Automatické teplovodní kotle ROJEK
R
Technická data kotlů
Umožňují automaticky spalovat hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4 – 25 mm, dřevěné pelety o průměru 6 – 10 mm – kvalitní
bílé, ale i s přídavkem kůry. Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva – rostlinné
pelety. Doplňkově po vložení skládaného litinového roštu, lze spalovat kusové dřevo a ostatní tuhá paliva v ručním
režimu (jedná se o patentově chráněné spojení kotlů ROJEK TK s retortovým hořákem LING 25). U paliv dřevěné pelety
a hnědé uhlí Ořech 2 při spalování v automatickém režimu splňujeme Třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém
režimu i několik dní. Elektronickou regulaci lze napojit na oběhové čerpadlo (nastavení teploty, kdy čerpadlo zapne)
a zároveň lze napojit prostorový (pokojový) termostat.
Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta
je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch
ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch
vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Intenzita hoření (intenzita
rozdmýchávání paliva) je dána regulovatelnými otáčkami
ventilátoru.
Provedení BIO:
hořák s převodovkou umožňuje spalovat pouze pelety - lze
žádat o dotaci ze SFŽP.
1. čistící prostor
9. čidlo termostatického ventilu
2. přikládací prostor
10. přívod chladící vody
3. přívod sekundárního vzduchu
11. odvod chladicí vody
4. popelník
12. dochlazovací smyčka
5. vypouštěcí ventil
13. výstup vody
6. izolace
14. odvod spalin
7. teploměr
15. vstup vody
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
R
Y
-
S
I
N
C
E
1
9
2
1
Název parametru
MJ
KTP 25m
KTP 25
KTP 30
KTP 40
KTP 49
Jmenovitý výkon
kW
20
25
30
40
49
Minimální výkon
kW
12
15
18
24
29
Šířka A
mm
605
605
605
745
745
Hloubka B
mm
495
595
695
670
800
Výška C
mm
1165
1165
1165
1260
1260
Hloubka roštu D
mm
326
426
526
496
626
Výška kouřovodu E
mm
1005
1005
1005
1120
1120
Průměr kouřovodu F
mm
159
159
159
219
219
Výška vstupu vody G
mm
215
215
215
225
225
Stavební hloubka H
mm
685
785
885
945
1075
Průměr vstupu a výstupu vody
DN
2”
2”
2”
2”
2”
Max. průměr/délka polen
cm
20/30
20/40
20/50
23/47
23/60
l
43
57
70
95
120
Hmotnost kotle
kg
235
270
310
380
420
Účinnost
%
202
230
75
Objemový průtok spalin - jmen. výkon
m3/h
Hydraulická ztráta kotle
mbar
0,4
h
2
Doba hoření při jmenovitém výkonu
Rozměry plnicího otvoru
půlkruh - šířka x výška
Vodní objem kotle
146
160
174
mm
245/230
245/230
245/230
395x295
395x295
l
98
109
120
126
166
TKA 25
TKA 45
Maximální provozní přetlak vody
bar
2
Regulovatelný výkon pelety
7,5 - 25 kW
13,5 - 45 kW
Minimální provozní přetlak vody
bar
0,5
Regulovatelný výkon hnědé uhlí ořech 2
7,5 - 25 kW
12,9 - 45 kW
Zkušební přetlak vody
bar
4
Účinnost uhlí / pelety
83% / 86%
83% / 86%
Maximální provozní teplota
°C
90
3
3
max. 190 °C
max. 210 °C
1222 x 1530 x 910 mm
1565 x 1642 x 1043 mm
Výška kouřovodu
1424 mm
1549 mm
Připojovací rozměr kouřovodu
159 mm
219 mm
Objem zásobníku paliva
300 l
500 l
Objem vody v kotlovém tělese
108 l
156 l
Připojovací rozměr vody
G 2”
G 2”
Připojovací napětí
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Elektrický příkon
250 W
250 W
Elektrický příkon provedení BIO
100 W
100 W
Připravujeme: zcela nový plně automatický teplovodní kotel na bílé dřevěné pelety Rojek A15 s retortovým hořákem a zásobníkem.
TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE
8. tlakoměr
Objem spalovací komory
Rozměry (š x v x h)
E
w w w . r o j e k . c z
Předepsaný tah komína
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu
Pa
8 až 12
kg/h
6,4
8
9,6
12,8
15,7
Průměrná spotřeba dřeva za rok
kg
9 500
11 900
14 400
19 200
24 000
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
220-300
Údaje a obrázky v tomto letáku jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
- prodej tepelné techniky
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
w w w . r o j e k . c z
Tel.: +420 494 339 134 / 144, Fax: +420 494 322 701
e-mail: [email protected]
Váš prodejce:
Studio eMD.cz 11-2008
Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Retortový
hořák LING je konstruován na principu spodního přikládání
paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření
v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým
dopravníkem (podavačem) do kolena retorty. Zde je vytlačován
vzhůru na kruhový rošt.
Rozsah teploty spalin
J
Legenda:
TKA 25, TKA 45
Třída kotle dle ČSN EN 300-5
O
• záruka 6 let a předpokládaná životnost až 30 let
• možnost spalovat vlhké dřevo a ostatní tuhá paliva
v ručním nebo plně automatickém režimu
• účinnost až 90%
Regulovatelný rozsah výkonu od 4,5 kW do 15 kW předurčuje tento kotel k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou.
T y t o v ý r o b k y js o u p ř e dm ě t e m p r ů m y s l o v é p r á v n í o c h r a n y
Teplovodní kotle ROJEK na palivové dřevo
Technický popis kotle
Teplovodní kotle ROJEK s ručním přikládáním lze doplnit o vysoce kvalitní švédské peletové hořáky typ PX a zásobníky
s podavači na pelety, čímž se z těchto kotlů stanou automatické teplovodní kotle.
Teplovodní kotel na palivové dřevo a ostatní tuhá paliva
je svařovaná konstrukce z ocelového kotlového plechu.
Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné
vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což
umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením.
Mohou automaticky spalovat kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 až 8 mm.
Varianta s hořákem na pelety PX-21
Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací a krycími plechy
s povrchovou úpravou. Součástí vybavení kotle je ukazatel
teploty a tlaku.
Kotel je konstruován na menší komínový tah do 12 Pa. Kotle
nepotřebují žádná další přídavná zařízení zvyšující náklady
na jejich instalaci.
Při optimálním nastavení proudění primárního (komínový tah 10 - 12 Pa) a sekundárního vzduchu je možné dosáhnout mimořádně příznivé doby vyhoření paliva.
Orientační doba vyhoření paliva
Palivo
Přívody jak primárního tak sekundárního vzduchu lze snadno
regulovat, čímž lze dosáhnout dobrého spalování a dlouhé
doby vyhořívání paliva. Přesto, že nedochází k zanášení
teplosměnných ploch, je kotel opatřen dvířky pro jejich
snadné čištění.
20 kW
30 kW
Doba
Měkké dřevo
až 5 hodin *
Tvrdé dřevo
až 6 hodin *
Hnědé uhlí
až 8 hodin *
Černé uhlí
až 10 hodin *
Speciální provedení odklopných dvířek
umožňuje spalovat dřevo a tuhá paliva nebo
využít hořák PX 21, 50 na pelety
(automatický provoz).
* v ekonomickém režimu
může se lišit v závislosti na podmínkách hoření a obsahu vlhkosti
49 kW
Teplovodní kotel je určen ke spalování palivového dřeva,
krátkého kusového dřeva, pelet, čerstvých pilin, vlhké štěpky
i ostatní vlhké biomasy. Dalším možným alternativním
palivem je hnědé uhlí, černé uhlí i koks. To je umožněno
originální konstrukcí ohniště kotle. Spalování tohoto
různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle.
Suché dřevo není podmínkou.
Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon
kotle.
Schéma zapojení - pohled ze zadní strany
Hořák na pelety PX-21
Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let a předpokládaná
životnost až 30 let, při dodržování provozních podmínek.
