SOLIDA
LITINOVÝ STACIONÁRNÍ KOTEL
NA TUHÁ PALIVA
-
SOLIDA
L
Litinový
stacionární kotel na pevná paliva pro spalování
černého uhlí, dřeva (o max.vlhkosti 18%), dřevěných
če
štěpků, koks lze použít jako náhradní palivo apod.
št
Kotlové těleso kotle je uspořádáno tak, aby bylo
K
dosaženo maximální účinnosti a efektivity při spalování
d
uvedených paliv. Pro zlepšení komfortu obsluhy
u
je možné objednat pohyblivý litinový rošt.
Li
Litinový
kotel SOLIDA je článkový stacionární kotel, který
má maximálně hospodárný provoz, nezatěžuje životní
m
prostředí a technickým provedením využívá maximální
p
množství energie. Nabízí velmi nízkou energetickou
m
náročnost, komfortní ovládání, pohyblivý litinový rošt,
n
možnost instalace do budov s minimálními tepelnými
m
ztrátami 10 kW. Regulace výkonu kotle je zabezpečována
zt
pomocí regulace přívodu spalovacího vzduchu, jehož
p
přívod řídí regulátor tahu RT3 (součástí dodávky).
p
Kotel je opatřen ze všech stran opláštěním provedeným
K
z ocelového plechu tl.1mm s povrchovou úpravou pomocí
práškové barvy.
p
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
T
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozsah výkonu od 10–39,5 kW
Litinové těleso vyrobené tlakovým litím
Velký přikládací otvor kotle
Jednoduchá obsluha a údržba
Závitové příruby 6/4“ pro připojení systému ÚT
Odtah spalin ø 150 mm
Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
Pohyblivý litinový rošt (dodávka na objednání)
Možnost instalace do samotížných systémů
Komínová klapka v odtahu spalin
Regulátor odtahu spalin
Jednoduchá a rychlá montáž opláštění
Maximální pracovní přetlak 4 bary
Doba hoření při použití černého uhlí je delší než 4 hodiny
Záruční doba na litinové kotlové těleso 60 měsíců
Na ostatní díly 24 měsíců
litinový stacionární kotel na tuhá paliva
INSTALACE POHYBLIVÉHO ROŠTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Čep uchycení páky
Podložka
Ovládací páka
Vymezovací kroužek
Šroub uchycení roštu
Spojovací litinové táhlo
Utahovací matice
Upevňovací šrouby
Ovládání roštu
Přední část roštu
Střední část roštu
Zadní část roštu
A – sekáč pro vytvoření otvoru
B – vrták o průměru 10mm
TLAKOVÁ ZTRÁTA KOTLE
SOLIDA
ROZMĚRY KOTLE
TECHNICKÁ DATA
SOLIDA
SOLIDA 5
Výkon kotle
Ořech-vlhkost 15 %
Výkon kotle
SOLIDA 6
SOLIDA 7
SOLIDA 8
kW
25,6
30,2
34,9
39,5
(kcal/h)
(22000)
(26000)
(30000)
(34000)
kW
23,0
27,2
31,5
35,6
(kcal/h)
(19800)
(23400)
(27000)
(30600)
2
2
2
2
hod.
>4
>4
>4
>4
hod.
>2
>2
>2
>2
Objem spalovacího prostoru
dm3
34,0
42,5
51,0
59,5
Provozní tah komína
mbar
0,12
0,13
0,15
0,18
Tvrdé dřevo-vlhkost 20%
Třída účinnosti
Doba hoření: na uhlí
na dřevo
Rozměry
L (délka spalovací komory)
mm
390
490
590
690
Šířka kotle
mm
470
470
470
470
Výška kotle
mm
1078
1078
1078
1078
Odtah spalin
ø mm
150
150
150
150
5
6
7
8
°C
95
95
95
95
Min. teplota zpětné vody
°C
50
50
50
50
Max. pracovní přetlak
bar
4
4
4
4
Zkušební tlak
bar
6
6
6
6
Objem vody
l
31
35
39
43
kg
245
280
315
350
Počet článků
Maximální provozní teplota
Váha
PŘÍPRAVKY NA ČIŠTĚNÍ KOTLŮ SE SPALOVÁNÍM NA TUHÁ PALIVA
MAYLINE R3
Kapalina na odstraňování usazeného dehtu
u kotlů na kapalná a pevná paliva
Spalování paliva v nepříznivých podmínkách, v důsledku špatného
ného
seřízení hořáku (olejových) nebo například při spalování vlhkého
kého
uhlí nebo jiných pevných látek, především čerstvého dřeva, může
vést k hromadění dehtu, mastných a černých grafitových ložisek.
isek.
Tyto ložiska jsou velmi obtížně mechanicky odstranitelná. Mayline
yline
R3 je koncentrovaný alkalický čistící kapalinový sprej, který obsahuje speciální přísady. Kapalina proniká do vnitřních částí ložisek
žisek
nečistot a suší je, čímž se stávají křehká, mechanicky velmi jednodnoduše a lehce odstranitelná.
HERMANN tepelná technika s.r.o.
544 55 Dubenec 134
Tel.: +420 499 694 999
E-mail: [email protected]
www.hermann.cz
Download

SOLIDA - Hermann