12
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Cestovní agentura Marie Abrahámová
UNISMA
Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek, prosíme
zkontrolujte dle aktuálních jízdních řádů.
24. sezóna
Každý 5. jednodenní výlet je za 50%, nepočítají
se vícedenní a vycházky.
Vícedenní výlety jsou pořádány ve spolupráci
s CK Pragotour.
í
1.vydán
Vlastivědné
Vycházky,
výlety 2015
Zájezdy, výlety a vycházky organizuje v roce 2015
Výlet možno pořídit i dárkovými
poukazy.
Případná nabídka mimo
katalog
bude uvedena na
www.unisma.cz
Objednávat, platit, dotazovat se na všech uvedených adresách,
CA UNISMA - Marie Abrahámová 728 151 965, [email protected]
Jiřina Urbanová 603 469 515, mail jizera.urbanová@seznam.cz
Ilona Jouzová 777 227 437, mail [email protected]
T 323 665 236
Platbu výletů lze poukázat na
bankovní účet 247 904 538/0300
Variabilní symbol uveďte datum zájezdu, př.13.6.=v.s. 136
konstantní symbol 0308
Přijetí platby a rezervace bude potvrzena e-mailem nebo sms.
Platí sleva 10% na jednodenní zájezdy, zaplacené do 31.12.2014.
Výlet se koná
při počtu
30 účastníků,
bude-li méně
osob je výlet
zrušen.
Zaplacenou
cenu lze
převést na jiný
námi organizovaný výlet
nebo vrátit v
plné výši.
Storno podmínky:
Výlet jde stornovat na tel.:
728 151 965 nebo 603 469 515
323 665 236,
Při zrušení účasti na výletu je storno poplatek :
ve lhůtě více než 30 kalendářních dnů 10% ceny výletu
ve lhůtě 30-11 kalendářních dnů 25% ceny výletu, ve
lhůtě 10-4 kalendářní dny 50% ceny výletu, ve lhůtě 30 kalendářních dnů 100% ceny výletu. Do kalendářních
dnů se započítávají i dny pracovního volna, pracovního
klidu a svátky. V případě náhlého onemocnění lze zrušit
účast na výletu, alespoň telefonicky před odjezdem a po
předložení lékařského potvrzení bude vrácena částka po
odečtení 20%manipulačního poplatku a dalších vzniklých nákladů. Nezapočítává se den odjezdu.
Po objednání výletu (osobně, telefonicky,
mailem) je nutné zaplatit do 14 pracovních
dnů buď zálohu (50%) nebo celou částku
podle data odjezdu.
Nejpozději 30 dnů před odjezdem musí být
výlet uhrazen
jinak bude rezervace zrušena.
Děkujeme za Váš zájem
CA Unisma - Marie Abrahámová tel. 728 151 965,mail [email protected]
Jiřina Urbanová /tel. 603 469 515, mail [email protected]
Ilona Jouzová/tel. 777 227 437 mail [email protected]
www.unisma.cz.
Masarykova 25, 251 69 Velké Popovice T:323 665 236 M: 728 151 965,
, Výlety pro Pražany - odjezdy vždy Praha 2 - Sokolská 33, u Lékařského domu.
Pro Velké Popovice a okolí PO DOHODĚ PŘEDEM, vždy o 45 minut stanoveného času
dříve u brány velkopopovického pivovaru.
Odjezdy vlaků a autobusů u vycházek prosíme zkontrolujte dle aktuálních
jízdních řádů. Každý 5. jednodenní výlet za 50%, nepočítají se vícedenní a
vycházky. Vícedenní výlety jsou pořádány ve spolupráci s CK Pragotour.
Výlety možno pořídit formou dárkových poukazů.
Anglické zahradní město na hradčanských
baštách
Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově
ulici v oblasti bývalých barokních bastionů
byly před první světovou válkou postaveny i
jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se
u kubistické dvojvily podle projektu
J.Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry,
R.Stockara, E.Králíčka, Wilfertovy vily od
architekta J.Zascheho a dalších. A připomeneme si též pozůstatky
oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie.
17.01.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10 hod. před
Bílkovou vilou,
Mickiewiczova ul.1
Vycházka č.1
24.01.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14 hod. stanice
tram. 6,7,24
nádr. Vršovice
Vycházka č.2
JÓ v Edenu tam štěstí seženu…
Vycházku do Vršovic začneme v Ďolíčku.
Připomeneme se historii Vršovic, známé
osobnosti, které zde žili, enklávu starých
Vršovic, stavby na náměstí, Rangerku, Herdovy sady, církevní stavby a nezapomenutelný Eden i bývalá kasárna 28.pluku.
Řepy
Původně středověká ves břevnovského
kláštera si podnes zachovala vesnický
charakter. Podíváme se ke kostelu sv. Martina a projdeme se mezi starými statky. Na
novém řepském hřbitově si připomeneme
asi nejznámější osobu kdysi žijící v Řepích
– zločince Babinského, který vykonával
práci zahradníka v klášteře sv. Karla Boromejského a je pohřben na novém řepském hřbitově.
07.02.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10 hod. na
stanici busu 214, 225
Řepský hřbitov
Vycházka č.3
14.02.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz na st. nádr. Braník
tram. 3,17 ve 14 hod
Vycházka č.4
Tým CA Unisma
v Podolí.
Z Braníka do Podolí
Cestou si připomeneme historii Branického nádraží, ledáren, pivovaru, zastavíme
se u mostů přes řeku, Rybovu zeď, vápenku a branické skály. Zastavíme se u Žlutých lázní, plaveckého stadionu, vodárny a
vycházku ukončíme u kostela sv. Michala
2
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Karlínem - od barokní Invalidovny přes
klasicistní a secesní předměstí po moderní
River City.
Budoucí zástavbu na bývalém Špitálském
poli předznamenal mohutný komplex Dienzenhoferovy Invalidovny. Projdeme kolem ní
i klasicistních a secesních domů a všimneme
si i naprosto soudobé zástavby - kubistické architektury současných
švýcarských autorů, u areálů Corso, Danube House, Nile House, Amazon Court, Diamond River, i u Main Point Karlin, který v prestižní
soutěži MIPIM Awards zvítězil v kategorii nejlepších kancelářských
budov.
