Zařízení ke zvýšení tlaku
Hya-Eco VP
Typový list
Impressum
Typový list Hya-Eco VP
KSB Aktiengesellschaft Frankenthal
Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí dále šířit,
kopírovat, zpracovávat ani poskytovat třetím osobám.
Všeobecně platí: Technické změny vyhrazeny.
© KSB Aktiengesellschaft Frankenthal
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Technika budov: Zásobování vodou
Název
Zařízení ke zvýšení tlaku
Vysvětlení označení
Hya-Eco VP
Příklad: Hya-Eco VP 2 / 0406 / _ _ B
Zkratka
Hya-Eco VP
2
04
06
__
B
Význam
Konstrukční řada
Počet čerpadel
Velikost čerpadla Movitec
Počet stupňů
Vstupní tlak v barech
Konstrukční stav
Konstrukční uspořádání
▪ Plně automatické zařízení ke zvýšení tlaku v kompaktní
konstrukci
▪ Provedení se základovou deskou
▪ Dvě nebo tři vertikální vysokotlaká odstředivá čerpadla
Movitec s oválnou přírubou
▪ Každé čerpadlo má jednu zábranu zpětného toku a
uzavírací armatury podle DIN / DVGW
▪ Tlumení kmitů na čerpadlo
▪ Membránová tlaková nádoba na výtlačné straně jako
regulační nádržka, schválená pro pitnou vodu, průtok
podle DIN 4807-5
▪ Tlakový převodník na straně výstupního tlaku
▪ Manometr pro indikaci tlaku
Hlavní využití
▪ Dva sériově zabudované beznapěťové přepínací kontakty
pro chybová hlášení
▪ Zvýšení tlaku
▪ Konstrukce a funkce podle normy DIN 1988, části 5
Čerpaná média
Druh instalace
Čerpadlo pro čerpání čistých kapalin, které chemicky ani
mechanicky nenarušují materiály čerpadla.
▪ Pitná voda
▪ Stacionární instalace
Pohon
▪ Elektromotor 60 Hz, 2pólový, IE2, zvláštní model KSB, pro
trojfázovou síť
▪ Užitková voda
▪ Chladicí voda
Automatizace
Provozní data
▪ Elektrický spínač IP 54
▪ Grafický displej s ovládacími tlačítky
Provozní vlastnosti
Ukazatel
Průtok
Dopravní výška
Teplota čerpaného
média
Provozní tlak
Vstupní tlak
Q
H
t
p
pvst
Hodnota
až 70 m3/h (19,5 l/s s max.
3 čerpadly1))
až 110 m
do 70 °C
do 25 °C podle
DIN 1988 (DVGW)
až 16 barů
do 6 barů
▪ Kontrolka LED připravenosti k provozu a závady zařízení
▪ Servisní rozhraní k připojení počítače
▪ Měnič frekvence
▪ Měnič řídicího napětí
▪ Motorový jistič pro každé čerpadlo
▪ Uzavíratelný hlavní vypínač (spínač pro opravu)
▪ Tlakový převodník na straně výstupního tlaku
▪ Schéma zapojení podle předpisů VDE a seznam
elektrických součástí
▪ Svorkovnice/svorky s označením všech přípojek
▪ Připojení digitální ochrany proti chodu naprázdno
▪ Přípojka dálkového zapnutí
▪ Přípojka dálkového vypnutí
1)
s rezervním čerpadlem jako čerpadlo špičkového provozu
Hya-Eco VP
3
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Konstrukce a funkce
Materiál
Přehled dostupných materiálů
1
2
3
4
5
Nákres Hya-Eco VP
1
3
5
Řídicí jednotka
Čerpadlo
Základová deska
Nádrž
2
4
Rozvaděč
Sběrné potrubí
Provedení
Plně automatické zařízení ke zvýšení tlaku v kompaktní
konstrukci se 2 až 3 vertikálními vysokotlakými čerpadly a
plynulou regulací otáček každého čerpadla k plně elektronické
regulaci požadovaného zásobovacího tlaku, se dvěma sériově
zabudovanými beznapěťovými přepínacími kontakty pro
chybová hlášení.
