ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Energetické investiční celky:
Generální oprava
fluidního kotle
Elektrárny Hodonín
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
„Poznatky z Hodonína máme především v oblasti vzorkování dodávek, skladování a analýz nebo
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
při nasazování
třídičů biomasy,“
(rozhovor s Petrem Kreisslem, ČEZ,
zpracoval čes) . . . . . . . . . . . .CELKY
. . . . .6
Investice
do technologie pro
spalování biomasy v Elektrárně Hodonín
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ CELKY
(Antonín Svěrák, Elektrárna Hodonín, ČEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
„Vzhledem k dostupnosti biomasy se zatím neuvažuje s úpravami kotle FK1 pro spalování
čisté biomasy,“
(rozhovor ENERGETICKÉ
s Antonínem Svěrákem, Elektrárna Hodonín,
zpracoval čes) . . . . . . . . . CELKY
. . . .10
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
INVESTIČNÍ
Elektrárna Hodonín – základní informace (čes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Aktuální rekonstrukce 2013 reaguje na specifika spalování biomasy
(RadekCELKY
Kučera, ElektrárnaENERGETICKÉ
Hodonín, ČEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INVESTIČNÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .14
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
“Přechod na biomasu byl u nás relativně snadný. Lignit, původní palivo, mělo totiž obdobné
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
vlastnosti jako biomasa,“ (rozhovor s Radkem Kučerou, Elektrárna Hodonín, ČEZ, zpracoval čes) . . . . . . .17
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
INVESTIČNÍ CELKY
„Vyzdívku
kotle kromě párENERGETICKÉ
odborníků nikdo nevidí, takže ani nedocení,“
(rozhovor s Janem Ečerem, DITHERM, zpracoval red) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Studie technického řešení vyzdívek biokotle teplárny Hodonín
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
(Roman
Fišer, Mojmír Nesvačil,
DITHERM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INVESTIČNÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .22
Modelovaly
se desítky variant
izolací a žáruvzdorných hmot (čes) .INVESTIČNÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .28
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
Výměna strojní části tryskového dna biomasového kotle (Milan Kolovrat, ENGO servis) . . . . . . . . . . . . .33
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Generální oprava fluidního kotle FK2 zahrnuje cca 400 položek plánované údržby
(Jaromír
Šilhan, Energetické
opravny, Prunéřov, Pavel Černý, Elektrárna
Hodonín) . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .36
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
Oprava
zařízení strojovny teplárny
v Hodoníně z pohledu generálního
dodavatele údržby
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
INVESTIČNÍ
CELKY
(Pavel Marek, G-Team Progres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
ENERGETICKÉ
Generální
oprava turbosoustrojí
55MW v teplárně Hodonín. OpravyINVESTIČNÍ
v dílnách Doosan Škoda PowerCELKY
(František Levý, Daniel Opplt, Doosan Škoda Power) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Představujeme dodavatele pro Teplárnu Hodonín - ECO Building BRNO (red) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Protivýbuchová ochrana linky na dopravu peletek ve společnosti ČEZ, a. s., Elektrárna Hodonín
(Petr Štroch,
Miloš Pešák,ENERGETICKÉ
RSBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INVESTIČNÍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .47
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY
Konverze palivové základny v elektrárně Hodonín (Michal Enžl, Bilfinger Babcock CZ) . . . . . . . . . . . . . .50
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Ventilátory pro fluidní kotle teplárny v Hodoníně (Rudolf Blažek, ZVVZ MACHINERY) . . . . . . . . . . . . . . . .54
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Dodávky Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy, spol. s r.o.
(PeterCELKY
Farkas, Juraj Szabo,ENERGETICKÉ
Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CELKY
. . . .56
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ
INVESTIČNÍ
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY ENERGETICKÉ INVESTIČNÍ CELKY
Obsah rubriky:
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
6
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Poznatky z Hodonína máme především
v oblasti vzorkování dodávek, skladování
a analýz nebo při nasazování
třídičů biomasy,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Kreissl, ředitel organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí a Tisová.
Petr Kreissl
Zaznamenává některá z výroben ČEZ nedostatek biomasy?
Nedostatek biomasy je širším problémem
v rámci celé České republiky. Provozy Skupiny ČEZ
se problémům spojeným s výpadky dodávek snaží
předcházet kombinací dlouhodobých kontraktů
s dodavateli, zvyšováním skladovacích kapacit
v areálech a jejich lepším využíváním a samozřejmě především diverzifikací portfolia svých dodavatelů. Tento systém fungující poměrně úspěšně
již několik let je zárukou, že ke skutečně vážným
výpadkům zatím došlo zcela výjimečně.
Z kolika zdrojů bude získávat biomasu například
elektrárna v Poříčí?
V případě výrobny v Poříčí a při uvažovaném
zvyšování objemů spalované biomasy budeme
opět uplatňovat výše uvedené postupy, tj. odebírat biomasu od většího počtu menších dodavatelů a vycházet z dlouhodobě uzavíraných kontraktů.
V Poříčí bude kotel č. 7 spoluspalovat biomasu
nebo přejde na toto palivo ze 100%?
Od letošního roku Elektrárna Poříčí významně
navyšuje podíl spalování biomasy díky přechodu
do režimu čistého spalování na fluidním kotli číslo
7. Díky souboru souvisejících opatření se počítá
s nárůstem výroby ekologicky čisté elektřiny na
159 000 MWh. V dalších letech je přitom prostor pro
další postupné navyšování až na 225 000 MWh. Cílem je tedy 100% spalování biomasy v této části
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na rekonstruovaný kotel na biomasu
elektrárny. V roce 2012 bylo vybudováno nové příjmové místo pro biomasu, včetně třídiče, pásová
doprava z příjmového místa, nový zásobník biomasy na kotli FK7 s dávkovacím zařízením, nové zařízení pro odvod lóžového popela, což si mimo jiné
vyžádalo úpravy spalovací komory kotle.
Předpokládám, že ČEZ disponuje propracovanou metodiku hodnocení kvality biomasy?
Skupina ČEZ má pro svá zařízení spalující biomasu poměrně sofistikovaný systém vyhodnocování kvality. Vzhledem k tomu, že jej považujeme
za součást širšího know-how, nerad bych zacházel
do podrobností.
Nepoctivost kvete všude. Jakým způsobem se
brání nekvalitě v dodávkách (vyšší frakce než by
měly být, složení…)
Z dílčích opatření, která jsou součástí práce
každého odpovědného producenta elektřiny a tepla
z biomasy, bych určitě zmínil nepřetržitou kontrolu
kvality dodávek do jednotlivých lokalit, rozbor
a analýza příčin v případech, kdy např. v některých
obdobích roku dochází k výkyvům v kvalitě, atd.
Současně nepřetržitě zkvalitňujeme zázemí v našich
lokalitách, kde se biomasa spaluje. Spolehnout se
např. můžeme na výstupy laboratoře zaměřené na
přípravu vzorků a analýzy biomasy. Použitá metoda
vzorkování a analýz umožní určit výhřevnost spotřebovaného biopaliva se stanovenou přesností. Tato
přesná data pak využíváme jako podklad pro fakturaci, výkaznictví elektřiny vyrobené z OZE a tepelnou bilanci elektrárny. V elektrárně Hodonín byl loni
zahájen provoz pilotního automatického vzorkovače
biomasy na spotřebě.
Které další elektrárny (teplárny), resp. kotle,
hodlá v budoucnu ČEZ „předělat“ plné spalování
biomasy?
Ve zmíněné lokalitě Hodonín byly od roku
2004 realizovány zásadní investice do zkvalitnění
zařízení pro spalování biomasy v celkové výši více
než 170 milionů korun. Šlo zejména o nové zásobníky a dopravní linky biomasy do kotle FK2, včetně
technologie pro zavážení biomasy na skládce paliva, dopravní linku na peletky z biomasy u kotle
FK2, kolové nakladače pro manipulaci s biomasou, novou laboratoř biopaliv a automatický vzorkovač biomasy na spotřebě.
Z dalších lokalit došlo k již zmiňovaným výrazným úpravám na lokalitě Poříčí u Trutnova.
Možnosti zvyšování objemu výroby z biomasy
jsou i v dalších lokalitách, kde Skupina ČEZ
v ČR spaluje biomasu. Podmínkou dalších
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Podle nedávného prohlášení Teplárenského
sdružení ČR se teplárnám již nevyplatí spoluspalovat biomasu. Prosím o komentář…
Skupina ČEZ dlouhodobě upravuje technologické zázemí svých provozů (zejména Hodonín, Poříčí), aby mohly být navyšovány objemy spalované
čisté biomasy na úkor jejího spoluspalování
s uhlím. Související legislativu průběžně sledujeme, skokové změny v dosavadní praxi však v nejbližší době nepředpokládáme. Ve střednědobém
horizontu samozřejmě nelze vyloučit, že ve vazbě
na případné úpravy podmínek bude potřeba naše
záměry korigovat.
Kolik tun biomasy využije ČEZ v letošním roce?
Bude to více než v roce 2012?
Provozy Skupiny ČEZ v České republice spalující nebo spoluspalující biomasu spotřebovaly
v roce 2012 celkově cca 460 tisíc tun biomasy.
Předpoklady pro letošní rok se pohybují opět kolem této hranice.
Jaké největší praktické zkušenosti z teplárny
v Hodoníně jsou implementovány do dalších
elektráren (tepláren) skupiny ČEZ?
Výhodou a cenným know-how provozu v Hodoníně prospěšným pro celou Skupinu ČEZ bylo
vyzkoušení a úspěšný provoz při poměrně vysokých spalovaných objemech biomasy. Důležité
poznatky putovaly z Hodonína napříč společností
také v otázkách vzorkování dodávek biomasy,
skladování a analýz biomasy nebo při nasazování
třídičů biomasy. Důležité byly rovněž poznatky vlivu spalování biopaliv na technologii spalovací komory a zadních partií kotle.
Významnými příspěvky pro případnou aplikaci
v dalších lokalitách jsou bezesporu nasazení automatického vzorkovače biomasy na spotřebě, který
může být podkladem např. pro návrh úprav norem,
metodik a postupů pro vzorkování tuhých biopaliv.
Spolupracuje v současné době ČEZ s akademickou sférou na nějaké problematice, která se týká biomasy?
Kooperace s vědeckou obcí je poměrně častá a dobře fungující. Také v současnosti jsou na
základě této spolupráce v běhu některé zajímavé
projekty, mj. i v oblasti biomasy. Významným interním řešitelem ve vědecké oblasti je také vlastní skupina věnující se projektům výzkumu a vývoje. Ta v rámci tematické oblasti výzkumu
a vývoje ČEZ „Alternativní paliva – biomasa a odpady“ řešila případ automatického vzorkovače
biomasy na spotřebě a jeho úspěšného zavedení
do provozu v Hodoníně. Vývoj a realizaci vzorkovače, který byl financován v rámci programu výzkum a vývoj, zajišťovala firma Orgrez Brno. Cílem
investiční akce byl vývoj a dodávka funkčního
prototypu automatického vzorkovače různých
druhů biopaliv na spotřebě, včetně technologie
na úpravu vzorku pro zpracování v laboratoři.
Teplárna v Hodoníně se nachází téměř v centru města
Skladování biomasy. Vzadu výstavba protihlukových zdí
V designu je uvažováno i s budoucím rozšířením
pro vzorkování tuhých alternativních paliv (TAP).
Vzorkovač má současně atest obchodního měřidla. Aktuálně jsme například průmyslovým
partnerem projektu centra kompetence Biomasa
pro energetiku.
Kolik elektrárny a teplárny ČEZ využívají do
svých kotlů na biomasu i rychlerostoucí dřeviny?
Resp. je ČEZ aktivní ve směru pěstování rychlerostoucích dřevin?
Původ menší část biomasy využívané v provozech Skupiny ČEZ v ČR lze skutečně hledat v této
kategorii. Objemově i významem však jde o zanedbatelnou položku. Co se týče vlastního pěstování,
Skupina ČEZ není v této oblasti aktivní.
Má ČEZ nějaký metodický předpis, že do výroben nelze dodat biomasu z větší vzdálenosti než
cca 50 km? Nebo je hlavním kritériem cena a je
jedno, zda se biomasa dováží z velké vzdálenosti…?
Každá výrobna v lokalitách působnosti Skupiny ČEZ v ČR, která se zabývá spalováním nebo
spoluspalováním biomasy vychází především z výborné znalosti regionu, struktury dodavatelů a jejich možností. Samozřejmě platí, že délka svozové
vzdálenosti ovlivňuje celkovou cenu biomasy.
Z toho vycházejí naši dodavatelé. Obecně platí,
že naprostá většina dodavatelů našich provozů
nevozí biomasu z větší vzdálenosti než 50 km.
Kromě českých elektráren se biomasa úspěšně
spoluspaluje také v polských elektrárnách Skawina a ELCHO, která patří do Skupiny ČEZ. Jsou
provozy v Polsku v něčem jiné než v Česku, nějaká specifika? Třeba jiný typ biomasy v Polsku?
Podobně jako české provozy, také polské elektrárny v roce 2012 pokračovaly v investicích do zařízení na zvýšení objemu spalované biomasy. Co se
týče spalované biomasy, jedná se o podobné suroviny jako v českých provozech. Elektrárna Skawina
pomocí zařízení na přímé vstřikování biomasy do
kotlů spálila 146,4 tisíc tun biomasy, což představovalo 22,5 % celkově spotřebovaného paliva, a vyrobila takto 204,8 GWh elektřiny, tj. o 52,4 GWh více než v roce 2011. Elektrárna Elektrownia Chorzow
získala v roce 2012 povolení na spalování biomasy
až do 45% podílu na celkové spotřebě paliv. Spálila
celkem 192 tis. tun biomasy, čímž pokryla 28,6 %
své celkové spotřeby paliv, a vyrobila takto 304
GWh elektřiny, tj. o 150 GWh více oproti roku 2011.
(čes)
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
investic je odpovídající výše legislativní podpory a současně dostatek suroviny a ceny biomasy v regionu.
7
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
8
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Investice do technologie pro spalování
biomasy v Elektrárně Hodonín
V tomto příspěvku zmíníme nejdůležitější investiční akce v Teplárně Hodonín v období 2004 až 2010. Dále se článek zabývá plány na další léta.
Panelová plocha skládky paliva
Účelem bylo vytvořit panelovou plochu na polovině skládky uhlí, která je nezbytná pro vytvoření
manipulačního prostoru pro vykládku dodávek
biomasy a tvorbu operativní skládky biomasy
a pro manipulace při zavážení biomasy do interních zásobníků kotle FK2.
Kolové nakladače pro manipulaci s biomasou
Energetické zařízení v Hodoníně provozuje dva
kolové nakladače s velkokapacitní lopatou, které
nahradili původně používaný buldozer. Tímto řešením se podařilo snížit hlučnost při manipulacích
s biomasou a snížit provozní náklady na naftu.
Nové zásobníky a dopravní linky biomasy do kotle FK2, včetně technologie pro zavážení biomasy
na skládce paliva
Výstavba dvou ocelových interních zásobníků
biomasy na místě nevyužívaných původních betonových zásobníků uhlí. Zásobníky jsou vybaveny
pohyblivým dnem systému „push floor“ pro vynášení biomasy. Dopravní linka biomasy se skládá
ze systému dopravních šneků biomasy s řízením
otáček frekvenčním měniči, které jsou zaústěný do
původní dopravní linky pro uhlí.
Na skládce paliva byla postavena nadzemní
zastřešená výsypka se svislými stěnami a se šnekovými vynašeči pro dávkováním biomasy na
pás 03 uzpůsobená pro vysýpání lopaty kolového nakladače. Součástí investiční akce byla rovněž instalace obchodní váhy biomasy, výměna
rotačních podavačů paliva za výkonnější a komplexní úprava řídicího systému.
Plocha pro skladování paliva - vlevo uhlí, vpravo biomasa
Třídič biomasy
Zařízení pro třídění biomasy se skládá z vlastního třídiče rozměrů 1,2 × 6 m, pomocné pásové
dopravy a lokálního řídicího systému. Třídič je
umístěn do budovy zauhlovacího mostu. Biomasa
vytříděná na požadovaný rozměr 0 až 50 mm propadává třídičem na dopravník, který ji dopravuje
na původní pásovou dopravu. Nadsítné, tedy nadrozměrné kusy biomasy a cizí předměty velikosti
nad 50 mm přepadávají na konci třídící plochy
svodkou na systém pásových dopravníků a jsou
Dopravní šneky biomasy
Zařízení pro třídění biomasy
03/2013
www.allforpower.cz
Plocha pro skladování paliva - vlevo uhlí, vpravo biomasa
dopraveny zpět na manipulační plochu. Třídič dokáže zpracovat 100 tun biomasy za hodinu.
Laboratoř pro analýzy biomasy
Zhotovení laboratoře bylo zaměřené na přípravu vzorků a analýzy biomasy s cílem zavést
systém vzorkování a analýz, který umožní určit výhřevnost a množství spotřebovaného biopaliva se
stanovenou přesností jako podklad pro fakturaci
a tepelnou bilanci elektrárny. Laboratoř umožňuje
přesně dokladovat kvalitu a množství spálených
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
biopaliv orgánům státní správy (např. Energetický
regulační úřad, Státní energetická inspekce) a eliminovat možné pochybnosti o skutečném množství vyrobené elektřiny pro přiznání zelených bonusů nebo o přesnosti vykazování emisí CO2.
Přechod na úplné analýzy každé dodávky biomasy
si vyžádal investice do sušáren vzorků biomasy,
laboratorní váhy, sestavy řezných laboratorních
mlýnků FRITSCH Pulverisette, kalorimetru LECO
AC-600, termogravimetrů LECO TGA-701 a řídícího PC.
OBDOBÍ 2011-2012 (PLÁN)
Dopravní linka na peletky z biomasy u kotle FK2
Cílem investiční akce je vyřešení stabilizace
spalování biomasy pomocí pelet přepravovaných samostatnou dopravní linkou do spalovací
komory, např. při výpadku jedné ze stávajících dopravních linek biomasy. Navržená koncepce řešení dále umožní i souběžný provoz FK na dřevní
štěpku a pelety, což s ohledem na relativně vyšší výhřevnost běžně dostupných pelet umožní
navýšit výkon biobloku při provozu na čistou
biomasu o 5 MW. Pro skladování peletek budou využity stávající interní zásobníky uhlí, do
kterých budou peletky zaváženy ze skládky biomasy stávající pásovou dopravou. Doprava peletek ze zásobníků do fluidního kotle bude řešena pneumatickou dopravou dvěma dopravními
linkami.
Automatický vzorkovač biomasy na spotřebě
Cílem investiční akce v rámci programu Futur/E/motion z oblasti Věda a výzkum je vývoj
a dodávka funkčního prototypu automatického
vzorkovače různých druhů biopaliv na spotřebě,
včetně technologie na úpravu vzorku pro zpracování v laboratoři. V designu je uvažováno i s budoucím rozšířením pro vzorkování tuhých alternativních paliv (TAP). Vzorkovač bude mít atest
obchodního měřidla. Navržený způsob vzorkování
a zpracování vzorku bude standardizován a bude
podkladem pro návrh úprav norem, metodik a postupů pro vzorkování tuhých biopaliv.
Stanoviště ostrahy popelové vrátnice
Cílem investiční akce je výstava stanoviště
pro zaměstnance ostrahy pro řízení průchodnosti
nákladních vozů a pro vydávání vážních a vjezdových karet. Součástí investiční akce je náhrada stávající vjezdové pojízdné brány nákladní
vrátnice teplárny automatickou dvouramennou
rychlozávorou a vytvořením vyčkávacího prostoru
pro jednu nákladní soupravu na vjezdu k nákladní vrátnici.
Temperování prostoru šikmého pásu biomasy
Cílem investiční akce je zamezení klouzání
biomasy po dopravním pásu při poklesu venkovní
teploty pod bod mrazu. Pro temperování prostoru
bude využito odpadního tepla ze stávající kompresorové stanice, které bude přivedeno do prostoru
šikmého zauhlovacího mostu č. 2.
Ing. Antonín Svěrák,
Teplárna Hodonín, ČEZ, a.s.
Investments in biomass incineration technology in the Hodonín Power Plant
In this article, we mention the most important investment projects at the Hodonín Heating Plant in the period of 2004 to 2010. The article also looks
at the plans for the next few years.
Инвестиции в технологию для сжигания биомассы на электростанции Годонин
В статье приведены самые важные инвестиционные акции на теплоэлектростанции Годонин в период с 2004 по 2010 годы. Также в статье
рассказывается о планах на дальнейшие годы.
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Pohled na teplárnu v Hodoníně – ilustrační foto
9
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
10
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Vzhledem k dostupnosti biomasy se
zatím neuvažuje s úpravami kotle
FK1 pro spalování čisté biomasy,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárna Hodonín.
Teplárna v Hodoníně částečně spaluje i „rostlinné materiály“. Oč jde?
Základním typem paliva v provozech Skupiny
ČEZ v ČR spalujících biomasu je dřevní štěpka.
Jde o dřevní odpad, vznikající například při lesnické činnosti, pro který není další jiné využití. Převážně spalujeme biomasu kategorie 2, která odpovídá specifikaci podle přílohy č. 1 vyhlášky
477/2012 Sb. o stanovení druhů a parametrů
podporovaných obnovitelných zdrojů. K přípravě
biomasy pro spalování není třeba téměř žádné
přidané energie, např. strojní sušení nebo lisování, vše je zajištěno přírodní cestou. Tento druh
biomasy se v suchém stavu svou výhřevností blíží
k hnědému uhlí.
Kolik bude nakonec stát aktuální rekonstrukce
Elektrárny Hodonín?
S významnější rekonstrukcí elektrárny Hodonín se v nejbližším období nepočítá. Náklady na
v současnosti probíhající investiční akce se pohybují v řádu jednotek milionů korun.
Antonín Svěrák
Pohled na dopravní pás 03 na biomasu ze skládky
03/2013
www.allforpower.cz
Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 až 1957. Chystá se v dohledné době nějaká další modernizace
uhelných kotlů? Prosím přibližte plány? Změníte
časem třeba všechny kotle na biomasu?
V roce 2012 proběhla generální oprava kotle
FK1 a turbíny TG3, letos probíhá totéž u kotle FK2
a TG4. Vzhledem k dostupnosti biomasy se zatím
neuvažuje s úpravami kotle FK1 pro spalování čisté biomasy.
Svou výrobou se teplárna podílí na celkové výrobě ČEZ, a. s., pouze 0,69 % Počítá se s navýšením výroby?
S výrazným navyšováním podílu výroby v Hodoníně na celkové produkci elektráren Skupiny
ČEZ v České republice se nepočítá. Rozhodujícím
měřítkem bude výkupní cena elektřiny na evropském trhu a poptávka po teple v regionu, která
v tuto chvíli spíše stagnuje.
