2010
VÝMARSKÝ
číslo 2
OHAŘ
Zpravodaj Klubu chovatelů výmarských ohařů ČR
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Výbor KCHVO
Dozorčí komise KCHVO
Václav Kuška
- matrikář
Rpety 38, 268 01 Hořovice
telefon/fax: +420 311 514 330
mobil: +420 739 420 045
e-mail: [email protected]
Branislav Hock
- předseda dozorčí komise
U mlýna 175, Starý Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
mobil: +420 605 154 978
e-mail: [email protected]
JUDr. Jaroslav Daněk
- místopředseda
Skuteckého 1383, 163 00 Praha 6
mobil: +420 724 035 811
e-mail: [email protected]
Milan Kazda
- výcvikář
V polích 1384
289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 325 552 265
mobil: +420 602 664 839
e-mail: [email protected]
JUDr. Stanislava Bednářová
- člen dozorčí komise
Přádova 2087, 182 00 Praha 8
mobil: +420 602 658 086
telefon: +420 222 521 659
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Špaček
- jednatel
Habena spol. s r.o.
Korunní 60, 120 00 Praha 4
telefon: +420 222 512 788
telefon/fax: +420 224 252 063
mobil: +420 602 346 406
e-mail: [email protected]
MVDr. Jana Kočová
- tiskový referent
Okružní 311, 382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
mobil: +420 724 038 433
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Kočí
- předseda
Okružní 311, 382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
fax: +420 388 323 706
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
MVDr. Jaroslav Šonka
- hlavní poradce chovu
a poradce chovu pro VOK
Malšice 298, 391 75 Malšice
telefon: +420 381 277 461
mobil: +420 724 828 464
e-mail: [email protected]
MVDr. Ladislav Čech
- zástupce hlavního poradce
chovu a poradce chovu pro VOD
Dalečín 109, 592 41 Dalečín
telefon: +420 566 573 256
mobil: +420 606 119 714
e-mail: [email protected]
Jakub Navrátil
- referent pro výstavy
Čs. armády 1165
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: +420 739 636 775
e-mail: [email protected]
Ing. Kateřina Jirková
- ekonom
Ginzova 3240/1
106 00 Praha 10 - Záběhlice
mobil: +420 724 366 606
e-mail: [email protected]
Radek Černý
- člen výboru
Chodská Lhota 159, 345 06 Kdyně
mobil: +420 724 205 891
e-mail: [email protected]
2
Hubert Kreps
- člen dozorčí komise
Skryje 28, 582 82 Golčův Jeníkov
mobil: +420 776 714 884
telefon: +420 321 335 443
e-mail: [email protected]
2010
Zpravodaj 2/10
CHOVATELSKÁ RADA KCHVO
Výborovou schůzí byla dne 13.3.2009 schválena chovatelská rada KCHVO.
Chovatelská rada je poradní orgán výboru KCHVO a poradců chovu a slouží jim ke
konzultaci před závažným chovatelským rozhodnutím.
Z členů CHR je sestavována komise pro výběry do chovu.
Při jejím sestavování bylo zohledněno vzdělání obsahující zkoušku z genetiky a praktická zkušenost s chovem VO. O každém členu navrženém hlavním poradcem bylo
hlasován samostatně.
Dne 14.5. 2010 byla CHR doplněna o 4 členy schválené výborem KCHVO.
jméno, adresa, telefon, e-mail
MVDr. Šonka Jaroslav
391 75 Malšice 298, 724 828 464, [email protected]
MVDr. Čech Ladislav
592 41 Dalečín 109, 606 119 714, [email protected]
MVDr. Kočová Jana
382 21 Kájov, Okružní 311, 724 038 433, [email protected]
ing. Čechová Martina
789 69 Postřelmov, Hradecká 224, 607 563 041, [email protected]
Koldinský Václav
331 51 Kaznějov, V Úvoze 343, 723 237 665, [email protected]
ing. Klaška Petr
620 00 Brno 20, Tuřanské náměstí 12, 545 219 071
Petr Buba
269 01 Rakovník, Olešná 183, 606 265 615, [email protected]
Milan Kazda
V polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, 602 664 839, [email protected]
ing. Kalaš Robin
159 00, Praha 5, V. Chuchle, U bažantnice 23, 602 129 699, [email protected]
Romana Marková
623 00 Brno, Pavlovská 6, 777 947 123, [email protected]
Oficiální internetové stránky KCHVO:
www.weimaraner-club.cz
3
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
SEZNAM OBLASTNÍCH DŮVĚRNÍKŮ KCHVO
(schváleno členskou schůzí 14.3.2009)
Instituce oblastních důvěrníků byla zřízena za účelem pomoci při získávání informací
o klubu, výcviku apod., pro základní orientaci zejména nových členů KCHVO.
Tyto informace Vám samozřejmě poskytnou všichni členové výboru či DK,
neváhejte je kdykoli kontaktovat.
HÁJKOVÁ Blanka
561 51 Letohrad, U potoka 764, 737 636 840
HNIK Jaromír
552 02 Velký Třebešov č. 119, 721 640 597, 491 451 250
CHUDLÁŘSKÝ Jan 257 01 Postupice č. 37, 317 796 272
KALAŠ Robin Ing.
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice 23, 602 129 699
KÁRA Stanislav ČČ 289 07 Libice nad Cidlinou, Opolany 51, 737 754 903
KLEINOVÁ Věra
692 01 Brod nad Dyjí 101, 777 919 520
KREJČÍ Ladislav
289 05 Žehuň č. 163, 720 315 866, 325 655 306
KULHÁNEK Vladimír 592 11 Velká Losenice, Vepřová 100, 566 666 560
MATĚJAŠKOVÁ
Kateřina
736 01 Havířov, Přímá 1332/5, 732 601 991
MITRYCHOVÁ Lenka 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Borová 1697, 776 863 501
MRKÝVKA Josef
696 42 Vracov, Nová 1057, 776 028 422
PERIČKA Jan
685 01 Bučovice, Marefy 22, 737 480 421
POPELÁŘ František 588 33 Stonařov, Pavlov 86, 567 373 045
RACEK Jan
330 32 Kozolupy, Bdeněves 98, 377 922 658
VAŇÁČEK Petr
664 67 Syrovice, Sobotovice 17, 607 841 363, 547 236 095
VLK Josef
675 21 Okříšky, U stadionu 452, 739 038 413
ZMRHAL Václav
289 03 Městec Králové, Třešňová 915, 325 643 187
Výše členských příspěvků
Řádný člen
Člen nad 65 let věku
Nový člen (včetně zápisného)
Poplatek za výběr do chovu
400 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč
Platí se na účet KCHVO
Platí se na účet KCHVO
Platí se na účet KCHVO
Pro členy KCHVO sleva 80% jako členský bonus,
platí se hotově při výběru do chovu.
Všechny platby se provádí na účet KCHVO. Variabilní symbol je vždy číslo členského
průkazu. Mimo účet klubu nebudou platby přijímány (s vyjímkou poplatku za uchovnění).
Poplatky za klubové akce jsou uváděny v propozicích a platí se rovněž výlučně na účet s uvedením čísla členského průkazu jako v.s.
ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO ČLENSKĚ SCHŮZE
(tj. 26.3.2011). Po tomto termínu platba včetně zápisného!
Číslo účtu: 162 376 1329 / 0800
4
2010
Zpravodaj 2/10
CHOVNÉ PODMÍNKY A POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ A FEN
Čtěte pozorně ZMĚNY od 14.5.2010 a od 1.1.2011
Všichni VOK i VOD žádající o uchovnění musí být plnochrupí s nůžkovým skusem,
musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení věku 15
měsíců projít výběrem do chovu, prováděným komisí chovatelské rady. Výběry do
chovu se provádí vždy při klubové nebo speciální výstavě.
Od 14.5. je zrušeno povinné vyšetření na DKK u importů!
Dále musí splňovat:
Krátkosrstí: pes
Ocenění na klubové nebo
speciální výstavě KCHVO
Hodnocení na zkouškách
VÝBORNÝ
PZ I.c, LZ nebo VZ v jakékoliv ceně
VZ v jakékoliv ceně
PZ I.c
PZ I.c (platí do 31.12.2010) +)
VELMI DOBRÝ
fena VELMI DOBRÁ
Dlouhosrstí: pes VELMI DOBRÝ
fena VELMI DOBRÁ
PZ II.c (platí do 31.12.2010) +)
+) Od 1.1.2011 byly u VOD pracovní zkoušky jako podmínka chovnosti nahrazeny
ověřením vloh.
Ověření vloh VOD
Disciplína
Hledání
systém
rychlost
vytrvalost
Chování po výstřelu
Vystavování
Nos
Limitní známka
3
2
3
3
3
3
Tyto disciplíny mohou být splněny na ZV,PZ,VZ, nebo na samostatně organizovaném
klubovém ověření vloh.
POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ
MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci
chovu (VOK - Dr. Šonkovi, VOD - Dr. Čechovi)
1) originál průkazu původu (PP)
2) doklad o zaplacení členských příspěvků
3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji
5
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek
(popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy
Poradce chovu označí originál PP razítkem "Chovné podmínky splněny" a svým
podpisem a odešle ho na Plemennou knihu ČMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem
"Chovný pes" z plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto označeného PP poradci chovu pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro
VOD (Dr. Čech).
Žádám majitele psů i fen, žádajících o potvrzení splnění chovných podmínek, aby
překontrolovali vždy před odesláním originálu PP správnost a čitelnost své adresy
uvedené na druhé straně PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy,
resp. poradci chovu PP psa či feny zasílat zpět!
Tiskové referentce zasílejte:
1. Oboustrannou kopii PP
2. Fotografii 10x15 cm ve výstavním postoji
3. Vyplněnou kartu chovného psa
(www.weimaranerclub.cz/chovatelske_dokumentace.html)
POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ FENY a první žádost o doporučení psů
ke krytí feny v ČR: majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporučeně
příslušnému poradci chovu (VOK - Dr. Šonkovi, VOD - Dr. Čechovi):
1) originál PP
2) doklad o zaplacení členských příspěvků
3) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek
(popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
4) kopie!!! posudku z klubové, či speciální výstavy
5) žádost o doporučení vhodných psů na krytí feny (případně vlastní návrhy psů),
pokud majitel zároveň s uchovněním feny požaduje vystavení doporučení ke krytí
Poradce chovu označí originál PP feny razítkem "Chovné podmínky splněny" a svým
podpisem a spolu s doporučením vhodných psů ke krytí, pokud bylo vyžádáno, zašle
zpět majiteli. Originál PP feny k označení "Chovná fena" zasílá majitel na plemennou
knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této feny.
Žádost o doporučení psů pro 2. a další krytí feny je možno podat příslušnému
poradci chovu písemně, nebo e-mailem. U těchto fen uvede chovatel pouze jméno
feny a rok jejího narození, (nikoliv člp.!!!) případně psa o kterého má zájem.
Výsledek krytí (i nezabřeznutí) je chovatel povinen do 10 dnů po porodu (u nezabřeznutí do 75 dnů po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a příslušnému poradci
chovu písemně na formuláři, který obdrží s doporučením chovných psů (formuláře
jsou číslované a zakládají se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat
poradci chovu novou kopii PP feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým
zápisům do PP (zkoušky, výstavy, šampionát,…).
6
2010
Zpravodaj 2/10
Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu "zelená kopie" doporučení ke
krytí po nakrytí feny, nebo hlášení vrhu na předepsaném formuláři po předchozím
krytí feny, nebudou poradci chovu na žádost o doporučení psa na jakoukoliv fenu
ve vlastnictví tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení
pravidel pro chov KCHVO!).
Žádost o krytí v zahraničí - o povolení krytí zahraničním psem je nutno žádat
hlavního poradce chovu písemně a minimálně 2 měsíce před plánovaným krytím
(předčasné hárání feny není důvodem ke zkrácení tohoto časového limitu). Majitel
feny přiloží fotokopii originálu PP požadovaného psa, doklad o vyšetření na DKK s
výsledkem maximálně 1/1 (B/B) a potvrzení chovatelského klubu země původu psa,
že tento pes je v dané zemi chovným - signované statutárním zástupcem tohoto klubu
a otiskem klubového razítka. Předtisk tohoto potvrzení v angličtině je možno získat na
oficiálních www stránkách KCHVO ČR (www.weimaraner-club.cz/chovatelske
_dokumentace.html), nebo u hlavního poradce chovu.
Odpadá tak povinnost zajistit žadatelem úřední překlad prohlášení chovatelského klubu
země původu požadovaného psa!
Platnost všech doporučení ke krytí je 12 měsíců!
Upozorňuji majitele chovných psů, aby neprodleně hlásili veškeré
změny: adresy, telefonní čísla, prodej či úhyn chovného psa příslušnému poradci chovu.
MVDr. Jaroslav Šonka
hlavní poradce chovu
DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ (DKK)
DKK již není povinně sledována ani u importovaných jedinců!
Všechna dobrovolně podstoupená vyšetření vyhodnocuje:
MVDr. Milan Snášil, CSc., Luční 62, 612 00 Brno.
Na adresu posuzovatele zašlete RTG snímek.
Výsledky vám budou zaslány po vyhodnocení na dobírku.
Cena za vyhodnocení jednoho snímku (DKK nebo DLK) je 400 Kč.
7
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
ÚVODNÍK PŘEDSEDY KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ
Podzim – někým proklínaný pro krátící se sychravé dny, mlhavá chladná rána, všudypřítomné vlhko a melancholickou náladu, jinými velebený za přenádherné barvy, babí
léto, dozrávající ovoce, vinobraní; myslivci ale více či méně, popravdě však netrpělivě
očekávaný čas, kdy začíná období společných lovů na drobnou, jelení, daňčí či mufloní říje, noční čekané na sněhu, doba, kdy myslivci plně užívají výsledků celoroční
práce v honitbách.
Stejné, troufám si ale tvrdit že několikanásobně silnější pocity, se zmocňují myslivců
– kynologů, majitelů ohařů, zvláště pak těch, kteří se svými psíky poprvé získali loveckou upotřebitelnost pro práci v honitbě. Všechno to těšení se, při vědomí poctivosti a náročnosti výcviku však trochu uzemněné skrytou, přesto však obavou…
Stačilo to? Nepodcenili jsme něco? Co tomu řeknou ostatní?
Ač věkem zdaleka ne kmet, dovolím si předat jednu zkušenost všem začínajícím vůdcům. Pokud jste k výcviku přistupovali poctivě a neulevili psu ani sobě, můžete svému čtyřnohému pomocníku za všech okolností věřit. Nebuďte netrpěliví, pokud
všechno nepůjde hned, nebo tak, jak byste sami očekávali. I Váš pes musí, stejně
jako Vy, získat praktické zkušenosti, které přijdou s vlastní prací v honitbě a až po
nějakém čase teprve zjistíte, jaký poklad je ve Vašem příteli zaklet. Nikdy se nenechte
rozhodit kritikou způsobu práce Vašeho psa. Dobře se podívejte, zda má dotyčný vševěd přes rameno vodítko! Ti bez něj toho totiž o psím řemesle vědí obvykle nejvíc….
Zachovejte klid, nadhled a zdržte se komentářů nebo dokonce aktivní obrany. To je tak
– je-li dotyčný hlupákem, vědí to úplně všichni okolo a je tedy zbytečné cokoli
vysvětlovat. Není-li, nebude jeho hodnocení příkré, odsuzující nebo opovržlivé.
Jsem upřímně potěšen při pohledu na výsledky zkoušek a množství psů, kteří získali
upotřebitelnost. Nejsem spokojen s malou účastí členů klubu na klubových zkouškách.
Rovněž si nelze nevšimnout nepoměru mezi počtem vržených štěňat a počtem psů,
kteří absolvovali alespoň základní typy zkoušek.
Ano – trh je naplněn. Vyplývá to snad z důsledku všude omílané hospodářské krize,
kdy mít velkého psa je svým způsobem luxus, který si ne každý může dovolit. Pro
ohaře pak všeobecně ubývá pracovní uplatnění. A nakonec, ať se nám to líbí nebo ne,
ne každý chce mít výmaráka. Vezměme v úvahu počet štěňat výmaranů, kteří byli
v posledních několika letech zapsáni v plemenné knize, zamysleme se nad obvyklou
délkou psího života! Všechny tyto faktory se nyní plně projevují ve slabší poptávce po
štěňatech, kdy ledaskomu zůstávají do tří i čtyř měsíců a rovněž v klesající ceně štěňat, často z renomovaných stanic. Tato cena se nyní již přibližuje ceně štěňat bez PP
– a kromě osvěty není jiné cesty, jak jejich produkci a konkurenci omezit.
Vážení přátelé, jsem rád, pokud jste dočetli až sem a pokračujete. V roce 2011 nás
čeká další vrchol našeho snažení, z výše uvedených důvodů tak důležitý. Propagace
plemene v rámci oslav 45. výročí založení samostatného chovatelského klubu. Právě
teď máme možnost své výmarany představit v regionu jižních Čech, kde podobná
akce nikdy nebyla a jenž je doposud doménou převážně NKO a ČF. Ukažme jejich
krásu na Klubové výstavě a jedinečnost v práci při 3. Memoriálu Roberta Jakoubka,
to vše 9.-11.9.2011 na Hluboké.
8
2010
Zpravodaj 2/10
Většinu potřebných informací najdete již v tomto čísle!
Zároveň prosím o pomoc Vás všechny, kteří jste ochotni pomoci nebo schopni cokoli
nabídnout – zvěř, osobní kontakty, sponzorské zajištění.
Za sebe a celý výbor slibuji pěkné prostředí, profesionální organizaci a důstojný
průběh v duchu mysliveckých tradic, avšak bez zbytečné a falešné okázalosti.
Přeji Vám, vážení přátelé, dobrý rok 2011.
Martin Kočí
Předseda KCHVO
9
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
TERMINÁŘ AKCÍ 2011
Klub chovatelů výmarských ohařů
AKCE - místo konání, odkazy, kontaktní osoba
Datum
26.3.2011
Členská schůze Štoky
ing. Martin Kočí, [email protected]
7.5.2011
Speciální výstava KCHVO Červený Hrádek (OMS Chomutov)
Jakub Navrátil, [email protected]
14.5.2011
Zkoušky vloh OMS Brno – venkov
Milan Kazda, [email protected]
20.-27.8.2011
Výcvikový tábor Brod nad Dyjí
ing. Martina Čechová, [email protected]
9.-11.9.2011
Oslavy 45. Vyročí založení KCHVO
zámek Ohrada (Hluboká nad Vltavou)
ing. Martin Kočí, [email protected]
9.-10. 9.2011
3. Memoriál Roberta Jakoubka
Všestranné zkoušky - CACIT, CACT
zámek Ohrada (Hluboká nad Vltavou) a okolní honitby
Milan Kazda, [email protected]
11.9.2011
Klubová výstava KCHVO zámek Ohrada
Jakub Navrátil, [email protected]
Propozice a přihlášky na jednotlivé zkoušky z výkonu si můžete stáhnout
na klubových internetových stránkách
www.weimaraner-club.cz (akce – plánované - KCHVO).
Rovněž přihlášku a propozice na výcvikový tábor stáhnete na
www.weimaraner-club.cz (akce - plánované - KCHVO).
Klubové akce se konají za každého počasí.
10
2010
Zpravodaj 2/10
Pozvánka na slavnostní členskou schůzi konanou dne 26.3.2011
Místo konání:
Školící a rekreační středisko
tel.: 569 459 198, fax.: 569 459 174
Pod Dubovou skálou, Štoky 256, Havlíčkův Brod, 580 01
p. Hozman: 602 145 041
pí. Dvořáková: 723 594 763
www.podskalou.cz
[email protected]
Středisko se nachází v obci Štoky s ideálním přístupem
na dálnici D1 Praha - Brno (cca 3 - 4 km) EXIT Jihlava.
Kontaktní adresa:
Ing. Martin Kočí
Okružní 311, 382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
fax: +420 388 323 706
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
Ubytování:
Přímo ve školícím středisku.
Cena za lůžko 210,- až 300,- Kč/os.
Ubytovat je možno i se psem = + 20,- Kč.
Objednávky přijímá: paní Dvořáková (723 594 763; 569 459 198)
Rezervace na ubytování budou akceptovány do 15.3.2011
Stravování:
V restauraci a jídelně školícího a rekreačního střediska.
Snídaně není zahrnuta v ceně ubytování, je nutno si ji předem
objednat.
Pojištění:
Organizační výbor přednáškového dopoledne a členské schůze
nenese odpovědnost za případné zdravotní potíže zúčastněných
osob, škodu na majetku nebo jakoukoli finanční ztrátu během
přednášek. Účastníci si mohou zařídit pojištění dle vlastního
uvážení.