Funkce
automatický provoz
Dvě nebo tři čerpadla (3) jsou ovládána a kontrolována pomocí
mikroprocesorového řízení (1). Každé čerpadlo je přitom
provozováno s měničem frekvence a prostřednictvím ovládání
regulováno tak, aby výstupní tlak zařízení ke zvýšení tlaku
zůstal na konstantní úrovni. Připojení a odpojení čerpadel
špičkového provozu probíhá plně automaticky v závislosti na
potřebě zařízení.
Po odpojení jednoho čerpadla bude v případě opakované
potřeby připojeno další čerpadlo, které ještě nebylo v provozu.
Po vypnutí posledního čerpadla bude v případě opakované
potřeby uvedeno do provozu čerpadlo, které je u měniče
frekvence další v pořadí. Do výměnného cyklu přitom bude
zahrnuto také rezervní čerpadlo. Zařízení ke zvýšení tlaku se
při standardním nastavení automaticky zapíná v závislosti na
tlaku, skutečný tlak přitom zjišťuje analogový manometr
(tlakový převodník). Funkce tohoto tlakového převodníku se
kontroluje prostřednictvím spínání Live-Zero. Dokud je zařízení
ke zvýšení tlaku v provozu, čerpadla se v případě standardního
nastavení připojují a odpojují podle potřeby. Tak je zaručeno,
že čerpadla budou použita pouze v případě skutečné potřeby.
Vedle provozu, který způsobuje malé opotřebení, vyvolávají
čerpadla s proměnlivými otáčkami výrazné omezení frekvence
spínání čerpadel v paralelním provozu. V případě výpadku
provozního čerpadla dojde k okamžitému přepnutí na další
čerpadlo a následuje chybové hlášení, které může proběhnout
pomocí beznapěťových kontaktů (např. do velína). Pokud se
potřeba blíží 0, směřuje zařízení ke zvýšení tlaku pomalu
k bodu vypnutí.
Provozní stavy se zobrazují pomocí kontrolek LED.
Funkce
ruční provoz
Vedle automatického provozu je ve výjimečných případech
možný také ruční provoz.
4
Hya-Eco VP
Konstrukční díl
Vstupní těleso
Výstupní těleso
Hydraulika
Mechanická ucpávka
Kluzný kroužek
Protikroužek
Elastomer
Základová deska
Hydraulické provedení
Rozdělovací potrubí
Armatury
Membrána
Materiál
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Odpovídá EN 12756
Karbid křemíku
Tvrdý uhlík
EPDM
Ocel s práškovým nástřikem
Nerezová ocel
Slitina mědi/mosaz
schválení DVGW
Přípojka z ušlechtilé oceli, průtoková
armatura podle DIN 4807-5
Vhodná pro pitnou vodu
Výhody výrobku
▪ Připravené k připojení díky normovaným připojovacím
rozměrům
▪ Konstantní tlak díky řízení s regulací otáček
▪ Odolné vůči korozi díky integrovaným prvkům z ušlechtilé
oceli
▪ Interní kontrola průsaku a redundantní konstrukce
systému (rezervní čerpadlo) umožňují bezpečný provoz
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Pokyny k dimenzování
Nastavení úkolu:
Potřebný průtok 4 m3/h
Spínací tlak 4,5 baru
Požadované rezervní čerpadlo podle DIN 1988
Řešení:
Hya Eco-VP 2/0205 B
1.
2.
Z tabulky Průtok v závislosti na počtu čerpadel vychází
potřebný průtok 4 m3/h (1 provozní čerpadlo), resp. 2 m3/h
(2 provozní čerpadla)
3.
