...to je chytré teplo
KOMBINOVANÉ
KOTLE
NA SPALOVÁNÍ
KUSOVÉHO DŘEVA,
ŠTĚPKY, BRIKET,
PELET, UHLÍ...
ZPLYNOVACÍ
KOTLE
NA SPALOVÁNÍ
KUSOVÉHO DŘEVA,
DŘEVĚNÝCH
A ROSTLINNÝCH BRIKET
Chytré teplo od českého výrobce
KOMBINOVANÉ KOTLE
KOTLE NA DŘEVO
TEPLOVODNÍ KOTLE
TEPLOVZDUŠNÉ OHŘÍVAČE
KRBOVÁ KAMNA
KOMBINOVANÉ KOTLE
NA SPALOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA,
ŠTĚPKY, BRIKET, PELET, UHLÍ...
Popis kotle:
V horní části kotle je spalování kusového dřeva a briket založeno na principu dvoustupňového spalování, při kterém dochází ke zplynování paliva v přikládací komoře (primární hoření) a následně hoří vznikající plyn
v keramické trysce a proudí do spalovací komory (sekundární hoření).
Přetlakový ventilátor pomocí řídící jednotky přivádí přesně definované
množství sekundárního vzduchu. Ze spalovací komory jsou horké plyny
odváděny přes rozměrný spalovací výměník, který předává teplo ohřívané vodě a vychlazené plyny odcházejí odtahovým hrdlem do komína.
Část popela je strhávána horkými plyny a padá do popelníku, část zůstává ve spalovací komoře (nutno občas vyhrnout do popelníku).
Ve spodní části kotle je retortový hořák pracující na principu spodního
přikládání paliva (uhlí, kukuřice, obilí, pelet), které je podáváno šnekovým
podavačem z násypky paliva. Teplo vznikající při hoření se částečně předává přes stěny tělesa kotle v jeho spodní části. Hlavní část horkých plynů je srážena deskami z žárového betonu a dále proudí do rozměrného
spalovacího výměníku, který předává teplo ohřívané vodě. Nespalitelný
odpad (popel + struska) přepadávají přes okraj roštu do popelníku.
Regulace kotle:
Elektronická regulace automaticky řídí výkon kotle na základě teploty výstupní vody a nastavení pokojového termostatu. Výkon kotle je plynule
řízen pomocí změny otáček ventilátoru + otáček šneku - prodlevy. Rovněž
ovládá oběhové čerpadlo. Je vybavena i funkcí automatického stáložáru
s následným vypnutím ventilátoru před úplným vyhořením paliva v kotli.
Regulátor dovoluje optimální spalování již od 40 % nominálního výkonu.
Hlavní přednosti:
Vysoká účinnost spalovacího procesu, až 91 %, je docílena použitím
elektronické regulace, moderních konstrukčních prvků, velkou plochou spalovacího výměníku, vloženými turbulátory teplotního výměníku a precizním zaizolováním pláště kotle. Vysoký standard obsluhy
- kotle jsou řešeny s velkou přikládací komorou, která je při plném
naložení schopna pracovat několik hodin bez zásahu obsluhy a tato
doba se ještě výrazně prodlužuje v případě regulovaného režimu. Při
provozu s retortovým hořákem je možný několikadenní bezobslužný
provoz (chaty, chalupy, dovolené – vracíme se do příjemně vyhřátého domova). Kotle jsou vyrobeny ze speciálních kotlových plechů.
Přikládací komora, která je nejvíc zatížena, má navíc kompletní profilovou vystýlku k minimalizaci nízkoteplotní koroze. Je zde použita
rovněž speciální žáruvzdorná keramika.
ekologické, úsporné a komfortní vytápění
spalování kusového dřeva o délce až 54 cm, štěpky
spalování hnědého uhlí ořech 2
spalování dřevěných, rostlinných briket a pilin
spalování pelet, kukuřice, atd.
automatický několikadenní provoz bez obsluhy
automatická regulace výkonu v rozsahu 40 - 100 %
úspory nákladů na vytápění až o 60 %
velmi dlouhá životnost - vícestěnná komora
Technické paramery kombinovaných kotlů
Model
Jmenovitý výkon
Účinnost kotle
Regulovatelnost
dřevo
Spotřeba paliva při
jmenovitém výkonu
pelety
Průměrná spotřeba dřeva za sezónu
Nejvyšší provozní teplota vody
Výška kotle
Šířka kotle bez násypky
Šířka kotle s násypkou
Délka kotle
Objem vodní náplně
Objem plnící komory
Objem násypky pelet
Průměrný el.příkon - retorta
Průměrný el. příkon - dřevoplyn
Přívodní napětí
Celková hmotnost kotle
Parametry paliva - kusové dřevo
Parametry paliva - pelety
Třída kotle dle normy ČSN EN303-5:2000
CHK 25
25 kW
82 - 91 %
40 - 100 % plynule
7,2 kg/h
6,4 kg/h
18 m3
90°C
1534 mm
665 mm
1269 mm
1065 mm
120 l
125 l
330 l
65 W
20 W
230 V / 50 Hz
815 kg
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20%
ČSN P CEN / TS 14961
3
CHK 29
29 kW
82 - 91 %
40 - 100 % plynule
8,4 kg/h
7,5 kg/h
20 m3
90°C
1534 mm
665 mm
1269 mm
1065 mm
120 l
125 l
330 l
68 W
23 W
230 V / 50 Hz
815 kg
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20%
ČSN P CEN / TS 14961
3
CHK 33
33 kW
82 - 91%
40 - 100 % plynule
9,2 kg/h
8,3 kg/h
21 m3
90°C
1534 mm
665 mm
1269 mm
1065 mm
120 l
125 l
330 l
70 W
25 W
230 V / 50 Hz
815 kg
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20%
ČSN P CEN / TS 14961
3
ZPLYNOVACÍ KOTLE
NA SPALOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA,
DŘEVĚNÝCH A ROSTLINNÝCH BRIKET
Popis kotle:
Kotle jsou založeny na principu dvoustupňového spalování, při
kterém dochází ke zplynování paliva v přikládací komoře (primární
hoření) a následně hoří vznikající plyn v keramické trysce a proudí
do spalovací komory (sekundární hoření). Přetlakový ventilátor pomocí řídící jednotky přivádí přesně definované množství sekundárního vzduchu. Ze spalovací komory jsou horké plyny odváděny
přes rozměrný spalovací výměník, který předává teplo ohřívané
vodě a vychlazené plyny odcházejí odtahovým hrdlem do komína. Část popela je strhávána horkými plyny a padá do popelníku,
část zůstává ve spalovací komoře (nutno občas vyhrnout do popelníku).
