TEPLOVODNÍ
KRBOVÉ VLOŽKY
HOT-WATER
FIREPLACE INSERTS
w w w . h a k r. c z
All for Power of Fire!
HAKR B 101 V21
7–11,5 kW
7–10 kW
14–21 kW
Účinnost
Efficiency
HAKR B 102 V15
5–8 kW
5–8 kW
varianty / variants
varianty / variants
HAKR B 101 V10
HAKR B 102 V10
HAKR B 101 V15
HAKR B 102 V21
Ochlazovací smyčka
Čidlo tlaku a teploty
Teplá a studená voda
Cooling loop
Temperature and pressure sensor
Hot and cold water
10–16 kW
2×
2
78 %
HAKR B 103 V15
5–8 kW
5–8 kW
10–16 kW
HAKR B 104 V10
4–7 kW
3–7 kW
varianty / variants
varianty / variants
HAKR B 103 V10
HAKR B 104 V15
HAKR B 103 V21
HAKR B 104 V21
7–14 kW
Teplovodní výměník / Hot water heat exchanger
100 mm
3
HAKR A 101 V
HAKR A 103 V
10–16,5 kW
5–9 kW
5–8 kW
10–16,5 kW
5–9 kW
100 mm
5–8 kW
100 mm
HAKR A 105 V
10–16,5 kW
5–9 kW
5–8 kW
100 mm
4
Objem vody v krbové vložce
Volume of water in fireplace insert
22 l
HAKR A 301 V
HAKR A 303 V
10–16,5 kW
5–9 kW
5–8 kW
10–16,5 kW
5–9 kW
100 mm
5–8 kW
100 mm
HAKR A 305 V
10–16,5 kW
5–9 kW
5–8 kW
100 mm
5
HAKR A 1103 V
HAKR A 1107 V
16–28 kW
8–16 kW
8–16 kW
8–12 kW
8–12 kW
16–28 kW
100 mm
100 mm
80 mm
HAKR A 1108 V
8–16 kW
8–12 kW
16–28 kW
100 mm
Objem vody v krbové vložce
Volume of water in fireplace insert
60 l
80 mm
6
HAKR A 1303 V
16–28 kW
8–16 kW
8–12 kW
100 mm
HAKR A 1308 V
8–16 kW
8–12 kW
16–28 kW
100 mm
80 mm
7
HAKR A 1307 V
8–16 kW
8–12 kW
16–28 kW
100 mm
80 mm
Schéma zapojení teplovodní vložky řady B
An example scheme of connecting fireplace insert model line B
7
16
17
14A
9
6
5
2
6
8
14B
1
6
10
4
12
3
13 12
11
1 Teplovodní výměník / Heat exchanger
2Výstup teplé vody (stoupačka) /
Hot water outlet (ascending pipe)
3Oběhové čerpadlo výměníku /
Exchanger circulation pump
4 Zpětná klapka výměníku (pokud je krbová
vložka zapojena v kombinaci s dalšími
topidly) / The exchanger backflow valve
should be used in case the fireplace insert is
connected in combination with other heaters
8
5 Pojistný ventil, max. 1,8 bar / Safety valve max. 1.8 bars
6 Odpad / Drainage of the waste piping
7 Uzavřená expanzní nádoba / Closed expansion tank
8Soustava topných těles – radiátorů /
Heating system – radiators
9 Hlavní vedení teplé vody / Main hot water piping
10Zpětné vedení studené vody (zpátečka) /
Reverse cold water piping (reverse)
11 Trojcestný ventil / Three-way valve
12 Kulový ventil / Ball valve
13 Filtr / Filter
14ABezpečnostní ventil s teplotním čidlem /
Safety valve with heat sensor
14BTeplotní čidlo k bezpečnostnímu ventilu /
Heat sensor for the safety valve
15 Ochlazovací smyčka / External cooling heat exchanger
16 Vodovod / Water pipeline
17 Odvzdušňovací ventil / Bleeding valve
15
Schéma zapojení teplovodní vložky řady A 100
An example scheme of connecting fireplace insert model line A 100
7
17
9
5
6
8
2
10
1
4
12
3
13 12
11
9
Schéma zapojení teplovodní vložky řady A 1000
An example scheme of connecting fireplace insert model line A 1000
7
17
9
5
2
14A
14B
6
8
10
15
6
4
12
3
13 12
11
1 Teplovodní výměník / Heat exchanger
2Výstup teplé vody (stoupačka) /
Hot water outlet (ascending pipe)
3Oběhové čerpadlo výměníku /
Exchanger circulation pump
4 Zpětná klapka výměníku (pokud je krbová
vložka zapojena v kombinaci s dalšími
topidly) / The exchanger backflow valve
should be used in case the fireplace insert is
connected in combination with other heaters
10
5 Pojistný ventil, max. 1,8 bar / Safety valve max. 1.8 bars
6 Odpad / Drainage of the waste piping
7 Uzavřená expanzní nádoba / Closed expansion tank
8Soustava topných těles – radiátorů /
Heating system – radiators
9 Hlavní vedení teplé vody / Main hot water piping
10Zpětné vedení studené vody (zpátečka) /
Reverse cold water piping (reverse)
11 Trojcestný ventil / Three-way valve
12 Kulový ventil / Ball valve
13 Filtr / Filter
14ABezpečnostní ventil s teplotním čidlem /
Safety valve with heat sensor