Program:
11,00 – 12,00
přednáška: prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., Veterinární a
farmaceutická univerzita Brno, Klinika chorob psů a koček
CHYBY VE VÝŽIVĚ PSŮ A NÁSLEDNÉ ZDRAVOTNÍ
PROBLÉMY, NEJČASTĚJŠÍ CHOROBY POSTIHUJÍCÍ
PLEMENO VÝMARSKÝ OHAŘ
12,00 – 12,30
Diskuze, dotazy
11
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
12,30 – 13,00
OBĚD
13,00 – 14,00
REGISTRACE (členové KCHVO musí doložit doklad o zaplacení
členských příspěvků!)
14,00 – 17,00
Členská schůze KCHVO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zahájení, přivítání hostů
Schválení programu a jednacího pořádku členské schůze
Volba skrutátorů, 5
Volba návrhové /mandátové/ komise: 3
Ověřovatelé zápisu: 3
Zápis zhotoví jednatel
Schválení programu:
1. Zpráva předsedy KCHVO
2. Zprávy poradců chovu
3. Zpráva vycvikáře, předání poháru Františka Krejčího, předání pamětních listů
a vůdcovských odznaků
4. Zpráva ekonomky, plán hospodaření na rok 2011
5. Zpráva matrikáře, předání věrnostních odznaků
6. Zpráva tiskového referenta
7. Zpráva výstavního referenta
8. Zpráva předsedy dozorčí komise
9. Diskuze a náměty pro další období – stav přípravy oslav 45. výročí vzniku
KCHVO, Memoriál Roberta Jakoubka
8. Usnesení
9. Ukončení členské schůze
18,00
Večeře
19,00
Společenský večer – hudba – již tradiční Hudba Habry tanec
(možno i se psy), tombola, zpěv…
Společenský oděv vhodný!
02,00
Předpokládaný konec (?)
Výbor klubu chovatelů výmarských ohařů srdečně zve své členy, jejich rodinné
příslušníky i všechny přátele výmarského ohaře k dopolední přednášce,
slavnostní členské schůzi a večernímu programu.
Předem děkujeme za příspěvky do tomboly.
Výmarským ohařům jakož i jiným psům vstup povolen!
12
2010
Zpravodaj 2/10
Klub chovatelů výmarských ohařů vyhlašuje
u příležitosti 45. výročí založení KCHVO výtvarnou soutěž
„JÁ A MŮJ VÝMARSKÝ OHAŘ“
Kategorie:
1.
2.
3.
4.
děti
děti
děti
děti
do 6 let (MŠ)
6-8 let
9-12 let
13-15
Děti mohou nakreslit portréty svých psů, zážitky z výcviku, z lovu a vše ze společného života s výmarskými ohaři.
Libovolná technika (kresba, malba, grafika…).
Formát minimálně: A4 (lépe větší)
Uzávěrka soutěže: 31.7.2011
Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji:
Jméno autora, datum narození, adresa bydliště, kontakt – telefon rodiče, název práce.
Práce dodané do soutěže se autorům nevrací a mohou být využity při další činnosti
KCHVO.
Obálku s pracemi označte názvem soutěže a zasílejte do 30.6.2011 na adresu:
MVDr. Jana Kočová
Okružní 311
382 21 Kájov
Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude posuzovat porota složená z členů KCHVO.
Vyhodnocená a oceněná budou vždy první tři místa z každé kategorie.
Nejlepší malíři budou vyhlášeni na Klubové výstavě na Ohradě 11.9.2011.
Po dobu oslav 45. výročí vzniku KCHVO na Ohradě (9.-11.9.2011) budou všechny soutěžní kresby vystaveny v prostorách loveckého zámečku.
KCHVO připravuje ke 45. výročí Ročenku
Součástí publikace budou informace o plemeni (standard, historie plemene, kronika
KCHVO aj.), dále aktuální informace o chovu (přehledy chovných psů, chovatelských
stanic), přehled účastníků 3. MRJ a katalog Klubové výstavy.
Nabízíme členům klubu možnost sponzorsky podpořit výroční klubovou akci formou
prezentace své vlastní chovatelské stanice nebo chovného psa v ročence – půl strany
A5 600 Kč nebo 1 strana A5 – 1000 Kč. S dotazy se obracejte na tiskovou referentku
(MVDr. Jana Kočová, tel. 724 038 433, e-mail: [email protected]).
Uzávěrka Ročenky bude 30.6.2011.
13
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Hodnocení chovných psů metodou váhy selekce
vybraných znaků k jednotlivým chovným psům
Poradce chovu MVDr. Jaroslav Šonka vyhodnotil výsledky jarních svodů VOK za desetileté období od roku 1999 do roku 2009. Výsledkem práce je vyhodnocení 1490 posudků metodou váhy selekce vybraných znaků k jednotlivým chovným psům.Tato
metoda je významná tím, že nehodnotí psa podle toho jak vypadá, ale podle toho, jak
kvalitní potomstvo dává při porovnání s průměrem populace. Jinými slovy odhaluje
genotypovou hodnotu psa. Aby výsledky mohly být považovány za průkazné, musí
být vyhodnoceno minimálně 9 potomků od minimálně 3 matek nakrytých hodnoceným
psem (viz.tabulka).
Tuto problematiku vysvětlil poradce ve své přednášce na členské schůzi KCHVO
ve Štokách 20.3. 2010. Ti z Vás, kteří se schůze nemohli zúčastnit se mohou
s obsahem přednášky seznámit na www.weimaraner-club.cz, (užitečné informace – další - www.weimaraner-club.cz/uzitecne_informace_dok/Geneticky_
podminene_vady_psu_hodnocene_na_JS.ppt)
Metoda hodnocení vahou selekce je také velmi dobře popsána v knize Genetika a
šlechtění plemen psů od Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. (Dona 2007).
Vzhledem k tomu, že v minulém čísle Zpravodaje došlo k chybnému přetištění tabulky,
najdete ji v tomto zpravodaji znovu ve správném formátu. Zároveň jsou otištěny
výsledky hodnocení (stejnou metodou) u VOD, které zpracoval MVDr. Čech.
14
2010
Zpravodaj 2/10
Vyhodnocení chovných psů VOD váhou selekce
Pro toto číslo zpravodaje jsem připravil vyhodnocení chovných psů VOD metodou
váhy selekce, kterou podrobně přednesl hlavní poradce chovu MVDr. Jaroslav Šonka
na schůzi KCHVO ve Štokách 20. 3. 2010 a jejíž metodika výpočtu je uvedena na klubových stránkách.
Vyhodnotil jsem všechny posudky z jarních svodů VOD, které mám k dispozici, nejstarší jsou z r. 1996, celkem jich je 217. Dále jsem započítal 15 posudků z výběrů do
chovu jedinců, jejichž posudek z jarního svodu nemám, takže je celkem vyhodnoceno
232 jedinců VOD.
V přehledu uvádím pouze psy již neaktivní v chovu a to ty, po kterých bylo posouzeno
alespoň 9 potomků po více fenách. Průměr populace je vypočten ze všech posudků.
MVDr. Ladislav Čech
Výsledky výběrů do chovu v r. 2010
Průhonice: zúčastnilo se 49 kandidátů, nezařazena 1 fena, tj. 2,04%
Dona od Škaredé jedle - náznak hnědého pálení, klešťový skus
Velká Bíteš: zúčastnilo se 38 kandidátů, nezařazeni 4 jedinci, tj. 10,5%
Artemis z Oltyňského mlýna - nepravidelný skus, kratší morda, klenutá bedra, nahnědlá barva
Dona od Škaredé jedle - klešťový skus, náznak hnědého pálení
Fatyma z Šatavy - sražená záď, nízko nasazený prut, sbíhavý postoj hrudních končetin,
kravský postoj pánevních končetin
Frída z Haluzic - široká lebka, krátká morda, klenutá bedra, sražená záď, nízko nasazený prut, lymfatický typ.
MVDr. Jaroslav Šonka
Výsledky RTG vyšetření na DKK a DLK
Po vyhodnocení nálezů RTG vyšetření u 38 výmarských ohařů, které jsem obdržel do
15.10. letošního roku byly získány následující výsledky: pouze u dvou jedinců byl
patologický nález na kyčelních kloubech (1x C/C, 1xC/D). Na loketních kloubech nebyl
ani v jednom případě zaznamenán jiný nález než 0/0. (Pozn. 0/0 = negativní nález na
obou loketních kloubech, C = lehký stupeň dysplazie na kyčelním kloubu, D = střední stupeň dysplazie na kyčelním kloubu).
Na základě výše uvených výsledků považuji v současné době u výmarských ohařů
RTG vyšetření loketních kloubů na dysplazii za zbytečnou zátěž vyšetřovaných jedinců
ionizujícím zářením. U DKK považuji za účelné a nadále doporučuji rtg vyšetření psů
při zahraničním krytí jako ochranu českého chovu VO před případným zavlečením
dědičné dysplazie ze zahraničí.
Zpracoval: MVDr. Jaroslav Šonka
15
16
vysvětlivky: K - nositel recesivního genu pro kryptorchismus
2
2
15
3
9
4
2
6
7
5
10
8
6
7
12
7
3
11
5
4
6
1
2
2
7
2
5
9
9
10
8
6
8
10
13
9
71
10
41
12
7
23
19
26
49
45
20
65
67
40
14
36
14
24
24
8
11
8
20
11
22
38
45
30
32
22
28
36
Adar z Altova dvora
Akim z Blaženého domu
Alan od Pátého jezera
Alan z Karhanova dvora
Alan Zdoňovské údolí
Amor Z Altova dvora
Apolo ze Škarezu
Aran z Březovského údolí
Baron od Jituše
Baron z Novogo sela
Bon z Postupických lesů
Bor z Šelešovských strání
Brit Aplaus
Brit od Frejlachů
Caesar od Frejlachů
Car od Frejlachů
Cir z Aloisova
Cir z Šatavy
Cyrus z Ořechovských lesů
Dar z Kněžího háje
Don z Postupických lesů
Drake Akibon
Fram od Mumlavy
Gary Kajka
Gerd z Dyjských břehů
Paša Nestor
Pat z Dančí paseky
Prim z Dančí paseky
Princ Nestor
Sako Nestor Plus
Sam z Čečeniště
Sandy z Javorové aleje
Vir z Hajnice
Vix z Hajnice
PRŮMĚR POPULACE
počet kryto
štěnat fen
CHOVNÝ PES
46
115
0
35
0
49
0
71
43
26
58
20
11
125
31
75
88
0
42
71
83
0
63
364
0
0
45
0
66
89
17
0
0
54
125
115
208
133
123
150
132
100
200
157
79
81
122
100
165
115
121
150
193
67
21
188
0
113
86
75
105
218
91
79
127
90
75
123
168
142
18
0
0
0
0
12
0
143
43
0
38
0
44
0
15
15
0
0
28
71
42
0
0
0
0
100
182
0
0
0
0
0
0
0
0
skus
kostra chrup
44
154
0
14
100
24
0
0
87
105
77
82
111
59
46
30
25
0
56
0
0
0
0
286
0
0
0
91
105
22
33
63
0
74
0
16
77
0
(pálení) 14
0
0
0
0
43
0
0
20
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
33
63
0
71
0
povaha hrubé vady
Hodnocení psů VOK vahou selekce - psi neaktivní v chovu
161
38
111
99
300
195
42
214
152
368
115
153
222
100
162
104
125
72
222
429
125
83
125
357
250
200
182
136
145
144
117
219
114
179
153
výška
400
K 592
244
271
550
412
142
628
K 525
578
369
K 397
488
K 508
369
345
388
265
415
592
438
96
301
1093
325
405
627
318
K 448
382
K 290
K 420
237
K 546
420
celková hodnota
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
K - nositel genu pro kryptorchismus
5
5
15
3
4
6
6
2
2
17
15
36
9
12
18
9
9
10
Astor z Kuňské obůrky
Gary z Roketníku
Hasso v.Schulzenberg
Enno v.d. Rülau
Chin Anisok
Chido z Kuntova dvora
Miki Anisok
Artuš ze Selské jizby
Scott Anisok
PRŮMĚR POPULACE
počet kryto
štěnat fen
CHOVNÝ PES
20
0
33
69
0
0
0
0
0
0
105
88
120
150
133
75
67
167
100
90
13
0
0
56
0
0
0
0
0
0
skus
kostra chrup
43
0
67
83
0
0
0
0
111
0
43
0
67 K
56 K
0
0
56 K
0
0
0
povaha hrubé vady
Hodnocení psů VOD vahou selekce - psi neaktivní v chovu
155
59
100
222
167
125
83
222
111
50
výška
379
147
387
636
300
200
206
389
322
140
celková hodnota
Zpravodaj 2/10
2010
17
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Upozornění pro chovatele
Označování vrhů štěňat
Rada plemenných knih ČMKU ze dne 10. 5. 2010.
Předsednictvo ČMKU schvaluje doplnění směrnice pro označování štěňat narozených
v ČR, bod 4 první věta) a to: Tetování nebo čipování je povoleno provádět nejdříve
ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou.
Rada plemenných knih ČMKU ze dne 13. 9. 2010.
Bod 9) O tetovací/zápisová čísla se žádá i v případě, že je celý vrh označen čipem.
Klub chovatelů výmarských ohařů povoluje označovat vrhy štěňat oběma způsoby.
Celý vrh musí být označen jednotně tj. tetováním nebo čipy (popř. oběma způsoby
současně).
Přehled chovatelských stanic KCHVO
Prosím chovatele, aby se na www.weimaraner-club.cz podívali do odkazu
http://www.weimaraner-club.cz/chovatelske_stanice_vok.html
a http://www.weimaraner-club.cz/chovatelske_stanice_vod.html, zda je zde
uvedena jejich chovatelská stanice. Pokud tomu tak není, prosím aby mi zaslali kopii
certifikátu o uznání CHS popř. i odkaz na vaše www, abych mohla stanici doplnit.
Řízený chov v Klubu chovatelů výmarských ohařů
“Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum”
(T.G. Masaryk)
Klub chovatelů bíglů mne požádal, abych pro jejich zpravodaj napsala informaci o způsobu řízení chovu výmarských ohařů v našem klubu. Jednalo se především o Pravidla
pro chov a jejich uplatňování v praxi. Článek měl být podporou obdobných chovatelských opatření v chovu bíglů, která se někteří členové výboru snaží (zatím neúspěšně)
prosadit. Přiznám se, že mne potěšilo, jak si v jiném klubu loveckých plemen povšimli
naší činnosti. Je to totiž ocenění práce výboru, poradců chovu a chovatelské rady,
ale hlavně chovatelské zodpovědnosti všech našich členů, kteří odhlasovali v zájmu
zvýšení genetického zdraví výmarských ohařů zpřísnění pravidel pro chov a především
jsou ochotni tato pravidla v praxi uplatňovat.
Zároveň jsem si uvědomila, že přestože aktuální podmínky chovu zveřejňujeme v každém zpravodaji, je obnova členské základny tak velká, že mnozí ze současných členů
KCHVO nemohou vědět, jak a proč jsme k některým našim opatřením dospěli. Dovolila
jsem si proto zpracovat malou rekapitulaci toho „jak šel život v řízeném chovu výmaranů“. Jako informaci pro ty, kteří u toho „tenkrát“ ještě nebyli i jako připomenutí pro
nás ostatní, jak velký kus cesty jsme v českém chovu výmarských ohařů již urazili.
U plemene výmarský ohař je od vzniku samostatného klubu v roce 1966 provozován
řízený chov. V současné době máme 2 poradce chovu – jednoho pro výmarské ohaře
krátkosrsté (zároveň je hlavním poradcem) a jednoho pro výmarské ohaře dlouhosrsté.
18
2010
Zpravodaj 2/10
Poradce chovu doporučuje chovateli ke krytí feny 3 vhodné psy, ze kterých si chovatel vybírá.
Výborem KCHVO jsou stanoveny podmínky pro zařazení do chovu – základem je posouzení na klubové či speciální výstavě, zkouška z výkonu lovecké upotřebitelnosti
(základ PZ) a výběr do chovu. Kriteria jsou poněkud odlišná u plemene výmarský
ohař dlouhosrstý a krátkosrstý, liší se i požadavek na psa a fenu. Aktuální pravidla
jsou uvedena v každém čísle zpravodaje a také na našich stránkách
www.weimaraner-club.cz.
V chovu v současné době působí 22 psů a 22 fen VOD a okolo 200 fen a 60 psů
VOK. Tím se výmarští ohaři řadí mezi málopočetná plemena.
Chov plemene u nás zaznamenal v posledních letech několik výrazných změn.
Od roku 2001 se konají každý rok dvě výstavy výmarských ohařů – Klubová a Speciální a současně byly podmínky chovnosti rozšířeny o povinné absolvování jedné
z těchto výstav. K tomuto opatření přistoupil tehdejší výbor jednak z důvodu výrazných výkyvů v hodnocení exteriéru na různých výstavách, jejichž počet v té době
začal vzrůstat a také proto, aby se co nejvíce psů a fen předvedlo před poradci chovu
i proto, aby si členové klubu udělali ucelenou představu o kvalitách našeho chovu.
V říjnu 2004 výbor KCHVO ustanovil osmičlennou chovatelskou radu (v současné době
má CHR 10 členů) jako svůj poradní orgán. Výbor se takto rozhodl na podnět tehdejšího poradce chovu Františka Krejčího, který cítil, že zásadní opatření v chovu by se
měla opírat o doporučení odborníků (především s genetickým a zootechnickým vzděláním) z řad členů klubu. Odborným konzultantem chovatelské rady byl od jejího
vzniku ing. Jaromír Dostál, DrSc.
Prakticky tedy zůstává celá váha zodpovědnosti na členech výboru, kteří svým hlasováním návrhy CHR přijímají či zamítají. Jejich rozhodnutí se ale může opřít o odborné
doporučení.
Členy CHR - jsou, kromě poradce chovu, který stojí v jejím čele a řídí její jednání rozhodčí z exteriéru, veterinární lékaři, zootechnici a zkušení chovatelé. Jednotlivé členy
CHR vybírá a navrhuje poradce chovu. O členství pak hlasuje výbor.
Jedno ze základních opatření, která CHR navrhla a přijala za svůj hlavní úkol, je provádění výběrů do chovu. K tomuto opatření vedla situace v chovu – zvyšující se počet
chovných psů, kteří ač byli mnohdy nositeli několika výstavních titulů, měli vady,
které standard uvádí jako vylučující (např. bílé znaky na nepovolených místech, hnědé
pálení apod.). Aby se zamezilo subjektivnímu hodnocení jedním člověkem, probíhá
výběr do chovu komisionelně (více očí více vidí). Na posouzení jednotlivých psů je
více času, je větší prostor pro posouzení psa v pohybu a také zhodnocení jeho povahy. Z chovu jsou vyloučeni psi s mnohdy závažnou nepovolenou exteriérovou vadou,
ale také s kombinací vad méně závažných, ale pro chov nežádoucích či psi bojácní.
Výběrů do chovu se účastní oba poradci chovu, takže mají skutečný přehled o aktuálním stavu v chovu, zvýšeném výskytu některé exteriérové vady a mají prostor pro
případná opatření v chovu.
Výběry probíhají 2x ročně a to na každé výstavě pořádané klubem, mohou se ho
účastnit psi a feny starší 15 měsíců, kteří již splnili povinnost ohodnocení exteriéru na
klubové nebo speciální výstavě.
Při výběru je využívána je tzv. bonitační karta. Jejím vyplněním vzniká jednoduchý
19
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
číselně – písmenný kód – základní hodnocení každého jedince, který výběrem do chovu prošel.
V roce 2007 pak dala členská schůze souhlas, aby se kódy zveřejňovaly v kartách
chovných psů, takže majitelé fen mohou z jednoduchého klíče vyčíst detailní popis
exteriéru psa, který jim byl doporučen. Tato schůze také schválila zveřejňování jmen
psů, kteří výběrem do chovu neprošli s uvedením důvodů (klubový zpravodaj).
K dnešnímu dni prošlo 12 výběry do chovu 516 psů a fen.
Od roku 2007 jsou zpracovávány karty chovných psů. Každý pes, který je nově zařazen do chovu má otištěnou svou kartu ve zpravodaji s fotkou, PP a informací o absolvovaných zkouškách a výstavách (www.weimaraner-club.cz/chov.html)
Majitelé fen se tak mohou podívat, jací psi jim byli poradcem chovu doporučeni a
údaje v kartě pro ně mohou být vodítkem při výběru krycího psa.
V roce 2006 navrhla CHR výboru, aby byl omezen počet krytí u psů nově zařazených
do chovu v prvním roce působení v chovu na maximálně 4. Teprve po vyhodnocení
výsledků z jarních svodů (u ohařů je JS povinný pro absolvování zkoušek z výkonu)
popř. výběrech do chovu, bude rozhodnuto o rozsahu dalšího působení psa v chovu.
