Zpravodaj 2013/2
OBSAH
I. KONTAKTY
Výbor KCHVO
Dozorčí komise
Chovatelská rada
Webové stránky
Oblastní důvěrníci
Termíny klubových akcí
Pozvánka na členskou schůzi
II. ÚVODNÍK PŘEDSEDY KCHVO
III. CHOV
Chovné podmínky a postup při uchovňování psů a fen
Zpráva hlavního poradce chovu a poradce pro VOK – výsledky výběrů do chovu 2013
Zpráva poradce chovu pro VOD - výsledky výběrů do chovu 2013
Chovní psi VOK – aktuální seznam
Chovní psi VOD – aktuální seznam
Pokyny k prezentaci chovných psů
Vzor bonitační karty
Karty nově uchovněných psů VOK a VOD
IV. VÝCVIK A VÝKON
Zpráva výcvikáře
Klubová pracovní soutěž Pohár Františka Krejčího – podmínky
Výcvikový víkend Těšany – Jana Píchová
Lesní zkoušky Vracov – Milan Kazda
Všestranné zkoušky Přerov nad Labem – Jana Píchová, JUDr. Jaroslav Daněk
V. VÝSTAVY
Zpráva výstavního referenta
Klubová výstava Humpolec – Jana Píchová
Výstavní úspěchy VO mimo klub
Terminář akcí
VI. KLUB
Zpráva matrikáře
Zápis ze schůze výboru 30.8.2013
Zápis ze schůze výboru 13.11.2013
Klubové logo – anketa
Členské příspěvky a poplatky
Výzva členům - sponzoring
VII. ZDRAVÍ
Herpesviroza
VIII. PŘÍSPĚVKY A NÁZORY ČLENŮ KCHVO
Výmarský ohař a záchranářský výcvik – Jindřich Nečas, Eva Vošmiková
Jak jsme reprezentovali dlouhánky na Memoriálu Jitky Hromadové – Lenka Mitrychová
Nord Bohemia Pohár – Michaela Šmegrová
Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody – Štěpánka Kolářová
Výstavní zamyšlení – Petr Buba
Co praví standard – MVDr. Jana Kočová
Kam kráčí ten náš „výmarák“ a kam kráčí jeho vůdci a klub? – Martin Böhm
Dozvuky – Simona Medřická
Zamyšlení – Jana Píchová
IX. RŮZNÉ
Pohled zvenku – Lucie Svobodová
Vložené přílohy:
Přihláška a propozice na Klubovou výstavu KCHVO Miroslavské Knínice
Přihláška na zkoušky
Uzávěrka dalšího Zpravodaje (1/2014) bude 30.04.2014.
Příspěvky a fotografie zasílejte prosím tiskové referentce Janě Píchové.
Vydává: Klub chovatelů výmarských ohařů, sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, IČO:47 92 27 53
Reg. č. MK ČR: E 18697, Periodicita: 2 x ročně
Za obsah, původnost a správnost příspěvků odpovídá autor. Foto na titulní straně Just Weimaraner.
-1-
2
2
3
3
4
4
5-6
7
8 - 10
11
11
12 - 15
16 - 17
18
19 - 20
21 - 28
29
30
31
32
33 - 34
35 - 36
37 - 42
43
44
45
46 - 48
49 - 50
51
52
53
54 - 55
56 - 57
58 - 60
61
62 - 63
64
65 - 67
68 - 69
70 - 71
72 - 74
75 - 76
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝBOR KCHVO
Ing. Martin Kočí
– předseda
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
fax: +420 388 323 706
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
MVDr. Ladislav Čech
– zástupce hlavního poradce
chovu a poradce chovu pro
VOD
Dalečín 109
592 41 Dalečín
telefon: +420 566 573 256
mobil: +420 606 119 714
Jana Němečková
– referent pro výstavy
Pražská 6
250 69 Máslovice
mobil: +420 605 478 667
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
JUDr. Jaroslav Daněk
– místopředseda
Skuteckého 1383
163 00 Praha 6
mobil: +420 724 035 811
e-mail: [email protected]
Václav Kuška
– matrikář
Rpety 38
268 01 Hořovice
telefon/fax: +420 311 514 330
mobil: +420 739 420 045
e-mail: [email protected]
Romana Marková
– ekonom
Pavlovská 6
623 00 Brno
mobil: +420 777 947 123
Ing. Miroslav Špaček
- jednatel
Habena, spol. s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 2
telefon: +420 222 512 788
telefon/fax: +420 224 252 063
mobil: +420 602 346 406
e-mail: [email protected]
Milan Kazda
– výcvikář
V Polích 1384
289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 325 552 265
mobil: +420 602 664 839
e-mail: [email protected]
Pavel Kubeša
– skladový referent
Mezina 86
792 01 Bruntál
mobil: +420 603 262 195
e-mail: [email protected]
MVDr. Jaroslav Šonka
– hlavní poradce chovu a
poradce chovu pro VOK
Malšice 298
391 75 Malšice
telefon: +420 381 277 461
mobil: +420 724 828 464
e-mail: [email protected]
Jana Píchová
– tiskový referent
Mlýnská 166
252 17 Tachlovice
mobil: +420 603 328 104
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
DOZORČÍ KOMISE KCHVO
Hubert Kreps
– předseda dozorčí komise
Skryje 28
582 82 Golčův Jeníkov
telefon: +420 321 335 443
mobil: +420 776 714 884
e-mail: [email protected]
JUDr. Stanislava Bednářová
– člen dozorčí komise
Přádova 2087
182 00 Praha 8
telefon: +420 222 521 659
mobil: +420 602 658 086
e-mail: [email protected]
-2-
Lenka Hrabalová
– člen dozorčí komise
Poštovní 169
691 85 Dolní Dunajovice
mobil: +420 605 572 845
e-mail: [email protected]
Zpravodaj 2013/2
CHOVATELSKÁ RADA KCHVO
Na prvním zasedání nově zvoleného výboru bylo schváleno také nové složení 10ti členné
chovatelské rady KCHVO ČR. Při jejím sestavování bylo upřednostňováno vzdělání
obsahující zkoušku z genetiky,kvalifikace rozhodčího pro exteriér VO a praktická zkušenost s
chovem a výcvikem VO. Chovatelská rada je poradní orgán výboru KCHVO a poradců chovu
a slouží jim ke konzultaci před závažnými chovatelskými rozhodnutími. Z členů chovatelské
rady je sestavována komise pro výběry do chovu.
jméno, adresa, telefon
MVDr. Jaroslav Šonka
391 75 Malšice 298, tel.: 724 828 464
MVDr. Ladislav Čech
592 41 Dalečín 109, tel.: 606 119 714
MVDr. Jana Kočová
382 21 Kájov, Okružní 311, tel.: 724 038 433
Ing. Zita Krepsová
Adamov65, 286 01 Čáslav, tel.: 608 744 048
Ing. Jana Helešicová
Záhumenní 416, 696 18 Lužice, tel.: 723 632 959
Ing. Petr Klaška
Tuřanské náměstí 12, 620 00 Brno 20, tel.: 545 219 071
Ing. Robin Kalaš
U bažantnice 23, 159 00 Praha 5, tel.: 602 129 699
Václav Koldinský
V Úvoze 343, 331 51 Kaznějov, tel.: 723 237 665
František Kaplan
Lipec 23, 530 02 Pardubice, tel.: 777 672 634
Milan Kazda
V polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 602 664 839
Oficiální internetové stránky KCHVO:
www.weimaraner-club.cz
-3-
Klub chovatelů výmarských ohařů
SEZNAM OBLASTNÍCH DŮVĚRNÍKŮ KCHVO
(schváleno členskou schůzí 14.3.2009)
Instituce oblastních důvěrníků byla zřízena za účelem pomoci při získávání informací o klubu,
výcviku apod., pro základní orientaci zejména nových členů KCHVO.
Tyto informace Vám samozřejmě poskytnou i všichni členové výboru či DK, neváhejte
je kdykoli kontaktovat.
HÁJKOVÁ Blanka
CHUDLÁŘSKÝ Jan
KALAŠ Robin Ing.
KÁRA Stanislav
KLEINOVÁ Věra
KREJČÍ Ladislav
KULHÁNEK Vladimír
MATĚJAŠKOVÁ Kateřina
MITRYCHOVÁ Lenka
MRKÝVKA Josef
PERIČKA Ján
POPELÁŘ František
RACEK Jan
VAŇÁČEK Petr
VLK Josef
ZMRHAL Václav
561 51
257 01
159 00
289 07
692 01
289 05
592 11
736 01
744 01
696 42
685 01
588 33
330 32
664 67
675 21
289 03
Letohrad
Postupice
Praha 5 - Velká Chuchle
Libice nad Cidl.
Brod nad Dyjí
Žehuň
Velká Losenice
Havířov
Bordovice
Vracov
Bučovice
Stonařov
Kozolupy
Syrovice
Okříšky
Městec Králové
U potoka 764
č. 37
U bažantnice 23
Opolany 51
Brod nad Dyjí 101
č. 163
Vepřová 100
Přímá 1332/5
Bordovice 87
Nová 1057
Marefy 22
Pavlov 86
Bdeněves 98
Sobotovice 17
U stadionu 452
Třešňová 915
737 636 840
317 796 272
602 129 699
737 754 903
777 919 520
720 315 866, 325 655 306
566 666 560
732 601 991
733 584 752
776 028 422
737 480 421
567 373 045
377 922 658
607 841 363, 547 236 095
739 038 413
325 643 187
TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ
TERMÍN AKCE
MÍSTO
KONTAKT
1.3.2014 Členská schůze
Štoky
Ing. Martin Kočí, [email protected]
11.05.2014 Zkoušky vloh CACT
Vykáň
Milan Kazda, [email protected]
31.05.2014 Klubová výstava
Miroslavské Knínice Jana Němečková, [email protected]
02.08.2014 Lesní zkoušky
Strkov
Milan Kazda, [email protected]
13.09.2014 Speciální výstava
Máslovice
Jana Němečková, [email protected]
Těšany
Milan Kazda, [email protected]
20.-21.9.2014 Klubová soutěž
(PZ + SZVP)
Propozice a přihlášky na jednotlivé akce
si můžete stáhnout na klubových internetových stránkách
(www.weimaraner-club.cz/akce_planovane_KCHVO.html)
Klubové akce se konají za každého počasí.
-4-
Zpravodaj 2013/2
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 1.3.2014
Místo konání:
Školící a rekreační středisko
tel.: 569 459 198, fax.:569 459 174
Pod Dubovou skálou, Štoky 256, Havlíčkův Brod, 580 01
p. Hozman: 602 145 041
pí. Dvořáková: 723 594 763
www.podskalou.cz
[email protected]
Středisko se nachází v obci Štoky s ideálním přístupem na dálnici D1
Praha - Brno (cca 3 - 4 km) EXIT Jihlava.
Kontaktní adresa:
Ubytování:
Ing. Martin Kočí
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
Přímo ve školícím středisku.
Cena za lůžko 210,- až 300,- Kč/os.
Ubytovat je možno i se psem = + 20,- Kč.
Objednávky přijímá: paní Dvořáková (723 594 763; 569 459 198)
Rezervace na ubytování budou akceptovány do 25.2.2014
Stravování: V restauraci a jídelně školícího a rekreačního střediska. Snídaně není
zahrnuta v ceně ubytování. Je nutno si jej předem objednat (s ubytováním).
Pojištění: Organizační výbor přednáškového dopoledne a členské schůze nenese
odpovědnost za případné zdravotní potíže zúčastněných osob, škodu na
majetku nebo jakoukoli finanční ztrátu během přednášek. Účastníci si mohou
zařídit pojištění dle vlastního uvážení.
Program:
09,30 – 11,30 MVDr. Alois Láznička, specialista na reprodukci - Krycí pes,
kryptorchismus
11,30 – 12,30 Přednáška místopředsedy ČMKU a člena předsednictva ČMKJ a
zkušeného chovatele pana ing. Jana Kubeše na téma: Organizace
kynologie v ČR, nejdůležitější změny v nových kynologických
předpisech, nejčastější rozpory s Chovatelským a zápisním řádem,
novinky ve Zkušebních řádech pro posuzování výkonu loveckých
psů
12,30 – 13,00 Diskuse, dotazy
13,00 – 13,30 Oběd
-5-
Klub chovatelů výmarských ohařů
13,30 – 14,00 Registrace (členové KCHVO musí doložit doklad o zaplacení členských
příspěvků!)
14,00 – 18,00 Členská schůze KCHVO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zahájení, přivítání hostů
Schválení programu a jednacího pořádku členské schůze
Ověřovatelé zápisu: 3
Volba skrutátorů: 5
Volba návrhové /mandátové/ komise: 3
Zápis zhotoví jednatel
Zpráva předsedy KCHVO
Zprávy poradců chovu
Zpráva výcvikáře, předání poháru Františka Krejčího, předání pamětních listů a
vůdcovských odznaků
Zpráva ekonomky, plán hospodaření na rok 2014
Zpráva matrikáře, předání věrnostních odznaků, udělení čestného členství
Zpráva výstavního referenta
Zpráva tiskového referenta
Zpráva skladového referenta
Zpráva předsedy dozorčí komise
Projednání odvolání proti rozhodnutí dozorčí komise
Diskuze
Usnesení
Ukončení členské schůze
18,00
Večeře
19,00
Společenský večer – hudba – tradiční Hudba Habry tanec (možno i se psy)
tombola, zpěv…
Společenský oděv vhodný!
02,00
Předpokládaný konec (?)
Výbor klubu chovatelů výmarských ohařů srdečně zve své členy, jejich rodinné
příslušníky i všechny přátele výmarského ohaře k dopolední přednášce, slavnostní
členské schůzi a večernímu programu.
Předem děkujeme za příspěvky do tomboly.
Výmarským ohařům jakož i jiným psům vstup povolen!
-6-
Zpravodaj 2013/2
ÚVODNÍK PŘEDSEDY KLUBU CHOVATELŮ VÝMARSKÝCH OHAŘŮ
Jo, jo, pořád se něco děje ...
Říká brněnský vagus ústy Miroslava Donutila.
A má pravdu. I v našem klubu se za poslední rok událo mnohé. Volební členská schůze s
přednáškou RNDr. Dvořáka a večerním posezením, Speciální a Klubová výstava, dva výběry
do chovu, tři výcvikové víkendy, zkoušky vloh, lesní zkoušky, všestranné zkoušky. Většinou
snad bohulibé a užitečné akce, na které budou účastníci rádi vzpomínat.
Není ale všechno zlato, co se třpytí. Ledasco se – z různých důvodů – nepodařilo, pár věcí se
již delší dobu táhne a trvá nějak dlouho. Ať již se jedná o logo, vyjednávání o potenciálního
generálního sponzora, nebo tvorba nového softwaru, vytvářeného na míru pro využití v klubu
za účelem zkvalitnění a zjednodušení práce výboru, či zpříjemnění administrativních
záležitostí a zpřístupnění mnoha užitečných informací všem členům a příznivcům plemene.
Jsem přesvědčen a vše tomu nasvědčuje, že se brzy vše zmíněné zdárně vyřeší a nabídneme
Vám plnohodnotný produkt, zdroj dat i osvěty.
Dějí se ale i věci mnohem vážnější. Snad to souvisí s celkovým klimatem ve společnosti,
pohrdáním všemi danými i nepsanými pravidly, obyčejnou elementární lidskou slušností.
Projevy sobectví, které sledují jen vlastní prospěch, bez ohledu na následky v podobě
mezinárodní ostudy, která nastala obchodní, chovatelskou a nakonec i mediální činností
některých našich členů. Dost dobře nechápu způsob, jakým byly čísi osobní spory řešeny, kdo
všechno a jakým stylem měl potřebu se k spletitým případům ohnivě, ale bez znalosti
skutečného pozadí, vyjadřovat.
Všechny oznámené případy porušení klubových nebo unijních norem řešila naše dozorčí
komise, které jsme obdržené podněty předali. V brzké době budete zpraveni, jaká byla
zjištění, jaké byly důkazy, svědectví i argumenty provinilců. Je možné, že s vynesenými
kárnými opatřeními nebudou dotyční členové souhlasit a odvolají se proti nim k členské
schůzi. Bude pak na Vás, jak se k situaci postavíte. Zda připustíte takto podivné metody v
našem - troufnu si říci, že poctivém a svědomitě vedeném chovu, a svůj názor na podobné
jednání při účasti na schůzi rázně vyjádříte a všem, kteří se o tyto případy zajímají a čekají na
naši reakci, ukážete, co je pro nás důležité a jasně dáte najevo, kam se chov výmarana v
Česku ubírá a na jak pevných odborných i morálních základech stojí.
Považujte tento úvodník za mé osobní pozvání k účasti na členské schůzi. Věřím, že tak jako v
pohádkách, i mezi námi dobro zvítězí a najdeme si jistě i příjemnější témata k popovídání.
Těším se na setkání se všemi, kterým osud výmarského ohaře a jeho chovu v České republice
není lhostejný.