(čes)
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 až 1957. Výběr
lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. S využitím lignitu s 45% obsahem vody pro práškové
spalování nebyly v 50. letech minulého století žádné zkušenosti, proto souběžně se zpracováním projektové dokumentace elektrárny probíhaly
i zkoušky s předsoušením a mletím lignitu. K datu uvedení elektrárny do provozu se podařilo technické problémy vyřešit, i když v některých obdobích
se zde spalovalo sokolovské hnědé uhlí.
Původně bylo v elektrárně instalováno osm práškových kotlů, každý o výkonu 125 tun páry/hod.
Vyrobeny byly v tehdejším ZVU Hradec Králové
a uspořádány do bloku, takže v roce 1954 začal
pracovat blok čtyř kotlů se dvěma 50MW turbínami. Tyto turbíny ze Škody Plzeň byly první 50MW
turbíny instalované v Československu. V roce
1957 byly spuštěny do provozu další dva kotle
s 50MW turbínou a v roce 1958 poslední dva kotle
s turbínami 55 MW. Se svým výkonem 205 MW
byla v té době Elektrárna Hodonín největším zdrojem elektřiny v Československu. V roce 1966 se
celkový výkon elektrárny zvýšil na 210 MW rekonstrukcí dvou 50 a 55MW turbogenerátorů na 55
MW. Všechny zdejší turbíny jsou kondenzační,
s průtočným chlazením. Úpravou prošly také kotle,
jejichž výkon se zvýšil ze 125 tun páry/hod na 135
tun páry/hod.
Výstavbou nových 100 a 200MW bloků v jiných lokalitách ztratila Elektrárna Hodonín význam
jako dodavatel elektřiny a začala být přestavována
na teplárenský provoz. Již v roce 1963 dodávala
Sklad uhlí, vzadu centrum města
Pohled na elektrárnu Hodonín
teplo v páře průmyslovým závodům a ostatním
spotřebitelům v Hodoníně. V roce 1980 bylo turbosoustrojí TG4 vyměněno za stroj s regulovaným
odběrem páry 180 t/h s potlačenou kondenzací.
Obdobným způsobem byla v roce 1996 rekonstruována turbína TG3. Její výkon klesl z původních 55
MW na 40 MW. Technickou zajímavostí těchto
strojů je uložení turbogenerátorů na společné desce podpírané izolátory chvění firmy GERB a kontinuální čištění kondenzátorů u TG3 od firmy Taprogge. Odběrové stroje spolu se záskokovou
redukční stanicí slouží k zásobování Hodonína parou 1,8 MPa/270°C a k zásobování slovenského
města Holíč horkou vodou 150/70°C. Výroba
elektřiny je určena zejména pro potřeby lokalit.
K rozšíření dodávek tepla slouží také stavěný tepelný napáječ Hodonín-východ, jehož první etapa
byla dokončena v roce 1992, druhá v roce 1996.
Celková roční dodávka tepla v současnosti činí
cca 750 TJ. Elektrárna má značnou rezervu pro
návýšení současných dodávek a připojení dalších
odběratelů. Ceny tepla dodavatelskou formou
Úložiště biomasy, v pozadí výstavba protihlukových zdí
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Elektrárna Hodonín – základní informace
11
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
12
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
V letech 1992 až 1997 proběhla výstavba
dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 170 t/h
páry. Problémy odpadních vod a popelovin z nových kotlů byly vyřešeny společným ukládáním na
složišti. Po skončení rekonstrukcí došlo k podstatnému snížení vlivu na životní prostředí, například
emise škodlivin v kouřových plynech poklesly na
desetinu.
PŘECHOD NA BIOMASU
Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým
výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1200 tun
biomasy. Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí víkendového provozu vyžaduje dodávku cca
1600 tun biomasy každý všední den. V nedávné
minulosti zde došlo mj. ke zprovoznění laboratoře
pro analýzy biomasy, třídiče biomasy a dopravní
linky na peletky z biomasy s dopravním výkonem
20 tun za hodinu. Letos v lednu zde byl uveden do
provozu automatický vzorkovač biomasy.
Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické
produkty, které se stávají za předpokladu splnění
technických a zákonných podmínek surovinou pro
další zpracování a výrobu:
Suchý ložový popel (certifikovaný produkt pod
názvem RESAN EHO) částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy výkopů, výrobu betonových směsí apod.).
Stabilizát (certifikovaný produkt pod názvem
REHAS EHO a REHAS II EHO) je popelová malta a dá se využít pro výstavbu hrázových těles,
vrovnání terénních nerovností apod.
Úletový popílek (necertifikovaný produkt, není
nebezpečný) se dá využít pro výrobu betonových
směsí, cemento-popílkové suspenze, jako
Dispečink - historie se skloubí s modernou
Zde dříve stály kotle a vyráběly teplo. Dnes tento prostor slouží jako sklad žáruvzdorných hmot pro potřeby oprav kotlů
přímých dodávek a z primárního rozvodu jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem. Výhodou je
rovněž provozně-technická cenová stabilita v delším výhledu, ve srovnání zejména se zdroji spalujícími dovážená paliva.
03/2013
www.allforpower.cz
Postupně se snižuje také negativní dopad
místní výroby na životní prostředí. V osmdesátých
letech byly vyměněny elektroodlučovače, které
v současné době dosahují až 99,5% účinnosti záchytu. Hluk z provozu byl snížen dodatečným odhlučněním.
Malba původního kotle z padesátých let a autor článku
- šéfredaktor časopisu All for Power Stanislav Cieslar
přídavek pro výrobu hurd a podobně.
Tyto "Vedlejší energetické produkty" z fluidního spalování jsou využívány hlavně ve stavebnictví.
(čes)
mezinárodní odborná konference
2013
conference
energetické investiční celky:
klasické elektrárny, jaderné elektrárny, teplárny
9. - 10. 12. 2013
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9
www.afpower.cz
Organizátor:
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
14
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Aktuální rekonstrukce 2013 reaguje na
specifika spalování biomasy
Elektrárna Hodonín (EHO) patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Původně bylo v elektrárně instalováno osm práškových kotlů,
každý o výkonu 125 tun páry/hod. Vyrobeny byly v ZVU Hradec Králové a uspořádány do bloku, takže v roce 1954 začal pracovat blok čtyř kotlů se
dvěma 50MW turbínami. Tyto turbíny ze Škody Plzeň byly první 50MW turbíny instalované v Československu. V roce 1957 byly spuštěny do provozu
další dva kotle s 50MW turbínou a v roce 1958 poslední dva kotle s turbínami 55 MW. Se svým výkonem 205 MW byla v té době Elektrárna Hodonín
největším zdrojem elektřiny v Československu. V roce 1966 se celkový výkon elektrárny zvýšil na 210 MW rekonstrukcí dvou 50 a 55MW
turbogenerátorů na 55 MW. Všechny zdejší turbíny jsou kondenzační, s průtočným chlazením. Úpravou prošly také kotle, jejichž výkon se zvýšil ze
125 tun páry/hod na 135 tun páry/hod.
Výstavbou nových 100 a 200MW bloků v jiných lokalitách ztratila Elektrárna Hodonín význam
jako dodavatel elektřiny a začala být přestavována
na teplárenský provoz. Již v roce 1963 dodávala
teplo v páře průmyslovým závodům a ostatním
spotřebitelům v Hodoníně. V roce 1980 bylo turbosoustrojí TG4 vyměněno za stroj s regulovaným
odběrem páry 180 t/h s potlačenou kondenzací.
Obdobným způsobem byla v roce 1996 rekonstruována turbína TG3. Její výkon klesl z původních 55
MW na 40 MW. Tepelnou energii dodává prostřednictvím parních sítí (1,8 MPa/270°C) o délce
14,1 km, část teplovodními sítěmi o délce 14,7 km,
horkovodními sítěmi (150/70°C) o délce 22 km
včetně horkovodu do Holíče - Slovenská republika. Dodávky jsou pro bytové domy, občanskou vybavenost, obchodní a výrobní firmy, aj. Roční dodávka tepelné energie dosahuje momentálně cca
630 TJ, z toho 90 TJ do zahraničí. Tepelnou energii dnes dodává z elektrárny dceřiná společnost
ČEZ Teplárenská, a. s. Ceny tepla dodavatelskou
formou přímých dodávek a z primárního rozvodu
jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými
konkurenčními způsoby zásobování teplem. Výhodou je rovněž provozně-technická cenová stabilita
v dlouhodobějším výhledu.
Dnes je Elektrárna Hodonín se svým nainstalovaným výkonem 105 MW a tepelným výkonem 250 MW nejmenší výrobnou Skupiny ČEZ.
Svou výrobou se EHO podílí na celkové výrobě
ČEZ, a. s., pouze 0,69 % a nepočítá se s výrazným
zvýšením. V letech 1994 až 1998 došlo k rekonstrukci a pro provoz se začaly používat pouze dva
nové fluidní kotle. Zbývající dva komíny již nebyly
využívány. Z důvodu havarijního stavu horní části
komínů bylo rozhodnuto o jejich demolici.
Díky fluidním kotlům (výstavba proběhla v letech 1992 až 1997 s nákladem 2,8 miliardy korun) je spalování šetrnější k životnímu prostředí.
Proto je dnes EHO moderní elektrárnou s minimálním dopadem. Tato významná investice se realizoval v době, kdy se rozhodovalo o bytí či nebytí
elektrárny, protože zařízení vesměs z padesátých
let bylo již fyzicky dožité a také neodpovídalo ekologické legislativě. Bylo rozhodnuto o výstavbě
dvou fluidních kotlů, novém odběrovém teplárenském turbogenerátoru a také o výstavbě nové chemické úpravně vody. Současně se vybudovalo také nové některé příslušenství jako kompresorová
stanice a míchací centrum popelovin.
O citlivém vztahu k okolí nejlépe svědčí již více než třicetileté smrky a borovice na nádvoří
elektrárny. Problémy odpadních vod a popelovin
03/2013
www.allforpower.cz
Celkový pohled na elektrárnu
Třídič biomasy a nakladač na skládce
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Úsady v kotli
Koroze na rotoru kouřového ventilátoru
VT rotor TG4 před expedicí na opravu
z nových kotlů byly vyřešeny společným ukládáním
na složišti. Po skončení rekonstrukcí došlo k podstatnému snížení vlivu na životní prostředí, například
emise škodlivin v kouřových plynech poklesly na desetinu. Obchodování s vedlejšími energetickými produkty přešlo na nově vzniklou dceřinou společnost
ČEZ, Energetické produkty, s. r. o. K 1. červenci
2008 byla EHO sloučena s Elektrárnou Tisová
a Elektrárnou Poříčí v jednu organizační jednotku
- OJ VT (Teplárny Hodonín, Poříčí a Tisová).
Elektrárna Hodonín je jednou z výrobních jednotek ve Skupině ČEZ (dále ETI, EPO, TDK, Jindřichův Hradec, Trmice), která používá jako paliva
biomasu. Od prosince 2009 je jeden z kotlů (FK2)
hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým
výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1200 tun
biomasy při provozu na maximální výkon. Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí víkendového
provozu vyžaduje dodávku cca 1 600 tun biomasy
každý všední den. Investice do rekonstrukce (přechod uhelného fluidního kotle na biomasový režim) dosáhly celkové výše cca 150 miliónů korun.
Spalování biomasy má v elektrárně dlouhou tradici, první pokusy se datují již do roku 1999, kdy
se poprvé prováděli spalovací zkoušky s dřevní
štěpkou tehdy ještě ve formě spoluspalování
s uhlím. Elektrárna získávala první zkušenosti,
které za dlouhou dobu zúročila do současné
úspěšné podoby. O tom, jak se vyvíjely pokusy
se spalováním biomasy, svědčí následující dnes
již historická data:
1999 spalovací zkoušky 160 t dřevní štěpky
2000 dřevní štěpka 2 500
2002 otruby 2 000 t
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Porucha EKA
15
16
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
2003 dřevní štěpka 4 887 t
2004 biomasa 44 047 t
2005 biomasa 47 551 t
2006 biomasa 63 487 t
2007 biomasa 117 393t (výroba OZE 116 GWh)
2008 biomasa 166 554t (výroba OZE 149 GWh)
2009 biomasa 208 746t (výroba OZE 178 GWh)
Je nutno konstatovat, že přechod a změna fluidního kotle této velikosti původně určeného čistě
na spalování uhlí na spalování čisté biomasy je
evropský unikát a podařil se za maximální snahy
a úsilí všech zainteresovaných pracovníků na
elektrárně a také fundovaných dodavatelů. Elektrárna je zapojena do distribuční sítě EON v jejímž
území se nachází a to po linkách na napěťové
úrovni 110 kV do rozvoden Sokolnice a Otrokovice
a také na Slovensko. Dále dodává prostřednictvím
společnosti E.ON elektřinu do lokální distribuční
soustavy v napětí 22 kV. Z této napěťové úrovně
jsou vyvedeny také některé přímé odběry významným firmám v okolí (např. Moravské naftové doly,
Jihomoravská armaturka a další).
REKONSTRUKCE 2013
Rekonstrukce bloku (fluidní kotel FK2 a turbogenerátor TG4), která se letos realizuje, je plánovanou opravou v periodě 8 let od předchozí generální opravy kotle provedené v roce 2005.
Aktuální generální oprava je specifická v tom, že
mimo obvyklé zásahy reaguje na specifika spalování biomasy FK2 a řeší problémy či důsledky, které spalování biomasy přineslo a přináší. Taktéž
oprava TG4 se vymyká běžným opravám. Jedná se
totiž o turbínu těsně za hranicí své projektové životnosti a bylo nutno přistoupit i k revizi a opravě
VT tělesa ve výrobním závodě s cílem prodloužit
její životnost.
Spalování biomasy nese sebou určité komplikace na rozdíl od spalování uhlí. Hlavním rozdílem je charakter vznikajících popelovin a spalin.
Zejména při spalování určitého podílu fytomasy
obsahují popeloviny soli, které jsou unášeny spalinami a způsobují úsady zejména na nejteplejších
místech teplosměnných ploch kotle. Vytvářené
úsady působí agresivně a korozivně na základní
materiál trubek a druhým dopadem je ztížené
proudění zanesenými teplosměnnými plochami,
kde dochází k nerovnoměrnému proudění spalin.
V místech kudy spaliny prochází, dochází ke zvětšení rychlosti proudění a následné zvýšené abrazi. Díky těmto jevům došlo u nás opakovaně k poruchám trubek (EKA). Jednou z větších
realizovaných akcí je proto výměna 3. stupně
EKA. Další částí kotle, která je postižena korozí,
je kouřový ventilátor, který musel být v rámci této
rekonstrukce kotle vyměněn. Velmi specifické je
chování vyzdívek, které jsou u fluidního kotle velmi důležitou částí kotle, na spaliny vznikající při
spalování biomasy. Standartní provedení vyzdívek určené pro spalování uhlí trpí při spalování
biomasy defekty měknutí pracovní části vyzdívek
a její okamžitou následnou abrazí. Proto finančně
a rozsahově největší akcí rekonstrukce kotle je jejich výměna, a to za vyzdívky s větší chemickou
odolností, tak aby dokázaly odolávat spalinám ze
spalování biomasy. Součásti výměny vyzdívek je
také výměna tryskového dna spalovací komory
kotle. Celková investovaná částka do rekonstrukce celého bloku se blíží 100 milionů korun, necelá polovina z této částky je právě určena pro vyzdívky a čtvrtina pro opravu turbogenerátoru.
Na tyto větší akce byly provedeny výběrové řízení na dodavatele. Vyzdívky dodává firma Ditherm a.s,, výměnu EKA provádí firma Bilfinger
a výměnu kouřového ventilátoru provádí firma
ZVVZ Machinery a.s. Ostatní práce na kotli zajišťuje
náš smluvní partner Energetické opravny Prunéřov, který je dodavatelem komplexní údržby kotelny se smlouvou na čtyřleté období. Jedná se řádově o dalších cca 400 zásahů různého rozsahu.
Za zmínku stojí určitě výměna části trubek Luva,
prostorově náročná výměna šnekových dopravníků biomasy, oprava recirkulačního ventilátoru (výměna základové kostky) a oprava recirkulačního
potrubí.
Součásti rekonstrukce bloku je kromě opravy
kotle také již zmiňovaná oprava turbíny. Opravu
turbíny zajišťuje náš smluvní partner údržby strojovny G-Team Progres. Turbína TG4 byla uvedena
do provozu v roce 1980 a má najeto „na tachometru“ provozní hodiny za hranicí projektové životnosti. Turbína sloužila zejména v posledních letech
jako záložní stroj s malým náběhem ročních provozních hodin, proto byla prodloužena její perioda
od poslední generální opravy, která byla provedena v roce 2000.
To mělo za následek komplikace při otvírání
turbíny a také nutný větší rozsah opravy nejvíce namáhaného VT tělesa, které spolu s oběma rotory
putovalo do výrobního závodu. Na VT tělese bylo
zjištěno větší než obvyklé množství trhlin a tím se
prodloužila doba jeho opravy. Součástí opravy turbíny je také oprava statoru a rotoru generátoru zajišťovaná našim smluvním partnerem IaC Energo,
dále rekonstrukce ochran generátoru a modernizace statické budící soupravy. Neméně významnou akcí je výměna chladících čerpadel, které byly
ještě původní z padesátých let a díky nedostupnosti náhradních dílů a jejich fyzickému dožití museli být vyměněny za modernější čerpadla mimo
jiné i s lepší účinností a moderním řízením výkonu
frekvenčními měniči.
Takto náročný rozsah opravy bloku přináší také své dopady do personálního zajištění. V době
maximálního nasazení pracovalo na opravě bloku
asi o 100 pracovníků více než je obvyklé, což sebou přináší velký nárok na koordinaci práce, zajištění zázemí pro tento personál a také důsledné
dodržování zásad bezpečnosti práce. Komplikací
je také fakt, že k rekonstrukci dochází v době, kdy
sousední blok a ostatní zařízení elektrárny je v plném provozu.
AKTUÁLNÍ STAV
Termín generální opravy byl proti běžnému
termínu prodloužen u kotle o měsíc z důvodů rekonstrukce vyzdívek a probíhá v termínu od 6. 4.
do 5. 7. a u turbíny o dva měsíce z důvodů opravy
VT tělesa (probíhá v termínu od 9. 3. do 5. 7).
V době, kdy je psán tento článek, je aktuálně rekonstrukce kotle ve finále. Začalo vysoušení vyzdívek a po jejich vysušení kotel přejde do běžného provozu na spalování biomasy, termín
opravy by měl být o několik dnů zkrácen proti původnímu harmonogramu. Turbína však nebude
najeta v plánovaném termínu. Objektivně dojde
k prodloužení odstávky z důvodů nutného většího
rozsahu opravy VT tělesa.
Ing. Radek Kučera,
vedoucí odboru péče o zařízení
v Elektrárně Hodonín,
ČEZ, a.s.
Current reconstruction in 2013 responds to the specifics of biomass combustion
The unit reconstruction (fluidized bed boiler FK2 and turbine generator TG4), which is under way this year, is a planned repair with a frequency of 8
years; the latest overhaul took place in 2005. The current overhaul is unique because in addition to ordinary interventions, it responds to the specifics
of biomass combustion in FK2 and deals with the issues or consequences of biomass combustion. The repair of TG4 is also beyond the scope of
normal repairs. This turbine is just beyond the its design lifetime and the high-pressure body needs to be checked and repaired in the factory in order
to prolong its life.
Актуальная реконструкция 2013 года реагирует на специфику сжигания биомассы
Реконструкция блока (флюидный котёл FK2 и турбогенератор TG4), которая проходит в этом году, является плановой реконструкцией в периоде
8 лет от предыдущей генеральной реконструкции, проведённой в 2005 году. Специфика проводимого в этом году генерального ремонта заключается
в том, что помимо обычных работ по реконструкцции учитывает и специфику сжигания биомассы в котле FK2 и решает проблемы, которые
сжигание биомассы приносило и приносит. Ремонт турбогенератора TG4 так же проходит не совсем стандартным способом. Речь идет о турбине,
находящейся на границе сроков проектной эксплуатации. В связи с этим необходимо было провести ревизию и полную реконструкцию турбины в
заводских условиях для продления её срока эксплуатации.
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Radek Kučera, vedoucí odboru péče o zařízení v Elektrárně Hodonín.
PŘECHOD NA BIOMASU BEZ PROBLÉMŮ
Pane vedoucí, vraťme se k přechodu teplárny
v Hodoníně na spalování biomasy. Přechod na
biomasu byl v Hodoníně méně složitější, než jinde. Proč?
Myslím si, že hlavním důvodem byl fakt, že
místní kotel byl projektován na spalování lignitu.
Ten má obdobné vlastnosti jako biomasa –
především co se týče obsahu vody ve výši 50 %
a výhřevnosti. Ta se v obou případech pohybuje okolo 8,5 GJ na tunu. Odlišná je u lignitu a biomasy měrná hmotnost, která je u biomasy asi třikrát menší.
V čem tkvěly hlavní úpravy?
Úpravy souvisely především s dopravními trasami a zázemí kolem kotle. Je totiž rozdíl dostat do
kotle energii v palivu, které má výhřevnost jen 8,5 GJ
nebo 25 GJ - jakou má hnědé nebo černé uhlí a dosáhnout přitom stejného výkonu. Kapacita dopravních tras se proto musela výrazně zvýšit. Logickou
úpravou našeho provozu bylo samozřejmě i zřízení
příjmového místa. To vzniklo v místě skládky paliva.
Radek Kučera
Emise SO2 po uvedení kotle na biomasu dále
výrazně poklesly. Radost z toho nemají snad
jen regionální vinaři… Když bylo v provozu
všech původních 8 práškových kotlů, činila
produkce oxidu síry 4 tisíce miligramů na metr
kubický spalin. Po zavedení fluidní technologie poklesly emise na 400 miligramů. Následným spalováním biomasy poklesly emise oxidu síry na minimum. Vinaři dříve nepotřebovali
tolik ošetřovat své vinice proti plísním, nyní
musí přistupovat k chemickému ošetření.
Největším problémem u dopravy biomasy do
kotle je tzv. klenmbování. Totiž tam, kde se dopravní trasa zužuje, vzniká klenba a časem se trasa ucpe. Původní dopravní trasy měly například
betonové zásobníky paliva ve tvaru obráceného
jehlanu. Nové zásobníky na biomasu jsou nyní
svislé a mají hydraulické vyhrnovací dno. Na něj
navazují tří šnekové dopravníky a původní řetězový
dopravník, který dávkuje palivo přímo do kotle.
Ty dopravníky zůstaly původní?
Řetězové dopravníky jsme museli nahradit za
šnekové, které jsou pro biomasu vhodnější. Využili
jsme však poslední řetězový dopravník, který dávkuje do kotle.