K tomuto rozhodnutí vedlo CHR především to, že v roce 2005 prošlo jarními svody
200 výmarských ohařů, u 20 z nich byly zjištěny vady chrupu (10%), z toho 15 psů
bylo po jediném otci – importu z Německa. O krytí tímto psem byl přitom mezi chovateli velký zájem.
Přestože na členské schůzi někteří členové klubu s tímto opatřením nesouhlasili, výbor
a chovatelská rada opatření obhájili a opatření členská schůze schválila.
V roce 2007 schválil klub (členská schůze) Pravidla pro chov KCHVO. Jejich součástí
bylo (mimo jiných) zpřísnění výše uvedeného opatření – počtem krytí na maximálně
4 v kalendářním roce se omezili všichni chovní psi. Počet krytí je povinen hlídat
majitel chovného psa, což mu umožňuje volbu fen, kterým psa poskytne. Pokud by
došlo k překročení povoleného počtu krytí, bude pes na rok vyřazen ze seznamu
chovných psů. (Nutno podotknout, že za 3 roky, co Pravidla platí, nebylo třeba k této
sankci přistoupit.)
Co to znamená v praxi:
Ve vrhu výmarských ohařů je v současné době odchováno v průměru 6,5 štěněte na
vrh. Pokud by chovný pes využil možnost krýt 4x v roce a budeme-li uvažovat průměr
5 let působení v chovu, zanechá chovný pes 130 potomků (ne všichni budou pochopitelně dále působit v chovu).
Pokud by byl pes předavatelem recesivní vlohy pro geneticky podmíněné onemocnění
(které může být skryto až 5 generací!), zanechá pes i přes tuto restrikci dostatek potomstva, které může vadu dále přenášet. Toto opatření přineslo snížení nadužívání
některých psů a zamezení šíření geneticky podmíněných vad a onemocnění.
Při průměrném počtu odchovů – 60 vrhů v roce (u VO krátkosrstého), by ovšem
ideální stav byl, pokud by každý chovný pes kryl pouze 1x. Tak tomu ale pochopitelně
není. Z nejrůznějších důvodů (a na prvním místě si troufám napsat „nedostatečné
množství výstavních titulů“) stále zůstává cca 20 psů, kteří se do reprodukce nezapojí
(přestože jsou poradcem chovu doporučováni). Věřím, že osvěta mezi chovateli – ať
už v podobě přednášek, které jsou každoročně součástí programu členské schůze či
20
2010
Zpravodaj 2/10
informací v klubovém zpravodaji, pomůže do budoucna vysvětlit většímu počtu chovatelů nebezpečí elitního chovu založeného výlučně na výstavních šampiónech.
Nutno dodat, že „výstavní komerce“ a hon za ziskem výstavních titulů, který posunul
smysl výstav jako zootechnických přehlídek chovného materiálu někam úplně jinam,
nám toto snažení poněkud ztěžuje. Nicméně rozhodčí ve výstavním kruhu jsou povinni
posoudit pouze exteriér psa. Zodpovědnost za celkový vývoj a především genetické
zdraví celého plemene ale nese chovatelský klub a je tedy na nás, jak si s tímto
problémem poradíme.
Omezení týkající se fen povoluje jedno krytí v kalendářním roce. Pokud je ve vrhu
odchováno více než 6 štěňat, je další doporučení ke krytí vystaveno nejdříve za 365
dní po vrhu.
Jednání o omezení počtu krytí chovným psem a nařizující odpočinek feny po vícečetném vrhu (VO patří k plemenům s vysokým počtem štěňat a 13 i vícečetné vrhy
nepatří k výjimečným) patřila na členských schůzích mezi nejdramatičtější a nejbouřlivější. Pochopitelně, že část členů brala tato opatření jako zásah do svých osobních chovatelských práv a zájmů (mnohdy i zájmů ekonomických).
O to víc si však můžeme cenit toho, že zvítězila chovatelská etika a po rozsáhlé diskuzi byla tato opatření nadpoloviční většinou členů schválena a uvedena v platnost.
Další chovatelské opatření vzešlo v letošním roce ze šetření současného poradce
chovu MVDr. Šonky, který zpracoval téměř 1500 posudků z jarních svodů a stanovil
genotypovou hodnotu jednotlivých chovných psů metodou váhy selekce.
Na letošní členské schůzi pak seznamil přítomné členy klubu ve své přednášce s touto metodou a dále s metodikou zpracování výsledků jarních svodů k hodnocení genotypu chovných psů a s některými geneticky podmíněnými vadami psů. Mottem svého
vystoupení zvolil slova W. Wegnera: „A nejlepší a nejcennější není pes, jemuž je propůjčován nejvyšší titul šampióna a největší pohár. Nejlepší pes je zdravý pes!“
Věřím, že tento citát se stane hlavní myšlenkou nejen práce našeho poradce chovu a
chovatelské rady, ale všech skutečných chovatelů hodných tohoto označení.
Protože není možné v tomto článku podrobně metodu popsat, odkazuji zájemce na
publikaci J. Dostál – Genetika a šlechtění plemen psů, Dona 2007 a na text přednášky dr. Šonky - (www.weimaranerclub.cz/uzitecne_informace_dok/Geneticky_
podminene_vady_ psu_hodnocene_na_JS.ppt.)
Hodnocení potomků chovných psů na jarních svodech ukázalo, že v chovu využívaný
šampión může být nejen přenašečem recesivní vady (např. kryptorchismus), ale také
zhoršovatelem populace a to třeba i v několika znacích najednou (např. výška, povaha, skus). Na návrh poradce chovu výbor jednohlasně schválil, že pokud pes bude
jednoznačným zhoršovatelem populace (dosáhne trojnásobné hodnoty ve sledovaném
znaku oproti průměru populace), bude vyloučen z chovu. Pro objektivitu musí být posouzeno na jarním svodu vždy minimálně 9 potomků po třech různých matkách.
Výsledky hodnocení VOK i VOD uvedenou metodou, které zpracovali poradci chovu
MVDr. Šonka (VOK) a MVDr. Čech (VOD) najdete v tomto zpravodaji.
Bohužel, jak se v letošním roce ukázalo, ani omezení počtu krytí chovného psa není
dostatečným chovatelským opatřením k zamezení šíření geneticky podmíněných onemocnění.
21
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Výskyt dědičně podmíněné epilepsie (matka a syn) v chovu, ukázal na další problém,
který nebyl doposud v chovu výmarských ohařů ošetřen – opakovaná krytí. Šetřením
v chovu bylo zjištěno, že epilepsie se vyskytla u dcery (takže oba rodiče byli nositeli
recesivní vlohy pro onemocnění) ze spojení, které bylo opakováno 5x a vzešlo z něj
31 potomků…
Z tohoto důvodu museli být vyřazeni z chovu všichni chovní jedinci z uvedeného spojení (rodiče již v chovu nepůsobí) a další dva již chovní potomci klinicky nemocné
dcery. Celkem tak chov přišel o 3 chovné psy a 4 feny. Zvláště u psů bylo vyřazení
bolestné nejen pro majitele, ale pro celý chov – jednalo se o velice kvalitní psy – jak
exteriérově, tak především pracovně. Nicméně tyto nesporné kvality psů nevyvážily
riziko dalšího šíření recesivního genu pro epilepsii v chovu.
Logicky muselo tedy následovat další chovatelské opatření, které výbor KCHVO jednohlasně schválil: spojení 2 stejných jedinců bude poradce chovu povolovat maximálně
2x, a to pouze pokud v prvním vrhu bylo 6 a méně štěňat (tzn. poradce chovu bude
doporučovat opakované krytí jedné feny chovným psem po dobu jeho působení v chovu maximálně 2x. Pokud bylo z prvního spojení odchováno více než 6 štěňat nebude
pes na fenu již podruhé doporučen).
I když základním důvodem je omezit šíření recesivně podmíněných onemocnění v chovu, předpokládáme, že napomůže i k tomu, že se začnou v chovu více využívat i psi
chovateli doposud opomíjení (byť doporučovaní) a to současně pomůže ke zvýšení a
obohacení genetické variability plemene. V praxi se pak jistě potvrdí to, že i pes jehož
exteriér je hodnocen „jen“ velmi dobře, bude přinášet kvalitní potomky.
Dá se předpokládat, že ani toto opatření nebude nadšeně vítáno všemi členy klubu,
především pak těmi, kteří mají doma chovného psa, kterého pořizovali s plánem krýt
s ním především své vlastní feny.
Bylo by dobře, pokud by členové klubu – a především začínající chovatelé – využívali
členské schůze, kde je vždy připraveno přednáškové dopoledne s aktuálními tématy
kynologie a chovu a snažíme se zde vytvořit prostor pro diskuzi, zodpovězení všech
dotazů i vysvětlení chovatelských opatření v našem chovu.
Působím v chovatelské radě od jejího vzniku a přestože mne práce v ní vždy zajímala
a bavila, měla jsem často pocit, že není jednodušší cesty, jak si v klubu udělat co
nejvíc nepřátel. Stačí obhajovat chovatelsky logické, ale nepopulární opatření, které si
někteří členové klubu vyloží jako osobní útok na svůj chov, či vyřadit z chovu několikanásobného šampióna, kterému chybí zub….
Nicméně když jsem si teď díky psaní tohoto článku připomněla všechny nelehké, vášnivé a často bolestné okamžiky, které jsme při prosazování chovatelských zásad v našem klubu prožívali, jsem ráda, že jsem mohla být „při tom“. Neříkám, že naše cesta
je prostá chyb a omylů, její správnost prověří teprve čas (tak jako vše, co je spojeno
s chovem a genetikou), ale snad je z chronologického popisu našeho snažení patrné
dlouhodobé úsilí o zvyšování úrovně a zdraví chovu.
Přála bych si, aby tyto snahy vítězily i v budoucnu a přijalo je za své co nejvíce členů
našeho klubu.
Jana Kočová
22
2010
Zpravodaj 2/10
CHOVNÍ PSI VOK K 21.10.2010
Alan od Potoka Kačáku
Akim z Kačinských tůní
Akim z Mervartova dvora
Akim Katafygi
Alex Agiber
Alex od Městeckého hájku
Alcapone z Mešínské hájovny
Amir z Poděbradských zahrádek
Antony Shefis
Antriel Silvery Shine
Arrax vom Forst Eibenstein
Artico ze Šenkova dvora
Artur od Haltýře
Artuš Artemis Terra
Asa´s Hunter the Pink One
Astor z Brněnského vrchu
Atos z Kopřivnického údolí
Atos z Křesína
PLZÁKOVÁ Pavla
Na Průhonu 421/34, 353 01 Mariánské Lázně
PETRÁŇOVÁ Denisa
Praha 9 - Kyje 198 00, Staňkovská 443/24
BAŠEK Jaroslav
Dobruška 518 01, Rozkoš 39 - Kounov
NYTLOVÁ Michaela
Brno 612 00, Chodská 13
POKORNÝ František
273 02 Tuchlovice, Na Stráži VII/374
Mgr. NĚMCOVÁ Lenka
289 03 Městec Králové, Nový 17
DRÁBEK Jiří
538 63 Chroustovice, Zalažany 30
PAĎOUR Miloslav
Kolín 280 02, Kbel 98
KAZDA Milan
V Polích 1384, Lysá nad Labem 289 22
KOFNOVCOVÁ Zuzana
Ke hradu 370, 251 66 Mirošovice
KAZDA Milan
Lysá nad Labem 289 22, V polích 1384
VAZAČOVÁ Štěpánka Ing.
Trhové Sviny 374 01, Rejta 1180
KADLEC Martin
Černošice II 252 28, Ukrajinská 2082
KREJCAROVÁ Klára
Praha 5 150 00, Podbělohorská 4
DIVIŠOVÁ Kateřina
Bystřice pod Hostýnem 768 61, Vsetínská 1482
VÁVRA Václav
Velké Meziřící 594 01, Mostiště 17
BABINEC Josef Ing.
Kopřivnice 742 21, Hřbitovní 55/9
CHROMÁ Věra MUDr.
Olomouc 772 00, Nábřeží 2
23
2010
Atrey Artemis Terra
Avant Garde Shefis
Bak Křižanovského polesí
Baron ze Skřivolánů
Bastien Prodomasua Praga
Ben od Škaredé jedle
Benny z Podhradí Velhartic
Blanko von der Klinge
Bogei Artemis Terra
Bon z Dančí paseky
Brix Šedý rebel
Car z Dianina Veselí
Dag z Frajonku
Doug Šedý lovec
Drak ze Skřivolánů
Drake od Plasoku
Drake Sireva
Dyk z Březovského údolí
El z Líšeňských lesů
Klub chovatelů výmarských ohařů
VOŠMIKOVÁ Eva
Kamenné Žehrovice 273 01, Lhota 18
WÁGNEROVÁ Lucie Ing.
Rudná pod Pradědem 185, 793 35
ŠMELHAUS Petr Ing.
Jesenice 252 42, Za rybníkem 616
BROMOVÁ Markéta
Příbram 261 01, Lhota u Příbramě 21
NĚMEČKOVÁ Jana
250 69 Máslovice, Pražská 6
DVOŘÁČKOVÁ Jana
Rájec 679 02, Kuničky 83
BOUBERLE Václav
Střážov 336, Janovice nad Úhlavou 340 21
BŘÍZA Petr
Letohrad 561 51, Kunčice 50
ŽÍŽALOVÁ Kristýna
149 00 Praha 4, Hyblerové 530
SMETANA Zdeněk
391 43 Mladá Vožice, Táborská 574
NAĎ Pavel Ing.
679 06 Jedovnice, Rudice 294
KOVÁŘOVÁ Hana
Vysoké Veselí 507 03, 9. května 251
JANOUŠEK Libor
Brod nad Dyjí 692 01, č. 181
VAJNER Jiří
Zdice 267 51, Knížkovice 79
ZVĚŘINOVÁ Kristýna
752 01 Kojetín, Tyršova 1040
PROCHÁZKA Josef
Otokara Březiny 27, Znojmo 669 07
MEDŘICKÁ Simona
Mariánské Radčice 435 32, Dukel. hrdinů 108
NOVÁK Pavel
Na Pankráci 73/876, 140 00 Praha 4
ZÁHORSKÝ Radovan
Brno 621 00, Planinka 5
24
2010
Zpravodaj 2/10
Erik z Žehuňské doliny
Fido od Červenického potoka
Fido Šedý lovec
Fergus Akibon
Flok Akibon
Fox z Šonovských hor
Fredy od Jituše
Gary z Postupických lesů
Grey ze Sedleckých skal
Harvy od Červenického potoka
Hary z Javorové aleje
Hollieseat Silver Saracen
Ir z Prýglova dvora
Jorik Elika Bohemia
Mrak z Kaznějova
Nero od Štikova
Ogar od Štikova
Olaf z Hájské
Rock Star Rivertone
LONSKÝ František
Brandýs nad Labem 250 01, Dřevčice 131
KULHÁNEK Vladimír
Velká Losenice 592 11, Vepřová 100
SUCHOMEL Vlastimil
Břeclav 690 02, Komenského náb. 2107/12
HORÁČEK Miroslav
Velké Němčice 691 63, č. 164
MARKOVÁ Agáta
Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
KARANSKÝ Petr
530 09 Pardubice, Družstevní 138
KOTEK Milan
Karlovy Vary 360 17, Dvořákova 669
TAXOVÁ Lada
Praha 5 155 00, Loučná 883
VLK Josef
U Stadionu 452, Okříšky 675 21
LONSKÝ František
Brandýs nad Labem 250 01, Dřevčice 131
PERIČKA Jan
Marefy 22, Bučovice 685 01
NOVÁKOVÁ Iveta
273 62, Ke Kačáku 309
KOČAŘÍK Stanislav
Morká 664 04, Hostěnice 12
NOVOTNÝ Oldřich Bc.
549 08 Provodov-Šonov 63
URBANOVÁ Lenka
331 51, Kaznějov, V Úvoze 343
KLEINOVÁ Věra
Brod nad Dyjí 101, 692 01
VYHLÍDAL Pavel Ing.
Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Lipová 892
KAPLAN Ivan
Pardubice 630 02, Slepotice 35
PIFKOVÁ Veronika
Štefánikova 1365, Zlín 760 01
25
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
KUPEC Miroslav
Chodov 357 35
ŠONKA Jaroslav MVDr.
Malšice 298, 391 75
VŮCHOVÁ Iveta
333 01 Stod, Bezručova 176,
Šon Andělský hrad
Zir z Dančí paseky
Žak z Dančí paseky
CHOVNÍ PSI VOD K 21.10.2010
Dušková Eva
Sportovní 188, 789 91 Štíty
A Navy Officer of the Windy Spot Hájková Blanka
U potoka 764, 561 51 Letohrad
Andy od Zbynických rybníků
Tomeš Miroslav
Myslbekova 566, 417 01 Dubí
Aron z Bivojkovy obůrky
Králová Jana
Dukelská 1854/16, 412 01 Litoměřice
Atlas z Korunova dola
Ing. Kubát Josef
Tyršova 37, 35751 Kynšperk nad Ohří
Atos z Bivojkovy obůrky
MUDr. Henrych Jiří
Sulejovice 63, 411 11
Body Silver od Gallasů
Janko Milan
Mosty u Jablůnkova 160, 739 98
Bruno ze Selské jizby
Ing. Šedivý Miloš
26. dubna 35, 350 02 Cheb
Caesar z Tolštejna
Ing. Krepsová Kristýna
Skryje 28, 582 82 Golčův Jeníkov
Car Dobrý lov
Vlček Josef
Drahotín 5, Poběžovice 345 22
Castor z Hemerských tůní
Pacovský Miroslav
Dobřejovická 368, 252 43 Průhonice
Cedro od Karlovy boudy
Ing. Machút Miloš
Běleč nad Orlicí 94, Třebechovice 503 46
Cer z Hemerských tůní
Slavíková Ivana
Kamenička 7, 588 23
Achim ze Štíteckých zahrad
26
2010
Zpravodaj 2/10
Ciro z Hemerských tůní
Cyrus z Korunova dola
Eddy Anisok
Farao z Tolštejna
Gaius z Tolštejna
Garp Anisok
Chess z Korunova dola
Imp z Korunova dola
Ursus ze Selské jizby
Zoro Anisok
Klíčník Michal
Tavíkovice 103, 671 40
Mgr. Mitrychová Lenka
Čs. armády 1165, 756 61Rožnov pod Radhoštěm
Kaván Jiří
Dolní Lánov 264, 543 41
MVDr. Čech Ladislav
Dalečín č. 109, 592 41
MVDr. Čech Ladislav
Dalečín č. 109, 592 41
Boudný Petr
Březina 14, Křtiny 679 05
Mgr. Zapletalová Alena
Úhošťany 45, Kadaň 432 01
MUDr. Hnátek Jiří
Chocerady 273, 257 24
MUDr. Kopecký Jiří
Nejedlého 515, 363 01 Ostrov
Boudný Petr
Březina 14, 679 05 Křtiny
Ve Zpravodaji jsou uveřejněny karty
nově uchovněných psů VOK a VOD
v držení členů klubu.
Podrobné informace o chovných psech najdete na
www.weimaraner-club.cz
(chov - chovní psi)
27
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Zápis z výběru do chovu a vznik bonitačního kódu - vzor
Jméno:
Plemeno:
Výmarský ohař krátkosrstý
Výmarský ohař dlouhosrstý
Pohlaví: pes
fena
Výška v kohoutku:
Chrup:
Skus:
Hlava:
Krk:
úplný
přezubený
chudozubý
nůžkový
klešťový
nepravidelný
A
B
C
D
E
F
ušlechtilá (pohlavní výraz dobře vyjádřen)
příliš široká lebka
příliš krátká morda
těžká, méně ušlechtilá
nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz
krátký
volná kůže na krku
Prut:
H
I
J
K
L
M
Hrudník: (vady v utváření hrudníku)
mělký
plochý
sudovitý
Hřbet:
G
N
O
P
ideální hřbetní linie
mírně pronesený či měkký hřbet
klenutý hřbet
klenutá bedra
mírně přestavěná záď
spáditá (sražená záď)
Q
správně nasazen a nesen
vady v nasazení (nesení)
W
R
S
T
U
V
X
28
2010
Zpravodaj 2/10
Končetiny: vady v postavení a úhlení hrudních končetin
vady v postavení a úhlení pánevních končetin
Osrstění:
Barva:
příliš dlouhá
příliš krátká
stockhaar
Povaha:
Z
a
b
c
stříbrná
myší šeď
srnčí šeď
nestandardní: nažloutlá barva
nahnědlá barva
hnědé pálení
d
e
f
g
h
i
j
Bílé znaky: malá náprsenka
velká náprsenka
bílé prsty
bílé znaky mimo hruď a prsty
Drápy:
Y
k
l
m
světle šedé
tmavě šedé
černé
n
klidná
temperamentní
plachá
agresivní
1
o
p
2
3
4
Do chovu: zařazen dne
nezařezen, důvod
Bonitační kód:
Poznámky poradce chovu a komise pro výběr do chovu:
Podpisy komise:
29
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
FOTOREPORTÁŽ - SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KCHVO
11.9.2010 VELKÁ BÍTEŠ
30
2010
Zpravodaj 2/10
IMP Z KORUNOVA DOLA
Člp:
ČLP/VOK/6536/10
Datum narození: 10.5.2007
Chovatel:
ing. Martina Čechová
Postřelmov
Majitel :
MUDr. Jiří Hnátek
Adresa:
25724 Chocerady 275
Mobil:
608 220 457
E-mail:
[email protected]
Bonitační kód: 67ADGQWZdn1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
vysta-
zázna-
vování
my
ZV
1.5.2010
Vraný
III.
