Technický list HolzMaster kotel na dřevo
15.06.2012
20 kW
Rozměr
typ
HM 20
Výška:
1565
Šířka:
770
Hloubka:
1075
A:
650
B:
1455
C:
135
D:
290
E:
935
F:
160
rozměry v mm
GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová, tel: 596 515 020 , email: [email protected], www.MujKotel.cz
Technický list HolzMaster kotel na dřevo
15.06.2012
Tabulka technických parametrů
Typ kotle
Účinost kotle (dle 303-5)
*nominální výkon (palivo Q=15MJ/kg)
Doba hoření při nomin.výkonu
Hmotnost kotle
objem vody
rozměr kouřovodu (vnější/vnitřní)
**komínový tah
teplota spalin
Objem přikládací komory
max. pracovní přetlak vody
max. zkušební přetlak vody
Max. teplota kotlové vody
Min. doporučená teplota kotlové vody
min. teplota vratné vody
připojení topné vody
připojení vratné vody
Odpor kotle při deltaT=10K
Odpor kotle při deltaT=20K
Průtok spalin při nomin.výkonu
Emise CO při nomin.výkonu
(pro 10% O2)
Emise CO při nomin.výkonu
(pro 13% O2)
připojovací napětí***
El. Krytí
Hladina hluku (maximum)
Odtahový ventilátor
Příkon odtahového ventilátoru
Teplota prostoru kotelny
Vlhkost vzduchu prostoru kotelny
HM-20
kW
hod
kg
3
dm
mm
Pa
0
C
3
dm
Bar
Bar
0
C
0
C
0
C
Js
Js
mBar
mBar
g/s
Třída 3 (90,7%)
20
5
450
132
160/150
5-15
140
125
1,5
2,5
80
70-80
65
5/4“
5/4“
7
1,8
15
mg/m
3
300
mg/m
3
220
IP
dB
Typ
W
0
C
%
230 V
20
75
R2E180-CG82
75
15 až 40
10 až 90%
bez kondensace
* výkonu kotle v závislosti na výhřevnosti paliva
** kromě komínového tahu musí být dodržena dostatečná výška komína a jeho průměr v závislosti na výkonu
kotle, vždy je nutné komín konzultovat s odbornou kominickou firmou
*** 1PEN~50Hz 230V TN-S
Pro správnou funkci kotle je nutné používat doporučené palivo (s ohledem na mezní parametry
v tabulce). Palivo musí být suché! Maximální vlhkost 15% až 20% !!!! Této vlhkosti lze dosáhnout zhruba
po dvouletech skladování (tzv. prostoduché).
Doporučeným palivem jsou polena listnatých stromů, pro které je charakteristická vyšší tvrdost. V tabulce jsou
uvedené různé druhy listnatých dřevin u kterých je uvedena tepelná vydatost v kWh při vlhkosti 15% až 20%.
Čerstvé dřevo z důvodu vysokého obsahu vody má výhřevnost zhruba poloviční, navíc při jeho spalování
dochází k nadměrné tvorbě sazí a dehtu.
GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová, tel: 596 515 020 , email: [email protected], www.MujKotel.cz
Download

HolzMaster technický list