2
1
Návod k instalaci VIPA VM S
1 x 5 sec
12
56
00
34
78
00
01
00
78
56
34
12
00
3
00
01
4
00
12
34
56
56
78
78
5
00
0
01 001
00
00
34
00
12
00
6
78
01
56
34
00
12
00
00
1) radiomodul je z výroby nastaven do tzv. instalačního
režimu. Tento režim signalizuje blikáním LED 1 x 5s
2) sejměte víčko z vodoměru
3) zkontrolujte stav aretačních kolíčků. Kolíčky musejí být
zcela bez poškození. V případě poškozených kolíčků nelze
radiomodul instalovat
4) zaznamenejte RF adresu do instalačního programu
a montážního protokolu
5) pro radiomodul VIPA VMS Plus je RF adresa protokolu
Wireless m-Bus kratší o první dva znaky výrobního čísla
6) zaznamenejte výrobní číslo vodoměru do instalačního
programu a montážního protokolu
7) zaznamenejte stav vodoměru do instalačního programu a montážního programu. Proveďte spárování pomocí
instalačního programu
8) umístěte radiomodul na vodoměr a tlakem dle šipek
zaklapněte na místo
9) radiomodul přechází na 4 minuty do servisního režimu,
kdy je možné opravit párování nebo opravit nasazení.
Servisní režim je indikován změnou blikání LED 2 x 2s.
V servisním režimu je možno instalační proceduru zrušit
demontáží modulu z vodoměru
10) zkontrolujte správné umístění a dosednutí
radiomodulu v průběhu servisního režimu, případně
napravte nedostatky
11) radiomodul na vodoměru zajistěte nalepovací plombou
12) po uplynutí 4 minut dojde k automatickému překlopení
do zákaznického režimu, ve kterém jsou spuštěny veškeré
ochrany proti ovlivnění. Zákaznický režim je indikován
změnou blikání LED 1 x 10s
Použití
7
Radiomodul je určen pro montáž na vodoměry Residia Jet
společnosti Sensus.
8
Likvidace
78
00
00
78
56
00
34
12
01
56
34
00
12
00
01
00
Radiomodul obsahuje lithiovou baterii, životnost baterie je
standardně minimálně 10 let. Po skončení životnosti radiomodulu je třeba přístroj zlikvidovat odevzdáním v příslušné
sběrně elektroodpadu. Výrobce je členem kolektivního
systému zpětného odběru RETELA.
Opravy
9
10
12
56
00
00
78
2 x 2 sec
34
4 min
01
00
00
Záruka
78
56
34
12
00
01
Opravy radiomodulu je oprávněn provádět pouze výrobce,
kterým je firma VIPA CZ s.r.o., opravy prováděné jinou
organizací nebo osobou budou považovány za neodborný
zásah a na takto upravené radiomoduly se dále nevztahuje
záruka na výrobek.
00
11
Na přístroj je standardně poskytována záruka 2 roky.
Záruka může být dále prodloužena na základě smluvního
vztahu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
mechanickým poškozením
porušením plomby
12
Výrobce
00
8
67
01
00
01
78
00
56
34
12
2014.10-v.1 CZ
00
5
34
12
1 x 10 sec
00
00
Výrobcem radiomodulu VIPA VM S je:
VIPA CZ s.r.o.
Kadlická 20
460 15 Liberec 15
Česká republika
tel: +420 482 750 457
e-mail: [email protected]
web: www.vipa.cz
Download

Návod k montáži