VORTEX
90 °C
VYSOCE ÚINNÁ
ERPADLA PRO TOPENÍ
HZ-LE 401 | HZ-LE 601
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
CHYTRÉ ÚSPORY S
NÍZKOENERGETICKOU
TECHNOLOGIÍ.
30 °C
PÍKON OD 5 WATT.
20 °C
ÚSPORA ENERGIE
NONÍ ÚTLUM
Úspora až 70 % energie
v porovnání s neregulovanými
cirkulaními erpadly.
Automatický noní útlum k dosažení optimální úspory energie.
SAMOINNÉ
ODVZDUŠOVÁNÍ
Systém automatického odvzdušování minimalizuje nebezpeí
chodu naprázdno.
2
3
4
NOVÉ VYSOCE ÚČINNÉ ČERPADLO
PRO TOPENÍ HZ-LE 401 A HZ-LE 601
REGULACE OTÁČEK:
ŠETŘETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA
L JAKO LOW, E JAKO ENERGY. DÍKY EFEKTIVNÍ
NÍZKOENERGETICKÉ TECHNOLOGII TOPÍTE A
SOUČASNĚ ŠETŘÍTE.
SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA TOPENÍ
PROVEDENÍM IDEÁLNÍHO NASTAVENÍ.
Vysoce účinné čerpadlo pro topení s elektronickou regulací rozpoznává
proměnlivé požadavky topného systému a automaticky upravuje otáčky podle
požadované spotřeby tepla. Tím je vždy dosaženo optimální účinnosti při
minimální spotřebě energie.
Můžete nastavit tři různé typy regulací
maximálně ve třech stupních:
VARIABILNÍ POUŽITÍ
KONSTANTNÍ OTÁČKY
KONSTANTNÍ TLAK
Optimální pro konstantní
cirkulaci (např. plnění
zásobníku) a zrychlené
odvzdušňování.
Optimální pro
podlahová topení
a klimatizace.
Čerpadla řady HZ-LE slouží k cirkulaci vody v topných systémech rodinných
a vícegeneračních domků s otevřenými i uzavřenými okruhy. Čerpadla HZ-LE
jsou rovněž ideální jako cirkulační čerpadla v klimatizacích.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NASTAVENO NA EFEKTIVITU
REGULACE OTÁČEK
PROPORCIONÁLNÍ
TLAK
ČERPADLA ŘADY HZ-LE VÁS OSLOVÍ SVÝMI
PŘESVĚDČIVÝMI VLASTNOSTMI.
Elektrická přípojka:
1 ~ 230 V / 50–60 Hz
Příkon HZ-LE 401
5–27 W (EEI M 0,19)
Třída krytí
IP 44
Příkon HZ-LE 601
5–43 W (EEI M 0,23)
Izolační třída
F
Teplota média
Pevnost v tlaku
10 bar
Podíl glykolu v médiu
Vysoký rozběhový moment.
Automatické odvzdušňování.
Automatická identifikace chodu naprázdno
s indikací poruchy.
Ochrana proti přehřívání.
Není nutný žádný další motorový jistič.
Speciální zástrčka umožňuje
rychlé připojení k elektrické síti.
Hliníková skříň motoru.
DISPLEJ
Velmi snadné ovládání.
Veškerá nastavení se provádí dvěma tlačítky
(technologie One-Touch).
Automatický noční útlum.
max. 30 %
SKŘÍŇ ČERPADLA
MOTOR
Optimální pro radiátory
a klimatizace.
–10 °C až +110 °C
Skříň čerpadla z šedé litiny.
Vnější závit G = 1 ½" (DN 25)
nebo G = 2" (DN 32).
Tepelně izolační kryt (sériově).
Sada šroubení jako příslušenství.
Provozní kontrolka.
KLIMATIZACE.
Radiátory a podlahová topení.
Větší systémy s radiátory a
s podlahovým topením.
Menší a střední klimatizační
systémy.
Indikace poruch a funkce Reset (ruční/automatický).
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 601
p [kPa]
ČERPADLO PRO TOPENÍ, KTERÉ MÁ NĚCO DO SEBE
2pólový synchronní motor s permanentním magnetem.
Oběžné kolo z materiálu technopolymer, keramická hřídel motoru
instalovaná v grafitovém uložení, opláštění rotoru, opláštění statoru
a uzavírací příruba z nerezové oceli.