Hovořil jste o nestabilitě ve výhřevnosti. Disponujete zařízením pro sušení paliva?
Biomasu nijak nesušíme. Nemáme možnosti
využití odpadního tepla k ohřevu biomasy jako
Pohled na kotel v rekonstrukci
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
“Přechod na biomasu byl u nás relativně
snadný. Lignit, původní palivo, mělo totiž
obdobné vlastnosti jako biomasa,“
17
18
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
například v Plzeňské teplárenské. Nám žádné
vhodné odpadní teplo nevzniká. Část se tak krátce
skladuje, část jde přímo do spotřeby.
A úpravy na úrovni kotle?
Fluidní kotel je oproti granulačnímu nebo práškovému kotli multipalivové zařízení. Při najíždění
jsme hlavně museli odladit vzduchový systém, čili
nastavit vzduchové křivky.
SYSTÉM ÚDRŽBY BYCH MODIFIKOVAL
Nedávno jste navštívil konferenci v hotelu Medlov, kde se hovořilo o novinkách v oblasti
údržby energetických zařízení na tuhá paliva.
Jak jsou takové akce pro člověka, který má na
starosti provoz, důležité?
Jednoznačně ano. Mimo zisk nových informací o trendech v oboru jde i o konkrétní dojednávání zakázek. Například na této konferenci jsme
se dohodli na další spolupráci s firmou Eutit, dodavatelem čedičového obložení trubek. Řešíme
v rámci provozu různé problémy, například abrazi
potrubí.
Jaký je v teplárně uplatňován systém údržby?
Máme dodavatelský systém řízení údržby.
Každý logický celek má svého generálního dodavatele, vítěze výběrového řízení, se kterým podepisujeme smlouvu vždy na čtyři roky. V současné
době se o kotel stará firma Energetické opravny,
na strojovnu máme G-TEAM Progres a na oblast
elektro pak I&C Energo. Další logický celek, zauhlování, má na starosti ČEZ Energetické produkty
a podobně.
Údržbu tedy řešíte pomocí externích firem. Považujete to za výhodné?
Hledání optimálního modelu pro energetické
zařízení našeho typu není jednoduché. Trápí nás
paušály, které každoročně vynakládáme na to,
že si každá z externích dodavatelských firem drží
v teplárně své středisko i na menší logické celky.
Pokud bychom i do budoucna preferovali režim
externích dodavatelů, dávalo by smysl, aby
údržbu všech logických celků měla na starosti
jedna firma.
DODÁVKY PALIVA Z POČÁTKU S PROBLÉMY
Pojďme zpět k biomase. Nabízí tento region dostatek paliva?
Problémy s dostatkem biomasy v tomto regionu aktuálně nemáme. Trh se přizpůsobil požadavkům. Problémy jsme měli s kvalitou dodávek.
Jaké například?
Frakce byly větší než 50 milimetrů, do biomasy se přidávaly různé jiné materiály. V zimě například sníh, setkali jsme se i s tím, že část kamionu
s biomasou obsahovala „důmyslně ukrytý“ hnůj
a podobně.
Museli jste proto investovat.
Ano. Nedávno jsme zprovoznili laboratoře pro
analýzy biomasy, hvězdicovéhoý třídiče biomasy
a dopravní linky na peletky z biomasy s dopravním
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na vstupní bránu Elektrárny Hodonín
výkonem 20 tun za hodinu. Letos v lednu zde byl
uveden do provozu automatický vzorkovač biomasy. Nadsítnou frakci nebo biomasu nevhodného
složení si nyní musí dodavatel biomasy na své náklady odvézt zpět.
V současné době máme dlouhodobé smlouvy
se čtyřmi velkými dodavateli paliva a dalšími několika menšími. Nyní každou dodávku biopaliva
vzorkujeme a vyhodnocujeme. V rámci prostoru
vykládky jsme již dříve instalovali kamery, z důvodů dohledu na dodržování zásad při vykládce
a vzorkování biomasy přímo z dodávek.
Proč jste hned do původního projektu nezakomponovali třídič na biomasu?
Je pravda, že to byla s ohledem na počáteční
přístup části dodavatelů paliva chyba. Někteří dodavatelé zpočátku nepřistupovali k plnění dohodnutých pravidel poctivě. V původním projektu byl
třídič a drtič nadsítného zakomponován, ale hledali se úspory v projektu a bylo řečeno, že zajistíme, aby dodavatelé biomasy řádně plnili podmínky smlouvy, ale v tom množství biomasy se určitá
nekázeň vždycky vyskytne.
Z KAŽDODENNÍHO PROVOZU…
Původně jsme uvažovali s podílem spalování ve
výši 60 % biomasy. Proč jste se rozhodli přejít
na stoprocentní spalování biomasy?
Stály za tím zelené bonusy. Problémy jsme
s tím žádné neměli, kotel fungoval dobře. Museli
jsme řešit výkyvy s výhřevností biomasy, která
v průběhu sezóny značně kolísá. Nedařilo se nám
proto dosáhnout maximálně projektovanou kapacitu, která činí 170 tun páry za hodinu. Chtěl bych
poznamenat, že přechod na biomasu v kotli č. 2
se do ceny za teplo pro obyvatele Hodonína nepromítl.
Hovoříte o zeleném bonusu. Při najíždění kotle
se používá uhlí nebo lehký topný olej?
Bylo tomu tak, ale abychom mohli prokázat
to, že spalujeme v každé etapě procesu „zelené“
palivo a ucházet se o maximum zeleného bonusu,
nahradili jsme lehký topný olej použitým fritovacím
olejem, který před dodávkou je filtrován a čištěn.
Pro potřeby stabilizace provozu kotle mimo fritovací ojel, používáme i fytomasu v podobě peletek.
Zprovoznění pneumatické linky na tyto peletky nebylo bez problémů. Nakonec jsme s firmou Qwert
dosáhli cíle a injektáž peletek do kotle pracuje
uspojkojivě.
Spalování biomasy je běžně doprovázeno výskytem koroze.
Korozi jsme zatím nijak nedekovali. Provádíme jednou za rok zkoušky, který koordinujeme se
Státním výzkumným ústavem materiálů (Ing. Josef
Cizner) a není problém. Trápí nás však tzv. úsady.
Biomasa totiž z části obsahuje fytomasu. Na nejteplejších místech kotle, přehříváku a ekonomizéru, se usazují soli. Ty ucpávají trasu odtahu spalin.
Řešíme to dříve instalovaným akustickým ofukem,
ale přesto se soli stále usazují. Nastoupit pak musí
mechanické odstranění úsad při odstaveném kotli. Nyní zkoušíme změnit kmitočet akustického ofuku, nasadíme odlišný typ membrány a také připravujeme projekt mechanického čištění za provozu,
tzv. kuličkového deště.
Jak nakládáte s nespalitelnými zbytky?
Oproti spalování uhlí vzniká při spalování
biomasy velmi málo popela, Popelnatost je cca
do 2 %. Popel z kotle na biomasu i na uhlí se
mísí a používá jako materiál pro krajinotvorbu.
Větší část produkce popela posloužila před pár
měsíci i pro výstavbu protipovodňové hráze
u Rohatce.
Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla.
Ano. V roce 2012 dodala do slovenského
města Holíč zhruba 90 000 GJ z celkově vyrobených 630 000 GJ tepla.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Plánujete nějakou investici v oblasti přenosu
tepla?
Znovu jsme otevřeli otázku projektu převodu
páry na horkou vodu a její distribuce do části města. Bez dotace je však tento projekt neekonomický.
Když již hovoříme o výrobě tepla… Jak jste na
tom meziročně?
Odběry tepla relativně prudce klesají. Jednak
je to důsledek zateplování domů, lidé více šetří
a potýkáme se i s poklesem odběrů místního průmyslu. V kraji v poslední době zkrachovalo několik
našich významných odběratelů. Ti odebírali páru
i v letních měsících, jejich odchod z regionu je pro
nás nepříjemný. Jde například o výrobce plošných
materiálů (např. dřevotřískových desek a laťovek),
který koncem loňského roku ukončil činnost. Odrazilo se nám to na tržbách.
Dopad to má i na účinnost teplárenských turbín…
Ano, turbíny nemají potřebný objem páry
v odběrech. Turbíny se stávají kondenzačními, čili
s nižší účinnosti.
AKTUÁLNÍ REKONSTRUKCE
Pojďme si na úvod připomenout, proč jste přistoupili k aktuální rekonstrukci?
Hlavním cílem rekonstrukce je výměna cca 90 %
vyzdívek za typ, který bude lépe odolávat chemickému působení usazených solí vznikajícím při spalování biomasy a následné abrazi. Významné jsou
i práce v rámci turbínového ostrova.
V současné době pracuje uhelný blok s (kotel
č. 1 a TG3), který kromě výroby elektřiny produkuje
teplárenskou a technologickou páru a část slouží
k ohřevu teplé vody i přes letní období. Druhý blok,
s kotlem č. 2 na biomasu a TG4, je nyní tedy v rekonstrukci. Výkon obou bloků je při plném provozu
zhruba obdobný.
Jak se daří naplňovat harmonogram?
Rekonstrukce kotle začala 6. dubna a skončí
5. července. V turbínové části jsme museli mimořádně přistoupit k opravě vysokotlakého tělesa. Tu
realizuje výrobce turbíny Doosan Škoda Plzeň.
Oprava trhlin, kterých bylo více, než jsme čekali,
bude hotová někdy v průběhu července. To však
neohrozí uvedení kotle do provozu. Oba bloky mají
společný parovod. Stavitelé tepláren totiž v minulosti uvažovali logicky a s různými variantami a pára z kotle 2 může jít díky tomuto parovodu na TG3.
Při prohlídce provozu jsem si všiml vysokých protihlukových zdí kolem areálu.
Ano, snažíme se lidem v okolí elektrárny
usnadnit život. Proto se snažíme délku, těchto protihlukových opatření zvyšovat.
Lze v kotli na biomasu spoluspalovat uhlí? ☺
Jak jsem uvedl, fluidní kotel je multipalivové
zařízení. Po drobné úpravě jsme schopni bez problémů rychle přejít na biomasovém kotli č. 2 zpět
na uhlí.
Když se spalování biomasy v Hodoníně tak dobře
daří, existují plány na komplexní přechod na
tento typ paliva?
Plány o kompletním přechodu na biomasu
existují, ale je otázkou, zda by se v regionu
našlo dostatek dodavatelů biomasy. Denně
potřebujeme při plném výkonu pro kotel č. 2
témě 1 000 tun. S každým kilometrem zvyšující se svozové oblasti se biomasa prodražuje.
Navíc, vytrácí se pak smysl ekologické výroby
elektrické energie.
Uvidíme, jak to bude s uhelnými kotli dále,
které jsou původně koncipovány jako teplárenské a dnes mají tzv. vynucenou výrobu elektrické energie, do budoucna. Uhlí dovážíme z velké
vzdálenosti – ze severu Čech. Díky zvýšeným
nákladům na dopravu nemůžeme konkurovat
cenou elektrické energie teplárnám a elektrárnám, které se nacházejí blíže těžby.
Stanislav Cieslar,
šéfredaktor časopisu All for Power
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Sklad uhlí a biomasy
19
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
20
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
„Vyzdívku kotle kromě pár odborníků
nikdo nevidí, takže ani nedocení,“
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Ečer, předseda představenstva společnosti DITHERM, a.s.
Jan Ečer (1960)
Je absolventem Střední průmyslové školy
stavební (obor Dopravní stavby, Plzeň,
1980). V roce 1985 získal titul Ing. na ČVUT
(Fakulta stavební, obor Pozemní stavby).
Krátce po studiích nastoupil do firmy Teplotechna Praha - sekce Žárotechniky. V roce
1990 založil DITHERM s.r.o., v roce 1995
pak DITHERM a.s. Je členem Silikátové společnosti. Žije v Praze a má dvě děti. Mezi jeho
zájmy patří sport, četba, meditace.
Vaše společnost je zaměřena na návrh a vývoj
žáru odolných vyzdívek, které také vlastními silami montujete. Co všechno Vaše činnost zahrnuje?
Od roku 1990 nepřetržitě rozvíjíme naše knowhow jak v návrhu a vývoji vyzdívek pro průmyslové
agregáty, tak v aplikačních technologiích a vlastnostech materiálů. Co si navrhneme, to také montujeme. Výrobce materiálů si také řídíme my. Takže
neseme plnou odpovědnost jak za samotný nápad, tak za jeho realizaci včetně materiálů, které
si necháváme vyrobit po celé Evropě. Abychom toto ustáli u zákazníků, bank i pojišťoven, potřebujeme odborně zdatné lidi, kteří se chtějí neustále
učit, nebojí se nových výzev a zároveň nemají potřebu předvádět se. Vyzdívku totiž nakonec, kromě
pár odborníků, nikdo nevidí, takže ani moc nedocení. V rozvoji nám hodně pomáhá fakt, že pracujeme pro všechna průmyslová odvětví a nejsme
závislí na konkrétním výrobci materiálů.
Jaké oblasti nejvíce podporujete?
Do rozvoje lidí a technického i technologického zázemí investujeme celé roky miliony korun,
a to i v období, kdy nám velmi scházely. Se vší
skromností musím říct, že mezi společnostmi zabývajícími se stejným oborem v ČR a SR máme
nejlepší projekční a technický tým jak v know-how,
tak ve vybavenosti. Vyzdívky modelujeme ve 3D
a pro klienty jsme schopni zajistit systém modelace agregátu, do kterého se zaznamenávají veškeré
změny, tvoří se takový archiv a zároveň i plán, lze
si s modelem „hrát“ z mnoha úhlů pohledu. Kdo
si model pořídil, nechce se ho zbavit. Naši technici
vědí, že musejí najít řešení pro investora, takže
03/2013
www.allforpower.cz
kombinují návrhy, ověřují materiály i technologie
až do posledního momentu. Jsou schopni reagovat rychle a odborně.
V posledních třech až čtyřech letech jsme silně investovali do změny systému řízení firmy i zakázek. Zavedli jsme projektové řízení do všech procesů a činností firmy. Znamenalo to změnit
nástroje řízení a hlavně pracovní postupy a myšlení u lidí, což je nejtěžší úkol. Zároveň jsme investovali do nových technologií a odborných školení.
Výsledky se dostavily. Jsme schopni rychle a odborně reagovat na poptávky i ze zahraničí. Tam,
kde jsme potřebovali dříve 100 lidí, využijeme nyní
75 s nesrovnatelně vyšší úrovní odbornosti jak
technické, tak v řízení projektů. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech, abychom si
udrželi náskok.
Kde všude působíte?
DITHERM vlastní od roku 2006 dceřinou společnost Termostav Bratislava na Slovensku, takže
se nejvíce profilujeme právě na těchto trzích. Kromě toho jsou naše aktivity zakořeněné v Polsku,
Pohled ve 3D na kotel v Elektrárně Hodonín
Německu, Rakousku a pak některé zakázky v Itálii,
Maďarsku, Rusku, na Ukrajině a dalších zemích.
Obecně platí, že zhruba 25 % naší činnosti je v zahraničí, zbytek v ČR a SR.
Předmět podnikání je pro obě společnosti
stejný, ale zatímco DITHERM je silnější v průmyslu
energetiky a zpracování železných i neželezných
kovů, leží síla slovenské společnosti především ve
sklářském průmyslu a spalovnách. Běžnými odvětvími působnosti jsou energetický, chemický průmysl a stavební hmoty.
Popište aktuální projekty.
Například jsme dokončili projekt fluidního
kotle v polském Bielsko-Biala se společností
Foster Wheeler. Už přes rok děláme na nové
Výměna vyzdívky kotle proběhla v teplárně v Hodoníně, která patří ČEZ, a.s. - ilustrační foto
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
21
investici nadkritického kotle v Ledvicích pro Alstom. Před dvěma lety jsme dokončili investiční
projekt na Slovensku při výstavbě nové miniocelárny pro Slovakia Steel Mils. V Německu už rok
realizujeme rozsáhlé rekonstrukce vyzdívky sklářských pecí. Běžně spolupracujeme na elektrárnách ČEZ, Alpiq anebo Elektrárny Opatovice. V jiných oborech pak pro Teplárnu Trmice, Holcim,
SES Tlmače, Unex, Mondi Štětí, Synthos, Vítkovice, All Invest Břidličná a další.
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Schéma kotle na biomasu
V čem konkrétně jste investorovi, jako např.
elektrárně v Hodoníně, prospěšní?
Odborníci na elektrárně znají perfektně proces
výroby energie a ten zdokonalují. To je předmět,
který je živí. Nemusí už tak dobře znát proces výroby ocelové konstrukce a ocelového pláště kotle,
ve kterém energii vyrábějí. To samé platí pro vyzdívky do takového agregátu. Technických možností a cest je několik, volíte vždy tu, která je nejvíce efektivní v čase, kvalitě i ceně. Tomu
předchází dlouhý a náročný proces výpočtů, kombinací chemického složení materiálu i technologií.
A když to vše máte, začne neméně náročný proces
výroby materiálů a jeho zkoušení, školení montážníků, systém kontrol kvality, zkreslení každého
detailu a nakonec za to vše dodavatel nese několik let garanci.
Navíc ještě k tomu poskytujeme servis, jsme
tedy kdykoliv na zavolání k dispozici. Doporučujeme systém modelace ve 3D, kde může investor
komfortně vidět minulost i budoucnost oprav anebo je simulovat. Obrovskou výhodou je, že jsme
odborně aktivní ve všech průmyslových odvětvích.
Poznatky z jednoho oboru můžeme tedy přenášet
do druhého a dávat tak nadstandardní technická
řešení.
Elektrárnu Hodonín znám velmi dobře, neboť
pro ni mnoho let poskytujeme servis, takže i tak
náročný projekt, jakým je „Zvýšení životnosti vyzdívek“, byl o něco snazší díky znalosti prostředí. Cílem projektu je jak výměna vyzdívky, která musí
vzdorovat kyselinotvorné biomase, tak snížení tepelných ztrát kotle. Z pohledu technika velmi složité dilema. Investorovi jsme nakonec nabídli více
technických řešení než je běžné i díky tomu, že
známe chování kotle.
Jaký je rozdíl mezi vyzdívkou pro energetický kotel a, řekněme, pro hutnictví?
Jedním slovem obrovský. Zcela odlišné účely
a použití, jiná paliva, tedy chemie, která na vyzdívku působí, rozdílné teploty a provozní hodiny. Zatímco v energetice vydrží vyzdívka s menšími obměnami i 15 let, v ocelářské peci ji podle její
vytíženosti měníte každý týden anebo měsíc.
V energetice potřebujete především otěru vzdornou vyzdívku, neboť spaliny ji obrušují. Ve zpracování železných i neželezných kovů je vyzdívka doslova sežrána a vypálena rozžhaveným kovem,
musí být tedy extrémně odolná proti chemickým
vlivům. Vyrobit takové materiály je velmi náročné
jak na recepturu, tak na čas a cenu.
(red)
Spalovací komora kotle s fluidizační vrstvou
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
22
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Studie technického řešení vyzdívek
biokotle teplárny Hodonín
V tomto článku se zaměříme na studii technického řešení vyzdívek kotlů v teplárně Hodonín, která byla vypracována specialisty společnosti DITHERM,
se zaměřuje na vlivy, které na vyzdívku působí, a mechanické vlivy.
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLIVY NA VYZDÍVKY
V KOTLÍCH
Na vyzdívky kotlů působí mnoho vlivů, které
lze zjednodušeně rozdělit na chemické a fyzikální.
Chemické vlivy jsou způsobeny zejména složením
spalin z jednotlivých druhů paliva. Mezi fyzikální
jevy patří zejména teplota a mechanické namáhání vyzdívek. V některých částech vyzdívky působí
oba vlivy najednou, proto je nutné pečlivě volit vyzdívkový materiál, použitých při běžných a generálních opravách a při investičních pracích na vyzdívkách.
Chemické vlivy na vyzdívky
V Elektrárně Hodonín se ve fluidních kotlích
spaluje zejména fosilní palivo, dřevní štěpka a biomasa. Jednotlivá paliva mají jiné chemické složení
spalin, které různě ovlivňují vyzdívky. K palivu se
ještě přidávají různá aditiva pro eliminaci negativních složek spalin vypouštěných do ovzduší.
Obr. 1 – Vyzdívka poškozená alkáliemi, cyklon FK2 v teplárně Hodonín – před rekonstrukcí
Chemické vlivy na vyzdívky při spalování biomasy
Z podkladů, které jsme obdrželi při zpracovávání posouzení stavů vyzdívek v říjnu 2010, o složení biomasy spalované v kotli FK2 v Elektrárně
Hodonín, vyplývá, že biomasa obsahuje dřevní
štěpku a granulát z rostlinného odpadu obsahující
Inovační návrh stříšky hořáku
Detailní řez vyzdívkou stěny
např. šťovík, slunečnicové expelery, obilí, řepkovou slámu, pšeničné otruby, žitné otruby atd. Při
spalování těchto paliv vznikají zejména draselné
sloučeniny, které se při teplotách mezi 800 až
900°C vyskytují ve formě par. Páry z draselných
sloučenin migrují do vyzdívky a za spoluúčasti
ostatních sloučenin (sodných, vápenatých) ve formě chloridů, síranů, uhličitanů aj. pak způsobují
alkalickou korozi a poškození vyzdívek.
Alkalická koroze se projevuje odlupování povrchových vrstev, rozpraskáváním, prohýbáním
jednotlivých dílů vyzdívky, vyboulením celých stěn
a jejich sesunutím. Tato poškození se obvykle nevyskytují v celém objemu zabudované vyzdívky,
ale jen v některých zónách, obvykle s teplotou mezi 800 až 900°C, což v případě fluidního kotle je
to prakticky ve všech zónách. Ze zkušeností z opravy FK2 v roce 2009 se v Elektrárně Hodonín nejvíce projevila alkalická koroze v cyklonech. Vyzdívka
pracovní vrstvy zde byla odloupána v tloušťce cca
30 mm. Příčinou alkalické koroze je reakce alkalických sloučenin s některými složkami žáruvzdorné vyzdívky, při kterých vznikají nové sloučeniny,
které mají větší objem než původní sloučeniny.
Podle publikovaných údajů se objemové rozdíly pohybují mezi 7 až 30 %, tím ve vyzdívkách
vniká napětí, které vede k poruchám vyzdívek. Alkálie migrují do vyzdívky zejména ve formě par, což
03/2013
www.allforpower.cz
znamená, že poruchy vznikají i v místech, které nejsou v přímém kontaktu s popelem. Vliv alkálií na
vyzdívky působí stále, tzn., že alkálie působí i na
poškozené vyzdívky a degradace pokračuje až
k totální degradaci vyzdívky, které již způsobuje
havárii agregátu. Alkalická koroze je velmi agresivní chemický proces a k totální degradaci vyzdívky dochází ve velmi krátké době.
FYZIKÁLNÍ VLIVY NA VYZDÍVKY
Teplotní vlivy na vyzdívky
Na vyzdívky negativně působí výrazné změny
teplot v krátkém čase, např. rychlé najíždění, najetí agregátu po opravně při nedodržení vysoušecí
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
24
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Mechanické vlivy na vyzdívky
Mechanicky ovlivňuje vyzdívky ve fluidních
kotlích hlavně abraze. Abrazi způsobuje proudění
popelovin v jednotlivých částech kotle. Nejvíce
jsou abrazí namáhány stěny a stropy v cyklonech,
svody z cyklonů do sifonů, vyzdívky v sifonech,
svodky paliva do spalovací komory a kanály ze
spalovací komory do chladičů.
Obr. 2 – Kanály před opravou
křivky, nucené chladnutí vyzdívek. K eliminaci
těchto vlivů je nutné první řízené najetí agregátu
po opravách vyzdívek popř. po studené odstávce
dle stanovené vysoušecí a temperovací křivky.
Vysoušení a temperování vyzdívek po opravě
slouží k odstranění vody z vyzdívkových materiálů.
Při nedodržení vysoušecí a temperovací křivky může na vyzdívkách docházet k prasklinám, které jsou
zdrojem k rychlejší degradaci vyzdívek, v krajním
případě může dojít i k totální destrukci vyzdívek už
při najetí kotle. Poškození vyzdívek v tomto případě
Pohled na kotel - rekonstrukce 2013
03/2013
www.allforpower.cz
způsobuje uvolňující se voda, ať volná při nižších
teplotách vysoušecí křivky nebo chemicky vázaná
při vyšších teplotách najížděcí křivky. Vysoušení
vyzdívek předchází tvrdnutí vyzdívkového materiálu, kdy se samovolně odpaří část volné vody.
V případě, že byl agregát pouze ve studené odstávce, je nutné dodržovat temperovací křivku. Temperování vyzdívek slouží k rovnoměrnému zahřívání vyzdívkových materiálů, aby nedocházelo
k prasklinám nebo degradaci vyzdívek vlivem tepelné roztažnosti vyzdívkového materiálu.
STAV VYZDÍVEK FK2 PŘED REKONSTRUKCÍ
Na kotli FK2 se v současné době spaluje 100 %
biomasy (viz příloha). Vyzdívky v kotli FK2 jsou navrženy na spalování fosilních paliv. Biomasa je vůči současným vyzdívkám velmi chemicky agresivní, proto se zde vyskytují specifická poškození
s ohledem na spalované palivo. V roce 2009 se
nejvíce toto poškození projevilo v cyklonech, kde
dochází k odlupování pracovní vyzdívky. Další poškození se dají očekávat při dalších odstávkách
při postupu penetrace alkálií do vyzdívek. Další
vážná poškození vyzdívek se projevují v kanálech
lóžového popela ze spalovací komory do chladičů.
Vliv alkalické koroze na vyzdívky ve fluidním kotli
FK2 je podloženo chemickým rozborem odebrané
stávající vyzdívky.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAV
Při řešení nového technického řešení oprav
jsme vycházeli z nutnosti rekonstrukce pracovních
vrstev vyzdívek, s ohledem na spalované palivo. Pro
pracovní vyzdívku je nutné volit žáruvzdorné nízko
cementové betony odolné alkáliím a ve specifických
částech ještě odolné abrazi (dále jen spec. LCC žárobeton). Pro zajištění odolností na plánované studené odstávky budou všechny betony v pracovní
části vyzdívek s obsahem nerezových vláken z nerezové oceli, které dělají žárobeton houževnatější
a vyrovnávají jeho pnutí při chladnutí a najíždění
kotle. Kotvení vyzdívky bude provedeno kotvami typu CTH o průměru 10 mm z materiálu AISI 330, které budou opatřeny dilatačními čepičkami. Dilatační
čepičky slouží k vyrovnání odlišné tepelné roztažnosti betonů a materiálu, ze kterého jsou kotvy vyrobeny. Kotev bude cca 22 kusů na m2.
Dno spalovací komory
Dno spalovací komory bude při GO kompletně
vyměněno včetně ocelové konstrukce. Technické
řešení vyzdívek dna spalovací komory bylo zvoleno
po koordinaci s dodavatelem ocelové konstrukce.
Dno spalovací komory tvoří ve spodní části ocelová konstrukce vzduchové komory, z níž vycházejí
vzduchové trysky. Fluidní dno je provedeno nízko
cementovým žárobetonem (LCC). Nové technické
řešení se konstrukčně shoduje se stávajícím řešením a materiál pro vyzdívku bude tvořit samo tekoucí nízko cementový žárobeton. Samotekoucí
beton byl zvolen z důvodu nemožnosti vibrování
v této části kotle.
Na opravě fluidního lože budou probíhat práce na ocelové konstrukci a na vyzdívkách, v této
části kotle je nutná dobrá koordinace všech dodavatelských firem. Nejdříve dojde k demontáži
vyzdívek na stěnách spalovací komory, následně bude demontována vyzdívka fluidního lože.
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Stěny spalovací komory
Stěny spalovací komory bude tvořit vícevrstvá
vyzdívka. Na pracovní vrstvu bude použit speciální
nízko cementový žárobeton odolný alkáliím. Z důvodu splnění technických norem byla pro studii
technického řešení navržena nová skladba izolačních vyzdívek. Na plášť spalovací komory budou
použity mikroporézní izolační desky, další vrstvu
izolační vyzdívky budou použity izolační šamotové
tvarovky opatřené omazem z izolačního betonu.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mm
Izolační tvarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm
Uvedená skladba vyzdívek zajistí teplotu na
plášti kotle na maximálně 65°C. Demontáž vyzdívek na stěnách spalovací komory proběhne před
demontáží vyzdívky dna spalovací komory. Demontáži vyzdívek bude předcházet montáž lešení
po obvodu spalovací komory až do výše zaústění
cyklonů do spalovací komory, z důvodu demontáže vyzdívek v zaústění. Po demontáži vyzdívek stěn
spalovací komory bude lešení demontováno a následně bude pokračovat demontáž vyzdívek dna
spalovací komory. Po zhotovení nových vyzdívek
dna spalovací komory a technologické přestávce
na tuhnutí vyzdívek spalovací komory dojde
k montáži lešení, navaření kotevních prvků a montáži vyzdívek ve výše uvedené skladbě.
Kanály ze spalovací komory do chladičů
Ve fluidním kotli FK 2 je na každém kotli pět
chladičů lóžového popela. Spodní kanál ze spalovací komory do chladiče slouží k odvodu popele
ze spalovací komory do chladiče. Průměr kanálu
ve spalovací komoře je 150 mm a zaústění v chladiči je 200 mm. Tyto kanály jsou v současné době
velmi degradovány, vyzdívka je už po životnosti.
Dochází zde k drolení vyzdívky. Poslední opravy
v roce 2009 se dělali novým, provizorním, technickým řešením. Při těchto opravách se od zaústění po kaskádové posunovače popela provedla
oprava monolitickou vyzdívkou z LCC žárobetonu.
Toto technické řešení je však provizorní a zvyšuje
teplotu na plášti chladiče cca o 100°C. Při GO je
nutné provést rekonstrukci těchto kanálů.
Pro rekonstrukci těchto kanálu navrhujeme následující technické řešení. Z důvodu prostoru jsme
zvolili dvouvrstvou vyzdívku. Jako izolační vrstvu navrhujeme izolační žárobeton a pracovní vrstva bude
provedena ze samotekoucího žárobetonu do bednění s odolností proti alkáliím a s vysokou odolností
Pohled do cyklonů a spalovací komory kotle FK2
proti abrazi. Materiál s vysokou odolností proti abrazi jsme zvolili proto, že v tomto kanále proudí vysokou rychlostí popílek ze spalovací komory do
chladiče a dochází zde k turbulentnímu proudění.
Skladba vyzdívky:
Samo tekoucí LCC žárobeton . . . . . . . . .100 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 mm
Skladba vyzdívky:
Samo tekoucí LCC žárobeton . . . . . . . . .100 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 mm
Vstupní spalinovody, cyklony
Stěny vstupních spalinovodů bude tvořit vícevrstvá vyzdívka. Na pracovní vrstvu je navržený nízko cementový žárobeton s vysokou odolností proti abrazi a odolný alkáliím, protože
vstupními spalinovody proudí do cyklonů popílek a působí abrazivně na pracovní vrstvu vyzdívky. Izolační vyzdívka je navržena z několika
vrstev, na plášť spalinovodů budou instalovány
mikroporézní desky, druhou izolační vrstvu od
pláště budou tvořit izolační šamotové tvarovky
a na izolační tvarovky bude proveden omaz
z izolačního betonu.
Z důvodu malé tloušťky vyzdívky zde bude
teplota na plášti cca 170°C, proto bude nutné
provést opatření, které zabrání přístupu obsluhy
kotle do tohoto prostoru za provozu. Další požadavkem pro kanály lóžového popele bylo navrhnout technické řešení pro oddělování chladičů. Toto můžeme zajistit pouze způsobem, který lze
provést bez strojního zásahu do kotle. Námi navržené řešení počítá s oddělováním chladičů při odstávce kotle a to tak, že budou provedeny betonové záslepky chladičů („špunty“), které se zajistí
v chladičích lóžového popela proti uvolnění. Záslepky budou provedeny ze speciálního LCC žárobetonu odolnému proti alkalické korozi, tak že budou vsunuty do kanálu lóžového popele. Na
záslepkách bude provedeno ohraničení pro zabránění posunu záslepky do kanálů.
Horní kanál z chladičů do spalovací komory
slouží jako odvod nespáleného popílku zpět do
spalovací komory. Tyto kanály jsou v relativně dobrém stavu ale s ohledem na chemické prostředí
v kotli, generální opravu vyzdívek spalovací komory a řešení uzavírání chladičů jsme zvolili jeho
kompletní rekonstrukci. Horní kanál chladiče má
tloušťku vyzdívky 150 mm. Průměr kanálu je
900 mm a z tohoto důvodu je zde možné použít
jako izolační vrstvu mikroporézní materiál, který lépe tepelně izoluje, tudíž tato vyzdívka bude vyhovovat povrchové teplotě na plášti bez speciálního
zajištění z vnějšku. Na pracovní vyzdívce bude použit LCC žárobeton odolný alkáliím a abrazi. Uzávěry horních kanálů z chladičů bude proveden
stejným způsobem jako u spodních kanálů ložového popele.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mm
Izolační tvarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm.
Stejnou skladbu vyzdívky by měla i podlaha,
ale nepředpokládáme opravu této části vyzdívky
při generálních opravách. Strop výstupních spalinovodů bude tvořit třívrstvá vyzdívka. Pracovní
vrstvu bude tvořit LCC beton s vysokou odolností
proti abrazi a alkáliím vibrovaný do bednění skrz
otvory vypálené v plášti vyzdívky, které budou následně i usnadňovat odvod vodní páry při vysoušení vyzdívek. Izolační vrstvu vyzdívky na plášti budou tvořit mikroporézní desky a mezi deskami
a pracovní vyzdívkou bude vytorkretovaný izolační
žárobeton.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Po demontáži vyzdívek bude provedena oprava
ocelové konstrukce fluidního dna. Po montáži ocelové konstrukce bude provedena nová vyzdívka fluidního dna a po té bude následovat technologická
přestávka, kdy dojde k vytvrdnutí betonu až na stav,
kdy bude možné fluidní dno ochránit překrytím, aby
nedošlo k ucpání trysek, a následně bude pokračovat montáž vyzdívek na stěnách spalovací komory.
25
26
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Výše uvedené skladby vyzdívek zajišťují teplotu na plášti na maximálně 65°C.
Svody z cyklonu do sifonu a ze sifonů do spalovací komory
Svody paliva jsou, dle stavu z opravy v roce
2009, v relativně dobrém stavu, předpokládáme
zde opravy cca 30 % vyzdívky. Skutečná výměra
se určí dle stavu vyzdívek po dalším provozu agregátu. Svody paliva budou provedeny ze tří vrstev
vyzdívek. Z jedné pracovní a dvou izolačních.
Tloušťka vyzdívky je zde 300 mm. Pracovní vyzdívka bude z LCC žárobetonu odolnému alkáliím
a abrazi. Těmito částmi kotle se vrací popílek přes
sifony do spalovací komory a abrazivně působí na
vyzdívky. Izolační vrstva na plášti bude tvořena mikroporézními deskami, další izolační vrstvu bude
tvořit torketovaný izolační žárobeton. Tato skladba
vyzdívky zaručí povrchovou teplotu na plášti na
teplotě požadovanými technickými normami.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm
Kompenzátory pod sifony jsou v současné době provedeny na ocelové konstrukci, na které jsou
přivařené kotvy a vyzdívka se tvoří torketováním
žárobetonu. Konstrukce kompenzátoru je vyhovující, jen torkretační žárobeton bychom při generální
opravě použili licí žárobetonoodolný proti alkalické
korozi a abrazi z důvodu menší porovitosti, tím
i nebezpečí penetrace alkáliemi je menší.
Sifony
Sifony (také fluidní uzávěry) slouží k usměrnění toku spalin ze sifonů do spalovací komory. V sifonech jsou vyzdívky na dně, kde jsou dýzy, vyzdívku dna tvoří samo tekoucí žárobeton. V této části
sifonu nepředpokládáme žádné opravy. Stěny sifonů tvoří pracovní vyzdívka, zde navrhujeme LCC
žárobeton odolný alkalické korozi a abrazi, protože
v této části kotle dochází k víření popelovin a tím
i k vyššímu mechanickému namáhání. Na izolační
vyzdívku jsme navrhli mikroporézní desky, které
budou instalovány na plášť kotle. Další izolační
vrstvou budou izolační šamotové tvarovky, které
budou opatřeny omazem z izolačního žárobetonu.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 mm
Izolační tvarovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm
korozi. Izolační vrstvu budou tvořit na plášti mikroporézní desky a druhou izolační vrstvu bude tvořit
torketovaný izolační beton.
Uvedená skladba vyzdívek zaručuje maximální povrchovou teplotu pláště na 65°C, kterou požadují technické normy. Pracovní vyzdívku sifonu
jsme navrhli z LCC žárobetonu odolnému alkalické
korozi a abrazi. Izolační vyzdívka bude tvořena na
plášti kotle mikroporézními deskami, druhou izolační vrstvu bude tvořit izolační žárobeton.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .100 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 mm
Výstupní spalinovody
Výstupní spalinovody navazují na cyklony. Výstupními spalinovody se odvádějí spaliny, které se
oddělí v cyklonech od popílku. Spaliny se z výstupních spalinovodů odvádějí do druhého tahu kotle.
Do výstupních spalinovodů se odvádějí pouze
spaliny s minimálním množstvím jemného popílku
a nedochází zde k mechanickému namáhání abrazí. Proto jsme pro pracovní vyzdívku zvolili LCC
žárobeton odolný alkalické korozi. Izolační vrstvy
vyzdívky stěn budou tvořit na plášti kotle mikroporézní desky. Další izolační vrstva bude tvořena izolačními šamotovými tvarovkami s omazem z izolačního betonu. Spec. LCC žárobeton 120 mm Izolační
žárobeton 15 mm Izolační tvarovky 125 mm Mikroporézní desky 40 mm Celková tloušťka 300 mm.
Izolační vrstvy na stropě výstupních spalinovodů jsou řešeny dvouvrstvé. Na plášti budou použity mikroporézní desky a izolační žárobeton.
Skladba vyzdívky:
Spec. LCC žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . .120 mm
Izolační žárobeton . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 mm
Mikroporézní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mm
Celková tloušťka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mm
Navržené skladby vyzdívek zajistí maximální
povrchovou teplotu na plášti kotle 65 °C, která je
požadovaná technickými normami.
Chladiče popelovin
Vyzdívky chladičů popelovin tvoří vyzdívka tl.
200 mm. V této části kotle předpokládáme nižší
provozní teplotu, tudíž navržená skladba vyzdívek
bude vyhovovat technickým normám a teplota na
plášti bude maximálně 65°C. V této části kotle se
projevují závady na zaústění spodních kanálů ze
spalovací komory. Tato poškození eliminuje přídavek nerezových jehliček do směsi žárobetonu.
Strop i stěny chladičů ložového popela bude tvořit
stejná skladba vyzdívek. V pracovní vrstvě jsme
použili LCC žárobeton s odolností vůči alkalické
SHRNUTÍ TECHNICKÉ ČÁSTI
Koncepce našeho návrhu vyzdívek zohledňuje
změněné provozní podmínky obou fluidních kotlů,
které jsou zmíněny v úvodu tohoto dokumentu.
Z tohoto důvodu jsme po konzultacích s výrobci žáromateriálů a na základě výsledků vývoje nových
materiálových směsí navrhli pro pracovní vrstvy vyzdívek vesměs speciální LCC žárobetony odolné alkáliím v některých částech se zvýšenou otěruvzdorností. V návaznosti na změnu materiálů pracovních
CELKOVÁ MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
VYZDÍVEK KOTLE FK2
BETONY
210 tun
IZOLAČNÍ CIHLY
37 500 KS
SPECÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKY
1 650 m
KOTVY
13 500 ks
2
vrstev bude nutno v některých pasážích změnit tvar
a strukturu dilatačních polí v závislosti na rozdílných teplotně závislých objemových změnách nově použitých materiálů. Zároveň navrhujeme do
směsi zakomponovat jehličky ze žáruvzdorné oceli,
které zajistí vyšší houževnatost žárobetonové hmoty a tím lepší mechanické vlastnosti při plánovaném větším počtu studených odstávek kotlů.
Do směsí navrhujeme přidat rovněž polypropylénová vlákna, která zabezpečí rychlejší odvod vody
ve formě vodních par z vyzdívek po jejich instalaci
nebo po budoucích opravách. S ohledem na snížení
povrchových teplot u netlakových částí kotle, jsme
v některých částech upravili skladbu izolačních
vrstev. V místech, kde je to z teplotních podmínek
možné, jsme aplikovali na vnitřní stranu pláště izolační vrstvu z mikroporézního materiálu, která má
vynikající izolační vlastnosti oproti klasickým izolačním materiálům podobného uplatnění. Tímto řešením se sníží tepelné ztráty, a zároveň se sníží povrchová teplota v některých částech zařízení.
Roman Fišer,
Ing. Mojmír Nesvačil,
DITHERM
Study of the technical design of lining for boilers at the Hodonín Heating Plant
In this article, we focus on the study of the technical design of the lining of the boilers in the Hodonín Heating Plant which was drawn up by specialists
of DITHERM and submitted before the start of work to the client. We focus above all on the impact that mechanical effects and the like have on the lining.
Разработка технического решения обмуровки котлов теплостанции Годонин
В этой статье речь идет о разработках технического решения обмуровки котлов на теплоэлектростанции Годонин, которые были подготовлены
специалистами фирмы "DITHERM" и перед началом работ переданы заказчику. Внимание обращено прежде всего на воздействия, которым
подвергается обмуровка, механические влияния и т.п.
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Z LITÝCH ŽÁROBETONp I TVAROV SLOŽITÝCH TVAROVEK
K
PRO ELEKTRÁRENSKÉ
A TEPLÁRENSKÉ UHELNÉ KOTLE,
TLE,
SPALOVNY ODPADp A KOTLE
A KOTELNY NA D\EVO A BIOMASU
MASU
Prƽmyslová keramika, spol. s.r.o. Spešovská 627, Rájec-JestƎebí, CZ 679 02
tel: + 420 516 432 197, e-mail: [email protected], www.prumker.cz
Dodavatel žáromateriálƽ pro energeƟku
a další odvĢtví prƽmyslu
GlobálnĢ pƽsobící
firma Calderys
se akƟvnĢ podílí na zlepšení
užitných vlastnosơ
a trvanlivosƟ vyzdívek
vašich zaƎízení.
Díky inovaēním Ǝešením
si drží vedoucí
postavení na trhu.
Zastoupení pro eskou republiku: Calderys Czech s.r.o., 28. Ǝíjna 203, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
tel.: +420 596 616 525, e-mail: [email protected], www.calderys.com
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
ODOLNÉ ŽÁRUVZDORNÉ VYZDÍVKY
Y
27
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
28
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Modelovaly se desítky variant izolací
a žáruvzdorných hmot
„Přestavba energetického kotle z paliva uhlí na biomasu není jen výzvou pro technology, ale především pro životní cyklus v užším smyslu samotné
teplárny i v širším smyslu společnosti a státu,“ říká Ing. Jan Ečer, předseda představenstva DITHERM - generální dodavatel projektu Zvýšení životnosti
vyzdívek kotle FK2 Elektrárny Hodonín.
Příprava takových projektů začíná už při výběrovém řízení, kdy je nutné podrobně se seznámit
s velikostí agregátu, jeho kondicí a cílovým výkonem, dále pak s technologií spalování a samozřejmě složením paliva. Pokud byl agregát dlouhodobě provozován, ovlivňuje počáteční studii i tento
fakt. Sestavený tým z odborníků pak nejdříve počítá objemy, křivky ohřevu a simuluje postup spalin a tepla pomocí analýzy tvaru agregátu, především jeho detailního zakřivení. Pro správné určení
vyzdívky v jednotlivých částech agregátu musí být
také k dispozici chemický rozbor paliva i znalost
technologie spalování. „Chemické složky spalin se
Pohled na rekonstruované svody spalin
Průběh instalace izolačních desek
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na rekonstruovanou stěnu ve spalovací komoře
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Izolační skladba ve výstupních spalinovodech
Izolační desky ve spodním kanálu chladiče
29
Řez vyzdívkou a pohled na hořákovou hlavici ve spalovací komoře
Izolační desky s ocelovými kotvami
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
30
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Izolační desky stropu cyklonu
Pohled do kotle v době rekonstrukce 2013
totiž podílí na vysokoteplotních reakcích s materiálem vyzdívky,“ říká Ing. Mojmír Nesvačil, hlavní
projektant společnosti DITHERM.
Na základě počáteční studie, na které pracují odborníci týdny, začíná fáze návrhu: volba
vhodného složení materiálů pro jednotlivé části
kotle a způsob aplikace materiálů pro vyzdívku
odolnou žáru, otěru i alkáliím. Vstupních dat
a faktorů, které takové návrhy ovlivňují, je mnoho, a proto většinou vzniká více variant. Jakmile
tým určí jednu z variant, následuje dlouhý proces
výběru materiálů, které chemickým složením
i svou konzistencí odpovídají daným provozním
podmínkám.
03/2013
www.allforpower.cz
Převážná většina výrobců nemá potřebné
materiály ve svém běžném portfoliu produktů,
musejí je tedy vyrobit přímo pro zakázku. Pro ně
však nemusí mít technologie a suroviny, které jim
to umožní. „S potenciálními dodavateli materiálu
vedeme dlouhá jednání, abychom jim vysvětlili,
co chceme. Musí nás přesvědčit, že dostaneme
od nich materiál s garantovanými hodnotami
a včas. Vybíráme od každého to nejlepší z hlediska kvality materiálu (garantovaných parametrů)
a surovin, ze kterých se materiál vyrábí. Pak teprve rozhoduje cena“, říká J. Ečer. Materiály, které
se nakonec do kotle zabudují, pocházejí z ČR
i dalších evropských zemí.
„Už dlouho před plánovanou odstávkou kotle
máme všechny informace pro to, abychom mohli
specifikovat požadavky a vypsat výběrové řízení
na dodávku materiálů. Účastníci výběrového řízení
mají z naší strany přesné zadání a podle něj přizpůsobují receptury na výrobu materiálů. Většinou
je vybrán materiál od několika výrobců. Na izolace
jsme měli dva dodavatele, na žárobetony tři výrobce,“ doplňuje Ing. Vojtěch Kavan, hlavní technik
a projektový manažer na projektu v Hodoníně.
J. Ečer pokračuje: „Výběrová řízení jsou
u projektů, jakým je Zvýšení životnosti kotle velmi náročná. Investor důkladně prověřuje kvalitu
materiálů a použité technologie, organizační
i odborné schopnosti hlavního dodavatele a samozřejmě i cenu. Někdy se dostaneme k jiným
technologiím a materiálům, než jsme původně
navrhovali, což vyžaduje maximální odbornost,
flexibilitu a sehraný tým.“
Jakmile je podepsána smlouva, začíná časově náročná příprava projektu. Určí se projektový
tým a ten projekt atomizuje do jeho nejmenších
podrobností. Prakticky se opakuje analýza z fáze,
kdy vznikala nabídka. Všechna vstupní data se
opět ověřují, kombinují a návrhy technologií a materiálů dostávají detailní podobu, která je přenesena na výrobce. Následují laboratorní zkoušky,
nejčastěji v TZÚS v Plzni, výběr montážních společností a dalších služeb. Projekční tým je v plném
nasazení, celá vyzdívka včetně podrobných informací k aplikačním technologiím i vlastnostem
materiálu musí být totiž zkreslena do zahájení
prací na stavbě.
„Před vlastní realizací jsme provedli stovky tepelných výpočtů, modelovali jsme desítky variant
izolací a hmot v různých vrstvách a strukturách tak,
aby vyzdívka odolávala teplotě až 890 stupňů Celsia a na druhé straně nedosahovala povrchová
teplota ani 65°C ,“ dodává M. Nesvačil.
Z uhlí na biomasu
„Původní vyzdívce v kotli, který přešel na biomasu, tento přechod neprospěl. Kotel má jiné
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
www.sdic.cz
…podporujeme energetické strojírenství!
www.afpower.cz
Kontakt: AF POWER agency, a. s., Thámova 18, 186 00 Praha 8
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Sdružení dodavatelů
investičních celků
31
32
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
provozní podmínky, vyzdívky musí odolávat více
negativním vlivům než při spalování uhlí, ať již jde
o teplotní šoky, abraze a hlavně alkalické koroze.
To je alfa a omega životnosti vyzdívky,“ uvádí M.
Nesvačil. Doplňuje ho V. Kavan: „Nejvíce narušeny
Řez vyzdívkou ve spalovací komoře u montážního vstupu
Rekonstruovaná stěna ve výstupním spalinovodu
bývají vyzdívky v cyklonech a stěny a dno ve spalovací komoře. Alkalické kysličníky ve formě par
pronikají do vyzdívky. Při dosažení vhodné teploty
reagují s materiálem vyzdívky. Vznikají sloučeniny, které mají jiné chemické složení než vyzdívka,
jiné objemové hmotnosti a jiné tepelné roztažnosti, což způsobuje postupné narušování celistvosti
vyzdívky.“
S demontáží původní vyzdívky začala DITHERM
v dubnu 2013. Kotel bude mít novou vyzdívku
koncem června. Celkem se spotřebuje 300 tun žáruvzdorných hmot a vymění cca 90 % vyzdívky.
„Ten zbytek je původní vyzdívka, která se však nachází na méně exponovaných místech a má stále
dobrou kvalitu,“ vysvětluje M. Nesvačil. Za rychlostí realizace stojí důkladná předprojektová příprava a vlastní know-how společnosti. „Jako jedni
z prvních jsme začali uplatňovat modelaci ve 3D.
Disponujeme propracovaným systémem řešení dilatačních a pracovních spár. Je velice rychlý, účinný a kvalitní,“ informuje J. Ečer.
Pravidla pro práci a kontrola kvality = priority
Projekt doprovázejí velmi přísná bezpečnostní
a kontrolní opatření, a to jak v oblasti bezpečnosti
práce a pracovišť, tak v oblasti ochrany životního
prostředí i kontroly kvality. Bezpečnost práce i likvidace odpadu je předem s investorem vyjednána, při nástupu na stavbu se jen dolaďují jednotlivosti jako např. přístupové cesty, transport
materiálu a jeho zpracování, odkladiště odpadu
a jeho likvidace, úschovny pro chemické látky. Na
projektu v Hodoníně bylo zlikvidováno necelých
300 tun suti.
Kontrola kvality nové vyzdívky má několik
stupňů. Prvním jsou laboratorní zkoušky materiálu
před jeho aplikací. U vyzdívek se však realizační
firma potýká s několika vlivy. Jde o pracovní prostředí a podmínky na stavbě. Dále pak o kolísavé
teploty, vlhkost, prašnost a v neposlední řadě způsob přípravy materiálu pro jeho aplikaci. To vše
ovlivňuje konečné parametry materiálů vyzdívek,
především betonů.
Montážníci jsou proto důkladně proškoleni,
jak smějí s materiály nakládat a připravovat je pro
montáž. Při montáži postupují podle technologických předpisů společnosti DITHERM. Často rozhodují nepatrná množství vody anebo jednotky teplotních rozdílů, zda zůstane beton odolný otěru
a chemickým vlivům.
Z materiálů na stavbě jsou odebírány vzorky,
které jsou zpracovány dle příslušné ČSN a následně uloženy pro případné reklamační řízení.
(čes)
Hundreds of variants of insulation and heat-resistant substances were modelled
“Conversion of the power boiler from coal to biomass fuel is not just a challenge for technology, but above all for the life cycle in the narrower sense
of the power plant and in the broader sense of the company and the state”, says Ing. Jan Ečer, Chairman of the Board of Directors of DITHERM, a.s. –
general contractor of the project titled Increase of the Service Life of the FK2 Boiler Lining of the Hodonín Heating Plant.
Были смоделированы сотни вариантов изоляции и жароустойчивых материалов
"Перестройка энергетического котла с угля на биомассу сложная задача не только для технологов, но прежде всего и в определении возможных
сроков эксплуатации, т.е. жизненного цикла - в узком смысле для электростанции, и в широком - для общества и государства", - говорит инженер
Ян Эчер, председатель правления АО "DITHERM" - генеральный подрядчик проекта "Повышение срока эксплуатации обмуровок котла FK2
теплоэлектростанции Годонин".
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
V rámci ekologizace tepelných elektráren ČEZ, a.s. (zejména snižování emisí SO2) v devadesátých letech minulého století bylo rozhodnuto
i o rekonstrukci elektrárny Hodonín. Při celkové rekonstrukci a modernizaci byly instalovány i dva nové identické fluidní kotle s atmosférickou cirkulující
vrstvou o výkonu 170 t/h s navazujícími zařízeními. Fluidní kotel (FK)1 byl předán do provozu v říjnu 1997 a fluidní kotel 2 v září 1997. Po patnáctiletém
provozu kotlů bylo přistoupeno k provedení generální opravy kotlů, která proběhla na FK1 (hnědouhelný) v roce 2012 a na FK2 (spalování biomasy)
probíhá výměna letos.
Rozhodující částí GO byla výměna vyzdívek na
obou kotlích, kterou realizovala společnost DITHERM.
Součástí výměny vyzdívek dna byla i výměna strojní
části vlastního tryskového dna, což zahrnovalo plechové dno s navařenými tryskami a 20 kusů ocelových hadic pro napojení trysek před vstupem do
odvodu popela do chladičů popela. Strojní část realizovala firma ENGO servis s.r.o.
Firma již realizovala opravu fluidního dna, ale
tehdy jen v omezené ploše silně poškozené žárovrstvy na jiném kotli v rámci ČEZ, a.s. Úplná výměna tryskového dna se dosud na fludním kotli
v České republice nerealizovala a proto nebyly
k dispozici potřebné zkušenosti.
V Hodoníně bylo přistoupeno k celkové výměně dna z důvodu časové náročnosti instalace jednotlivých trysek na stávající plechové dno, a proto
bylo rozhodnuto o dílenské výrobě dna. Při srovnání stavu dna před GO je možno jednoznačně
konstatovat, že dno na FK2 (biomasovém) bylo
v lepším stavu oproti kotli FK1.
U kotlů v Hodoníně není součásti vodorovného dna ani šikmých stěn spodní části spalovací
komory tlakový celek, což zjednodušilo zejména
demontáž. Ze stávajícího projektovaného stavu
vyplynula výhoda zejména pro vlastní demontáž
výdusky dny, kterou prováděla firma DITHERM,
protože nebylo nutné striktně se vyvarovat zásahu
do kovového podkladu dna v případě existence
tlakového celku.
Provozovatel měl k dispozici pouze sestavný
výkres s umístěním trysek (tzv. „prasečích ocásků“) s vyznačením úprav cca 1/2 celkového
počtu trysek z doby uvádění do provozu (zaslepení resp. zmenšení dimenze vložkou) a projekční
Pohled na teplárnu v Hodoníně
Demontáž ocelové části dna spalovací komory - Pohled
na částečně demontované dno a na obnažené nosné
trámce dna po demontáži plechů dna s tryskami
Výroba dílů dna na dílně
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Výměna strojní části
tryskového dna
biomasového kotle
33
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
34
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Zásun dílce dna do prostoru dna spalovací komory
Dokončení montáže dna
výkresy vzduchové komory pod tryskovým dnem.
S ohledem na požadavek investora na dodržení
původního provedení dna z doby najíždění nebyla
provedena žádná změna oproti původnímu provedení rozmístění a vlastnímu provedení trysek. Trysky se umísťují podle vlastního know- how kotlářských firem a v souladu s požadavkem investora
byly instalovány podle původního proječního řešení výrobce kotle.
Společnost ENGO servis vypracovala kompletní projekční dokumentaci včetně montážního
postupu, na kterou po odsouhlasení investorem
navázala výrobní dokumentace. Pečlivá příprava
se projevila v minimálních změnách v rámci doku03/2013
www.allforpower.cz
mentace skutečného provedení. Výroba proběhla
bez problémů v souladu se zpracovaným Plánem
kontrol a zkoušek ve velmi krátkém čase.
Dělení dna o celkových rozměrech 9 700 × 3
900 mm na různě široké segmenty v počtu 6 kusů
vycházelo ze stávajícího dělení podpěrných trámců a následně se při montáži ukázalo jako plně
vyhovující. Po vyměření os jednotlivých řad trysek
byla provedena operace vrtání otvorů pro trysky
v jednotlivých dílech plechů. S ohledem na požadavek investora na dodržení původních poloměrů
ohybů trysek jsme nenašli českého výrobce, který
by byl schopen dodržet původní poloměry ohybů, a proto jsme museli tyto trysky z materiálu
DIN 1.4541 zajistit u zahraničního výrobce
v celkovém počtu 3 075 kusů pro jeden kotel.
Následovalo „vevaření“ vložek do poloviny trysek a zavaření trysek, osazených v příčném sklonu
s rozdílem 50 mm mezi krajními tryskami.
Již ve stadiu projektu bylo nutné současně řešit montážní postup, který by umožnil s ohledem
na okolní stávající zařízení transport nových dílů
do pracovní zóny, dále minimalizoval dobu
manipulace s díly a zajistil funkční manipulaci.
Při demontážích bylo důležité časové sladění
činností s generálním dodavatelem vyzdívek,
společností DITHERM. Vlastní montáž v průběhu 9 dnů (FK1) resp. 8 dnů (FK2) pak probíhala
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
35
(skladování, meziskladování a doprava peletek do
kotlů K80 a K90 - rok 2006), ČEZ, a.s. – Teplárna
Dvůr Králové (přechod roštových kotlů K1 a K2 na
100 % spalování biomasy, rok 2009) a ČEZ, a.s.
– Teplárna Poříčí (přechod na 100 % spalování
biomasy kotle K7 včetně příjmového objektu a dopravy do provozního zásobníku; rok 2012). Dalším
segmentem dodávek je systém akustického čištění výhřevných ploch.
V současnosti firma realizuje dodávku najížděcích expandérů, expandérů provozních kondenzátů
a systém akustické emise pro diagnostiku netěsností tlakového celku pro tři bloky kotelny stavby
„Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II“ pro zhotovitele - Vítkovice Power Engineering (VPE). Pro
stejnou stavbu zajišťujeme dále komplexní dodávku předpisů a uvádění do provozu kotlů vlastním
personálem. Stejný rozsah byl realizován pro VPE
v rámci stavby „KO ETU II“ pro čtyři bloky.
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
ve stísněném prostoru, obtížný byl zejména transport jednotlivých dílů na pozice při současném
překonávání výškového rozdílu mezi transportním
vozíkem v místě kotelny a dnem spalovací komory
– viz foto níže.
Jednotlivé díly dna se na montáži svařily
a v místě dělících rovin se na montáži dovařily jednotlivé trysky.
ZÁVĚR
Firma ENGO servis od svého vzniku realizovala
v Teplárně Hodonín několik desítek zakázek. Vybíráme ty zásadní:
Studie: Možnost zvýšení výkonu FK na 190
t/h
Realizační zakázka (dále RZ): Propojovací parovod mezi bloky 3 a 4
Studie: Změna zařízení zauhlování při spalování biomasy
RZ: Výměna šnekových dopravníků na odvodu
LP
Přepočet výstupní teploty páry a překlasifikování pasportu kotle
Studie: Malý necirkulační ventilátor FK
RZ: Tlakovací čerpadlo
Studie: Spalování biomasy na kotli CFB
RZ: Akustické čištění na FK1 a FK2
Studie: Možnosti ochrany stávající RPU před
zpětným zahořením
Studie: Odstranění příčin poruchovosti přehříváku č. 1 v 2. tahu FK1 a FK2
Studie: zamezení nálepů na FK2
Studie: Mechanické čištění trubkových výhřevných ploch v 2. tahu FK1 a FK2
RZ: Výměna tryskového dna spalovací komory
FK1 a FK2
RZ: Optimalizace provozu CHLP vč. vyhodnocení spalovací zkoušky ČU na FK1
Z výčtu vybraných zakázek je patrné, že společnost ENGO servis se zabývá také aplikací biomasy (dále BM) při spalování v teplárenských
kotlech a systémy akustického čištění výhřevných trubkových výhřevných ploch kotlů. Kromě
opakovaných předvýrobních etap (studie, zadávací dokumentace, realizační projekty) realizovala firma ENGO servis projekty ve ŠKO-ENERGO
Ing. Milan Kolovrat,
jednatel,
ENGO servis s.r.o.
Replacement of the mechanical part of the jet bottom of the biomass boiler
As part of the ecologization of the thermal power plants of ČEZ, a.s. (especially a reduction of the emission of SO2) in the 1990s it was decided to
reconstruct the Hodonín Power Plant as well. During the overall reconstruction and modernisation two new identical fluidized bed boilers were
installed with atmospheric circulating layer with an output of 170 t/h, including the follow-up equipment. The (FK)1 fluidized bed boiler was
commissioned in October 1997 and the fluidized bed boiler 2 in September 1997. After fifteen years of operation, the boilers were overhauled to FK1
(lignite) in 2012 and the conversion to FK2 (biomass incineration) is being executed this year.
Замена механической части соплового дна котла для сжигания биомассы
В рамках экологизации теплоэлектростанций ЧЕЗ (особбенно для снижения эмиссии СО2) в девяностых годах прошлого века было принято решение
о реконструкции электростании Годонин. При полной реконструкции и модернизации были инсталированы и два новых флюидных котла с
атмосферным циркуляционным слоем мощностью 170 t/h с вспомогательным оборудованием. Флюидный котел (FK)1 был пущен в эксплуатацию
в октябре 1997 года, а флюидный котел 2 - в сентябре 1997 года. После пятнадцатилетней эксплуатации котлов был начат генеральный ремонт.
Ремонт котла FK1 (бурый уголь) был завершен в 2012 году. У котла FK2 (сжигание биомассы) замена механической части проходит в этом году.
V rozsahu naší nabídky pro provozovatele tepelných zdrojů je:
Studie proveditelnosti s ekonomickým posouzením návratnosti
Odborné posudky dle Zákona č. 86/2006 Sb. 2002 Zadávací dokumentace a dokumentace pro stavební povolení Realizační dokumentace Inženýrské zajištění stavby Montáž Uvedení do
provozu, zaškolení obsluh Záruční a pozáruční servis
V oblastech:
Přechod zdrojů na spalování biomasy Snížení emisí zdrojů na legislativní úroveň roku 2016 Dopravy vstupních a výstupních médií
do kotle a z kotle Chemické čištění kotlů Čištění výhřevných
ploch profuky párou Čištění výhřevných ploch párou na straně
spalin Akustické čištění výhřevných ploch na straně spalin Optimalizace provozu kotlů Akustická emise pro sledování netěsností
tlakového celku Návrh a posouzení ekonomického přínosu instalace frekvenčních měničů na ventilátorech a čerpadlech Uvádění
kotlů do provozu včetně návrhu předpisů
Komplexní řešení od studie
po uvedení zařízení
do provozu
ENGO servis s.r.o., Hulvácká 2018/4; 700 30 Ostrava – Zábřeh
tel.: +420 59 6 115 199, e-mail: [email protected], www.engoservis.cz
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
36
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle FK2
zahrnuje cca 400 položek
plánované údržby
Již od vzniku společnosti Energetické opravny, a. s., Prunéřov (dále jen EO) je jejím hlavním cílem zajištění dodavatelské strojní údržby na energetických
zařízeních. Společnost EO získala významný kontrakt v oblasti systémové údržby na zařízení kotelna a odsíření na osmi uhelných elektrárnách
společnosti ČEZ a.s. Jednou z lokalit, kde služby systémové údržby firma poskytuje, je i elektrárna Hodonín. Kromě pravidelné denní údržby zde
společnost provádí i generální opravy částí kotlů. Stejně tak i v rámci aktuálně probíhající generální opravy v roce 2013.
ÚVOD – PRÁCE PRO HODONÍN
Systém údržby, realizovaný v elektrárně Hodonín, je založený na plánování - na základě
předepsané údržby zařízení a jeho potřeb s příhlédnutím k historii je vytvořen roční plán údržby.
Ten si lze představit tak, že je složený v poměru
cca 70 % plánované a 30 % neplánované, tzv.
nahodilé údržby. Jednotlivé údržbové činnosti
jsou realizovány na základě vystavovaných pracovních příkazů s plánovaným objemem pracovních hodin, s údaji množství a druhu potřebného
materiálu a harmonogramem.
Každý pracovní příkaz je evidován v informačním systému údržby, což poskytuje přehled o průběžném čerpání nákladů a dává možnost získávat
přesnější data pro sestavení plánu rozpočtu pro
následující rok. Tento systém umožňuje plánovat
zdroje v průběhu roku a zákazníkovi poskytuje
přesné údaje o průběhu čerpání nákladů na
údržbu, na jednotlivé dílčí celky elektrárny. Zákazníkovi tímto způsobem také garantujeme dodržení rozpočtu údržby při zachování požadovaného
nepřekročení měrné poruchovosti. Velkou část
Recirkulační ventilátor
výkonů údržby realizujeme kmenovými pracovníky, v případě úzce specializovaných činností cca
25% celkového objemu prací pomocí našich subdodavatelů.
Technicky zajímavou akcí realizovanou v teplárně v Hodoníně v roce 2012 byly opravy dvou kusů rotačních podavačů paliva, kdy byla provedena
repase poškozených povrchů rotoru a statoru. Použitou metodou se stal žárový nástřik elektrickým
obloukem a následné opracování na požadované
rozměry. Nanesený materiál na bázi zušlechťujících kovů Ni a Co dovoluje vysoké bodové zatížení,
odolává rázům, kavitaci, oxidaci a otěru. Povrch je
odolný teplotám až 600°C, krátkodobě odolává
teplotám až 1 000°C a má nízký koeficient tření
při tvrdosti až 65 HRc. Repase dílů uspořila 50 %
nákladů ve srovnání s opravou při použití nových
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na teplárnu v Hodoníně
dílů. Další výhodou provedené opravy je také materiálové zušlechtění namáhaných povrchů, což
výrazně prodlouží životnost celého zařízení.
Objemově nejvýznamnější údržbářskou akcí,
která byla realizována EO v posledním období, byla výměna trubek ohříváku vzduchu tzv. Luvo, a to
jak na kotli FK2 tak i na FK1. Na každém ohříváku
bylo vyměněno 100 % trubek, tj. 2 600 kusů, a to
metodou zaválcování.
V roce 2013 patřila k nejsložitějším pracím
oprava recirkulačního ventilátoru (RCV) fluidního
kotle FK2. Ta spočívala v odstranění vysokých vibrací celé sestavy RCV. Veškeré rotující části sestavy, tj. oběžné kolo, hřídel, spojka, ložiska
a elektromotor byly pečlivě zkontrolovány. Nakonec až detailní vibrační analýza odhalila utržený
betonový podstavec elektromotoru v části cca
40 cm pod úrovní podlahy kotelny. Vzhledem k nemožnosti odstavení zařízení z provozu se přistoupilo ke komplexnímu vyztužení betonového bloku.
Toto bylo realizováno ocelovými konzolami a táhly
s předepsaným předpětím. Tím se zajistil provoz
RCV až do řádného termínu odstávky kotle FK2,
kdy byla provedena definitivní oprava.
AKTUÁLNÍ REALIZACE V ELEKTRÁRNĚ HODONÍN
V dubnu letošního roku začala generální oprava fluidního kotle FK2, zahrnující cca 400 položek
plánované údržby. Podle dosavadního průběhu
je předpoklad, že termín bude splněn jak svým rozsahem, tak i vzhledem k předepsanému termínu
odstávky kotle.
V současné době (polovina června) taktéž
probíhá realizace investiční akce „Výměna akčních
částí šnekových dopravníků biomasy pro FK2“
V souvislosti s kvalitou spalované biomasy, která
obsahuje značný podíl abrazivních částic, dochází
u šnekových dopravníků k enormnímu opotřebení
skříní a šnekovnic. Nově instalované části v rámci
této náročné investiční akce jsou provedeny z materiálu Hardox s vyšší tvrdostí a abrazivní odolností
s cílem zvýšení životnosti dopravníků biomasy.
