C
40°C
130°C
130°C
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
A
Teplota
Typ
Vysielač impulzov
40
WP QF 50°C
Skrutkový vodomer
WP QF na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
- vyberateľný merací mechanizmus
- prírubové pripojenie
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov ( 1xOP, 2xR)
bez porušenia overovacej plomby
- neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho i šikmého potrubia
Typ
Qn
DN
PN
1500
1500
500
500
600
700
800
800
16
16
16
16
10
16
Metrologická trieda
Stav. dĺžka (mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
B
500
900
500
600
600
600
826677
828371
828164
825099
828166
828167
5016,77
n a požiadavku
5818,07
n a požiadavku
n a požiadavku
n a požiadavku
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
113694
113698
113774
114395
114930
26,70
27,82
83,23
87,22
107,11
26,45
vodomer komplet
WP QF
Typ
Teplota
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OP registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
40°C
R 01
40°C
R 01.1
40°C
OP 01
40°C/130°C
OP 02/EX
40°C
OP 03
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Vysielač impulzov
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
WB- Dynamic 50°C
Studňový vodomer
WB- Dynamic na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
- počítadlo zabezpečené proti zaplaveniu (IP 68)
- vyberateľný merací mechanizmus
- pre veľké rozpätie prietokov
- možnosť pripojenia 3 vysielačov impulzov (1 x OD, 2 x RD )
bez porušenia overovacej plomby
- možnosť použitia v studniach namiesto 90° kolena
Typ
Qn
DN
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka
(mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
40
60
150
80
100
150
16
B
180
200
250
829351
829353
829355
1089,48
1064,89
1469,06
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117801
117803
30,07
22,63
85,02
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
vodomer komplet
WB-Dynamic
Typ
Vysielač impulzov
RD 01
RD 011
OD 01
OD 02/EX
OD 03
OD 07-24V
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Teplota
- jednoduchá montáž
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
50°C
50°C
50°C
50°C/130°C
50°C
50°C/130°C
50°C/130°C
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
117806
117808
117809
182063
182064
Typ R, OP
Vysielače impulzov
Typ R a OP pre priemyselné vodomery PF/QF
Typ
Teplota
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
40°C
40°C
130°C
130°C
130°C
113694
113698
113696
114717
113699
26,70
27,82
26,75
41,18
19,00
40°C
130°C
40°C
130°C
40°C/130°C
40°C/130°C
40°C
130°C
113774
114043
114930
114931
114393
114392
182066
114395
83,23
83,72
107,11
108,23
118,18
132,48
131,32
87,22
PF & QF / REED
R 01
R 01.1
R 02
R 02.2 k CDL
R 02.2
PF & QF / OPTO
OP 01
OP 02
OP 03
OP 04
OP 06
OP 06 k CDL
OP 07-L k CDL
OP 02 / EX
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
Typ RD a OD
Vysielače impulzov
Typ RD a OD pre priemyselné vodomery
generácie vodomerov Dynamic
Typ
Teplota
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
50°C
50°C
130°C
130°C
50°C/130°C
50°C/130°C
117801
117803
117802
117804
182053
182029
30,07
22,63
30,16
22,34
46,22
23,18
50°C
130°C
50°C
130°C
50°C/130°C
50°C/130°C
50°C
50°C
50°C
130°C
130°C
117806
117807
117809
117810
117811
182054
182062
182063
182064
117808
182082
85,02
80,77
106,80
97,78
136,28
153,10
229,23
221,15
219,61
83,26
94,25
Reed
RD 01
RD 011
RD 02
RD 022
RD 022 k CDL
RD 022 Ex
Opto OD
OD 01
OD 02
OD 03
OD 04
OD 06
OD 06 k CDL
OD 07-L k CDL
OD 07-24 V
OD 07-24 S
OD 02 / EX
OD AM
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
AMR moduly
pre vodomery typ MeiStream, MeiStream Plus
HRI- Mei
- datové rozhranie M-Bus/MiniBus
- pre impulzný výstup hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné
- detekcia smeru toku
- nazávislé induktívne snímanie ručičky počítadla
