ATMOS
ZPLYNOVACÍ KOTLE ATMOS
S ÚPRAVOU PRO HOŘÁK NA PELETY
(ceny platné od 1.3. 2011)
Zplynovací kotle na dřevo s úpravou pro hořák
na pelety ve vrchních dvířkách
rozsah výkonu
dřevo / pelety
cena kotle bez DPH
DC 18 S s úpravou
pro hořák
20 / 6 - 20 kW
27.500,-
DC 25 S s úpravou
pro hořák
27 / 7 - 24 kW
33.400,-
DC 32 S s úpravou
pro hořák
35 / 7 - 24 kW
38.700,-
Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo
s úpravou pro hořák na pelety ve vrchních dvířkách
rozsah výkonu
dřevo a brikety / pelety
cena kotle bez DPH
DC 24 RS s úpravou
pro hořák
26 / 7 - 24 kW
34.900,-
DC 30 RS s úpravou
pro hořák
32 / 7 - 24 kW
39.800,-
Zplynovací kotle na uhlí, dřevo a uhelné brikety
s úpravou pro hořák na pelety ve vrchních dvířkách
rozsah výkonu
uhlí a dřevo / pelety
cena kotle bez DPH
C 18 S s úpravou
pro hořák
20 / 6 - 20 kW
27.900,-
AC 25 S s úpravou
pro hořák
26 / 6 - 20 kW
28.900,-
Pro tyto kotle je určen hořák:
cena bez DPH
ATMOS A25
4,5 - 24 kW
18.400,-
KA
IN
NOV
Sada AS25
1.640,Sada slouží k ovládání kotle vybaveného odtahovým ventilátorem
a hořáku A25 podle dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži
o objemu 500 až 1000 l. Skládá se ze dvou čidel KTF20 s 5 m
kabelem, modulu AD02 pro ovládání odtahového ventilátoru a
speciální propojky.
V případě instalace kotle na pelety bez odtahového ventilátoru
postačí pro využití sepeciální funkce hořáku A25 dokoupit pouze
dvě čidla KTF20 s 5m kabelem.
Čidlo KTF20 s 5m kabelem KÓD: P0431
ModulAD02 pro ovládání ventilátoru KÓD: P0432
382,10,840,50,-
Pro hořák ATMOS A25 jsou v této aplikaci určeny tyto dopravníky:
Šnekový dopravník DA2000 o délce 2 m
a průměru 75 mm
Tento dopravník je především určen pro zplynovací kotle
se zabudovaným hořákem ve vrchních přikládacích
dvířkách - DCxxS(X), DCxxRS, CxxS, ACxxS. Lze jej však
použít i pro standartní kotle na pelety typ DxxP.
10.400,-
Šnekový dopravník DA2500 o délce 2,5 m
11.900,a průměru 75 mm
Tento dopravník je určen pro všechny kotle na pelety
ATMOS, kdy je zásobník paliva ve větší vzdálenosti od kotle.
Všechny dopravníky jsou zaměnitelné s dopravníky pro hořák IWABO
Hořák ATMOS A25 je určen pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru Ø 6-8 mm,
o délce 10-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ.kg-1. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí
žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností 85 až 90% a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které
nemají zapalovací zařízení a musí vždy udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Takový provoz na
malý výkon, kdy klesá teplota spalin pod 100°C způsobuje kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru a komíně, nižší účinnost, vyšší spotřebu paliva, horší kvalitu spalování, větší zanášení kotle a častější
čištění. U našich výrobků provádáme vybírání popela pouze jednou za 7 až 30 dní, podle kvality paliva a
výkonu kotle. Hořáky nejsou určeny pro tmavé pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.
V případě, kdy je hořák zabudován ve vrchních dvířkách zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník
o minimální délce 2 metry, tak, aby délka hadice byla mezi dopravníkem a hořákem minimálně 15
cm z důvodu bezpečnosti. Optimální délka hadice je však cca 40 - 50 cm, tak aby bylo možné snadno
otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.
Nádrže na pelety
3.900,-
Jedná se o nejmenší velikost, která je vhodná pro kotle do
výkonu 25 kW v případě malé kotelny, kdy nemůžeme použít
větší objem nádrže na pelety. V této nádrži je uloženo 163 kg
pelet, tj. cca 730 kWh.
500 l
760
8.600,-
Jedná se o největší velikost, kterou je ideální použít pro kotle
do výkonu 50kW. V této nádrži je uloženo 650 kg pelet, tj. cca
2925 kWh.
80/95
500
1000 l
1250
80/95
5.600,-
Jedná se o střední velikost, kterou je ideální použít pro kotle
do výkonu 35kW. V této nádrži je uloženo 325 kg pelet, tj. cca
1463 kWh.