Regulace kotle:
Elektronická regulace automaticky řídí výkon kotle na základě
teploty výstupní vody a nastavení pokojového termostatu. Výkon
kotle je plynule řízen pomocí změny otáček ventilátoru. Rovněž
ovládá oběhové čerpadlo. Je vybavena i funkcí automatického
stáložáru s následným vypnutím ventilátoru před úplným vyhořením paliva v kotli. Regulátor dovoluje optimální spalování již
od 40 % nominálního výkonu.
Hlavní přednosti:
Vysoká účinnost spalovacího procesu, až 91 %, je docílena použitím elektronické regulace, moderních konstrukčních prvků, velkou
plochou spalovacího výměníku, vloženými turbulátory teplotního
výměníku a precizním zaizolováním pláště kotle. Vysoký standard
obsluhy - kotle jsou řešeny s velkou přikládací komorou, která při
plném naložení je schopna pracovat několik hodin bez zásahu obsluhy a tato doba se ještě výrazně prodlužuje v případě regulovaného režimu. Kotle jsou vyrobeny ze speciálních kotlových plechů.
Přikládací komora, která je nejvíc zatížena, má navíc kompletní profilovou vystýlku k minimalizaci nízkoteplotní koroze. Je zde použita
rovněž speciální žáruvzdorná keramika.
ekologické , úsporné a komfortní vytápění
spalování kusového dřeva o délce až 54 cm, štěpky
spalování dřevěných, rostlinných briket a pilin
automatická regulace výkonu v rozsahu 40-100%
úspory nákladů na vytápění až o 50%
velmi dlouhá životnost - vícestěnná komora
Technické paramery kotlů na spalování dřeva
Model
CHD 25
CHD 29
CHD 33
Jmenovitý výkon
25 kW
29 kW
33 kW
Účinnost kotle
82 - 91%
82 - 91%
82 - 91%
Regulovatelnost
40 - 100% plynule
40 - 100% plynule
40 - 100% plynule
Spotřeba paliva - dřeva - při jmenovitém výkonu
7,2 kg/h
8,4 kg/h
9,2 kg/h
Průměrná spotřeba dřeva za sezónu
18 m
20 m
21 m3
Nejvyšší provozní teplota vody
90°C
90°C
90°C
Výška kotle
1177 mm
1177 mm
1177 mm
Šířka kotle
665 mm
665 mm
665 mm
Délka kotle
1065 mm
1065 mm
1065 mm
Objem vodní náplně
90 l
90 l
90 l
Objem plnící komory
125 l
125 l
125 l
Průměrný el. příkon - dřevoplyn
20 W
23 W
25 W
Přívodní napětí
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Celková hmotnost kotle
540 kg
540 kg
540 kg
Parametry paliva - kusové dřevo
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20 %
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20 %
až do délky 54 cm,
do průměru 20 cm,
vlhkost dřeva do 20 %
Třída kotle dle normy ČSN EN303-5:2000
3
3
3
3
3
Schéma a základní rozměry kombinovaných kotlů
CHK 25
CHK 29
CHK 33
VÝŠKA STROPU - OTEVŘENÉ VÍKO ZÁSOBNÍKU PALIVA
SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KONEKTORY
320
1065
170
190
G3
“
G2
/4
“
1270
1535
2000
Ø159
320
NAPOUŠTĚNÍ KOTLE 70
DVÍŘKA NA KONTROLU RETORTY
G
2“
MANIPULAČNÍ
PROSTOR
(MONTÁŽ,
DEMONTÁŽ
450 RETORTY)
650
VÝSTUP Z KOTLE
320
330
VSTUP DO KOTLE
500
1393
1262
PROSTOR PRO KONTROLU RETORTY
Schéma a základní rozměry kotlů na dřevo
CHD 25
CHD 29
CHD 33
905
320
250
“
G2
/4“
G3
165
185
1177
Ø159
1034
1078
640
“
320
G2
330
NAPOUŠTĚNÍ KOTLE
VSTUP DO KOTLE
SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KONEKTORY
VÝSTUP Z KOTLE
CLEVER HEAT s.r.o.
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
Phone: +420 539 030 741
Mobile: +420 602 530 770
E-mail: [email protected]
Obchodní zastoupení:
Výroba:
Tománkova 34
683 01 Rousínov
Mobile: +420 725 766 061
www.cleverheat.com
Všechny výrobky společnosti CLEVER HEAT jsou certifikovány dle platných norem a vyhlášek.
Technické nebo konstrukční změny vyhrazeny. CLEVER HEAT neodpovídá za tiskové chyby.
Download

...to je chytré teplo