Junior
Závěsný standardní kotel
ÚČINNOST ★★★
Katalog výrobků
MODELY:
• Junior 24 C.A.I. – dvoufunkční kotel s otevřenou spalovací komorou
• Junior 24 C.S.I. – dvoufunkční kotel s uzavřenou spalovací komorou
Podle direktivy 92/42/CEE
(týká se modelu C.S.I.)
Junior
Určení
Kotle Junior jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a pozorování potřeb klientů. Charakterizují se technologickou pokročilostí,
jednoduchostí ovládání a, co je nejdůležitější, bezkonkurenční cenou. Junior je malé zařízení obsahující kompletní kotelnu (součástí
vybavení kotle jsou expanzní nádoba, plynová souprava, bezpečnostní ventil). Za tepelnou výměnu odpovídá vysoce účinný bitermický
výměník. Nejvyšší stupeň protipožární ochrany umožňuje tu nejpohodlnější montáž.
Technické parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
integrovaný modul regulace podle počasí
vysoká účinnost kotle Junior 24 C.S.I. ★★★ (podle direktivy 92/42/CEE)
mikroprocesorový elektronický modul (kontroluje správnou činnost zařízení)
systém proti zamrzání – klesne-li teplota vody v kotli pod bezpečnou hladinu, aktivované čerpadlo a hořák s minimálním výkonem
zvýší teplotu na úroveň 35°C
antiblokační funkce čerpadla
systém postcirkulace
systém postventilace (v kotlech C.S.I.)
plynulá regulace výkonu (široký rozsah regulace)
elektronické zapalování
integrovaný stabilizátor plynu
sonda NTC kontroly teploty v oběhu OV a TUV
bitermický výměník
jonizační zařízení kontroly plamene (v případě zmizení plamene z hořáku odstaví přívod plynu)
termostat spalin kontrolující jejich správný odvod (v případě nesprávného odtahu spalin zablokuje kotel))
termostat hraniční teploty (brání přehřátí zařízení)
Komfortní instalace, používání a údržba
•
•
•
•
•
připojovací plynový ventil a lišta k zavěšení na kotelním příslušenství
čitelný ovládací panel (umožňuje jednoduchý výběr parametrů teploty OV a TUV)
systém autodiagnostiky s identifikací poruch pomocí signalizačních diod
snadný přístup ke všem částem kotle
možnost ovládání dvou ohřívacích oběhů OV (díky použití soupravy dvou ohřívacích zón Connect BASE)
Stavba a princip fungování kotlů Junior
4
Za účelem zkrácení času čekání na teplou vodu a eliminace přestávek v přívodu
centrálního ohřívání byl zkonstruován bitermický výměník. Představuje možnost
současného ohřevu pro potřebu centrálního ohřívání i teplé užitkové vody. Po
otočení kohoutku není třeba čekat na ohřev výměníku, což umožňuje mnohem
komfortnější dodávku teplé vody.
5
1
2
6
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spalovací komora
Expanzní nádoba
Čerpadlo
Spalinová příruba
Bitermický výměník
Zapalovací a kontrolní elektroda
Průtokové čidlo
7
Na obrázku: Junior 24 C.S.I.
2
Závěsné / standardní kotle
Ovládací panel
funkce ZIMA /
otočný knoflík pro zvolení teploty OV/
otočný knoflík pro výběr funkce
ON-OFF / RESET
status činnosti kotle
otočný knoflík pro zvolení teploty TUV
termomanometr
funkce LÉTO /
aktivace funkcí TUV
funkce LÉTO
– aktivní ohřev pro potřebu TUV; aktivace stabilizátoru teploty za účelem zajištění nepřetržité produkce
TUV i v případě minimálního průtoku vody nebo když je přiváděná voda již teplá
funkce ZIMA
– aktivní ohřev pro potřebu OV a TUV; aktivní funkce SAR
Systém automatické regulace SAR
Systém automatické regulace SAR je novátorským řešením na trhu závěsných kotlů. Výrazně zvyšuje komfort užívání centrálního ohřevu. Funkcí
tohoto systému je změna teploty přítoku centrálního ohřevu požadovaného pro místnost, v níž se nachází pokojový termostat. Kotel opakovaně,
ve 20 minutových intervalech zjišťuje stav termostatu a podle jeho polohy (otevřený, zavřený) zvyšuje teplotu zásobování dvakrát skokově o
5°C. K opětovnému spuštění kotle, po dosažení požadované teploty v místnosti, dojde s dříve zvolenou výchozí teplotou přítoku. Funkce SAR
je unikátním řešením používaným výlučně v kotlech Beretta. Při nastavení otočného knoflíku výběru teploty OV na polohu AUTO bude teplota
přítoku OV regulována automaticky podle skutečného požadavku na teplo v místnosti.
Teplota zásobování OV
PT+10°C
PT+5°C
Počáteční teplota
(PT) (např. 55°C)
Požadavek na teplo v
místnosti
20
minut
Dosažená požadovaná teplota
v místnosti
40
minut
Čas
3
Junior
Možnost ovládání dvou topných
okruhů
Díky kompaktnímu zařízení Connect BASE existuje možnost ovládat dva topné okruhy.
Tento modul je vybaven hydraulickou spojkou, termostatickým směšovacím ventilem se
servomotorem a armaturou, které umožňují správné připojení dvou topných okruhů: zóny
nízké (např. podlahový okruh) a vysoké (např. radiátorový okruh) teploty.
Regulace podle počasí
Kotle Junior jsou rovněž přizpůsobené k pokročilejšímu způsobu teplotní kontroly ve funkci
externí teploty (integrovaný modul podlahové regulace). Regulátor odečítá teplotu určenou
sondou (ve vybavení), umístěnou na vnější stěně budovy, a na základě topné křivky určuje
příslušnou teplotu vody přitékající z kotle do topení tak, aby se v místnosti udržovala teplota
nastavená uživatelem.