Nádrž na pelety
480
500
Nádrž na pelety
480
1250
250 l
80/95
1250
Nádrž na pelety
cena bez DPH
500
objem nádrže
1040
Vzhled kotelny a ukázková sestava
Doporučená sestava pro tepelné ztráty objektu 12 - 25 kW
DC 18 S s úpravou pro hořák
Hořák ATMOS A25
Šnekový dopravník DA2000 o délce 2 m a Ø 75 mm
Nádrž na pelety
Celková cena za sestavu
cena bez DPH
20 / 6 - 20 kW
4,5 - 24 kW
500 l
27.500,18.400,10.400,5.600,61.900,-
K ceně ukázkové sestavy je samozřejmě nutné připočíst náklady na
instalaci kotle a potřebný materiál,
jako jsou čerpadla, mísící ventily,
potrubí, atd...
Cenu za instalaci stanovuje instalatérská firma, podle konkrétních
podmínek u zákazníka.
Doporučujeme Vám vždy zapojit kotel s vyrovnávací (akumulační) nádrží o objemu
500 - 1000 l, která Vám uspoří palivo a zvýší životnost hořáku na
pelety.
Pro další úsporu paliva (až 20%)
a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD01
nebo sadu AS25, pomocí které můžeme řídit provoz kotle podle teploty ve spodní a vrchní části vyrovnávací nádrže.
Prostor kotelny se zásobníkem 500 l a dopravníkem 2 m.
Pravidla:
Při instalaci hořáku na pelety do vrchních dvířek kotle, musí být dodrženy určité zásady:
Délka dopravníku musí být taková (min. 2
m), aby hadice mezi hořákem a dopravníkem měla minimální délku 15 cm z důvodu
bezpečnosti. Optimální je však větší délka
(cca 40 - 60 cm) tak, abychom mohli při
čištění spalovací komory hořáku snadno
otevřít dvířka a nemuseli sundávat hadici.
V případě potřeby můžeme i zásobník na
pelety podložit tak, aby nám vše vycházelo
ideálně. Ke každému dopravníku je dodávána podpěrná noha. Ve stísněných prostorech doporučujeme
nohu nahradit řetízkem, na který zavěsíme dopravník od stropu. Pozor - hořák na pelety je možné nainstalovat pouze do kotle vybaveného odtahovým ventilátorem. Hořáky na pelety instalujeme pouze
do zplynovacích kotlů ATMOS do výkonu 40 kW.
Legenda:
1 - Komín
2 - Kouřovod
3 - Kotel
4 - Hořák
5 - Dopravník
6 - Zásobník
Hořák na pelety ATMOS A25 je cetrifikován pro zplynovací kotle DC18S, DC25S,
DC32S, DC24RS, DC30RS, C18S a AC25S. Proto je možné si tyto kotle objednat přímo z výroby v levém nebo pravém provedení, již s úpravou pro zabudování hořáku
na pelety. V případě, že budete chtít hořák nainstalovat do standatrdního nebo jiného kotle ATMOS, je
možné si objednat speciální sadu pro jeho přestavbu, umožňující instalaci hořáku na pelety do vrchních dvířek. Sada se skládá z kompletních upravených dvířek, speciální elektroinstalace a příslušenství
o 23 položkách.
cena bez DPH
Sada pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek
s pravým otvíráním - kód: S0532
s levým otvíráním - kód: S0533
Jaroslav Cankař & syn ATMOS
Velenského 487, Bělá pod Bezdězem
294 21, Česká rapublika
www.atmos.cz
4.900,-
Tel.: +420 326 70 14 04
+420 326 70 14 14
Fax: +420 326 70 14 92
12/2010
ATMOS
KOTLE NA DŘEVO, DŘEVĚNÉ BRIKETY A UHLÍ
(ceny platné od 1.3.2011)
1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladící smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
DC 18 S
20
66
25.750,00
30.900,-
DC 22 S
22
100
29.666,70
35.600,-
DC 25 S
25/27
100
31.591,70
37.910,-
DC 32 S
35
140
36.916,70
44.300,-
DC 40 SX
40
140
39.325,00
47.190,-
DC 50 S
49,9
180
47.733,30
57.280,-
DC 75 SE
75
345
83.250,00
99.900,-
2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
DC 20 GS
20
80
38.908,30
46.690,-
DC 25 GS
25
120
48.491,70
58.190,-
DC 32 GS
32
120
50.333,30
60.400,-
DC 40 GS
40
160
57.058,30
68.470,-
DC 50 GSX
49
210
61.258,30
73.510,-
DC 60 GSX
60
210
63.783,30
76.540,-
DC 70 GSX
70
210
70.750,00
84.900,-
3. Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
DC 24 RS
26
93
33.166,70
39.800,-
DC 30 RS
32
93
37.416,70
44.900,-
4. Zplynovací kotel na dřevo - DŘEVOPLYN - bez ventilátoru - s chladící smyčkou
typ
DC 15 E
výkon kW
14,9
objem násypky
65
cena bez DPH
21.583,30
cena s 20% DPH
25.900,-
5. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladící smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
DC 70 S
70
180
68.741,70
82.490,-
DC 100
99
400
107.166,70
128.600,-
6. Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chl. smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
C 18 S
20