195
4
4
PZ
21.8.2010
PZ
I.
273
4
4
Typ
datum
místo
rozhodčí
udělené
výstavy
výška
ocenění
Speciální KCHVO 10.5.2008
Lysá nad Labem
Mladá Boleslav
Vlasák
V1,CAJC
Národní
19.7.2008
Mezinárodní
30.8.2008
Nahodil
V1,CAJC,BOB
Nahodil
V1,CAC,CACIB,BOB
Mezinárodní
25.4.2010 České Budějovice Koldinský V1,CAC,CACIB,BOB
Speciální KCHVO
9.5.2009
Přibyslav
V1,CAC,BOB
Mezinárodní
24.9.2010 České Budějovice
Klubová KCHVO
15.5.2010
Průhonice
Mezinárodní
19.6.2010
Brno
V1,CAC,CACIB,
Národní
17.7.2010
Mladá Boleslav
V1,CAC,BOB,nár.vítěz
V1,CAC,CACIB,BOB
Vlasák
V1,CAC
Český šampion
Český grandšampion
Mezinárodní šampion
31
68
M
A
T
K
A
zkoušky
PZ -III.c
32
tituly
zkoušky
WORLD WINNER PZ -I.c
CHAMPION CZ ZV -I.c
CHAMPION SK ZV -I.c
Champion Jun.CZ
BOB 6x
CACIB 3x
Klubový vítěz 2x
Národní vítěz 2x
Nejlepší fena v plem./PL
vítěz PL
Brendy z Korunova dola
ČLP/VOD4192/05
tituly
O výborný
T
E
C
Cedro od Karlovy boudy
ČLP/VOK4503
IMP Z KORUNOVA DOLA
Chido z Kuntova dvora
ČLP/VOD/3256/99
U-VZ-I.c., PZ-I.c.
Champion CZ
BOB 2x
CACIB 2x
Klubový vítěz
výborný
Peny Anisok
ČLP/VOD/3291/00
PZ-I.c.
CHAMPION INTER.
Champion CZ
BOB 3x
výborná
PZ-I.c.
velmi dobrá
Rena z Čeřeniště
ČLP/VOK/3246/99
výborný
PZ-I.c.
výborný
Akim z Blaženého domu
ČLP /VOK/3447/99
Art z Vývratů
ČLP/VOD/2515/90
PZ-I.c., SVP-I.c.
Vítěz třídy, výborný
Heda z Kuntova dvora
ČLP/VOK/2838/97
PZ-I.c.
velmi dobrá
Astor z Kuňské obůrky
ČLP/VOD/2968/96
PZ-I.c.
CH INT., CH-CZ
Frajerka Anisok
ČLP/VOD/2789/95
ZV-I.C., PZ-I.c.
velmi dobrá
Vix z Hajnice
ČLP /VOK/2817/94
PZ-I.c., LZ-I.c.
výborný, vítěz třídy
Bajka od Černé pily
ČLP /VOK/2898/98
PZ-I.c., ZV-I.c., SVP-III.c.
BOB
Cen z Loun
ČLP/VOK/2460/95
PZ-I.c.
velmi dobrý
Era od Mumlavy
ČLP/VOK/2937/97
PZ-I.c., LZ-I.c., ZV-I.c.
výborná
Dargo od Jalovčí stráně
ČLP/VOD/2002/84
Jája z Vlčavských břehů
ČLP/VOD/2172/88
Alt od Černé pily
ČLP/VOK/2140/90
Grada z Kuntova dvora
ČLP/VOK/2416/93
Astor od Pěti šelem
ČLP/VOD/2663/94
Moni z Vlčavských břehů
ČLP/VOD/2749/95
Flint z Dianiny smečky
ČLP/VOD/2494/90
Bára z Fulneckých lesů
ČLP/VOD/2353/89
Caesar vom Bärental
ST.B.WK-8781/91
Puma z Hajnice
ČLP /VOK/2603/92
Gari ze Smržova
ČLP /VOK/2163/87
Alma od Černé pily
ČLP /VOK/2143/94
Alt z Bukovských vrchů
ČLP/VOK/1902/82
Cina Nestor
ČLP/VOK/2100/88
Chyn Nestor
ČLP/VOK/2394/89
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
ALCAPONE Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY
Člp:
Datum narození:
Chovatel:
Majitel:
Adresa:
6575/10
6.5.2007
Jiří Drábek, Zalažany
Jiří Drábek
Zalažany 30,
538 63 Chroustovice
Mobil:
775 672 076
E-mail:
[email protected]
www:
www.mesinskahajovna.web4u.cz
Bonitační kód: 65ADGQWeo1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
vysta-
zázna-
vování
my
ZV
10.5.2009
Čelákovice
I.
222
4
4
Res.CACT
PZ
28.9.2009
Mladá Boleslav
I.
286
4
4
3. místo
LZ
3.10.2009
Praha - východ
I.
228
4
PZ
21.10.2009
Liberec
I.
267
4
4
VZ
23.-24.10.2010
Opava
III.
407
3
4
Typ
datum
místo
rozhodčí
výstavy
udělené
Speciální KCHVO 10.5.2008
Lysá nad Labem
Nývlt
výborný
Oblastní výstava 14.6.2008
Praha Kunratice
Vlasák
Výborný 1
Oblastní výstava 21.6.2008
Náměšť na Hané Navrátil
MVP
výška
ocenění
30.8.2008
Mladá Boleslav
Nahodil
Oblastní vítěz
Res.CAC
Klubová KCHVO
13.9.2008
Telč
Šimek
Výborný 3
MVP
5.11.2008
Praha
Nývlt
CAC, CACIB
MVP
7.2.2009
Brno
Horváth
CAC
MVP
8.2.2009
Brno
Piskay
Res.CAC
Český šampion krásy 19.3.2010
33
65 cm
34
Ela od Jituše
ČLP/VOK/5039/07
M tituly
A výborná
T
K
A
O
T
E
C
zkoušky
PZ - I.c
Sireva Drake
KC AE03706801,imp.GB
ČLP/VOK/5461/06
tituly
zkoušky
Champion - CZ U - VZ- II.c
Champion -SK
vítěz PZ
Champion - PL LZ - II.c
Champion - Jun.CZ ZV - I.c
Champion - Jun. SK ZV - I.c
Champion - Lux
Champion - A
Champion of champions SK
BIS 3x
BIG 11x
BOD 3x
BOB 23x, CACIB 14x
velmi dobrá
PZ -I.c
LZ -I.c
U -VZ-I.c
LZ - I.c
PZ - I.c
SVP -I.c
Ama Elika Bohemia
ČLP/VOK/4136/03
RTG DKK
resCAC CZ
výborný
výborný
Gari z Altova dvora
ČLP/VOK/3809/02
SH CH Sireva Busy
3715CL (Silver grey)
Sireva Duey wihth Coastedge
2755CM (Silver grey)
ALCAPONE Z MEŠINSKÉ HÁJOVNY
CAC CZ,výborná,U -VZ I, MRJ -I.c
ÖHZB WK 65/imp.Öst/člp/vok3105/97
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
Bona od Hraběte
výborný, LZ -I.c,PZ -I.c
ČLP/VOK/2861/95
Doly z Altova dvora
Dar z Kněžího háje
ČLP/VOK3136/99
ČLP/VOK/2944/95
Hery Kajka
CH Int., BOB 5x,PZ -I.c,SVP -I.c ČLP/VOK2695/92
Car od Frejlachů
Cen z Loun
ČLP/VOK/3042/98
ČLP/VOK/2460/95
CAC
U - VZ -I.c
Rita z Lišova
výborný LZ - I.c
ČLP/VOK/2549/93
Eny z Dyjských břehů
Alan Zdoňkovské údolí
ČLP/VOK/3536/00
ČLP/VOK/ 2676/95
Diana zum Grosen Teich
Princ Nestor
ČLP/VOK/3078/97
Khamsynn Cardinal Synn
2866BZ (Silver grey)
Sireva Engagement Ring
28OOBZ (Silver grey)
SH CH SH CH Sireva Phanceu SCH CH Flimmoric Fanclub
2038CF (Silver grey)
1927BX (Silver grey)
SH CH Sireva Silk
4586BZ V(Silver grey)
SH CH Sireva Time Honoured Sireva Limited Edition
1875CG (Silver grey)
0918CF (Silver grey)
Sireva Showgirl
3O6OCG (Silver grey)
CH Carenege Pizzazz at Sireva Khamsynn Cardinal Synn
2704CG (Silver grey)
2866BZ (Silver grey)
Sireva StrangeEquity
R2805208R02 V(Silver grey)
Sireva Saufen
T2521105T02 (Silver grey)
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
ALEX AGIBER
Člp:
ČLP/VOK/VOK 7055/10
Datum narození: 29.5.2008
Chovatel:
Pokorný František
Tuchlovice
Majitel:
Pokorný František
Adresa:
Na Stráži VII/374
Tuchlovice 273 02
Telefon:
312 526 148
Mobil:
606 911 773
E-mail:
[email protected]
Bonitační kód: 68ADGQWen1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
LZ
25.7.2009
MS. Řevničov
II.
226
4
4
PZ
5.9.2009
OMS Kladno
I.
293
SZ/VP
6.9.2009
OMS Plzeň
I.
91
ZOP
9.5.2010
ČKS N. Strašecí
VZ
16.-17.10. 2010
OMS Kladno
Typ
datum
záznamy
Vodič
4
Vodič
95
II.
místo
vystavování
394
rozhodčí
výstavy
3
4
udělené
Vodič
výška
ocenění
Klubová KCHVO
15.5.2010
Průhonice
Nývlt
Mezinárodní
22.5.2010
Litoměřice
Čelíš
35
Výborný 4
68 cm
Res. CACIB,CAC,V 69 cm
36
titly
M velmi dobrá
A
T
K
A
Ágnes Katafygi
ČLP/VOK/5660/07
tituly
O CAC CZ
T výborný
E
C
zkoušky
PZ - I.c
LZ -I.c
ZV -I.c
ZZO
zkoušky
MRJ-U-I.c
U - VZ- I,c
PZ - I.c
LZ - I.c
SVP - I.c
ZV - I.c
Šon Andělský hrad
ČLP/VOK/4966/05
ALEX AGIBER
PZ-I.c.
Bon z Postupických lesů
ČLP/VOK/3255/99
CACIB
PZ-I.c.
BOB
SVP-II.c.
Deny z Páně vrchu
ČLP/VOK/3097/98
R.CACIB
PZ-II.c.
Res.CAC
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
Vítěz třídy
LZ-II.c.
výborný
PZ-I.c.
Bajka od Černé pily
ČLP/VOK/2898/98
BOB
PZ-I.c.
Obl. vítěz
ZV-I.c.
Brek z Sudowii
Gunalf Spritz
PKR VII - 6172
PKR VII - 4927
Champion -Inter. KKW -wsz -III
Champion Pl
Champion -PL.
KP w. wielostron.-I. Champion Jun. PL
Champion.Jun.PL Reg.k.Trop. Ipos.-I Esa z Kužni Želichowskiej
Prob.pol.wyžlow-I. PKR VII - 3914
Konk.tropow. - I.
Champion PL, BOB
Ayrin Artemis Terra
Nani´s American Yankee
ČLP/VOK/4764/05
AKC SN 641538/02 imp.USA
DKK0/A
PKR VII - 6063, PW I
CHAMPION INTER
PZ - I.c
HD A, Champ PL, WCHJIt
CHAMPION CZ
Vanda Anisok
CHAMPION A
ČLP/VOK/3827/01
CHAMPION SK
CH -CZ, CH -SK,LZ -I.c, PZ - I.c
Grand Champion SK
výborná
Champion-Jun.SK U-VZ-II.c.
BOB 4x
PZ-I.c.
CACIB 2x
SVP-I.c.
Res.CACIB 2x
Vítěz mladých
Alma z Blaženého domu
ČLP/VOK/3448/01
Merlin z Habrových hájů
ČLP/VOK/4162/02
Gunalt Klein
1370CO
Gunalt Diorella
U066026U01
Bob von der Buchhorst
(DGSTB 39890) , ZB 8264/89
Rika Denep
PKR VII- II - 202
Nani´s Concert Master SH
SN 197256/06 ý - 96 OFA26EGR
Nani´s
Good Time V Hollyhaus JH
Caesar od Frejlachů
ČLP/VOK/3043/97
Nora z Javorové aleje
ČLP/VOK/3410/00
Brit od Frejlachů
ČLP/VOK/2840/97
Elza z Kněžího háje
ČLP/VOK/3029/97
Gary Kajka
ČLP/VOK/2360/91
Alka z Páně vrchu
ČLP/VOK/2800/95
Caesar vom Bärental
ST.B.WK-8781/91
Puma z Hajnice
ČLP/VOK/2603/92
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Alma od Černé pily
ČLP/VOK/2143/94
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
ALEX OD MĚSTECKÉHO HÁJKU
Člp:
6402/10
Datum narození: 21.2.2007
Chovatel:
Zmrhal Václav
Městec Králové
Majitel:
Mgr.Lenka Němcová
Adresa:
Nový 17
289 03 Městec Králové
Mobil:
737 844 836
E-mail:
[email protected]
Bonitační kód: 67ADGQWdn1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
vysta-
zázna-
vování
my
ZV
11.5.2008
Sokoleč
I.
216
4
3
PZ
5.10.2008
Nymburk
I.
271
4
4
LZ
11.7.2009
Nymburk
I.
236
4
VZ
29.8.-30.8.2009
Nymburk
II.
469
4
4
Brodce
II.
447
4
3
Nymburk
I
83
VZ - mem. 10.-11.10. 2009
Fr. Horela
SZVP
24.7.2010
Typ
datum
místo
rozhodčí
výstavy
udělené
CACT
výška
ocenění
Mezinárodní
17.11.2007
Praha
Fialová
VN1
Mezinárodní
22.3.2008
Praha
Nahodil
V
65
Lysá n. Labem
Nývlt
V
67
68
Speciální KCHVO 10.5.2008
Speciální KCHVO
9.5.2009
Přibyslav
Fialová
VD 1
Oblastní
16.5.2009
Kačina
Vlasák
V1
37
38
zkoušky
U-VZ-I.c.
LZ - I.c.
PZ I.C
SVP - I.C
zkoušky
PZ - I.c
Eny z Žehuňské doliny
ČLP/VOK/4432/07
tituly
Champion CZ
BIS
BOB 2x
BOB 2x
Klubový vítěz
CACIB
výborný
M
A tituly
T výborný
K
A
O
T
E
C
Edy vom Gstettenhof
ÖHZB/WK 2912
ČLP/ VOK 4057
RTG DKK
CAC
oblastní vítěz
LZ - I.C
PZ - I.c
BZ - II.c
CACIB
PZ - I.c
BOB
SVP - II.c
Národní vítěz
CAC 2x
Fanda od Mumlavy
ČLP/VOK/3002/98
Bon z Postupických lesů
ČLP/VOK/3255/99
Anna
vom Stapelbroek
WK 2693
Fw."V"
VGP 3a, 381 Pkt.
JB
AP 136 Pkt.
Sir.Onyx
of The Three Turnips
NHSB 1778916
Champion NL
VGP 381 Pkt. /2
CACIB
VGP 334 Pkt./ 3
Fw."V"
ALEX OD MĚSTECKÉHO HÁJKU
v.d.,PZ - I.c
R.CACIB, CAC,PZ - I.c
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
Res.CAC,výborná, PZ - I.c
Chyn Nestor
ČLP/VOK/2394/89
výborný, PZ -I.c
Elza z Kněžího háje
ČLP/VOK/3O29/97
Brit od Frejlachů
ČLP/VOK/2840/79
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Cina Nestor
ČLP/VOK/2100/88
ÖHZB - WK 2240, ČLP/VOK2322/87
Alt od Černé pily
ČLP/VOK/2140/90
Rita z Lišéva
ČLP/VOK/2649
Citra Jomapo
ČLP/VOK/973/74
Asta z Konšelova dvora
ČLP/VOK/2795/94
Castor vom Zuckermantel
1995/82
After Nani´s Beautiful Butterfly
Ragstone Rommel
KCRL 3157411 Lo 2
Sallys Secret
KCSB 4437 BV
Lady Yasmin of Tree Turnips Zeno Maxmillian of Tree Turnips
NHSB 1259805
NHSB 733046
Laoy Serena of Tree Turnips
NHSB 24760
Bastian vom Zehnthof
Eddi vom Surenthal
(DGSTB 41408), WZB 8985/92 DDR ZB 8830
VJP
Zilla vom Zahnthof
WZB 8140/88
Almee Uit Stabilis Fortuna
Cay vom Heidesee
NHSB 1805985
WZB 8988/84
VJP
Breeza Uit Forum Hadriani
NHZB 1531907
Coastedge Silver Grey Flash
NHSB 1700 191
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
BASTIEN PRODOMASUA PRAGA
Člp:
VOK/6948/10
Datum narození: 22.4.2008
Chovatel:
Jana Němečková,
Máslovice
Majitel:
Jana a Martin Němečkovi
Pražská 6,
250 69, Máslovice
Telefon:
605 478 667
E-mail:
[email protected]
www:
www.prodomasua.com
Bonitační kód: 67ADGQWen2
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
vysta-
zázna-
vování
my
ZV
8.5.2009
Praha 9
I.
190
4
4
PZ
17.10.2009
Praha Východ
I.
288
4
3
24.7.2010
Praha Východ
I.
234
4
Klubové
LZ
Typ
datum
místo
rozhodčí
výstavy
Vodič
udělené
výška
ocenění
Šampión UA
Národní
27.3.2010
Nitra
Mezinárodní
11.4.2010
Drážďany
Stanovský
Mezinárodní
22.5.2010
Litoměřice
Čeliš
Stanovsky
V1, CAC
V1, VDH
V2, r. CAC
MVP Grand
Prix Slovakia
5.6.2010
Nitra
Národní
12.6.2010
Erfurt
V1, CAC
V2, r. VDH,
r. CAC,
Mezinárodní
13.6.2010
Erfurt
Mezinárodní
19.6.2010
Brno
Ing. Lokodi
V2, r. VDH,
Csaba Zsolt r. CAC, r. CACIB
39
Ing.