Těsnicí kroužky z ethylen-propylenu.
4,5
4
40
3,5
35
Ma
x
3
30
6
2,5
25
2
20
3
1,5
15
1
10
2
0,5
5
Min
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
200 mm
148 mm
140 mm
60
5
4
0
50
40
Ma
x
30
20
1
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Dopravované množství Q [m3/h]
Dopravované množství Q [m3/h]
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 601
Výkon P [W]
G
Výkon P [W]
50
30
40
25
20
OBJEDNACÍ ČÍSLA
30
15
20
10
5
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
Dopravované množství Q [m3/h]
www.deutsche-vortex.de
ROZMĚRY
p [kPa]
45
80 mm
VÍCEGENERAČNÍ DOMY.
180 mm
RODINNÉ DOMY.
2,5
3,0
0
0,5
1,0
Min
1,5
2,0
2,5
Dopravované množství Q [m3/h]
3,0
3,5
4,0
HZ-LE 401-DN 25
421-875-000
HZ-LE 601-DN 25
421-975-000
HZ-LE 401-DN 32
421-815-000
HZ-LE 601-DN 32
421-915-000
2
3
4
NOVÉ VYSOCE ÚČINNÉ ČERPADLO
PRO TOPENÍ HZ-LE 401 A HZ-LE 601
REGULACE OTÁČEK:
ŠETŘETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA
L JAKO LOW, E JAKO ENERGY. DÍKY EFEKTIVNÍ
NÍZKOENERGETICKÉ TECHNOLOGII TOPÍTE A
SOUČASNĚ ŠETŘÍTE.
SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA TOPENÍ
PROVEDENÍM IDEÁLNÍHO NASTAVENÍ.
Vysoce účinné čerpadlo pro topení s elektronickou regulací rozpoznává
proměnlivé požadavky topného systému a automaticky upravuje otáčky podle
požadované spotřeby tepla. Tím je vždy dosaženo optimální účinnosti při
minimální spotřebě energie.
Můžete nastavit tři různé typy regulací
maximálně ve třech stupních:
VARIABILNÍ POUŽITÍ
KONSTANTNÍ OTÁČKY
KONSTANTNÍ TLAK
Optimální pro konstantní
cirkulaci (např. plnění
zásobníku) a zrychlené
odvzdušňování.
Optimální pro
podlahová topení
a klimatizace.
Čerpadla řady HZ-LE slouží k cirkulaci vody v topných systémech rodinných
a vícegeneračních domků s otevřenými i uzavřenými okruhy. Čerpadla HZ-LE
jsou rovněž ideální jako cirkulační čerpadla v klimatizacích.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NASTAVENO NA EFEKTIVITU
REGULACE OTÁČEK
PROPORCIONÁLNÍ
TLAK
ČERPADLA ŘADY HZ-LE VÁS OSLOVÍ SVÝMI
PŘESVĚDČIVÝMI VLASTNOSTMI.
Elektrická přípojka:
1 ~ 230 V / 50–60 Hz
Příkon HZ-LE 401
5–27 W (EEI M 0,19)
Třída krytí
IP 44
Příkon HZ-LE 601
5–43 W (EEI M 0,23)
Izolační třída
F
Teplota média
Pevnost v tlaku
10 bar
Podíl glykolu v médiu
Vysoký rozběhový moment.
Automatické odvzdušňování.
Automatická identifikace chodu naprázdno
s indikací poruchy.
Ochrana proti přehřívání.
Není nutný žádný další motorový jistič.
Speciální zástrčka umožňuje
rychlé připojení k elektrické síti.
Hliníková skříň motoru.
DISPLEJ
Velmi snadné ovládání.
Veškerá nastavení se provádí dvěma tlačítky
(technologie One-Touch).
Automatický noční útlum.
max. 30 %
SKŘÍŇ ČERPADLA
MOTOR
Optimální pro radiátory
a klimatizace.
–10 °C až +110 °C
Skříň čerpadla z šedé litiny.
Vnější závit G = 1 ½" (DN 25)
nebo G = 2" (DN 32).
Tepelně izolační kryt (sériově).
Sada šroubení jako příslušenství.
Provozní kontrolka.
KLIMATIZACE.
Radiátory a podlahová topení.
Větší systémy s radiátory a
s podlahovým topením.
Menší a střední klimatizační
systémy.