66
26.083,30
31.300,-
C 20 S
25
100
31.583,30
37.900,-
C 30 S
32
125
36.916,70
44.300,-
C 40 S
40
150
45.166,70
54.200,-
C 50 S
48
150
53.700,00
64.440,-
7. Kotle na dřevo - PROHOŘÍVACÍ - keramické topeniště - bez ventilátoru - s chladící smyčkou
typ
výkon kW
objem násypky
cena bez DPH
cena s 20% DPH
D 15
14,5
70
18.250,00
21.900,-
D 20
19,5
110
21.583,30
25.900,-
D 30
28
110
27.166,70
32.600,-
8. Zplynovací kotel na černé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladící smyčkou
typ
výkon kW
AC 25 S
objem násypky
26
66
cena bez DPH
27.416,70
cena s 20% DPH
32.900,-
9. Základní výbava pro zapojení kotle - PŘÍSLUŠENSTVÍ
cena bez DPH
cena s 20% DPH
Laddomat 21
6.470,80
7.765,00
Čerpadlo WILO RS 25/4.3 180 12H
1.700,80
2.041,00
335,00
402,00
791,60
876,50
970,60
998,30
949,90
1.051,80
1.164,70
1.198,00
1.095,00
1.282,40
1.314,00
1.538,90
904,20
1.085,00
Termostat na čerpadlo - příložný
Trojcestný mísící ventil - závit
VDM3 Dn25 - MUT
VDM3 Dn32 - MUT
VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE
VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE
Trojcestný směšovač litina - závit
3G32 - ESBE
3G40 - ESBE
Trojcestný směšovač - varný
MIX AP DN 32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6Nm
Termoregulační ventil /60°C/ - litina
VTC511 25/60°C - DN25 - Kvs9
VTC511 32/60°C - DN32 - Kvs14
1.874,00
1.885,70
2.249,00
2.263,00
1.193,30
1.679,00
1.432,00
2.014,80
300,00
407,60
612,60
360,00
489,10
735,10
133,60
231,10
309,20
160,30
277,30
371,00
113,50
208,40
284,90
136,20
250,10
341,90
1.063,90
1.282,40
1.276,70
1.539,00
(bez el. energie zavřený)
Z-SF25-2M1-1“
(bez el. energie otevřený)
O-SF25-2M1-1“
1.795,00
2.154,00
2.041,20
2.449,40
Tlakoměr RA100-1/2“- 4 bar
228,50
274,20
Pojistný ventil kotle 1/2“ - 2,5 bar
119,30
143,20
Pojistný ventil kotle 3/4“ - 2,5 bar
233,00
280,00
Pojistný ventil pro chladící smyčku
1/2“ - 3/4“ - 6 bar
183,20
219,80
Termoregulační ventil /65°C/ - mosaz
TSV1 DN32 včetně šroubení
TSV2 DN50 včetně šroubení
Zpětná klapka - bez pružiny
BUG 180-1“
BUG 180-5/4“
BUG 180-6/4“
Kulový kohout
1“
5/4“
6/4“
Filtr
Y 1“
Y 5/4“
Y 6/4“
Čtyřcestný mísící ventil
VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE
VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE
Zónový ventil s přídavným kontaktem
Automatický odvzdušňovací ventil
G 3/8“
G 1/2“
140,30
144,70
168,40
173,60
Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M
154,80
185,80
Teploměr příložný na trubku d=63mm, 0-120°C
154,60
185,50
10. Zvláštní výbava pro zapojení kotle
cena bez DPH
cena s 20% DPH
Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ a DH
500 l
750 l
800 l
1000 l
8.907,50
11.050,00
12.352,50
17.483,30
10.689,00
13.260,00
14.823,00
20.980,00
14.282,50
17.625,80
20.102,50
24.966,60
17.139,00
21.151,00
24.123,00
29.960,00
Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ
500 l
750 l
800 l
1000 l
Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH
500 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
750 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
800 l s bojler o objemu 140 l - typ DH
1000 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
19.916,70
20.816,70
23.250,00
24.705,80
23.900,00
24.980,00
27.900,00
29.647,00
Akumul. nádr s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH
500 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
750 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
800 l s bojler o objemu 140 l - typ DH
1000 l s bojler o objemu 200 l - typ DZ
25.083,40
26.892,50
31.000,00
31.874,20
30.100,00
32.271,00
37.200,00
38.249,00
Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH
500 l v. plocha solár - 1,7m2 - typ DZ
750 l v. plocha solár - 2,3m2 - typ DZ
800 l v. plocha solár - 2,3m2 - typ DH
1000 l v. plocha solár - 3,3m2 - typ DZ
22.890,00
27.250,00
25.981,70
29.581,70
27.468,00
32.700,00
31.178,00
35.498,00
Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH
500 l v. plocha solár - 1,7m2 - typ DZ
750 l v. plocha solár - 2,3m2 - typ DZ
800 l v. plocha solár - 2,3m2 - typ DH
1000 l v. plocha solár - 3,3m2 - typ DZ
28.056,70
33.325,80
33.731,70
36.750,10
33.668,00
39.991,00
40.478,00
44.100,00
Elektrické topné těleso s termostatem