Největší podíl činnosti Energetických opraven střediska Hodonín zaujímá údržba logického celku kotelny, která obsahuje cca 60 %
všech výkonů. Dalším významným zákazníkem
v této lokalitě je společnost ČEZ Energetické
produkty, pro kterou Energetické opravny zajišťují údržbu v provozech zauhlování míchacího
centra popelovin. Dalšími našimi činnostmi
v lokalitě elektrárny Hodonín je zajištění strojní
údržbářské činnosti na logickém celku vodní
hospodářství a stavební a činnosti pro společnost ČEZ Teplárenská a.s.
SYNERGIE ZKUŠENOSTÍ
Společnost Energetické opravny je poptávána
řadou tuzemských průmyslových subjektů, nejen
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Výměna trubek LUVO
Ing. Jaromír Šilhan, technický ředitel Energetické opravny a.s. Prunéřov: „Zvolený externí dodavatelský model údržby si náš klíčový zákazník společnost
ČEZ a.s. vytvořil a nastavil s vědomím budoucích přínosů a efektů, které se podle mne jednoznačně a konkrétně dostavily. V rámci tvorby dodavatelského systému údržby, realizovaného pro ČEZ externími firmami, byla vytvořena jednoznačná pravidla pro řízení a výkon údržby. Provedením rozpadu
hlavního výrobního zařízení do nižších celků a tzv. kategorizace zařízení byly vytvořeny podmínky pro získání všech potřebných informací o údržbě,
včetně konkrétní alokace údržbových nákladů. Investor tak může dlouhodobě a trendově porovnávat náklady vynaložené na srovnatelná technická
zařízení v rámci výkonových řad bloků (MW) a průřezově přes jednotlivé elektrárny. V neposlední řadě je jednoznačným efektem dodavatelské údržby
snížení nákladů.“
z oboru energetiky, ale i například z chemického
průmyslu. Za úspěchem stojí především dodávky výkonů, materiálu a montáže pro energetické
celky do elektráren, tepláren i do řady dalších
průmyslových odvětví. Mimo elektrárnu Hodonín se EO aktuálně podílí na řadě generálních
oprav např. v elektrárně Ledvice a elektrárně Tisová. Na konci června letošního roku začne dodávka části tlakového celku kotle na 110 MW
bloku Elektrárny Mělník II a generální oprava
posilovacího ventilátoru odsíření ve stejné
elektrárně.
Aktuálně firma ukončila běžnou opravu kotle
v teplárně Komořany. Významné projekty realizuje
v rámci komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II.
V rámci modernizace této elektrárny probíhá například montáž kritických parních potrubí (parovodů)
kotelny a potrubí pro napájecí stanice 250 MW bloků. Současně s tím se zde vyrábí dílce pro montáže
kouřovodů nového odsíření. Firma trvale investuje
především do mechanizmů a nářadí a do tvorby
nových technologických postupů tak a potřebnou
vybavenost dílenských zázemí všech středisek.
Ing. Jaromír Šilhan,
technický ředitel Energetické opravny, a.s.,
Prunéřov
Ing. Pavel Černý,
vedoucí střediska Hodonín
O FIRMĚ:
Energetické opravny nabízejí široké spektrum technologických činností, zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických
zařízení v energetice. Hlavním produktovým zaměřením EO je poskytování funkční strojní údržby a servisu celků kotelny a odsíření na uhelných elektrárnách. Dalším významným působištěm EO jsou dodávky a montáže technologických uzlů v rámci generálních oprav a výstavby energetických zařízení. Firma staví na zkušenostech z dlouhodobých zkušeností a vlastního know-how z provádění údržby ve velké energetice. Jde například o elektrárny
Prunéřov I a II, Tušimice, Mělník a dalších. Společnost disponuje moderním technickým, kapacitním a personálním zázemím potřebným pro zajištění
spolehlivého servisu pro zákazníka. Energetické opravny mají dvanáct poboček po celé České republice. Centrála společnosti se nachází v těsném
sousedství areálu Elektrárny Prunéřov. Společnost není výrobním závodem, přesto disponuje výrobními dílnami na všech lokalitách, kde poskytuje
strojní údržbu.
Overhaul of the FK2 fluidized bed boiler involves about 400 items of planned maintenance
Since the incorporation of Energetické opravny, a. s., Prunéřov (hereinafter “EO”) its main objective has been to provide contracted mechanical
maintenance for energy facilities. EO gained the important contract for systems maintenance for the logic unit of the boiler room and desulphurisation
of eight coal-fired power plants of ČEZ a.s. One of the locations where the company provides systems maintenance services is the Hodonín Power
Plant. Besides the regular daily maintenance, the company also carries out overhauls of parts of boilers. Likewise as part of the overhaul currently
taking place in 2013.
Генеральный ремонт флюидного котла FK2 включает в себя около 400 пунктов запланированного обслуживания
От возникновения компании "Energetické opravny" Прунержов (ЕО) её главной целью стало обеспечение механизированного сервисного обслуживания
энергетического оборудования. Компания ЕО получила значительные контракты в области системного сервисного обслуживания на участках
"Котельная" и "Десульфация"на восьми угольных электростанциях компании ЧЕЗ. Одним из мест, где фирма предоставляет свои услуги по
системному сервисному обслуживанию является и электростанция Годонин. Кроме ежедневного обслуживания здесь компания проводит и
генералльный ремонт составных частей котла. Такой ремонт проходит и сейчас в 2013 году.
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Rotační podavač paliva
37
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
38
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Oprava zařízení strojovny teplárny
v Hodoníně z pohledu generálního
dodavatele údržby
Od roku 2011, na základě vítězství ve výběrovém řízení, zajišťuje firma G-Team Progres údržbu v rámci Logického celku (LC) Strojovna pro energetická
zařízení ČEZ v Hodoníně, Poříčí, Dvoře Králové a Tisové. V rámci údržby LC Strojovna jsme v loňském roce provedli generální opravu turbogenerátoru
č. 3 v Elektrárně Hodonín. Tato oprava byla typová v rámci údržbového cyklu. Hlavním subdodavatelem se stala firma Doosan Škoda Power, a to
především proto, že je i výrobcem turbíny. V článku je popsána i oprava turbogenerátoru č. 4, která probíhá v letošním roce.
Generální oprava TG-3 byla provedena v požadovaném rozsahu, kvalitě, termínu a za předem dohodnutou cenu. Jinak zaměřená je aktuálně probíhající generální oprava turbogenerátoru č. 4, o které
bylo rozhodnuto v dlouhodobém záměru ČEZ na
příští období. Podle plánu jsme dostali za úkol provést generální opravu tohoto turbogenerátoru z roku
1980 tak, aby jí (jako záložní turbínu) pro teplofikaci
bylo možno provozovat dalších 20. let.
V první fázi byly odebrány materiálové vzorky
vysokotlakého tělesa, které potvrdily, že zbytková
životnost VT tělesa není vyčerpána a je možno
opravu s tímto záměrem realizovat. Po konzultacích
s techniky výrobce turbíny (Doosan Škoda Power),
jsme navrhli postup, rozsah opravy hlavních dílů
turbíny, termín opravy a cílovou cenu. Návrh byl
při projednávání prací na rok 2013 pracovníky ČEZ
schválen. V březnu letošního roku generální oprava začala.
ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU
Po rozebrání turbíny byla provedena kontrola
všech rozhodujících dílů pracovníky firmy G-Team
Progres a techniky Doosan Škoda Power, dále Energoservis Chomutov a specialisty materiálové kontroly ČEZ. Komplikace nastaly po zjištění většího množství vad na vysokotlakém rotoru a vysokotlakém
Pohled na teplárnu v Hodoníně
Nízkotlaké těleso turbogenerátoru 4 po otevření
Potrubí po demontáži spodní části vysokotlakého tělesa
turbogenerátoru 4
03/2013
www.allforpower.cz
Turbogenerátor č. 3
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
39
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Fotoreportáž z dalších realizací:
Montáž nízkotlakého rotoru turbogenerátoru 270 MW v elektrárně Počerady
Parní turbina 6 MW - pohon turbonapáječky v elektrárně Tušimice
Střední díl svršku vnějšího nízkotlakého tělesa turbogenerátoru 270 MW v elektrárně
Počerady
Usazování vysokotlakého tělesa turbogenerátoru 200 MW v elektrárně Tušimice
Usazení vnitřního nízkotlakého tělesa turbogenerátoru 270 MW v elektrárně Počerady
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
40
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
ZÁVĚR
Pro zajištění oprav velkého rozsahu jsme
v předchozích letech nakoupili soupravu pro indukční ohřev šroubů v dělících rovinách turbín
a velkých armatur, vysokotlaké hydraulické utahovací nářadí a zdvihací válce. Agregáty pro odporové a indukční tepelné zpracování svarů. Zařízení
nám velmi zkracuje dobu demontáže a montáže
zařízení a zvyšuje kvalitu prováděných operací.
Rotor generátoru 4
tělese turbíny, které jsme v takovém rozsahu nepředvídali (Pozn. Turbína byla otevřena po 12 letech provozu). Vady zjištěné na VT rotoru se podařilo částečně opravit. Pro nápravu dalších vad
(především trhliny na lopatkách druhého oběžného kola) je nutno vyměnit lopatky nejpozději po
10 000 provozních hodinách). VT rotor, NT rotor
a přední ložiskový stojan je již po opravě v Doosan
Škoda a zpět v teplárně v Hodoníně.
Některé trhliny ve VT tělese však po vybroušení překročily přípustnou hloubku a muselo dojít
k opravě trhlin zavařením a následným tepelným
zpracováním. Po první opravě byly objeveny další trhliny a oprava se musela opakovat, čímž došlo k posunutí termínu opravy VT tělesa v Doosan Škoda Power.
Těleso bude opraveno zřejmě až koncem července
2013. Po opravě a dodání tělesa do Hodonína se
musí ještě provést vyrovnání VT tělesa, zpětné přivaření a tepelné zpracování svarů, vyrovnání VT a NT
průtočné části turbíny, přirovnání generátoru, proplach olejového systému, zhotovení nové isolace VT
tělesa a uvedení do provozu. Ukončení generální
opravy vychází na konec srpna, což ovlivní plánovanou běžnou opravu turbogenerátoru č. 2.
Názor na systém údržby
Podle našeho názoru je zajištění údržby externí
firmou pro ČEZ výhodné. Přínosem je především
v technickém, odborném profesním personále
včetně systému materiálového zabezpečení, kterým naše firma disponuje. Určitý problém je v dosti
nešťastném rozdělení teplárny na pět logických celků. To přináší zvýšené a zbytečné čerpání nákladů
určených na údržbu v režijních nákladech na úkor
skutečných údržbových nákladů. Bylo by účelné
snížit počet LC v rámci teplárny na maximálně dva.
Pavel Marek,
ředitel a jednatel,
G-Team Progres, spol. s r.o.
O firmě:
G-TEAM Progres, s.r.o., vznikla 1. dubna 1993 částečnou privatizací údržby Elektrárny Poříčí (EPO) v počtu 12 pracovníků.
Zaměření firmy byla především na provádění údržbu zařízení v elektrárně Poříčí a závodech teplárna Náchod a Dvůr Králové.
Od zahájení činností bylo jasné, že pokud se firma chce rozvíjet, musí se prosadit i mimo údržbu EPO. Postupně se podařilo
získat a úspěšně realizovat zakázky i na jiných elektrárnách ČEZ, včetně jaderných. Zakázky začaly přicházet i od zákazníků
mimo společnost ČEZ. Zde se projevila prozíravost vedení firmy, postupně si vychovat vlastní personál techniků, vedoucích
pracovníků dílenských profesí a odborných specialistů. Mladý personál postupně získal zkušenosti na zakázkách v Česku
a v zahraničí. Díky zvládnutí významných akcí byla významná část zisku využitá na nákup strojů a nářadí. Ty významně zvýšily
produktivitu montážních a opravárenských prací, zvýšily konkurenceschopnost firmy a přispěla tak k zisku nových zakázek.
Mezi významné zakázky patří především montáž fluidního kotle č. 7 o výkonu 250 tun/hod. v EPO pro francouzskou firmu CNIM, montáž turbogenerátoru 23 MW včetně dodávky a montáže potrubí v Emlichheim (SRN) pro Doosan Škoda. Významná byla i dodávka potrubí pro turbogenerátor a šéfmontáž na akcích Hermosilo (Mexico) a Baloki (Pakistán). Zmínit je potřeba i kompletaci a dodávku potrubí parních turbín pro společnost Siemens
Brno. Firma G-Team Progres dodává prakticky do všech světadílů, mimo Antarktidu. Získané zkušenosti z těchto významných realizací přispěly
k tomu, že firma byla připravena na zpřísnění požadavků na montáž vyhrazených tlakových částí, především potrubí, které přinesla vyhláška vlády
č. 26. Ta začala platit při vstupu ČR do EU. Tím byla firma G-Team Progres připravena splnit požadavky na dodavatele v rámci komplexní obnovy
elektráren ČEZ v severních Čechách. Hlavní zakázky v rámci této obnovy:
•
montáž čtyř turbogenerátorů 200 MW v elektrárně Tušimice,
•
montáž turbogenerátoru 278 MW v Elektrárně Počerady,
Pozn. Aktuálně probíhá montáž tří turbín 250 MW v elektrárně Prunéřov II. V letošním roce firma dokončila montáž turbogenerátoru 135 MW včetně
potrubí pro teplárnu v Kladně (zákazník: Doosan Škoda Power). Pro Doosan Škoda Power provádí firma G-Team montáž potrubí k turbínám 4 × 240 MW
v jaderné elektrárně Mochovce na Slovensku.
The repair of the engine room equipment at the Hodonín Heating Plants as seen by the general maintenance contractor
Since 2011, after winning a tender process, G-Team Progres has been providing maintenance within the Logic Unit (LU) Engine Room for the Energy
Facility ČEZ in Hodonín, Poříčí, Dvůr Králové and Tisová. Within the framework of maintenance of the LU Engine Room, we carried out an overhaul of turbo
generator No. 3 at the Hodonín Power Plant last year. This repair was typified as part of the maintenance cycle. The main subcontractor became Doosan
Škoda Power, above all because it is the turbine manufacturer. The article also describes the repair of turbo generator No. 4, which is underway this year.
Ремонт оборудования машинного зала теплоэлектростанции в Годонине с точки зрения сервисного обслуживания
С 2011 года на тендерной основе фирма "G-Team Progres" обеспечивает сервисное обслуживание в рамках Логического комплекса (ЛК) "Машинный
зал для энергетического оборудования ЧЕЗ " в Годонине, Поржичи, Дворже Кралове и Тисове. В рамках сервисного обслуживания "ЛК - Машинный
зал" в прошлом году был проведен ремонт турбогенератора №3 на электростанции Годонин. Этот ремонт был типовым в соответствии с
сервисным циклом. Главным субподрядчиком стала фирма "Doosan Škoda Power", прежде всего потому, что является производителем турбины.
В статье описан ремонт и турбогенератора №4, который проходит в этом году.
03/2013
www.allforpower.cz
Doosan Škoda Power
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
42
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava
turbosoustrojí 55MW
v teplárně Hodonín. Opravy
v dílnách Doosan Škoda Power
V teplárně Hodonín začala počátkem března 2013 generální oprava turbosoustrojí TG-4 o výkonu 55 MW. Po otevření stroje byla pracovníkem Doosan
Škoda Power (DŠPW) provedena prohlídka turbíny a na základě zjištěného stavu byla zpracována technická zpráva o stavu stroje včetně doporučení
oprav. Podle nasmlouvaného rozsahu oprav a podle doporučení v nálezové zprávě byl upřesněn rozsah dílů určených pro opravy ve výrobním závodě
v Plzni. Firma Doosan Škoda Power pro tuto akci zajišťovala v subdodávce pro G-Team Progres (generálního dodavatele údržby) turbínové části
teplárny v Hodoníně, výrobu a dodávku náhradních dílů a zajištění oprav.
Do závodu v Plzni byl dopraven pro opravu vysokotlakový (VT) a nízkotlakový (NT) rotor, rozváděcí kola VT 5 a 6, nosič rozváděcích kol VT2 až 5
a VT těleso. Rotory jsou opravovány standardním
způsobem, který odpovídá počtu najetých provozních hodin, doporučených oprav z minulé generální opravy stroje a doporučení na základě provedeného nálezu. Na VT rotoru bylo zjištěno poškození
lopatek řady VT 2 a vzhledem k tomuto poškození
byl povolen další limitovaný provoz na dalších
10 000 provozních hodin po uvedení stroje do
provozu po letošní generální opravě.
Rozváděcí kola byla opravena vyrovnáním.
U lopatek, které měly provozem poškozené výstupní hrany, byly provedeny opravy výstupních
hran jejich zavařením a zabroušením. Dále specialisté Doosan Škoda Power přistoupili k opravě
párou vyprouděných míst na rozváděcích kolech
jejich zavařením a začištěním.
Na nosiči rozváděcích kol VT 2 až 5 se realizovala úprava zaslepení otvorů pro výstup páry do
pátého odběru, které bylo zákazníkovi doporučeno
v rámci požadavku celkového zaslepení tohoto odběru. Vysokotlaké těleso bylo dodáno do DŠPW
na opravu podle dohodnutého rozsahu:
vyčištění opískováním,
provedení nedestruktivních testů (NDT) ve
standardním rozsahu,
výměnu všech šroubů v dělicí rovině a v ostatních přírubách,
výměnu dýzového segmentu a difuzorů dýzových a obtokových ventilů,
přefrézování dělící roviny spodní a horní poloviny VT tělesa a patek včetně dosedacích
ploch matic dělící roviny na stejnou výšku,
přefrézování těsnicích ploch příslušných přírub na tělese a radiální protočení opracovaných průměrů podle nové dělící roviny.
Na základě výsledků NDT kontrol, provedených ještě v teplárně Hodonín firmou Energoservis
Chomutov, byly všechny nalezené indikace (až na
jednu větší indikaci) vybroušeny do vyhovujícího
stavu ještě před odesláním VT tělesa z Hodonína
na opravu do výrobního závodu v Plzni.
Ve firmě Doosan Škoda Power se větší vada
dobrousila a u již vybroušených, ale hlubších vad
byla provedena ultrazvuková kontrola. Cílem bylo
zjištění zbytkové tloušťky stěny VT tělesa, aby se
mohlo fundovaně rozhodnout o nutnosti zavaření.
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na část teplárny v Hodoníně
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Vysokotlakový rotor
Vnější vysokotlaké těleso v průběhu opravy
43
Vysokotlaké těleso v průběhu montážních prací
Poškozené lopatkování vysokotlakového rozváděcího kola
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
44
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Strojovna Teplárny Hodonín
Výsledkem bylo stanovení míst, kde nebyla dostatečná zbytková tloušťka stěny.
Dále bylo zavařeno cca 70 % těsnící plochy
pro nosič rozváděcích kol, kde bylo vybroušeno
větší množství indikací. Také bylo nutno zavařením
opravit párou vyprouděná místa v dělící rovině.
Vzhledem k velkému rozsahu svařovacích prací bylo rozhodnuto o provedení žíhání po svařování celých polovin VT tělesa.
Na vnitřním povrchu těles byly z důvodu zjištění
indikací ve svarech odvrtány původní záslepky pro
termočlánky. Do těchto otvorů byly zpětně zavařeny
záslepky nové. Nad rámec plánovaných oprav byla
se zákazníkem dohodnuta úprava zaslepení nástavce
výstupního potrubí pátého odběru a také přerovnání
dosedacích ploch pro prohřívací příruby a to jak na
přírubách, tak i na tělese. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo nekvalitní zatěsnění nebo částečného zavaření. V rámci opravy bylo dále doporučeno odvrtat
a vyměnit všechny šrouby pro tyto příruby.
Oprava VT tělesa skončí namontováním kompletní sady nových šroubů, provedením všech
kontrol v souladu se standardním Programem
kontrol a zkoušek. Této konečné montáži předchází demontáž dýzových segmentů a difuzorů na
obou polovinách VT tělesa, přebroušení dělících
rovin a následné radiální protočení podle daného
technologického postupu. Poté budou podle těch-
to kontrol a náměrů vystaveny protokoly a osvědčení z výstupní kontroly. Předpokládané ukončení
oprav je plánované na začátek července.
František Levý,
Technické oddělení,
vedoucí konstrukce oprav,
Servis a modernizace,
Ing. Daniel Opplt,
vedoucí Technického oddělení,
Servis a modernizace,
Doosan Škoda Power
Overhaul of the 55 MW turbo set at the Hodonín Heating Plant
Repairs in the Doosan Škoda Power workshops In early March 2013 at the Hodonín Heating Plant, the overhaul of the TG-4 turbo set with an output
of 55 MW began. After opening the machine, a worker of Doosan Škoda Power (DŠPW) inspected the turbine and based on the findings a technical
report was drawn up about the condition of the machine, including the recommended repairs. According to the contracted scope of repairs and the
recommendations in the finding report, the extent of the works was determined for repairs in the production plant in Plzeň. For this project, Doosan
Škoda Power provided, in a subcontract for G-Team Progres (general maintenance contractor), the turbine section of the heating plant in Hodonín,
production and delivery of spare parts and repairs.
Генеральный ремонт турбоагрегата 55MW на теплостанции Годонин. Ремонт в мастерских "Doosan Škoda Power"
На теплоэлектростанции в начале марта 2013 года начался генеральный ремонт турбоагрегата TG-4 мощностью 55 MW. После вскрытия
агрегата работники фирмы "Doosan Škoda Power" провели проверку турбины и на основе определенного состояния было подготовлено техническое
заключение о состоянии оборудования включая рекомендаций по ремонту. В соответствии с договорными обязательствами по объемам
проведения ремонта и в соответствии с рекомендациями в заключении был уточнен список оборудования, предназначенного для ремонта на
производственных мощностях завода в Плзне. Фирма "Doosan Škoda Power" для этого проекта обеспечивала в субпоставке для компании "G-Team
Progres" (генерального поставщика сервисного обслуживания) турбинные части теплоэлектростанции в Годонине, производство и поставку
запасных частей, проведение ремонта.