Z charakteristik vyplývá Hya-Eco VP 2/205 (pracovní bod
v blízkosti Qopt)
Z tabulky Průtok v závislosti na počtu čerpadel vyplývá
možný počet čerpadel 1 nebo 2 (protože je požadováno
jedno rezervní čerpadlo)
108
0
0
5
2
Qmin.
100
[US.gpm]
6
[IM.gpm] 4
10
15
8
10
12
2/8--1,1 kW
90
350
2/9--1,1 kW
300
2/7--1,1 kW
80
250
70
2/6--0,75 kW
200
60
2/5--0,75 kW
50
H
○
2/4--0,55 kW
150
45
40
[ft]
2/3--0,37 kW
100
30
[m]
2/2--0,37 kW
20
50
10
0
0.5 Q [m3/h] 1.0
1.5
8
NPSHR
○
2.0
2.5
3.0
3.5
20
[m]
[ft]
0
0
60
η
[%]
0
0.08
P
0.1
[hp]
0.05
[kW]
0.02
0.04
0
0
0.5 Q [m3/h] 1.0
0.2
[l/s]
1.5
0.4
2.0
2.5
0.6
3.0
3.5
0.8
Potřebný průtok se rozděluje podle počtu provozních čerpadel
(bez ohledu na rezervní čerpadla).
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok / 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h])
Potřebný průtok / 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h])
Potřebný průtok / 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h])
Hya-Eco VP
5
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Technické údaje
[A]
[kVA]
2/0202 B
2/0203 B
2/0204 B
2/0205 B
2/0206 B
2/0207 B
2/0208 B
2/0209 B
3/0202 B
3/0203 B
3/0204 B
3/0205 B
3/0206 B
3/0207 B
3/0208 B
3/0209 B
0,37
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
0,37
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
0,91
0,91
1,29
1,75
1,75
1,93
1,93
1,93
0,91
0,91
1,29
1,75
1,75
1,93
1,93
1,93
1,32
1,32
1,88
2,55
2,55
2,81
2,81
2,81
1,99
1,99
2,82
3,82
3,82
4,21
4,21
4,21
29132656
29132657
29132658
29132659
29132660
29132661
29132662
29132663
29132664
29132665
29132666
29132667
29132668
29132669
29132670
29132671
120
121
122
123
127
128
129
133
147
152,6
150
151
158
159
160
167
2/0402 B
2/0403 B
2/0404 B
2/0405 B
2/0406 B
2/0407 B
2/0408 B
3/0402 B
3/0403 B
3/0404 B
3/0405 B
3/0406 B
3/0407 B
3/0408 B
0,55
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
0,55
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
1,29
1,75
1,93
2,86
2,86
4,12
4,12
1,29
1,75
1,93
2,86
2,86
4,12
4,12
1,88
2,55
2,81
4,16
4,16
5,99
5,99
2,82
3,82
4,21
6,24
6,24
8,99
8,99
29132672
29132673
29132674
29132675
29132676
29132677
29132678
29132679
29132680
29132681
29132682
29132683
29132684
29132685
120
125
126
130
136
137
144
148
154
156
162
171
172
183
Hya-Eco VP
Jmenovitý proud
Celkový
instalovaný příkon
Jmenovitý proud
Jmenovitý výkon
[kg]
P2 [kW]
6
Jmenovitý výkon
Č. mat.
Hya-Eco VP Na každý motor
Č. mat.