TJ-M48x2 - 4,5 kW
TJ-M48x2 - 6 kW
3.042,00
3.210,10
3.650,40
3.852,10
Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulační
nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení
EBSE VTA 322 - 1“- Kvs1.6 - 35-60°C
ESBE VTA 522 - 1“- Kvs3.2 - 20-43°C
ESBE VTA 522 - 1“- Kvs3.2 - 50-75°C
MT52, vnější 1“, 30-70°C
MT52, vnější 5/4“, 30-70°C
1.043,30
1.474,20
1.474,20
1.543,30
2.680,50
1.252,00
1.769,00
1.769,00
1.852,00
3.216,60
823,30
988,00
747,50
496,70
330,80
645,80
897,00
596,00
397,00
775,00
Omezovač tahu na kouřovod
pro průměr 152 až 180 mm
948,30
1138,00
Teploměr spalin DTU s jímkou
626,70
752,00
Honeywell FR 124
565,80
679,00
Popelník
386,70
464,00
Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím
víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU
Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:
1000 mm
500 mm
250 mm
koleno 90°
Termostatické ventily pro chladící smyčku proti přetopení
Danfoss BVTS - 3/4 A * 95°C
874,00
1.048,80
1.332,80
1.599,00
974,80
1.169,80
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95°C
1.857,10
2.228,50
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110°C
2.348,70
2.818,40
Danfoss BVTS - 3/4A * 108°C
WATTS STS 20 * 97°C
12. Regulační zařízení pro kotle
cena bez DPH
Sada ekvitermní regulace ACD01
cena s 20% DPH
10.916,70
13.100,-
Pokojová jednotka pro ekvitermni regulace s displejem
4.420,00
5.304,-
Pokojová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje
2.571,70
3.086,-
GSM modulregulátor AB01 ATMOS
4.979,20
5.975,-
4.350,00
5.220,-
je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných
okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční
kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulačních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na
dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.
Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6ks) a připojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.
je speciálním multifunkčním zařízením, které slouží k ovládání a komunikaci přes mobilní telefon s různými zařízeními
v rodinném domě či na chalupě. Jeho hlavní uplatnění nalezneme při vzdáleném ovládání topných systémů vybavených
automatickými kotli na pelety, zemní plyn nebo topný olej.
Je speciálně vyvinut pro čtyřstavové ovládání ekvitermní
elektronické regulace ATMOS ACD 01 nebo Honeywell typ
SMILE. V neposlední řadě umožňuje zasílání informací o
venkovní teplotě, teplotě v referenční místnosti, teplotě v topném systému a komunikaci s dalšími zařízeními a spotřebiči.
Modul je také vybaven programem pro optimální řízení kotle
na pelety s vyrovnávací nádrží a také programem pro řízení
dvou až třech kotlů do kaskády.
Regulátor AP1000
je zařízení, které umožňuje nastavit s předstihem automatické spuštění hořáku na pelety po dohoření dřeva u kombinovaných zplynovacích kotlů na dřevo vybavených hořákem na
pelety, zemní plyn nebo ETO - typy DCxxSP(L), EP(L)
Regulátor APP200
4.118,30
4.942,-
je zařízení určené pro optimální ovládání jakéhokoliv kotle
na pelety zapojeného s vyrovnávací nádrží 500 až 1000 l. Regulátor řídí chod hořáku podle teplot ve vrchní a spodní části
nádrže nastavených na termostatech regulátoru. Vrchní čidlo
na akumulační nádrži a jeho termostat slouží k sepnutí hořáku na pelety (kotle) při vybité vyrovnávací nádrži. Spodní
čidlo na akumulační nádrži a jeho termostat slouží k vypnutí
hořáku na pelety (kotle) po nabití vyrovnávací nádrže. Tímto
způsobem regulátor optimalizuje chod hořáku, a to především v přechodných obdobích topné sezóny. Šetří tak palivo
a prodlužuje životnost všech elektrických a elektronických
součástek včetně zapalovacího tělíska.
Záložní zdroje el. energie UPS s baterií a přípravou pro kotle ATMOS
UPS100/3h-230V/12DC - 100W
8.316,70
9.980,-
UPS150/2h-230V/12DC - 150W
8.741,70
10.490,-
UPS250/8h-230V/12DC - 250W
11.650,00
13.980,-
UPS800/10h-230V/12DC - 800W
16.650,00
19.980,-
Záložní zdroj el. energie UPS bez baterie a přípravou pro kotle ATMOS
UPS150/ext.-230V/12DC
5.816,70
6.980,-
Vážení zákazníci,
chceme Vám nabídout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše
vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.