V1, CAC,
Dostál
r. CACIB
68 cm
M
A
T
K
A
40
tituly
Res CACIB
CAC
res CAC
CAJC
výborná
zkoušky
PZ - I.C
ZV - I.c
ZZO
Andy Prodomasua Praga
ČLP/VOK/5165/08
O tituly
zkoušky
T výborný
CACT
E
res CACT
C
mem.R.Jakoubka /U - I.c
memJ. Venhody/U - I.c
Blanko von der Klinge
VDH 109/03 imp.D
ČLP/VOK/4958/07
Graf von der Kampfheide
71/96 DGStB 47017
Champion CZ
PZ - I.c
Champion championů
BOB 8x
CACIB 7x
mem. R. Jakoubka /U - I.c
LZ - I.c
PZ - I.c
SZVP - I.c
Ája od Karlovy boudy
ČLP/VOK/3757/04
ResCAC CZ
výborný
Sandy z Javorové aleje
ČLP/VOK/3586/01
Rena z Čeřeniště
ČLP/VOK/3246/99
PZ-I.c.
velmi dobrá
CH - CZ, BOB - 2x,U - VZ II, LZ -I.c
Dar z Kněžího Háje
ČLP/VOK/2944/95
vítěz tř. mladých ZV - II.c
výborný
PZ - I.c
Dita z Podkunoví
ČLP/VOK/2995/96
CAC
U - VZ I.c
Klubový vítěz ZV - I.c, PZ - I.c
Aran z Březovského údolí
ČLP/VOK/3064/97
HD-A1, HN,J 57, J 63, H 158
J/g/ggd=g, rgr, 62 cm, sg/sg=sg,rgr 63 cm, WF 1
Berta vom Forsthaus Gehegemühle
358/96 DGStB47018
sg/g=sg, rgr, 62 cm, WF 3, HD - A1, HN, Schw.N
J 66, J 65, H 186, H 175, G 218/2 ÜF
Gesa vom Großvaterstuhl
Conrad vom Zehnthof
527/99 DGStB 51113
9381/93
J/sg/sg=sg,drgr,63 cm,WF 2, HD-B1, HN v/sg=v,rgr,70 cm,WF 4, HD - A2,J 43 sil,
LN,J 62
Hd. Verletzt am Stacheldraht, H177
st, H 159, G 211/3 TF
Quinzi vom Birkeneck
9798/94
LN,
Totverw.,J 73,H 188,st,G 331/1 ÜF
sg/g=sg, rgr, 65 cm, WF 3, HD-A2,Btr,HN
Ben von der Wartelshöhe
256/98 DGStB 48163
BASTIEN PRODOMASUA PRAGA
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
Ajda z Altova dvora
ČLP/VOK/2806/95
Chyn Nestor
ČLP/VOK/2394/89
Era od Mumlavy
ČLP/VOK/2937/97
Cen z Loun
ČLP/VOK/2460/95
Era od Mumlavy
ČLP/VOK/2937/97
NHSB1741555 DGStB 41441
Aika vom Tanasee
ÖHZB2597 DGStB 44006
Eddi vom Suenthal
DDR8830
Zilla vomZehnthof
8140/88 DGStB 39461
Orkan vom Pfingstgehege
8727/91 DGStB 41264
Aspe vom Bäckerwald
8850/92
NobelerFalko vom Reinhardswald
Cent vom Pfadelsberger
9687/94 DGStB43861 kl.w.Br.Str
Freya von der Kampfheide
9366/93 DGStb 42590
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
BON Z DANČÍ PASEKY
Člp
6944/10
Datum narození 11.3.2008
Chovatel
MVDr. Jaroslav Šonka
Malšice
Majitel
Zdeněk Smetana
Adresa
Táborská 574
391 43 Mladá Vožice
Telefon
723 156 728
E-mail
[email protected]
Bonitační kód 67ADGQWen1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
PZ
29.8.2009
Tábor-Tučapy
I.
259
4
LZ
10.7.2010
Tábor-Dírná
II.
216
4
vysta-
zázna-
vování
my
3
limitní známka - šoulačka 1
SZPV
24.10.2010
Tábor-Smil. Hory
SZPV
7.8.2010
Tábor-Vlkov
I.
93
I.
Vítěz zkoušek
96
3.
v Jihočeském derby 2010
LZ
8.8.2010
Tábor-Vlkov
I.
230
4
3.
v Jihočeském derby 2010
Typ
datum
místo
rozhodčí
výstavy
Klubová výstava
udělené
výška
ocenění
15.5.2010
Průhonice
41
Nývlt
Výborný
67 cm
zkoušky
U - VZ -I.c.
PZ - I.c
LZ - III.c
ZV - I.c
42
M
A tituly
T resCAC CZ
K
A
zkoušky
PZ -I.c.
Tara z Javorové aleje
ČLP/VOK/4044/03
tituly
O CAC CZ 2x
T Oblastní vítěz
E výborný
C
P
Don z Postupických lesů
ČLP/VOK/3761/01
BON Z DANČÍ PASEKY
CAC
Klubový vítěz
Oblastní vítěz
výborná
Dita z Podkunoví
ČLP/VOK/2995/96
U - VZ I.c
ZV - I.c
PZ - I.c
VP - I.c
vítěz tř. mladých ZV - II.c
výborný
PZ - I.c
Dar z Kněžího háje
ČLP/VOK/2944/95
výborná
PZ -Ic
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
Champion Inter. PZ -I.c
Stř.evrop. Vítěz
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
výborná
PZ -I.c
SVP -I.c
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
vítěz třídy
PZ -I.c
výborný
Ajda z Altova dvora
ČLP/VOK/2806/95
výborná,PZ -I.c, SVP -I.c
CH INT., Stř.event.v.,PZ -I.c
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
Res.CAC
výborná
výborný, PZ - I.c,MŠ
Rita z Lišova
ČLP/VOK/2649/93
Res.CACIB,výborná,PZ- I.c.
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
PZ -I.c
PZ - I.cena
Alt od Černé pily
ČLP/VOK/2140/90
Elza z Kněžího háje
ČLP/VOK/3029/97
výborný
Brit od Frejlachů
ČLP/VOK/284O/97
Jas Nestor
ČLP/VOK/2437/90
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
Ax z Černé Vsi
ČLP/VOK/2147/91
Bessy z Hobšovského mlýna
ČLP/VOK/2119/89
Caesar vom Bärental
ST.B.WK -8781/91
Puma z Hajnice
ČLP/VOK/2603/92
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Hery Kajka
ČLP/VOK/2695/92
Alt z Bukovských vrchů
ČLP/VOK/1902/82
Ceva z Konšelova dvora
ČLP/VOK/1560/85
Brid z Jizerska
ČLP/VOK/1958/84
Bona z Pocínovické samoty
ČLP/VOK/2022/88
Jas Nestor
ČLP/VOK/2437/90
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
Ax z Černé Vsi
ČLP/VOK/2147/91
Bessy z Hobšovského mlýna
ČLP/VOK/2119/89
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
DRAK ZE SKŘÍVOLÁNŮ
Člp:
Datum narození:
Chovatel:
Majitel:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Bonitační kód:
Typ
ČLP/VOK/6269/10
20.12.2006
Mrkývka Josef, Vracov
Zvěřinová Kristýna
Tyršova 1040,
752 01 Kojetín
724 121 367
[email protected]
66ADGQWen2
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
vysta-
zázna-
vování
my
ZV
10.5.2008
Příbor - Hájov
II.
179
3
3
PZ
13.9.2008
Mošnov
I.
268
4
4
SZVP
11.7.2009
Hulín
I.
100
II.
455
4
4
PV
52
klubové
VZ
ZZO
19.-20.9.2009 Vracov u Kyjova
28.3.2009
KK Koměříž
základní
ovladatelnost
BH
7.11.2009
Typ
datum
KK Koměříž
obstál
místo
55
rozhodčí
výstavy
Klubová KCHVO
Doprovodný pes
udělené
ocenění
12.9.2009
Vracov
43
Šimek
VD 4
výška
zkoušky
U -MRJ - II.c
PZ - I.c
ZV - II.c
44
M tituly
A velmi dobrá
T
K
A
zkoušky
PZ-I.c.
SVP-I.c.
Šárka Andělský hrad
ČLP/VOK/4968/05
tituly
CAC CZ
O CAJC
T výborný
E
C
Cir z Šatavy
ČLP/VOK/3749/01
DRAK ZE SKŘÍVOLÁNŮ
zkoušky
PZ - I.c
VP - I.c
LZ - I.c
výborná
PZ-I.c.
Champion-Jun.SK U-VZ-II.c.
BOB 4x
PZ-I.c.
CACIB 2x
SVP-I.c.
Res.CACIB 2x
Vítěz mladých
Alma z Blaženého domu
ČLP/VOK/3448/01
Merlin z Habrových hájů
ČLP/VOK/4162/02
Centa Akibon
ČLP/VOK/2941/96
tituly
zkoušky
CAC
U - VZ II.c
Národní vítěz
LZ - I.c
Primus Junior
PZ - I.c
Res.CAC
ZV - I.c
výborná
tituly
CAC
výborný
Alan Zdoňkovské údolí
ČLP/VOK/2676/95
Bon z Postupických lesů
ČLP/VOK/3255/99
CACIB
PZ-I.c.
BOB
SVP-II.c.
Deny z Páně vrchu
ČLP/VOK/3097/98
R.CACIB
PZ-II.c.
Res.CAC
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
Vítěz třídy
LZ-II.c.
výborný
PZ-I.c.
Bajka od Černé pily
ČLP/VOK/2898/98
BOB
PZ-I.c.
Obl. vítěz
ZV-I.c.
Brit od Frejlachů
ČLP/VOK/2840/97
Elza z Kněžího háje
ČLP/VOK/3029/97
Gary Kajka
ČLP/VOK/2360/91
Alka z Páně vrchu
ČLP/VOK/2800/95
Caesar vom Bärental
ST.B.WK-8781/91
Puma z Hajnice
ČLP/VOK/2603/92
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Alma od Černé pily
ČLP/VOK/2143/94
Evar od Rášu
SPKP 183/83
Faba ze Žatin
CACIB, CAC,U -VZ-II.c,LZ - I.c
ČLP/VOK/1765/81
Bistra z Benátecké aleje
Alt z Bukovských vrchů
ČLP/VOK/2374/90
ČLP/VOK/1902/82
Bistra z Pocínovické samoty
v.d.
PZ - I.c ČLP/VOK/2021/86
Irt od Štikova
Fron z Krokočínských lesů
ČLP/VOK/2427/90
ČLP/VOK/2037/87
Fany od Štikova
vd, ZV -I.c, PZ - I.c
ČLP/VOK/2105/87
Alma od Hraběte
Castor vom Zuckermantel
ČLP/VOK/2586/92
1995/82
Hajdy od Štikova
vd, PZ -I.c
ČLP/VOK/2224/89
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
FOX Z ŠONOVSKÝCH HOR
Člp:
7206/10
Datum narození: 10.9.2008
Chovatel:
Meisner Jaroslav
Provodov
Majitel:
PETR KARANSKÝ
Adresa:
Družstevní 138,
530 09 Pardubice
Telefon:
464 540 372
Mobil:
739 442 720
E-mail:
[email protected]
www:
www.weimaraner-fox.cz
Bonitační kód: ADGQWen2
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
PZ
29.5.2010
31.7.2010
datum
vování
my
I.
265
3
I.
209
4
3
Pardubice
Semín
Typ
zázna-
Pardubice
Dubany
LZ
vysta-
místo
rozhodčí
výstavy
Vodič
udělené
výška
ocenění
Klubová
12.9.2009
Vracov u Kyjova
Šimek
V2
66
Klubová
15.5.2010
Praha
Buba
V, res. CAC
66
Národní
17.7.2010
Mladá Boleslav
Nývlt
V, CAC, BOB
68
Speciální
11.9.2010
Velká Bíteš
Dostál
V4
-
Mezinárodní
9.10.2010 České Budějovice Fialová
V, CAC,
res. CACIB
45
69
zkoušky
U-VZ-I.c
LZ -I.c
PZ -I.c
46
M
A tituly
T CAC CZ
K
A
zkoušky
SVP - Ic
LZ -I.c
PZ - I.c
ZV - I.c
Vítěz třídy
výborná
Chery z Farniska
ČLP/VOK/4203/04
tituly
CAJC CZ
výborný
PZ - I.c.
SVP - II.c.
zkoušky
LZ - I.c
PZ - I.c.
ResCAC, výborná, PZ -I.c
ResCACIB, BOB, PZ - I.c
Ada z Šelešovských strání
ČLP/VOK/3144/01
BOB, CACIB, PZ -II.c
Dar z Kněžího háje
ČLP/VOK/2944/95
CHZ-CZ, CH-SK, MKP III,CACT
Bona z Rybníků
ČLP/VOK/3026/97
Vir z Hajnice
ČLP/VOK/2816/95
v.d.,PZ - I.c
R.CACIB, CAC,PZ - I.c
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
VGP 303, HZP 174
Lena vom Pfingstgehege
8967 (DDR)
rgr 67 cm
sg/sg AP 167, EP 152/1
Chyn Nestor
ČLP/VOK/2394/89
HD B1 rgr 67 bcm
KBHV 02
VGP 314
VJP 76 Pkt
Wf 4
Ena od Mumlavy
ČLP/VOK/2936/97
SVP -I.c
Národní vítěz
U-I.c
BOB
LZ - I.c
CAC
PZ -I.c
výborná
Erbo von der Lippe
(DGSTB 37315),7923/88
Cent vom Pfadelsberg
GGStb.43861
Ambra z Mervarvartova dvora Ben z Líšeňských lesů
ĆLP/VOK/5159/08
ČLP/VOK/3945/02
O tituly
T výborný
E
C
Baron od Jituše
ČLP/VOK/3552/01 9687/94
FOX Z ŠONOVSKÝCH HOR
Caesar vom Bärental
ST.B.WK -8781/91
Puma z Hajnice
ČLP/VOK/2603/92
Amor z Altova dvora
ČLP/VOK/2803/93
Arka z Mandátu
ČLP/VOK//2747/94
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
Baron z Novogo Sela
SPKP - 294/94
Bonnie z Lutršteka
ČLP/VOK/2851/96
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Cina Nestor
ČLP/VOK/2100/88
ÖHZB - WK 2240, ČLP/VOK2322/87
Castor vom Zuckermantel
1995/82
After Nani´s Beautiful Butterfly
ČLP/VOK/2102 imp.CZ, DDR 231156
Cito vom Vogelsang
(DGSTB 26643), 5634/77
Alexa v.d. Lippe
(DGSTB 29775), 6315/81
Jago von Birkeneck
22972 DDR, 22/81
Corina Nestor
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
HOLLIESEAST SILVER SARACEN
Člp:
ČLP/VOK/7309/10
Datum narození: 26.9.2008
Chovatel:
E.J.Robinson,
Holme Hale, UK
Majitel:
Iveta Nováková
Adresa:
Ke Kačáku 309,
Družec, 273 62
Telefon:
354 422 614
Mobil:
739 635 822
E-mail:
[email protected] www: www.odpotokakacaku.estranky.cz
DLK:
A/A
Bonitační kód: 64ADGQWen1
Typ
zkoušek
PZ
ZV
LZ
BZ
SZVP
VZ
datum
místo
cena
body
nos
vystavování
5.9.2009
1.5.2010
12.6.2010
19.6.2010
24.7.2010
23.-24.10.2010
Třebíč
Vraný
Třebíč
Třebíč
Třebíč
I.
I.
I.
I.
I.
I.
284
211
240
120
100
470
4
4
4
3
4
4
4
záznamy
Vítěz zk.
Vítěz zk.
CACT
(mem.J.Venhody)
Typ
výstavy
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Speciální KCHVO
Mezinárodní
Mezinárodní
World dog show
Mezinárodní
datum
místo
Brno
Brno
Praha
10.10.2009
21.11.2009
Litoměřice
České Budějovice
Bratislava
Zagreb (HR)
Národní
8.1.2010
Olomouc
Mezinárodní
Mezinárodní
Klubová
Národní
23.1.2010
11.4.2010
15.5.2010
16.5.2010
Trenčín (SK)
Dresden (DE)
Průhonice
Jelenia Góra (PL)
Mezinárodní
22.5.2010
Litoměřice
47
rozhodčí
udělené
ocenění
výška
VN 1
VN 1
VN 1
VN1, nejlepší dorost
VN 1
V2
Němec
Výborný
Claudio
Výborný CAJC, Junior
De Giuliani
BOB, kvalifikace Crufts' 2010
Ing. J. Jursa
Výborný 1 CAJC,
Junior BOB, Junior BIG
Horváth
Výborná 1 CAC
Dauphin
Výborný 1 VDH, Res. CACIB
Nývlt
Výborný
64 cm
T. Chwalny
Výborný 1 CWC, BIS II.
Nejl. myslivecký pes
J. Čeliš
Výborný 2 Res.CAC 67 cm
M
A
T
K
A
O
T
E
C
48
0125CP
Silver grey
HOLLIESEASTNOVEKIRSCHEN (JW)
SH CH LEX TEREA
2048CQ
Silver grey
SH SCH IR SH CH GUNALT
HARRIS TWEED
5283BZ
Silver grey
RISINGLARK OLD RUBY
2785CA
Grey
SH CH KHAMSYNN COOL FOR
CAT
2825CH
Silver grey
HOLLIESEAST HEIDEKIRSCHE
3478CF
Silver grey
HOLLIESEAST LIEBESTRAUME
2273CM
Silver grey
MALMESBURY MAIDEN
T0320702T01
Silver grey
SHALINA INDIAN WIZARD
1379CB
Silver grey
SH SCH GUNALT TART
2951CB
Silver grey
SH SCH GUNALT EXCESS
1968CG
Silver grey
RISINGLARK ILLUSION
1695CJ
Silver grey
DUCHESS OF MALMESBURY
W2052206W02
Silver grey
SH SCH GUNALT HUNKY
0891CJ
Silver grey
HOLLIESEAST SILVER SARACEN
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
JORIK ELIKA BOHEMIA
Člp
7000/10
Datum narození: 19.4.2008
Chovatel:
Milan Kazda,
Lysá nad Labem
Majitel:
Oldřich Novotný
Adresa:
Provodov-Šonov 63
Telefon:
491 472 506
Mobil:
603 345 541
E-mail:
[email protected]
Bonitační kód: 63ADGQWejn2
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
LZ
11.7.2010
Náchod-Proruby
II.
210
4
PZ
22.8.2009
Nymburk
I.
300
4
Typ
datum
místo
rozhodčí
výstavy
V Průhonice
vysta-
zázna-
vování
my
33
udělené
výška
ocenění
15.5.2010
Praha
49
Nývlt
výborný
63
zkoušky
U -VZ-I.c
LZ -I.c
PZ -I.c
SVP -I.c
50
M
A tituly
zkoušky
T Champion CZ
CACT
K ResCACIB Mem.K.Podhajského III.c
A
Mem.R.Knolla - II.c
Mem.R.Jakoubka/U - I.c
PZ -I.c
ZV-I.c
LZ -I.c
Fatima z Žehuňské doliny
ČLP/VOK/4685/05
O tituly
T CAC
E výborný
C
Arrax vom Forst Eibenstein
ČLP/VOK/5935
JORIK ELIKA BOHEMIA
Cent vom Pfadelsberg
v.d.,PZ - I.c
R.CACIB, CAC,PZ - I.c
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
CAC
oblastní vítěz
LZ - I.C
PZ - I.c
BZ - II.c
Sir. Onyx of Three Turnips
NHSB 1778916
VGP 381 Pkt./2
CACIB
Anna vom Stapelbroek
WK 2693
Fw."V"
VGP 3a. 381 Pkt.
JB.
AP 136 Pkt.
Chyn Nestor
ČLP/VOK/2394/89
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Cina Nestor
ČLP/VOK/2100/88
ÖHZB - WK 2240, ČLP/VOK2322/87
Coastedge Silver Grey Flash
NHSB 1700191
Lady Yasmin of the Tree Turnips
VGP 334 Pkt./3NHSB 1259805
Bastian vom Zehnthof
(DGSTB 41408), WZB 8985/92
Almee Ulf Stabilis Fortuna
NHSB 1805985
Castor vom Zuckermantel
1995/82
After Nani´s Beautiful Butterfly
Lena vom Pfingstgehege
DDR 8967
Ben zum Großen Teich
ÖHZB2729
sg/sg,rgr,63 cm,WF 1, HD-A2, HN, Aida z Krumlova
J 68, spl, H 149,sil
ČLP/2637
Alf zur Uhlenflucht
Cäsar vom Scopingau
76/95 DGStB 45890
7473/86 DGStB 35382
v/v=v, rgr, 66 cm, WF 1, HD - A2, HN
Kitti von der Wapelburg
J 68, H 142, G 316/2 ÜF
8962/92 DGStB 41470
Centa vom Sennehof
Alex vom Blanken
83/96 DGStB 45550
8419/90 DGStB 38947
sg/sg= sg, rgr, 64 cm, WF 3, Annika vom Sennehof
HD-B1, J 70, H 182, G 319/iÜF 8657/91 DGStB 40838
HD -B1, Btr, HN, LN, J76, H 191, ,WF4
Alpha vom Hohenrain
ÖHZB2635
Edy vom Gstettenhof
ÖHZB/WK 2912.imp.A
ČLP/VOK/4057/02 CHAMPION-NL
CHAMPION - INTER. CACT
CHAMPION-CZ
U-VZ I.c.
BIS BOB 3x
VGP-III.a 398 Pkt.
Kl.víítěz, CAC SK SVP-I.c. PZ-I.c.
výborný
Fanda od Mumlavy
ČLP/VOK/3002/98
Julia vom Sennehof
10/02 DGStB 54152
v/sg=v,mgr, 59 cm, WG 2, WF 1
HD-B1, Btr, HN
Totverw., (Schw.N), J 60,, sil, H 194
G 305/2 ÜF
spl,
H 183, G 316/2 TF
Erbo von der Lippe
9687/94 DGStB 43861 kl.w.Br. Str. 7923/88 DGStB 37315
V/sg =v, drgr,69 cm, WF 4, HD -B1, J 58, J/v/sg=v,drgr,67 cm, v/v=v, rgr,žý cm
Growi vom goldennen Einhorn
315/97 DGStB 48261
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
ŽAK Z DANČÍ PASEKY
Člp:
6549/01
Datum narození: 15.5.2007
Chovatel:
MVDr. Jaroslav Šonka
Malšice
Majitel:
Vůchová Iveta
Adresa:
Stod, Bezručova 176
333 01
Telefon:
724 15 11 68
E-mail:
[email protected]
Bonitační kód: 69ADGQWen1
Typ
datum
místo
cena
body
nos
zkoušek
PZ
26.9.2010
LZ
12.9.2010
Typ
datum
Klatovy
I.