Martin Kočí
-7-
Klub chovatelů výmarských ohařů
CHOVNÉ PODMÍNKY A POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ A FEN
Všichni VOK i VOD žádající o uchovnění musí být plnochrupí s nůžkovým skusem,
musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení věku 15
měsíců projít výběrem do chovu, prováděném komisí chovatelské rady. Výběry do
chovu se provádí vždy při klubové nebo speciální výstavě.
Importovaní jedinci musí být před zařazením do chovu rentgenologicky vyšetřeni na
dysplazii kyčelních kloubů (DKK). Zařazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je
výsledek vyšetření nejhůře B/B .
Dále musí splňovat:
Krátkosrstí:
Dlouhosrstí:
pes
fena
pes
fena
Ocenění na klubové nebo
speciální výstavě KCHVO
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
Hodnocení na zkouškách
PZ v I.cene, LZ nebo VZ v jakékoliv cene
PZ I. cena
Ověření vloh
Ověření vloh
Ověření vloh VOD
Disciplína
systém
Hledání rychlost
vytrvalost
Chování po výstřelu
Vystavování
Nos
Limitní známka
3
2
3
3
3
3
Tyto disciplíny mohou být splněny na ZV,PZ,VZ, nebo na samostatně organizovaném
klubovém ověření vloh.
POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ PSŮ
MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporučeně příslušnému poradci chovu
(VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Čechovi )
1) originál a oboustrannou kopii průkazu původu (PP)
2) doklad o zaplacení členských příspěvků
3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popř.
doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, či speciální výstavy
6) u importů kopii výsledku vyšetření na DKK
Poradce chovu označí originál PP razítkem „Chovné podmínky splněny“ a svým podpisem
a odešle ho na Plemennou knihu ČMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem „Chovný pes“ z
plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto označeného PP poradci chovu
pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD (Dr. Čech). Až po obdržení
takto označené kopie PP budou poradci chovu psy doporučovat ke krytí.
-8-
Zpravodaj 2013/2
Žádám majitele psů i fen, žádajících o potvrzení splnění chovných podmínek, aby
překontrolovali vždy před odesláním originálu PP správnost a čitelnost své adresy uvedené na
druhé straně PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy, resp. poradci chovu
PP psa či feny zasílat zpět!
POSTUP PŘI UCHOVŇOVÁNÍ FENY: majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle
doporučeně příslušnému poradci chovu (VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Čechovi ):
1) originál PP
2) oboustrannou kopii PP
3) doklad o zaplacení členských příspěvků
4) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek
(popř. doklad o úspěšném ověření loveckých vloh u VOD)
5) kopie!!! posudku z klubové či speciální výstavy
6) u importů kopii výsledku vyšetření na DKK
Poradce chovu po překontrolování dokladů označí originál PP feny razítkem „Chovné
podmínky splněny“ a svým podpisem a zašle zpět majiteli. Originál PP feny k označení
„Chovná fena“ zasílá majitel na plemennou knihu až s přihláškou prvního vrhu štěňat této
feny.
ŽÁDOST O DOPORUČENÍ PSŮ KE KRYTÍ FENY : zasílá se příslušnému poradci chovu
pouze písemně poštou! U feny uvede chovatel pouze jméno feny a rok jejího narození,
přiloží doklad o zaplacení čl. příspěvku, případně uvede jméno psa o kterého má zájem.
Vystavení Doporučení ke krytí je zdarma. Poradce chovu doporučí majiteli feny 1 -3 vhodné
psy(viz. Pravidla pro chov KCHVO ČR).
Po nakrytí je majitel feny povinen neprodleně odeslat příslušnému poradci chovu, majitelem
krycího psa potvrzenou, zelenou kopii Doporučení ke krytí .
Výsledek krytí (i nezabřeznutí) je chovatel povinen do 10 dnů po porodu (u nezabřeznutí do
75 dnů po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu písemně na
formuláři, který obdrží s doporučením chovných psů (formuláře jsou číslované a zakládají
se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP
feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým zápisům do PP (zkoušky, výstavy,
šampionát, …).
Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu „zelená kopie“ Doporučení ke krytí
po nakrytí feny, nebo hlášení vrhu na předepsaném formuláři po předchozím krytí feny,
nebudou poradci chovu na žádost o doporučení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví
tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení pravidel pro chov
KCHVO!).
ŽÁDOST O DOPORUČENÍ ZAHRANIČNÍHO PSA KE KRYTÍ FENY: Majitel feny přiloží
fotokopii originálu PP požadovaného psa, doklad o zaplacení členského příspěvku, doklad
o vyšetření požadovaného psa na DKK s výsledkem maximálně 1/1 (B/B) a potvrzení
chovatelského klubu země původu psa, že tento pes je v dané zemi chovným , signované
statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Předtisk tohoto potvrzení v
angličtině je možno získat na oficiálních www stránkách KCHVO ČR (www.weimaranerclub.cz/chovatelske_dokumentace.html) nebo u hlavního poradce chovu. Odpadá tak
povinnost zajistit žadatelem úřední překlad prohlášení chovatelského klubu země původu
požadovaného psa!
-9-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Za zahraničního psa se nepovažuje jedinec z českého, ale i zahraničního chovu, který byl
vyvezen z České republiky, v zahraničí uchovněn a reimportován zpět, případně zapůjčen do
České republiky.
O doporučení vhodných psů ke krytí feny je chovatel povinen žádat minimálně 2 měsíce
před plánovaným krytím.
Platnost všech doporučení ke krytí je 12 měsíců !
Upozorňuji majitele chovných psů, aby neprodleně hlásili veškeré změny: adresy,
telefonní čísla, prodej či úhyn chovného psa příslušnému poradci chovu.
MVDr. Jaroslav Šonka, hlavní poradce chovu
DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ (DKK):
S platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci před zařazením do chovu
rentgenologicky vyšetřeni na dysplazii kyčelních kloubů (DKK).
Zařazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetření nejhůře B/B .
Všechna DKK vyšetření pro KCHVO vyhodnocuje:
MVDr. Milan Snášil, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno - Komín
Na adresu posuzovatele zašlete RTG snímek.
Výsledky vám budou zaslány po vyhodnocení na dobírku.
Cena za vyhodnocení jednoho snímku (DKK nebo DLK) je 400 Kč.
-10-
Zpravodaj 2013/2
ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU A PORADCE PRO VOK
VÝSLEDKY VÝBĚRŮ DO CHOVU V ROCE 2013
Bechyně 12. 5.: zúčastnilo se 48 kandidátů, nezařazeno 5 jedinců, tj. 10,4 %
Akim z Pošumavských hájů – výrazná bázlivost
Bady z Krumvířských vinic – netypická hlava – výrazný stop, krátká morda, široká lebka
Bára od Lesní Bečvy - hnědé pálení, nepravidelný skus
Fee Bee Shefis - přestavěný jedinec, sražená záď, níže nasazený prut, výrazná bázlivost
Ketty z Údolí vltavínů - spodní hranice výšky, špatná mechanika pánevních končetin,
klenutá bedra, sražená záď, nízko nasazený prut
Humpolec 31. 8. : zúčastnilo se 45 kandidátů, nezařazen 1 jedinec, tj. 2,2%
Dalma Šedý duch - měkký hřbet, volné lokty, otevřená tlapa
Celkem se tedy v r. 2013 zúčastnilo výběrů do chovu 93 kandidátů, uspělo 87, tj. 93,5%
MVDr. Jaroslav Šonka
ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO VOD
Vyhodnocení výběrů do chovu u VOD v r. 2013
Na výběrech do chovu v Bechyni a v Humpolci v r. 2013 bylo posouzeno celkem 6 jedinců
VOD, z toho 2 psi a 4 feny. Jeden ze psů je VOD pocházející od rodičů VOK.
Všichni posouzení jedinci byli do chovu vybráni.
U posouzených jedinců byly zaznamenány následující nevylučující vady :
1/ Vada v postoji a zaúhlení pánevních končetin 3 x
2/ Těsný nůžkový skus 1 x
3/ Velký bílý znak na hrudi 1 x
4/ Malý bílý znak na hrudi 3 x
MVDr. Ladislav Čech
-11-
Klub chovatelů výmarských ohařů
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ VOK K 15.10.2013
Adam Šedé tornádo
Grmela Miloslav, MUDr.,
Dobrovského 68, 566 01 Vysoké Mýto
Alan od Potoka Kačáku
Pavla Plzáková,
Na průhonu 421/34, 353 01 Mariánské lázně
Akim Katafygi
Lenka Nytlová,
Chodská 13, 612 00 Brno
Alex Agiber
Pokorný František,
Na Stráži VII/374, 273 02 Tuchlovice
Alex od Městeckého hájku
Němcová Lenka,Mgr.,
Nový 17, 28903 Městec Králové
Almond Alfa Ori
Vlček Jindřich,
Za Mototechnou 2651/6, 155 00 Praha 5
Andreas Casta Argentum
Toušová Erika,
K Lukárně 153, 267 42 Broumy
Antony Shefis
Pifková Veronika,
Fügnerovo nábřeží 347, 760 01 Zlín
Antriel Silvery Shine
Kofnofcová Zuzana,
Ke hradu 370, 251 66 Mirošovice
Aron z Pňovského revíru
Brůžková Anna,
Frýdlandská 10, 182 00 Praha 8
Arrax vom Forst Eibenstein
Kazda Milan,
V polích 1384, 289 22 Lysá n.L.
Art Viva Mystica
Sedláček Michal,
Masarykova 2281, 580 01 Havlíčkův Brod
Artiko ze Šenkova dvora
Vazačová Štěpánka, Ing.,
Rejta 1180, 374 01 Trhové Sviny
Arthur Elwood Agamysh
Maisnarová Veronika,
Čajkovského 909, 500 09Hradec Králové
Arun z Martinského vrchu
Martináková Dagmar, Bc.,
Lešetínská 3, 750 02 Přerov
Asher Agamysh
Krutišová Zuzana,
Hádecká 108/1, 614 00 Brno
-12-
Zpravodaj 2013/2
Atos z Kopřivnického údolí
Babinec Josef, Ing.,
Hřbitovní 55/9, 742 21 Kopřivnice
Atrey Forever Hero of Diam Weim
Varga Miroslav, Ing.arch.,
Valtická 17, 628 00 Brno
Avant Garde Shefis
Wagnerová Lucie, Ing.,
793 35 Rudná pod Pradědem 185
Ax Grey Eminence
Hadáčková Markéta,
Setěkovy 15, 264 01 Sedlčany
Axel Šedé tornádo
Kraus Miloslav,
Lošany 59, 280 02 Kolín 2
Ayrony Agiber
Veselá Lenka,
Větrná 542/5, 669 04 Znojmo
Baron ze Skřivolánů
Bromová Markéta,
Lhota u Příbramě 21, 261 01 Příbram
Bastien Prodomasua Praga
Němečková Jana,
Pražská 6, 250 69 Máslovice
Ben od Škaredé jedle
Dvořáčková Jana,
Kuničky 83, 679 02 Rájec
Benny z Podhradí Velhartic
Bouberle Václav,
Střážov 336, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Best Alfa Ori
Marková Simona,
Dubová 491, 403 31 Ústí nad Labem
Blazer Grey Eminence
Vomelová Ilona,
Hornická 2466/14, 400 11 Ústí nad Labem
Bon z Dančí paseky
Smetana Zdeněk,
Táborská 574, 391 43 Mladá Vožice
Boro z Mervartova dvora
Kubeša Pavel,
Mezina 86, 792 01 Bruntál
Bosko Grey Eminence
Cintl Vladimír,
Cerhýnky 132, 280 02 Kolín
Brain Alfa Ori
Fryblík Tomáš,
Polská 57, 779 00 Olomouc
Brek Katafygi
Rozehnalová Petra,
Šamonilova 1390, 252 19 Rudná
-13-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Brilliant Shefis
Pifková Veronika,
Fügnerovo nábřeží 347, 760 01 Zlín
Briton Alfa Ori
Komarov Roman,
Oslavanská 92, 664 91 Ivančice
Brix Šedý rebel
Naď Pavel,
Rudice 294, 670 06 Jedovnice
Brody od potoka Kačáku
Vančová Jana,
Osvobození 75, 273 03 Stochov
Bromhund Sensation at Greynie
Zdráhalová Barbora,
Nová 185, 768 52 Míškovice
Caramel Love de Donawitz
Křížová Tereza,
Nížkovice 140, 684 01 Slavkov u Brna
Cartier Love de Donawitz
Hamrlová Simona,
683 52 Zbýšov 241
Cony od Potoka Kačáku
Bednář Vladislav,
K vilkám 810/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Drak ze Skřivolánů
Zvěřinová Kristýna,
Tyršova 1040, 752 01 Kojetín
Drake od Plasoku
Procházka Josef,
Otokara Březiny 27, 669 07 Znojmo
Drake Sireva
Medřická Simona, Ing.,
Dukels. hrdinů 108, 435 32 Mar. Radčice
Enryb ready to Party
Zelenková Markéta,
Pod skalou 162, 267 06 Hýskov
Falko Shefis
Pifková Veronika,
Fügnerovo nábřeží 347, 760 01 Zlín
Fido od Červenického potoka
Kulhánek Vladimír,
Fido Šedý lovec
Suchomel Vlastimil,
Vepřová 100, 592 11 Velké Losenice
Komenského náb. 2107/12, 690 02 Břeclav
Fox z Šonovských hor
Karanský Petr,
Družstevní 138, 530 09 Pardubice
Go For Glory Garp Sirius Nova
Hrabová Pavla, Mgr.,
Kpt.Nálepky 11, 370 08 České Budějovice
-14-
Zpravodaj 2013/2
Grey ze Sedleckých skal
Vlk Josef,
U stadionu 452, 675 21 Okříšky
Hanky Panky with Sirius Nova
Roflíková Jana,
Draguš 695, 439 42 Postoloprty
Hary z Javorové aleje
Perička Ján,
Marefy 22, 685 01 Bučovice
Ivanhoe Grey felow
Gratcl Jaromír,
664 54 Těšany 423
Jorik Elika Bohemia
Novotný Oldřich, Bc.,
549 08 Provodov-Šonov 63
Leny ze Záběhlického domu
Bárta Pavel,
Tehovská 56, 100 00 Praha 10
Max z Žehuňské doliny
Štec Pavel,
Mrak z Kaznějova
Urbanová Lenka,
Nerudova 959, 757 01 Valašské Meziříčí
V úvoze 343, 331 51 Kaznějov
Naughty Alf ze Rpetské stráně
Tománková Martina,
Zavadilka 26, 288 02 Jizbice-Zavadilka
Nero Tygrie oko
Kopecký Miroslav,
Za návsí 1642/8, 106 00 Praha 10
Ogar od Štikova
Vyhlídal Pavel, Ing.,
Lipová 892, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Rock Star Rivertone
Pifková Veronika,
Fügnerovo nábřeží 347, 760 01 Zlín
Yard Andělský hrad
Krejza Antonín,
Jiráskovo nám.494, 43942 Postoloprty
Žak z Dančí Paseky
Vůchová Iveta,
Bezručova 176, 333 01 Stod
-15-
Klub chovatelů výmarských ohařů
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ VOD K 15.10.2013
Achim ze Štíteckých zahrad
Dušková Eva,
Sportovní 188, 789 91 Štíty
Albrecht z Dubového návrší
Uchytil František,
V zahrádkách1301/III, 290 01 Poděbrady
A Navy Officer of the Windy Spot
Hájková Blanka,
U potoka 764, 561 51 Letohrad
Andy od Zbynických rybníků
Tomeš Miroslav,
Myslbekova 566, 417 01 Dubí
Aron z Bivojkovy obůrky
Králová Jana,
Dukelská 1854/16, 412 01 Litoměřice
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
Mitrychová Lenka, Mgr.,
744 01 Bordovice 87
Atos z Bivojkovy obůrky
Henrych Jiří, MUDr.,
411 11 Sulejovice 63,
Body Silver od Gallasů
Janková Karin,
739 98 Mosty u Jablůnkova 160
Car Dobrý lov
Vlček Josef,
Drahotín 5, 345 22 Poběžovice
Cedro od Karlovy boudy
Machút Miloš,
Běleč nad Orlicí 94, 503 46 Třebechovice
Cyrus z Korunova dola
Mitrychová Lenka, Mgr.,
744 01 Bordovice 87
Deano z Šafranice
Doležal Stanislav, Ing.,
Bezděkov 101, 535 01 Přelouč
Eddy Anisok
Kaván Jiří,
543 41 Dolní Lánov 264
Elliott Silver od Gallasů
Klíma Vladimír,
387 32 Sedlice 329
Farao z Tolštejna
Čech Ladislav, MVDr.,
592 41, Dalečín 109
Farid ze Štíteckých zahrad
Novotný Petr,
411 74 Snědovice 89
-16-
Zpravodaj 2013/2
Gaius z Tolštejna
Čech Ladislav, MVDr.,
592 41, Dalečín
Goliáš z Tolštejna
Štorek Zdeněk,
Vetlá 99, 413 01 Roudnice nad Labem
Garp Anisok
Boudný Petr,
Březina 14, 679 05 Křtiny
Hasan Anisok
Zavřelová Kateřina,
Franzova 12, 614 00 Brno
Chess z Korunova dola
Zapletalová Alena, Mgr.,
Úhošťany 45, 432 01 Kadaň
Imp z Korunova dola
Hnátek Jiří, MUDr.,
257 24 Chocerady 273
Indigo z Korunova dola
Zábranský Jindra, Ing.,
742 73 Veřovice 185
Ursus ze Selské jizby
Kopecký Jiří, MUDr.,
Nejedlého 515, 363 01 Ostrov
Zoro Anisok
Boudný Petr,
Březina 14, 679 05 Křtiny
-17-
Klub chovatelů výmarských ohařů
PREZENTACE CHOVNÝCH PSŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Ve Zpravodaji a na webových stránkách jsou uveřejněny karty nově uchovněných psů VOD a
VOK, jejichž majitelé zaslali potřebné podklady. Podrobné informace o všech chovných psech
najdete na adrese www.weimaraner-club.cz – chov – chovní psi.