Odbyt ČR
Technické informace
Prodej náhradních dílů Prodej náhradních dílů
pro koncové zákazníky
pro firmy
Věra Svobodová
Radek Sajdl
Lukáš Korel
Marie Hríbová
tel.: +420 326 706 524
Petra Vernerová
Monika Křížková
tel.: +420 326 706 550
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 564
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 706 516
Jaroslava Renzová
tel.: +420 326 701 414
Zdeněk Hendrich
tel.: +420 326 706 566
fax.: +420 326 701 492
tel.: + 420 326 706 546
fax.: +420 326 706 566 fax.: +420 326 706 513
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
Státní fond životního prostředí ČR poskytuje nárokovou dotaci na kotle ATMOS spalující biomasu s garantovanými parametry spalování dle ČSN EN 303-5. Tento požadavek splňuje speciální řada našich zplynovacích kotlů na dřevo, dřevěné brikety a kotlů na pelety, viz.registr dotovaných kotlů. Neváhejte a získejte
nový kotel s dotací 50, 80 nebo 95 tis.
V žádném případě však nekupujte naše výrobky v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto
zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky
uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem.
Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.
Jaroslav Cankař
12/2010
ATMOS
KOTLE A HOŘÁKY PRO SPALOVÁNÍ PELET
(ceny platné od 1.3. 2011)
Kotle na pelety ATMOS D14P, D21P, D25P
rozsah výkonu
dřevo / pelety
D 14 P
4 - 14 kW
D 21 P
4 - 19,5 kW
D 25 P
7 - 24 kW
cena bez DPH
A
INK
V
NO
21.800,22.600,25.600,-
Kotle na pelety ATMOS D15P, D20P
D14P, D21P a D25P
D 15 P
4,5 - 15 kW
32.400,-
D 20 P
6,5 - 22 kW
35.900,-
Kotle D15P a D20P umožňují v případě nouze topit kusovým dřevem
po vyjmutí hořáku ze spalovací komory.
Zplynovací kotle na dřevo v kombinaci s hořákem
na pelety DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP
DC 15 EP
14,9 / 4,5 - 15 kW
41.600,-
DC 18 SP
20 / 4,5 - 15 kW
46.700,-
DC 25 SP
25 / 6 - 20 kW
55.400,-
DC 32 SP
35 / 6 - 20 kW
64.600,-
D15P a D20P
Pro tyto kotle je určen hořák:
ATMOS A25
4 - 24 kW
KA
VIN
NO
18.400,-
Sada AS25
KÓD: P0435
1.640,Sada slouží k ovládání kotle vybaveného odtahovým ventilátorem a
hořáku A25 podle dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži o objemu
500 až 1000 l. Skládá se ze dvou čidel KTF20 s 5 m kabelem, modulu
AD02 pro ovládání odtahového ventilátoru a speciální propojky.
V případě instalace kotle na pelety bez odtahového ventilátoru postačí
pro využití sepeciální funkce hořáku A25 dokoupit pouze dvě čidla
KTF20 s 5m kabelem.
Čidlo KTF20 s 5m kabelem
KÓD: P0431
382,10
DCxxSP(EP)
Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:
Šnekový dopravník DA1500 o délce 1,5 m
a průměru 75 mm
Tento dopravník je určen pouze pro kotle u kterých je
hořák zabudován v boku kotle - D14P, D21P, D25P, D15P,
D20P, DCxxSP.
8.900,-
Šnekový dopravník DA2000 o délce 2 m
10.400,a průměru 75 mm
Tento dopravník je především určen pro zplynovací kotle
se zabudovaným hořákem ve vrchních přikládacích
dvířkách - DCxxS(X), DCxxRS, DCxxSP, CxxS, ACxxS.
Lze jej však použít i pro standartní kotle na pelety typ DxxP.
Šnekový dopravník DA2500 o délce 2,5 m
11.900,a průměru 75 mm
Tento dopravník je určen pro všechny kotle na pelety
ATMOS, kdy je zásobník paliva ve větší vzdálenosti od kotle.
Hořák ATMOS A25
Všechny dopravníky jsou zaměnitelné s dopravníky pro hořák IWABO
Hořák ATMOS A25 je určen pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru Ø 6-8 mm, o délce
10-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ.kg-1. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která
zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností přes 90 % s nejlepší
kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí vždy udržovat
žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Takový provoz na malý výkon, kdy klesá teplota spalin pod 100°C způsobuje
kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru a komíně, nižší účinnost, vyšší spotřebu paliva, horší kvalitu spalování,
větší zanášení kotle a častější čištění. U našich výrobků provádáme vybírání popela pouze jednou za 7 až 30 dní, podle
kvality paliva a výkonu kotle. Hořáky nejsou určeny pro tmavé pelety, které se
zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort
vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.
Kotle na pelety ATMOS D30P, D45P
rozsah výkonu
cena bez DPH
D 30 P
8,9 - 29,8 kW
39.900,-
D 45 P
13,5 - 45 kW
49.600,-
Kotle D30P a D45P umožňují v případě nouze topit kusovým dřevem
po vyjmutí hořáku ze spalovací komory.