- bez možnosti ovplyvnenia vonkajší magnetickým poľom
Sensus((S))cout
rádiový modul s frekvenciou 868 MHz
Typ
Dn
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
40-125
40-125
40-125
150-300
150-300
150-300
MODULME1
MODULME9
MEI1EDD2XX
MODULME3
MODULMEA
MEI1EDG3XX
66,33
66,33
66,33
66,33
66,33
66,33
HRI-Mei
module HRI-Mei B4/100L/500ms/40-125/50°C
module HRI-Mei B4/10L/32ms/40-125/50°C
module HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/40-125/50°C
module HRI-Mei B4/1000L/500ms/150-300/50°C
module HRI-Mei B4/100L/128ms/150-300/50°C
module HRI-Mei/B5/Namur/100L/6ms/150-300/50°C
Scout-Mei
MODULMEC
module Scout-Mei/B3/40-125
40-125
MODULMED
module Scout-Mei/B4/40-125
40-125
MODULMEE
module Scout-Mei/B3/150-300
150-300
MODULMEF
module Scout-Mei/B4/150-300
150-300
Mód 4:detekcia prerušenia kábla
Mód 5: impulzný výstup Opto OD (NAMUR)
iné impulzné módy, hodnoty impulzov a dĺžky kábla na požiadavku v zmysle údajov uvedených v katalógovom liste
Typ - popis
Objednávací text
165,29
165,29
162,34
162,34
Cena Eur/1 ks
Pridaná cena za nadštandard
Pripojenie CDL koncovky na koniec kábla modulu
Modulmei_CDL
HRI-Mei s rádiomodulom Scout
Modulmei_Scout
Upozornenie:
Prevedenie MeiStreamu s počítadlom Encoder nie je kompatibilné s komunikačnými modulmi HRI- Mei, ale s modulmi HRI
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
na požiadavku
na požiadavku
MEITWIN 50°C
Združený vodomer
MeiTwin 612MTW -Er56
- vodomer štandardne s overením MID
- pre montáž do horizontálneho аlebo vertikálneho potrubia
- bez požiadavky na ukľudňujúce dĺžky - U0D0
- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
- pre načítanie malých prietokov
- meracia jednotka vymeniteľná a overovaná
pre všetky veľkosti DN 50, 65, 80 i 100
- minimalizovaná poruchovosť hydrodynamicky vyváženým rotorom
hlavného vodomeru
- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru je možné pootočiť o 355°
MeiTwin 612MTW
- počítadlo hlavného i vedľajšieho vodomeru IP 68
- prenos dát opticky, induktívne , M-Bus alebo MiniBus
MeiTwin 612MTW-HRI
Q3
Typ
DN
MAP
(PN)
T
R (rozsah)
Stav. dĺžka (mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
s vedľajším vodomerom 612, hlavný vodomer pripravený pre HRI-Mei, vedľajší vodomer pripravený pre HRI
MEITWIN 612MTW
25
40
63
100
50
65
80
100
16
50
1600
2500
4000
6300
270
300
300
360
MTWGAH1
MTWMHVY1
MTWMIAH1
MTWMKBF1
844,03
858,02
855,67
900,86
1600
2500
4000
6300
270
300
300
360
MTWMG05A
MTWMH05A
MTWMI05A
MTWMK05A
891,90
na požiadavku
904,77
956,71
MTWMG07A
MTWMH07A
MTWMI07A
MTWMK07A
1082,00
na požiadavku
1095,77
1147,11
MTWMG08A
MTWMH08A
MTWMI08A
MTWMK08A
1082,00
na požiadavku
1095,77
1147,11
*
na požiadavku
828331
*
828333
828336
122,95
na požiadavku
170,12
190,14
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117806
117809
85,02
106,80
26,45
s vedľajším vodomerom 612 MT, oba vodomery pripravené pre HRI-Mei
MEITWIN 612MTW-HRI
25
40
63
100
50
65
80
100
16
50
s vedľajším vodomerom 612 MT-ER56, hlavný i vedľajší vodomer s počítadlom Encoder M-Bus
MEITWIN 612MTW-Encoder
25
40
63
100
50
65
80
100
16
50
1600
2500
4000
6300
270
300
300
360
s vedľajším vodomerom 612 MT-ER56, hlavný i vedľajší vodomer s počítadlom Encoder MiniBus
MEITWIN 612MTW-Encoder
25
40
63
100
50
65
80
100
16
50
16
50
1600
2500
4000
6300
270
300
300
360
otvor pre tlakový snímač
Pripojenie 1/4" pre tlakový snímač
inštalačný kus pre predĺženie puzdra vodomera v zmysle DIN 19 625
Inštalačný kus
Typ
50
65
80
100
16
Teplota
50
330 +/- 40
330 +/- 40
400 +/- 60
440 +/- 60
optický vysielač impulzov pre MEITWIN 612MTW-HRI
50°C
OD 01
50°C
OD 03
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
induktívne a rádiové komunikačné moduly - AMR moduly
špecifikácia komunikačných modulov je na nasledujúcej strane
* bez objednávacieho čísla v objednávke uviesť opisne
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