292
4
I.
221
4
místo
výstavy
rozhodčí
vysta-
zázna-
vování
my
udělené
ocenění
Speciální KCHVO 10.5.2008
Lysá nad Labem
Mezinárodní
28.9.2008 České Budějovice
Mezinárodní
25.4.2009 České Budějovice
Speciální KCHVO
9.5.2009
Mezinárodní
24.4.2010 České Budějovice
Přibyslav
51
V
V1,CAJC
V,CAC
V2, resCAC
V2, resCAC
výška
zkoušky
U - VZ -I.c.
PZ - I.c
LZ - III.c
ZV - I.c
52
M
A tituly
T resCAC CZ
K
A
zkoušky
PZ -I.c.
Tara z Javorové aleje
ČLP/VOK/4044/03
tituly
O CAC CZ 2x
T Oblastní vítěz
E výborný
C
Don z Postupických lesů
ČLP/VOK/3761/01
ŽAK Z DANČÍ PASEKY
CAC
Klubový vítěz
Oblastní vítěz
výborná
výborná
Dita z Podkunoví
ČLP/VOK/2995/96
U - VZ I.c
ZV - I.c
PZ - I.c
VP - I.c
PZ -Ic
vítěz tř. mladých ZV - II.c
výborný
PZ - I.c
Dar z Kněžího Háje
ČLP/VOK/2944/95
CH INT., Stř.event.v.,PZ -I.c
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
Res.CAC
výborná
PZ -I.c
SVP -I.c
PZ -I.c
Vix z Hajnice
ČLP/VOK/2817/94
vítěz třídy
PZ -I.c
výborný
Ajda z Altova dvora
ČLP/VOK/2806/95
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
Champion Inter.
Stř.evrop. Vítěz
Citra Jomapo
ČLP/VOK/2795/94
výborná
výborná,PZ -I.c, SVP -I.c
Res.CACIB,výborná,PZ- I.c.
Ben od Mumlavy
ČLP/VOK/2762/93
Elza z Kněžího háje
ČLP/VOK/3029/97
PZ -I.c
výborný, PZ - I.c,MŠ
Rita z Lišova
ČLP/VOK/2649/93
výborný
PZ - I.cena
Alt od Černé pily
ČLP/VOK/2140/90
Brit od Frejlachů
ČLP/VOK/284O/97
Jas Nestor
ČLP/VOK/2437/90
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
Ax z Černé Vsi
ČLP/VOK/2147/91
Bessy z Hobšovského mlýna
ČLP/VOK/2119/89
Caesar vom Bärental
ST.B.WK -8781/91
Puma z Hajnice
ČLP/VOK/2603/92
Gari ze Smržova
ČLP/VOK/2163/87
Hery Kajka
ČLP/VOK/2695/92
Alt z Bukovských vrchů
ČLP/VOK/1902/82
Ceva z Konšelova dvora
ČLP/VOK/1560/85
Brid z Jizerska
ČLP/VOK/1958/84
Bona z Pocínovické samoty
ČLP/VOK/2022/88
Jas Nestor
ČLP/VOK/2437/90
Dyna z Loun
ČLP/VOK/2598/92
Ax z Černé Vsi
ČLP/VOK/2147/91
Bessy z Hobšovského mlýna
ČLP/VOK/2119/89
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
2010
Zpravodaj 2/10
FOTOREPORTÁŽ - KLUBOVÁ SOUTĚŽ KCHVO
28.8.-29.8.2010 PZ A SZVP ÚŠTĚK
53
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Zpráva výcvikáře
Všechny zkoušky, které proběhly v roce 2010 podrobněji zhodnotím na výroční
schůzi. Bylo by dobré, kdyby více členů využívalo možnosti zúčastnit se klubových
zkoušek a kdyby byly tyto plně obsazené už vzhledem k ekonomické a organizační
náročnosti těchto akcí.
Pro příští rok máme potvrzené dvoje zkoušky. První budou zkoušky vloh v honitbě
OMS Brno – venkov dne 14.5.2011. Měl by zde být dostatek drobné zvěře a psi by
tedy měli mít příležitost dobře ukázat své vlohy. Upozorňuji majitele VOD na nové
chovné podmínky (str. 5) a možnost splnění ověření vloh právě na Klubových ZV.
U příležitosti 45. výročí založení klubu budeme pořádat v pořadí třetí Memoriál Roberta Jakoubka – VZ. Uskuteční se 9. – 10. 9.2011 na zámku Ohrada (Hluboká nad
Vltavou). Tyto zkoušky budou mezinárodní, bude na nich startovat 20 domácích i zahraničních vůdců a budou zde zadávány tituly CACIT, CACT, Res. CACIT a Res. CACT.
Pokud se přihlásí více účastníků, klub stanoví pořadí přijetí podle již absolvovaných
zkoušek, aby byl předpoklad vysoké úrovně výkonů psů a tedy i pěkné podívané pro
přihlížející.
Přeji všem členům hodně radosti a úspěchů při výcviku svých svěřenců. Věřím, že se
do budoucna budeme v mnohem hojnějším počtu setkávat na klubových zkouškách,
které mají sloužit k prezentaci a porovnání pracovních kvalit našich odchovů a plemene jako celku, k výměně cenných zkušeností a jistě i k navázání nových přátelství.
Přeji všem klidné a radostné prožití vánoc a v novém roce mnoho zdraví, úspěchů a
spokojenosti.
Milan Kazda
Pohár Františka Krejčího
V letošním roce proběhl první ročník bodovaného poháru Fr. Krejčího. Klub pořádal
čtvery zkoušky (ZV, PZ, LZ, VP). Celkově však této možnosti využilo velmi málo členů
a většina z nich startovala se svými psy pouze na jedněch zkouškách. A tak těch,
kteří mohli bodově zasáhnout, bylo velice málo. I přesto všem zúčastněným děkuji a
vítězi ze srdce blahopřeji. Na soutěž byl pořízen putovní pohár, na kterém bude každý
rok vyryto jméno vítězného psa a vůdce a bude na jeden rok slavnostně předán majiteli na výroční schůzi. K tomuto poháru bude předán ještě jeden pohár za vítězství pro
trvalou vzpomínku.
Výsledky soutěže:
Vítězem se pro tento rok stává pes Briliant Shefis s vůdcem Jaromírem Gratclem
1.
ZV
I. cena 225/228 bodů
- přepočet 98,7 bodů
2.
LZ
I. cena 240/248 bodů
- 96,7
54
2010
Zpravodaj 2/10
3.
PZ
I. cena 282/300 bodů
4.
VP
I. cena 100/100 bodů
Celkem přepočtené body
- 94,0
- 100,0
- 389,4
Druhý se umístil Harvy od Červenického potoka s vůdcem Františkem Lonským
1.
LZ
I. cena 230/248 bodů
- 92,7
2.
PZ
I. cena 260/300
- 86,6
3.
VP
I. cena 95/100
- 95
Celkem přepočtené body
- 274,3
Jako třetí skončil Alan od Potoka Kačáku s vůdkyní Pavlou Plzákovou
1.
ZV
I. cena 221/228
- 96,9
2.
LZ
I. cena 230/248
- 92,7
Celkem přepočtené body
- 189,6
Vítěz 1.ročníku klubové soutěže O pohár Františka Krejčího
- pes Briliant Shefis s vůdcem Jaromírem Gratclem.
55
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
KLUBOVÉ LZ KONOJEDY 24.7.2010
p.č.
Jméno
Zápis č.l.p.
Majitel, vůdce psa
Poč.b. Klasif.
1
Briliant Shefis
pes
VOK/7137
Z. a P. Hemzalovi,
Vranov 35
Gractl Jaromír,
Těšany 423
240
I.c.
2
Eso
pes
ze Sedleckých skal
VOK/5323
Špic Eduard,
Zálezlice
236
I.c.
3
Bastien
Prodomasua Praga
pes
VOK/6948
J. a M. Němečkovi, 234
Máslovice
Němeček Martin,
Máslovice
I.c.
4
Alan
od Potoka Kačáku
pes
VOK/6886
Plzáková Pavla,
Mariánské Lázně
230
I.c.
5
Harvey od Červenického potoka
pes
VOK/6595/08 Lonský František
230
I.c.
6
Arin od Márfyho
fena
VOK/6934
Stonišová Kateřina, 0
Komárov
dotto
Rozhodčí: Brummer Josef, Chudlářský Jan, Kazda Milan a Walner Tomáš
Zpráva vrchního rozhodčího:
"Zkoušky výborně připravené.
Přes nepřízeň počasí, deštivo, psi podali výborné výkony.
Vůdci ukáznění, nebyl podán žádný protest."
56
0
2010
Zpravodaj 2/10
KLUBOVÉ PZ + SZVP - 28. - 29.8.2010, Úštěk
p.č.
pes/vůdce
PZ cena
body
SZVP cena
body
1.
Briliant Shefis
Jaromír Gratcl
I.
282
I.
100 382
Klubový vítěz, CACT
Aranka
z Rozkošného vršku
MVDr. Jana Kočová I.
285
I.
89
374
Res. CACT
Assantea
Monvi Salvia
Romana Marková
I.
284
I.
81
365
Harvy od Červenického potoka
František Lonský
I.
260
I.
95
355
Akira z Jistebnické vrchoviny
JUDr. Stanislava
Bednářová
I.
281
Ainy od Katouny
Petr Dostál
odvolal
2.
3.
4.
5.
6.
Vrchní rozhodčí: M. Kazda. Rozhodčí: V. Dražný, A. Žižka.
57
celkem body
281
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝZVA VÝCVIKÁŘE
1. Hledáme dobře zazvěřenou honitbu pro pořádání zkoušek vloh v roce 2012.
Pokud máte možnost zkoušky uspořádat, kontaktujte výcvikáře klubu M. Kazdu
2. Rozhodčí z výkonu (pro všestranné zkoušky), kteří mají zájem posuzovat
3. Memoriál Roberta Jakoubka v roce 2011 (9. – 10. 9. 2011), nahlaste se včas
výcvikáři.
UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE
Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutný certifikát.
Certifikáty pro lovecká plemena vystavuje Českomoravská kynologické jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Na tuto adresu zašlete oboustrannou fotokopii PP psa a
soudcovské tabulky ze zkoušek z výkonu (ZV, PZ, VZ, FT). Kopii certifikátu přikládejte
ke každé přihlášce na výstavu do třídy pracovní. Bez tohoto dokladu je pes automaticky zařazen do třídy otevřené.
Nová směrnice o certifikátech platí od 1.7.2010. Podrobnosti najdete na stránkách
ČMKU: www.cmku.cz - Řády a předpisy
CESTY SE PSEM DO ZAHRANIČÍ
2.7. 2011 je možno naposledy vycestovat do zahraničí se psem, který je označen
pouze čitelným tetování.
0d 3.7.2011 je nutné mít pro cesty do zahraničí psa označeného mikročipem.
Označení mikročipem provádí soukromí veterinární lékaři. K označení je možné použít
pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO
11785.
Samozřejmostí je Pas zvířete v zájmovém chovu
Podrobnosti o cestování se zvířaty najdete na www.svscr.cz pod odkazem Cestování
se psy, kočkami a fretkami.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VŮDCOVSKÝCH ODZNAKŮ
Bronzový
6 x PZ nebo LZ, vše I. cena, jeden typ zkoušek musí být absolvován s různými psy
Stříbrný
3 x VZ se třemi různými VO, alespoň 2 x I. cena a splněné podmínky pro získání
bronzového odznaku
Zlatý
úspěšně dokončený MRJ a MRK s VO a splněné podmínky pro získání stříbrného
odznaku
Kandidáti na vůdcovské odznaky musí do konce října poslat kopie soudcovských
tabulek a PP výcvikáři. Vůdcovské odznaky budou předány na nejbližší členské
schůzi KCHVO.
58
2010
Zpravodaj 2/10
VŮDCOVSKÝ ODZNAK BRONZOVÝ – ING. KRISTÝNA KREPSOVÁ
Výsledky absolvovaných zkoušek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
PZ – VOK
PZ – VOK
PZ – VOK
PZ – VOK
PZ – VOK
PZ – VOD
PZ – VOD
LZ – VOD
LZ – VOD
Aretha Braja Bohemia
Ben z Hostíkova
Aggy od Červenického potoka
Cyr od Červenického potoka
Hanny od Červenického potoka
Caesar z Tolštejna
Mowgli Proudly Presents Cristy
Caesar z Tolštejna
Mowgli Proudly Presents Cristy
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena
–
–
–
–
–
–
–
–
–
279
269
297
264
293
269
296
232
224
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
Blahopřeji k získání odznaku. Slavnostní předání proběhne na výroční schůzi.
59
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Zpráva matrikáře
K 15.10. 2010 je v evidenci matrikáře 528 členů, z toho je 105 nových členů, 8 čestných členů /Kára Stanislav, Kunta Rudolf, Růžička František, Skácel Ladislav, Štěpánek
Josef, Vašák Bohumil, Ing. Vyhlídal Pavel a Vyroubal Josef/. Odhlásili se 3 členové
/Kosinová Jitka, Bocková Monika, Bc. Kolaja Radek/. Zemřeli 3 /Dostalík Karel 5.2.,
Kavalec Vojtěch 30.8., ČČ Ing. Dostál Jaromír DrSc. 23.9./.
Zásluhou e-mailových adres, které většina členů vlastní, se podstatně zlevnila komunikace mezi členskou základnou a matrikářem. Zlepšuje se i platba členských příspěvků, termín byl prodloužen do členské schůze s možností zaplatit před schůzí, je
hodně používána i platba převodem. Základem je uvedení členského čísla jako VS při
jakékoliv platbě. Menší problém byl pouze v tom, že na některé klubové akce byla
platba stejná, jako výše členského příspěvku.
Jubilea členů klubu v roce 2011:
50 let: Fliedr Pavel, Jaroš Jiří, Ing. Jurica Anton, Kazda Milan, Kosina Václav, Kovářová Hana, Kruntorád Miroslav, MUDr. Lhotáková Drahomíra, Prát Miroslav, Urbánek
Jan, Zavacký Pavel
60 let: Buba Petr, Černoš Pavel, JUDr. Chládek Karel, Janko Milan, Kosina Josef, Petržílka Ladislav, Ryška Lubomír, Ing. Šedivý Miloš, Ing. Špaček Miroslav. Švejda Václav
65 let: Bláha František, Kúdela Ladislav, Lecjaksová Marie, Parýzek Václav
70 let: Doležal Ladislav, Košál František, Nevyhoštěný Miloslav, ČČ Vašák Bohumil,
Vávra Václav
75 let: Kertész Jan, ČČ Kunta Rudolf
80 let: František Ladislav
87 let: Louženská Květoslava
88 let: Ing. Přibyl Václav, ČČ Štěpánek Josef
90 let: ČČ Růžička František
Podmínku pro udělení pamětní plakety za 20 let členství v klubu splňují v roce
2011 tito členové:
Černý Radek, Horáček Miroslav, Perička Jan a Wallner Tomáš
Všem jubilantům přeji společně s výborem klubu pevné zdraví,
štěstí a hodně radosti s výmaráky.
Václav Kuška
60
2010
Zpravodaj 2/10
Blahoprejeme!
28. října 2010 oslavil 60. narozeniny
hlavní poradce chovu MVDr. Jaroslav
Šonka.
Výbor KCHVO děkuje za příkladně aktivní práci pro rozvoj plemene a přeje
do dalších let hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, loveckých úspěchů a
neskonalé trpělivosti s někdy neukázněnou a kverulující členskou základnou.
ZA VOJTOU KAVALCEM
30. srpna 2010 zemřel člen klubu Vojta Kavalec zvaný též „strýc Pepin“. Nedožil
svých 62 narozenin a to je sakra krátký věk. Bude nám chybět jeho zvučný hlas,
který nás probouzel z lenivé odpočívací polední letargie v táboře v Brodu nad Dyjí a
který dokázal na klubových akcích zorganizovat a vyvolat tombolu tak neopakovatelným způsobem.
Rozdal by se - nám holkám vozil broskve a hrozny pro děcka a chlapům burčák i víno,
ze kterého nadšeně vystřelovaly špunty celou cestu z Moravy a sytá vůně vinného
kvasu mátla policejní hlídky napříč republikou. Přivážel také zvěř pro výcvik psů.
Slabší povahy pohrdly. Ti otrlejší nasadili rukavice a ponořili se do obsahu jeho pojízdného mrazáku skupenství fyziky dosud nepopsaného. Učil nás cvičit psy svými svéráznými metodami - ber nebo neber.
Ač příliš nemudroval nad sestavováním ideálního rodičovského páru, vycházeli z jeho
chovatelské stanice OD ŠTIKOVA psi exteriérově a především pracovně více než dobří.
Nehovořil nikdy vzletně o „chovatelském servisu“, ale ochotně se ujal všech začátečníků a naučil je osobitě leč důsledně kynologickou abecedu. Mnozí, kterým se díky
jemu otevřela cesta mezi kynology a myslivce, vědí o čem píšu.
Vojty bylo vždy a všude plno - zpíval, tančil cifroval, rozdával nezapomenutelné pamětní listy, na které psal každému svá osobní veršovaná vyznání, vykládal horoskopy.
Vojto, kdo mi teď řekne jak je to s dívkou ve Skopci zrozenou? Nevím, Tys znal
všechny.
61
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Doufám, že i na konci mé cesty bude
kynologické nebe (nechci růže, chci cítit
„smrdutý“ psí dech). Brány se otevřou a
já uslyším Vojtův křik: „Tož sakra, kde
všeci ste ?“ Bude tam na mne čekat
Vojta i František Krejčí, pan Masaryk a
Jakoubek i dr. Fiala. Jsem přesvědčena,
že nebudou studovat neustále se měnící
zkušební řády, ale radovat se z množství
okolo pobíhajících šedivců - mezi nimi bude i můj Astor a Axa. Tak chlapi doufám,
že tam nebude žádná diskriminace a jeden
„štont“ mi tam taky podržíte.
My se tady zatím budeme snažit chovat a
vést ty výmarany tak, aby se vám špičky
nenapínaly k nakopnutí našich řití. A když
budem dělat něco blbě, tak nám to přijďte
říct (nebo alespoň naznačte). Na rovinu a
nahlas. Tak, jaks to Vojto uměl!
Dívka ve Skopci zrozená: Jana Kočová
POSLEDNÍ SETKÁNÍ S JAROMÍREM DOSTÁLEM
Speciální výstava KCHVO se konala 11.9.2010 ve Velké Bíteši. Svou mysliveckou
chatu a přilehlé prostory nám nabídlo MS Velká Bíteš - sdružení, kde dlouhá léta
vykonával právo myslivosti i funkci hospodáře náš nezapomenutelný přítel František
Krejčí. Jeho kamarádi ze sdružení si uvědomovali, že akce, která se koná ku cti a
vzpomínce na Františka, musí být hodna jeho jména. Vše bylo perfektně připraveno a
zvládnuto - velké výstavní kruhy s upravenými trávníky, výborné občerstvení (včetně
toho, které pro rozhodčí připravila paní Zdenička Krejčí) i venkovní posezení. Počasí se
vydařilo - po ranní mlze se na nás celý den usmívalo příjemné zářijové slunce a
všichni, kteří jsme se této akce zúčastnili, jsme se shodli, že zde panovala výborná
atmosféra plná pohody a dobré nálady - tak jakoby tu František, který jí měl vždy na
rozdávání, byl stále s námi.
Posuzování ve třech kruzích se ujali František Kaplan, Petr Buba a Ing. Jaromír Dostál,
který zároveň přijal funkci vrchního rozhodčího. Měla jsem tu čest u něj v kruhu hospitovat a věřte, že to byla radost. Celý den zde panovala výborná nálada. Ing. Dostál
62
2010
Zpravodaj 2/10
dokázal i méně příznivé hodnocení sdělit
s takovou noblesou a lidskostí, že byla
většinou majitelů přijata bez výhrad. Na
každého majitele a jeho psa si udělal
dostatek času a to nejen na výstižný
posudek, ale i na pár obyčejných přátelských vět o tom, jak pes pracuje či jaké
pracovní úspěchy má za sebou. Trpělivě
každého vyslechl a se stejnou trpělivostí a
laskavostí přistupoval i ke psům. Den plynul v pohodě a bez stresu. Zkrátka všichni jsme si to užili a byli plni plánů a natěšení na další akce.