D30P a D45P
Pro tyto kotle je určen tento hořák:
ATMOS A45
- bez dopravníku
8,5 - 49 kW
KA
VIN
NO
28.400,-
Hořák ATMOS A45 je určen pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého
dřeva bez kůry o průměru Ø 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti
16-19 MJ.kg-1. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí
žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Není určen
pro tmavé pelety, které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.
Hořák ATMOS A45
Pro hořák ATMOS A50 jsou určeny tyto dopravníky:
Šnekový dopravník bezhřídelový DA50
o délce 1,7 m a průměru 90 mm
Šnekový dopravník hřídelový DRA50
o délce 1,7 m a průměru 80 mm
Šnekový dopravník hřídelový DRA50
o délce 2,5 m a průměru 80 mm
Šnekový dopravník hřídelový DRA50
o délce 4 m a průměru 80 mm
Šnekový dopravník hřídelový DRA50
o délce 5 m a průměru 80 mm
10.900,11.900,12.900,18.400,19.900,-
Chceme-li spalovat pelety kratší než 10 mm, nebo pelety větší než průměr 8 mm, doporučujeme u hořáku
ATMOS A45 vždy použít dopravník se středovou hřídelí typ DRA50 tak, aby bylo dosaženo požadovaného
výkonu a nedocházelo k zastavování převodovky. Taktéž pokud sklon dopravníku je větší než 45°.
Nádrže na pelety
250 l
3.900,-
Jedná se o nejmenší velikost, která je vhodná pro kotle D14P, D21P,
D25P, D15P, D20P v případě malé kotelny, kdy nemůžeme použít
větší objem nádrže na pelety. V této nádrži je uloženo 163 kg pelet,
tj. cca 730 kWh.
500 l
5.600,-
1000 l
480
80/95
Jedná se o střední velikost, kterou je ideální použít pro kotel D14P,
D21P, D25P, D15P, D20P a v případě malé kotelny, kdy nemůžeme
použít větší objem nádrže na pelety pro kotle D30P, D45P. V této
nádrži je uloženo 325 kg pelet, tj. cca 1463 kWh.
Nádrž na pelety
480
500
Nádrž na pelety
1250
80/95
1250
Nádrž na pelety
cena bez DPH
500
objem nádrže
760
8.600,-
500
1250
80/95
Jedná se o největší velikost, kterou je ideální použít pro kotle D14P,
D21P, D25P, D20P, D30P a D45P. V této nádrži je uloženo 650 kg
pelet, tj. cca 2925 kWh.
1040
Ukázková sestava pro tepelné ztráty objektu 12 - 25 kW
Kotel D 21 P
Hořák ATMOS A25
Šnekový dopravník DA1500 o délce 1,5 m a Ø 75 mm
Nádrž na pelety
Celková cena za sestavu
4 - 19,5 kW
4 - 24 kW
500 l
cena bez DPH
22.600,18.400,8.900,5.600,55.500,-
Automatický odvod popela pro kotle DxxP
Odpopelňovací zařízení - bez přídavného popelníku
kód
cena bez DPH
Pro kotle D14P, D21P
S0577
9.480,00
Pro kotel D25P
S0578
9.899,20
Pro kotle D15P, D20P
S0535
8.899,20
Pro kotel D30P
S0536
9.899,20
Pro kotel D45P
S0537
10.899,20
Přídavné popelníky - nutné příslušenství
(červený)
kód
cena bez DPH
Malý - objem 28 l
S0542
2.899,20
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P,
D20P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybírání popela jednou za 14 - 30 dní.
Střední - objem 68 l
S0544
3.449,60
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P,
D20P, D30P, D45P při spalování kvalitních dřevěných pelet.
Interval vybírání popela jednou za 14 - 30 dní.
Velký - objem 135 l
S0546
4.449,60
Doporučená velikost pro kotle D45P při spalování pelet s větší popelnatostí. Interval vybírání popela jednou za 14 - 45 dní.
Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl
vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění
z tělesa kotle do přídavného externího popelníku /30/. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní
obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.
Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového
dopravníku s převodovkou /1/, který vybírá popel z komory
pod hořákem v pravidelných intervalech po 1 hodině, po 3
hodinách nebo po 12 hodinách, podle nastavení pro konkrétní
palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby
zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače
na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na
základě popelnatosti paliva. Všechny tři velikosti přídavných
popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení,
tj. pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P a D45P.
ATMOS
INSTALACE KOTELNY NA PELETY
1. Prostor kotelny se samostatným zásobníkem 500 l
Legenda:
1 - Komín
2 - Kouřovod
3 - Kotel
4 - Hořák
5 - Dopravník
6 - Zásobník
2. Prostor kotelny s vestavěným zásobníkem na pelety 5m3
Popis:
Kotelna se zabudovaným zásobníkemo objemu 5m3, do kterého
je možné uložit 3250 kg pelet.