21.02.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10 hod. na st.
tram. 3,8 Invalidovna
Vycházka č.5
28.02.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14 hod. na st.
tram. 3,7,17 Výtoň
Vycházka č.6
Z Výtoně ke zlaté kapličce
Cestou se seznámíme s historií Podskalí,
s vodními stavbami na řece, s mosty, mlýny, s vodárenskou věží a dalšími zajímavostmi. Na závěr zajdeme na Slovanský a
Střelecký ostrov.
Okolo Hvězdy starou Libocí do Ruzyně
Při vycházce se zastavíme u slavné Pragerovy stavby 60. let 20. století - Ústavu
makromolekulární chemie s prvními lehkými závěsovými stěnami u nás. Pokračovat
budeme okolo tajemné a romantické novorenesanční, ale bohužel chátrající stavby
Schubertovy vily, která si zahrála ve filmu
Láska mezi kapkami deště, Zeyerovy vily, kostelíka sv. Fabiána a Šebestiána. Starými uličkami Liboce projdeme až na ruzyňskou náves
s Kubrovým statkem.
07.03.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10 hod. na st. tram
1,2,18 Petřiny
Vycházka č.7
Prohlídka Domu odborových svazů dříve Všeobecného Penzijního ústavu
Jde o stavbu bývalého Penzijního ústavu, v
němž dnes sídlí odboráři (odbory v budově
sídlily už před rokem 1989, tehdy jako
ROH). Svého času šlo o nejvyšší objekt v
Churchilla, Praha 3
Praze, první československý mrakodrap. Po
Vycházka č.8
prohlídce nahlédneme do areálu Vysoké
školy ekonomické a závěr vycházky bude
patřit krátké procházce po starém Žižkově, kterou můžeme s nadsázkou nazvat procházkou po Svobodné žižkovské republice. Začíná na
západním okraji čtvrti u stadionu žižkovské Viktorie, kopíruje Seifertovu ulici aneb starou cestu z Prahy do Olšan.
11.03.2015 středa
cena 60,-Kč
Urbanová J.
Sraz v 15 hod. před vchodem na nám. Winstona
15.03.2015 neděle
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14 hod. ve vestibulu st. metra A, Jiřího z
Poděbrad
Vycházka č.9
Židovský hřbitov na Žižkově a okolí
Hřbitov byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště a používal se až do roku
1890. Jsou zde hroby významných představitelů osvícenství a novodobé židovské
inteligence.
Barrandov
Urbanistický koncept zástavby Barrandova
vznikl na konci 20. let z iniciativy bratrů
Havlových. Jednotlivé vily navrhovali
známí architekti M. Urban, V. Grégr, R.
Stockar, F. A. Libra, J. Frágner a další.
Kolem filmových ateliérů, řady pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských teras
(v současné době mají být zahájeny práce na rekonstrukci) sejdeme
k bývalému plaveckého bazénu. Připomeneme si i významnou přírodní
lokalitu Barrandovské skály.
21.03.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10 hod. na st. busu
105 Filmové ateliéry
Vycházka č.10
11
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Za Křišťálovým betlémem
do Pardubic
Již tradičně mezi vánočními a novoročními svátky putujeme za zajímavými betlémy. Pro letošní rok
jsme vybrali Křišťálový betlém v
gotickém pernštejnském sále na
pardubickém zámku. Do stálé expozice byl zapůjčen ze sbírky mecenášů umění, manželů Petra a Svatoslavy Širokých. Prohlédneme
si interiér zámku s cennými raně renesančními malbami, rytířské
sály a další expozice. Odpoledne strávíme příjemnou procházkou a
zároveň načerpáme nové znalosti o Pardubicích prostřednictvím
Stezky Viléma z Pernštejna, která má 10 zastavení. Trasa stezky
vede historickým jádrem města od Zelené brány na Pernštýnské
náměstí s nádhernými pozdně gotickými a renesančními domy a
neorenesanční radnicí. Nahlédneme do interiérů kostela sv. Bartoloměje a Zvěstování P. Marie, kde budou vystaveny jesličky, navštívíme Tyršovy sady, zastavíme se u secesního městského divadla
a dalších památek. Pojďme se potěšit a prožít konec roku ve svátečně “ perníky“ vyzdobenými Pardubicemi.
29.12.2015 úterý
cena 450,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 8:00 hod
Výlet č.49
05.-12.07.2015
od neděle do neděle
cena 9390,-Kč
Odjezd z Prahy
Opatova (čas upřesníme)
CA UNISMA A CK MAYER @CROCUS
SLOVINSKO – JULSKÉ ALPY
Na tomto zájezdu si budete moci vychutnat
nejkrásnější scenérie Julských Alp, podíváte
se i do Slovinského krasu a navštívíte hlavní
město Slovinska, Lublaň. Julské Alpy jsou
příznačné svými hlubokými údolími, kde se
nad třpytivými jezery tyčí ohromné šedobílé skalní stěny horských
masivů. Na území Julských Alp byl roku 1981 vyhlášen Triglavský
národní park, který patří k největším ve Slovinsku.
Program zájezdu:
1. den – Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2. den – BOHINJSKÉ JEZERO – jedno z nejkrásnějších jezer Julských Alp obklopené kulisou skal. Lanovkou na vrchol VOGEL, odkud jsou panoramatické pohledy na jezero, lehká turistika. Odpoledne
procházka od západní části jezera ke krásnému vodopádu SAVICA.
Přejezd na ubytování.
3. den – Cesta do střediska BOVEC přes sedlo PASSO DEL PREDIL, fotozastávka u jezera Lago del Predil. Při hezkém počasí lanovkou pod vrchol KANIN, krásné vyhlídky. Zastávka u vysokého vodopádu BOKA. Cesta malebným ÚDOLÍM TRENTA podél řeky Soča.
Proslulé návštěvní místo Julských Alp - pramen řeky SOČI.