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Společnost ECO-BUILDING BRNO s.r.o. je ryze česká, soukromá specializovaná firma
založená v říjnu 1992, která se po dobu své dvacetileté existence stala jednou z menších pružných a dynamických společností, zaměřených na realizaci nových progresivních technologií v oblasti efektivního a ekologicky nezávadného zpracování vedlejších
energetických produktů a druhotných surovin do formy stabilizovaných kompozitních
směsí nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. V rámci vlastního aplikovaného technického rozvoje se zaměřila na vývoj nových strojů a zařízení pro výrobu popílkových stabilizátů, zvýšená pozornost byla věnována zpracování popílků z fluidních kotlů. Fluidní popílky mají specifické vlastnosti a kladou na použité strojní
zařízení podstatně vyšší nároky než běžné druhy popílků. Rozhodujícím inovačním námětem bylo řešení přesného míchání a zvlhčování popílku a dalších
suchých složek s vodou, které umožnilo výrobu stabilizátu podle zadaných receptur tak, aby vyrobený stabilizát mohl být certifikován jako stavební polotovar
splňující řadu technických a ekologických požadavků.
Nejdůležitější součástí strojní sestavy je rychloběžný horizontální mixér pro kontinuální výrobu stabilizátu, který umožňuje zpracování klasických i fluidních
popílků. Výstupním materiálem může být stabilizát, optimálně vlhčený nebo i čerpatelný. Konstrukční řešení rychloběžných mixérů má charakter světové novosti, která spočívá v distribuci záměsové vody přes dutý hřídel do soustavy trysek. Od roku 2004 má firma zaveden certifikovaný systém managementu
jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001.
Mezi hlavní odběratele patří ČEZ, a.s. - Elektrárna Hodonín, Elektrárna Ledvice, Elektrárny Poříčí, dále pak Energetika Třinec a.s.,
Sokolovská uhelná a.s., Plzeňská teplárenská a.s., Dalkia CZ a.s. (dříve Moravskoslezské teplárny Olomouc), ENERGY a.s. Ústí n.L.,
Chemopetrol Litvínov, Hexion Speciality Chemicals, a.s., Hydrosystem project a.s., Slovenské energetické strojírny a.s.
Tlmače, Plzeňská energetika a.s a KLEMENT a.s., Spalovna tuhého komunálního odpadu Brno, a.s. (homogenizačně expediční
nádoba s míchadlem), MORAVOSTAV a.s. (míchací centrum stabilizátu v Teplárně Otrokovice).
MÍCHACÍ CENTRUM STABILIZÁTU ČEZ, A.S. ELEKTRÁRNA HODONÍN
Výstavba míchacího centra začala v prosinci
1995 a skončila v květnu 1996, vyšším dodavatelem
stavby byla firma STROJEXPORT TRADE PRAHA, dodavatelem technologické části a know-how firma
ECO-BUILDING BRNO, stavební části PS Hodonín.
Celkové investiční náklady se přiblížily 40,0 milionů korun, z toho dodávka technologie činila cca
23 milionů korun. Jedná se o univerzální míchací
centrum kompozitních směsí o součtovém výkonu
90 tun zpracované suché směsi fluidních popelů
za hodinu, které bylo dodavatelem koncipováno
a zrealizováno tak, aby splňovalo okamžité i perspektivní potřeby provozovatele.
Výroba kompozitní směsi ve formě optimálně
vlhčeného stabilizátu nebo čerpatelné koncentrované suspenze probíhá v kontinuálním technologickém procesu s možností nastavení různého výkonu zařízení a předepsané kvality (poměru
míšení popelů, konzistence, vlhkosti). Dodržování
Montáž nosné ocelové rámové konstrukce míchacího centra
Vážící a dávkovací elektronický systém suchých fluidních popílků
nastavených parametrů dvou zdvojených výrobních linek zabezpečuje instalované kontinuální
vážící zařízení, které s vysokou přesností sleduje
a reguluje hmotnost předmícháné suché směsi
filtrového a lóžového popela dávkované vážícím
zařízením do čtyř horizontálních rychloběžných
mixérů (1° homogenizace) opatřených systém tlakového dávkování záměsové vody.
Výstupní hrdla mixérů jsou přestavníkem dopravních cest propojena buďto s vyústěním výsypu optimálně zvlhčené stabilizované směsi na
dva sběrné pásové dopravníky zaústěnými do
dvou reverzních pásových dopravníků, kterými je
sypána volitelně do pravé či levé výsypky a dále
do přistavených velkokapacitních sklápěcích
automobilových souprav nebo druhou dopravní
trasou vedenou do čtyř spirálových dopravníků, jejichž výstupní hrdla jsou zaústěna do čtyř homogenizačně-expedičních nádob opatřených vertikálními míchadly (2° homogenizace).
Tyto nádoby jsou osazeny výpustnými nožovými šoupátkovými uzávěry se spojovacími plastovými potrubími vedenými jednak z uzávěrů
do odběrových míst čerpatelné koncentrované
suspenze, jednak potrubími do jímky oplachových
vod. V jímce oplachových vod je umístěno míchadlo
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Představujeme dodavatele pro
Teplárnu Hodonín - ECO Building BRNO
45
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
46
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Horizontální rychloběžný mixér FP 30 1 a 2, výrobní linky 1 (první stupeň míchání)
Homogenizačně expediční nádrže s míchadly (druhý stupeň míchání)
a sací koš s potrubím čerpadla, s výtlačným potrubím zapojeným přes trojcestný kohout buď do
kalolisu a přepadovým potrubím z kalolisu je pak
přivedeno do sběrné nádoby přečištěných oplachových vod. V této nádobě je osazeno čerpadlo,
které je napojeno potrubím do zásobníku záměsové vody a odtud je voda zpětně přiváděna do
03/2013
www.allforpower.cz
tlakového systému vlhčení na mixérech. V případě
potřeby lze homogenizační nádobu s míchadlem
vybavit automatickým dávkovačem sypkých i kapalných přísad.
Použitá univerzální dvoustupňová technologie míchání (československý patent č. 293848.
Způsob kontinuálního směšování a smáčení tuhých práškových až zrnitých materiálů s kapalinami a zařízení na provádění tohoto způsobu), dodaná firmou ECO-BUILDING BRNO formou „na klíč“,
je vhodná ke zpracování tuhých zbytků konvenčního nebo fluidního spalování uhlí a produktů odsiřování (VEP) a vyznačuje se tím, že se převážně
jedná o tyto základní technologické soubory:
Předmíchání vstupních komponent v suchém
stavu s max. velikostí zrna do 3,0 mm
Homogenizace předmíchané suché směsi
se záměsovou vodou v horizontálním rychloběžném mixéru (1° homogenizace) umožňující výrobu:
a) optimálně vlhčené směsi svlhkostí 15 až 35 %
b) čerpatelné koncentrované suspenze
s vlhkostí 45 až 65 %
Otočný spirálový dopravník, resp. spirálový
dopravník s přestavníkem dopravních cest
umožňující změnu toku materiálu v závislosti
na požadované vlhkosti, buďto přímo na expediční pásový dopravník nebo do homogenizačně expediční nádoby s míchadlem (2°
homogenizace) s možností částečné korekce
konzistence vyráběné suspenze.
V případě čerpatelné koncentrované suspenze lze uvažovat s expedicí k místu uložení či
spotřeby buď fekální autocisternou, autodomíchávačem nebo systém vysokotlaké trubní
dopravy.
(red)
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Každý z nás si zcela jistě uvědomuje, jaké následky s sebou nesou výbuchy hořlavých prachů v různých odvětvích průmyslu. Dochází nejen ke zničení
technologií nebo majetku, ale mnohdy i ke ztrátám na lidských životech. Nabízí se otázka: Lze těmto haváriím s katastrofálními následky zabránit?
Společnost RSBP proto nabídla společnosti ČEZ, a. s., Elektrárně Hodonín, resp. generálnímu dodavateli nově instalované linky na dopravu peletek,
pomocnou ruku při řešení komplexní protivýbuchové ochrany.
PROTIVÝBUCHOVÉ ZABEZPEČENÍ LINKY
Návrh protivýbuchové ochrany linky splňuje nejnovější požadavky ČR a EU
v oblasti protivýbuchové prevence. Na základě analýzy rizik nebezpečí výbuchu
v Elektrárně Hodonín, byla jako kritická vyhodnocena strojní zařízení:
dva zásobníky peletek (každý o objemu 5 m3),
dvě pneudopravy DN 125 ústící do kotle FK2,
filtrační jednotka o objemu zhruba 6 m3.
Každý ze zásobníků peletek byl vybaven autonomním automatickým
zabezpečovacím systémem protivýbuchové ochrany společnosti RSBP.
Jde o HRD systém, který splňuje požadavky směrnice ATEX a příslušné normy pro systémy na potlačení výbuchu. Aby nedošlo k přenosu výbuchu
z tohoto zásobníku dále do navazující technologie, byla na potrubí pneudopravy instalována HRD hasicí bariéra vyrobená naší společností, jež
zabrání přenosu plamene ze zásobníku. Tato HRD hasicí bariéra je instalována na pneudopravě každého zásobníku. Díky flexibilitě této
ochrany bylo možné skloubit potlačení a oddělení výbuchu každého zásobníku do jednoho automatického ochranného systému. Obsluha tak
může kontrolovat ochranu daného zásobníku pouze prostřednictvím příslušné řídicí jednotky ochrany HRD.
Dalším systémem protivýbuchové ochrany v rámci celkové koncepce je ochrana dvou pneudoprav DN 125, jež ústí ze zásobníků peletek
kotle FK2. Protože jde o specifickou a zároveň nejdůležitější část celkové
technologie peletek, musel byt zvolen ochranný systém, který se bude
vyznačovat rychlou akceschopností, jednoduchou obsluhou a především
odolností vůči vysokým teplotám a tlakům, jenž mohou vznikat právě ve
směru od kotle FK2. Na základě těchto skutečností společnost RSBP,
instalovala svůj ochranný systém na oddělení výbuchu pomocí rychlouzavíracích šoupátek, zabezpečující odolnost vůči tlakům až na hodnotu
1 MPa.
Posledním z chráněných zařízení nově instalované linky peletek je
filtrační jednotka. Tato jednotka slouží k odsávání prachových podílů
z prostoru zásobníků peletek č. 1 a 2. Vzhledem k umístění této filtrační
jednotky i konstrukčnímu provedení pláště byla filtrační jednotka v souladu s normami osazena zařízením na uvolnění výbuchu – výbuchovou
membránou. Jelikož umístění membrány přestavovalo riziko uvolnění plamene a tlaku do prostoru místnosti, byla výbuchová membrána osazena
Skupina obrázků 1 – Instalace rychlouzavíracího šoupátka DN 125 s detekcí na pneudopravě do kotle FK2.
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Protivýbuchová ochrana linky na
dopravu peletek ve společnosti ČEZ, a. s.,
Elektrárna Hodonín
47
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
48
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Skupina obrázků 2 – Instalace HRD systému na potlačení výbuchu na zásobníku peletek, včetně oddělení výbuchu
na výstupu z tohoto zásobníku.
která dokáží snížit účinky vznikajícího výbuchového tlaku na hodnotu nižší, než je hodnota vyžadovaná výrobci technologických zařízení. V praxi se
těmito systémy zabezpečují filtry, cyklóny, zásobníky, mlýny, drtiče, sušárny, mixéry, elevátory
a dopravníky apod. Aby se zabránilo zničení těchto technologií během exploze, je nutné instalovat
HRD systém, který zajistí efektivní potlačení výbuchu na požadovanou mez. Unikátní konstrukce
tohoto systému umožňuje obsluze volně se pohybovat okolo a provádět činnosti spojené s provozem kotle FK2, aniž by byla ohrožena na životě.
Z obrázků 2 je patrné nejen umístění, ale i jednotlivé komponenty ochranného systému HRD.
Skupina obrázků 3 – Instalace oddělení výbuchu HRD barierou na přívodním potrubí do filtru
potrubím pro odvod plamene a tlaku v případě výbuchu uvnitř filtru, jenž ústí ven do volného prostoru střechy skrz obvodovou zeď budovy. Aby se
výbuch nepřenesl zpět z filtrační jednotky do odsávaných zásobníků, byla na potrubí instalována
HRD hasicí bariéra naší společnosti, která rovněž
splňuje požadavky evropských norem.
Při instalaci jednotlivých prvků a systémů
ochrany byly brány v úvahu nejen výbuchové parametry dopravovaného a skladovaného materiálu, ale i konstrukce chráněných zařízení, jejich
tlaková odolnost i provozní podmínky v podobě
teploty, tlaku (přetlak, podtlak) apod.
Obrázek č. 1 vlevo (horní) představuje jeden
z nejefektivnějších ochranných systémů pro oddělení výbuchu. Na daném potrubí pneudopravy
DN 125 je před kotlem instalována speciální optická detekce určená pro instalaci do vysokých
teplot (až do 600°C). Tato detekce má za úkol
hlídat plamen či jiskry, které mohou vznikat v kotli
a postupovat pneudopravou. Po zadetekování
předává dané čidlo okamžitě v řádech milisekund elektrický impuls řídicí jednotce. Ta daný
signál vyhodnotí a neprodleně provede přenos
signálu do řídicího systému šoupátka. Zde dochází k rychlému uzavření samotného nože
šoupátka, což vede k uzavření pneudopravy
a zabránění přenosu plamene a tlaku do navazující technologie. V době aktivace tohoto systému ochrany souběžně provádí řídicí jednotka
přenos signálu pomocí programovatelných relé
výstupů do nadřazeného řídicího systému technologie, kde se neprodleně zastaví přívod peletek do pneudopravy a signalizuje aktivace na velínu či do EPS.
Na obrázku 2 je možné vidět instalaci ochranného systému RSBP, na potlačení výbuchu, a to
na vybraném zásobníku peletek – HRD systém.
Systém HRD na potlačení výbuchu splňuje přísná
kritéria a požadavky na konstrukci a funkčnost
dle legislativy ČR a EU. Díky tomu je zmíněná
ochrana jedním z nejefektivnějších zařízení,
Každý zásobník peletek je ve stropní části osazen
kombinovaným tlakovým detektorem, jenž snímá
jednotlivé provozní tlaky v době plnění, skladování,
vyprazdňování zásobníku, popř. při činnostech v rámci údržby. Před samotným uvedením tohoto systému
do aktivního režimu musí dojít k načtení těchto hodnot, které jsou pak vyhodnocovací jednotkou nejen
zaznamenávány, ale i vyhodnocovány ve spojitosti
s kalibrací spouštěcího tlaku tohoto systému.
Uvedené funkce zabezpečují ve spojitosti s tzv.
„kalibrací plovoucí nuly“ maximální úroveň integrity,
nastavení a prevence celkové ochrany vůči nežádoucím stavům na chráněném zařízení. Zaznamená-li detektor nárůst tlaku nad požadovanou – nastavenou mez, předá signál pomocí elektrického
impulzu v řádech milisekund do řídicí jednotky,
která daný signál vyhodnotí a neprodleně spustí
odblokování a následné spuštění HRD akčního
členu s hasivem. Jako hasivo je zde použita látka
FUREX (TROPOLAR FORTE), jako nosné médium
dusík. Po vpuštění hasiva dochází k chemické
O dodavateli:
Společnost RSBP spol. s.r.o., již 21 let poskytuje jako jedna z mála evropských společností široký
okruh ochranných produktů a služeb protipožární a protivýbuchové prevence. Protivýbuchová ochrana, resp. systémy chrání zařízení před výbuchem, služby odhalují a předcházejí možným vznikům
exploze. Firma navrhuje a komplexně řeší bezpečnost provozů a jednotlivých technologií z hlediska
protipožární a protivýbuchové prevence, analýzy rizik, engineeringu a vypracování dokumentace
podle ATEX 137. V průběhu let se společnost RSBP spol. s r.o., stala významným partnerem pro zákazníky nejen v Čechách a na Slovensku, ale také v Maďarsku, Polsku, Německu, na Ukrajině, v Litvě, Itálii, Španělsku, Turecku, USA a Austrálii, a to
nejen díky širokému portfoliu služeb a výrobků certifikovaných u notifikačních orgánů EU, ale především na základě přístupu k zákazníkům, kteří požadují profesionální přístup k řešení a řízení daného nebezpečí výbuchu.
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
49
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
reakci ve spojení s výbuchem a díky antikatalytickému efektu k potlačení
samotného výbuchu uvnitř chráněné nádoby. V době aktivace tohoto systému ochrany řídicí jednotka souběžně přenáší signál pomocí programovatelných relé výstupů do nadřazeného – řídicího systému technologie,
kde se neprodleně zastaví přívod peletek do pneudopravy a signalizuje aktivace na velínu či do EPS.
V rámci linky na dopravu peletek proběhla také instalace nové filtrační
jednotky umístěné v nejvyšším podlaží kotelny v prostoru dopravních pásů,
u obvodové zdi budovy. Předmětem tohoto odsávání je odvedení prachových podílů z prostoru zásobníků peletek v době plnění. Na základě provozních a konstrukčních parametrů byla zvolena konstrukčně jednoduchá a vysoce účinná ochrana filtrační jednotky uvolněním výbuchu – pomocí
výbuchové membrány umístěné na nádobě filtru a oddělením výbuchu HRD
protiplamennou bariérou na přívodním potrubí. Pod výsypkou filtru je instalován rotační podavač – viz obrázky 3.
Řešení oddělení výbuchu pomocí HRD protiplamenné bariéry je principiálně shodné s řešením u zásobníků peletek. I zde ochranný systém sestává
z tlakového detektoru s vyhodnocovací jednotkou, jež definuje nárůst tlaku
nad požadovanou nastavenou hranicí, a to uvnitř filtrační jednotky. V případě
výbuchu uvnitř filtru dochází k rychlému nárůstu tlaku, což má za následek
nejen protržení instalované výbuchové membrány, ale následně pak i spuštění akčního prvku HRD protiplamenné bariéry umístěné na přívodním odsávacím potrubí. To zajistí uvolnění výbuchu membránou do prostoru střechy
a zabrání přenesení plamene zpět do zásobníků peletek.
ŠPIČKOVÁ PREVENCE
Elektrárna Hodonín, díky instalaci těchto zmíněných zabezpečení a celkovou bezpečnostní koncepcí splňuje nejnáročnější legislativní požadavky
ČR a EU vůči problematice výbuchu. Jednoduchá instalace a obsluha, vysoká
účinnost a především certifikace u notifikačních orgánů EU, kterými se tyto
automatické ochranné systémy společnosti RSBP, vyznačují, vytvářejí ve spojení s přijatými konkrétními organizačními opatřeními z Elektrárny Hodonín,
resp. z její nově instalované linky na dopravu a dávkování peletek, provoz
s vysokou integritou bezpečnosti, jenž je komplexně zabezpečen vůči výbuchu
a splňuje i požadované vysoké bezpečnostní standardy společnosti ČEZ. Společnost je tak právem jednou z mála evropských společností, jež garantují
tak vysoký stupeň prevence proti výbuchu.
doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., ředitel společnosti,
Ing. Miloš Pešák, Ph.D., obchodní zástupce společnosti,
RSBP spol. s r.o.
Explosion protection of the pellet conveyance line in ČEZ, a. s.,
Hodonín Power Plant
Each one of us fully realises the consequences of explosions of
combustible dust in various sectors of industry. Not only does this result
in the destruction of technology or property, but often also in the loss of
human lives. The question is: Can these accidents with disastrous
consequences be prevented? The company RSBP therefore offered ČEZ, a. s.,
Hodonín Power Plant, resp. the general contractor of the newly installed
pellet conveyor line a helping hand in a comprehensive explosion
protection solution.
Противовзрывная защита линии транспортировки в компании ЧЕЗ,
электростанция Годонин
Каждый из нас понимает, какие последствия несут с собой взрывы
горючих веществ в различных отраслях промышленности. Это приводит
не только к уничтожению технологий, оборудования, но часто уносит и
человеческие жизни. Возникает вопрос: можно ли избежать аварий с
катастрофическими последствиями? Поэтому компания RSBP предложила
АО ЧЕЗ, электростанции Годонин, т.е. генеральному подрядчику новой
инсталированной линии транспортировки помощь в решении
комплексной задачи противовзрывной защиты.
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
50
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Konverze palivové základny
v elektrárně Hodonín
Elektrárna Hodonín provozovala v roce 2008 dva fluidní kotle, postavené v devadesátých letech firmou
Austrian Energy & Environment z Grazu. V tomto článku se vracíme do roku 2008 a uvádíme některá fakta.
Pozn. Nástupcem firmy AE&E je Bilfinger
Babcock CZ s.r.o.
Palivo, pro které byly kotle navrženy, byl lignit
těžený v místních dolech (tab. 2).
Vzhledem k relativně vysokým provozním nákladům (v porovnání s ostatními zdroji) na výrobu
způsobených cenou paliva prověřoval ČEZ možnosti jeho náhrady jednak uhlím z jiných zdrojů a jednak spalováním alternativních paliv. Po úspěšném
absolvování palivových zkoušek a ověření schopností kotlů spalovat i jiné, než původně projektované uhlí, rozhodl ČEZ zmodernizovat kotel č. 2.
Cílem modernizace bylo provedení takových
úprav, aby zařízení, tedy kotel včetně příslušenství dopravy paliva, bylo možno provozovat na
projektované parametry v automatickém provozu,
Pohled ze střechy hodonínské teplárny
Skládka biomasy
při spoluspalování biomasy až do 60% tepelného příkonu paliva. A to v jakémkoliv poměru
s uhlím. Specifikace spalované biomasy (dřevní
štěpky), tab. 3.
Naše společnost, která byla v té době součástí
firmy AE&E, se zúčastnila výběrového řízení na dodávku celého zařízení, ve kterém následně zvítězila.
Smlouva byla s mírným zpožděním proti původním
předpokladům podepsána 7. dubna 2008 s plánovaným předáním díla zákazníkovi 30. listopadu
2008, tedy za necelých osm měsíců. Projekt byl
členěn do tří částí – provozních souborů:
PS1 - Venkovní skládka biomasy
PS2 - Skladování biomasy v kotelně
PS3 - Vnitřní doprava biomasy v kotelně do
kotle č. 2
03/2013
www.allforpower.cz
Pohled na teplárnu v Hodoníně
Parametr
Parní výkon kotle
Tlak přehřáté páry
Teplota přehřáté páry
Teplota napájecí vody
Tepelný výkon kotle
Jmenovité parametry kotle:
Hodnota
170
9,6
510
145
132,5
Jednotka
t/h
MPa
°C
°C
MWt
Parametr / podíl v palivu
Výhřevnost (Qr)
Voda (Wtr)
Popel (Ar)
Síra (Sr)
Uhlík (Cr)
Vodík (Hr)
Dusík (Nr)
Kyslík (Or)
Hodnota (min – max)
7,5 – 11,0
40,5 – 47,5
12,0 – 18,0
0,6 – 1,0
26,0 – 28,0
2,0 – 2,5
0,3 – 0,4
10,0 – 11,0
Jednotka
MJ/kg
%
%
%
%
%
%
%
Tab. 1
Tab. 2
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Svodka a turniket
vyhrnovací šnek - Luisa
Schéma PS1- Skladování biomasy v kotelně a PS3 - Vnitřní doprava biomasy v kotelně
Všechny provozní soubory obsahovaly příslušnou
elektrickou část ařídicí systém. Součástí dodávky provozních souborů 1 a 2 bylo i doplnění stávajícího systému řízení kotle včetně úpravy (doprogramování)
software a vytvoření nových obrazovek operátorů.