Pro tento účel je použit 1,5 m
(2,5 m) dopravník. Pro snadný
přístup do zásobníku je vytvořen
segmentový otvor, který můžeme
přizpůsobit výšce hladiny pelet v
zásobníku.Ve vrchní části zásobníku jsou umístěny dva otvory
pro doplňování pelet z cisterny.
POZOR - V případě, že pelety
budou do zásobníku v kotelně
čerpány přímo z cisterny, je nutné dodržet několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při
pneumatické dopravě. Především
je nutné zabránit, aby pelety nedopadaly přímo na tvrdou stěnu
zásobníku, ale na plentu, která je
zavěšena ve středu zásobníku od
stropu. Zabezpečíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zamezíme jejich drcení na drobné pelety a prach.
Pro optimální sesýpání pelet
musí být úhel vnitřních stěn v zásobníku minimálně 45°. Všechny
stěny směřujeme do nejnižšího
bodu zásobníku, z kterého čerpá
šnekový dopravník.
Legenda:
1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Dopravník
4 - Zásobník na pelety
6 - Otvor pro doplňování pelet z
cisterny
3. Prostor kotelny s externím zásobníkem na pelety 11m3
Popis:
Kotelna s externím zásobníkem
paliva uloženým v zemi vedle objektu, v těsné blízkosti kotelny.
Externí zásobník o objemu 11m3,
do kterého je možné uložit 7150
kg pelet umožňuje díky své velikosti, doplňování paliva jednou
až dvakrát za sezónu. Doplňování paliva provádíme z cistérny
nebo z velkých big bagů o váze
800kg, u kterých bývá cena pelet
nejnižší.
Ve vrchní části zásobníku jsou
umístěny dva otvory 1 a 2 pro
ideální doplňování pelet.
Jako ideální materiál pro výrobu zásobníku na pelety je možné
použít materiál ze kterého jsou
vyráběny plastové bazény. Tento materiál zabraňuje pronikání
vlhkosti do paliva, dobře se opracovává a lze jej přímo svařit podle požadavků zákazníka.
Pro optimální sesypávání pelet
musí být úhel vnitřních stěn v zásobníku minimálně 45°. Všechny
stěny směřujeme do nejnižšího
bodu zásobníku, z kterého čerpá
rovný šnekový dopravník o délce
4 nebo 5 metrů .
Legenda:
1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Přívodní hadice pelet
4 - Dopravník
5 - Zásobník na pelety
6 - Otvor pro doplňování pelet
4. Prostor kotelny se zásobníkem 500 l a pneumatickým doplňováním pelet z velkého nadzemního zásobníku mimo kotelnu
Popis:
Kotelna se zásobníkem o objemu 500 l, do kterého je možné
uložit 325 kg pelet, na kterým je
umístěna pneumatická doprava
pelet (cyklon, ventilátor a řídící
jednotka). Tato pneumatická doprava umožňuje automaticky doplňovat menší zásobník v kotelně
z velkého sila o libovolném objemu (standardně 3 a 5 m3), které
je umístěno mimo objekt.
Tento systém je určen pro pohodlné doplňování pelet o průměru 4
až 10 mm ze sila vzdáleného max.
15 m a s převýšením max. 6 m.
Výkon = dopravované množství
pelet je 8-12 kg/min. Příkon pneumatické dopravy pelet je 1650 W.
Toto zařízení však neběží trvale,
ale pouze v případě vyprázdnění
zásobníku pelet u kotle.
Legenda:
1 - Kotel
2 - Hořák na pelety
3 - Dopravník
4 - Zásobník na pelety
5 - Pneumatický podavač pelet
6 - Sací ventilátor
7, 8 - Antistatická hadice (H0112)
9 - Sběrná sonda pod textilní
zásobník (H0111)
10 - Ocelo-látkové silo (3-5m3)
5. Nádrže na pelety 250, 500, 1000 l
500
500
1250
80/95
1250
80/95
480
480
760
Složení:
500
1250
80/95
1040
1. bok nádrže (4ks)
2. dno nádrže (1-2ks)
3. šikmina (1-2ks)
4. rámeček (0-2ks)
5. víko nádrže (1-2ks)
6. víčko otvoru pro vodorovný dopravník
(1ks)
7. redukce pro jiný průměr dopravníku
(1ks)
8. madlo (1-2ks)
6. Usazení pneumatické dopravy pelet na zásobníku
Vždy při objednání je nutné specifikovat na
jaký typ zásobníku budeme pneumatickou
dopravu pelet instalovat.
Legenda:
1A. pneumatická doprava-ciklon, regulace
(1ks)
1B. pneumatická doprava-upevňovací díl (1ks,
součást pneu. dopravy)
2. nádrž na pelety (1ks)
3. víko nádrže pro pneumatickou dopravu
(1ks)
4. kontrolní víko nádrže (1ks)
5. krytka otvoru (1ks, součást nádrže)
6. šroub M5x30 (4ks, součást pneu. dopravy)
7. podložka M5 (4ks, součást pneu. dopravy)
8. matice M5 (4ks, součást pneu. dopravy)
9. rukojeť (1ks)
10. šroub M8x30 (2ks)
11. podložka M8 (2ks)
12. matice M8 (2ks)
7. Velký textilní zásobník pelet
Typ
TZ 5
TZ 3
TZ 1
Objem
(m3)
5
3
1,5
Délka stran
(mm)
2 200
2 000
1 400
Výška
(mm)
2 200
1 800
1 500
Zásobníky TZ jsou vyrobeny ze speciální textilie a jsou
určeny především pro centrální skladování peletek .