AMR moduly
pre vodomer MeiTwin
HRI, HRI-Mei
- datové rozhranie M-Bus/MiniBus
- pre impulzný výstup hodnota impulzu, mód a dĺžka kábla sú voliteľné
- detekcia smeru toku
- nazávislé induktívne snímanie ručičky počítadla
- bez možnosti ovplyvnenia vonkajší magnetickým poľom
Sensus((S))cout
rádiový modul s frekvenciou 868 MHz
Typ
Dn
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
50 -100
50 -100
50 -100
AMRCAXX2
AMRCAXX2
AMRCAXX2
66,33
66,33
66,33
20
20
AMRABXX2
AMRABXX2
40,00
40,00
50 -100
50 -100
50 -100
AMRCAXX2
AMRCAXX2
AMRCAXX2
66,33
66,33
66,33
20
20
AMRCAXX2
AMRCAXX2
66,33
66,33
50 -100
50 -100
AMRCCXX2
AMRCCXX2
165,29
165,29
AMRCCXX2
modul Scout-Mei/B3/20
20
AMRCCXX2
modul Scout-Mei/B4/20
20
Mód 4:detekcia prerušenia kábla
Mód 5: impulzný výstup Opto OD (NAMUR)
iné impulzné módy, hodnoty impulzov a dĺžky kábla na požiadavku v zmysle údajov uvedených v katalógovom liste
165,29
165,29
HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C
modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C
modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C
HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW
modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C
modul HRI B4/1L/124ms/20/50°C
HRI-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-HRI
modul HRI-Mei B4/100L/500ms/50-100/50°C
modul HRI-Mei B4/10L/32ms/50-100/50°C
modul HRI-Mei/B5/Namur/10L/6ms/50-100/50°C
HRI-Mei pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-HRI
modul HRI-Mei B4/10L/128ms/20/50°C
modul HRI-Mei B4/1L/128ms/20/50°C
Scout-Mei pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-HRI
modul Scout-Mei/B3/50-100
modul Scout-Mei/B4/50-100
Scout-Mei pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-HRI
HRI pre hlavný vodomer MeiTwin 612MTW-ER56
modul HR B4/1000L/124ms/50-100/50°C
modul HRI B4/10L/124ms/50-100/50°C
50 -100
50 -100
AMRABXX2
AMRABXX2
40,00
40,00
20
20
AMRABXX2
AMRABXX2
40,00
40,00
HRI pre vedľajší vodomer MeiTwin 612MTW-ER56
modul HRI B4/100L/124ms/20/50°C
modul HRI B4/10L/124ms/20/50°C
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
WPVD 50 °C
Združený vodomer DN 150
na studenú vodu do 50°C
pracovný tlak PN 16
- pre montáž do horizontálneho, vertikálneho a šikmého potrubia
( s vedľajším vodomerom XNP montáž iba do horizontálneho potrubia)
- pre systémy s veľkým rozpätím prietokov
- pre načítanie malých prietokov
- počítadlo hlavného vodomeru vodeodolné, vyrobené zo skla/medi IP 68
- hlavný vodomer môže byť vybavený 3 vysielačmi impulzov ( 1x OD, 2x RD)
bez porušenia overovacej plomby
- vedľajší vodomer môže byť od výrobcu vybavený impulzným výstupom
Typ
DN
PN
Metrologická trieda
Stav. dĺžka (mm)
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
150
16
B
500
829011
1876,59
Qn
vedľajší vodomer umiestnený vpravo
WPVD
150
vedľajší vodomer umiestnený vľavo
B
829011-L
WPVD
150
150
16
500
na požiadavku
Poznámka: Štandardne je združený vodomer vybavený vedľajším vodomerom 420, v prípade požiadavky na iný typ vedľajšieho
vodomeru uveďte údaje v zmysle požiadaviek v katalógovom liste
inštalačný kus pre predĺženie puzdra vodomera v zmysle DIN 19 625
Inštalačný kus
150
16
500 +/- 60
828378
na požiadavku
Obj. číslo
Cena Eur/1 ks
117801
117803
30,07
22,63
85,02
83,26
106,80
221,15
219,61
26,45
Vysielače impulzov pre hlavný vodomer
Typ
Teplota
- jednoduchá montáž
Vysielač impulzov
- vysielač impulzov OD registruje spätný chod
- možnosť dvoch rozdielnych hodnôt
50°C
RD 01
50°C
RD 011
50°C
OD 01
50°C/130°C
OD 02/EX
50°C
OD 03
50°C/130°C
OD 07-24V
50°C/130°C
OD 07-24S
prirážka za špeciálnu dĺžku kábla
Platnosť od 1.4.2014, zmeny vyhradené, uvedené ceny sú bez DPH
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3226 fax 032/776 4110
http://www.sensus.com
117806
117808
117809
182063
182064
Download

CENNÍK PRIEMYSELNÉ VODOMERY