Indikace poruch a funkce Reset (ruční/automatický).
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 601
p [kPa]
ČERPADLO PRO TOPENÍ, KTERÉ MÁ NĚCO DO SEBE
2pólový synchronní motor s permanentním magnetem.
Oběžné kolo z materiálu technopolymer, keramická hřídel motoru
instalovaná v grafitovém uložení, opláštění rotoru, opláštění statoru
a uzavírací příruba z nerezové oceli.
Těsnicí kroužky z ethylen-propylenu.
4,5
4
40
3,5
35
Ma
x
3
30
6
2,5
25
2
20
3
1,5
15
1
10
2
0,5
5
Min
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
200 mm
148 mm
140 mm
60
5
4
0
50
40
Ma
x
30
20
1
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Dopravované množství Q [m3/h]
Dopravované množství Q [m3/h]
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 601
Výkon P [W]
G
Výkon P [W]
50
30
40
25
20
OBJEDNACÍ ČÍSLA
30
15
20
10
5
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
Dopravované množství Q [m3/h]
www.deutsche-vortex.de
ROZMĚRY
p [kPa]
45
80 mm
VÍCEGENERAČNÍ DOMY.
180 mm
RODINNÉ DOMY.
2,5
3,0
0
0,5
1,0
Min
1,5
2,0
2,5
Dopravované množství Q [m3/h]
3,0
3,5
4,0
HZ-LE 401-DN 25
421-875-000
HZ-LE 601-DN 25
421-975-000
HZ-LE 401-DN 32
421-815-000
HZ-LE 601-DN 32
421-915-000
2
3
4
NOVÉ VYSOCE ÚČINNÉ ČERPADLO
PRO TOPENÍ HZ-LE 401 A HZ-LE 601
REGULACE OTÁČEK:
ŠETŘETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA
L JAKO LOW, E JAKO ENERGY. DÍKY EFEKTIVNÍ
NÍZKOENERGETICKÉ TECHNOLOGII TOPÍTE A
SOUČASNĚ ŠETŘÍTE.
SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA TOPENÍ
PROVEDENÍM IDEÁLNÍHO NASTAVENÍ.
Vysoce účinné čerpadlo pro topení s elektronickou regulací rozpoznává
proměnlivé požadavky topného systému a automaticky upravuje otáčky podle
požadované spotřeby tepla. Tím je vždy dosaženo optimální účinnosti při
minimální spotřebě energie.
Můžete nastavit tři různé typy regulací
maximálně ve třech stupních:
VARIABILNÍ POUŽITÍ
KONSTANTNÍ OTÁČKY
KONSTANTNÍ TLAK
Optimální pro konstantní
cirkulaci (např. plnění
zásobníku) a zrychlené
odvzdušňování.
Optimální pro
podlahová topení
a klimatizace.
Čerpadla řady HZ-LE slouží k cirkulaci vody v topných systémech rodinných
a vícegeneračních domků s otevřenými i uzavřenými okruhy. Čerpadla HZ-LE
jsou rovněž ideální jako cirkulační čerpadla v klimatizacích.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NASTAVENO NA EFEKTIVITU
ČERPADLA ŘADY HZ-LE VÁS OSLOVÍ SVÝMI
PŘESVĚDČIVÝMI VLASTNOSTMI.
Elektrická přípojka:
1 ~ 230 V / 50–60 Hz
Příkon HZ-LE 401
5–27 W (EEI M 0,19)
Třída krytí
IP 44
Příkon HZ-LE 601
5–43 W (EEI M 0,23)
Izolační třída
F
Teplota média
Pevnost v tlaku
10 bar
Podíl glykolu v médiu
REGULACE OTÁČEK
PROPORCIONÁLNÍ
TLAK
Vysoký rozběhový moment.
Automatické odvzdušňování.
Automatická identifikace chodu naprázdno
s indikací poruchy.
Ochrana proti přehřívání.
Není nutný žádný další motorový jistič.
Speciální zástrčka umožňuje
rychlé připojení k elektrické síti.
Hliníková skříň motoru.
DISPLEJ
Velmi snadné ovládání.
Veškerá nastavení se provádí dvěma tlačítky
(technologie One-Touch).
Automatický noční útlum.
max. 30 %
SKŘÍŇ ČERPADLA
MOTOR
Optimální pro radiátory
a klimatizace.