4. den – BLED – prohlídka letoviska ležícího na břehu Bledského
jezera s pěknou promenádou podél jezera, noblesní výstavbou
a hradem, ze kterého je pěkný výhled na jezero s ostrůvkem a okolní
krajinu. Návštěva zajímavé soutěsky VINTGAR.
5. den – Výjezd na nejvýše položený slovinský průsmyk VRŠIČ (1
611m) – výlet na vyhlídku pod vrchol Mojstrovka, možnost výstupu na
vrchol. Úchvatné výhledy po velikánech Julských Alp. Zastávka
u dřevěného ruského kostelíka. Horské středisko KRANJSKA GORA.
6. den – Výlet do italské části Julských Alp k malebným jezerům LAGHI DI FUSINE s výhledy na vrchol Mangart. Vycházka u střediska
KRANJSKA GORA k pramenům řeky SÁVY. Výstup vrchní cestou
k vodopádu MARTULJEK a na planinu Martuljek, odkud se naskýtají
krásné výhledy na mohutnou stěnu masívu Špik..
7. den – Výlet do malebné oblasti SLOVINSKÉHO KRASU. Návštěva POSTOJANSKÝCH JESKYNÍ – krásná krápníková výzdoba,
jízda podzemním vláčkem, koncertní dvorana aj. PREDJAMSKI
GRAD - hrad vyrůstající ze skalního masivu. LUBLAŇ - hlavní město
Slovinska se starým městem s barokními stavbami a hradem vysoko na
kopci. Večer odjezd.
8. den – Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: poj. léčebných výloh a storna, dopravu autobusem,
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje), 5x polopenzi, průvodce.
10
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Přemyslovská hradiště ve středních Čechách
Co je v současné době známo o zakotvení rodu
Přemyslovců v krajině uprostřed dnešních
Čech? Jaké nové detaily objevili historikové a
archeologové v souvislosti s nejstaršími hradišti
přemyslovské domény? Na tyto otázky si odpovíme při návštěvě Levého Hradce, Budče, Libušína a Tetína.
25.10.2015 neděle
cena 430,-Kč
Náprstková J.,Mgr.
Odjezd v 8:45 hod.
výlet č.43
Levý Hradec Tetín Branská věž
31.10.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve vestibulu
metra A Staroměstská ve 14:00 hod.
vycházka č.44
Z Rejdištěk Revoluční ulici
Na nám. Jana Palacha si připomeneme zdejší
budovy, asanaci nábřeží, mosty, klášter sv. Anežky a další zajímavosti. V ulici Na Františku zavzpomínáme s Gezou Včeličkou na historii této
lokality. Vycházku ukončíme v Revoluční ulici.
Do Spáleného Poříčí za památkami i okolní
přírodou
Zveme Vás do Spáleného Poříčí, nejmenšího
města, které získalo titul Historické město roku
2003 za péči o historické památky. Pojeďme si
ověřit, že jej nedostalo náhodou. První zmínka
je z r. 1239, ve 14. stol. byla dokončena dodnes zachovalá velkorysá
půdorysná dispozice s rozlehlým náměstíčkem. Velký rozvoj nastal v
období renesance, kdy město vlastnil rod Vratislavů z Mitrovic. Dnes
svým návštěvníkům nabízí k prohlídce množství opravených historických památek, renesanční zámek-bývalou skrýš korunovačních klenotů, 2 zámecké parky, barokní špejchar ve Dvoře se stálou expozicí
kresleného humoru Jiřího W. Neprakty (jediná v ČR), židovský hřbitov, kupecký dům s oddělenými ohništi na přípravu mléčných a masných pokrmů, kostel sv. Mikuláše, roubený dům se zachovalou černou
kuchyní, dnes sídlo IC, mlýn s funkčním mlýnským kolem, 4 barokní
sochy na náměstí a další turisticky zajímavá místa. Naučná stezka
Hvížďalka má 8 zastavení, délku 4 km, zavede nás do údolí říčky
Bradavy mezi Spáleným Poříčí a Hořehledy .
07.11.2015 sobota
cena 420,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 8:00 hod.
výlet č.45
14.11.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14:00 hod.
tram. Dlouhá třída
směr od Kotvy
vycházka č.46
Kde se říkalo „Na Hecu“
Kolem kostela sv. Klimenta projdeme
k Vávrovu domu a zavzpomínáme na Nové
mlýny a další Lodní, Helmovy a Lodecké, zbořené mezi lety 1906-1925. Připomeneme si
Rohanský ostrov a vycházku ukončíme na ostrově Štvanici.
Z Pankráce přes Podolí až do Podskalí okolo méně známých kostelů
Projdeme Pankrácí a podíváme se na kostelík
sv. Pankráce, který má raně středověký původ.
Pokračovat budeme do Podolí, kde je poměrně
skrytý kostel sv. Michaela Archanděla, také
románského původu s dřevěnou barokní zvonicí. Pod Vyšehradem mineme pozoruhodné stavby ve specifickém českém architektonickém
slohu kubismu, dojdeme k docela utajenému podskalskému kostelíku
Nejsvětější Trojice.
21.11.2015 sobota
cena 60,-Kč
Škochová J., PhDr.
Sraz v 10:00 hod. na
st. Metra C Pražského povstání
vycházka č.47
Adventní Řezno (Regensburg)
Jedno z nejstarších německých měst, pův keltská Radasbona, římská Ratisbona, Germáni,
Bavorové, ti přijímají v 7.st křesťanství, vrcholný rozkvět ve 12. a 13. st, sídlo říšského sněmu,
město mnoha krásných a významných památek,
katedrála, most přes Dunaj atd. Na obchodní
stezce, kde česká knížata r.845 přijala křest a Čechy byly pod řezenskou diecézí až do r. 973, kdy Praha má biskupství. Procházka městem
bude umocněna předvánoční výzdobou i adventním trhem.
05.12.2015 sobota
cena 770,-Kč s pojištěním
Abrahámová M.
Odjezd v 6:15 hod.