[kg]
Celkový
instalovaný příkon
Hya-Eco VP Na každý motor
Zařízení se 2 a 3 čerpadly
P2 [kW]
[A]
[kVA]
2/0602 B
2/0603 B
2/0604 B
2/0605 B
2/0606 B
2/0607 B
3/0602 B
3/0603 B
3/0604 B
3/0605 B
3/0606 B
3/0607 B
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
1,75
1,93
2,86
4,12
4,12
5,55
1,75
1,93
2,86
4,12
4,12
5,55
2,55
2,81
4,16
5,99
5,99
8,07
3,82
4,21
6,24
8,99
8,99
12,11
29132686
29132687
29132688
29132689
29132690
29132691
29132692
29132693
29132694
29132695
29132696
29132697
122
131
136
137
146
147
150
162
171
172
184
186
2/1002 B
2/1003 B
2/1004 B
2/1005 B
2/1006 B
3/1002 B
3/1003 B
3/1004 B
3/1005 B
3/1006 B
1,5
2,2
3,0
3,0
4,0
1,5
2,2
3,0
3,0
4,0
2,86
4,12
5,55
5,55
7,3
2,86
4,12
5,55
5,55
7,3
4,16
5,99
8,07
8,07
10,62
6,24
8,99
12,11
12,11
15,93
29133769
29133770
29133771
29133772
29133773
29133775
29133776
29133777
29133778
29133779
167
175
193
195
207
218
230
256
259
277
2/1502 B
2/1503 B
2/1504 B
2/1505 B
3/1502 B
3/1503 B
3/1504 B
3/1505 B
3,0
5,5
7,5
7,5
3,0
5,5
7,5
7,5
5,55
10,29
13,23
13,23
5,55
10,29
13,23
13,23
8,07
14,97
19,25
19,25
12,11
22,46
28,87
28,87
29133781
29133782
29133783
29133784
29133786
29133787
29133788
29133789
213
310
320
322
281
422
437
440
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Druh připojení
Schematické znázornění druhů připojení
Přímé
Nepřímé
Předřazená nádrž bez tlaku ve stejné nebo Předřazená nádrž bez tlaku v nižší hladině
vyšší hladině
(sací režim) 2)
Kontrola vstupního tlaku (viz dodatečné vybavení nebo příslušenství)
při pvst >0,5 baru (min. 1 bar, DIN 1988)
- Plovákový spínač
- Sada elektrod a relé
- Tlakový spínač
- Ochrana proti chodu nasucho pro
- Snímač tlakupři pvst <0,5 baru
polyetylenovou předřazenou nádrž
- Snímač tlaku
- Snímač tlaku
- Kontrola proudění
- Kontrola proudění3)
2)
3)
- Plovákový spínač
- Sada elektrod a relé
- Ochrana proti chodu nasucho pro
polyetylenovou předřazenou nádrž
- Kontrola proudění3)
Normálně sající čerpadla vhodná pro sací režim (technické dimenzování na vyžádání)
Automatický reset není u tohoto druhu ochrany proti chodu nasucho možný
Hya-Eco VP
7
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Charakteristiky
Znázornění pro zařízení se 3 provozními čerpadly
[US.gpm]
15
12
120
15
30
[IM.gpm]
60
90
30
120
60
150
90
120
300
150
300
100
300
200
50
40
4B
2B
6B
10B
15B
100
30
ft
20
50
40
10
30
H
[m]
20
5
3
0.9
8
6
Q [m3/h]
1.2
Hya-Eco VP
1.5
9
[l/s]
12
3
15
30
6
60
9
12
15
90
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Charakteristiky
Hya-Eco VP s čerpadlem Movitec 2B
108
0
0
5
2
Qmin.
100
[US.gpm]
6
[IM.gpm] 4
10
15
8
10
12
2/8--1,1 kW
90
350
2/9--1,1 kW
300
2/7--1,1 kW
80
250
70
2/6--0,75 kW
200
60
2/5--0,75 kW
50
H
2/4--0,55 kW
150
[m]
40
[ft]
2/3--0,37 kW
100
30
2/2--0,37 kW
20
50
10
0
0.5 Q [m3/h] 1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
8
NPSHR
3.5
20
[m]
[ft]
0
0
60
η
[%]
0
0.08
P
0.1
[hp]
0.05
[kW]
0.02
0.04
0
0
0.5 Q [m /h] 1.0
3
0.2
[l/s]
1.5
0.4
2.0
2.5
0.6
3.0
3.5
0.8
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Hya-Eco VP
9
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Hya-Eco VP s čerpadlem Movitec 4B
0
0
110
10
[IM.gpm]
5
Qmin.
