Maddalena CZ s.r.o. - výhradní distributor přesných vodoměrů, měřičů tepla a speciálních průtokoměrů, služby v oboru měření
průtoku a tepla, dezinfekce vody
BYTOVÝ VODOMĚR TT-CD SD PLUS
Jednovtokový suchoběžný bytový vodoměr Maddalena TT-CD SD PLUS
-
konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
schválen dle MID v souladu s EEC 75/33
přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
vysoká antimagnetická ochrana
montážní poloha horizontální i vertikální
provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C nebo na teplou vodu do 90°C
VÝHODY:
-
vysoká antimagnetická ochrana, vysoká citlivost od 6-8 l/hod
certifikováno proti poškození způsobenému vodním rázem, PN16
bezkonkurenční odolnost proti zanášení, ve spodní části samočistící efekt
zesílená osa - průměr 2,5mm - vysoká spolehlivost a přesnost měření
vodoměr lze dodat v provedení s přípravou pro rádio komunikaci
fakturační adresa:
korespondenční adresa:
Maddalena CZ s.r.o.
Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8 – Karlín
Maddalena CZ s.r.o.
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n. Kněžnou
e-mail: [email protected]
tel./fax: 494 377 221
mobil: 774 899 818–9, 773 669 073–4
maddalena .cz
spravedlive-rozuctovani .cz
neovlivnitelnyvodomer .cz
Montáže přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena jsou oprávněni provádět pouze partneři, kteří jsou držiteli licence pro montáž a poskytují
prodloužené záruky. Licence vydává Maddalena CZ s.r.o. Upozorňujeme, že všechny texty a obrázky jsou majetkem Maddalena CZ s.r.o. a jsou chráněny
autorským zákonem. Bez písemného souhlasu Maddalena CZ s.r.o. je jejich použití zakázáno a to i částečně.
Maddalena CZ s.r.o. - výhradní distributor přesných vodoměrů, měřičů tepla a speciálních průtokoměrů, služby v oboru měření
průtoku a tepla, dezinfekce vody
HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Světlost DN
mm
palce
Číslo certifikátu dle MID
Metrologická třída dle MID
Parametry měřidla v souladu s nařízením
2004/22/EC
Trvalý průtok Q3
Přetěžovací průtok Q4
R 100
Minimální průtok Q1
Přechodový průtok Q2
R 80
Minimální průtok Q1
Přechodový průtok Q2
15
1/2"
20
3/4"
TCM 142/10-4794
R (Q3 / Q1) ≤ 100 H - ≤ 50 V
m3/h
m3/h
2,5
3,13
4,0
5,0
l/h
l/h
25,0
40,0
40,0
64,0
l/h
l/h
31,25
50,0
50,0
80,0
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Maximální dovolená odchylka mezi Q1 a Q2
+/- 5%
Maximální dovolená odchylka mezi Q2 a Q4
Teplotní třída
+/- 2% pro teplotu vody ≤ 30°
+/- 3% pro teplotu vody ≤ 50°
T50 a T30/T90
Třídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlostních
polích před měřidlem (U) a za měřidlem (D)
Rozběhový průtok
Třída tlakové ztráty (ΔP @ Q3)
Nominální tlak
Maximální hodnota odečtu
Minimální hodnota odečtu
Počet otáček lopatkového kola na 1 litr
Příprava pro impulsní modul
Hmotnost
l/h
bar
bar
m3
l
l/imp
kg
U0 – D0
Uklidňující úseky před měřidlem a za měřidlem nejsou vyžadovány
10
12
ΔP 63
ΔP 40
16
16
100,000
100,000
0,05
0,05
41,33
29,76
10
10
0,45
0,50
ROZMĚRY
délka L
délka L se šroubením
výška H
osová výška h
průměr počítadla B
l
mm
mm
mm
mm
Diagram průběhu chyby měření
80 / 110
160 / 190
73,2
14,5
72,8
130
228
73,2
14,5
72,8
Diagram tlakových ztrát
PŘÍSLUŠENSTVÍ
fakturační adresa:
korespondenční adresa:
Maddalena CZ s.r.o.
Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8 – Karlín
Maddalena CZ s.r.o.
Jiráskova 899
516 01 Rychnov n. Kněžnou
e-mail: [email protected]
tel./fax: 494 377 221
mobil: 774 899 818–9, 773 669 073–4
maddalena .cz
spravedlive-rozuctovani .cz
neovlivnitelnyvodomer .cz
Montáže přesných neovlivnitelných vodoměrů Maddalena jsou oprávněni provádět pouze partneři, kteří jsou držiteli licence pro montáž a poskytují
prodloužené záruky. Licence vydává Maddalena CZ s.r.o. Upozorňujeme, že všechny texty a obrázky jsou majetkem Maddalena CZ s.r.o. a jsou chráněny
autorským zákonem. Bez písemného souhlasu Maddalena CZ s.r.o. je jejich použití zakázáno a to i částečně.
Download

BYTOVÝ VODOMĚR TT-CD SD PLUS