Za 12 dní přišla zpráva, které se většina
z nás zdráhala uvěřit - 23. 9. 2010 Ing.
Jaromír Dostál zemřel. Společné plány zůstaly nenaplněny. Ač jeho myslivecké
srdce patřilo především českým fouskům,
byl nakloněn i našim výmarským ohařům
a pokud mu to jeho program jen trochu
umožňoval, vždy rád přijal pozvání na klubové akce, ať již jako rozhodčí z výkonu či
exteriéru. Byl čestným členem našeho klubu a také odborným garantem naší
chovatelské rady (již od jejího vzniku v roce 2004). Jen František Krejčí ví, jak mnoho
mu pomohl v jeho nelehkých začátcích poradce chovu, kdy musel po úmrtí Ferdy
Masaryka v roce 2000 převzít ze dne na den funkci bez jakéhokoli uvedení do problematiky a s takřka nulovými podklady (protože „Ferda to měl všechno v hlavě“). I současný výbor a poradce chovu se na Ing. Dostála obracel s aktuálními problémy v chovu výmaranů s důvěrou jako k největší kapacitě v oboru genetiky psů. Odpovědi se
nám dostalo vždy - fundované, odborné, leč nepostrádající cit pro chov a lidský
rozměr.
Díky za ten slunečný den v Bíteši, který jsme s Vámi
mohli pane Dostále prožít, díky i za vše další,
za vaši ochotu, lidskost i za všechny krásné články a knihy.
Jana Kočová
63
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
ZÁPIS č. 8
ze schůze výboru KCHVO ve Velké Bíteši 10.9.2010 (č.8)
(v předvečer výstavy)
Přítomni: J. Kočová, K. Jirková, J. Daněk, M. Kazda, J. Šonka, L. Čech. J. Navrátil,
M. Špaček /j.h. Josef Kosina, Zdena Krejčí, Vlasta Kazdová./
M. Kočí, V. Kuška – omluveni
R. Černý – nepřítomen, neomluven
Program: Dle pozvánky
1) Zahájení
2) Zhodnocení a vyúčtování výcvikového tábora (ing. Čechová)
3) Informace a novinky z ČMKU
4) Rozdělení kompetencí na výstavě,
5) Zhodnocení zkoušek, vyhodnocení Poháru Františka Krejčího /M.Kazda/
6) Plán práce 2011
7) Ekonomika klubu
8) Stav příprav MRJ a oslav - příspěvky, diskuse - finanční rozvaha, sponzoři…
9) Výstavní materiál - uskladnění, informace k výstavám 2011
10) Přijetí nových členů
11) Různé
12) Závěr
ad1) Dr. Kočová přivítala přítomné členy výboru a hosty, předala pověřovací listiny od
předsedy klubu pro;
- JUDr. Jaroslava Daňka – řízení Speciální výstavy 11.9.2010
- MVDr. Janu Kočovou – řízení schůze výboru 10.9.2010
a zahájila jednání
ad 2) Tábor je příležitostí, kde klub může ovlivnit začínající majitele (chovatele) VO. Je
v zájmu klubu jej pořádat. V letošním roce ztráta 2165 Kč (podrobné vyúčtování u
ekonomky). Platba za tábor bude zvýšena v roce 2011 z 2500 na 3200 Kč.
ad 3) Informace (klub + ČMKU )
Pan Valský se odvolal proti vyřazení psa Jima z Krokočínských lesů z chovu, předseda
odpovídal.
Na zkoušky (VZ) budou chodit kontroly
ad 4) Rozdělení kompetencí na výstavě:
Dítě a pes - rozhodčí ing. Košťálová nejprve potvrdila účast a odvolala den před
výstavou (po opakované telefonické urgenci!) a nezajistila za sebe náhradu; klub
uspořádá tuto kategorii s dětmi ve volnějším duchu. Byla požádána mladá vystavovatelka P. Píchová, která má bohaté zkušenosti s JH, aby uspořádala pro přihlášené
děti „malý kurs JH“
64
2010
Zpravodaj 2/10
Obsazení kruhů + zapisovatelé (Ing. Dostál + hospitace Dr. Kočová, P. Buba. F. Kaplan)
Rozhodčí budou měřit výšku (upozornit na poradě rozhodčích)
Výběr do chovu – 2 komise
ad 5) Výcvikář navrhuje, aby klub nechal zhotovit putovní pohár pro vítěze Poháru
Františka Krejčího, kde se na štítek budou postupně uvádět jména a ročníky (jméno
vůdce + jméno psa). Kromě toho samostatný pohár pro vítěze, který mu zůstane;
putovní buď obhájí nebo předá. Poháry zajistí M. Kazda.
Předseda pošle 1 měsíc před schůzí pozvánku pro vítěze, aby se dostavil na členskou
schůzi k předání poháru.
Návrh: 1 x za 2 roky VZ; každý rok ZV (s výstavou?) ale v lokalitě, kde je zvěř.
Nabídka. Člen klubu J. Gratcl nabízí uspořádání klubových PZ - v lokalitě Brno venkov. Výcvikář projedná možnost uspořádat místo PZ ZV.
Ad 6) Plán práce 2011:
ZV - Těšany? nebo lokalitu zajistí výcvikář
PZ - příští rok neuvažujeme
7.5.2011 Speciální výstava při Podkrušnohorské oblastní výstavě loveckých psů na
Červeném Hrádku (zajišťuje Alena Zapletalová)
8.5.2011 Chomutov – zkoušky NE
19.3.2011 členská schůze Štoky
9.9.-11.9.2011 OHRADA – 45. výročí založení KCHVO – VZ 3. Memoriál Roberta Jakoubka a Klubová výstava
20.8.-27.8.2011 tábor Brod nad Dyjí (zajišťuje ing. Čechová)
ad 7) Ekonomika klubu
Na účtu 725 tis Kč.
Průhonice zisk 85 tis Kč; zkoušky i tábor ztráta.
ad 8) Stav příprav na oslavy 2011
Motto akce: Vychováváme novou kynologickou generaci
Přípravná jednání v místech konání vede Ing. Kočí
9. a 10.9. - 3. MRJ – VZ, CACIT – 20 psů. Výběr psů klub. Přednost psi s VZ.
11.10. Klubová výstava: Junior handling, prezentace chovných psů, vyhlášení výsledků
malířské soutěže „Já a můj výmarský ohař“
Výstava kreseb soutěžících dětí v průběhu celé akce (pravděpodobně předsálí muzea)
Doprovodný program: sokolníci, dětští trubači OMS Tábor – zajistí M. Kočí
V sobotu 9.10. společenský večer s hudbou – M. Kočí
Vše na loveckém zámečku Ohrada a v okolních honitbách.
Rozvaha na MRJ
nájem honitby 2000 Kč/den
Zvěř – 20 ks bažantí
cca 256 tis. Kč
6000,3000,65
2010
Dodávky 3000,-/den
Rozhodčí 14 x
ubytování
Exteriér 4x
ubytování
Letáky
Ročenka 1 ks/100Kč 500ks
Poháry
Ceny
Diplomy ruční papír včetně
poděkování sponzorům
Hudba
Tlumočníci
Kancelář personál zajistí klub
Pozvánky pro zahraniční účastníky
Klubové bolo 200 ks x 280,- Kč/1 ks =
Celkem
Klub chovatelů výmarských ohařů
6000,12000,4000,3000,7000,5000,50000,- (vč. Katalogu)
25000,50000,5 000,4 000,2 000,-
56000,256000,- Kč (bez kalendářů)
V řešení návrh J. Navrátila - tisk kalendáře na rok 2012 (300 ks po 110 Kč tj. 33 000
Kč). Prodej zahájen na oslavách na Ohradě. Grafické návrhy a fotografie připraví J.
Navrátil na další výbor. Zde bude proveden výběr fotografii a rozhodne se o tisku.
Nutno informovat zahraničí. Chovatelské kluby (Německo, Rakousko) na oficiální korespondenci nereagují. Nutno využít osobní kontakty.
Předseda vyjedná finanční podporu: ČMKU – příspěvek poháry, ČMMJ příspěvek na
děti – JH, výtvarná soutěž, trubači.
Jednání s rozhodčími pro výkon a exteriér (MVDr. Šimek, ing. Vlasák, P. Buba, V. Koldinský…zahraniční rozhodčí ?).
Barva – zajistí výcvikář, dle možnosti i ostatní členové výboru či klubu. Barva ze zvěře, ideálně daněk.
Do programu Ohrada zařadit:
Losování čtvrtek (Večerní program, večerní prohlídka muzea)?
Výcvikář navrhuje rozlosování až v pátek ráno (menší zátěž psů, menší náklady),
ostatní členové výboru s návrhem souhlasí
Přehlídka chovných psů
Výstava kreseb dětí …“Já a můj výmarský ohař“ – propozice J. Kočová
Trubači – děti OMS Tábor - nutno dohodnout podmínky, dále trubači z Hluboké (v průběhu zkoušek)
Bolo – zjistit kolik by stál odznak – velikost bola s bočním zapínáním (zavírací špendlík) Zajistí předseda
66
2010
Zpravodaj 2/10
Velký nápis s logem KCHVO (viz. výstava Silva Regina Brno) – zajistí J. Daněk
Poplatky za MRJ, 1500,- Kč člen; nečlen 2500; (zahraniční účastník 90 - 120 EUR dle
aktuálního kursu)
Propozice na MRJ do 1/2011 (Kazda), překlady do Aj, NJ (Kočí)
Propagace akce v regionu – tisk, rozhlas – J. Kočová
Ročenka – zodpovídá J. Kočová. Součástí Ročenky bude katalog výstavy a přehled
účastníků MRJ – účastníci výstavy a MRJ obdrží 1 ks zdarma. Ostatní zájemci mohou
na akci zakoupit (cena cca 150 Kč). V ročence bude dále zveřejněn aktuální přehled
CHS VOK a VOD a chovných psů VOK a VOD. Historie klubu a chovu v ČR aj.
Výzva do zpravodaje: Členové mají možnost sponzorovat výroční klubovou akci formou prezentace své vlastní chovatelské stanice nebo chovného psa v ročence – půl
strany A5 600 Kč nebo 1 strana A5 – 1000 Kč.
Na MRJ – nutno zajistit laserovou tiskárnu – tisk diplomů na místě.
Ceny – využít sponzory, každý člen výboru (i ost. členové klubu) dle svých možností
Na Ohradě nebude prováděn výběr do chovu – poradci chovu dle zájmu zajistí náhradní termín.
J. Daněk navrhuje založení Kroniky MRJ – zajistí
Štítky na zkoušky, výrobu zajistí M. Kočí
Diplomy a poděkování sponzorům – ruční papír zajistí M. Špaček
ad 9) Výstavní materiál. Po výstavě bude uskladněn u přítele Kosiny ve V. Bíteši.
(Převeze Z. Krejčí)
ad 10) Přijetí nových členů:
Dle poslední zprávy od matrikáře zaslané členům výboru ( stav do 9.9.2010) přihlášky
nových členů do členského čísla 105 včetně výbor schválil.
ad 11) Různé:
- Vůdcovské odznaky…výzva členům do zpravodaje
- Žádost o rozšíření aprobace na plemeno VO – žadatelka paní Hana Kunfalvi; výbor
schválil s podmínkou jedné hospitace na klubové nebo speciální výstavě
- Omezení opakovaného krytí; po věcné diskusi výbor potvrdil původní rozhodnutí tj.
1 pes a jedna fena max. 2 spojení. Pokud bylo v prvním vrhu více než 6 štěňat, krytí
nelze opakovat
- Uzávěrka zpravodaje 15.10.2010
Závěr jednání
zapsal: Špaček
Po výstavě 10.9.2010 řešeno další uskladnění a převoz výstavního materiálu. Navrženo zakoupení přívěsného vozíku – odsouhlaseno přítomnými členy výboru: Šonka,
Kazda, Špaček, Daněk, Kočová, Čech. Telefonicky – předseda M. Kočí
67
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Po výboru e-mailem odsouhlaseno 10 členy výboru:
Doplnění Zápisu:
1. Na www KCHVO bude členům klubu zveřejněn bezplatně 1 inzerát na jeden vrh.
Opakované zveřejnění – 200 Kč za každý nově zadaný inzerát.
2. Nebude zveřejňována inzerce chovných psů, protože veškeré informace jsou dostupné v rubrice Chovní psi – Karty chovných psů.
K tomuto opatření bylo přistoupeno z ekonomických důvodu (platba za aktualizace) a
dále pro zpřehlednění internetových stránek.
Začne platit dnem zveřejnění na www.
Zápis doplnila: J. Kočová
Poděkování
Děkujeme mladé vystavovatelce Pavlíně Píchové a její mamince Janě za pomoc při
zorganizování náhradního programu Juniorhandlingu na Speciální výstavě ve Velké
Bíteši. Obě ochotně zastoupily za nepřítomnou rozhodčí a v malém kurzu odhalily přítomným mladým vystavovatelům první kroky ve výstavním kruhu. Díky nim se děti
dozvěděly mnoho užitečného a neodjížděly zklamané ze zrušené soutěže.
68
2010
Zpravodaj 2/10
VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KCHVO
VELKÁ BÍTEŠ 11.9.2010
Třída štěňat - psi
1.
O:
M:
Agathon Sanelle Sirrah
Joelle vom Stapelbroek
Cato vom Fasanengrund
ČLP: 7862
CH: Mitrychová Lenka, Mgr.
M: Němcová Renata
VN 1
2.
O:
M:
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
Joelle vom Stapelbroek
Cato vom Fasanengrund
ČLP: 7863
CH: Mitrychová Lenka, Mgr.
M: Mitrychová Lenka, Mgr.
nedostavil se
3.
O:
M:
Anshar Sanelle Sirrah
Joelle vom Stapelbroek
Cato vom Fasanengrund
ČLP: 7865
CH: Mitrychová Lenka, Mgr.
M: Hatina Ondřej
VN 2
ČLP: 7826
CH: Kalaš Robin, Ing.
M: Eber Zdeněk, MUDr.
VN 1
VD 2
Třída dorostu - psi
4.
O:
M:
Ikaros Silver od Gallasů
Chess z Korunova dola
Becky Silver od Gallasů
Mezitřída - psi
5.
O:
M:
Hasan Anisok
Ciro z Hemerských tůní
Edda vom Weipen
ČLP: 7292
CH: Kosinová Jitka
M: Zavřelová Kateřina
6.
O:
M:
George Silver od Gallasů
Cyrus z Korunova dola
Becky Silver od Gallasů
ČLP: 7397
CH: Kalaš Robin, Ing.
M: Chaloupka Jiří, MUDr.
BOB
V1, CAC
vítěz spec. výst
Třída čestná - psi
7.
O:
M:
Cyrus z Korunova dola
Chido z Kuntova dvora
Peny Anisok
ČLP: 4422/04
CH: Čechová Martina, Ing.
M: Mitrychová Lenka, Mgr.
V1
Třída štěňat - feny
8.
O:
M:
Angel for Sanelle Sirrah
Joelle vom Stapelbroek
Cato vom Fasanengrund
ČLP: 7870
CH: Mitrychová Lenka, Mgr.
M: Zetkovi Ladislav a Veronika
69
VN 1
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Třída dorostu - feny
9.
O:
M:
10.
O:
M:
Iris Silver od Gallasů
Chess z Korunova dola
Becky Silver od Gallasů
Darja ze Štíteckých zahrad
Castor z Hemerských tůní
Besy z Šafranice
ČLP: 7828
CH: Kalaš Robin, Ing.
M: Kalaš Robin, Ing.
ČLP: 7779
CH: Dušková Eva
M: Svatoňová Linda, Lorenc Martin
11.
O:
Kim z Korunova dola
A Navy Officer
of the Windy Spot
Chilli z Korunova dola
ČLP: 7811
M:
CH: Čechová Martina, Ing.
M: Čechová Martina, Ing.
N3
VN 1
N2
Třída mladých - feny
12.
O:
M:
Heather Silver od Gallasů
Earl vom Felder Forst
Ajka Anisok
ČLP: 7407
CH: Kalaš Robin, Ing.
M: Černík Jiří, Ing.
V 1, CAJC
nejlepší mladý
Mezitřída - feny
13.
O:
M:
Anrika ze Sedlákova dvora
Zoro Anisok
Beysy Anisok
ČLP: 7279
CH: Sedláková Michaela, MVDr.
V1 CAC
M: Kořínek František
vítěz. spec. výst
14.
O:
M:
Jessy z Korunova dola
Cedro od Karlovy boudy
Brendy z Korunova dola
ČLP: 7434
CH: Čechová Martina, Ing.
M: Holeček Richard
V 2, res CAC
Třída otevřená - feny
15.
O:
M:
Grace Silver od Gallasů
Cyrus z Korunova dola
Becky Silver od Gallasů
ČLP: 7401
CH: Kalaš Robin, Ing.
VD 1
M: Mitrychová Lenka, Mgr.; Boháč Mojmír
16.
O:
M:
Honey z Annenských hor
Cyrus z Korunova dola
Aksa z Tolštejna
ČLP: 6203
CH: Pospíšil Tomáš, Ing.
M: Hatinová Lada
nedostavil se
Třída vítězů - feny
17.
O:
M:
Joelle vom Stapelbroek
Casparov Van De Putterslamp
Aicha Vom Weimar`s Traum
ČLP: 6685
CH: Enzerink Wilbert
M: Mitrychová Lenka, Mgr.
70
V1
2010
Zpravodaj 2/10
Třída vítězů - feny
18.
O:
M:
Aloha z Dubového návrší
Farao z Tolštejna
Aiša ze Štíteckých zahrad
ČLP: 6833
CH: Vojtíšek Petr
M: Holeček Richard
V1
Třída štěňat - psi
19.
O:
M:
Argo ze Solného údolí
Nero od Štikova
Axa Čarsky les
ČLP: 7796
CH: Slaníková Michala
M: Švejdová Marcela
20.
O:
M:
Calvin Shefis
Rivertone Rock Star
Abigale Shefis
ČLP: 7815
CH: Pifková Veronika
M: Holcová Gabriela
N4
21.
O:
M:
Cartier Shefis
Rivertone Rock Star
Abigale Shefis
ČLP: 7813
CH: Pifková Veronika
M: Vlnová Petra
vyloučen
22.
O:
M:
Crystal Shefis
Rivertone Rock Star
Abigale Shefis
ČLP: 7812
CH: Pifková Veronika
M: Hladilovi David a Oksana
23.
O:
M:
Bert z Oltýňského mlýna
Artuš Artemis Terra
Alaska z Jordánského údolí
ČLP: 7838
CH: Horská Tereza
M: Dvořák Karel
N1
24.
O:
M:
Argo Monymir
Avant Garde Shevis
Angélique od Světovaru
ČLP: 7920
CH: Jílek Miroslav
M: Klohnová Iveta
N2
25.
Graysong's R.A.F. Ryder
To Sirius Nova
SR62176903
Westend`s Li`l Sage Rider
CH: Schulz Julia
Graysong`s Serenade of Shiloh M: Medřická Simona, Ing.
O:
M:
nedostavil se
N
N3
Třída dorostu - psi
26.
O:
M:
Brain Alfa Ori
Rivertone Rock Star
Citty od Červenického potoka
ČLP: 7763
CH: Marková Simona
M: Fryblík Tomáš, Ing.
N2
27.
O:
M:
Arun z Martinského vrchu
Daystar Drake Silver Faith
Brita od Ptáčkových rybníka
SPKP 1198
CH: Lukáčová Petronela, Mgr.
M: Martináková Dagmar
N1
71
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Třída mladých - psi
28.
O:
M:
Ready To Party Enryb
Enryb Secret Party
Enryb Party at the Palace
ČLP: 7830
CH: Byrne Jean
M: Zelenková Markéta
29.
O:
M:
Astor Peřih
Car z Dianina Veselí
Buffy od Vrátenské doliny
ČLP: 7627
CH: Řiháček Petr
M: Řiháček Petr
VD
30.
O:
M:
Asher Agamysh
Mimmtrix Gandalf
Agata ze Zámku Hořovice
ČLP: 7531
CH: Zelenková Markéta
M: Hanáčková Zuzana
V2
31.
O:
M:
Adam Šedé tornádo
Akim z Kačínských tůní
Angie z Bušského háje
ČLP: 7721
CH: Jirmanová Jana, Ing.
M: Grmela Miloslav, MUDr.
32.
O:
M:
Brody od Potoka Kačáku
Sireva Drake
Isa z Mandátu
ČLP: 7734
CH: Nováková Iveta
Vančová Jana
33.