[US.gpm]
20
10
15
20
350
4/8--2,2 kW
100
4/7--2,2 kW
300
90
4/6--1,5 kW
80
250
m
70
4/5--1,5 kW
H
200
60
[m]
4/4--1,1 kW
[ft]
50
150
4/3--0,75 kW
40
30
100
4/2--0,55 kW
20
50
10
0
1.0 Q [m3/h] 2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
5
NPSHR
10
[ft]
[m]
0
0
80
η
[%]
0
0.2
0.2
P
[kW]
0.0
[hp]
0
1 Q [m3/h]
0
0.5
2
3
[l/s]
4
1.0
5
6
1.5
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
10
Hya-Eco VP
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
7
0
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Hya-Eco VP s čerpadlem Movitec 6B
0
0
104
100
[US.gpm]
10
[IM.gpm] 10
Qmin.
20
30
40
20
30
6/7--3,0 kW
300
90
6/6--2,2 kW
80
250
6/5--2,2 kW
70
200
60
H
6/4--1,5 kW
[m]
50
[ft]
150
6/3--1,1 kW
40
100
6/2--0,75 kW
30
20
50
12
0
2.0
Q [m /h]
3
4.0
6.0
8.0
10.0
4
NPSHR
10
[ft]
[m]
0
0
80
η
[%]
0
0.3
0.2
P
[kW]
0.0
[hp]
0
0
2
0.5
4
Q [m3/h]
[l/s]
1.0
6
1.5
0.0
10
8
2.0
2.5
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Hya-Eco VP
11
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Hya-Eco VP s čerpadlem Movitec 10B
0
0
10
20
[IM.gpm]
[US.gpm]
40
20
30
60
50
40
120
400
110
350
100
10/6 -- 4,0 kW
300
90
10/5 -- 3,0 kW
80
250
70
H
10/4 -- 3,0 kW
[m]
200
60
[ft]
10/3 -- 2,2 kW
50
150
40
10/2-- 1,5 kW
100
30
20
16
0
NPSHR
2 Q [m3/h]
4
6
8
10
12
14
7
2
[ft]
[m]
5
1.4
80
η
[%]
0
0.7
0.8
0.5
P
[hp]
[kW]
0.1
0.2
0
0
3
2 Q [m /h]
4
1
6
Q [l/s]
8
2
10
12
3
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
12
Hya-Eco VP
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
14
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Hya-Eco VP s čerpadlem Movitec 15B
0
110
20
[US.gpm]
40
0
20
60
80
40
[IM.gpm]
100
60
80
350
15/5 -- 7,5 kW
100
300
90
15/4 -- 7,5 kW
80
250
70
15/3 -- 5,5 kW
200
60
H
[m]
[ft]
50
150
15/2 -- 3,0 kW
40
100
30
20
50
10
30
0
NPSHR
5
Q [m3/h]
10
15
20
24
3
[m]
2
[ft]
1
80
η
[%]
0
1.5
P
2
[hp]
[kW]
0
0
5
0
Q [m3/h]
2
10
Q [l/s]
15
4
0
24
20
6
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Provozní čerpadla
1
2
2
3
Rezervní čerpadla
1
0
1
0
Průtok v závislosti na počtu čerpadel
Potřebný průtok ≙ v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 2 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Potřebný průtok : 3 ≙ průtok v charakteristice Q [m3/h]
Hya-Eco VP
13
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Rozměry
1260
Movitec 2B, 4B, 6B, 10B = R
Movitec 15B = DN
Hya-Eco VP se zařízením Movitec 2B, 4B, 6B, 10B a 15B se 2 čerpadly
H
B1 ±15
B ±15
L
1260
Movitec 2B, 4B, 6B, 10B = R
Movitec 15B = DN
Hya-Eco VP se zařízením Movitec 2B, 4B, 6B, 10B a 15B se 3 čerpadly
H
L
14
Hya-Eco VP
B1 ±15
B ±15
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Rozměry [mm]
Počet
čerpadel
B
B1
L
R
D
H
2
3
874
941
1018
1087
740
808
885
884
750
750
750
980
R2
R2
R2
DN 80
115
115
145
145
874
941
1018
1087
740
808
885
884
980
980
980
1210
R2
R2
R2
DN 80
115
115
145
145
Movitec
2B/.. a 4B/..