1
4
5
1.čidlo ventilu
2.čidlo teploměru
a tlakoměru
2
Schéma spalování
3
6
3.komín
4.přívod chladící vody
͒êëìç—íæÛð
¨¬
¨¨
1. spalovací komora
¨¬
2. přívod sekundárního vzduchu
ÊçØãàåð
¨
®
©
3. vodou chlazený rošt
¨©
¨ª
¨«
9. vývod spalin do komína
10. přívod vratné vody do kotle
11. vývod topné vody z kotle
12. tepelná izolace kotle
13. oplechování kotle
Íêëìç—íæÛð
14. modrá barva označuje vodu v kotli
15. dochlazovací smyčka
©
­
7.odpad
5. čistící dvířka
8. popelník
ª
6.odchod chladící vody
4. přikládací dvířka
7. dvířka pro čištění kotle
°
5.termostatický ventil
Výkon kotle je řízen množstvím
primárního vzduchu
přiváděného pod rošt. Regulace
se provádí ručně nebo tepelným
regulátorem.
6. dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu
«
¨§
7
a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou
vrstvu hořícího paliva, kde shoří za působení vysoké teploty.
V místě styku této směsi a hořícího paliva se opět přivádí
sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu
je regulovatelný.
¬
¯
Spalování různorodého i vlhkého paliva je umožněno zvláštní
konstrukcí ohniště kotle. Takto zvolená konstrukce kotle má
za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím
potlačení vzniku škodlivých emisí a kondenzátů.
Tohoto efektu je dosaženo tím, že z vrstvy hořícího paliva se
uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou
ohniště, kde se smíchá se sekundárním přívodem vzduchu
Teplota vratné vody může
klesnout až na 40°C. Je to
umožněno tím, že vratná voda
je vedena zpět do kotle v
blízkosti roštu. Tím odpadají
vysoké finanční nároky na mísící
zařízení při instalaci.
ª
záruka 6 let. předpokládaná životnost až 30 let.
unikátní technologie vy tápění s možností významných úspor nákladů.
Technické údaje teplovodních kotlů ROJEK s hořáky na pelety PX 21, PX 50 - Třída 3 dle ČSN EN 303-5
Jmenovitý výkon hořáku
20 kW
50 kW
Rozměry hořáku (š x d x v)
220 x 250 x 300 mm
300 x 310 x 300 mm
Průměr hořákové trubky
159 mm
180 mm
Účinnost hořáku
> 90 %
> 90 %
Výkon při maximálním modulu
20 kW
50 kW
Výkon při sníženém modulu
10 kW
20 kW
Napájení
230 V
230 V
< 40 W
50 W
12 kg
15 kg
Spotřeba elektrické energie (W)
Hmotnost hořáku
Palivo
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
dřevěné pelety průměr 6 a 8 mm, výhřevnost 18,5 MJ/kg
4,1 kg/hod.
10,2 kg/hod.
Teplovodní kotle ROJEK na palivové dřevo
Technický popis kotle
Teplovodní kotle ROJEK s ručním přikládáním lze doplnit o vysoce kvalitní švédské peletové hořáky typ PX a zásobníky
s podavači na pelety, čímž se z těchto kotlů stanou automatické teplovodní kotle.
Teplovodní kotel na palivové dřevo a ostatní tuhá paliva
je svařovaná konstrukce z ocelového kotlového plechu.
Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné
vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což
umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením.
Mohou automaticky spalovat kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 až 8 mm.
Varianta s hořákem na pelety PX-21
Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací a krycími plechy
s povrchovou úpravou. Součástí vybavení kotle je ukazatel
teploty a tlaku.
Kotel je konstruován na menší komínový tah do 12 Pa. Kotle
nepotřebují žádná další přídavná zařízení zvyšující náklady
na jejich instalaci.
Při optimálním nastavení proudění primárního (komínový tah 10 - 12 Pa) a sekundárního vzduchu je možné dosáhnout mimořádně příznivé doby vyhoření paliva.
Orientační doba vyhoření paliva
Palivo
Přívody jak primárního tak sekundárního vzduchu lze snadno
regulovat, čímž lze dosáhnout dobrého spalování a dlouhé
doby vyhořívání paliva. Přesto, že nedochází k zanášení
teplosměnných ploch, je kotel opatřen dvířky pro jejich
snadné čištění.
