...to je chytré teplo
AUTOMATICKÉ KOMBINOVANÉ KOTLE
NA SPALOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA , ŠTĚPKY, DŘEVĚNÝCH BRIKET, PELET A UHLÍ
vyvinuté především pro novostavby a úsporné domy
ekologické, úsporné a komfortní vytápění
spalování kusového dřeva a dřevěné štěpky
spalování hnědého uhlí ořech 2
spalování dřevěných pelet a briket
automatický několikadenní provoz bez obsluhy
automatická regulace výkonu v rozsahu 40 -100 %
úspory nákladů na vytápění až o 60 %
velmi dlouhá životnost
Chytré teplo od českého výrobce
KOMBINOVANÉ KOTLE
KOTLE NA DŘEVO
TEPLOVODNÍ KOTLE
TEPLOVZDUŠNÉ OHŘÍVAČE
KRBOVÁ KAMNA
A U T O M AT I C K É KO M B I N O VA N É KO T L E
NA SPALOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA, ŠTĚPKY, DŘEVĚNÝCH BRIKET, PELET A UHLÍ...
Popis kotle:
Regulace kotle:
Elektronická regulace automaticky řídí výkon kotle
na základě teploty výstupní vody a nastavení pokojového termostatu. Výkon kotle je plynule řízen
pomocí změny otáček ventilátoru + otáček šneku
- prodlevy. Rovněž ovládá oběhové čerpadlo. Je
vybavena i funkcí automatického stáložáru s následným vypnutím ventilátoru před úplným vyhořením paliva v kotli. Regulátor dovoluje optimální
spalování již od 40 % nominálního výkonu.
Hlavní přednosti:
Vysoká účinnost spalovacího procesu, až 91 %,
je docílena použitím elektronické regulace, moderních konstrukčních prvků, velkou plochou
spalovacího výměníku, vloženými turbulátory
teplotního výměníku a precizním zaizolováním
pláště kotle. Vysoký standard obsluhy - kotle jsou
řešeny s velkou přikládací komorou, která je při
plném naložení schopna pracovat několik hodin
bez zásahu obsluhy a tato doba se ještě výrazně
prodlužuje v případě regulovaného režimu. Při
provozu s retortovým hořákem je možný několikadenní bezobslužný provoz (chaty, chalupy, dovolené – vracíme se do příjemně vyhřátého domova). Kotle jsou vyrobeny ze speciálních kotlových
plechů. Přikládací komora, která je nejvíc zatížena,
má navíc kompletní profilovou vystýlku k minimalizaci nízkoteplotní koroze. Je zde použita rovněž
speciální žáruvzdorná keramika.
Model kotle
CHK 14 kW
CHK 18 kW
CHK 22 kW
Jmenovitý výkon
Účinnost kotle
Regulovatelnost
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu - dřevo
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu - pelety / uhlí
Průměrná spotřeba dřeva za sezónu
Nejvyšší provozní teplota vody
Výška / Délka
Rozměry
kotle v mm
Šířka bez násypky / Šířka s násypkou
Objem vodní náplně
Objem plnící komory
Objem násypky pelet
Průměrný el. příkon - dřevoplyn / retorta
Přívodní napětí
Celková hmotnost kotle
Parametry paliva - kusové dřevo
Parametry paliva - pelety / uhlí
14 kW
86 - 91%
40 - 100% plynule
4 kg/h
3.3 / 3,4 kg/h
10 m3
90°C
1395 mm / 826 mm
480 mm / 1096 mm
88 l
57 l
330 l
15 W / 50 W
230 V / 50 Hz
530 kg
18 kW
87 - 91%
40 - 100% plynule
4.9 kg/h
4.2 kg/h / 4,8 kg/h
12 m3
90°C
1395 mm / 826 mm
480 mm / 1096 mm
88 l
57 l
330 l
17 W / 53 W
230 V / 50 Hz
530 kg
22 kW
87 - 91%
40 - 100% plynule
5.7 kg/h
5,0 / 5,1 kg/h
14 m3
90°C
1395 mm / 826 mm
480 mm / 1096 mm
88 l
57 l
330 l
19 W / 55 W
230 V / 50 Hz
530 kg
délka až 35,5 cm, do o/15 cm, vlhkost dřeva do 20%
ČSN P CEN / TS 14961 / hnědé uhlí O2, vlhkost do 20%
3
VÝŠKA STROPUOTEVŘENÉ VÍKO
ZÁSOBNÍKU PALIVA
171
186
"
70
1209
240
DVÍŘKA
NA KONTROLU
RETORTY
240
321
1/2
o 160
1276
VSTUP
DO KOTLE
G1
855
1890
NAPOUŠTĚNÍ
KOTLE
VÝSTUP Z KOTLE
Digitální ovládání kotle
740
1358
240
Detail retorty
1395
495
Třída kotle dle normy ČSN EN303-5:2000
Schéma a základní rozměry kotlů
podavačem z násypky paliva. Teplo vznikající při
hoření se částečně předává přes stěny tělesa kotle
v jeho spodní části. Hlavní část horkých plynů je
srážena deskami z žárového betonu a dále proudí do rozměrného spalovacího výměníku, který
předává teplo ohřívané vodě. Nespalitelný odpad
(popel + struska) přepadávají přes okraj roštu do
popelníku.
1121
Technické parametry kotlů
V horní části kotle je spalování kusového dřeva
a briket založeno na principu dvoustupňového
spalování, při kterém dochází ke zplynování paliva
v přikládací komoře (primární hoření) a následně
hoří vznikající plyn v keramické trysce a proudí do
spalovací komory (sekundární hoření). Přetlakový
ventilátor pomocí řídící jednotky přivádí přesně
definované množství sekundárního vzduchu.
Ze spalovací komory jsou horké plyny odváděny
přes rozměrný spalovací výměník, který předává
teplo ohřívané vodě a vychlazené plyny odcházejí
odtahovým hrdlem do komína. Část popela je strhávána horkými plyny a padá do popelníku, část
zůstává ve spalovací komoře (nutno občas vyhrnout do popelníku).
Ve spodní části kotle je retortový hořák pracující
na principu spodního přikládání paliva (uhlí, kukuřice, obilí, pelet), které je podáváno šnekovým
MANIPULAČNÍ PROSTOR
(MONTÁŽ A DEMONTÁŽ RETORTY)
PROSTOR PRO KONTROLU
CHK 14
CHK 18
CHK 22
G
/2"
11
480
400
1096
1946
CLEVER HEAT s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
Phone: +420 539 030 741
Mobile: +420 602 530 770
E-mail: [email protected]
450
Výroba:
CLEVER HEAT s.r.o.
Tománkova 34
683 01 Rousínov
Mobile: +420 725 766 061
www.cleverheat.com
Všechny výrobky společnosti CLEVER HEAT jsou certifikovány dle platných norem a vyhlášek.
Technické nebo konstrukční změny vyhrazeny. CLEVER HEAT neodpovídá za tiskové chyby.
Obchodní zastoupení:
Download

Kombinované kotle na dřevo a uhlí (14 – 22kW)