6B/..
10B/..
15B/..
2B/.. a 4B/..
6B/..
10B/..
15B/..
2B/.. a 4B/..
6B/..
10B/..
15B/..
2B/.. a 4B/..
6B/..
10B/..
15B/..
2B/.. a 4B/..
6B/..
10B/..
15B/..
▪ Membránová tlaková nádoba na výtlačné straně jako
regulační nádržka, schválená pro pitnou vodu
▪ Tlakový převodník na straně výstupního tlaku
▪ Indikace tlaku pomocí manometru
▪ Ocelová základová deska s práškovým nástřikem
▪ Čerpadla s tlumičem kmitů namontovaná na základové
desce
Elektrický spínač
▪ Elektrický spínač IP 54
▪ Řídicí a kontrolní zařízení čerpadla
▪ Grafický displej s ovládacími tlačítky
▪ Kontrolka LED připravenosti k provozu a závady zařízení
ke snížení tlaku
▪ Servisní rozhraní k připojení počítače
▪ Měnič řídicího napětí
▪ Motorový jistič pro každé čerpadlo
▪ Uzavíratelný hlavní vypínač (spínač pro opravu)
▪ Svorky s označením všech přípojek
▪ Schéma zapojení, hodnoty nastavení pro měnič frekvence
a seznam elektrických součástí
▪ Připojení analogové nebo digitální ochrany proti chodu
naprázdno
Rozsah dodávky
Podle provedení jsou součástmi dodávky následující položky:
▪ Externí připojení ZAP
▪ Externí připojení VYP
Zařízení ke zvýšení tlaku
▪ Dvě až tři vertikální vysokotlaká odstředivá čerpadla
(standardní čerpadla)
▪ Hydraulické komponenty z ušlechtilé oceli
▪ Každé čerpadlo má jednu zábranu zpětného toku a
uzavírací armatury
Příslušenství
Dodatečné/nadstandardní vybavení (č. E) se dodává
smontované s agregátemPříslušenství (č. mat.) se dodává volně
Ochrana proti chodu nasucho
Ochrana proti chodu nasucho
Č. dílu
81-45
81-45
81-45
59-11
Označení dílu
Ochrana proti chodu nasucho plovákovým
5m
spínačem
10 m
se závažím, šroubení PG a schválení KTW
20 m
Speciální délky na zvláštní objednávku
Ochrana proti chodu nasucho plovákovým
5m
spínačem
10 m
se schválením KTW
20 m
Rozsah dodávky: Plovákový spínač s přípojným
vedením
Ochrana plovákového spínače proti chodu
5m
nasucho4)
10 m
Rozsah dodávky: Plovákový spínač s přípojným
20 m
vedením
Závaží pro nastavení výšky hladiny pro plovákový spínač
(závaží s upevňovacími díly)
Jako ochrana proti chodu nasucho sada elektrod s vyhodnocováním5)
(V případě dovybavení zkontrolujte, zda je dostatek místa ve spínači.)
4)
5)
Č. E
Č. mat.
