ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Jestliže dojde k poruše, neopravujte zařízení sami, ale kontaktujte svého prodejce.
Porucha
Generátor ozonu nefunguje
Způsob odstranění
Zkontrolujte všechna kabelová připojení a stav autobaterie.
Generátor ozonu je hlučný
Odpojte generátor ozonu ze
zásuvky, vyjměte filtr, vysajte
vysavačem nečistoty a vraťte
filtr na původní místo
NÁVOD K OBSLUZE - LIFEOX®AIR- OZZY
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
OBSAH BALENÍ:
Napájecí napětí
Příkon
Provedení
Váha
Rozměry
12V DC/230V AC
max. 10 W
hliník, plast
500 g
70x70x185 mm
Název
Generátor ozonu LifeOX® OZZY
Adaptér 230V /12V
Návod k obsluze
Záruční list
Počet
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Ochrana
IP 20
Nálepka (Certifikát čistoty)
… ks
Pojistka
proti vybití autobaterie
Napájecí CL vodič
1 ks
POUŽITÍ:
ODSTRANĚNÍ ZÁPACHŮ, BAKTERIÍ A PLÍSNÍ V INTERIÉRECH A
KLIMATIZACÍCH AUTOMOBILŮ, DOMÁCNOSTECH A KANCELÁŘÍCH.
UPOZORNĚNÍ:
PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SE PODROBNĚ SEZNAMTE S NÁVODEM K
OBSLUZE!
NEVYHAZUJTE POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ DO NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
PROTOŽE OBSAHUJE LÁTKY ŠKODLIVÉ PRO ŽIVOTNÉ PROSTŘEDÍ. ZAŘÍZENÍ MUSÍ
BÝT ODEVZDÁNO DO ODPOVÍDAJÍCÍHO SBĚRNÉHO MÍSTA A NÁSLEDNĚ
RECYKLOVÁNO.
UVEDENÍ DO PROVOZU VE 4 KROCÍCH:
Umístěte přístroj na
pevný podklad
Nastavte dobu aplikace
Zapojte přístroj do
zásuvky
Po ukončení procesu
vyvětrejte prostor
LIFETECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno, Tel. + 420 541 592 253, www.lifeox.cz
UVEDENÍ DO PROVOZU (PODROBNOSTI):
Pro použití v automobilech postupujte podle kroků 1 - 8. Pro ostatní prostory podle kroků 1-3, 7, 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Z ošetřovaného prostoru odstraňte všechny zdroje pachů (včetně osvěžovačů
vzduchu, jídla, atd.).
Umístěte generátor ozonu do vodorovné polohy (v autě např. na sedadlo
spolujezdce). Jestliže je zápach koncentrován na určitém místě, namiřte na něj
přímo výstup ozonu (přední část bez filtru).
Podle délky ošetření zapojte přístroj do zásuvky 12V (v palubní desce) nebo 230V
(použijte adaptér a prodlužovací kabel vedený štěrbinou v okně automobilu).
Přístroj obsahuje pojistku proti vybití autobaterie, nemusíte se tedy obávat, že
zařízení vybije baterii a automobil nenastartujete. Pokud vlastníte adaptér na 24V,
můžete zařízení připojit i do tohoto typu zásuvky.
Vypněte autorádio i světla.
Pokud chcete dezinfikovat i ventilaci, zapněte její vnitřní okruh s ventilátorem na
nejnižší stupeň, proudění přes palubní desku a teplotu nastavte na minimum. Pokud
je ve voze nainstalována klimatizace zapněte ji zhruba na 20°C.
Ujistěte se, že jste zavřeli okna a zajistili dveře před vstupem cizí osoby.
Zapněte přístroj, nastavte časovač na požadovanou hodnotu a opusťte ošetřovaný
prostor. (Pokud si přejete změnit čas ošetření, vypněte přístroj a nastavte čas na
jinou hodnotu.)
Po ošetření vyvětrejte prostor 10-15 minut nebo počkejte 1 hodinu, než se ozon
samovolně rozpadne. Jestli po ošetření stále cítíte zápach, je nutné postup
opakovat. Po druhém ošetření je proces dezinfekce u většiny prostor obvykle
dokončen.
UPOZORNĚNÍ – POKYNY
Pokud musíte vstoupit do ošetřovaného prostoru před ukončením
čistícího procesu, otevřete okna (dveře), vypněte přístroj a prostor
vyvětrejte.
Odstraňte rostliny a zamezte přístupu lidí a zvířat v době provozu
ozonizace do ošetřovaného prostoru!
Dlouhodobé vdechování ozonu může způsobit podráždění očí a
dýchacích cest!
Přístroj skladujte v suchém prostředí! Nikoliv za vysokých teplot!
Nepoužívejte v prašném a mastném prostředí!
Nepoužívejte v přítomnosti výbušných nebo hořlavých látek!
Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu z generátoru ozonu!
Nepoužívejte zařízení s poškozeným přívodním kabelem nebo
nefungujícím větrákem!
Nepoužívejte zařízení bez filtru! Nasávané nečistoty mohou poškodit
ORIENTAČNÍ DOBA OŠETŘENÍ PODLE OBJEMU PROSTORU
výbojové elementy.
Zařízení nepoškozuje oblečení, obuv, čalounění, ani kůži.
Pokud přenášíte zařízení z chladných prostor do prostor s vyšší teplotou,
vyčkejte pár minut, než se zařízení aklimatizuje.
V případě, že napětí z autobaterie klesne pod 10V, generátor ozonu se
automaticky vypne.
Download

NÁVOD K OBSLUZE - LIFEOX AIR