20 kW
30 kW
Doba
Měkké dřevo
až 5 hodin *
Tvrdé dřevo
až 6 hodin *
Hnědé uhlí
až 8 hodin *
Černé uhlí
až 10 hodin *
Speciální provedení odklopných dvířek
umožňuje spalovat dřevo a tuhá paliva nebo
využít hořák PX 21, 50 na pelety
(automatický provoz).
* v ekonomickém režimu
může se lišit v závislosti na podmínkách hoření a obsahu vlhkosti
49 kW
Teplovodní kotel je určen ke spalování palivového dřeva,
krátkého kusového dřeva, pelet, čerstvých pilin, vlhké štěpky
i ostatní vlhké biomasy. Dalším možným alternativním
palivem je hnědé uhlí, černé uhlí i koks. To je umožněno
originální konstrukcí ohniště kotle. Spalování tohoto
různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle.
Suché dřevo není podmínkou.
Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon
kotle.
Schéma zapojení - pohled ze zadní strany
Hořák na pelety PX-21
Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let a předpokládaná
životnost až 30 let, při dodržování provozních podmínek.
1
4
5
1.čidlo ventilu
2.čidlo teploměru
a tlakoměru
2
Schéma spalování
3
6
3.komín
4.přívod chladící vody
͒êëìç—íæÛð
¨¬
¨¨
1. spalovací komora
¨¬
2. přívod sekundárního vzduchu
ÊçØãàåð
¨
®
©
3. vodou chlazený rošt
¨©
¨ª
¨«
9. vývod spalin do komína
10. přívod vratné vody do kotle
11. vývod topné vody z kotle
12. tepelná izolace kotle
13. oplechování kotle
Íêëìç—íæÛð
14. modrá barva označuje vodu v kotli
15. dochlazovací smyčka
©
­
7.odpad
5. čistící dvířka
8. popelník
ª
6.odchod chladící vody
4. přikládací dvířka
7. dvířka pro čištění kotle
°
5.termostatický ventil
Výkon kotle je řízen množstvím
primárního vzduchu
přiváděného pod rošt. Regulace
se provádí ručně nebo tepelným
regulátorem.
6. dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu
«
¨§
7
a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou
vrstvu hořícího paliva, kde shoří za působení vysoké teploty.
V místě styku této směsi a hořícího paliva se opět přivádí
sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu
je regulovatelný.
¬
¯
Spalování různorodého i vlhkého paliva je umožněno zvláštní
konstrukcí ohniště kotle. Takto zvolená konstrukce kotle má
za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím
potlačení vzniku škodlivých emisí a kondenzátů.
Tohoto efektu je dosaženo tím, že z vrstvy hořícího paliva se
uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou
ohniště, kde se smíchá se sekundárním přívodem vzduchu
Teplota vratné vody může
klesnout až na 40°C. Je to
umožněno tím, že vratná voda
je vedena zpět do kotle v
blízkosti roštu. Tím odpadají
vysoké finanční nároky na mísící
zařízení při instalaci.
ª
záruka 6 let. předpokládaná životnost až 30 let.
unikátní technologie vy tápění s možností významných úspor nákladů.
Technické údaje teplovodních kotlů ROJEK s hořáky na pelety PX 21, PX 50 - Třída 3 dle ČSN EN 303-5
Jmenovitý výkon hořáku
20 kW
50 kW
Rozměry hořáku (š x d x v)
220 x 250 x 300 mm
300 x 310 x 300 mm
Průměr hořákové trubky
159 mm
180 mm
Účinnost hořáku
> 90 %
> 90 %
Výkon při maximálním modulu
20 kW
50 kW
Výkon při sníženém modulu
10 kW
20 kW
Napájení
230 V
230 V
< 40 W
50 W
12 kg
15 kg
Spotřeba elektrické energie (W)
Hmotnost hořáku
Palivo
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
dřevěné pelety průměr 6 a 8 mm, výhřevnost 18,5 MJ/kg
4,1 kg/hod.
10,2 kg/hod.