19071650
19070395
19071651
[kg]
1
5,5
1,8
11037630
11037631
11037632
1,1
1,5
2
11037743
11037744
11037746
0,8
1,3
2,4
18040615
1,2
01069615
00533947
0,3
0,3
Dodatečnou kabeláž musí instalovat elektrikář
není pro Hya-Solo DV
Hya-Eco VP
15
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Č. dílu
Označení dílu
693
Ochrana proti chodu nasucho4), (vstupní tlak >
0,5 baru)
pro Hya-Eco K / VP přes tlakový spínač
Movitec 2, 4, 6,
10, 15
693
Ochrana proti chodu nasucho4), (vstupní tlak >
0,5 baru)
pro Hya-Eco VP přes tlakový převodník
Movitec 2, 4, 6,
10, 15
Č. E
E420
E400
Č. mat.
[kg]
18041026
1,2
E410
18041027
1,5
Č. mat.
11036866
[kg]
0,4
Výstupní tlak
Č. mat.
[kg]
1,5–6 bar
0,5–2 bar
1,5–6 bar
0,5–2 bar
1,5–6 bar
0,5–2 bar
1,5–6 bar
0,2–2 bar
1,5–6 bar
0,2–2 bar
1,5–6 bar
0,2–2 bar
1,5–6 bar
0,2–2 bar
1,5–6 bar
0,2–2 bar
01057183
01057184
01057185
01057186
00522969
00522960
00522957
00522959
00522958
00522956
00119996
00119997
00198244
00198247
00198245
00198248
1,4
2,4
2
2,8
4,5
5,6
28,2
37
41,5
54
67
87,5
150
196
408
580
Č. mat.
11037177
11037178
11037179
[kg]
0,4
0,2
0,3
01125069
11037184
01125072
18040968
3,4
5,6
6,7
5
18040969
18040647
5
5
18040646
18040649
5
6
Přechodky
Přechodky
Č. dílu
82-5
Označení dílu
Spojovací díl 2½"
Spojka Victaulic DN 65
Redukční ventil tlaku
Redukční ventil tlaku
Č. dílu
Velikost
Typ Honeywell
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
69-7
R1
R1
R 1¼
R 1¼
R2
R2
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200Příruby s vrtáním
podle PN 16, DIN 2533
D06 F...A
D06 FN...B
D06 F...A
D06 FN...B
D06 F...A
D06 FN...B
D15
D15N
D15
D15N
D15
D15N
D15
D15N
D15
D15N
Vstupní tlak
max.
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
25 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
Kompenzátory
Kompenzátory PN 10
Č. dílu
71-8
Označení dílu
Kompenzátory PN 10
71-8
DN 40 s kombinovanou přírubou PN 10/16 Typ 50 se schválením KTW
DN 65 s kombinovanou přírubou PN 10/16 Typ 50 se schválením KTW
DN 80 s kombinovanou přírubou PN 10/16 Typ 50 se schválením KTW
Závitová příruba R 1½ (vnitřní závit) se šrouby a podložkami
Mat. žárově
vhodná pro kompenzátor DN 40, typ 49 a 50
pozinkovaná
ocel
Mat. 1.4541
Závitová příruba R 2 (vnitřní závit) se šrouby a podložkami
Mat. žárově
Vhodná pro kompenzátor DN 50, typ 50
pozinkovaná
vhodná pro kompenzátor DN 50, typ 49
ocel
Mat. 1.4541
Závitová příruba R 2½ (vnitřní závit) se šrouby a podložkami
Mat. žárově
vhodná pro kompenzátor DN 65, typ 50 a 49
pozinkovaná
ocel
16
Hya-Eco VP
R 1"
R 1¼"
R 1½" (bez
schválení
DVGW)
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Č. dílu
Označení dílu
Mat. 1.4541
Mat. žárově
pozinkovaná
ocel
Mat. 1.4541
Závitová příruba R 3 (vnitřní závit) se šrouby a podložkami
vhodná pro kompenzátor DN 80, typ 50 a 49
Č. mat.
18040648
18040970
[kg]
7
7
18040971
7
Č. mat.
01125068
01057406
01057407
01049847
01049848
01049850
11037185
[kg]
4,8
8
8
5,5
6,6
11,4
10
Č. mat.