Výlet č.48
3
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
29.03.2015 neděle
cena 430,-Kč
Jouzová I.
odjezd v 8 hod.
výlet č.11
Plzeň 2015 evropské hlavní město kultury
Pojeďte se s námi projít po městě kultury
2015. Plzeň se pilně připravovala na toto
hostitelství a má co nabídnout.
Projdeme se historickým centrem a krásně
upravenými sady, podíváme se do kostela sv. Bartoloměje s novými
zvony a vystoupáme na věž. Připomeneme si historii Židů v Plzni ve
Staré synagoze, která byla zrekonsturována, zavítáme do nově otevřených Loosových interiérů. Možná se podíváme i do nového divadla
(bez záruky). A protože návštěva Plzně bez ochutnávky piva je nemyslitelná, dáme si vzorek v pivovarském muzeu.
Lomnicko: Ze Syřenova přes tři kopce
Středně náročný výlet s krásnými rozhledy
je dlouhý 15 km, ze Syřenova nás zavede na
Kumburk, Bradlec, Tábor a do Lomnice nad
Popelkou. Syřenov je rodiště Dr. F. Cyrila
Kampelíka, propagátora kampeliček. Jižně
od obce se tyčí vrch Kumburk s pozůstatky
hradu. Sdružení pro záchranu hradu vybudovalo vyhlídkovou plošinu
s výhledem na Krkonoše i Český ráj. Hrad Bradlec má bohatou historii a vždy byl v držení významných českých rodů. Dodnes se zachovaly zbytky tří stěn věže a fragmenty zdí a obrysů budov. V centru Bradlecké Lhoty objevíme cenné pískovcové sousoší Korunování P. Marie
Nejsvětější Trojicí, v Kyjích při cestě stojí za povšimnutí památkově
chráněná usedlost, vystoupáme na horu Tábor k cihlové rozhledně, ze
které je možné přehlédnout čtvrtinu země, najdeme zde barokní kostel
Proměnění Páně a Penzion Rozhledna. Křížová cesta z Tábora nás
dovede do PR lidové architektury Karlov v Lomnici nad Popelkou,
kde navštívíme muzeum a prohlédneme si další zajímavé památky.
04.04.2015, sobota
cena 430,-Kč
Urbanová J.
odjezd v 7 hod.
výlet č.12
Zajímavosti na Sedlčansku
Chotilsko, letovisko u Vltavy má zajímavá
muzea (balonového létání a střední Vltavy),
Drážkov, malá vesnička s krásným Váchovým špejcharem, rodina Váchů objekt restituovala a obnovila, navíc zpřístupnila interiér coby muzeum venkova. Kamýk n. Vltavou má nově upravenou zříceninu hradu Vrškamýk, s rozhlednou, po
obědě se projdeme 5km procházkou do sv. Jana, bývalého poutního
místa. Počepice mají křížovou cestu, která vede na nedaleký vrch Radešín. Cestou zpět se podíváme na židovské památky v Kosově Hoře.
06.04.2015 pondělí
velikonoční
cena 390,-Kč
Abrahámová
Odjezd v 7:30 hod.
výlet č.13
12.04.2015 neděle
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14 hod. na st.
metra A, Želivského
před vstupem na hřbitov
Vycházka č.14
Nový židovský hřbitov
Při procházce zavzpomínáme na Franze
Kafku, Jiřího Ortena, Otu Pavla a další
osobnosti židovské kultury.
17.04.-19.04.2015
cena 1990,-Kč s ubytováním a pojištěním
Kocourek B., Ing.
Odjezd v pátek ve 22:30
hod.
Výlet č.15
Za papežem Janem Pavlem II. a do Krakowa
1.den: noční přejezd Praha– Krakow
2.den: prohlídka rodiště J.P.II Wadowice,
jeho rodný dům a po obědě se projdeme
histrickým centrem Krakowa, navštívíme
kostel P.Marie, hrad Wavel s katedrálou a
královskými komnatami, známou
„Sukenicu“, a universitu.
3.den: dopoledne prohlídka Židovského města a jeho památek. Odpoledne pak odjezd do Prahy, příjezd cca ve 23 hod.
!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY včetně 50% zálohy do 31.1.2015 !!!
4
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Pekelný zájezd
Zveme vás do Máchova kraje, kde se to čerty
jen hemží. Nejdříve se podíváme na hrad
Houska. Podle legendy stojí hradní kaple nad
bránou do pekla. Rozhlédneme po kraji
z Vrátenské rozhledny (cca 2km). Zastavíme
se v obci Nosálov s unikátním souborem
původních dřevěných tzv. chmelařských chalup z přelomu 18. a 19.
stol. Z obce Zahrádky zdoláme pravé Peklo – cca 7 km naučnou
stezku podél Robečského potoka a skal. Lokalita je známáhlavně na
jaře záplavou kvetoucích bledulí jarních. Posledním místem, je městečko Mšeno považované za bránu CHKO Kokořínska. Známé jsou unikátní bývalé lázně, dnes koupaliště ve stylu art deco.
25.04.2015 sobota
cena 390,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 8 hod.
Výlet č. 16
26.04.2015 neděle
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14 hod. u sochy J. Arbesa na Arbesově nám. Praha 5
Vycházka č.17
Na levém břehu řeky Vltavy
Z historických objektů máme na cestě bývalý
mlýn, vodárenskou věž, zdymadlo a zajdeme
na Dětský ostrov. Projdeme se kolem mlýnů
na Čertovce a závěr vycházky strávíme na
Kampě s pány Dobrovským, Werichem a
dalšími osobnostmi.
01.05.2015 pátek svátek
cena 90,-Kč
Abrahámová Marie
Sraz po příjezdu busu
382 st. Jevany v 11:15
hod.
Odjezd busu od metra
C Háje v 10:30 hod.
Celodenní výlet č.18
Voděradské bučiny jih
Naší procházku začneme v Jevanech a tentokrát půjdeme směrem na jih do Černých Voděrad, přes Liščí díry po modré značce k
baroknímu kostelíku se hřbitovem Aldašín,
jediné co zbylo z vesnice po 30ti leté válce.
Prohlédneme si interiér a vrátíme se zpět do
Jevan. Okružní trasa je dlouhá cca 12 km.
Klatovsko zase jinak
V Přešticích se zastavíme u výrazného kostela Nanebevzetí P. Marie, projektovaného
K.I.Dientzenhoferem a připomeneme si významné místní rodáky – skladatele J.J. Rybu
(narodil se tu právě před 250 lety), arch. Josefa Hlávku i prvorepublikového bankéře J.Preisse. Ve městě karafiátů
Klatovech navštívíme barokní lékárnu a především klatovské katakomby. Pověstný soubor mumií v původní kryptě pod jezuitským kostelem je návštěvníkům představen v nové expozici a doplněn velmi
zajímavou multimediální projekcí. Pak navštívíme hrad Klenová,
odkud se za dobrého počasí naskýtá krásný rozhled po Šumavě. A ještě
se zastavíme v pobočce klatovského muzea – ve skanzenu
v Chanovicích, kde si připomeneme pošumavskou vesnickou architekturu minulých časů.
02.05.2015 sobota
cena 460,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.19
Šporkův Kuks v novém hávu
I pro znalce Kuksu bude jistě překvapením
výsledek rozsáhlé revitalizace celého komplexu historických objektů, a to na obou březích Labe. Nové expozice, muzeum rytce
Rentze, nové informační panely, zahrada
s léčivkami, 50 obrazů z cyklu Tanec smrti,
ukrytých dlouhý čas pod omítkou, ale i hospůdka U Prďoly. Tyto nové dojmy doplníme i návštěvou Braunových
soch a moderní křížové cesty v přírodě a objektů v sousední jezuitské
Žírči. Po cestě si prohlédneme také vzácný barokní kostel Zjevení
Páně ve Smiřicích.
08.05.2015 pátek
svátek
cena 530,-Kč
Náprstková J., Mgr.
Odjezd v 7:30 hod.
výlet č.20
9
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Nahlédneme do rodinné hrobky s mumifikovanými těly v prosklených
rakvích, upoutají nás restaurované fresky, výmalba v kapli, funkční
varhany i kopie medailí. Na chvíli se zastavíme v Kaceřově u jednoho
z prvních renesančních zámků v Čechách (prohlídka exteriéru), který
je dnes v rukách soukromého majitele. V Mariánské Týnici navštívíme areál bývalého cisterciáckého poutního místa, nyní sídlo regionálního muzea. Prohlédneme si kostel Zvěstování P. Marie, v budově
bývalého proboštství expozici historie města, Mariánského kultu a
národopisu včetně staré školy, připomeneme si lidové zvyky, zasvětíme se do tajů včelařství, zajímavá je i expozice litinových kamen, vyráběných v 19. stol. Metternichovou hutí v Plasích.
K soutoku Jizery s Labem
Cesta začíná ve Staré Boleslavi, dovede
nás přes lužní lesopark Hluchov na pravý
břeh Labe, dále
do obce Toušeň
(prohlídka areálu lázní ,krátké kubistické
kolonády a dalších památek), poté až k
soutoku Jizery s Labem. Putování ukončíme v Čelákovicích, kde navštívíme
městské muzeum v tvrzi a dle časových
možností i další památky, které jsou soustředěny na malém prostoru při Labi. Do Prahy se budeme vracet vlakem. Předpokládaný odjezd kolem 17:00 hodin. Ujdeme cca 10 km.
26.09.2015 sobota
cena 90,-Kč
Urbanová J.
Sraz v 10:00 hod. po
příjezdu busu 375 st.
Staroboleslavská brána,
odjezd v 9:03 z Vysočanského nám.
Celodenní výlet č.39
Opočno a Dobruška
Opočno i Dobruška mají jedno společné – Františka Kupku, zakladatele abstraktního umění,
jehož dílo můžeme vidět v Praze v Sovových
Mlýnech. V Opočně se narodil a v Dobrušce
prožil dětství a mládí. My navštívíme dominantu Opočna - renesanční zámek Trčků z Lípy a seznámíme se
s nejdůležitějšími památkami města. Z města se vydáme do přírody a
rozhlédneme se po krajině z rozhledny Osičina na okolní krajinu.
V Dobrušce navštívíme nejen rodný domek F.L.Heka a připomeneme
si postavu Jiráskova F.L.Věka. Dominantou náměstí je radniční věž,
na kterou můžeme vystoupat a právě zde můžeme vidět mimo jiné
některá díla F.Kupky. Také si připomeneme historii židovského obyvatelstva a navštívíme jednu z mála rituálních lázní mikve u nás.
03.10.2015 sobota
cena 490,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 6:15 hod.
výlet č.40
NS Chrastecka do středu Evropy
Trasa výletu nás zavede na úpatí Českomoravské vrchoviny do městečka Chrast. Po prohlídce zámku-bývalého sídla královéhradecekých
biskupů, muzea, zámecké kaple, zahrady a dalších významných památek se vypravíme naučnou stezkou do středu Evropy. Naučná stezka
je 12 km dlouhá a propojuje Chrast s Vrbatovým Kostelcem. Čeká nás
13 zastavení, která se věnují historii, architektuře, geologii, floře a
fauně zdejších lokalit. Prohlédneme si interiér Podlažického kostela
sv. Markéty s klášteřištěm, kde byla napsána tzv. Ďáblova bible
(Codex gigas), znovu obnovené přírodní divadlo, budeme míjet několik
rybníků, projdeme údolím řeky Žejbro, s pozoruhodnými skalními
útvary a zjistíme, kde je střed Evropy. V Luži, navštívíme poutní místo na Chlumku-Kostel Panny Marie a vystoupáme na rozhlednu Jahůdku.
10.10.2015 sobota
cena 550,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
výlet č.41
17.10.2015 sobota
cena 60,-Kč
Kocourek B., Ing.
Sraz ve 14:00 hod.
na prostranství mezi
ND a Novou scénou
Vycházka č.42
Na obou stranách řeky
Zavzpomínáme na stavbu Národního divadla,
Nové scény, Slavie, projdeme se po Novotného
lávce. Seznámíme se se stavbou Karlova mostu
po kterém přejdeme na malostranský břeh.
Zastavíme se u Hergetovy cihelny, projdeme si
Vojanovy sady a vycházku ukončíme na Klárově.
8
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Benediktini a K. I. Dientzenhofer
na Broumovsku
Nahlédneme do historie mohutného benediktinského
kláštera v Broumově, který byl vždy spjat s klášterem
Břevnovským a za jehož zdmi se skrýval slavný
„CODEX GIGAS" .Také si prohlédneme památky města
včetně unikátního hřbitovního kostela, který je jednou z
nejstarších dřevěných sakrálních staveb ve Střední Evropě a je pozoruhodný
svou architekturou i výmalbou interiéru. Pokud jste neslyšeli o„ broumovské
skupině kostelů“ , které byly postaveny podle plánů Kr. Dientzenhofera a jeho
syna K. Ignáce na začátku 18. století, máte příležitost se s některými z nich
seznámit (většinou exteriéry). Každý z nich je architektonickým i krajinářským
skvostem, ale bohužel většina ve zchátralém stavu. Také navštívíme kostel
Hvězda v Broumovských stěnách, z jehož kamenného ochozu je krásný výhled.
Pak přejedeme do Náchoda, kde si prohlédneme nejzajímavější památky města
včetně zámku, kde si můžete vybrat prohlídkový okruh dle vašeho zájmu.
22.08.2015 sobota
cena 580,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 6:15 hod.
výlet č.34
Do otáčivého hlediště v Českém Krumlově
Navštívíme Trhové Sviny, prohlídka městečka, následně i Žumberku, v Horní Stropnici
kostel sv. Mikuláše a projdeme 5 km dlouhou
NS Terčiným údolím. Večer se ubytujeme ve
Zlaté Koruně a od 20:30 začíná představení
„Sluha dvou pánů“ na otáčivém hledišti
v Českém Krumlově.
2.den: projedeme kolem Lipenského jezera
až do Kvildy, kde nás čeká cca 7 km k prameni Teplé Vltavy na úpatí
Černé hry do výšky 1172 m n. m. na hranici rozvodí Severního a Černého moře. Zpět do Kvildy a následně domů.
Ubytování: v penzionu s přísl. nebo v chatkách, přísl. společné
v areálu. (-100 Kč ubytování v chatkách).
29.08.-30.08.2015
sobota, neděle
cena 2090,-Kč včetně
vstupenky a ubytování
Abrahámová M.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.35
!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY včetně 50% zálohy do
15.1.2015 !!!
29.08.2015 sobota
cena 60,-Kč + vstupné
do objektu
Kocourek B., Ing.
Sraz v 13:30 hod. na
st. busu 131 Goethova
vycházka č.36
Ekotechnické muzeum a současnost
Stará kanalizační čistírna byla součástí slohového systému budovaného v letech 1895-1906
podle projektu ing. W. H. Lindleye. Svému
účelu sloužila do r. 1967, kdy její funkci převzala moderní čistírna na Císařském ostrově.
Prohlídka interiéru a okolí.
Za památkou UNESCO – Kroměříž
Celý den budeme věnovat podrobné prohlídce
kdysi rezidenčního města olomouckých arcibiskupů a nyní městu s výraznou barokní tváří, které
se pro své bohaté památky dostalo na seznam
památek UNESCO. Prohlédneme si kroměřížské
kostely, vrchnostenskou sýpku i Květnou zahradu a v arcibiskupském zámku si projdeme rezidenční trasu i pověstnou obrazárnu s originály obrazů Tiziana, van Dycka, L.Cranacha
a dalších.
05.09.2015 sobota
cena 630,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:00 hod.
výlet č.37
Po stopách rodu Gryspeků z Gryspachu.
Výlet nás zavede do míst, která za svůj vznik a
rozvoj vděčí významnému rodu Gryspeků
z Gryspachu. V Rožmitále pod Třemšínem
navštívíme Podbrdské muzeum s unikátní
expozicí, která nás provede historií města,
jedno patro je věnováno životu a dílu Jakuba Jana Ryby, kantora, regenschoriho, hudebního skladatele, autora slavné České mše vánoční.
Muzeum se pyšní i sbírkou historických automobilů, převážně značky
Aero. V Mirošově se podíváme do nedávno zpřístupněného barokního zámku, původní renesanční usedlost nechal postavit Florián
Gryspek z Gryspachu. Kralovice v kostele sv. Petra a Pavla otevřely
expozici, která seznamuje návštěvníky s historií tohoto významného
šlechtického rodu.
12.09.2014 sobota
cena 490,-Kč
Urbanová Jiřina
odjezd v 7:00 hod.
výlet č.38
5
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Do podhůří Krušných hor
Město Jirkov leží na úpatí Krušných hor
v jihozápadním okraji Mostecké hnědouhelné pánve. Prohlédneme si historické centrum, unikátní sklepy a děkanský kostel
sv.Jiljí. Navštívíme barokní zámek Červený
Hrádek, který své jméno dostal podle červeně
natřeného středověkého hradu, úpravu do dnešní podoby navrhl známý
český arch.Jan Kotěra. Připomeneme si, že v r. 1938 tady jednal lord
Runciman se sudetskými Němci. Při procházce pečlivě udržovaným
parkem anglického stylu načerpáme pozitivní energii, zpestřením bude
návštěva oplocené části parku, která dnes slouží jako obora k chovu
dančí a mufloní zvěře. Bezručovo údolí vzniklo působením řeky Chomutovky, vede jim 6 km dlouhá naučná stezka, která vás seznámí
s přírodními zajímavostmi. Poslední zastávka bude na zámku Jezeří,
který měl ustoupit těžbě uhlí, nakonec se jej podařilo zachránit. Kdysi
honosné sídlo rodu Lobkowiczů patří bezesporu k nejzajímavějším
objektům u nás.
10.05.2015 neděle
cena 430,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
výlet č.21
Na Pernštejnsko
Nejprve navštívíme hrad Svojanov, na kterém kdysi pobýval mj, i Záviš z Falknštejna, a
připomeneme si kostelík sv. Mikuláše ve
Starém Svojanově. Pak navštívíme hrad
Pernštejn, pohádkovou drúzu pozdně gotických a renezančních architektur, kdysi rodové sídlo nejslavnějšího
moravského panského rodu. Jejich rodovým pohřebištěm byl kostel
v Doubravníku, jehož nádhernou pozdně gotickou architekturu si též
prohlédneme. Cestou se zastavíme u nejstaršího krytého dřevěného
mostu na Moravě v Černvíru přes řeku Svratku.
16.05.2015 sobota
cena 600,-Kč
Škochová J.,PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.22
Za Daňky do Líšna a Sukovou stezkou do
Tloskova
Líšno, hlavní rezidence rodiny průmyslníků
19. a 20. stol. Daňků je kousek od Benešova.
Celý honosný areál byl vrácen v restituci,
podíváme se na exteriér i anglický park, vše
dnes zanedbané. Kousek od areálu je i rodinná
hrobka. Na Chvojenu navštívíme gotický kostelík sv. Jakuba, který je
pozůstatkem vsi, zničené za 30ti leté války. Po červené půjdeme kolem
Janovického potoka, zříceniny středověkého hradu Kožlí. Vystoupáme na Neštětickou horu s rozhlednou a vyjdeme opět u bývalého zámku Daňků (2.větve rodiny) v Tloskově. V zámku je dnes ústav sociální
péče, park se zahradou jsou přístupné.
23.05.2015 sobota
cena 390,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:00 hod.
výlet č.23
Viničnou cestou do Hejnice a na Bártlovku
Jedna z nejkrásnějších turistických tras
v Jizerských horách začíná v Oldřichovském
sedle u restaurace Hausmanka, vede souběžně se Starou poutní cestou. Naše kroky zabrzdí
boží muka, Emauzský obrázek, skalní útvary
Ostrého hřebene (Zvon, Žába a další), několik
hraničních betonových pevnůstek postavených v r. 1938, projdeme
rezervací Jizerskohorské bučiny a pohodlnou cestou dojdeme až do
vsi Ferdinandov, která byla založena r. 1781. Do Hejnice dojdeme
přes kamenný most klenoucí se vysoko nad Smědou. V městečku jsou
pozoruhodné domy s hrázděnými patry a nejznámější poutní místo
v oblasti Jizerských hor. Po prohlídce poutního areálu, baziliky Navštívení Panny Marie, kláštera františkánů se rozhodneme, zda si trasu
prodloužíme k Bártlově boudě, zajímavé stylové restauraci v Bílém
Potoce. Celá trasa je velice pohodlná, dlouhá 14 km, je možné ji ukončit v Hejnici po 10 km a přejet busem do Bílého Potoka.
30.05.2015 sobota
cena 490,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
výlet č.24
Lázně ze všech stran
Název napovídá, že navštívíme lázně na straně
české a polské. Kudowa zdroj – neboli lázně
Chudoba rozhodně chudě nevypadají. Naopak,
zde si užijeme tu pravou lázeňskou atmosféru.
Projdeme se nejen po lázních, ale vyšlápneme
si kousek dál na vyhlídku na město a navštívíme kapli lebek Czermna. (pokračování strana 6)
06.06.2015 sobota
cena 480,-Kč
Jouzová I.
Odjezd v 6:15 hod.
výlet č.25
6
CA Marie Abrahámová - UNISMA
Výlety 2015
Běloves u Náchoda – druhá tvář lázeňství. Po roce 1989, byly zrestituovány, dále prodány, přestalo se jim dařit a nyní jsou budovy zřejmě
odsouzeny k demolici. V provozu je pouze pramen běloveské kyselky
Ida. Nezapomeňte si s sebou nádobu – je výborná. Velichovky – rok
uzavřené zkrachovalé lázně dostaly novou šanci v podobě nového majitele a provoz by měly obnovit v lednu 2015.
Jižní Morava – Podyjí a Pálava
1.den – Rakousko – Hardegg /hrad u hranic/,
Znojmo – hrad, kostel, rotunda sv. Kateřiny,
odpoledne NS kolem Znojma do Mašovic přes
Králův stolec a Andělský mlýn podél Dyje.
2.den – Mikulov – pěšky do Věstonic, cestou
prohlídka jeskyně Turold, přes Kočičí skálu,
Klentnici, Sirotčí Hrádek, rozhlednu Děvín,
Dívčí Hrady do Dolních Věstonic /s návštěvou/ cca 17 km, možno i jen část trasy a busem zpět do Mikulova , v podvečer prohlídka
města, návštěva vinného sklípku.
3.den- Lednicko Valtický areál , cca 15 km od Lednického zámku,
parkem, Nový Dvůr, 3 grácie do Valtického zámku, Druhá trasa je
Lednice, Nejdek, Bulhary, Sedlec, Hraniční zámek, Hlohovec.
4.den –archeopark Pohansko, Lány (soutok Moravy a Dyje) Mikulčice
a na závěr na Slovensku Kopčany /kousek pod Skalicou/, kde je nejstarší kostel stř. Evropy /údajně z 9.stol/.
5.den – Hrušovany n. Jevišovkou, Miroslav zámek v majetku obce,
Jevišovice s renesančním zámkem, kde je pobočka Moravského muzea a na závěr výstup do 711m u Želetavy na rozhlednu Mařenka.
10.-14.06.2015
středa - neděle
cena 4490,-Kč včetně
ubytování v
2lůž.pokojích s přísl.,
snídaní v Mikulově
Abrahámová M.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.26
!!! ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY včetně 50% zálohy
do 15.2.2015 !!!
Pivní stezka s nejhezčími výhledy na Krkonoše
Na pivní stezku se vydáme z konečné autobusu na Špindlerově boudě. Trasa vede podél
hranice s Polskem s nádhernými výhledy na
polské podhůří. Na prvním úseku nás čeká
jediné stoupání 7 km ze Špindlerovky na
Luční boudu. Nejvýše položený hotel a pivovar u nás, leží v nadmořské výšce 1400 metrů, pivo tu vaří od roku 2012, jmenuje se Paroháč.
Od Luční boudy vystoupáme do nejvyššího místa naší trasy, kterým je
1510 m vysoké sedlo mezi Luční a Studniční horou. Za příznivého
počasí budeme obdivovat nádherné výhledy na Sněžku, Studniční horu,
Bílou louku a celý hraniční hřbet. Dojdeme na Výrovku, k Chalupě
Na Rozcestí a na Friesovy boudy. Pivovar v penzionu Andula patří
k nejmenším na trase. Od Friesových bud pokračuje cesta přes Zadní
Rennerovky a Lahrovy Boudy do Strážného, kde bude čekat bus. Ve
Vrchlabí se zastavíme u rodinného pivovaru Hendrych, který je ze
všech čtyř na trase asi největší. V zrekonstruované budově bývalé textilky se vyjímají nerezové varné kotle i stylový pivní bar. Poslední
zastávka leží pouhých 1,5 km odtud – pivovar a hotel Pivovarská
Bašta má ze všech navštívených pivovarů nejdelší tradici, pivo se jmenuje Krkonošský medvěd a vaří ho tu od roku 1997. Stezka je dlouhá
22 km, přejezdem ze Strážného do Vrchlabí ujdeme cca 18 km.
20.06.2015 sobota
cena 530,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.27
Na Kunštátsko a Boskovicko
Prohlédneme si zámek Kunštát spjatý
s rodem českého krále Jiřího z Poděbrad a
v nedaleké Rudce se zastavíme u pověstné
jeskyně Blanických rytířů. Dalším cílem bude
zámek Lysice s nádhernou květinovou zahradou i kolonádou a konečně město Boskovice, kde vystoupíme k hradu
Boskovice a prohlédneme si mimořádně zachované bývalé židovské
ghetto.
27.06.2015 sobota
cena 720,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.28
7
CA Marie Abrahámová - UNISMA
04.07.2015 sobota
cena 90,-Kč
Abrahámová M.
Sraz po příjezdu busu 387,
který jede od metra C Háje v
8:30 hod. st. Kozojedy rozc.
v 9:07 hod.
Celodenní výlet č.29
Výlety 2015
Údolím Šembery
Po příjezdu půjdeme do obce Kozojedy,
kde si prohlédneme kostel Sv. Martina,
pěšky přes zříceninu hrádku Šembera
dojdeme údolím říčky do Českého Brodu. Návrat vlakem. Trasa dlouhá cca 12
km.
Litovelským Pomoravím
V Mladči navštívíme jedny z nejkrásnějších
moravských jeskyní, spjatými mj. s pobytem
prehistorického člověka. V Litovli (zvané
Hanácké Benátky), která leží na mnoha ramenech řeky Moravy, si prohlédneme historické
centrum s pozdně gotickou kaplí sv. Jiří, zbytky hradeb i svatojánský
most ze 16. století. V Uničově si prohlédneme historické centrum města a poté přejedeme do městečka Sovinec, známého gotickým hradem
dominujícím předhůří Jeseníků a empírovým kostelem sv.Augustina.
18.07.2015 sobota
cena 690,-Kč
Škochová J., PhDr.
Odjezd v 6:00 hod.
výlet č.30
Do Všerubského průsmyku
V rámci poznávání Českého lesa podnikneme
pěší výlet do Všerubského průsmyku. Ve
Kdyni si prohlédneme bývalou židovskou
synagogu, která je výjimečně dochovaným
příkladem synagogální architektury v
Čechách a nové Muzeum příhraničí. Ve Všerubském průsmyku se
skrývá malebný městys Všeruby. Mezi zdejšími památkami vyniká
nedávno opravený barokní kostel sv. Arch. Michaela. Pamětní deska u
kostela připomíná pobyt spisovatelky B. Němcové. Okružní pěší
túra cca 9 km ze Všerub-Hájku nás zavede na Tannaberk (prohlídka
poutního areálu, kostela sv. Anny a návštěva poutě), do průsmyku, ke
kostelu sv.Václava u Brůdku a do Všerub. Odpoledne navštívíme
městys Eschlkam. Místní Spolek na podporu kultury zde založil
Stezku umění pod heslem „Cesty mezi východem a západem“, která
se nachází na návrší Eschlkam/Leminger Höhe (Lemingská výšina)
nedaleko česko-německé hranice. Umělecká pěší stezka je volně
přístupná a tvoří ji šest velkolepých děl vytvořených národně i
mezinárodně uznávanými umělci.
25.07.2015 sobota
cena 610,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 6:30 hod.
výlet č.31
Po nejhezčích místech Jizerek. Od nejstarší
osady přes vzácná rašeliniště.
Osada Jizerka je jednou z nejkrásnějších
horských osad Jizerských hor. Dodnes zde najdeme stopy původních obyvatel, sklářů. Za podrobnější prozkoumání stojí i okolí: tajemná
rašeliniště s jezírky a loukami porostlými klečí,
či revír pytláka Hennricha v okolí Pytláckých kamenů. Výchozím
bodem trasy je parkoviště pod čedičovou horou Bukovec, možnost
občerstvení nabízí Jizerka a Smědava, v muzeu je zajímavá expozice o
zdejších horách. Výlet, během kterého ujdeme přes dvacet kilometrů,
je nenáročný, žádná strmá stoupání, ani neschůdné stezky.
01.08.2015 sobota
cena 530,-Kč
Urbanová J.
Odjezd v 7:00 hod.
výlet č.32
K Sázavě
Výlet začneme pohledem z výšky 30m na rozhledně Špulka, nově otevřené, u Divišova. Český Šternberk je starý a zajímavý hrad přímo nad
Sázavou, spojený staletí se šlechtickým rodem
stejného jména. Kácov, známé vodácké centrum,
má velký barokní zámek, obec se snaží zpřístupnit alespoň část (navštívíme). 9km procházka končí ve Zruči n. Sázavou. Areál zámku i parku je nově opraven, otevřena je i příjemná restaurace.
08.08.2015 sobota
cena 400,-Kč
Abrahámová M.
Odjezd v 7:30 hod.
výlet č.33
Download

katalog 2015