Teplovodní kotle ROJEK na palivové dřevo
Technický popis kotle
Teplovodní kotle ROJEK s ručním přikládáním lze doplnit o vysoce kvalitní švédské peletové hořáky typ PX a zásobníky
s podavači na pelety, čímž se z těchto kotlů stanou automatické teplovodní kotle.
Teplovodní kotel na palivové dřevo a ostatní tuhá paliva
je svařovaná konstrukce z ocelového kotlového plechu.
Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné
vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což
umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením.
Mohou automaticky spalovat kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 až 8 mm.
Varianta s hořákem na pelety PX-21
Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací a krycími plechy
s povrchovou úpravou. Součástí vybavení kotle je ukazatel
teploty a tlaku.
Kotel je konstruován na menší komínový tah do 12 Pa. Kotle
nepotřebují žádná další přídavná zařízení zvyšující náklady
na jejich instalaci.
Při optimálním nastavení proudění primárního (komínový tah 10 - 12 Pa) a sekundárního vzduchu je možné dosáhnout mimořádně příznivé doby vyhoření paliva.
Orientační doba vyhoření paliva
Palivo
Přívody jak primárního tak sekundárního vzduchu lze snadno
regulovat, čímž lze dosáhnout dobrého spalování a dlouhé
doby vyhořívání paliva. Přesto, že nedochází k zanášení
teplosměnných ploch, je kotel opatřen dvířky pro jejich
snadné čištění.
20 kW
30 kW
Doba
Měkké dřevo
až 5 hodin *
Tvrdé dřevo
až 6 hodin *
Hnědé uhlí
až 8 hodin *
Černé uhlí
až 10 hodin *
Speciální provedení odklopných dvířek
umožňuje spalovat dřevo a tuhá paliva nebo
využít hořák PX 21, 50 na pelety
(automatický provoz).
* v ekonomickém režimu
může se lišit v závislosti na podmínkách hoření a obsahu vlhkosti
49 kW
Teplovodní kotel je určen ke spalování palivového dřeva,
krátkého kusového dřeva, pelet, čerstvých pilin, vlhké štěpky
i ostatní vlhké biomasy. Dalším možným alternativním
palivem je hnědé uhlí, černé uhlí i koks. To je umožněno
originální konstrukcí ohniště kotle. Spalování tohoto
různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle.
Suché dřevo není podmínkou.
Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon
kotle.
Schéma zapojení - pohled ze zadní strany
Hořák na pelety PX-21
Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let a předpokládaná
životnost až 30 let, při dodržování provozních podmínek.
1
4
5
1.čidlo ventilu
2.čidlo teploměru
a tlakoměru
2
Schéma spalování
3
6
3.komín
4.přívod chladící vody
͒êëìç—íæÛð
¨¬
¨¨
1. spalovací komora
¨¬
2. přívod sekundárního vzduchu
ÊçØãàåð
¨
®
©
3. vodou chlazený rošt
¨©
¨ª
¨«
9. vývod spalin do komína
10. přívod vratné vody do kotle
11. vývod topné vody z kotle
12. tepelná izolace kotle
13. oplechování kotle
Íêëìç—íæÛð
14. modrá barva označuje vodu v kotli
15. dochlazovací smyčka
©
­
7.odpad
5. čistící dvířka
8. popelník
ª
6.odchod chladící vody
4. přikládací dvířka
7. dvířka pro čištění kotle
°
5.termostatický ventil
Výkon kotle je řízen množstvím
primárního vzduchu
přiváděného pod rošt. Regulace
se provádí ručně nebo tepelným
regulátorem.
6. dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu
«
¨§
7
a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou
vrstvu hořícího paliva, kde shoří za působení vysoké teploty.
V místě styku této směsi a hořícího paliva se opět přivádí
sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu
je regulovatelný.
¬
¯
Spalování různorodého i vlhkého paliva je umožněno zvláštní
konstrukcí ohniště kotle. Takto zvolená konstrukce kotle má
za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím
potlačení vzniku škodlivých emisí a kondenzátů.
Tohoto efektu je dosaženo tím, že z vrstvy hořícího paliva se
uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou
ohniště, kde se smíchá se sekundárním přívodem vzduchu
Teplota vratné vody může
klesnout až na 40°C. Je to
umožněno tím, že vratná voda
je vedena zpět do kotle v
blízkosti roštu. Tím odpadají
vysoké finanční nároky na mísící
zařízení při instalaci.
ª
záruka 6 let. předpokládaná životnost až 30 let.
unikátní technologie vy tápění s možností významných úspor nákladů.
Technické údaje teplovodních kotlů ROJEK s hořáky na pelety PX 21, PX 50 - Třída 3 dle ČSN EN 303-5
Jmenovitý výkon hořáku
20 kW
50 kW
Rozměry hořáku (š x d x v)
220 x 250 x 300 mm
300 x 310 x 300 mm
Průměr hořákové trubky
159 mm
180 mm
Účinnost hořáku
> 90 %
> 90 %
Výkon při maximálním modulu
20 kW
50 kW
Výkon při sníženém modulu
10 kW
20 kW
Napájení
230 V
230 V
< 40 W
50 W
12 kg
15 kg
Spotřeba elektrické energie (W)
Hmotnost hořáku
Palivo
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
dřevěné pelety průměr 6 a 8 mm, výhřevnost 18,5 MJ/kg
4,1 kg/hod.
10,2 kg/hod.
Automatické teplovodní kotle ROJEK
R
Technická data kotlů
Umožňují automaticky spalovat hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4 – 25 mm, dřevěné pelety o průměru 6 – 10 mm – kvalitní
bílé, ale i s přídavkem kůry. Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva – rostlinné
pelety. Doplňkově po vložení skládaného litinového roštu, lze spalovat kusové dřevo a ostatní tuhá paliva v ručním
režimu (jedná se o patentově chráněné spojení kotlů ROJEK TK s retortovým hořákem LING 25). U paliv dřevěné pelety
a hnědé uhlí Ořech 2 při spalování v automatickém režimu splňujeme Třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém
režimu i několik dní. Elektronickou regulaci lze napojit na oběhové čerpadlo (nastavení teploty, kdy čerpadlo zapne)
a zároveň lze napojit prostorový (pokojový) termostat.
Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta
je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch
ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch
vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Intenzita hoření (intenzita
rozdmýchávání paliva) je dána regulovatelnými otáčkami
ventilátoru.
Provedení BIO:
hořák s převodovkou umožňuje spalovat pouze pelety - lze
žádat o dotaci ze SFŽP.
1. čistící prostor
9. čidlo termostatického ventilu
2. přikládací prostor
10. přívod chladící vody
3. přívod sekundárního vzduchu
11. odvod chladicí vody
4. popelník
12. dochlazovací smyčka
5. vypouštěcí ventil
13. výstup vody
6. izolace
14. odvod spalin
7. teploměr
15. vstup vody
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
R
Y
-
S
I
N
C
E
1
9
2
1
Název parametru
MJ
KTP 25m
KTP 25
KTP 30
KTP 40
KTP 49
Jmenovitý výkon
kW
20
25
30
40
49
Minimální výkon
kW
12
15
18
24
29
Šířka A
mm
605
605
605
745
745
Hloubka B
mm
495
595
695
670
800
Výška C
mm
1165
1165
1165
1260
1260
Hloubka roštu D
mm
326
426
526
496
626
Výška kouřovodu E
mm
1005
1005
1005
1120
1120
Průměr kouřovodu F
mm
159
159
159
219
219
Výška vstupu vody G
mm
215
215
215
225
225
Stavební hloubka H
mm
685
785
885
945
1075
Průměr vstupu a výstupu vody
DN
2”
2”
2”
2”
2”
Max. průměr/délka polen
cm
20/30
20/40
20/50
23/47
23/60
l
43
57
70
95
120
Hmotnost kotle
kg
235
270
310
380
420
Účinnost
%
202
230
75
Objemový průtok spalin - jmen. výkon
m3/h
Hydraulická ztráta kotle
mbar
0,4
h
2
Doba hoření při jmenovitém výkonu
Rozměry plnicího otvoru
půlkruh - šířka x výška
Vodní objem kotle
146
160
174
mm
245/230
245/230
245/230
395x295
395x295
l
98
109
120
126
166
TKA 25
TKA 45
Maximální provozní přetlak vody
bar
2
Regulovatelný výkon pelety
7,5 - 25 kW
13,5 - 45 kW
Minimální provozní přetlak vody
bar
0,5
Regulovatelný výkon hnědé uhlí ořech 2
7,5 - 25 kW
12,9 - 45 kW
Zkušební přetlak vody
bar
4
Účinnost uhlí / pelety
83% / 86%
83% / 86%
Maximální provozní teplota
°C
90
3
3
max. 190 °C
max. 210 °C
1222 x 1530 x 910 mm
1565 x 1642 x 1043 mm
Výška kouřovodu
1424 mm
1549 mm
Připojovací rozměr kouřovodu
159 mm
219 mm
Objem zásobníku paliva
300 l
500 l
Objem vody v kotlovém tělese
108 l
156 l
Připojovací rozměr vody
G 2”
G 2”
Připojovací napětí
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Elektrický příkon
250 W
250 W
Elektrický příkon provedení BIO
100 W
100 W
Připravujeme: zcela nový plně automatický teplovodní kotel na bílé dřevěné pelety Rojek A15 s retortovým hořákem a zásobníkem.
TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE
8. tlakoměr
Objem spalovací komory
Rozměry (š x v x h)
E
w w w . r o j e k . c z
Předepsaný tah komína
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu
Pa
8 až 12
kg/h
6,4
8
9,6
12,8
15,7
Průměrná spotřeba dřeva za rok
kg
9 500
11 900
14 400
19 200
24 000
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
220-300
Údaje a obrázky v tomto letáku jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
- prodej tepelné techniky
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
w w w . r o j e k . c z
Tel.: +420 494 339 134 / 144, Fax: +420 494 322 701
e-mail: [email protected]
Váš prodejce:
Studio eMD.cz 11-2008
Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Retortový
hořák LING je konstruován na principu spodního přikládání
paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření
v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým
dopravníkem (podavačem) do kolena retorty. Zde je vytlačován
vzhůru na kruhový rošt.
Rozsah teploty spalin
J
Legenda:
TKA 25, TKA 45
Třída kotle dle ČSN EN 300-5
O
• záruka 6 let a předpokládaná životnost až 30 let
• možnost spalovat vlhké dřevo a ostatní tuhá paliva
v ručním nebo plně automatickém režimu
• účinnost až 90%
Regulovatelný rozsah výkonu od 4,5 kW do 15 kW předurčuje tento kotel k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou.
T y t o v ý r o b k y js o u p ř e dm ě t e m p r ů m y s l o v é p r á v n í o c h r a n y
Automatické teplovodní kotle ROJEK
R
Technická data kotlů
Umožňují automaticky spalovat hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4 – 25 mm, dřevěné pelety o průměru 6 – 10 mm – kvalitní
bílé, ale i s přídavkem kůry. Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva – rostlinné
pelety. Doplňkově po vložení skládaného litinového roštu, lze spalovat kusové dřevo a ostatní tuhá paliva v ručním
režimu (jedná se o patentově chráněné spojení kotlů ROJEK TK s retortovým hořákem LING 25). U paliv dřevěné pelety
a hnědé uhlí Ořech 2 při spalování v automatickém režimu splňujeme Třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém
režimu i několik dní. Elektronickou regulaci lze napojit na oběhové čerpadlo (nastavení teploty, kdy čerpadlo zapne)
a zároveň lze napojit prostorový (pokojový) termostat.
Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta
je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch
ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch
vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Intenzita hoření (intenzita
rozdmýchávání paliva) je dána regulovatelnými otáčkami
ventilátoru.
Provedení BIO:
hořák s převodovkou umožňuje spalovat pouze pelety - lze
žádat o dotaci ze SFŽP.