–10 °C až +110 °C
Skříň čerpadla z šedé litiny.
Vnější závit G = 1 ½" (DN 25)
nebo G = 2" (DN 32).
Tepelně izolační kryt (sériově).
Sada šroubení jako příslušenství.
Provozní kontrolka.
KLIMATIZACE.
Radiátory a podlahová topení.
Větší systémy s radiátory a
s podlahovým topením.
Menší a střední klimatizační
systémy.
Indikace poruch a funkce Reset (ruční/automatický).
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM Q/H PRO ČERPADLO HZ-LE 601
p [kPa]
ČERPADLO PRO TOPENÍ, KTERÉ MÁ NĚCO DO SEBE
2pólový synchronní motor s permanentním magnetem.
Oběžné kolo z materiálu technopolymer, keramická hřídel motoru
instalovaná v grafitovém uložení, opláštění rotoru, opláštění statoru
a uzavírací příruba z nerezové oceli.
Těsnicí kroužky z ethylen-propylenu.
4,5
p [kPa]
4
40
3,5
35
Ma
x
3
30
140 mm
6
2,5
25
2
20
3
1,5
15
1
10
2
5
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
60
5
4
0,5
50
40
Ma
x
30
20
1
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Dopravované množství Q [m3/h]
Dopravované množství Q [m3/h]
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 401
DIAGRAM P/Q PRO ČERPADLO HZ-LE 601
Výkon P [W]
G
Výkon P [W]
50
30
40
25
20
OBJEDNACÍ ČÍSLA
30
15
20
10
5
10
Min
0
0,5
1,0
1,5
2,0
Dopravované množství Q [m3/h]
www.deutsche-vortex.de
200 mm
148 mm
ROZMĚRY
45
80 mm
VÍCEGENERAČNÍ DOMY.
180 mm
RODINNÉ DOMY.
2,5
3,0
0
0,5
1,0
Min
1,5
2,0
2,5
Dopravované množství Q [m3/h]
3,0
3,5
4,0
HZ-LE 401-DN 25
421-875-000
HZ-LE 601-DN 25
421-975-000
HZ-LE 401-DN 32
421-815-000
HZ-LE 601-DN 32
421-915-000
NOVÁ ALTERNATIVA V
OBLASTI ČERPADEL PRO TOPENÍ
VE VĚTŠINĚ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ LEŽÍ LADEM
NEUVĚŘITELNÝ POTENCIÁL ÚSPOR.
70
VORTEX
VHODNÉ A UŽITEČNÉ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ
90 °C
VYSOCE ÚČINNÁ
ČERPADLA PRO TOPENÍ
HZ-LE 401 | HZ-LE 601
PRVOTŘÍDNÍ SERVIS JE ZDARMA.
80 °C
70 °C
AŽ
60 °C
%
SADA ŠROUBENÍ
DN 25
SADA ŠROUBENÍ
DN 25
SADA ŠROUBENÍ
DN 32
1½" × 1" vnitřní
obj. č.: 420-000-001
1½" × 1" vnější
obj. č.: 420-000-003
2" × 1¼" vnitřní
obj. č.: 420-000-004
50 °C
40 °C
ÚSPORA
ENERGIE*
IZOLAČNÍ KRYT
(SÉRIOVĚ)
SPECIÁLNÍ ZÁSTRČKA
(SÉRIOVĚ)
CHYTRÉ ÚSPORY S
NÍZKOENERGETICKOU
TECHNOLOGIÍ.
obj. č.: 199-101-088
K rychlému připojení
k elektrické síti
obj. č.: 199-101-089
PŘÍKON OD 5 WATTŮ.
MOHL BY BÝT Z JINÉ PLANETY.
ALE JE TO VORTEX.
Nová vysoce účinná čerpadla pro topení VORTEX HZ-LE 401 a
HZ-LE 601 splňují již nyní přísné požadavky evropské směrnice ErP
2009/125/EC platné od roku 2015 (nařízení (EU) č. 622/2012).
PŘEJETE SI DALŠÍ INFORMACE?
NÁŠ PARTNER:
HZ-LE 401
HZ-LE 601
EEI ≤ 0,19
EEI ≤ 0,23
TELEFON +49 (0) 71 41.2552-0
www.deutsche-vortex.de
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI
Příkon od 5 wattů.
Automatické odvzdušňování.