O:
M:
Art Viva Mistica
Gary z Postupických lesů
Ginna z Údolí Vltavínů
ČLP: 7707
CH: Kučerová Hana
M: Sedláčková Martina
VD
34.
O:
M:
Flaming Floyd Silver Faith
Sireva Drake
Cita Silver Eso
ČLP: 7669
CH: Skálová Lucie
M: Saganovi Dagmar a Michal
VD
60.
O:
M:
Barry Šedý duch
Fergus Akibon
Anny Šedý duch
ČLP: 7515
CH: Klemešová Jindra
M: Pilař Zdeněk
VD 4
Din od Starého Krče
pod Čertí skalou
Atos z Křesína
Ajša od Starého Krče
pod Čertí skalou
ČLP: 7355
CH: Bednář Michal
M: Růžičková Zuzana, Mgr.
VD 3
Andreas Casta Argentum
Sireva Drake
Cira z Horního jelení
ČLP: 7501
CH: Modráčková Martina
nedostavil se
M: Toušová Erika, Tipplová Martina
VD 3
vyloučen
V 1, CAJC
Mezitřída - psi
35.
O:
M:
36.
O:
M:
72
2010
Zpravodaj 2/10
ČLP: 7346
CH: Hlinková Lenka
V 2, res CAC
M: Pavlíčkovi Jaroslav a Jitka
37.
O:
M:
Amigo ze Stáje Sonáta
Artur od Haltýře
Anna del Rey Oaks
38.
O:
M:
Hanky Panky with Sirius Nova ČLP: 7301
Sireva Mistergate Paganini
CH: Medřická Simona, Ing.
V 1, CAC
Ešír ze Vtelenských strání
M: Medřická Simona, Ing,; Roflíková Jana
Třída otevřená - psi
39.
O:
M:
Fox z Šonovských hor
Baron od Jituše
Ambra z Mervartova dvora
ČLP: 7206
CH: Meisner Jaroslav
M: Karanský Petr
40.
O:
M:
Kazan Elika Bohemia
Jim z Krokočínských lesů
Ajša z Předhradí
ČLP: 7362
CH: Kazda Milan
M: Kůdela Ladislav
41.
O:
M:
Bandy ze Slezských lesů
Sireva Drake
Artemis ze Slezských lesů
ČLP: 6982
CH: Navrátilová Gabriela
M: Holubec Luboš
V 1, CAC
42.
O:
M:
Lenny ze Záběhlického domu ČLP: 7079
Sir Cody of the Three Tumip`s CH: Jirková Kateřina
Arnika z Kovářova dvora
M: Bártovi Pavel a Věra
V 2, res CAC
88.
O:
M:
Fenomena Team Yasutomi
Asa`s Hunter The Pink One
Rio Grande Fala Love`a
V4
D
ČLP: 7737
CH: Musial Anna, Ostrowska Zofia
M: Divišová Kateřina
V3
Třída pracovní - psi
43.
O:
M:
Brilliant Shefis
ČLP: 7137
Dishy Diplomat from Cavalmist CH: Pifková Veronika
Fieasta Noves
M: Pifková Veronika
44.
O:
M:
Aron z Pňovského revíru
Arrax vom Forst Eibenstein
Ambra od Kouřimky
ČLP: 6914
CH: Litera Josef
M: Brůžková Anna
45.
O:
M:
Flok z Dudlic
Jim z Krokočínských lesů
Cedra z Dudlic
ČLP: 6937
CH: Kolovratník Jan
M: Machyl Bohumil
VD 3
46.
O:
M:
Hary z Javorové aleje
Astor z Brněnského vrchu
Anny z Kalinovy kovárny
ČLP: 6708/09
CH: Krejčí František
M: Perička Jan
nedostavil se
73
V2
V 1, CAC
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
Třída vítězů - psi
47.
O:
M:
48.
O:
M:
49.
O:
M:
Rock Star Rivertone
Ansona Gamekeeper
At Aaraanz
Enryb Halloween Party
At Rivertone
ČLP: 7070
CH: Parker Alison
M: Pifková Veronika
V3
Go for Glory Garp Sirius Nova ČLP: 6891
Sireva Drake
CH: Medřická Simona, Ing.
V 1, CAC
Hollieseast Perlenkette
M: Hrabová Pavla, Mgr. vítěz spec. výstavy,
BOB, BIS
Alan od Potoka Kačáku
ČLP: 6886/10
Šon Andělský hrad
CH: Nováková Iveta
V 2, res CAC
Isa z Mandátu
M: Plzáková Pavla
Třída štěňat - feny
50.
O:
M:
Bianka Grey Eminence
Car z Dianina Veselí
Bora ze Skřivolánů
ČLP: 7955
CH: Odložilová Marta
M: Dragounová Markéta
51.
O:
M:
Adina z Radimovského dvora
Akim z Kačinských tůní
Hasta z Postupických lesů
ČLP: 7995
CH: Pašek Luboš
M: Pašek Luboš
N2
52.
O:
M:
Cameron Shefis
Rivertone Rock Star
Abigale Shefis
ČLP: 7817
CH: Pifková Veronika
M: Ťoupalík Karel, Ing.
N3
53.
O:
M:
Cynthia Shefis
Rivertone Rock Star
Abigale Shefis
ČLP: 7818
CH: Pifková Veronika
M: Pifková Veronika
N4
54.
O:
M:
Basta Grey Eminence
Car z Dianina Veselí
Bora ze Skřivolánů
ČLP: 7951
CH: Odložilová Marta
M: Odložilová Marta, Vlček Vladimír
N1
ČLP: 7775
CH: Kočová Jana, MVDr.
M: Bártlová Dominika
N3
nenastoupil
Třída dorostu - feny
55.
O:
M:
Kelly z Velenovského boru
Zir z Dančí paseky
Aranka z Rozkošného vršku
74
2010
Zpravodaj 2/10
56.
O:
M:
Irra ze Skřivolánů
Nero od Štikova
Bára z Obřanského kopce
ČLP: 7757
CH: Mrkývka Josef
M: Sedláček Libor
57.
O:
M:
Celebrity Margot Fala Love`a
Nani`s Clay Pigeon
Rio Bravo Fala Love`a
ČLP: 8117
CH: Szwarc Krzysztof
M: Santariová Milena
58.
O:
M:
Kajka z Velenovského boru
Zir z Dančí paseky
Aranka z Rozkošného vršku
ČLP: 7774
CH: Kočová Jana, MVDr.
M: Keňová Šárka, MVDr.
N4
N2
VN 1
nejlepší dorost
Třída mladých - feny
59.
O:
M:
Asuncion Casta Argentum
Sireva Drake
Cira z Horního jelení
ČLP: 7504
CH: Modráčková Martina
M: Tipplová Martina
V 1 CAJC
61.
O:
M:
Aurora Šedé tornádo
Akim z Kačínských tůní
Angie z Bušského háje
ČLP: 7729
CH: Jirmanová Jana, Ing.
M: Jahelková Ludmila
VD 4
62.
O:
M:
Brooke Viktoria Šedý duch
Fergus Akibon
Anny Šedý duch
ČLP: 7518
CH: Klemešová Jindra
M: Herodes Lukáš
V2
63.
O:
M:
Artemis z Oltyňského rybníka
Caesar Anisok
Alaska z Jordánského údolí
ČLP: 7426
CH: Horská Tereza, Mgr.
M: Žáková Jaroslava
VD
64.
O:
M:
Bjarme Steel-crazy dog
Sireva Drake
Ana-Bell z Donninej záhrady
ČLP: 7701
CH: Dinga Ján
M: Surovcková Vlasta
VD
65.
O:
M:
Beca Lilly od Potoka Kačáku
Sireva Drake
Isa z Mandátu
ČLP: 7736
CH: Nováková Iveta
M: Nováková Iveta
66.
O:
M:
Altamira Casta Argentum
Sireva Drake
Cira z Horního jelení
ČLP: 7508
CH: Modráčková Martina
M: Frydrych Miroslav
67.
O:
M:
Arta Peřih
Car z Dianina Veselí
Buffy od Vrátenské doliny
ČLP: 7632
CH: Řiháček Petr
M: Řiháček Petr
75
neposouzen
nedostavil se
VD 3
2010
68.
O:
M:
Gera z Dudlic
Jim z Krokočínských lesů
Cedra z Dudlic
Klub chovatelů výmarských ohařů
ČLP: 7538
CH: Kolovratník Jan
M: Kolovratník Jan
nedostavil se
Mezitřída - feny
69.
O:
M:
Arwen z Oltýňského mlýna
Caesar Anisok
Alaska z Jordánského údolí
ČLP: 7427
CH: Horská Tereza, Mgr.
M: Spišiak Pavel
V3
70.
O:
M:
Linda z Prýglova dvora
Sam z Čeřeniště
Hera z Prýglova dvora
ČLP: 7245
CH: Prýgl František
M: Ogrodníková Kateřina
VD
71.
O:
M:
Ora z Kaznějova
Edy vom Gstettenhof
Bona z Javorové aleje
ČLP: 7414
CH: Koldinský Václav
M: Samec Pavel
72.
O:
M:
Afra ze Stáje Sonáta
Artur od Haltýře
Anna del Rey Oaks
ČLP: 7350
CH: Hlinková Lenka
M: Vajčnerová Kateřina
VD
73.
O:
M:
Arka Akcezal
Atrey Artemis Terra
Eba z Kubíčkova dvora
ČLP: 7343
CH: Vilkus Jiří
M: Vilkus Jiří
V3
74.
O:
M:
Afra Akcezal
Atrey Artemis Terra
Eba z Kubíčkova dvora
ČLP: 7344
CH: Vilkus Jiří
M: Vilkus Jiří
nedostavil se
75.
O:
M:
Adina z Baronového dvora
Fido od Červenického potoka
Fanda z Javorové aleje
ČLP: 7419
CH: Němec Josef
M: Fouma Josef
76.
O:
M:
Her Majesty Kofila Sirius Nova ČLP: 7307
Sireva Minstergate Paganini
CH: Medřická Simona, Ing.
Ešír z Vtelenských strání
M: Santarius Jiří, Ing.
77.
O:
M:
Anette ze Stáje Sonáta
Artur od Haltýře
Anna del Rey Oaks
ČLP: 7351
CH: Hlinková Lenka
M: Hlinková Lenka
78.
O:
M:
Gina von der Biberlache
Apollo von der Biberlache
Fina von der Menzer Heide
ČLP: 7825
CH: Oswald Heiko u Beatrice
M: Douša Josef
76
D
V4
V 1, CaAC
V 2, res CAC
D
2010
Zpravodaj 2/10
Třída otevřená - feny
ČLP: 7352
CH: Hlinková Lenka
M: Hanáček Tomáš
79.
O:
M:
Anna ze Stáje Sonáta
Artur od Haltýře
Anna del Rey Oaks
80.
O:
M:
Chaira od Červenického potoka ČLP: 7215
Nero od Štikova
CH: Krepsová Zita, Ing.
Aggy od Červenického potoka M: Kamáková Kateřina
81.
O:
M:
Ája od Černého drápu
Blanko von der Klinge
Fera z Líšeňských lesů
ČLP: 6756
CH: Bříza Petr
M: Černoš Pavel
82.
O:
M:
Deny z Hoštických luk
Alan od Vrátenské hory
Brona z Haluzic
ČLP: 7545
CH: Hořínková Jitka
M: Bouček Josef
VD
83.
O:
M:
Fatyma z Šatavy
Astor z Brněnského vrchu
Dona z Šatavy
ČLP: 6379
CH: Vaňáček Petr
M: Wenzel Miloslav
VD
84.
O:
M:
Besi Nero z Březníka
Akim Katafygi
Helga z Mandátu
ČLP: 7195
CH: Nevrkla Luboš
M: Nevrkla Luboš
VD
85.
O:
M:
Bjanka z Košířského vrchu
Artuš Artemis Terra
Alka z Kovářova dvora
ČLP: 6870
CH: Odehnalová Jitka
M: Dýčková Dana
86.
O:
M:
Bella z Rozkošného vršku
Bak Křižanovského polesí
Fatima z Velenovského boru
ČLP: 7457
CH: Mertlová Pavla
M: Strnadovi Dagmar a Aleš
87.
O:
M:
Hexie od Červenického potoka ČLP: 6604
Erik z Žehuňské doliny
CH: Krepsová Zita, Ing.
Aggy od Červenického potoka M: Polák Miroslav
89.
O:
M:
Amy od Císařského ostrova
Asa`s Hunter The Pink One
Adéla od Haltýře
ČLP: 7181
CH: Fingerová Iva
M: Radová Daniela
90.
O:
M:
Azzis Velis Nolis
Sireva Drake
Della Anisok
ČLP: 7512
CH: Martinková Jana
nedostavil se
M: Kalábek Vojtěch, Šeďová Gabriela
77
VD
V
D
nedostavil se
V
VD
V
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
91.
O:
M:
Jenny ze Sokolí doliny
Jim z Krokočínských lesů
Carina z Dianina Veselí
ČLP: 7112
CH: Dostál Jaroslav
M: Holubec Luboš
V
92.
O:
M:
Brita z Pokojovických strání
Fido od Červenického potoka
Yuppie Andělský hrad
ČLP: 7290
CH: Novák Milan
M: Mikudová Markéta
V
93.
O:
M:
Gazella in Grey Sirius Nova
Sireva Drake
Hollieseast Perlenkette
ČLP: 6896
CH: Medřická Simona, Ing.
V 1, CAC
M: Hrabáková Eva, Medřická Simona, Ing.
Třída pracovní - feny
94.
O:
M:
Abigale Shefis
O: Easdale Ridge
M: Fiesta Noves
ČLP: 6590
CH: Pifková Veronika
M: Pifková Veronika
95.
O:
M:
Indi Duma Kazana
Kanon A - Awa
Bianka Gwiazda Imperium
ČLP: 6699
CH: Gołębiowska Barbara
M: Jansta Josef
D
96.
O:
M:
Erna z Haluzic
Sako Nestor plus
Ajda z Habrových hájů
ČLP: 5917
CH: Jasenáková Marie
M: Klimeš Jaroslav
D
97.
O:
M:
Goja ze Skřivolánů
Nero od Štikova
Bára z Obřanského kopce
ČLP: 7067
CH: Mrkývka Josef
M: Smutná Šárka
V3
98.
O:
M:
Frída z Haluzic
Chán z Krokočínských lesů
Arna z Haluzic
ČLP: 6507
CH: Jasenáková Marie
M: Novák František
VD
99.
Bessy od od Starého Krče
pod Čertí skalou
Alan od Vrátenské doliny
Heda z Mostkova
ČLP: 7011
CH: Bednář Michal
M: Urbánek Jan
V4
100. Asta Nero z Březníka
O: Bon z Postupických lesů
M: Helga z Mandátu
ČLP: 6742
CH: Nevrkla Luboš
M: Fodor Marek
V
101. Alma z Dančí paseky
O: Don z Postupických lesů
M: Tajga z Dančí paseky
ČLP: 6812
CH: Šonka Jaroslav, MVDr.
M: Raboň Kamil, Ing
O:
M:
78
nedostavil se
nedostavil se
2010
Zpravodaj 2/10
102. Dona od Škaredé jedle
O: Alan od Vrátenské hory
M: Ira z Farniska
ČLP: 6499
CH: Neckář Milan
M: Marjánek Zdeněk
VD
103. Arina z Pokojovických strání
O: Fido od Červenického potoka
M: Yuppie Andělský hrad
ČLP: 6807
CH: Novák Milan
M: Kochová Laura, MVDr.
VD
104. Enchanted By Elita
Sirius Nova
O: MultiCh. Sireva Drake
M: Anastasia Sirius Nova
ČLP: 6473
CH: Medřická Simona, Ing.
M: Mittnerová Iva
105. Jiskra z Žehuňské doliny
O: Arrax vom Forst Eibenstein
M: Heppy z Žehuňské doliny
ČLP: 7043
CH: Krejčí Ladislav
M: Krejčí Ladislav
106. D`Laila Sirius Nova
Af Fala Love`a
O: Ashmore`s Win Weim
Royal Flush
M: Rio Bravo Fala Love`a
ČLP: 7603
CH: Krysztof Sywarc
M: Medřická Simona, Ing.
107. Dita ze Skřivolánů
O: Cir z Šatavy
M: Šárka Andělský hrad
ČLP: 6273
CH: Mrkývka Josef
M: Plešek Daniel
108. Agra Grey Eminence
O: Astor z Brněnského vrchu
M: Bora ze Skřivolánů
ČLP: 7396
CH: Odložilová Marta
M: Videcká Petra, Prokop Jaromír
109. Bina z Nové Plesné
O: Alan od Vrátenské doliny
M: Ina z Mandátu
ČLP: 6750
CH: Rajský Roman, Mgr.
M: Hava Josef
nedostavil se
VD
V 2 res CAC
D
V 1, CAC
D
Třída vítězů - feny
110. Fashion Fad Sirius Nova
O: Sireva Drake
M: Ajda z Honsova sadu
ČLP: 6821
CH: Medřická Simona, Ing.
M: Šlamborová Veronika, Bc.
111. Elizabeth
The Queen Sirius Nova
O: Sireva Drake
M: Anastasia Sirius Nova
ČLP: 6469
CH: Medřická Simona, Ing.
V 1 CAC
M: Veličková Dagmar
vítěz spec. výstavy
79
V3
2010
112. Essence Of Life Sirius Nova
O: Sireva Drake
M: Anastasia Sirius Nova
Klub chovatelů výmarských ohařů
ČLP: 6472
CH: Medřická Simona, Ing.
M: Medřická Simona, Ing.
V 2 res CAC
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
Výmarský ohař krátkosrstý
chovatelská stanice Sirius Nova
chovatel: Medřická Simona, Ing.
NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ
Výmarský ohař dlouhosrstý
Cyrus z Korunova dola
Grace Silver od Gallasů
M: Mitrychová Lenka, Mgr.
Výmarský ohař krátkosrstý
Go For Glory Garp Sirius Nova
Essence Of Life Sirius Nova
M: Medřická Simona, Ing.
Výmarský ohař krátkosrstý
Bandy ze Slezských lesů
Jenny ze Sokolí doliny
M: Holubec Luboš
nejlepší pár
BOB VOD - George Silver od Galasů a BOB VOK - Go for Glory Garp Sirius Nova
80
2010
Zpravodaj 2/10
81
2010
Klub chovatelů výmarských ohařů
OBSAH
Adresář výboru a dozorčí komise
Adresář chovatelské rady a www
Adresář oblastních důvěrníků a členské poplatky
Chovné podmínky a postup při uchovňování, DKK
Úvodník předsedy KCHVO – Martin Kočí
Terminář činnosti pro rok 2011
Pozvánka na členskou schůzi
Vyhlášení výtvarné soutěže „Já a můj výmarský ohař“
Ročenka
2
3
4
5-7
8-9
10
11-12
13
13
Chov
Hodnoceni psů vahou selekce – text VOK a VOD
Výsledky výběrů do chovu v roce 2010 – J. Šonka
Tabulky - Hodnoceni psů vahou selekce -psi neaktivni v chovu VOK (J. Šonka) a (L. Čech)
Upozornění pro chovatele
Řízený chov v KCHVO – J. Kočová
Aktuální seznam chovných psů VOK a VOD
Vzor bonitační karty
Karty chovných psů VOK a VOD nově zařazených do chovu – J. Kočová
15
15
16-17
18
18-22
23-27
28-29
31-52
Výkon
Zpráva výcvikáře – M. Kazda
Klubová soutěž o pohár Františka Krejčího – vyhodnocení – M. Kazda
Výsledky LZ
Výsledky Klubové soutěže PZ a SZVP
Výzva výcvikáře
Upozornění pro vystavovatele - certifikáty pro třídu pracovní
Podmínky získání vůdcovských odznaků
Vůdcovské odznaky
54
54-55
56
57
58
58
58
59
Členství v KCHVO
Zpráva matrikáře – V. Kuška
J. Šonka – 60. narozeniny
Za Vojtou Kavalcem – J. Kočová
Poslední setkání s J. Dostálem – J. Kočová
Zápis z jednání výboru č.7 10.9.2010 – M. Špaček
60
61
61-62
62-63
64-68
Výstavy
Poděkování
Výsledky Speciální výstavy KCHVO ve Velké Bíteši – J. Kočová
68
69-80
Fotoreportáž ze speciální výstavy
Fotoreportáž z klubové soutěže
30
53
Vložené přílohy:
Propozice Speciální výstava
Přihláška Speciální výstava
Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 15.4. 2011
Texty a fotografie zasílejte do tohoto termínu
82
Pf 2011
Klub chovatelů výmarských ohařů ČR
Download

2/2010 - Klub chovatelů výmarských ohařů