Termostatický teplotní programátor
N O V IN K A !
Ke kotli Junior lze připojit pokojový termostat sloužící ke kontrole teploty v místnosti, v níž
je nainstalován. Termostat spouští nebo vypíná kotel podle dosažení či nedosažení zvolené
teploty.
Komfort Weekly
Kotel Junior je kompaktibilní s programátorem Komfort Weekly, který umožňuje úplnou
kontrolu teplot v místnosti a po jednorázovém naprogramování řídí práci kotle podle požadavků
uživatele. Díky tomuto malému zařízení lze harmonogram práce kotle přizpůsobit vlastnímu
dennímu i celotýdennímu plánu nebo používat výchozí program.
4
Závěsné / standardní kotle
Vzducho-spalinové systémy
Maximální délka potrubí
Model kotle
Junior 24 C.S.I.
Soustava
Koncentrický
60 / 100
svislá
do 4,25 m
vodorovná
do 2,75 m
Ztráta na koleni
90° / 45°
Koncentrický
80 / 125
do 12,4 m
1,5 / 1 m
do 10,2 m
do 16 m
2,2 / 1,35 m
do 15 m
Koncentrický systém
118
Pohled na kotel shora
Dělený
80 / 80
Ztráta na koleni
90° / 45°
Dělený systém
5
Ztráta na koleni
90° / 45°
0,8 / 0,5 m
Junior
Názorné schéma instalace dvoufunkčního kotle Junior
Tři topné okruhy: ohřev topné – radiátor, podlahové, oběh teplé užitkové vody.
7
18
GAZ
plyn
230V~50Hz
35
17
6
6
6
Závěsné / standardní kotle
Rozměry kotle a
rozestavení
hydraulických přípojů
Junior 24 C.A.I.
6
Programátor
Komfort Weekly
17
7
Externí sonda
18
R
Termostatický ventil
Junior 24 C.S.I.
M
G
U
E
R
M
G
Přívod vody
Connect BASE souprava
dvou ohřívacích zón
Dvoufunkční kotle:
Junior 24 C.A.I. ; Junior 24 C.S.I.
R – Návrat OV
M – Přívod OV | G – Plyn
U – Výstup TUV | E – Vstup ZV
7
woda
voda- gaz
– plyn
woda
voda- gaz
– plyn
35
U
E
Technické údaje
Te
echnic
cké parrame
etry
Výkon práce kotle na OV a TUV
Druh regulace výkonu
Typ zapalování
Elektrický příkon
Napětí
Stupeň protipožární ochrany
Účinnost při max. výkonu (80–60°C)
Účinnosti při 30% (návrat 47°C)
jednotka
Junior 24 C.A.I.
Junior 24 C.S.I.
kW
–
–
W
V~Hz
IP
%
%
9–24 / 9–24
plynulý
elektronický
85
230~50
X5D
88,7
88,8
8–24 / 8–24
plynulý
elektronický
100
230~50
X5D
92,8
91,8
bar / °C
°C
mbar
l/h
l
3 / 90
40–80
176
1000
8
3 / 90
40–80
176
1000
7
bar
bar
l/min
l/min
°C
6
0,15
13,6
2
37–60
6
0,15
13,7
2
37–60
Ø
Ø
Ø
¾”
½”
¾”
¾”
½”
¾”
mm
m
m
–
–
–
60–100
4,25
1,5 / 1,0
mm
m
m
–
–
–
80–125
12,4
2,2 / 1,35
mm
m
m
–
–
–
80–80
16+16
0,8 / 0,5
g/s
%
°C
15,27–16,08
3,00–6,75
70–99
15,60–14,36
2,3–7,3
108,4–141,2
mm
kg
740 x 400 x 332
29
715 x 405 x 248
28
–
E, LPG
E, LPG
FUNKCE OV
Maximální tlak / teplota
Rozsah regulace teploty v oběhu OV
Čerpadlo: protlačovací tlak
při průtoku
Expanzní nádoba
FUNKCE TUV
Maximální tlak
Minimální tlak
Průtok TV t=25°C
Minimální průtok vody
Rozsah regulace teploty v oběhu TUV
PŘÍPOJE
Přívod – návrat OV
Přívod – návrat TUV
Vstup plynu
KONCENTRICKÝ KOMÍNOVÝ VENTILAČNÍ SYSTÉM 60/100
Průměr
Maximální délka vedení
Ztráta na koleni 90° / 45°
KONCENTRICKÝ KOMÍNOVÝ VENTILAČNÍ SYSTÉM 80/125
Průměr
Maximální délka vedení
Ztráta na koleni 90° / 45°
DĚLENÝ KOMÍNOVÝ VENTILAČNÍ SYSTÉM
Průměr
Maximální délka vedení
Ztráta na koleni 90° / 45°
PARAMETRY SPALIN
Hmotnostní průtok spalin (min. – max.)
Emise CO2 (min. – max.)
T spalin (min. – max.)
ROZMĚRY A HMOTNOST KOTLE
Rozměry (výš. x šíř. x hl.)
Hmotnost
UPRAVENÍ ZAŘÍZENÍ NA JINÉ DRUHY PLYNU
Vydání 03/2012
Druh plynu
Výhradní zastoupení pro ČR
SCHMITTRADING s.r.o.
Biskupský Dvůr 2095/8
Nové Město, Praha 1, PSČ – 110 00
tel. +42 0734104388
[email protected]
www.beretta-tepelnatechnika.cz
PRODEJCE:
Download

Junior - NetNews