03 cz 0036 · 12/12 · Technické změny vyhrazeny
Speciální zástrčka k připojení k
elektrické síti.
Tepelně izolační kryt.
Referenční hodnota u cirkulačních čerpadel s nejefektivnějším provozem je EEI M 0,20.
EEI = index efektivity využití energie
*) úspora až 70 % energie
v porovnání s neregulovanými cirkulačními čerpadly
DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG
Kästnerstraße 6 | 71642 Ludwigsburg | Fon: +49 (0) 71 41.2552-0 | Fax: +49 (0) 71 41.2552-70 | [email protected] | www.deutsche-vortex.de
ÚSPORA ENERGIE
NOČNÍ ÚTLUM
Úspora až 70 % energie
v porovnání s neregulovanými
cirkulačními čerpadly.
Automatický noční útlum k dosažení optimální úspory energie.
SAMOČINNÉ
ODVZDUŠŇOVÁNÍ
Systém automatického odvzdušňování minimalizuje nebezpečí
chodu naprázdno.
30 °C
20 °C
NOVÁ ALTERNATIVA V
OBLASTI ČERPADEL PRO TOPENÍ
VE VĚTŠINĚ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ LEŽÍ LADEM
NEUVĚŘITELNÝ POTENCIÁL ÚSPOR.
70
VORTEX
VHODNÉ A UŽITEČNÉ:
PŘÍSLUŠENSTVÍ
90 °C
VYSOCE ÚČINNÁ
ČERPADLA PRO TOPENÍ
HZ-LE 401 | HZ-LE 601
PRVOTŘÍDNÍ SERVIS JE ZDARMA.
80 °C
70 °C
AŽ
60 °C
%
SADA ŠROUBENÍ
DN 25
SADA ŠROUBENÍ
DN 25
SADA ŠROUBENÍ
DN 32
1½" × 1" vnitřní
obj. č.: 420-000-001
1½" × 1" vnější
obj. č.: 420-000-003
2" × 1¼" vnitřní
obj. č.: 420-000-004
50 °C
40 °C
ÚSPORA
ENERGIE*
IZOLAČNÍ KRYT
(SÉRIOVĚ)
SPECIÁLNÍ ZÁSTRČKA
(SÉRIOVĚ)
CHYTRÉ ÚSPORY S
NÍZKOENERGETICKOU
TECHNOLOGIÍ.
obj. č.: 199-101-088
K rychlému připojení
k elektrické síti
obj. č.: 199-101-089
PŘÍKON OD 5 WATTŮ.
MOHL BY BÝT Z JINÉ PLANETY.
ALE JE TO VORTEX.
Nová vysoce účinná čerpadla pro topení VORTEX HZ-LE 401 a
HZ-LE 601 splňují již nyní přísné požadavky evropské směrnice ErP
2009/125/EC platné od roku 2015 (nařízení (EU) č. 622/2012).
PŘEJETE SI DALŠÍ INFORMACE?
NÁŠ PARTNER:
HZ-LE 401
HZ-LE 601
EEI ≤ 0,19
EEI ≤ 0,23
TELEFON +49 (0) 71 41.2552-0
www.deutsche-vortex.de
DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI
Příkon od 5 wattů.
Automatické odvzdušňování.
03 cz 0036 · 12/12 · Technické změny vyhrazeny
Speciální zástrčka k připojení k
elektrické síti.
Tepelně izolační kryt.
Referenční hodnota u cirkulačních čerpadel s nejefektivnějším provozem je EEI M 0,20.
EEI = index efektivity využití energie
*) úspora až 70 % energie
v porovnání s neregulovanými cirkulačními čerpadly
DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG
Kästnerstraße 6 | 71642 Ludwigsburg | Fon: +49 (0) 71 41.2552-0 | Fax: +49 (0) 71 41.2552-70 | [email protected] | www.deutsche-vortex.de
ÚSPORA ENERGIE
NOČNÍ ÚTLUM
Úspora až 70 % energie
v porovnání s neregulovanými
cirkulačními čerpadly.
Automatický noční útlum k dosažení optimální úspory energie.
SAMOČINNÉ
ODVZDUŠŇOVÁNÍ
Systém automatického odvzdušňování minimalizuje nebezpečí
chodu naprázdno.
30 °C
20 °C
Download

HZ-LE 03cz0036.pdf