Spravedlivější
VIPA CZ s.r.o.
Radiomodul VM S
Elektronický radiomodul VM S je určen pro montáž na vodoměry
Sensus Residia pro umožnění vzdáleného odečtu naměřených
hodnot.
Radiomodul je možné osadit na vodoměr při jeho výrobě, montáži
nebo kdykoliv dodatečně a díky tomu je vhodný i pro stávající
uživatele s již nainstalovanými vodoměry. Při osazení je možno
spárovat konkrétní radiomodul s vodoměrem a přenášeny již budou
konkrétní údaje o stavu spotřeby. Při dodatečné montáži je odesílána
spotřeba od okamžiku jeho instalace.
Důraz na bezpečnost
Radiomodul je vybaven aktivní antimagnetickou ochranou, která
zajišťuje registraci pokusů o ovlivnění funkčnosti celého vodoměru
pomocí přiloženého magnetu.
Elektronická plomba při pokusu o odstranění radiomodulu
z vodoměru registruje chybový stav a tento je následně součástí
vysílaných záznamů.
Přínosy
•odečet bez vstupu do bytu
•vyloučení chyb způsobených ručním
zpracováním
Komunikační protokol
•zrychlení zpracování naměřených hodnot
Komunikační protokol
byl vyvinut speciálně pro použití
v měřících přístrojích pro odečty a ovládání těchto zařízení. Protokol
RCom umožňuje používat pochůzkový způsob odečtu (dostatečný
vysílací výkon a potvrzovaný komunikační kanál navíc zvyšuje
efektivní dosah radiové komunikace) s dostatečně rychlou odezvou,
čímž se značně zkrátí doba nutná pro odečet jednoho zařízení i pro
dálkové odečty v systémech AMM (Automatic Meter Management).
•plně kontrolovatelný odečet bez možnosti
•paměť na posledních 18 měsíčních náměrů
zásahu odečitatele
Rádiový přenos dat
Šifrovaný přenos dat
Nejdůležitější vlastností komunikačního protokolu
je
nízkopříkonová obousměrná komunikace. Zařízení vysílá pouze, když
je o to požádáno odečtovou jednotkou. Proto nezahlcuje prostředí
zbytečným vysíláním, které ruší ostatní zařízení na stejném kmitočtu.
Trvalé vysílání u systémů s jednostrannou komunikací může ve
velkých domech kde je hodně vysílacích prvků vést k problémům
s činností jiných RF zařízení. Zařízení komunikující protokolem
tak přispívají ke zvýšení úrovně tzv. „radiového smogu“ zcela
minimálně, na rozdíl od zařízení s jednostrannou komunikací, které
vysílají i když to není zapotřebí a žádný přijímač toto vysílání aktuálně
nepřijímá.
VIPA CZ s.r.o. má 100% českého vlastníka. Máme mnohaleté zkušenosti ve vývoji a výrobě
vlastních indikátorů topných nákladů a rozúčtování nákladů na vytápění. V případě zájmu
o podrobnější informace, prosím neváhejte a kontaktujte nás.
www.vipa.cz
Aktivní antimagnetická
ochrana
Kompatibilní
s indikátory VIPA
Moderní protokol
CZ
Vyrobeno v ČR
KATALOGOVÝ LIST
Technické údaje
Doba životnosti
10 let + rezerva
Napájení
3 V lithiová baterie
Ochrana
aktivní antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávněné manipulaci
Rozměry pouzdra (mm)
64 x 34 x 35
Komunikační protokol
RCom - oboustranná šifrovaná komunikace
Nosná frekvence
868,299 MHz
Šířka kanálu
199.951 kHz
Vysílací výkon (max.)
10 mW
Datová bitová rychlost
19,2 kBd
Paměť přístroje
stavy za posledních 18 měsíců
Kalendářní funkce
nastavitelný den uložení měsíčního stavu
Provozní teplota
0 °C – 80 °C
Krytí
IP 65
Změna technických parametrů výrobku vyhrazena.
CZ
2013.06-3 [CZ]
VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
web: www.vipa.cz, e-mail: [email protected], tel: +420 482 750 457
Download

Katalogový list