Pokud máte zájem o prezentaci svého chovného psa (VOD i VOK) na webových stránkách
KCHVO a ve Zpravodaji, zašlete poradci pro VOD MVDr. Čechovi:
1. oboustrannou kopii průkazu původu
2. digitální fotografii psa ve výstavním postoji a v dostatečné kvalitě (velikost 1 MB a více)
3. vyplněný formulář „Údaje pro prezentaci chovného psa“ (ke stažení na adrese
www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html)
MVDr. Čech po kontrole a kompletaci předepsaných údajů zašle materiály tiskové
referentce ke zveřejnění.
UPOZORNĚNÍ !
V poslední době se množí případy, kdy nejsou poradcům chovu
ve stanovených termínech zasílány doklady o krytí feny a výsledky krytí
(Hlášení vrhu nebo nezabřeznutí).Upozorňuji, že se jedná o porušení
Pravidel pro chov KCHVO ČR a tyto případy budou předávány k řešení DK.
MVDr. Šonka, hlavní poradce chovu
-18-
Zpravodaj 2013/2
VZOR BONITAČNÍ KARTY
Jméno:
Plemeno:
Výmarský ohař krátkosrstý
Výmarský ohař dlouhosrstý
Pohlaví: pes
fena
Výška v kohoutku:
Chrup:
úplný
přezubený
chudozubý
A
B
C
Skus:
nůžkový
klešťový
nepravidelný
D
E
F
Hlava:
ušlechtilá (pohlavní výraz dobře vyjádřen)
příliš široká lebka
příliš krátká morda
těžká, méně ušlechtilá
nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz
Krk:
krátký
volná kůže na krku
Hrudník: (vady v utváření hrudníku)
mělký
plochý
sudovitý
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Hřbet:
ideální hřbetní linie
mírně pronesený či měkký hřbet
klenutý hřbet
klenutá bedra
mírně přestavěná záď
spáditá (sražená záď)
Q
R
S
T
U
V
Prut:
správně nasazen a nesen
vady v nasazení (nesení)
W
X
-19-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Končetiny:
vady v postavení a úhlení hrudních končetin
vady v postavení a úhlení pánevních končetin
Y
Z
Osrstění:
příliš dlouhá
příliš krátká
stockhaar
Barva:
stříbrná
myší šeď
srnčí šeď
nestandardní: nažloutlá barva
nahnědlá barva
hnědé pálení
d
e
f
g
h
i
Bílé znaky:
malá náprsenka
velká náprsenka
bílé prsty
bílé znaky mimo hruď a prsty
j
k
l
m
Drápy:
světle šedé
tmavě šedé
černé
n
o
p
Povaha:
klidná
temperamentní
plachá
agresivní
1
2
3
4
Do chovu:
zařazen dne
nezařezen, důvod
nezařazen
a
b
c
Bonitační kód:
Poznámky poradce chovu a komise pro výběr do chovu:
Podpisy komise:
-20-
Zpravodaj 2013/2
BEST ALFA ORI
Člp
Datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
www
Bonitační kód
ČLP/VOK/7762/13
12.2.2010
Marková Simona
Marková Simona
Dubová 491
403 31 Ústí nad Labem
739 594 261
[email protected]
www.alfaori.cz
68ADGQWdn1
typ zkoušek
PZ
LZ
SZVP
MRJ
MJH
LZ
MRK
MKP
datum
28.5.2011
25.6.2011
10.7.2011
9-10.9.2011
28.-29.7.2012
23.6.2012
1.-2.9.2012
28.-29.9.2012
místo
Žlutice
Česká Lípa
Louny
Ohrada
Opava
Česká Lípa
Opava
Plzeň
cena
body
nos vystavování
záznamy
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
300
240
96
484
556
240
454
441
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
res.CACT, res.CACIT, Nej pole
4
4
CACT, 4.místo
CACT
Vítěz
Nejlepší les
Český šampion práce
typ výstavy
Speciální výstava
datum
12.5.2013
místo
rozhodčí
udělné ocenění
Bechyně
Šimek
V2, res.CAC
-21-
výška
BEST ALFA ORI
Klub chovatelů výmarských ohařů
-22-
Zpravodaj 2013/2
FALCO SHEFIS
Člp
Datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
www
Bonitační kód
Člp: VOK/8315
31.3.2011
Pifková Veronika
Pifková Veronika
Fügnerovo nábřeží 347
760 01 Zlín
604628835
[email protected]
www.shefis.com
65ADGQWdn1
typ zkoušek
PZ
SVP
LZ
datum
15.9.2012
28.7.2013
17.8.2013
typ výstavy
Speciální výstava
MVP
MVP
místo
cena
Prostějov
Vyškov
Znojmo
datum
12.5.2013
2.2.2013
3.2.2013
I.
I.
I.
body
nos vystavování
279
84
231
4
4
4
záznamy
4
4
4
místo
rozhodčí
udělné ocenění
výška
Bechyně
Brno
Brno
Šimek
výborný
V2, res. CAC
V2, res. CAC
65 cm
Tar
-23-
66 cm
FALCO SHEFIS
Klub chovatelů výmarských ohařů
-24-
Zpravodaj 2013/2
MAX Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY
Člp
Datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
Bonitační kód
ČLP/VOK/8444/13
20.05.2011
Krejčí Ladislav
Štec Pavel
Nerudova 959,
757 01 Valašské Meziříčí
606 702 749
71ADGQWfn2
typ zkoušek
PZ
LZ
datum
25.8.2012
20.7.2013
typ výstavy
Speciální výstava
místo
cena
Kunovice
Karviná
datum
15.9.2012
I.
I.
body
nos vystavování
297
229
4
4
4
místo
rozhodčí
udělné ocenění
Telč
Kunfalvi
V
-25-
záznamy
výška
66
MAX Z ŽEHUŇSKÉ DOLINY
Klub chovatelů výmarských ohařů
-26-
Zpravodaj 2013/2
FARID ZE ŠTÍTECKÝCH ZAHRAD
Člp
Datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitační kód
ČLP/VOD/8584/13
23.12.2011
Dušková Eva
Novotný Petr
411 74 Snědovice 89
731 487 149
[email protected]
66ADGQWfn1
typ zkoušek
PZ
SZVP
datum
24.8.2013
17.8.2013
typ výstavy
Speciální výstava
Mezinárodní
místo
cena
Nymburk
Teplice
datum
12.5.2013
20.7.2013
I.
I.
místo
body
nos vystavování
260
89
4
rozhodčí
Kočová
Bechyně
Ml. Boleslav Sarmont
-27-
záznamy
4
udělné ocenění
výška
V1, CAC, Vítěz SV, BOB
V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
FARID ZE ŠTÍTECKÝCH ZAHRAD
Klub chovatelů výmarských ohařů
-28-
Zpravodaj 2013/2
ZPRÁVA VÝCVIKÁŘE
SOUTĚŽ O POHÁR FRANTIŠKA KREJČÍHO
V letošním roce klub pořádal troje zkoušky a výsledky soutěže jsou uvedeny v následující
tabulce:
MVDr. Hana Jurášková
+ Dessie Sachmet
Lesní zkoušky
Všestranné zkoušky Zkoušky vloh
Body/přepočt. b.
Body/přepočt. b.
240/96,77
489/97,8
Simona Marková
+ Collin Alfa Ori
470/94
Pavel Švarc
+ Alan od Potoka Kačáku 240/96,77
464/92,8
Body celkem
Body/přepočt. b. Přepočtené b. celkem
194,57
221/96,9
190,9
189,57
Vítězné dvojici srdečně blahopřeji. Putovní pohár bude předán na výroční schůzi.
VŮDCOVSKÝ ODZNAK
Podmínky pro udělení udělení všech tří typů vůdcovského odznaku splnila:
Simona Marková - Bronzový - VOK Citty od Červenického potoka - PZ, LZ-I.Cena
VOK Best Alfa Ori – PZ, LZ - I.Cena
VOK Collin Alfa Ori – PZ ,LZ - I.Cena
Stříbrný – VOK Citty od Červenického potoka – VZ - I.c
VOK Best Alfa Ori - VZ - I.c
VOK Collin Alfa Ori – VZ - I.c
Zlatý – VOK Citty od Červenického potoka – MRJ - II.c , MRK -lll.c
VOK Best Alfa Ori – MRJ - l.c, MRK - l.c
Podmínky pro udělení udělení bronzového vůdcovského odznaku splnili:
Lenka Mitrychová - VOD Cyrus z Korunova Dola – LZ I.cena, PZ I.cena
VOD A Sun of Cato Sanelle Sirah – PZ I.cena, LZ I.cena
VOD Joelle vom Stapelbroek – PZ I.cena, LZ I.cena
Jaroslav Kuberna - VOK Akim z Pošumavských Hájů – PZ I.cena, LZ I.cena
VOK Aron z Pošumavských Hájů - PZ I.cena, LZ I.cena
VOK Cherie z Údolí Vltavínů - PZ I.cena, LZ I.cena
Všem třem blahopřeji. Odznaky budou slavnostně předány na výroční klubové schůzi.
Milan Kazda
výcvikář
-29-
Klub chovatelů výmarských ohařů
KLUBOVÁ PRACOVNÍ SOUTĚŽ –
V. ROČNÍK POHÁRU FRANTIŠKA KREJČÍHO
Pro rok 2014 plánuje KCHVO troje zkoušky z výkonu.
Soutěžíme opět o Pohár Františka Krejčího a připomínáme podmínky soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soutěž je určena vůdcům - členům KCHVO a jejich psům. V případě spoluvlastnictví
musí být vůdce členem KCHVO.
Účast v soutěži není nikterak limitována věkem psa ani vůdce
Jednotlivé části soutěže se řídí platnými Zkušebními řády pro zkoušky loveckých
plemen psů
Do soutěže se započítávají body získané na klubových zkouškách KCHVO
pořádaných v jednom kalendářním roce
Bodové ohodnocení každých zkoušek je dáno procentním podílem bodů na těchto
klubových zkouškách dosažených z počtu maximálního
Celkovými vítězi se stávají pes a jeho vůdce (stálá dvojice na všech typech zkoušek)
s nejvyšším součtem procentních bodů ze všech typů klubových zkoušek v sezóně
získaných
Ze soutěže jsou automaticky vyloučeni vůdci, kteří nedodrží propozice jednotlivých
klubových zkoušek a vůdci, kteří se hrubým způsobem prohřeší proti Zkušebním
řádům, mysliveckým tradicím, nebo myslivecké a chovatelské etice, jakož i vůdci
s nesportovním chováním
Vítěz bude odměněn pamětním listem, upomínkovou cenou – předání proběhne na
výroční schůzi, zveřejněním v klubovém periodiku a fotografií v kronice KCHVO.
V případě rovnosti bodů platí pořadí ve smyslu ZŘ.
-30-
Zpravodaj 2013/2
VÝCVIKOVÝ VÍKEND TĚŠANY
Během prodlouženého svátečního víkendu 5.-7.7.2013 se konal Klubem CHVO organizovaný
lovecký výcvik v Těšanech u Brna. Vedl jej velmi zkušený výcvikář a člen klubu Jaromír Gratcl,
všech tří dnů se zúčastnilo 5 výmarských ohařů se svými vůdci, několik dalších se ale přijelo
podívat nebo pocvičit jen na půl dne nebo den celý. Velkou výhodou bylo, že se k výcviku
připojilo několik dalších účastníků se psy jiných plemen - všichni tak mohli být rozděleni do
dvou skupin a pracovat dle vlastních potřeb nebo stupně vycvičenosti.
A tak méně zkušení začali s aporty - nejprve na kozlíku, ale velmi rychle byli schopni přejít na
zvěř, ti zkušenější prohlubovali dovednosti nebo odstraňovali chybičky, a to nejen při
přinášení. Výcvik se totiž konal u těšanské přehrady, která je ideálním místem pro vodní práce,
a toho - stejně jako bohatých zkušeností J.Gratcla - účastníci nemohli nevyužít. Prošli tedy
také nácvikem ochoty na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, naháněním a
dohledávkou kachny v rákosí a klidů na stanovišti. V jiné, výborně zazvěřené lokalitě, si psi
mohli vyzkoušet práci na živé kachně, která výrazně potencovala jejich chuť k nahánění v
rákosí.
Domů odjížděli všichni účastníci bohatší o
spoustu nových znalostí, zkušeností a "fíglů"
a s radostí z velkého pokroku, který jejich psi
udělali. Za to patří obrovský dík právě
Jaromírovi, který výcvik perfektně připravil a
stejně dobře také vedl, i jeho kolegyni Janě
Wasserbauerové, která vždy vedla jednu ze
skupin. Děkujeme!
Jana Píchová
-31-
Klub chovatelů výmarských ohařů
LESNÍ ZKOUŠKY KCHVO VRACOV
Na LZ ve Vracově u Kyjova bylo přihlášeno 12 psů. Jedna vůdkyně měla cestou dopravní
nehodu, proto se ke zkouškám nedostavila. Nastoupilo tedy 11 vůdců se svými psy. Uspělo 8,
a sice 5 v I.ceně, dva ve II.ceně a 1 ve III.ceně. Dva psi neuspěli na vlečce se zajícem a jeden
vůdce odstoupil. V den zkoušek bylo úmorné vedro 38 °C, což se určitě projevilo ve výkonnosti
psů a únavě vůdců, ale i rozhodčích. Přesto byly zkoušky úspěšné, výborné aporty a hezké
přinášení lišky přes překážku. Při vyhlašování výsledků se našla chyba, která se po vyhlášení
výsledků vysvětlila a výsledky byly opraveny. Těm, kterých se to týká se velmi omlouvám.
Děkuji panu Čajkovi, který se svou rodinou a týmem zkoušky perfektně připravili a po celý den
se o nás vzorně starali a na závěr všechny obdarovali výborným vínem. Zkoušky úspěšně
proběhly a jsem rád, že byly po delší době plně obsazené.
Na úplný závěr bych rád připomenul, že každý vůdce by se měl chovat jako při sportovním
klání, kde může vyhrát pouze jeden, a to ten, který podal nejlepší výkon. Zúčastnit se a uspět
je samo o sobě vítězstvím pro každého. Je dobré naučit se přijmout rozhodnutí rozhodčích a
podat ruku za jakoukoliv známku. Pokud vůdce nesouhlasí, lze využít dostupné prostředky.
Milan Kazda
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vůdce
Jméno psa
body, cena, poznámka
PAVEL ŠVARC
HANA JURÁŠKOVÁ
IVETA KLOHNOVÁ
IVA MITTNEROVÁ
JOSEF HERINK
MARKÉTA SÁDLÍKOVÁ
FRANTIŠEK POPELÁŘ
JIŘÍ PLAČEK
ALAN OD POTOKA KAČÁKU
DESSIE SACHMET
CORREN LOVE DE DONAWITZ
BEAD BABETTE Z LULEČSKÝCH LESŮ
LARA Z POSTUPICKÝCH LESŮ
BEAU BRAIDY Z LULEČSKÝCH LESŮ
BASTIEN ZE SLAWITTIC
ELLA OD PLASOKU
-32-
240 bodů, I.cena (chovný pes)
240 bodů, I.cena
238 bodů, I.cena
234 bodů, I.cena
222 bodů, I. cena
226 bodů, II.cena (šoulačka 1)
209 bodů, II.cena (barva 2)
206 bodů, III.cena (vlečka s liškou 0)
Zpravodaj 2013/2
VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY KCHVO PŘEROV NAD LABEM
Ve dnech 7.-8.9.2013 se v Přerově nad Labem konaly Všestranné zkoušky KCHVO se
zadáváním titulu CACT. V nadprůměrně dobře zazvěřené honitbě se předvedlo 16
výmarských ohařů, z toho 1 výmarský ohař dlouhosrstý. Téměř všichni předvedli vynikající
práci, na čemž se shodli jak rozhodčí, tak účastníci i početná korona.
