MJM Litovel a.s.
Cholinská 1048/19
784 01 Litovel
Tel.: 585 151 930
Fax: 585 151 912
www.mjm.cz
květen/2014
Zemědělství s nejvyšší kvalitou
Naše nabídka
Nová
autocisterna
• Aplikace kapalných hnojiv – Nitrosensing
• Postřiky kukuřice proti škůdcům
• Ostatní aplikace ve vysokých porostech
Nabídka agroslužeb
Aplikace postřikovači DINO a RoGator
K uspokojení požadavků zákazníků rozšířila
naše společnost vozový park o malou, dvoukomorovou cisternu, umožňující rozvážet pohonné hmoty o objemu až 8.000 L.
Cisterna je vybavena vlastním čerpadlem.
Přehled vybraných
přípravků
pro použití
v PHO II. stupně
A KC E !
Pro více informací volejte: Ing. Miroslav Baroch, tel.: 602 547 019
Za každých objednaných
20 VJ
osiva
řepky ozimé
o d
n á s
získáváte
jedno balení piva Litovel.
Akce je časově omezená.
Platí na objednávky
od 1. 5. 2014 do 31. 5. 2014
V tabulce je výběr přípravků, celý seznam Vám
na vyžádání předá náš manažer prodeje.
Kontaktuje naše obchodní manažery.
Plodina
Pesticid
Účinná látka
Obchodní název
Dávkování /ha, škodlivý činitel
Pšenice ozimá
Herbicid
50 g/l pinoxaden
Axial plus
0,6 - 0,9 l/ha, chundelka metlice, psárka polní
Ječmen jarní
Herbicid
50 g/l pinoxaden
Axial plus
0,6 l/ha, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý
Pšenice ozimá
Herbicid
280 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet
Cougar forte
0,5 l/ha, chundelka metlice + jednoleté dvouděložné
1 019 Kč
Ječmen ozimý
Herbicid
281 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet
Cougar forte
0,5 l/ha, chundelka metlice + jednoleté dvouděložné
1 019 Kč
Tritikale ozimé
Herbicid
282 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet
Cougar forte
0,5 l/ha, chundelka metlice + jednoleté dvouděložné
1 019 Kč
Žito ozimé
Herbicid
283 g/l diflufenican, 280 g/l flufenacet
Cougar forte
0,5 l/ha, chundelka metlice + jednoleté dvouděložné
1 019 Kč
Pšenice ozimá
Herbicid
750 g/l MCPA
Dicopur M750
0,75-1 l/ha, dvouděložné plevele
279 Kč Cena za 1 l/ha
Ječmen ozimý
Herbicid
750 g/l MCPA
Dicopur M750
0,75-1 l/ha, dvouděložné plevele
279 Kč Cena za 1 l/ha
Tritikale ozimé
Herbicid
750 g/l MCPA
Dicopur M750
0,75-1 l/ha, dvouděložné plevele
279 Kč Cena za 1 l/ha
Žito ozimé
Herbicid
750 g/l MCPA
Dicopur M750
0,75-1 l/ha, dvouděložné plevele
279 Kč Cena za 1 l/ha
Pšenice ozimá
Herbicid
50 g/kg aminopyralid, 25 g/kg
florasulam, 50 g/kg pyroxulam
Huricane
0,2 kg/ha, chundelka metlice, dvouděložné plevele
947 Kč
Tritikale ozimé
Herbicid
50 g/kg aminopyralid, 25 g/kg
florasulam, 50 g/kg pyroxulam
Huricane
0,2 kg/ha, chundelka metlice, dvouděložné plevele
947 Kč
Manažer prodeje
Opavsko, Bruntálsko
Ing. Radek Haas
Fungicidní ochrana a morforegulace
řepky:
e-mail: [email protected]
tel.: 554 773 184
Lynx
mobil: 605 275 090
Manažeři prodeje MJM Litovel, a. s.
Manažer prodeje
Olomoucko
Ing. Rostislav Bucher
e-mail: [email protected]
tel.: 585 151 943
mobil: 602 752 730
Manažer prodeje
Šumpersko
Ing. Marcel Kubíček
e-mail: [email protected]
tel.: 583 238 815
mobil: 602 505 574
– systémový fungicid s morforegulačním účinManažer prodeje
kem
proti fómové hniloběManažer
v řepceprodeje
ozimé (dávProstějovsko
Přerovsko
Ing.
Michal Skulník
Ing.
Jakub
Neuls
ka 1 – 1,5 l/ha)
e-mail: [email protected]
tel.: 581 225 130
mobil: 702 075 374
e-mail: [email protected]
tel.: 585 151 945
mobil: 602 546 992
cena/ha Poznámka
655 Kč Cena za 0,6 l/ha
655 Kč
Manažer prodeje
Čechy
Ing. Jan Foldyna
e-mail: [email protected]
mobil: 776 079 806
Manažer prodeje
Ing. Marie Hanáková
e-mail: [email protected]
tel.: 581 225 130
mobil: 602 547 055
Manažer prodeje
Svitavsko
Ing. Rudolf Hájek
e-mail: [email protected]
mobil: 606 022 008
Manažer prodeje
Ing. Ladislav Suchánek
e -mail: [email protected]
tel.: 585 225 131
mobil: 602 764 762
Download

05 / 2014.pdf - MJM Litovel, as