[kg]
01136287
01136288
01136289
01136290
01136291
01136292
01136293
01136294
01136295
30
40
50
150
170
250
330
250
330
Kompenzátory PN 16
Typ 49 modrý, Provedení C s integrovaným omezovačem délky
se schválením pro pitnou vodu Spolkového zdravotního úřadu z r. 1986
Č. dílu
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
Velikost
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
Materiál
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Pryž, žárově pozinkovaná ocel
Zásobovací nádrž s příslušenstvím
Zásobovací nádrž
Uzavřená zásobovací nádrž, pod atmosférickým tlakem, z polyetylenu
Č. dílu
591.01
591.01
591.01
591.01
591.01
591.01
591.01
591.01
591.01
Celkový objem
[l]
300
600
750
1500
1800
2700
3200
2700
3200
Užitečný objem
[l]
150
300
500
800
1000
1500
2000
1500
2000
Přípojkapřítoku
R1
R 1½
R 1½
2xR2
2xR2
2xR2
2xR2
DN 80
DN 100
Přípojka
odběru
DN 50
DN 50
DN 50
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 100
DN 125
Membránová expanzní nádoba z oceli
Č. dílu
Označení dílu
591
Membránová expanzní nádoba7)Přípojka
Duo
PN 10
591
Membránová expanzní nádoba7)Přípojka
Duo
PN 16
6)
7)
Typ6)
Jmenovitý
objem
80 l
200 l
300 l
500 l
600 l
800 l
1000 l
1001 l
80 l
200 l
300 l
400 l
600 l
800 l
1000 l
1001 l
Užitečný
objem
max.
Připojení
Č. mat.
[kg]
60
150
225
350
340
450
450
750
60
150
225
300
340
450
450
750
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 65
01064950
01065001
01065002
01065003
01056394
00198687
00198688
01054867
00198689
00198690
00198691
00198692
01056395
00198693
00198694
01054868
33
56
61
91
258
270
345
420
70
116
110
180
298
270
345
345
Celkový objem v l
Zvětšení přípojky DN 80–DN 100: Na zvláštní objednávku
Hya-Eco VP
17
Technika budov: Zásobování vodou
Zařízení ke zvýšení tlaku
Č. dílu
Označení dílu
Sada příslušenství DN 50
Sada příslušenství DN 65
Hlásič prasknutí membrány
6)
Celkový objem v l
18
Hya-Eco VP
Užitečný
Připojení
Typ6)
Jmenovitý objem
max.
objem
Zaslepovací příruba pro provedení
mono
Zaslepovací příruba pro provedení
mono
Č. mat.
[kg]
01054865
1
01054866
1
01147508
1
02.04.2012
1967.52/4-CS
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksbpumpy.cz
149 00 Praha 4-Chodov D Klíčova 2300/6 D tel. 241 090 211 D fax 241 480 123 D e-mail: dana.hrabalova@ksb.com
301 00 Plzeň D Cukrovarská 2 D tel. + fax 377 329 992 D mobil 603 216 655 D e-mail: petr.suva@ksb.com
460 15 Liberec D Zimní 97 D tel. + fax 482 750 127 D mobil 602 482 569 D e-mail: petr.pech@ksb.com
616 00 Brno D Kroftova 45 D tel. 541 244 117 D mobil 602 618 688 D e-mail: bronislav.dvoracek@ksb.com
710 00 Ostrava 2 D Bohumínská 61 D tel. + fax 596 241 979 D mobil 602 784 316 D e-mail: radomir.pojer@ksb.com
772 00 Olomouc D Třída Svobody 39 D tel. 585 208 511 D fax 585 208 519 D e-mail: jana.kozakova@ksb.com
386 01 Strakonice D Raisova 1004 D tel.+ fax 383 390 366 D mobil 602 565 482 D e-mail:richard.carek@ksb.com
415 01 Teplice D Školní 467/14 D mobil 606 029 241 D e-mail:pavel.hruska@ksb.com
Download

Hya-Eco VP