V sobotu proběhlo slavnostní zahájení zkoušek u Penzionu U Skanzenu v Přerově. Účastníci
byli po rozlosování rozděleni do dvou skupin a ty pak dále do menších skupinek pro střídání na
jednotlivých stanovištích. To umožnilo rychlý a hladký průběh zkoušek, stejně jako fakt, že
jednotlivá stanoviště od sebe nebyla příliš vzdálena. První den zkoušek skončil kolem
16.hodiny a až na jednoho účastníka úspěšně pro všechny.
Sobotní večer patřil společenskému posezení s živou hudbou, tancem a tombolou v salonku
penzionu. Zábava se vydařila a umožnila přítomným alespoň na chvíli pustit z hlavy
zkouškovou nervozitu a načerpat dobrou náladu a optimismus na další den.
V neděli se účastníci po úvodním nástupu znovu vydali na pole nebo do lesa – samozřejmě v
opačném rozdělení oproti sobotě. Na někom již byla trochu znát únava, jiní byli stále plni sil a
elánu. Hned po první disciplíně v lese – přinášení lišky přes překážku – odstoupila jedna
vůdkyně s fenkou VOK. Ostatní účastníci více či méně úspěšně dokončili i druhý zkouškový
den a již brzy odpoledne si mohli oddychnout.
Po spočtení výsledků a nezbytném občerstvení proběhl závěrečný ceremoniál včetně
vyhlášení výsledků. V I.ceně dokončilo zkoušky 10 psů se svými vůdci, v ceně II. 3 psi a jeden
v ceně III. Celkově tak byly zkoušky úspěšné a především příjemné – po celou dobu vládla
dobrá a přátelská atmosféra. Přispělo k tomu jistě také ideální počasí (teplé, slunečné, ale ne
příliš horké), ale i korektní posuzování zkušených rozhodčích a vynikající organizace, za
kterou patří velký dík výcvikáři Milanu Kazdovi i tamnímu mysliveckému sdružení.
Obdiv všech přítomných si vysloužil snad nejstarší vůdce v historii našich klubových zkoušek.
Se svým psem se přihlásil a sám ho vedl Ing. Václav Přibyl v úctyhodném věku 90 let. Tento
dlouholetý člen klubu si psa sám vycvičil i předvedl. Ten se tak stal jeho pátým všestranným
psem. I když věk Ing. Přibylovi již nedovoloval velké sportovní výkony, poctivě provedl se svým
temperamentním, ale velmi tolerantním psem bez úlevy všechny disciplíny a pouze vinou
limitních známek byl hodnocen ve III.ceně. Svým optimismem si Ing. Přibyl, mimochodem
také válečný veterán, protože prošel boji na východní frontě z Buzuluku až do vlasti, získával
při každém rozhovoru všechny naslouchající. Při vyhlašování ocenění za nejlepší vodní práci
sklidil jednoznačně největší aplaus od všech přítomných.
-33-
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vůdce
Jméno psa
CENA, BODY, POZN.
MVDR. HANA JURÁŠKOVÁ
ŠTĚPÁNKA KOLÁŘOVÁ
MIROSLAV VARGA
MARTINA SEDLÁČKOVÁ
LENKA VESELÁ
ING. STANISLAV DOLEŽAL
ŠÁRKA VEČEŘÁKOVÁ
SIMONA MARKOVÁ
JOSEF HERINK
PAVEL ŠVARC
MARTIN JEŘÁBEK
MVDR. JANA KOČOVÁ
EVA ŽIVNÁ
ING. VÁCLAV PŘIBYL
MARTIN RAMBA
JANA LINHARTOVÁ
DESSIE SACHMET
ANGIE ROYAL SPLENDOUR OF DIAM WEIM
ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM
ART VIVA MYSTICA
AYRONY AGIBER
DEANO Z ŠAFRANICE, VOD
BAZILEA GREY EMINENCE
COLLIN ALFA ORI
LARA Z POSTUPICKÝCH LESŮ
ALAN OD POTOKA KAČÁKU
ASTERIX LOVEC PAMPALINI
LOVKA Z VELENOVSKÉHO BORU
BAILEY AGAMYSH
ARNOLD Z RADIMOVSKÉHO DVORA
CASPER LOVE DE DONAWITZ
BLUE EYES PRINCESS PONTANUS
-34-
CACT, I., 489, NEJLEPŠÍ POLE
RES.CACT, I., 486
I., 485
I., 480
I., 479
CACT, I., 477,
I., 476, NEJLEPŠÍ LES
I., 470
I., 468
I., 464
II., 459
II., 446
II., 440
III., 409, NEJLEPŠÍ VODA
NEUSPĚL
ODVOLALA
Zpravodaj 2013/2
ZPRÁVA VÝSTAVNÍHO REFERENTA
Milé členky a členové,
jako referent pro výstavy mám za sebou letošní dvě výstavní akce, na které jsem připravovala
dokumenty a zpracovávala přihlášky.
V tomto článku bych se ráda zaměřila právě na přihlášky a na často kladené otázky. Přihlášky
se ke mě v mnoha případech, pokud ne ve většině, dostávají neúplné. Všechny nedostatky se
povedlo u letošních akcí dořešit a nemusela jsem přistoupit k tomu, že by přihláška nebyla
přijata, ale řada těchto chyb a nedostatků je způsobena neznalostí výstavního řádu (dále jen
VŘ) a propozic.
·
Doložení oboustranné kopie průkazu původu – Většinou se u přihlášky objeví
pouze první strana rodokmenu. Toto je snad nejčastější chyba, která se u přihlášek vyskytuje.
Bohužel musím konstatovat, že i u dlouholetých chovatelů, kteří na výstavu nejedou poprvé.
Chtěla bych upozornit, že i když na mnoha mezinárodních a národních výstavách není toto
vyžadováno, není to výmysl ani šikana ze strany klubu.
Článek 4 VŘ k tomuto říká - K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná
fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince.
·
Není vyplněn majitel psa / feny v průkazu původu – v tomto bodu bych chtěla
apelovat na chovatele, aby nové majitele svých odchovů na nutnost vyplnění této kolonky
důrazně upozornili. Průkaz původu je platný pouze s třemi podpisy – na první straně plemenná
kniha a chovatel,na druhé straně majitel. Tato poznámka je sice na průkazu původu uvedena,
ale bohužel jsem se setkala i s rodokmeny, kde nebyl podepsán ani chovatel.
·
Majitel vs chovatel v přihlášce - mnoho majitelů do přihlášek chybně uvádí do
kolonky chovatel opět své jméno. Takto vyplněné přihlášky jsou správně, pouze pokud jedinec
zůstal v domovské chovatelské stanici. Pokud je jedinec zakoupen, je chovatel uveden na
první straně průkazu původu a většinou se shoduje s prodávajícím na kupní smlouvě.
·
Doklad o zaplacení výstavního a členského příspěvku - doložení těchto dokladů
je dáno propozicemi, a to z čistě praktického důvodu. Jako výstavní referent nemám přístup ke
klubovému účtu. Musela bych jednotlivé platby nechávat prověřit u ekonomky a docházelo by
při zpracování přihlášek k časové prodlevě.
·
Zařazení do třídy – věkové zařazení jedinců do tříd je přehledně zpracováno na
propozicích i v přihlášce. Přesto před výstavou se množí dotazy, kam daného psa nebo fenku
zařadit s tím, že jeho stáří je teď tolik a tolik.
Článek 4 VŘ k tomuto říká - Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání
výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den
podání přihlášky. Příklad: Pokud se pes narodil 1. ledna 2011 je na výstavě pořádané
1. října 2011 zařazen do třídy mladých
·
Chybějící certifikát do třídy pracovní – na základě kopií soudcovských tabulek ani
karty potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu NELZE zařadit psa / fenu do třídy pracovní.
Opět článek 4 VŘ - V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy
šampionů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu
pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.
K zařazení psa do třídy pracovní slouží mezinárodní certifikát, který vydává ČMKJ.
V této době je možné o něj požádat i elektronickou cestou.
-35-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Certifikát je možno vystavit na základě složení některé z těchto zkoušek
·
ZV – zkoušky vloh
·
PZ – podzimní zkoušky
·
VZ – všestranné zkoušky
·
FT – Field Trials
ČMKJ - Agendu pro VOK a VOD spravuje
Radka Jandečková e-mail : [email protected]
tel.: +420 224 948 479
·
Účast háravých fen na výstavě - není možná
toto článek 12 bod e) VŘ přímo vylučuje – Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi
nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a
háravé feny.
·
Vrácení poplatků při neúčasti na výstavě – pokud není účast stornována do 2.
uzávěrky, propozice jasně uvádějí – neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být
důvodem k vrácení poplatku.
·
Podpis na přihlášce – lze předpokládat, že pokud už někdo přihlášku vyplní a zašle,
s podmínkami souhlasí. Zároveň svým podpisem ale stvrzujete také správnost vašich údajů a
údajů o přihlašovaném jedinci. Takže prosím, pokud už jste se věnovali vyplnění přihlášky,
nezapomeňte jí podepsat.
Závěrem bych vás chtěla upozornit, že již nyní naleznete na stránkách ČMKU Výstavní řád
platný od 1. 1. 2014 .
Věřím, že po zprovoznění nového klubového webu a on-line přihlašování na výstavy se
mnoha těmto problémům vyhneme. Do té doby ale můžete využít tohoto objasnění a
upozornění na kritické body, abychom těmto nejčastějším chybám předešli.
Jana Němečková
výstavní referent
-36-
Zpravodaj 2013/2
KLUBOVÁ VÝSTAVA HUMPOLEC
V sobotu 31.8.2013 se v krásném areálu jezdeckého závodiště Zlatá podkova v Humpolci
konala Klubová výstava KCHVO. Během polojasného dne se v prostorných kruzích předvedlo
více než 100 výmarských ohařů. Byli to především výmarští ohaři krátkosrstí – „dlouhánků“ se
tentokrát přihlásilo pouze šest.
Role rozhodčích se ujali MVDr. Jana Kočová, Petr Buba a Václav Koldinský a úkol neměli
snadný, i když počty přihlášených psů nebyly příliš velké. Posuzovali totiž velmi pečlivě, psali
podrobné posudky a trpělivě a deailně vysvětlovali svá rozhodnutí koroně. Jejich práce v
základních kruzích skončila krátce po poledni, avšak po krátkém občerstvení pokračovala ve
slavnostnější podobě v kruhu finálovém.
Po celý den probíhal také ve speciálním kruhu výběr do chovu, o který byl velký zájem – téměř
nepřetržitě stála před kruhem menší či větší fronta zájemců. Všichni zúčastnění byli pečlivě
posouzeni jak po stránce exteriérové, tak po stránce povahové, byla jim založena a vyplněna
bonitační karta a pokud bylo vše v pořádku, byli zařazeni mezi kandidáty chovu, příp. již mezi
chovné psy a feny KCHVO.
Závěrečný program začal posuzováním dětských soutěží. Pokud soutěž Dítě a pes proběhla
spíše ve znamení roztomilosti i vtipných okamžiků, Juniorhandling pak všechny diváky ujistil v
tom, že vyrůstá nová a velmi šikovná generace chovatelů a přátel výmarského ohaře. Přes
soutěže štěňat, dorostu, veteránů, párů a chovatelských skupin vplul program do finále –
soutěží o Klubové vítěze a následně Vítěze plemen (BOB). Těmi se stali fena VOD Darja ze
Štíteckých zahrad a pes VOK Aron z Pňovského revíru. Dlouhosrstá fenka nakonec v rozběhu
o BIS zaujala hlavního rozhodčího pana Petra Bubu více a stala se tak Nejkrásnějším psem
Klubové výstavy.
Nejen sbor rozhodčích a organizátorů výstavy zhodnotil celý den za úspěšný a příjemný, jak
zdůraznili ve svých závěrečných řečech. Také vystavovatelé a návštěvníci byli potěšeni
příjemným a pro psy přátelským prostředím, dobrou organizací a v neposlední řadě téměř
ideálním počasím – během závěrečných soutěží sice trochu překvapila kratičká přeháňka, ale
brzy zase vysvitlo slunce. Snad nás neméně příjemný den čeká na jaře v Miroslavských
Knínicích, kam všechny členy a další vystavovatele a návštěvníky již nyní srdečně zveme.
Jana Píchová
-37-
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY KCHVO - 31.8.2013, HUMPOLEC
VÝMARSKY OHAŘ DLOUHOSRSTÝ
Rozhodčí: Václav Koldinský
Třída pracovní - psi
1.
Adonis Constans Moravia
ČLP: 8438
V1, CAC
ČLP: 7717
V1, CAC, Klubový vítěz
ČLP: 8541
V1, CAC
ČLP: 8440
D
ČLP: 7779
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS
ČLP: 5031
V1, BOV, Nelepší veterán výstavy
Třída vítězů - psi
2.
Deano z Šafranice
Mezitřída - feny
3.
Ally od Jiřetínského potoka
Třída otevřená - feny
4.
Azeret Constans Moravia
Třída pracovní - feny
5.
Darja ze Štíteckých zahrad
Třída veteránů - feny
6.
Ajka Anisok
VÝMARSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Třída štěňat - psi
7.
Easy od Potoka Kačáku
ČLP: 9077
VN2
8.
El Quentin od Potoka Kačáku
ČLP: 9076
VN3
9.
El Roy od Potoka Kačáku
ČLP: 9078
VN4
10.
Fateful Phoenix od Potoka Kačáku
ČLP: 9085
VN1, Nejlepší štěně výstavy
Třída dorostu - psi
11.
Be My King Marley Silvespoir
111. Camael Angel from Arteniké
ČLP: 9029
Odstoupil
ČLP: 9012
VN1, Nejlepší dorost výstavy
Rozhodčí: MVDr. Jana Kočová
Třída mladých - psi
12.
Alfredo Prince Silver Sfinx
ČLP: 8913
V3
13.
Amaretto Marcati Silver Sfinx
ČLP: 8916
VD
14.
Amon od Rybníka Češíka
ČLP: 8730
abs.
15.
Buffon Šedé tornádo
ČLP: 8756
V4
16.
Dear John Pontanus
ČLP: 8712
neposouzen
17.
Dream Šedý duch
ČLP: 8738
V2
18.
Lord z Kuntova dvora
ČLP: 8982
V
19.
Pepe Elika Bohemia
ČLP: 8873
V1, CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ, JBIS
Třída mezitřída - psi
20.
Agaton od Rybníka Češíka
ČLP: 8731
V
21.
Akord Moravia Lord
ČLP: 8896
D
22.
Art Grey Love
ČLP: 8837
V
23.
Bratt Šedé tornádo
ČLP: 8751
VD
24.
Cart z Pankráckého vršíčku
ČLP: 8573
V1, CAC
25.
Cid ze Srdce hor
ČLP: 8806
Neposouzen
26.
Clif ze Stáje Sonáta
ČLP: 8746
VD
27.
Conte Alfa Ori
ČLP: 8643
VD
28.
Corny ze Srdce hor
ČLP: 8807
VD
29.
Darwin od Potoka Kačáku
ČLP: 8673
D
30.
Day for William Pontanus
ČLP: 8711
V3
31.
Duke`s Lucky Star de Donawitz
ČLP: 8637
V2, res. CAC
32.
Lukedom Idol`s Eye
ČLP: 8936
V4
-38-
Zpravodaj 2013/2
Třída otevřená - psi
V1, CAC
33.
Asterix Lovec Pampalini
ČLP: 8293
35.
Brix De Facto Grey
ČLP: 7589
D
36.
Caramel Love de Donawitz
ČLP: 8171
V2, res. CAC
Třída pracovní - psi
37.
Axel Šedé tornádo
ČLP: 7726
V3
38.
Beau Braidy z Lulečských lesů
ČLP: 8491
abs.
39.
Bromhund Sensation at Greynie
ČLP: 8488 (BHS2)
40.
Cartier Love de Donawitz
ČLP: 8172
V1, CAC
41.
Darax Sachmet
ČLP: 7883
V2, res. CAC
42.
Lord z Altova dvora
ČLP: 7964
abs.
V4
Třída vítězů - psi
43.
Almond Alfa Ori
ČLP: 7327
V2, res. CAC
44.
Aron z Pňovského revíru
ČLP: 6914
V1, CAC, Klubový vítěz, BOB
45.
Atrey Forever Hero of Diam Weim
ČLP: 8330
V4
46.
Brody od Potoka Kačáku
ČLP: 7734
V3
Rozhodčí: Václav Koldinský
Třída štěňat - feny
47.
Aylin Silver Collection
ČLP: 9114
abs.
48.
Mimmtrix Dorotea
SE26995/2013
VN1
49.
Elaine od Potoka Kačáku
ČLP: 9084
VN2
50.
Elly Feebee od Potoka Kačáku
ČLP: 9083
VN
51.
Ennie od Potoka Kačáku
ČLP: 9081
VN4
52.
Foxy Lady od Potoka Kačáku
ČLP: 9088
VN
53.
Francis Rose od Potoka Kačáku
ČLP: 9087
VN3
Třída dorostu - feny
54.
Alma z Dobronických lesů
ČLP: 9008
N
55.
Belive in Miracle Silvespoir
ČLP: 9034
N
56.
Bella Fata Silvespoir
ČLP: 9032
N
57.
Bonnia Grey Gem Silvespoir
ČLP: 9033
N
Třída mladých - feny
58.
Aggy z Procházkova dvora
ČLP: 8662
abs.
59.
Alba z Klokočovských vršků
ČLP: 8771
abs.
60.
Bernadette Šedé tornádo
ČLP: 8757
V3
61.
Bessy od Sv.Petra v okovech
ČLP: 8932
V4
63.
Dixi Šedý duch
ČLP: 8740
V
64.
Gara z Rybníků
ČLP: 8865
VD
65.
Georga Sachmet
ČLP: 8761
V1, CAJC
66.
Meggie ze Skřivolánů
ČLP: 8967
abs.
Rozhodčí: Petr Buba
Mezitřída - feny
67.
Agira od Rybníka Česíka
ČLP: 8726
VD
68.
Angie z Loučeňských lesů
ČLP: 8620
VD
69.
Aurora Grey Love
ČLP: 8839
V3
70.
Bona od Žemličků z Ostřešan
ČLP: 8735
D
71.
Butterfly Effect Arteniké
ČLP: 8528
VD
72.
Carmen ze Stáje Sonáta
ČLP: 8748
D
73.
Cindy z Baronova dvora
ČLP: 8819
V4
74.
Corry Alfa Ori
ČLP: 8645
D
75.
Daisy od Potoka Kačáku
ČLP: 8674
VD
-39-
Klub chovatelů výmarských ohařů
76.
Dalma Šedý duch
ČLP: 8741
D
77.
Dee Dee ze Stáje Sonáta
ČLP: 8768
VD
78.
Dessireé Pontanus
ČLP: 8714
V1, CAC, Klubový vítěz
79.
Draga from Pontanus
ČLP: 8715
V2, res. CAC
80.
Džesie od Potoka Kačáku
ČLP: 8675
abs.
VD
Třída otevřená - feny
81.
Aigi z Labské louky
ČLP: 8778
82.
Akima ze Solného údolí
ČLP: 7803
D
83.
Amazing Lady Grace Silverspoir
ČLP: 8453
VD
84.
Amber My Dream Silverspoir
ČLP: 8454
V2, res. CAC
85.
Beautiful Mind Arteniké
ČLP: 8529
V1, CAC
86.
Caja Rose Prodomasua Praga
ČLP: 8039
abs.
87.
Coral Pearl Pontanus
ČLP: 8559
VD
88.
Dari od Potoka Kačáku
ČLP: 8676
VD
89.
Darka Bellus Nitor
ČLP: 7982
Vyloučena
90.
Darra Sachmet
ČLP: 7885
V3
91.
Dita ze Setých hájů
ČLP: 8550
abs.
92.
Dona z Dančí paseky
ČLP: 7770
VD
93.
Limba z Velenovského boru
ČLP: 8329
V4
94.
Meggi z Žehuňské doliny
ČLP: 8447
VD
95.
Voyage, Voyage Imperium Star
ČLP: 8542
V
34.
Bastien ze Slawittic
ČLP: 8629
V
Třída pracovní - feny
96.
Aida z Dudovských hájů
ČLP: 8308
VD
97.
Ajka z Dudovských hájů
ČLP: 8310
abs.
98.
Alba Šedé tornádo
ČLP: 7727
VD4
99.
Amber the Jewel of Diam Weim
ČLP: 8336
V2, res. CAC
100. Angel RoyalSplendourof Diam Weim
ČLP: 8335
V3
101. Blue Eyes Princess Pontanus
ČLP: 8216
V1, CAC
102. Dixie od Potoka Kačáku
ČLP: 8677
abs.
103. Fantasia Shefis
ČLP: 8317
D
104. Almost Heaven of Diam Weim
ČLP: 8333
V3
105. Beca Lilly od Potoka Kačáku
ČLP: 7736
V4
106. Coreen Love de Donawitz
ČLP: 8176
abs.
107. Elizabeth The Queen Sirius Nova
ČLP: 6469
V1, CAC
108. Gem of Aleck from Atria Cordis
ČLP: 8544
V2, res. CAC
Třída vítězů - feny
Rozhodčí: Václav Koldinský
Třída veteránů - feny
109. Angie z Bušského háje
ČLP: 5720
V2
110. Isa z Mandátu
ČLP: 5788
V1, BOV
DÍTĚ A PES
Linhartová Aneta
Sapíková Eliška
Sedláčková Karolína
MLADÝ VYSTAVOVATEL
I. skupina
Lorencová Kristýna
1. místo
Popelářová Anna
2. místo
-40-
Zpravodaj 2013/2
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
Výmarský ohař krátkosrstý
1. místo
od Potoka Kačáku
Nováková Iveta
Silvespoir
Humpolcová Eva
Šedé tornádo
Helešicová Jana, Ing.
2. místo
Šlamborová Veronika, Mgr.
2. místo
abs.
NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁR PSŮ
Výmarský ohař krátkosrstý
Atrey Forever Hero of Diam Weim
Almost Heaven of Diam Weim
Brody od Potoka Kačáku
1. místo
Nováková Iveta
Beca Lilly od Potoka Kačáku
Bromhund Sensation at Greynie
Píchová Jana
abs.
Gem of Aleck from Atria Cordis
-41-
Klub chovatelů výmarských ohařů
-42-
Zpravodaj 2013/2
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY VO MIMO KLUB
Nejen na klubových akcích se výmarští ohaři objevují „na bedně“, ale čím dál častěji také na
národních a dokonce i mezinárodních výstavách.
Mezinárodní výstava psů, konající se 25.-26.5.2013 na litoměřickém výstavišti Zahrady Čech,
znamenala nebývalé žně pro výmarské ohaře. Absolutním vítězem celé dvoudenní výstavy
(BIS) se stal VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim, Nejlepším veteránem sobotního dne se
stal VOK Sireva Drake a Nejlepším mladým VII.skupiny FCI (Juni orBIG) se stal VOK Keep an
Eye on Blue Sirius Nova.
Atrey Forever Hero Diam Weim
Foto: RNDr. Petr Dvořák
Sireva Drake
foto: Jakub Antoš
A v krátké době dosáhl významného
výstavního úspěchu další výmarský ohař tentokrát fena VOK Gem of Aleck from Atria
Cordis. Na Moravskoslezské národní
výstavě psů v Brně získala dne 7.9.2013 z
rukou rozhodčího MVDr. Fr. Šimka titul
BOB, v závěrečných soutěžích pak titul BIG
(Nejlepší pes VII. skupiny FCI) a dokonce
titul nejvyšší BEST OF DAY (Nejkrásnější
pes výstavního dne). Gratulujeme ke
krásným úspěchům a děkujeme majitelům
za vynikající prezentaci plemene.
Gem of Aleck from Atria Cordis
foto: Jakub Antoš
-43-
Klub chovatelů výmarských ohařů
TERMÍNY EVROPSKÉ, NÁRODNÍCH A MEZINÁRODNÍCH VÝSTAV V ČR
Datum
04.01.2014
25.01.2014
22.-23.02.2014
12.04.2014
26.04.2014
03.05.2014
24.05.2014
21.06.2014
28.06.2014
19.07.2014
30.08.2014
20.09.2014
27.09.2014
25.10.2014
26.10.2014
01.-02.11.2014
Výstava
Kontakt
Hanácká národní výstava
Šampion šampionů
Duocacib Brno
NVP Ostrava
MVP České Budějovice
MVP Praha
Nord Bohemia Canis Litoměřice
Intercanis Brno
NVP Klatovy
Česká národní výstava Mladá Boleslav
MVP Mladá Boleslav
MVP České Budějovice www.cmkj.cz
NVP Brno
NVP při EDS Brno
EVROPSKÁ VÝSTAVA PSŮ Brno
Double CACIB Praha
www.vystavaolomouc.info
www.cmku.cz
www.duocacib.cz
www.volny.cz/nvpostrava/nv.htm
www.cmkj.cz
www.vystavapsu.cz
www.nordbohemiacanis.cz
www.intercanis.cz
www.vystavaklatovy.info
www.interdogbohemia.com
www.interdogbohemia.com
www.cmkj.cz
www.intercanis.cz
www.2014eurodogshow.cz
www.2014eurodogshow.cz
www.vystavapsu.cz
TERMÍNY LOVECKÝCH ZKOUŠEK V ČR
Terminář loveckých zkoušek v ČR je natolik obsáhlý, že přesahuje možnosti tohoto časopisu.
Kompletní přehled najdete začátkem roku na webu Českomoravské myslivecké jednoty
(www.cmmj.cz – Vystavy a akce – Kynologické výstavy a akce).
-44-
Zpravodaj 2013/2
ZPRÁVA MATRIKÁŘE
K 15. 10. 2013 je v evidenci klubu celkem 584 členů. Během roku se přihlásilo a bylo přijato 73
nových členů, jeden se odhlásil. Někteří však nemají dosud zaplacené členství na tento rok.
Seznam plateb je aktualizován na klubových stránkách, při nejasnostech je nutné
kontaktovat matrikáře. Připomínám nutnost nahlášení změn, hlavně upřesnění nebo změny
adresy pro zasílání zpravodaje.
Na návrh výboru klubu bude všem členům, kteří dovrší 80 let, udělováno čestné členství. Tito
členové nejsou povinni platit členský příspěvek.
Jubilea členek a členů KCHVO v roce 2014:
Marková Simona, MUDr. Nováková Eva, Vůchová Iveta, JUDr. Bednářová Stanislava,
Jasenáková Marie.
50 let – Jelínek Petr, Klein Pavel, Zemčík Petr
60 let – Gaman Mikuláš, MUDr. Grmela Miloslav, Sperát Jaromír, Turek Lubomír, Zezula
František
65 let – Bartoš Ladislav, Koldinský Václav, Kreps Hubert, Kubíček Bohumil, Plaček Jiří,
Wenzel Miloslav
70 let – Beznoska Rudolf, Ing. Čížek Jan
75 let – Brutovský Albert, Czech Jan, Vaňura Josef, Vyroubal Josef
80 let – Ing. Klaška Petr ČČ
82 let – Soušek Josef ČČ
91 let – Ing. Přibyl Václav ČČ, Štěpánek Josef ČČ
93 let – Růžička František ČČ
Všem jubilantům blahopřejeme!
Pamětní plaketu za 20 let nepřerušeného členství v klubu obdrží na členské schůzi v roce
2014 tito členové: Kociánová Vladimíra, Ing. Špaček Miroslav a Lubina Karel.
Václav Kuška,
matrikář KCHVO
-45-
Klub chovatelů výmarských ohařů
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU DNE 30.8.2013
V PŘEDVEČER KLUBOVÉ VÝSTAVY HUMPOLEC
Přítomni:
př. Kočí, Píchová, Němečková, Marková, Šonka, Čech, Kuška, Daněk, Špaček; omluven
Kazda
DK: Kreps
Předseda zahájil schůzi výboru ve 20.10 h a přivítal přítomné
Program- podle pozvánky.
Doplnění programu. Př. Kreps požádal o přesunutí bodu 1 na pozici 2.
1) Informace z DK:
H. Kreps přednesl informaci DK. Přečetl zprávu DK, která se zabývá případem Ing.
S.Medřické a sdělil, že DK se sejde se S. Medřickou v půli října.
H. Kreps přečetl dopis od S. Medřické, sdělení z Plemenné knihy i ČMKU (pí. Janečková),.
Připomínka Dr. J. Šonky: V dopise S. Medřické se několikrát opakuje na adresu poradce
chovu formulace „z osobních důvodů“. J. Šonka to považuje za osobní urážku a bude od
pisatelky požadovat vysvětlení.
Jednání k tomuto bodu uzavírá př. Kočí s konstatováním, že případ je v řešení a dořešení této
causy přísluší pouze DK a dnešní informaci bere výbor na vědomí.
2) Informace a novinky:
- došlo ke změně v udělování CACT; žádosti k udělení souhlasu klubu pro pořádané akce
budou projednány dále – v bodě 4.
- kritika předsedy ke způsobu nekomunikace některých členů výboru; e-mailové komunikace
v období mezi schůzemi výboru se účastní pravidelně 5 členů z 11 členného výboru, nedá se
rozhodovat (nereaguje vůbec př. Kubeša, sporadicky př. Marková a někteří další)
3) Výstava
Příprava výstavy – J. Němečková - zajistila potřebnou dokumentaci i zapisovatele.
Vrchní rozhodčí Buba, hospitanti Kulhánek; Nehyba; porada rozhodčích- restaurace 8.30
Prezentace: Kuška, Špaček; místa stánků organizuje OMS
Informace J. Němečkové:
Přesun platby: výstavního poplatku požaduje př. Bouček (z vážných osobních
důvodů se nemůže zúčastnit, požádal místo vrácení o přesunutí poplatku na příští výstavu,
výbor byl včas informován) hlasování jednomyslné; výbor výjimečně povoluje.
Kartičky titulů: ČMKU nebude dále zajišťovat (kromě CAC, CAJC – zůstanou stále
pod hlavičkou ČMKU) jejich tisk, klub musí zajišťovat vytištění sám
Nominace rozhodčích 2014: na výzvu předsedy přednesla J.Němečková; po diskusi
odhlasován jednomyslně návrh pravidla: Na Klubovou výstavu přednostně kluboví rozhodčí,
na Speciální výstavu jeden zahraniční a dále domácí, převážně mimokluboví rozhodčí.
Na rok 2014 -Máslovice: pan Luděk Müller, Ing. Lenka Fialová, Dr. Peter Beyersdorf
(náhradník Dvořáková); Miroslavské Knínice: Ing. Zita Krepsová, František Kaplan, MUDr.
Vlastimil Novotný (náhradník MVDr. František Šimek)
Delegace pro DuoCACIB Brno 2015 : MVDr. Jana Kočová; Ing. Zita Krepsová;
Národní „moravská“ výstava jaro 2015: Hana Ahrens (Rakušanka mluvící česky)
Návrhy jednomyslně schváleny
-46-
Zpravodaj 2013/2
4) Žádosti o udělení CACT 2014
žádosti KCHČF, Moravské derby, MS Kolín-Polabské derby, Pardubice, Vtelno (př. Šafář).
Po projednání výbor konstatuje:
CACT, CACIT a reservní je titul pracovní, proto výbor nesouhlasí se zadáváním na ZV (jarní),
kde se devalvuje; vyjma ZV pořádaných KCHVO. Pro zkoušky pořádané mimo KCHVO
stanovuje výbor podmínky, za kterých souhlasí s udělováním
na všestranných a memoriálech charakteru VZ
na PZ pouze za předpokladu, že se účastní nejméně 2 jedinci našeho plemene
Žádost OMS Plzeň- Memoriál Josefa Kobzy (VZ); Karlovarský OMS – Memoriál Ing. Vladimíra
Dejmka (VZ) na tyto žádosti odpoví předseda KCHVO kladně
V tomto smyslu schváleno a odhlasováno jednomyslně
5) Přijetí nových členů
Matrikář přečetl žádosti o členství; výbor odsouhlasil přijetí nových členů- pořadové číslo 67 až
70 přihlášky.
6) Informace chovatelské rady – poradce chovu J. Šonky
- Pro zítřejší výběr do chovu byla jmenována tato komise: Z. Krepsová, F. Kaplan, L. Čech, R.
Kalaš. Zapisovatelé J. Daněk Ing. J. Helešicová
- poradce chovu zaregistroval při výběrech opakovaně změny proti typické povaze VO. Jako
opatření navrhl při hraniční bázlivosti schválit možnost odložení posouzení. Vysvětlil, že
bázlivost se výcvikem neodstraní a bude možné se vyhnout momentálnímu ovlivnění psa. Po
krátké diskuzi výbor jednomyslně schválil;
- Návrh CHR výboru: vyřazování psů z chovu, u kterých bude prokázána vada – nositel
kryptorchismu, vysvětlil, že dosavadní postup vycházel z výrazného zhoršovatele
(trojnásobek průměru populace), Chovatelská rada se shodla na nutnosti zpřísnění, protože
se tato vada objevuje stále častěji.: HLASOVÁNÍ: 8 pro, 2 se zdrželi, proti nikdo;
- CHR navrhuje výboru změnu chovných podmínek pro psa VOK tak, aby při zachování
požadavku PZ I.c. + LZ, nebo VZ (v jakékoliv ceně) stačilo ocenění z klubové výstavy VD; při
současných chovných podmínkách chov přichází o cenné jedince (Tento návrh přísluší
schválit výboru po předchozím informování členské základny. Ta bude informována tímto
zápisem a oznámen bude na čl. schůzi, po ní definitivní schválení) HLASOVÁNÍ: 6 pro; 2
proti; 2 se zdrželi;
- Poradce informoval o nepovolení krytí VOD z důvodu blízké příbuzenské plemenitby, navíc
oba z páru nositelé kryptorchismu (žadatelka pí. Dušková,pes Akim ze Štíteckých zahrad)
- př. Vladimír Kulhánek se obrátil na HPCH se zájmem pracovat v CHR. Po krátké diskuzi
odsouhlaseno jeho zařazení jako případného náhradník pro CHR;
7) Výcvik – bod vynechán z důvodu nepřítomnosti výcvikáře
8) Výcvikové víkendy
Vyhodnocení Olšina, Těšany. Př. Kočí předložil otázku dalšího postupu klubu. Účast na
dosavadních víkendech je malá a neodpovídá vynaloženému úsilí. – výbor předloží čl. schůzi
k diskuzi
9) Ekonomika klubu
Předseda požadoval informaci o stavu - zápis o inventuře skladu - ví pouze o zápisu z
předání, dosud snad nejsou proplaceny některé náhrady (Kleinovi) nebyly včas proplaceny
faktury (Roubínová);
R. Marková uvedla, že nemá dosud vyúčtování předchozích akcí, ale předloží je příští týden
na VZ Přerov n/L.
-47-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Návrh HPCH na zakoupení prodlužovacího kabelu pro napojení PC při výstavách –
odsouhlaseno, zodpovídá př. Kubeša.
10) Klubový software
Dotaz předsedy na př. Kubešu současný stav přípravy zadání P. Kubeša požaduje ještě 14 dní
na sumarizaci požadavků (zdravotní důvody). Návrh zadání předloží do 14 dnů.
Dohodnuto: Do konce září budou shromážděny připomínky ode všech členů výboru zpět u
koordinátora P. Kubeši, potom co nejdříve bude závěrečné projednání ve výboru.
11) Různé:
- Informace o krmivu – možnost sponzorství klubu v souvislosti s odběrem krmiva členy.
Návrh FORTIFY doručený předsedovi, PLATINUM předložený př. Píchovou. Diskutován
způsob zjištění zájmu členů. Návrhy zpracuje a zájem členů prověří předseda.
- Návrh na udělení čestného členství pro př. Zdenu Krejčovou. Dopis Dr. J. Kočové přečetl
předseda. K tomu matrikář poznamenal, že klub nemá stanovená pravidla pro udělování
čestného členství. V minulosti se udělovalo osobám, které se významně zasloužily o plemeno,
nebo starším dlouhodobým členům. O udělení rozhoduje výbor. HLASOVÁNÍ: Pro 9, zdržel se
hlasování 1.
- příští schůze především k bodu 10) Návrh předsedy na konání schůze kolem 15. 11. 2013 ve
všední den odpoledne, např. v Praze; Odsouhlaseno konkrétní den konání bude ještě
upřesněn.
Jednání ukončeno ve 23.40 h
Zapsal: Špaček
-48-
Zpravodaj 2013/2
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU DNE 13.11.2013
V RESTAURACI KAMEŇÁK BECHYNĚ
Přítomni: př. Kočí, Daněk, Špaček, Kazda, Píchová, Němečková, Kuška, Čech, Šonka
Omluveni: př. Marková, Kubeša
Hosté:
Program:
1)
Zahájení; předseda přivítal přítomné a přednesl body programu schůze;
nikdo z přítomných neměl doplňující body, program jednání byl schválen v pořadíjak je v zápise uvedeno.
2)
Výstavy 2014 - Výstavní referentka informovala o stavu příprav klubové
výstavy v Miroslavských Knínicích dne 31.5.2014– rozhodčí potvrzeni, pořadatel ale
nereaguje na maily. HPCH informoval, že se mu ozval telefonicky, že má problémy s
připojením a předal telefonický kontakt výstavní referentce. Na speciální výstavu v
Máslovicích dne 13.9.2014 dosud nepotvrdil účast rozhodčí Müller. Upravený nový
výstavní řád (Výstavní řád předepisuje archivaci 1 rok, interně stanovuje výbor
KCHVO archivaci 2 roky- pro všechnu dokumentaci vč. přihlášek);
3)
Předseda informoval o potvrzení souhlasu klubu s udělováním pracovního
titulu pro soutěž „Polabské derby“
- logo klubu – Na webu hlasovalo v anketě celkem 176 osob. Po krátké diskuzi
jednomyslně schváleno, že se členské schůzi předloží dva návrhy, které získaly
nejvyšší počet hlasů v anketě. Členům se navrhne vybrat jeden z nich.
Sponzoring – na výzvu předsedy na webu zareagovaly pouze dvě osoby. Předseda
navrhnul uveřejnit výzvu ve zpravodaji s odkazem na podrobnější informace na
webu. Vyzval všechny k oslovení možných sponzorů. Dohodnuto, že reklamu na
webu budeme nabízet pouze „generálnímu sponzorovi“.
4)
Klubový SW – v diskuzi byl podrobně probrán návrh požadavků na SW
zpracovaný př. Něměčkovou a upravený př. Daňkem. Upřesněny požadavky na
množství záznamů, jejich strukturu, přístupnost a možnost změn. Po shodě na
obsahu a způsobu zadání byl pověřen místopředseda dopracováním požadavků a
oslovením všech dříve oslovených možných dodavatelů, případně řešení jejich
dotazů. Před jejich oslovením zjistí současné podmínky webhostingu spojeného s
naší doménou (upozorní na opakované krátkodobé výpadky dostupnosti stránek).
Od všech bude vyžádána nabídka provedení SW s možností hodnotit cenu,
reference, rychlost dodávky, poskytované služby, vliv současného zadání tvorby
nových webových stránek s tvorbou databáze. Předpokládaný harmonogram – do
konce listopadu nabídky, bezodkladně rozhodnutí o zadání, tak aby na ČS mohla
proběhnout ukázka a zkušební provoz v rámci přípravy KV, postupný náběh na
zkoušky a ostrý provoz na SV.
5)
Přijetí nových členů – 71 až 73 a 1 až 2 odsouhlaseno jednomyslně. Dvě
přihlášky byly až od roku 2014. Po diskuzi dohodnuto, že novým členům, kteří zaplatí
příspěvek se zápisným od listopadu, bude platba započtena do následujícího roku,
pokud nežádají od klubu v roce přihlášení poskytnutí nějakých služeb (např.
doporučení ke krytí).
6)
Informace chovatelské rady a poradce chovu – HPCH – přečetl zápis z
posledního jednání chovatelské rady. Informoval o své komunikaci s Ing. Přibylem
(má splněny všechny podmínky uchovnění psa, mimo výběr do chovu). Navrhl, aby s
ohledem na věk člena a vzdálenost k místu nejbližší klubové výstavy byl uskutečněn
mimořádně zvláštní výběr do chovu v místě bydliště člena. Výbor jednomyslně
-49-
Klub chovatelů výmarských ohařů
7)
8)
9)
10)
11)
12)
schválil a pověřil HPCH zabezpečením provedení. Místopředseda informoval o
provedené kontrole vrhu. Na návrh HPCH výbor (většinou hlasů Kočí, Šonka, Čech,
Kuška, Špaček, Kazda, Daněk, Píchová) pověřil dne 5. listopadu 2013 členy
Píchová, Kalaš a Daněk provedením kontroly vrhu „F“ chovné stanice PONTANUS chovatelka Eva Hrabáková. Kontrola proběhla téhož dne v místě bydliště
chovatelky. V době kontroly již byla ze tří odchovaných fenek jedna předána novému
majiteli. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady v podmínkách odchovu a kondici
vrhu. Chovatelka však mimo očkovacích průkazů štěňat k vrhu nedoložila žádné
záznamy, s odkazem, že je má v počítači v zaměstnání. Přes daný slib do určeného
data žádnou dokumentaci na určenou adresu nezaslala. S ohledem na již probíhající
kárné řízení s touto chovatelkou výbor nebude navrhovat zahájení dalšího.
Výcvik – výcvikář přednesl plán provedení zkoušek v roce 2014: ZV Vykáň
11.52014; LZ Tábor 2.8.2014; klubová soutěž ( PZ a SVP) Těšany 20.-21.9. 2014.
Oznámil výsledky poháru Františka Krejčího za rok 2013 – zvítězila MVDr. Hana
Jurášková. Pohár jí bude předán na ČS. Podmínky pro udělení bronzového
vůdcovského odznaku splnili Lenka Mitrychová a Jaroslav Kuberna. Podmínky pro
udělení bronzového, stříbrného a zlatého splnila Simona Marková.
Výcvikové víkendy – je domluven víkend na Olšině. O zájmu někoho o
pořádání dalších zatím nikdo z členů výboru neví.
Ekonomika klubu – pro nepřítomnost ekonomky nelze projednat. Předseda
upozornil, že dosud nebyly odstraněny nedostatky uvedené při minulém jednání
výboru (zápis bod 9). Po diskuzi byl předseda pověřen, aby - pro závažné nedostatky
- situaci (příp. další setrvání ve funkci) projednal s ekonomkou telefonicky.
Zpráva DK – z DK nikdo není přítomen. Předseda informoval, že od
předsedy DK obdržel elektronicky dvě rozhodnutí o kárných opatřeních, ale nemá
potvrzeno, že jsou DK schválené a doručené členkám. S jejich obsahem proto výbor
neseznámil. Místopředseda navrhl s ohledem na čas vydání zpravodaje zařadit pro
jistotu do programu ČS bod řešení odvolání proti uloženým kárným opatřením,
protože možná budou a čekat na ně by nebylo časově únosné. Následně výbor
diskutoval možnosti seznámení členů s rozhodnutím a odvoláním, tak aby mohlo
proběhnout řádně odvolací řízení, ale nezdržovala se výrazně ČS. Klubové normy
nestanovují jasná pravidla. Byly probírány různé varianty – zveřejnění na webu,
zvláštní zpravodaj, přečtení na ČS, rozdání členům při zahájení ČS. Z právních
důvodů byly některé způsoby odmítnuty. Jako nejčistší a nejefektivnější, byť
nejdražší způsob výbor odsouhlasil rozeslání kopie dokumentů zvláštní poštovní
zásilkou členům před jednáním ČS.
Různé: Proběhla diskuze o možné změně místa konání ČS. Bylo probráno
několik návrhů, ale po shodě všech bylo toto rozhodnutí odloženo na příští rok.
Předseda osloví majitele RZ Štoky a zjistí možnosti uskutečnění ČS nejlépe v
termínu 1.3.2014.
Závěr jednání ukončeno 21.35
Zapsali: Daněk; Špaček
-50-
Zpravodaj 2013/2
KLUBOVÉ LOGO - ANKETA
Na klubové webové stránky byla umístěna anketa, jejímž prostřednictvím mohou členové
klubu vybrat nejlepší návrh klubového loga. Na výběr mají z těchto tří návrhů, které předvybral
(a příp. nechal upravit) výbor z osmi nápadů, jež poslali sami členové. Dva z vybraných návrhů
jsou provedeny v barevné i černobílé variantě pro možnost obojího využití.
Na stránku ankety se dostanete snadno kliknutím na výrazné tlačítko „anketa“ na úvodní
stránce. Poté pouze v hlasovací tabulce kliknete na vámi vybraný návrh. Anketa bude funkční
do 31.12.2013.
-51-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Slovenský Klub chovateľov weimarských stavačov
neměl v termínu uzávěrky našeho Zpravodaje schválen terminář akcí na rok 2014
– v případě zájmu sledujte jeho webové stránky na adrese
http://www.weimar.sk/
VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Řádný člen
Člen nad 65 let věku
Nový člen (včetně zápisného)
Poplatek za výběr do chovu
400 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč
Vydání dalšího doporučení ke krytí 444 Kč
z důvodů na straně chovatele feny
Platí se na účet KCHVO
Platí se na účet KCHVO
Platí se na účet KCHVO
Pro členy KCHVO sleva 80% jako členský bonus,
platí se hotově při výběru do chovu.
Platí se na účet KCHVO
Všechny platby se provádí na účet KCHVO. Variabilní symbol je vždy číslo členského průkazu.
Mimo účet klubu nebudou platby přijímány (s výjimkou poplatku za uchovnění). Poplatky za klubové
akce jsou uváděny v propozicích a platí se rovněž výlučně na účet s uvedením čísla členského
průkazu jako v.s.
ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO ČLENSKÉ SCHŮZE.
Po tomto termínu platba včetně penále z prodlení 100 Kč!
Číslo účtu: 162 376 1329 / 0800
IBAN: CZ69 0800 0000 0016 2376 1329
BIC: GIBACZPX
-52-
Zpravodaj 2013/2
JAK SAMI MŮŽEME KLUBU FINANČNĚ POMOCI?
Poměrně jednoduše.
Při shánění nového generálního sponzora klubu se plně projevila mnohem obtížnější situace
výrobců a prodejců krmiv pro psy, ať již způsobená všude omílanou krizí nebo velkou
konkurencí na trhu. Každopádně jsme zjistili, že zadarmo již nám nikdo nic nedá.
Dvě společnosti nám však nabídly možnost získání finančních prostředků nebo naturálního
plnění formou věcných darů na základě přiznání bonusů ve prospěch klubu, a to na základě
Vašich odběrů jimi nabízených krmiv, navíc za pro členy KCHVO zvýhodněné ceny.
O koho se jedná?
a) První přišla s nabídkou společnost TEKRO s.r.o. (výrobce české značky EMINENT – celé
řady od štěňat, přes dospělé, citlivé až po seniory). Právě uvádějí na trh nové krmivo vyššího
standardu, drůbeží, případně jehněčí, přesto myslím i vcelku cenově dostupné, značky
FORTIFY. To nebude v běžné distribuci, lze jej sehnat pouze u veterinářů. Právě u nich je
možné objednávky odebírat. Součástí této řady jsou i veterinární diety pro nemocné psy.
b) Jako druhá v pořadí nás oslovila společnost NATURAL PLATINUM s.r.o., která dováží toto
krmivo vyrobené v Německu, nabízející rovněž kompletní řadu holistických krmiv na bázi
tepelně upraveného sušeného masa (70%) kuřecího nebo jehněčího. Pohybuje se ve vyšší
cenové hladině, nabízí však opět zvýhodněnou cenu pro členy KCHVO, možnost objednání
po internetu a dopravu do domu od 15 kg zdarma.
Jak to funguje?
Vy si objednáte vybrané krmivo. Prodejce Vaši objednávku zaregistruje, podle množství
připíše na účet KCHVO bonusové body, Vám napočítá zvýhodněnou členskou cenu a Vy si
krmivo zaplatíte a odeberete. Bonusové body nastřádané v průběhu roku pak firma převede
na finanční hotovost, kterou poukáže na účet klubu, nebo nám poskytne naturální plnění
formou cen na výstavy nebo zkoušky.
V současné době je to jedna z mála možností, jak si na činnost klubu přilepšit. Tato
forma spolupráce nás k ničemu nezavazuje, nejsme povinni odebrat žádný předem
smluvně určený objem. Účast v tomto programu je navýsost dobrovolná.
Trochu zjednoduším: naši psi něco žrát musí. Pokud jim bude krmivo chutnat, budou
zdraví, pěkní a spokojení, pokud to bude vyhovovat i Vám, proč to nezkusit a klubu tím
nepřispět?
Koho oslovila varianta:
a) Fortify, potvrďte mi předběžný zájem na e-mail: [email protected]
b) Natural Platinum, potvrďte mi předběžný zájem na e-mail: [email protected],
abychom mohli začít konkrétně jednat
PROSÍM VÁS O ZAMYŠLENÍ, VYZKOUŠEJTE, UVIDÍME, CO TO PŘINESE VÁM, VAŠIM
PSŮM A NAKONEC I KLUBU – TEDY ZASE NÁM VŠEM.
Podrobné informace o nabídkách i jednotlivých krmivech je možno nalézt v sekci
„Aktuality“ na webových stránkách klubu.
Martin Kočí
-53-
Klub chovatelů výmarských ohařů
HERPES VIRUS - AKTUÁLNÍ TÉMA V CHOVU
Chov štěňat nemusí být vždy jen radostnou etapou v životě feny a jejího majitele, ale v této
době se mohou přihodit i různé komplikace. Jednou z nich je postižení vrhu Herpes virem.
Jedná se o specifický virus HVC-1 vyskytující se u psů a psovitých šelem. Tento virus byl
poprvé popsán v roce 1965 v USA jako příčina infekčního úmrtí novorozených štěňat.
Vyvolává náhlý úhyn sajících štěňat, potraty březích fen a také postižení dýchacích či
reprodukčních orgánů u dospělých jedinců.
Herpes virus po napadení hostitele přetrvává v jeho těle po celý život a má nebezpečnou
schopnost vyvolávat latentní (skryté) infekce s občasným vylučováním viru, a to například v
období nemoci, při léčbě kortikoidy nebo při oslabení organismu stresovou situací, za jakou
může být považován i porod. Štěňata mohou být infikována v děloze přes placentu, dále při
průchodu infikovanými porodními cestami nebo později od feny z infikovaných pohlavních
sekretů, kdy fena olizuje sebe i štěňata. Rozhodující je u štěňat věk, největší mortalitu má
onemocnění při infekci štěňat do 14 dnů po porodu, kdy ještě nemají dokonale vyvinutou
termoregulaci. Průběh infekce je v tomto období většinou perakutní, štěňata hynou během
několika hodin až jednoho dne často ještě před projevem výrazných klinických příznaků. U
štěňat nakažených ve stáří dvou až tří týdnů probíhá infekce latentně. Optimální teplota pro
růst a množení viru je tělesná teplota štěňat, tj. 35–36oC a proto vyhřívání porodního boxu
několik dní po narození štěňat také redukuje přežívání viru v prostředí. Štěňata ve vyšším
věku reagují na infekci zapojením imunitního systému a následně horečkou, která přirozeně
virus likviduje. Proto je infekce u štěňat starších jednoho měsíce téměř bez úhynu. U
dospělých zvířat probíhá onemocnění pozvolněji, krátce se objevují mírné příznaky infekce
dýchacího traktu, výtoky z očí, ojediněle zvracení. U fen se může vyskytovat výtok z vulvy a
puchýřky, u samců také výtok a puchýřky na sliznici předkožkového vaku.
-54-
Zpravodaj 2013/2
U březích fen pak způsobuje Herpes virus problémy se zabřezáváním a absorpce plodů, což
může na venek vypadat pouze jako špatné „natermínování“ feny při krytí, dále také způsobuje
potraty, předčasné porody, porody mrtvých štěňat nebo podstatně méně početné vrhy oproti
provedenému SONO vyšetření při diagnostice březosti. Narozená štěňata jsou slabá, mají
nízké porodní hmotnosti. Většinou je postižený celý vrh, ne pouze jedno nebo dvě štěňata a
proto nelze každou ztrátu štěněte ihned připisovat Herpes viru. Pokud nakažené štěně
výjimečně přežije, je zdrojem viru pro okolí, často má trvalé poškození nervové soustavy,
ledvin a lymfatického systému.
K infekci mezi dospělými psy nemusí docházet jen pohlavním stykem při páření, ale častěji
vdechováním kontaminovaného vzduchu od jedince s respiratorní formou. Obvykle dochází k
přenosu infekce v místech o vysoké koncentraci psů, jako jsou výstavy, svody, cvičáky a jiné.
Virus se nepřenáší pouze přímo kapénkovou infekcí, ale i nepřímo na oblečení, podložkách či
dekách. Proto je potřeba omezit výlety do těchto míst, pokud máte doma březí fenu nebo fenu
se štěňaty.
Přítomnost Herpes viru v organismu lze detekovat z vyšetření krve nebo stěrů ze sliznice
tlamy na průkaz protilátek. Poslední dobou bývá čím dál častěji požadováno vyšetření feny na
Herpes jako jedna z podmínek krytí. Pokud má majitel testovaného psa s negativním
výsledkem, je samozřejmé, že bude chtít vědět i aktuální nákazovou situaci feny a mělo by být
slušností vyjít v této podmínce krytí vstříc. Předchází se tím pak následné kritice, kdo koho
případně nakazil. Ale vzhledem k tomu, že množství protilátek po prodělané infekci následně
rychle klesá, nebývá toto vyšetření s odstupem času přesné a dává opravdu jen odpověď o
aktuálním stavu jedince.
Proti Herpes viru existuje komerční vakcína, která se podává ve dvou dávkách, a to před
krytím nebo těsně po něm a 1-2 týdny před plánovaným porodem. Jedná se o aktivní imunizaci
feny podáním subjednotkové vakcíny, která vyvolává u feny tvorbu protilátek a štěňata jsou
pak pasivně imunizována příjmem těchto protilátek skrze mateřské mléko v prvních hodinách
po porodu. Tyto protilátky chrání štěňata po dobu prvních několika dní života. V rámci studie
vakcíny přežilo až 80% štěňat od očkovaných fen narozených v infikované smečce.
Ochranou proti postižení vrhu Herpes virem může být právě tato preventivní vakcinace březí
feny, ale pokud fena již jednou o vrh z důvodu Herpes viru přišla, je nutno si uvědomit, že ani
vakcinace není samospásná a raději tuto fenku nezařazovat dále do chovu, protože
promořenost psí populace je až 40% a onemocnění a projev Herpes viru je silně vázán na
imunitní systém jedince. Podobně jako u lidí, někdo na Herpes opary trpí opakovaně, u jiného
se zdravý a dobře fungující imunitní systém dokáže s Herpes virem vypořádat. Stejně tak je
tomu i u psů, pokud fena trpí na postižení vrhu Herpes virem, není řešením jen její vakcinace,
ale hlavně zjištění příčiny oslabení imunitního systému s následným projevem virové infekce.
Proto ani vakcinace není zaručenou ochranou a individuální otázkou zůstává jestli očkovat
nebo neočkovat a zda se postižená štěňata na základě pasivního přísunu protilátek s nemocí
úplně vypořádají a nebo jí jen „přečkají“ a nadále se stávají pro své okolí zdrojem infekce.
MVDr. Hana Jurášková
ch. st. Sachmet
-55-
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝMARSKÝ OHAŘ A ZÁCHRANÁŘSKÝ VÝCVIK
Většina majitelů výmarských ohařů velmi dobře ví, že se jedná o loveckého psa, a tak k němu i
přistupují v rámci výcviku. První volba je myslivost a příprava pro lovecké zkoušky, což je
zajisté pro udržení kvalitního chovu jenom dobře. Znám několik lidí, kteří se až díky
výmarskému ohaři dali na dráhu myslivosti a z koníčka se stal celoživotní zájem. Co ovšem
dělat s velmi aktivním psem, jako je výmarák, pokud nechcete nebo nemáte možnosti s ním
pracovat v jeho přirozeném projevu?
Zde je několik variant, od té nejhorší, nedělat s ním nic, až po velmi aktivní činnosti z klasické
kynologie, tedy obrany, agility, obedience, dogdancing, frisbie, stopování nebo i záchranářský
výcvik. Jelikož tento článek je o záchranářském výcviku, tak se zaměřím hlavně na něj. O
ostatních možnostech si čtenář jistě najde dostatek odborných pojednání sám.
Záchranařina je zjednodušeně řečeno oblast, ve které cvičíte svého psa na hledání
pohřešovaných osob. Díky výborným čichovým schopnostem pes hledá jakýkoliv lidský pach
v prohledávané oblasti a snaží se najít zdroj tohoto pachu. Většinou hlasitým štěkáním oznámí
psovodovi, že nalezl člověka. Pátrání se rozděluje na hledání zavalených osob v sutinách
(spadlé budovy), v lavině (ve sněhu), ztracených lidí ve volných prostorách, jako jsou lesy,
louky či pole (plochy). Dále se psi používají při dohledávání utonulých nebo jako stopaři.
V České republice se výcvik zaměřuje na všechny tyto oblasti, buď pro praktické využití, nebo
pro sport. Na praktické využití se psi cvičí hlavně pro hledání v sutině nebo po pohřešovaných
osobách na plochách. Ostatní specializace se cvičí spíše pro sportovní vyžití. Připravit psa pro
hledání v sutině trvá tři až pět let a až po této době začíná být pes prakticky využitelný. Ovšem
je nutné jej dále připravovat na co nejvíce rozlišných situací, které může zažít ve svém
záchranářském životě. Tím pádem se učí po celý zbytek svého života.
Proč tedy volit pro tento jistě náročný a dlouhodobý výcvik právě plemeno výmarský ohař??
Odpověď je jednoduchá. Výmarský ohař má velmi kvalitní nos. Je od přírody vybaven velkou
chutí s pachem pracovat i v dlouhých časových intervalech. Zároveň díky své konstituci je
vytrvalý, odolný a schopný překonávat i náročné překážky. V podstatě se využívá jeho
přirozené chuti a schopností při hledání zvěře, s tím, že pouze psa směřujete ke hledání
lidského pachu namísto zvířecího. A místo vystavení a postoupení naučíte psa hlasitému
štěkání. Jistou analogií je hledání pernaté zvěře, kde si pes nabíhá podle větru a snaží se najít
zvěř, vystavit a postoupit. Také se to podobá jedné z variant při práci na pobarvené stopě na
lesních a všestranných zkouškách, kde vysíláte psa z lože (hlásič). Ten postřelenou zvěř
následně dohledá - v myslivosti po stopě (barvě) - a poté vyštěká. V záchranařině se učí pes
hledat a sbírat pach ze vzduchu, bez nutnosti nalézt stopu pohřešované osoby. Po nalezení
zůstává u osoby a hlasitým štěkáním oznamuje vůdci dohledání. Z vlastní praxe víme, že
základ, naučit štěkat výmaráka na člověka, je mnohem snažší, než naučit hlasité značení
zvěře. Označování člověka štěkáním pes pochopil během jednoho dne, hlasité značení
postřelené zvěře ten stejný pes nezvládl ani za víkend.
Z výše uvedeného vyplývají značné výhody při výcviku nejen výmarského ohaře, ale
loveckých plemene obecně. Nevýhodou je, že lovečtí psi můžou mít zájem o zvěř, což je při
záchranářské práci nežádoucí.
My jsme s vlastními psy absolvovali lovecký i záchranářský výcvik, všichni naši tři výmaráci z
chovné stanice Artemis Terra byli uchovněni a poté absolvovali a obhájili velmi těžké hasičské
-56-
Zpravodaj 2013/2
zkoušky nebo atestace Ministerstva vnitra ve specializacích na hledání v sutině a na plochách,
což nás opravňuje k nasazení v České republice při skutečných zásazích a pátráních po
lidech. Jistým vyvrcholením je letošní vítězství na Mistrovství České Republiky psovodů
složek Integrovaného záchranného systému, ve specializaci „sutina“ a ve družstvech, s Airrou
Artemis Terra. Mistrovství bylo postaveno podle praktických nasazení a zúčastnili se jej vždy ti
nejlepší z většiny organizací, ať už profesionálních nebo dobrovolných, které se zabývají
výcvikem záchranných psů v České republice.
Pakliže by Vás tento výcvik zaujal a chtěli byste se mu věnovat, ať už jako koníčku, nebo s
cílem být nápomocni celé společnosti, není nic jednoduššího, než si najít ve svém regionu
některou z těchto organizací, domluvit se na návštěvě jejich tréninku a zjistit si další
podrobnosti již od lidí z tohoto regionu. Jako nejvhodnější je najít si krajskou brigádu Svazu
záchranných brigád, která má zastoupení v každém kraji České republiky (SZBK). Zcela určitě
poté zjistíte, že záchranářský výcvik přináší psům radost a kvalitní vyžití a je plnohodnotnou
alternativou v loveckému výcviku.
Jindřich Nečas a Eva Vošmiková
www.artemisterra.com
-57-
Klub chovatelů výmarských ohařů
JAK JSME REPREZENTOVALI DLOUHÁNKY
NA MEMORIÁLU JITKY HROMADOVÉ
V následujících řádcích bych se ráda podělila o své dojmy z účasti na V. ročníku Memoriálu
Jitky Hromadové, který jsem absolvovala spolu se svým psem VOD A Sun of Cato Sanelle
Sirrah ve dnech 27. a 28. 7. 2013.
Memoriál Jitky Hromadové nese jméno po významné kynologické osobnosti výcviku a chovu
německých krátkosrstých ohařů, paní Jitce Hromadové. Jedná se o mezinárodní soutěž
ohařů se zadáváním titulu CACT a res.CACT, kterou spolu s ostatními partnery pořádá OMS
Opava a Klub krátkosrstých ohařů. Memoriál se skládá se ze tří zkoušek. Jsou to zkoušky
vloh, lesní zkoušky a zkoušky ze speciální vodní práce. Přičemž výsledek každé ze zkoušek je
individuálně zapisován do průkazu původu a titul vítěze memoriálu náleží vůdci a psu, kteří
absolvují všechny tři části v první ceně s co nejvyšším bodovým hodnocení.
K přihlášení na tak významnou akci mne vedla myšlenka přípravy na všestranné zkoušky,
ideální kombinace disciplín a časová náročnost, která ověří fyzickou připravenost Catíka.
Měla jsem sice menší obavy, že mezi očekávanou krátkosrstou účastí budeme značně
„vyčuhovat“, ale s příjezdem na sraz a shlédnutím, že mezi „kraťasy“ nejsme sami, se má
nejistota rozplynula. Startovní pole bylo z hlediska plemen ohařů široké. Kromě německých
krátkosrstých ohařů hodlali v memoriálu prověřit své schopnosti také: čeští fousci, německý
drátosrstý ohař, maďarský krátkosrstý i drátosrstý ohař, pointer, malý i velký münsterlandský
ohař a kolegové krátkosrstí výmarští ohaři.
Před začátkem byl každý z účastníků předvolán k veterinární prohlídce a vylosování čísla.
Každý aktér pak obdržel velmi pěkně připravený katalog soutěže. Příjemným rozptýlením byla
pořadateli připravená snídaně ve formě bufetu.
-58-
Zpravodaj 2013/2
Zahájení samotných zkoušek se odehrálo na místním hřišti za zvuku slavnostních fanfár, tak
jak velí dobré mravy myslivecké etiky. Nastoupených 24 vůdců při pohledu na blankytně
modrou oblohu jistě přemítalo, zda v úmorných vedrech zvládnou spolu se svými psy
absolvovat jednotlivé disciplíny a memoriál dokončit. Zde je třeba poznamenat, že
organizátoři se k tomuto problému postavili čelem. Hned v úvodu jsme byli veterinárním
lékařem obeznámeni s příznaky přehřátí u našich svěřenců a jak tuto případnou situaci
urychleně řešit. Eliminovat negativní následky parného dne mělo také organizační opatření
pořadí zkoušek. Jako první byly realizovány zkoušky vloh v poli za maximálního nasazení
všech rozhodčích z první skupiny. Kladně také hodnotím přístup k barelům s dostatkem vody
pro napojení psů na všech stanovištích.
Na základě vylosovaného čísla 22 nám byly pro první den předurčeny lesní disciplíny, u
kterých je podle platného zkušebního řádu jako první disciplína přinášení lišky přes ohrádku.
Velmi mile mne překvapilo prostředí ohrádky, její perfektní stav a také to, že korona, která byla
situována na cestu nad ohrádkou, měla krásný výhled a nenarušovala průběh zkoušení.
Nebudu ctěného čtenáře napínat. Catík je duší herec a i když pro lišku s chutí vyběhl, příkop
přeskočil, zvíře uchopil, rozhodl se svůj pevný úchop předvést kolečkem okolo rozhodčích a
poté teprve lišku předat z předsednutí mě. Nadbytečné kolečko bylo právem hodnoceno o
stupeň nižší známkou. S úsměvem říkám, že ohrádka je zkušební disciplína v ceně poplatku
za zkoušky, a proto nám bylo veselo s vědomím, že „jedeme dál“.
Následovalo chování na stanovišti, kde nejednomu vůdci a psu přikreslil vrásku na čele honci
zvednutý zajíc, který proběhl téměř kolem všech zkoušených. I nám byl ubrán bod za reakci na
tohoto provokatéra.
Na drobných disciplínách i vlečkách se nám dále dařilo bez ztráty kytičky. Cato pracoval s
chutí a velkým nasazením. Poslední bod jsme ztratili zřejmě mou nervozitou, kdy jsem při
disciplíně šoulačka s odložením nešťastně pohnula rukou tak, že to pro Cata zřejmě vypadalo
jako opětovné přivolání, a byť jsem se již šla schovat za strom, byla jsem nucena dát druhý
povel k odložení.
Radost z dokončení prvního dne, vystřídaly obavy z dne následujícího, neboť předpověď
počasí hlásila ještě vyšší teploty. Catík je však srdcař a nezklamal. K rychlému průběhu
napomohlo také zkouškové štěstí. Bažanti byli do pole vypouštěni do vysoké vojtěšky, což je
terén, který jsme znali z nácviku, tak aby to pes neviděl. Cato vystavil bažanta hned v prvních
minutách, zvládl postoupit a ukázal i klid před zvěří pernatou. Jelikož jsme nepotkali zvěř
srstnatou, byla tato disciplína jako jediná z celých zkoušek vloh hodnocena známku 3.
Zbývaly před námi vodní práce. Rostla únava i vedro. Přátelská atmosféra mezi jednotlivými
vůdci a výborná organizace stanovišť jednotlivých disciplín napomohla překonat tyto útrapy.
Bylo velmi příjemné cítit podporu v koroně stojících vůdců a vůdkyň. Všichni věděli, že jsou na
stejné lodi a rivalita zde neměla své místo. Určitě i tyto okolnosti napomohly k úžasnému
výsledku pouze jediné známky 3 a to z chování na stanovišti u vody, kdy jsem poučena ušatým
narušitelem z předchozího dne, raději ponechala Cata uvázaného na vodítku.
Abych pravdu řekla, díky mému soustředění jsem moc nebyla schopna vnímat práci ostatních
psů ve skupině. Výkony byly však až na malé výkyvy téměř vyrovnané, což svědčí o dobré
přípravě i fyzické kondici psů I vůdců.
