...proto, aby se Vaše
řepka stala šampiónem!
Složení: 13 % N, 5 % P2O5, 8% K2O,
FERTIACTYL® komplex (Zeatin, Glycin betain,
huminové kyseliny, fulvokyseliny)
Základem vyšší úrody řepky
je úspěšné „vedení“ porostu
v podzimním období!
Dosažení vhodného poměru biomasy nadzemní hmoty a kořenů
Podpora vhodné architektury kořenů
Stimulace fotosyntézy, vyšší efektivita absorpce a asimilace živin
Zvýšení úložné kapacity kořenů
Zvýšení odolnosti proti vymrzání
Podpora zakládání větví
Minimalizace stresu při nepříznivých klimatických podmínkách
Dosažení příznivého obsahu živin v rostlinách na konci podzimní vegetace
TIMAC AGRO CZECH s.r.o. • Znojemská 949/84 • 586 01 Jihlava •
Tel.: +420 567 301 995 • Fax: +420 567 215 777 • www.cz.timacagro.com
Cílená regulace řepky
podle stavu porostů
(doporučená TM kombinace: FERTIACTYL® STARTER
+ morforegulátor nebo fungicid s morforegulačním účinkem)
Synergický účinek TM kombinace
FERTIACTYL® STARTER + regulátor růstu*
*Regulátorem růstu u řepky řešíme potlačení apikální
dominance (snížením biosyntézy giberelinů a auxinů
v rostlině). Patří mezi ně morforegulátory na bázi CCC
nebo fungicidy s morforegulačním účinkem.
Možnost úpravy poměru mezi stimulací
a regulací podle stavu porostu
Zvýšení podílu cytokininů v rostlině
Omezení rizika přerůstání
Foliární stimulace udržující aktivitu
chlorofylu
Nestresová regulace růstu řepky
Cenově přijatelné TM řešení
Dávkovaní a termín aplikace:
Porosty rovnoměrně vzešlé
(vývojově neopožděné) ve stádiu 3–4 listů
1 l/ha FERTIACTYL® STARTER + regulátor
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Kompletní porosty - vývojově opožděné,
případně nerovnoměrně vzešlé
2 l/ha FERTIACTYL® STARTER
Jana Hejnalová 774 721 937
Lukáš Legát 774 721 930
Monika Kotvová 774 721 938
František Máchal 774 721 939
Kamila Veselá 724 807 855
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Pavel Smrček 774 721 932
Martin Vaverka 774 721 933
Roland Šopinec 725 795 499
Radek Stejskal 725 795 508
Ladislav Baleja 725 795 509
Download

...proto, aby se Vaše řepka stala šampiónem!