1. čistící prostor
9. čidlo termostatického ventilu
2. přikládací prostor
10. přívod chladící vody
3. přívod sekundárního vzduchu
11. odvod chladicí vody
4. popelník
12. dochlazovací smyčka
5. vypouštěcí ventil
13. výstup vody
6. izolace
14. odvod spalin
7. teploměr
15. vstup vody
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M
A
C
H
I
N
E
R
Y
-
S
I
N
C
E
1
9
2
1
Název parametru
MJ
KTP 25m
KTP 25
KTP 30
KTP 40
KTP 49
Jmenovitý výkon
kW
20
25
30
40
49
Minimální výkon
kW
12
15
18
24
29
Šířka A
mm
605
605
605
745
745
Hloubka B
mm
495
595
695
670
800
Výška C
mm
1165
1165
1165
1260
1260
Hloubka roštu D
mm
326
426
526
496
626
Výška kouřovodu E
mm
1005
1005
1005
1120
1120
Průměr kouřovodu F
mm
159
159
159
219
219
Výška vstupu vody G
mm
215
215
215
225
225
Stavební hloubka H
mm
685
785
885
945
1075
Průměr vstupu a výstupu vody
DN
2”
2”
2”
2”
2”
Max. průměr/délka polen
cm
20/30
20/40
20/50
23/47
23/60
l
43
57
70
95
120
Hmotnost kotle
kg
235
270
310
380
420
Účinnost
%
202
230
75
Objemový průtok spalin - jmen. výkon
m3/h
Hydraulická ztráta kotle
mbar
0,4
h
2
Doba hoření při jmenovitém výkonu
Rozměry plnicího otvoru
půlkruh - šířka x výška
Vodní objem kotle
146
160
174
mm
245/230
245/230
245/230
395x295
395x295
l
98
109
120
126
166
TKA 25
TKA 45
Maximální provozní přetlak vody
bar
2
Regulovatelný výkon pelety
7,5 - 25 kW
13,5 - 45 kW
Minimální provozní přetlak vody
bar
0,5
Regulovatelný výkon hnědé uhlí ořech 2
7,5 - 25 kW
12,9 - 45 kW
Zkušební přetlak vody
bar
4
Účinnost uhlí / pelety
83% / 86%
83% / 86%
Maximální provozní teplota
°C
90
3
3
max. 190 °C
max. 210 °C
1222 x 1530 x 910 mm
1565 x 1642 x 1043 mm
Výška kouřovodu
1424 mm
1549 mm
Připojovací rozměr kouřovodu
159 mm
219 mm
Objem zásobníku paliva
300 l
500 l
Objem vody v kotlovém tělese
108 l
156 l
Připojovací rozměr vody
G 2”
G 2”
Připojovací napětí
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Elektrický příkon
250 W
250 W
Elektrický příkon provedení BIO
100 W
100 W
Připravujeme: zcela nový plně automatický teplovodní kotel na bílé dřevěné pelety Rojek A15 s retortovým hořákem a zásobníkem.
TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE
8. tlakoměr
Objem spalovací komory
Rozměry (š x v x h)
E
w w w . r o j e k . c z
Předepsaný tah komína
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu
Pa
8 až 12
kg/h
6,4
8
9,6
12,8
15,7
Průměrná spotřeba dřeva za rok
kg
9 500
11 900
14 400
19 200
24 000
Teplota spalin při jmenovitém výkonu
°C
220-300
Údaje a obrázky v tomto letáku jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
- prodej tepelné techniky
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
w w w . r o j e k . c z
Tel.: +420 494 339 134 / 144, Fax: +420 494 322 701
e-mail: [email protected]
Váš prodejce:
Studio eMD.cz 11-2008
Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Retortový
hořák LING je konstruován na principu spodního přikládání
paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření
v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým
dopravníkem (podavačem) do kolena retorty. Zde je vytlačován
vzhůru na kruhový rošt.
Rozsah teploty spalin
J
Legenda:
TKA 25, TKA 45
Třída kotle dle ČSN EN 300-5
O
• záruka 6 let a předpokládaná životnost až 30 let
• možnost spalovat vlhké dřevo a ostatní tuhá paliva
v ručním nebo plně automatickém režimu
• účinnost až 90%
Regulovatelný rozsah výkonu od 4,5 kW do 15 kW předurčuje tento kotel k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou.
T y t o v ý r o b k y js o u p ř e dm ě t e m p r ů m y s l o v é p r á v n í o c h r a n y
Download

Kotle na dřevo (prospekt 2)