SE-MI Technology, a.s.
Matuškova 10
710 00 Slezská Ostrava
Česká republika
tel.: +420 595 224 111
fax: +420 595 224 105
email: [email protected]
http://www.se-mi.cz
IČ: 65138601
DIČ: CZ65138601
ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍKY
TŘÍSKOVÉ
Článkový dopravník je nejuniverzálnější ze všech typů dopravníků. Je použitelný pro většinu druhů
třísek, špon nebo pro drobné součástky. Současně s dopravou třísek je možno odloučit chladící
kapalinu, zachytit ji nebo odčerpat zpět do chladícího systému stroje. Největší uplatnění nachází jako
vynášecí dopravník přímo vestavěný do obráběcího stroje, anebo v dopravních systémech ve spojení
s jinými typy dopravníků jako vynášecí, kde vynáší třísky buď do sběrného kontejneru, nebo zařízení
na úpravu třísek. Skříň dopravníku je vodotěsně svařena z ohýbaných plechových profilů a pohon
dopravního pásu zajišťuje šneková převodovka s elektromotorem, která dále umožňuje i reverzní
chod dopravníku. Dopravník lze podle typu obráběcího stroje vybavit nádrží sloužící k čištění a
přečerpávání chladící kapaliny chladícího systému stroje.
TYP DOPRAVNÍKU
OZNAČENÍ
ŠÍŘKA PÁSU
ROZTEČ ČLÁNKŮ
TYP PÁSU
RYCHLOST PŘEPRAVY
NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
NÁPÁJENÍ
OCHRANA PŘETÍŽENÍ
SAMOČISTÍCÍ HRABLA
REVERZNÍ CHOD
DALŠÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ
PŘÍMÝ
DTXXX ***
2xLOMENÝ
DTXXX2ZL-R ***
150mm až 550mm (jednotka 50mm)
t=38.1, 63mm
Neděrovaný
2.5m/min. nebo volitelná
ANO, součásti automaticky.
3PE ~50Hz / 400V
ANO, součásti automaticky.
ANO, součásti automaticky. **
ANO
Nádrž chladící kapaliny, stírací zařízení, nástavné plechy pro koryta, kontejnery
na třísky pevné, pojízdné s jednoduchým nebo dvojitým dnem, pomocná vzpěra,
výsypka (hydraulická)
ČSN EN ISO 9001:2009
Download

Článkové dopravníky třískové - SE