Série WT
Kompaktní sušička NEWtainer® série WT - sušení digestátu 25% TS
Odseparovaný digestát o sušině 25% bude sloužit jako vstup do sušící linky, která díky teplu z
kogenerační jednotce o teplotě 90° C dosuší digestát až na 85% sušinu.
Tento separát bude následně na peletovací lince použit na výrobu pelet nebo nepoetizované, jako
podestýlka pod hospodářská zvířata.
Hlavní atributy sušičky
kompaktní kontejnerové řešení
velmi hospodárná pro malá a středně velká zařízení
rychlá stavební montáž
všechny součástky jsou odolné proti korozi z
nerezové oceli
precizní technické provedení
flexibilita vstupního materiálu
vysoká kapacita sušícího procesu díky použití
speciálního sušícího pásu
možnost využití různého dávkování při procesu sušení
výkonný výměník tepla
možnost kombinování s funkčními moduly, jako jsou
dopravníky či pračka odpadního vzduchu s vyvíječem amoniaku
zařízení má velmi výhodný poměr pořizovací ceny a kvality technologických celků
Ing. Karolina Nová | Project Manager | Tel.: +420 601 570 559 | [email protected]
BIOPROJECT AGRO s. r. o, Růžová 15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 375 375 | [email protected] | www.bioproject.cz
IČO: 24670316, DIČ: CZ24670316
Stránka 1 z 3
NEWtainer WT – je prostě originál
WT 0,5 pro sušení štěpky
WT
Standardní výkonové parametry
(např. při sušení digestátu po kvašení z 25 % TS na 85 % TS při teplotě horké vody do
vstupu 90° C)
Model
Spotřeba
tepla
Vlhký
materiál
Suchý
materiál
Odpar
vody
WT
kW term
150
200
250
kW term
400
550
700
850
1.000
1.150
kg/h
3.500
4.600
5.800
kg/h
440
600
770
930
1.100
1.260
kg/h
1.100
1.400
1.800
kg/h
140
190
240
290
340
390
kg/h
2.400
3.200
4.000
kg/h
300
410
530
640
760
870
WT 2400/80-0.5
WT 3200/80-0.5
WT 4000/80-0.5
WT
WT 310/80-1.0
WT 420/80-1.0
WT 540/80-1.5
WT 650/80-1.5
WT 770/80-2.0
WT 880/80-2.0
HS
WT 1.0 pro sušení digestátu z BPS
Elektric
ká
spotřeba
kW
4
5
6
kW
10
14
17
20
23
26
Standardní výkonové parametry
(např. při sušení dřevěných štěpků G30 u vlhkostí 50% na 13% při teplotě horkého
vzduchu 100° C)
Model
WT
WT 380/100 8 0.5
WT 810/100 8 1.0
WT 910/100 8 1.2
WT 1260/100 8 1.5
WT 1660/100 8 2.0
WT 2060/100 8 2.5
Spotřeba
tepla
kW term
370
800
900
1.250
1.650
2.050
Vlhký
materiál
kg/h
860
1.850
2.090
2.900
3.830
4.760
Suchý
materiál
kg/h
490
1.050
1.190
1.650
2.180
2.710
Odpar
vody
kg/h
370
800
900
1.250
1.650
2.050
Elektrická
spotřeba
kW
5
10
12
15
20
25
U všech technických rozměrů a hodnot se jedná o orientační hodnoty, které se mohou u konkrétních
zařízení lišit. Technické změny vyhrazeny.
Ing. Karolina Nová | Project Manager | Tel.: +420 601 570 559 | [email protected]
BIOPROJECT AGRO s. r. o, Růžová 15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 375 375 | [email protected] | www.bioproject.cz
IČO: 24670316, DIČ: CZ24670316
Stránka 2 z 3
Znázornění velikostí jednotlivých kontejnerů (sušiček) dle tepelného výkonu
Rozměry sušičky
Ing. Karolina Nová | Project Manager | Tel.: +420 601 570 559 | [email protected]
BIOPROJECT AGRO s. r. o, Růžová 15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 375 375 | [email protected] | www.bioproject.cz
IČO: 24670316, DIČ: CZ24670316
Stránka 3 z 3
Download

Série WT - Bioproject.cz