Ve spodní části jsou vyspádovány do jediného odběrného místa, na které lze nainstalovat sběrnou sondu
pneumatického či šnekového dopravníku peletek. Jednoduchá nosná ocelová konstrukce zaručuje snadnou
montáž a demontáž zásobníků. Před jejich instalací
není zapotřebí zvláštních stavebních úprav skladové
místnosti, vyžadují pouze zpevněnou podlahu . Zásobníky jsou vyráběny ve třech základních velikostech
a ve variantách shora otevřený pro vrchní plnění, respektive shora uzavřený pro boční nafukování (s připojením na hadici - Stortz typ A).Typ zásobníku, respektive četnost jeho doplňování v topné sezóně lze
zjednodušeně stanovit podle základního pravidla : 1
kW potřebného výkonu zdroje tepla = 0,55 m3 (358 kg)
pelet/rok. Zásobníky jsou určeny pouze pro pneumatickou dopravu pelet z cisterny. Připojovací příruby pro
tankování z cisterny nejsou součástí dodávky.
9. Ceník pneumatické dopravy pelet od 1.3. 2011
(pro koncového zákazníka)
Standardní sestava pro nádrž 250, 500 a 1000 l:
1) Kód: H0110
Cena bez DPH
Pneumatický podavač peletek PD-LING
- samostatný
35 980,-
Pneumatický podavač peletek PD-LING
- včetně víka a nutného příslušenství
pro zabudování na zásobník 250,500 a 1000 l
kód: H0121
kód: H0122
kód: H0123
pro zásobník 250 l
pro zásobník 500 l
pro zásobník 1000 l
36 470,37 470,37 670,-
Jedná se o zařízení skládající se z cyklonu zabudovaného ve víku
zásobníku pelet (250 l, 500 l, 1000 l), řídící jednotky, hladinoměru a nasávacího ventilátoru.
2) Kód: H0111
Sběrná sonda peletek pod textilní zásobník TZ
Jedná se o sběrnou sondu zabudovanou v hrnci, který se používá pro nasávání pelet z textilního zásobníku TZ
2 450,-
3) Textilní zásobníky peletek pro pneumatickou dopravu (bez sběrné sondy v hrnci)
kód: H0113 TZ1 (1,5 m3)
kód: H0114 TZ3 ( 3 m3)
kód: H0115 TZ5 ( 5 m3)
18 630,19 890,21 250,-
Zásobníky TZ jsou vyrobeny ze speciální textilie a jsou
určeny především pro centrální skladování peletek . Ve
spodní části jsou vyspádovány do jediného odběrného
místa, na které lze nainstalovat sběrná sonda pneumatického dopravníku pelet.
4) Kód: H0112
Antistatická hadice průměru 50 - á 1m
Hadice pro propojení mezi cyklonem, sacím ventilátorem a zásobníkem (např.
TZ). Cena je za jeden metr hadice. Délka je vždy různá, nesmíme však zapomenout, že její délka je dvojnásobkem vzdálenosti mezi velkým zásobníkem (např.
TZ) a pneumatickým podavačem.
652,-
Náhradní díly a další příslušenství:
5) Kód: H0116
Sběrná sonda peletek SSP1
1 380,-
Jedná se o samostatnou nasávací sondu pro
umístění do libovolného zásobníku na jeho
dno (např. velký zásobník přímo v kotelně) .
6) Kód: H0117
Ventilátor pro PD – LING
8 505,Náhradní kompletní ventilátor (s oplechováním). Lze jej použít po úpravě i samostatně.
7) Kód: H0118
Regulátor PD – LING
Náhradní elektronický regulátor
6 405,-
8) Kód: H0119
Vrtulový hladinoznak PD – LING
Náhradní hladinoznak kompletní. Lze jej použít i samostatně.
9 345,-
10. Ceník alternativních hořáků na zemní plyn a ETO od 1.3. 2011
(určeno pro kotle DC15EPL, DC18SPL, DC25SPL, DC32SPL)
Hořák na zemní plyn Riello 40 GS3 (výkon 11-35 kW)
24.000,-
Hořák na ETO Riello 40 G 3 RK (výkon 15-35 kW)
12.300,-
Jaroslav Cankař & syn ATMOS
Velenského 487, Bělá pod Bezdězem
294 21, Česká republika
www.atmos.cz
Tel.: +420 326 70 14 04
+420 326 70 14 14
Fax: +420 326 70 14 92
12/2010
Download

ZPLYNOVACÍ KOTLE ATMOS S ÚPRAVOU PRO HOŘÁK NA