Tab. 3
Hlavním rozsahem provozního souboru č. 1
bylo vybudování kryté násypky biomasy a systému
šnekových dopravníků, přemisťujících štěpku přivezenou kamiony na stávající systém dopravních
pásu uhelné dopravy. Plocha násypky je cca 50 m2
Parametr / podíl v palivu
Hodnota (min – max)
Jednotka
Výhřevnost (Qr)
6,0 – 18,0
MJ/kg
Voda (Wtr)
10,0 – 50,0
%
Popel (Ar)
1,0 – 3,0
%
Síra (Sr)
0,1 – 0,4
%
Chlór ( Clr)
0 – 0,2
%
Sypná měrná hmotnost
200 – 550
Kg/m3
51
a s vymezený přihrnovací prostor má cca 140 m2.
Důležitou součástí tohoto souboru je i dodávka
obchodní a bilanční váhy, s přesností měření do
1 %, sloužící k vykazování spotřeby biomasy dle
požadavků legislativy.
Druhý provozní soubor se zabýval úpravami
palivového hospodářství v samotné kotelně, kam
je biomasa dopravena stávajícími uhelnými trasami. Hlavními aktivitami bylo vybourání dvou stávajících betonových zásobníků na uhlí. Do uvolněného prostoru byly umístěny dva nové ocelové
provozní zásobníky na štěpku o objemu 180 m3.
Jejich kapacita byla navržena na dvě hodiny provozu kotle při nejhorší možně kombinaci paliv při
maximální spotřebě biomasy o nejhorším měrné
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
52
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
DIMENZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH TRAS
Trasa
Palivo
Výkon [t/h]
Měrná hmotnost [kg/m3]
Dopravovaný objem [m3/h]
Násypka na skládce
Biomasa
100
min. 250
max. 400
Dopravník na skládce
Biomasa
100
min. 250
max. 400
Provozní zásobník - Luisa
Biomasa
27
min. 250
max. 108
Luisa-turniket-svodka
Směs
41
min. 323
max. 127
Tab. 4
šnekových dopravníků, a to zejména na vstupu
biomasy do systému (přijímací stanice) a na výstupu z provozních zásobníků. Zvýšená abraze,
způsobená špatnou kvalitou dodávané štěpky
s vysokým obsahem abrazivních příměsí a nevyhovující granulometrií (příliš velký obsah jemné
frakce), si vynutil konstrukční úpravy dopravníků
a nahrazení původně použitého materiálu v kritických částech materiálem Hardox. Nízká kvalita
PS1 - Venkovní skládka biomasy
hmotnosti 300 kg/m3. Stěny zásobníků se mírně
zužují směrem nahoru, aby se zabránilo pěchování
a klenbování materiálu. Dna zásobníků jsou vybavena vyhrnovacím zařízením „Push-floor“ a vyhrnovacím šnekovým dopravníkem (tab. 4).
Poslední provozní soubor zahrnuje dopravu
biomasy z provozních zásobníků do kotle. Jedná
se o dvě nové samostatné trasy, tvořené šnekovými dopravníky, dopravující biomasu na stávající dopravníky Luisa po levé a pravé straně kotle,
kde se biomasa míchá s uhlím a je dále společně
dopravována přes turniket svodkami do sifonu
kotle. Součástí tohoto souboru byla i výměna
stávajících rotačních podavačů paliva ve svodkách do sifonu, vč. řešení celého uzlu svodka/rotační podavač/svodka do sifonu.
Realizace, která byla zahájena v dubnu
2008, byla od začátku negativně ovlivněna zpožděním podpisu smlouvy a kratším, než původně
plánovaným harmonogramem. Vzhledem ke zpoždění dodávek některých komponentů, zejména
šnekových dopravníků, došlo ke kumulaci prací na
konci plánovaného harmonogramu. Tímto faktem
byla zkrácena doba potřebná pro studené zkoušky
a ladění systému. Dalším limitujícím faktorem byla
nutnost zakomponovat nová zařízení do stávajících technologií, což bylo zejména náročné v případě modifikací stávajících algoritmů řídicího systému a vzájemného vyladění různých provozních
stavů pro provoz v automatické regulaci.
Přes všechny výše uvedené obtíže se podařilo
dílo dokončit a po úspěšném ověření všech garantovaných provozních parametrů zákazníkovi předat s minimálním zpožděním 15. prosince 2008.
V následujícím období záručního provozu jsme se
soustředili na dvě hlavní oblasti.
Mimo běžného odstraňování vad v záruční
době jsme se zabývali zvýšeným opotřebováním
dodávané biomasy později přiměla zákazníka
rovněž k instalaci dodatečného třídiče štěpky a ke
změně logistiky dodávání biomasy.
Druhou oblastí, které jsme se v záruční době
věnovali, bylo zvýšení poměru spalované biomasy
k uhlí z původně garantovaných a dosažených 60
% tepelného příkonu v palivu.
Po sérii provozních zkoušek, testů, úprav zařízení a modifikací algoritmů řízení provozu kotle
se nám podařilo zajistit, že kotel č. 2 je schopen
spalovat biomasu (lesní štěpku) bez příměsi uhlí
na 100 % projektovaného výkonu v automatickém
provozu. Tento fakt byl oběma stranami potvrzen,
po úspěšným provedením spalovacích zkoušek,
25. března 2009.
Michal Enžl,
ředitel Engineering a Servis,
Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
Conversion of the fuel base at the Hodonín Power Plant
Hodonín Power Plant operated two fluidized bed boilers in 2008 built in the 1990s by Austrian Energy & Environment in Graz. In this article, we return
to 2008 and state some facts.
Конверсия топливной базы на электростанции Годонин
Электростанция Годонин эксплуатировала в 2008 году два флюидных котла, поставленных в девяностые годы фирмой "Austrian Energy & Environment"
. В статье мы возвращаемся к 2008 году и приводим некоторые факты.
03/2013
www.allforpower.cz
VVER 2013
International Conference
Experience and Perspectives after Fukushima
11 – 13 November 2013
Prague, Czech Republic
www.vver2013.com
Organizers:
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
54
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Ventilátory pro fluidní kotle
teplárny v Hodoníně
V roce 2010 byla firma ZVVZ MACHINERY, a.s., oslovena k vypracování technické a cenové informace týkající se dodávky, případně repase dvou kusů
ventilátorů APJC 2000 pro fluidní kotle 1 a 2 v Elektrárně Hodonín společnosti ČEZ, a.s. V článku je popsán průběh této repase.
Specialisty firmy ZVVZ MACHINERY, a.s., byla
zpracována nabídka ve třech variantách, tj. repase
stávajícího ventilátoru, nový ventilátor a ventilátor
s kombinací materiálu třídy 11 a tř. 17. V rámci rekonstrukce v Teplárně Hodonín se v roce 2012 dodával nový ventilátor APJC 2000 pro fluidní kotel
č. 1 v provedení z materiálu třídy 11 a byly provedeny revize a drobné opravy na zařízení elektroodlučovače. Obdobný proces proběhl i v roce 2013.
Byly použity ventilátory stejného typu. Byla zachována stavební část, ale vnitřní části ventilátoru,
diagnostika a řízení jsou moderní, provozně i funkčně odzkoušené díly. Pro snadnější a rychlejší provádění revizí a oprav byly přidány ke každému ventilátoru dvě obslužné plošiny. Pro realizaci komplexní
výměny ventilátorů je zapotřebí dosti náročný
časový prostor. Jen samotná výroba ventilátoru probíhá 6 až 7 měsíců, ale pouze za předpokladu, že
se podaří zajistit včas potřebné subdodávky, jako
jsou např. odlitky, výkovky a spojky. Vlastní demontáž ventilátoru a montáž nového trvá kolem
8 týdnů. Následně proběhne individuální vyzkoušení a zkušební provoz. Po úspěšném zkušebním provozu je ventilátor předán uživateli k provozu. V současné době se společnost ZVVZ MACHINERY, a.s.,
podílí na komplexní obnově Elektrárny Prunéřov,
kde firma dodává pro blok C, D a E elektrostatické odlučovače, kouřovody, klapky, ventilátory
vzduchové, recirkulační a kouřové.
Pohled na ventilátor
Snímek z prací na ventilátoru v teplárně v Hodoníně
Rudolf Blažek,
ZVVZ MACHINERY, a.s.
Snímek z teplárny v Hodoníně
Historická spolupráce
Před 18 lety v rámci celého projektu rekonstrukce bloků K1 a K2 v teplárně v Hodoníně byly dodány elektrické odlučovače, kouřovody a ventilátory.
Během celého provozu byly prováděny revize a opravy, vždy v úzké spolupráci se specialisty elektrárny. U ventilátorů se každé dva roky provede
výměna oběžného kola za náhradní. U stávajícího se provede revize a repase přímo v závodě ZVVZ MACHINERY, a.s., v Milevsku. Poté je předáno do
skladu elektrárny v Hodoníně jako rezervní zařízení.
Fans for fluidized bed boilers in the Hodonín Heating Plant
In 2010, ZVVZ MACHINERY, a.s. was addressed with a request for the preparation of a technical and price offer for the supply or, if applicable,
refurbishment of two APJC 2000 fans for fluidized bed boilers 1 and 2 in the Hodonín Power Plant, owned by ČEZ, a.s. The article describes this
refurbishment step by step.
Вентиляторы для флюидных котлов теплостанции в Годонине
В 2010 году на фирму « ZVVZ MACHINERY» обратились с предложением подготовить техническую и ценовую информацию, касающуюся поставки или
возможной реконструкции двух ветниляторов APJC 2000 для флюидных котлов (№ 1 и №2) на электростанции Годонин компании «ЧЕЗ». В статье
описан процесс этой реконструкции.
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
• Axiálních a radiálních ventilátorů
• Klapek a uzávěrů
• Tlakových nádob
• Prvků stacionární pneudopravy
• Komponentů pro jaderné elektrárny
• Ocelových konstrukcí, kouřovodů,
kanálů a potrubí
• Hliníkových přepravníků a ISO kontejnerů
ZVVZ MACHINERY, a.s. | SAŽINOVA 888, 399 01 MILEVSKO | ČESKÁ REPUBLIKA
E-MAIL: [email protected] | WEB: www.zvvz.cz
20 LET EXISTENCE
FIRMY NA TRHU
IZO spol. s r.o.
691 08 Bořetice 505
tel./fax: +420 519 430 293
e-mail: [email protected], www.izo.cz
• předizolované potrubní systémy v rozsahu teplot
-200 °C do +148 °C a -200 °C do +300 °C
• zateplovací desky a panely
v základním provedení o síle od 20 do 100 mm
(zařazené v programu ZELENÁ ÚSPORÁM)
• nadokenní roletové překlady
• meziokenní izolační vložky (MIV IZO)
• výrobky dle požadavku odběratele
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Vlastní vývoj a výroba
55
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
56
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Dodávky Kompaflex – D.M.M. potrubné
elementy spol. s r.o.
Prvé dodávky potrubných elementov pre Elektráreň Hodonín siahajú do 90tych rokov minulého storočia. Presnejšie do roku 1995, kedy sme v spolupráci
s firmami ŠKODA PRAHA a.s. a ČEZ a.s. začali dodávať prvé tkaninové kompenzátory do Elektrárne Hodonín. Boli to kompenzátory, ktoré aj v súčasnosti
vyrábame a dodávame v rôznych intervaloch v závislosti od ich opotrebovania.
Ako príklad môžeme uviesť tkaninový kompenzátor typ B1.0 v rozmeroch 7 920 × 3 520 mm
(obr. 1). Tento kompenzátor je uchytený na potrubie pomocou prítlačných líšt a spojovacieho materiálu. Svojou veľkosťou patrí v tomto prevedení
medzi najväčšie nami dodané kompenzátory pre
elektráreň Hodonín. V prírubách po svojom obvode
má 230 otvorov pre uchytenie pomocou skrutiek.
To znamená, že na uchytenie kompenzátora sa použilo celkom 460 skrutiek. Aby sme kompenzátor
vedeli zabudovať na svoje miesto, bol vyrobený ako
do U-tvarovaný otvorený pás a následné uzatvorenie kompenzátora bolo vykonané naším šéfmontérom priamo na mieste inštalácie v elektrárni.
Okrem materiálových dodávok teda vykonávame
aj montáž, príp. montážny dozor pre nami dodávané tkaninové kompenzátory.
Tkaninový kompenzátor typ B 1.0, DN 389 mm
Obr. 1 – Tkaninový kompenzátor typ B1.0 v rozmeroch
7 920 × 3 520 mm
Obr. 2 – Viacvrstvové tkaninové pásy
03/2013
www.allforpower.cz
Obr. 4 – LISEGA pružinové a konštantné závesy
Jediný výrobca tkaninových kompenzátorov na Slovensku
a výhradný zastúpca firiem pre Českú a Slovenskú republiku.
Sídlo firmy / Head quarters
Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
Lenardova 6
851 01 Bratislava 5
Slovensko / Slovakia
Tel.:
+421 31 569 2201, 569 1133
+421 31 569 1134, 569 1135
Fax:
+421 31 569 2434
e-mail: [email protected]flex-dmm.sk
web: www.kompaflex-dmm.sk
Prevádzka a poštová adresa / Factory and Post Adress
Kompaflex-D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
Eliášovce 6
930 38 Nový Život
Slovensko / Slovakia
www.kompaflex-dmm.sk
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
58
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
HISTÓRIA (CHRONOLÓGIA) DODÁVOK KOMPENZÁTOROV PRE HODONÍN:
1) Dodávka pre ŠKODA PRAHA
27. 01. 1995 . . . . . .1. dopyt zo ŠKODA PRAHA, kompenzátory pre 2. ťah + cyklóny, celkom 10 ks
14. 02. 1995 . . . . . .naša 1. ponuka na dodávku kompenzátorov (10 ks)
09. 11. 1995 . . . . . .podpísaná Zmluva o dielo na výrobu, dodávku + šéfmontáž 10 ks, naša
zákazka č. 95070033, dodanie pre FK1 do 31. 10. 1995, pre FK2 do 30. 06. 1996
rok 1996 až 1998 = kompletácia, skúšobná prevádzka, dodávka rôznych malých
kompenzátorov pre vzduchovody/spalinovody pre ŠKODA PRAHA
2) Dodávka pre Austrian Energy Environment
december 1997 . . .prvý kontakt s Austrian Energy Environment SGP/WAAGNER-BIRO Graz, Rakúsko
15. 12. 1997 . . . . . .1. objednávka od AEE na 2 ks kompenzátory pre vzduchovody
26. 02. 1998 . . . . . .2. Objednávka od AEE na 2 ks kompenzátory pre zvodky popola
06. 10. 1998 . . . . . .1. dopyt z ČEZ a.s., o.j. Elektrárna Hodonín + naša ponuka
17. 11. 1998 . . . . . .1. dodávka pre ČEZ, celkom 26 ks/1 sada pre jeden kotol
1998 až 1999 . . . . .dodávka rôznych kompenzátorov ako ND pre vzduchovody/spalinovody
pre ŠKODA PRAHA a pre ČEZ
20. 01. 1999 . . . . . .dopyt/ponuka/objednávka od WAAGNER BIRO AG Wien na dodávku
kompenzátorov/ND pre zvodky popola a vápenca
3) Dodávka pre ČEZ
08. 03. 2004 . . . . . .dopyt od ČEZ na sadu/kotol FK1, celkom 32 ks
07. 04. 2004 . . . . . .zmluva na výrobu, dodávku a montáž 26 ks
02. 06. 2004 . . . . . .expedícia
24. 08. – 13. 09. 2004.........montáž dodaných kompenzátorov
05. 11. 2004 . . . . . .dopyt/rokovanie v Hodoníne, výmena kompenzátorov FK2 v roku 2005
4) Dodávka pre ČEZ
05. 11. 2004 . . . . . .dopyt/rokovanie v Hodoníne, výmena kompenzátorov FK2 v roku 2005
07. 01. 2005 . . . . . .dopyt od ČEZ a.s. Praha
11. 01. 2005 . . . . . .naša ponuka na výrobu, dodávku, demontáž starých + montáž nových
kompenzátorov, celkom 37 ks
04. 03. 2005 . . . . . .podpis Zmluvy o dielo (37 ks)
15. 04. 2005 . . . . . .expedícia, celkom 6 paliet, brutto spolu 1 420 kg
25. 07. – 30. 08. 2005........demontáž/montáž
Obr. 3 – Viacvrstvové tkaninové pásy - typ C 2i.1,
DN 3 484 x 4 099 mm
5) Dodávka pre ČEZ
2005 . . . . . . . . . . . .ČEZ a.s. vykonal internetovú aukciu a vybral spoločnosť GMS-Most ako
dodávateľa kompenzátorov pre svoje elektrárne v ČR
2006 až 2012 . . . . .priebežné dodávky rôznych kompenzátorov ako ND pre EHO, ktoré
objednávala GMS-Most
07. 03. 2012 . . . . . .dopyt z ČEZ a.s. Praha, ND (12 ks), komplet = kompenzátory + spoj. materiál
05. 04. 2012 . . . . . .naša ponuka pre GO FK1 v EHO
16. 04. 2012 . . . . . .objednávka z ČEZ
28. 05. 2012 . . . . . .expedícia, celkom 12 paliet, brutto 2 041 kg
6) Dodávka pre Energetické opravny, Prunéřov
19. 04. 2012 . . . . . .Energetické opravny, Prunéřov – dopyt na demontáž / montáž
26. 04. 2012 . . . . . .naša ponuka
03. 07. 2012 . . . . . .objednávka
06. 08. - 07. 09. 2012.......demontáž/montáž
7) Dodávka pre ČEZ
07.03. 2013 . . . . . .dopyt z ČEZ, Hodonín, ND (14 ks), komplet = kompenzátory + spoj. materiál
08. 03. 2013 . . . . . .naša ponuka pre GO FK2 v EHO
29. 03. 2013 . . . . . .objednávka z ČEZ
22. 05. 2013 . . . . . .expedícia, celkom 7 paliet, brutto 1 464 kg
8) Dodávka pre Energetické opravny, Prunéřov
07. 02. 2013 . . . . . .Energetické opravny, Prunéřov – dopyt na demontáž/montáž
25. 02. 2013 . . . . . .naša ponuka
03. 04. 2013 . . . . . .objednávka
22. 05. - 20. 06. 2013.......demontáž/montáž
03/2013
www.allforpower.cz
| Energetické investiční celky | Energy investment units | Энергетические инвестиционные комплексы |
Tkaninový kompenzátor typ B 1.0, DN 2 000 mm
Tkaninový kompenzátor typ C 2i.1, DN 2 589 x 4 995 mm
Sú dodané aj rôzne menšie kompenzátory,
ktoré nevyžadujú našu asistenciu a zaškolení pracovníci elektrárne ich vedia namontovať bez našej
účasti. Pri zložitejších prevedeniach ako sú viacvrstvové „tkaninové pásy“ (obr. 2 a 3), ktoré vyžadujú
špeciálnu montáž, preberáme záruku za funkčnosť
kompenzátora len v prípade našej montáže. Tieto
kompenzátory musia byť okrem uchytenia na potrubie na mieste inštalácie aj spojené (uzatvárané).
Každá vrstva kompenzátora/každá tkanina musí
byť spojená samostatne. Niektoré druhy tkanín sa
lepia, iné sa zošívajú. Sú aj také druhy tkanín, ktoré
je potrebné sceliť zváraním, resp. zažehliť.
Kompenzátory pre Elektráreň Hodonín vo veľkej miere dodávame na sklad. Výhodou tohto spôsobu dodávok je, že na sklade je k dispozícii náhradný kus, ktorý sa v prípade poruchy rýchlo
namontuje. Každý kompenzátor je identifikovaný
svojím označením. Pre zadanie do výroby stačí
zadať označenie kompenzátora, na základe ktorého v našom systéme evidujeme presné rozmery, zloženie a prevedenie. Kompenzátory dodávané pre elektráreň Hodonín sú výsledkom
dlhodobého vývoja a sú optimalizované tak, aby
boli odolné voči prevádzkovým parametrom a
environmentálnym vplyvom a aby vyhoveli po
každej stránke. Pri poslednej odstávke elektrárne
sme vymenili celkom 12 kompenzátorov rôznych
prevedení a priemerov.
Spolupráca v oblasti dodávok pre Elektráreň
Hodonín sa rozšírila aj na oblasti potrubných elementov ako sú potrubné uloženia a kovové kompenzátory. V prípade potrubných uložení zastupujeme na území Českej a Slovenskej republiky
spoločnosť LISEGA SE Nemecko a v oblasti kovových kompenzátorov zastupujeme spoločnosť
Kompaflex AG Švajčiarsko. Pre Elektráreň Hodonín
sme dodávali LISEGA pružinové a konštantné závesy (obr. 4).
V súčasnosti dodávame potrubné elementy
aj pre ďalšie elektrárne v ČR - Ledvice, Počerady, Prunéřov či Dětmarovice. Veríme, že vzájomná spolupráca sa bude v budúcnosti naďalej
rozvíjať a zostaneme spoľahlivým dodávateľom
a partnerom v oblasti dodávok potrubných elementov.
Ing. Peter Farkas,
Ing. Juraj Szabo,
Kompaflex - D.M.M. potrubné
elementy spol. s r.o.
Deliveries from Kompaflex – D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
The first deliveries of pipe elements manufactured by us or by other producers for the Hodonín Power Plant date back to the 1990s. More specifically,
they were carried out in 1995, when we started delivering textile compensators to the Hodonín Power Plant in cooperation with ŠKODA PRAHA a.s.
and ČEZ a.s. We manufacture and supply these compensators in different intervals depending on their wear until today. After all, nothing lasts forever
and sometimes even fabric compensators need to be replaced.
Поставки Kompaflex – D.M.M. трубопроводные элементы
Первые поставки нами произведенных или поставляемых трубопроводных элементов для электростанции Годонин относятся еще к 90-м годам
прошлого века. Точнее, это был 1995 год, когда мы в сотрудничестве с компаниями «Шкода Прага» и «ЧЕЗ» начали поставки первых тканевых
компенсаторов для электростанции Годонин. Это были компенсаторы, которые мы до сих пор производим и поставляем с различными
интервалами в зависимости от износа. Ничто не бывает вечным. Так и тканевые компенсаторы время от времени должны быть заменены.
03/2013
www.allforpower.cz
Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín
Tkaninový kompenzátor typ B 1.0, DN 389 mm
59
Download

Generální oprava fluidního kotle Elektrárny Hodonín