14BTeplotní čidlo k bezpečnostnímu ventilu /
Heat sensor for the safety valve
15 Ochlazovací smyčka / External cooling heat exchanger
16 Vodovod / Water pipeline
17 Odvzdušňovací ventil / Bleeding valve
1
Typ
Type
Směr
otvírání
dveří
Účinnost
[%]
Direction
Efficiency
of the door
[%]
opening
Jmenovitý Výkon
výkon
vzduch
[ kW ]
[ kW ]
Nominal
output
[ kW ]
Output
air
[ kW ]
Výkon
voda
[ kW ]
Spotřeba
paliva
[ kg / h ]
Output
Fuel
water consumption
[ kW ]
[ kg / h ]
Druh
spalování
Vytápěný
Hmotnost Šířka
prostor
[ kg ]
[ mm ]
[ m3 ]
Burning
type
Heated
space
[ m3 ]
Weight
[ kg ]
Šířka
Výška
Hloubka Průměr
Výška Hloubka
prosklení prosklení prosklení kouřovodu
[ mm ] [ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
[ mm ]
Width Height Depth
[ mm ] [ mm ] [ mm ]
Width
of glass
[ mm ]
Height
of glass
[ mm ]
Depth
of glass
[ mm ]
Flue
diameter
[ mm ]
HAKR B 101 V10
78
7–14
3–7
4 –7
3
dvojité / double
250
190
713
1104
575
618
280
–
180
HAKR B 102 V10
78
7–14
3–7
4 –7
3
dvojité / double
250
215
848
1104
575
618
280
–
180
78
7–14
3–7
4 –7
3
dvojité / double
250
180
723
1104
436
550
282
–
180
78
7–14
3–7
4 –7
3
dvojité / double
250
203
848
1104
436
550
282
–
180
78
10 –16
5–8
5 –8
4
dvojité / double
350
246
713
1254
575
530
282
–
180
78
10 –16
5–8
5 –8
4
dvojité / double
350
246
848
1254
575
530
282
–
180
HAKR B 103 V15
78
10 –16
5–8
5 –8
4
dvojité / double
350
222
723
1254
436
530
282
–
180
HAKR B 104 V15
78
10 –16
5–8
5 –8
4
dvojité / double
350
212
848
1254
436
530
282
–
180
HAKR B 103 V10
HAKR B 104 V10
HAKR B 101 V15
HAKR B 102 V15
78
14 –21
7–10
7–11,5
7
dvojité / double
430
245
713
1404
575
618
280
–
180
78
14 –21
7–10
7–11,5
7
dvojité / double
430
275
848
1404
575
618
280
–
180
78
14 –21
7–10
7–11,5
7
dvojité / double
430
240
723
1404
436
530
282
–
180
78
14 –21
7–10
7–11,5
7
dvojité / double
430
260
723
1404
436
530
282
–
180
HAKR A 101 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
130
716
749
545
559
314
–
150
HAKR A 103 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
137
716
749
538
538
315
–
150
HAKR A 301 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
145
716
749
545
559
314
–
150
HAKR A 303 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
152
716
749
538
538
315
–
150
HAKR A 105 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
124
716
756
557
629
410
–
150
HAKR A 305 V
65
10 –16,5
5–8
5–9
4
jednoduché / simple
375
145
716
756
557
629
410
–
150
HAKR A 1103 V
65
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
375
154
716
951
539
538
315
–
180
HAKR A 1107 V
75
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
590
106
980
733
565
593
340
130
180
HAKR A 1108 V
75
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
590
106
980
733
565
593
340
130
180
HAKR A 1303 V
65
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
375
169
716
951
539
538
315
–
180
HAKR A 1307 V
75
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
590
125
980
733
565
593
340
130
180
HAKR A 1308 V
75
16 –28
8 –12
8 –16
8
jednoduché / simple
590
125
980
733
565
593
340
130
180
HAKR B 101 V21
HAKR B 102 V21
HAKR B 103 V21
HAKR B 104 V21
11
Popis piktogramů / Pictogram description
Jmenovitý výkon /
Nominal output
Výkon do vody /
Output – water
Výkon do vzduchu /
Output – air
Vnitřní popelník /
Internal ashtray
Šamot /
Material fire-clay
Žárobeton /
Refractory concrete
Litina /
Material cast-iron
Předehřívaný oplach skla /
Preheat glass rinse
Regulovaný oplach skla /
Regulated glass rinse
Terciální vzduch / Tertiary air
Externí přívod vzduchu /
External air intake
Integrovaná klapka /
Integrated valve
HAKR TRADE s.r.o.
Vavřinec 142 • 679 13 Sloup v Moravském krasu • Czech Republic
tel.: +420 516 41 55 66 • e-mail: [email protected]
GPS: 49°24‘17.521“N, 16°43‘20.514“E
www.hakr.cz
Your distributor
Download

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER