POWER SHIFT NRG
ELEKTRONICKÉ RYCHLOŘAZENÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
PRINCIP FUNGOVÁNÍ SENZORU NRG
Funkce POWER SHIFT NRG je založena na specifickém silovém senzoru, který je schopen zaznamenat pilotem
vyvinutou energii na řadící páku.
MONTÁŽ
1. Odšroubujte originální šroub z upevnění řadící páky a nahraďte ho šroubem obsaženým v sadě. V případě montáže
na táhlo řazení demontujte kloubek a vložte senzor rychlořazení mezi kloubek a táhlo, viz obrázek níže
2. V závislosti na provedení řadící páky namontujte senzor dle níže uvedených obrázků, a to vždy mezi dvě podložky
dodávané v sadě
SILNIČNÍ MOTOCYKLY
SUPERMOTARD - CROSS
PÁKA SE ZAHLOUBENÍM NA IMBUSOVÝ ŠROUB
KTM
Pozn. : v případě montáže senzoru na řadící páku se zahloubením na imbusový šroub použijte vymezovací podložku
obsaženou v sadě
3. POZOR: maximální dotahovací moment šroubu senzoru je 0,8 Kgm
4. U silničních motocyklů umístěte jednotku rychlořazení pod nebo v blízkosti sedla, u motocyklů cross nebo SM
upevněte jednotku na rám v blízkosti krku řízení
5. Připojte senzor do jednotky Power Shift
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Dle níže uvedených schémat připojte pozorně Power Shift NRG na kabeláž motocyklu
NASTAVENÍ MOMENTU ZATÍŽENÍ PRO PŘERUŠENÍ
Síla-moment, ve kterém dojde k přerušení, se nastavuje pomocí 10-polohového potenciometru od „0“ (nejcitlivější) do „9“
SMĚR ČINNOSTI
Power Shift může pracovat v obou směrech, jak při řazení nahoru, tak při řazení dolů a stejně tak je možno nastavit
funkčnost do jednoho ze dvou směrů následujícím postupem:
1. Odpojte napájení Power Shiftu
2. Stiskněte tlačítko na jednotce a připojte napájení, rozsvítí se LED asi na jednu sekundu, stále držte tlačítko.
3. Asi po deseti sekundách se rozsvítí LED (např. zelená) a tím ukazuje, že systém byl přenastaven do jednoho směru,
po zhasnutí kontrolky můžete pustit tlačítko. Opakováním stejného úkonu se příště rozsvítí druhá kontrolka (např.
červená), v tomto případě bude systém přenastaven do opačného směru činnosti. Při následujícím opakovaném úkonu
se rozsvítí kontrolka oběma barvami (oranžově), a to naznačí, že systém byl nastaven pro činnost v obou směrech.
Pozn: pro jednoduché nastavení a hladší provoz je doporučeno zachovat obousměrný režim.
REGULACE CITLIVOSTI
Při zhasnutém motoru pohybujte řadičkou než ucítíte opření o rychlostní stupeň. Červená LED se musí rozsvítit těsně
před opřením o rychlostní stupeň. Jestliže se nerozsvítí, otáčejte potenciometrem proti směru hodinových ručiček,
naopak při předčasném rozsvícení otáčejte potenciometrem ve směru hodinových ručiček.
Zelená LED značí rozpojení.
Je doporučené znovu zkontrolovat nastavení po projetí na silnici.
Pro vyvarování se samovolného vypínání zapalování kvůli otřesům, vibracím nebo nechtěného zavadění o
páku pilotem, je doporučeno nastavit citlivost senzoru do nejvyšší možné hodnoty potenciometru. Nastavujte
vzestupně hodnoty potenciometru až do té hodnoty, kdy ucítíte, že musíte vyvinout větší sílu na páku při
přeřazení nebo cítíte, že přeřazení proběhlo obtížněji. V tomto okamžiku vraťte potenciometr o jednu hodnotu
nazpět. Pro správné přeřazení je důležité nastavit senzor do nejvyšší hodnoty, aby nedocházelo po přeřazení k
nechtěnému tzv. vypadení rychlostního stupně.
REGULACE ČASU PŘERUŠENÍ (CUT OFF)
Čas přerušení je přednastavený z výroby na optimální hodnotu 50 milisekund, ale je možné přenastavit čas přerušení
od 30 do 150 milisekund.
Držením tlačítka po dobu cca 3 sekund vstoupíte do režimu programování CUT OFF.
Tlačítko pusťte, jakmile se rozsvítí LED.
LED zabliká tolikrát, jaký je nastavený čas CUT OFF a po pauze cca 1sekunda se blikání zopakuje.
Pro přenastavení zmáčkněte tlačítko během blikání tolikrát, jaký chcete čas nastavit a blikání zopakuje váš nově
nastavený čas.
PŘÍKLAD: pro nastavení času 40 milisekund, během blikání původně nastaveného času zmáčkněte tlačítko 4×, poté
LED zablikají 4× a čas je nastaven.
INVERZE KONTAKTU SEPNUTÍ (standardně sepnutý - standardně vypnutý)
Pozn. : v případě nutnosti (při zvláštní montáži) změnit funkci spínání kontaktu, postupujte následujícím způsobem.
(POZOR: před zahájením takové operace si ověřte elektrické zapojení, protože při přenastavení kontaktu by mohlo dojít
k poškození el. kabeláže nebo pojistek)
1. Připojte napájení Power Shiftu
2. Nastavte přepínač na pozici ''9''
3. Stiskněte tlačítko asi na 15 sekund, během této doby se rozsvítí LED, poté zhasne a následně se rozsvítí pouze
jedna barva( zelená nebo červená, záleží na typu nastavení funkčnosti kontaktu senzoru)
4. Pusťte tlačítko
5. Nastavte přepínač zpět na hodnotu dříve vybrané citlivosti
Pozn.: v případě, že bude provedena inverze kontaktu, kdy Power Shift nebyl napájen, se může stát, že nenastartujete
motocykl nebo při zařazení rychlostního stupně motor zhasne. V tomto případě zkontrolujte, zda máte správné napájení
jednotky Power Shift
Zapojení pro motocykly CROSS-SUPERMOTARD s vypínačem motoru na
kostru (pouze pro motocykly s karburátorem)
Zapojení pro motocykly se VSTŘIKOVÁNÍM nebo s indukčním tranzistorovým
zapalováním
YAMAHA R6 - R1: červeno-černý drát na 12-pinovém konektoru pod nádrží
HONDA CBR 1000RR : bílo-černý drát na rampě indukčních cívek
HONDA CBR 600RR :přerušit oba dráty bílo-žluté barvy na rampě indukčních
cívek a připojit žlutý a zelený drát Power Shiftu, jakoby se
jednalo o jeden drát.
KAWASAKI : červený drát na rampě indukčních cívek
Specifické zapojení pro motocykly DUCATI od roku 2004 s přerušením kontaktu
bočního stojanu
Pozn.: toto zapojení je možné provést pouze u motocyklů s řídící jednotkou Magneti Marelli
POZOR !
Pro správnou funkci tohoto zapojení je zapotřebí provést
inverzi kontaktu dle přiloženého manuálu. Tak PowerShift
zachová kostru na kontaktu a při přeřazení ji odpojí. Jestli
nebude provedena inverze kontaktu, při zařazení rychlostního
stupně motor zhasne.
U modelu DESMOSEDICI není zapotřebí dělat inverzi kontaktu
Download

Manuál Power Shift NRG