S Catem se nám podařilo během dvou dnů složit zkoušky vloh, vodní a lesní zkoušky vše v I.
ceně a díky tomuto skóre dosáhnout na celková 8. místo. Mnohem důležitější než vavříny je
-59-
Klub chovatelů výmarských ohařů
pro mne to, že relativně málo známý dlouhosrstý výmarský ohař obstál v konkurenci ostatních
ohařů a potvrdil svou pozici všestranného psa užívaného pro myslivost.
Závěrem by znělo zaznít poděkování. Chtěla poděkovat zejména pořadatelům V. Ročníku
Memoriálu Jitky Hromadové za výbornou organizaci a velmi profesionální přesto přátelský
přístup. Tato soutěž byla opravdu na vysoké úrovni a rozhodně má svou budoucnost.
Letošním rokem je to již 11 let, co jsem si pořídila svého prvního dlouhánka, který ovlivnil mé
další kroky a já propadla kouzlu lovecké kynologie. Je samozřejmé, že bych svůj koníček
realizovala obtížněji bez podpory svých nejbližších. Je jich tolik, že mi tento prostor
neumožňuje je vyjmenovat. Za všechny bych ráda zmínila dva: mou maminku, která mi po
letech pejska dovolila, a také svého partnera, lesního muže a přítele v jedné osobě, který věří
mým zdánlivě bláznivým nápadům a podporuje jejich realizaci. Děkuji.
Lenka Mitrychová
CHS Sanelle Sirrah
Fotodokumentace
Zuzana Nedavašková
Adam Jakoubek
-60-
Zpravodaj 2013/2
NORD BOHEMIA POHÁR
Ve dnech 13.-15.9.2013 byla pořádána mezinárodní soutěž ohařů (podzimní zkoušky a
zkoušky speciální vodní práce) se zadáním titulů CACT a Res.CACT - I. ROČNÍK NORD
BOHEMIA POHÁR, konaná letos v Chomutově. Soutěž pořádali Českomoravská kynologická
unie, Českomoravská kynologická jednota, Českomoravská myslivecká jednota, o.s.,
Okresní myslivecký spolek Chomutov, Verein Deutsch-Drahthaar Niederlausitz a
Landesjagdverband Sachsen.
Výběr psů na tuto soutěž, posuzovanou dle memoriálu a českého zkušebního řádu, vybírala
6-ti členná komise dle přísných kritérií. Zúčastnit se mohlo pouze 12 psů (6 z České Republiky
a 6 z Německa). Nakonec byli vybráni pouze 4 psi z Německa, a tak potřebný počet doplnili
vůdci se svými svěřenci z ČR. Startovní listina ohařů, co se plemen týče, byla velmi pestrá.
První den se konaly podzimní zkoušky, které byly posuzovány šestičlennou skupinou
rozhodčích (3 čeští a 3 němečtí). Honitba byla vybrána velmi příznivá, zazvěřená, s velmi
pěkným terénem. Jen jak se říká, někdo měl zkouškového štěstí více, někdo méně. To se
odrazilo po prvním dni i na celkovém hodnocení, kdy někteří jedinci získali z určitých disciplín i
známku 0. Vzhledem k tomu, že to byla soutěž, tak ji mohli dojít všichni přihlášení, kvůli
konečnému pořadí.
Druhý den, ač ve velmi nepříznivých podmínkách, následovaly vodní zkoušky. Byla opravdu
zima, hrozný liják, což se stalo pro některé psy osudným, například i pro vítěze z prvního dne
PZ, vůdce s českým fouskem. Voda tak měla opravdu velký vliv na konečné bodování všech
nastoupených psů.
Rozhodčí byli nekompromisní, objektivní a velmi spravedliví.
Pohár dokončili všichni psi se svými vůdci, z toho 4 v I.ceně, 5 ve II.ceně a 3 bez ceny, se
známkou 0.
Absolutním vítězem se stal i vítěz letošního
MKP Miroslav Vacek - Bor z Podřipské stráně
(ČF) - I.cena, 383 bodů a získal titul CACT.
Jako druhý v pořadí skončil Josef Herink s
fenou VOK Lara z Postupických lesů - I.cena,
375 bodů a taktéž získala titul CACT. A na 5.
místě (kvůli limitní známce 2 bez res.CACT)
Michaela Šmegrová s fenou VOK Angel
Amsel-Easy - II.cena, 372 bodů.
Stojí za zmínku, že poháru se zúčastnily dvě
všestranné feny VOK a obě s vynikajícími
výsledky! Bylo vidět jejich velké pracovní
nasazení a chuť reprezentovat výmarského
ohaře jak se sluší a patří!!!
Lovu a Kynologii zdar.
Bc. Michaela Šmegrová
www.dargentosuerte.cz
-61-
Klub chovatelů výmarských ohařů
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY. KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.
Dlouhé váhání předcházelo napsání tohoto příspěvku. Myšlenky a úvahy jiných lidí nás
mohou a nemusí zaujmout. Autor má nelehký úkol zaujmout velkou a rozmanitou základnu
členů Klubu chovatelů výmarských ohařů. Zadaří se? Alespoň krátké zamyšlení? Zkuste mi
dát šanci.
Ráda bych začala jedním velice pravdivým citátem: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce,
hledá důvody.“ Vrátíme se k němu v závěru.
Zamyslete se nad tím, proč jste členy Klubu ... určitě valná většina z vás si odpověděla, že kvůli
svému „výmarovi“. Kolik lidí vlastně v Klubu znáte? Tady už odpověď bude váhavější. Kolik
opravdových přátel máte v KCHVO? Neodpovídejte.
Ti, kdož v Klubu působí již delší dobu, tak zde své přátele dozajista našli. Společné zájmy a to
nejen VO, ale i myslivost, určitě dala vzniku mnoha krásným a dlouhotrvajícím vztahům.
Současní, nově příchozí členové jsou v převážné většině mladí lidé, jejichž hlavním důvodem
členství je právě jejich ohař. Spousta „začátečníků“ (odpusťte mi tento výraz, ale myslím si, že
je příhodný) ani netuší, jaký potenciál jejich výmarák skrývá. Tito členové se často vídají na
různých výstavách nebo v některých případech na výcvikových akcích a zkouškách loveckých
psů. Teprve pak zjišťují, kam až je společná cesta může dovést.
Dovolte mi dnes představit jednu členku klubu. Ti, kteří jsou členy klubu déle, pravděpodobně
už její jméno slyšeli. V současnosti o sobě opět dává vědět, podílí se na reprezentaci našeho
Klubu a představuje výmarského ohaře v tom nejlepším světle.
MVDr. Hanka Jurášková je nenápadná, skromná, mladá členka klubu, která vystudovala
Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Když jí potkáte na zkouškách, skoro o ní
nebudete vědět až do chvíle, než se postaví na stupně vítězů. Je majitelkou chovatelské
stanice „Sachmet“. O Hance se dá říct, že se kynologii vlastně věnuje téměř od dětství. Sice
její začátky byly spíše zaměřeny na agility a služební výcvik, ale právě nádherný vztah ke
psům jí dovedl až k loveckému výcviku.
Její první fenka ohaře, Fergie Noves
VOK/5385/07, narozena: 25.7.2004, (Alan
od Pátého jezera x Ajda z Velkých Pavlovic),
se nesmazatelně zapsala do historie našeho
klubu. Hanka se díky ní začala věnovat
loveckému výcviku naplno a její práce s
Fergie se jí mnohonásobně vrátila. Společně
dokončily v I. ceně ZV, SZVP, PZ, LZ, VZ.
Mnohokráte spolu stály na stupních vítězů a
odnášely si tituly CACT a hodnocení Nejlepší
práce v poli, Nejlepší práce v lese i Nejlepší
barva jako hlásič. Jako druhá v historii
dosáhla až na titul „Šampion Práce“ s
výmarským ohařem. Za zmínku stojí vítězství
v roce 2007 na Memoriálu Fr. Horela a 2.
místo na Memoriálu Jos. Venhody, což je
dovedlo až k nominaci na Memoriál R. Knolla
pro rok 2008. Nominací prošly na 12. místě a
na Memoriálu R. Knolla obsadily pak místo 7.
ve III.ceně, jenž jim zajistilo neuvěřitelný
postup na Memoriál K. Podhajského, zřejmě
jako nejmladší ženě v historii. Bohužel
zaváhání na vlečce s liškou jim nedovolilo
MKP dokončit. Fergie ukončila zkouškové
-62-
Zpravodaj 2013/2
období a se svojí majitelkou se od té doby věnovala už jen praxi. Uběhlo pár let a Hanka si
nechala po této úžasné fence štěně z jejího posledního vrhu, fenku Dessie Sachmet,
VOK/7886/13, narozena: 18.4.2010, otec - Arrax vom Forst Eibenstein.
Všechno má svůj konec a kde jedno končí, druhé začíná.
Letos nám opět Hanka ukázala s Dessie, že je dobrá vůdkyně a že Dessie zdědila hodně po
svojí matce. Opět spolu s Dessie stály na stupních vítězů. Na Klubových Lesních zkouškách
ve Vracově obsadily 2. místo, zkoušky vyčtyřkovaly. Další úspěch slavily vzápětí na
Podzimních zkouškách v Tálíně (okr. Písek), kde zkoušky vyhrály a o týden později vyhrály i
Memoriál Miroslava Schüllera 2013 v Miloticích (okr. Hodonín) s plným počtem bodů po oba
dva dny (PZ & SVZP). Sezónu zakončily vítězstvím na Klubových všestranných zkouškách v
Přerově n.L. v I.ceně s 489 body a titulem CACT a hodnocením Nejlepší práce v poli. Tímto
jediným pokusem na VZ se nabodovaly na nominaci na Memoriál R. Knolla pro rok 2014.
Hance a Dessie bych ráda popřála mnoho úspěchů a přála bych jim, aby se podařilo dojít ještě
o ten maličký kousek dál než s její matkou Fergie a uspět i na Memoriálu Karla Podhajského.
A tak jen závěrem ... na tomto příběhu Hanky a jejích výmarek je vidět, že „Když někdo chce,
tak to jde“ a že na to, aby vůdce uspěl na zkouškách, nemusí být jen zkušený výcvikář,
kterému známky téměř samy naskakují do tabulky. Je vidět, že se začínají prosazovat i oni
„začátečníci“, s plemenem, které kdejaký rozhodčí předem odepisuje, především „na velkém
poli“. Důležité je, že právě tito „začátečníci“ se nenechají odradit prvotními nezdary a jdou si
vytrvale za svým snem.
A proč jsem vás chtěla seznámit právě s MVDr. Hankou Juráškovou? Na Hance se mi líbí její
snaha, skromnost a hlavně její celoživotní vztah k přírodě, zvířatům a především ke psům. Je
poměrně zkušenou vůdkyní, její úspěchy nejen s výmarskými ohaři mluví za ni. Nevzdává se.
Sama ví, že „ten, kdo nikdy na zkouškách nevypadl, jako by nevedl“, a že pro úspěch je
potřeba mít hlavně spolupracujícího psího parťáka, kterému je ale nutno se také náležitě
věnovat. Kéž jsou příkladem pro mnoho dalších členů KCHVO.
Štěpánka Kolářová
www.royalsplendour.cz
-63-
Klub chovatelů výmarských ohařů
VÝSTAVNÍ ZAMYŠLENÍ PONĚKUD Z JINÉHO ÚHLU ...
Volný přepis přednášky dr. P. Dvořáka „QUO VADIS kynologie" v čísle 01/2013 zpravodaje
Výmarský ohař, KV VO v Humpolci a debaty na VZ v Přerově mě vedly k zamyšlení nad
posuzováním exteriéru ohařů v Čechách.
Za chov a stav jednotlivých plemen odpovídá klub prostřednictvím svého zvoleného výboru,
ten pak respektuje, nebo by alespoň měl respektovat, přání většiny jeho členů. Ne každému je
tak možno se zavděčit. Každý systém řízení, nejen chovu psů, má své nedostatky a rezervy.
Níže zmíněné zamyšlení není v žádném případě kritika rozhodčích, ale systému jako
takového.
Co se posuzování na klubových výstavách týká, je podle mě důležité, aby ho prováděli
rozhodčí znalí nedostatků či slabin plemene a chovu v dané zemi. Z poslední doby mám
několik zkušeností s posuzováním zahraničních rozhodčích na našich klubových výstavách,
nejen u VO … Zásadní problém, který takové posuzování sebou nese, jsem shrnul do
několika bodů.
Jak jsem již řekl, zahraniční rozhodčí nezná úskalí a citlivé problémy chovu v naší zemi. V
podstatě jim na našem chovu nezáleží a nechce být v cizině příliš přísný. Do známky velmi
dobrá se tak ukryjí i těžké vady exteriéru, což není rozhodně přínos pro chov, naopak. Známku
dobrá tak z úst těchto rozhodčích skoro neznáme.
Také je často zmiňována výhoda zahraničních rozhodčích a sice, nemají přímé vazby na
vystavovatele, nemohou tudíž nikoho protěžit, ale ani poškodit. Toto já nenazývám výhodou,
ale naprostou samozřejmostí u všech rozhodčích. Pokud bychom jako běžnou praxi brali, že
jednotliví rozhodčí mají své „oblíbence" a také vystavovatele, kteří nikdy se svým psem
nemohou získat titul bez ohledu na vady a kvality jednotlivých psů, je to podle mě zánik
kvalitních chovů jednotlivých plemen.
U některých klubů si členové odsouhlasili posuzování klubových výstav zásadně poradci
chovu pro jednotlivá plemena, což je další extrém a možnost jak prosadit vlastní chov.
Poradce chovu si pak hodnotí svou práci i chovy a není výjimkou, že ty také prosazují. Ani tato
varianta nenahrává objektivitě.
Myslím si, že zahraniční rozhodčí by měli posuzovat národní výstavy nebo mezinárodní
výstavy, kde se zadávají tituly ve velmi malé konkurenci, často i bez ní.
Klubové výstavy pak zásadně kluboví rozhodčí. Výborná z klubové výstavy ve velké
konkurenci je daleko cennější než CACIB nebo BOB z mezinárodní nebo národní výstavy. Pro
tyto a jiné tituly jsou někteří chovatelé schopni najet několik tisíc kilometrů, ale tento titul je v
konkurenci jiných psů naprosto bezcenný.
Na nás rozhodčích je, abychom se za své rozhodnutí nemuseli stydět a svým posuzováním co
nejvíce pomohli chovu. Nemluvě o tom, že vynaložené prostředky na mezinárodního
rozhodčího nejsou adekvátní přínosu chovu jednotlivých plemen.
Petr Buba
-64-
Zpravodaj 2013/2
CO PRAVÍ STANDARD
Co praví standard, co vidí rozhozhodčí a co se (ne)líbí na současném exteriéru
výmarského ohaře …
Na začátek mého zamyšlení Vám předložím malý kvíz - 4 siluety ohařů. Zkuste určit, která z
nich patří výmarskému ohaři, případně zařadit i další plemena.
A aby se Vám ten náš výmaran lépe hledal, ocituji k tomu pár vět ze standardu plemene, který
všichni dobře známe, ale neškodí si ho občas připomenout:
- Samčí a samičí výraz musí být výrazně odlišeny
- Tlama dlouhá, zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě
- Krk téměř kulatý
- Hřbet vzadu není přestavěn
- Hruď s dostatečnou hloubkou – dosahuje téměř k lokti, předhrudí dobře vyjádřené
- Břicho není vtažené (vtažené břicho – hrubá vada!)
- Nasazení ocasu poněkud pod linií hřbetu než u jiných srovnatelných plemen
Už silueta daného jedince by měla odpovídat svými charakteristickými znaky danému plemeni
– u výmarského ohaře, který je největším a nejmohutnějším z klasických kontinentálních
ohařů - tedy dostatečně silnou hlavou s typickým samčím(!) či samičím pohlavním výrazem,
delším rámcem, pevným hřbetem, dobře úhlenými končetinami, správně nasazeným prutem,
dobře vyjádřeným předhrudím, správnou spodní linií – hrudníkem, který dosahuje takřka k
loktům a plynule a pozvolna přechází do břicha.
Rozhodčí by měl při posuzování srovnávat daného jedince s ideálem popsaným ve standardu
a v posudkovém listu zachytit jak základní soulad se standardem – tedy to, co na psu nejvíce
oceňuje, tak i odchylky, ve kterých se pes od standardu liší.
K tomu, aby vyjádřil, jak dalece se daný jedinec shoduje nebo rozchází se standardním
vzorem, mu pak krom slovního popisu slouží škála známek 1- 4 – výborná, velmi dobrá, dobrá,
dostatečná.
-65-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Opět si dovolím připomenout a ocitovat (zkráceně) tentokrát Výstavní řád ČMKU:
- Výborná: jedinec se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard.
- Velmi dobrá: jedinec má typické vlastnosti, vyvážené proporce. Prominou se mu drobné vady
nikoli však vady morfologické
- Dobrá: pes má viditelné hrubší vady, vykazuje však znaky svého plemene
- Dostatečná: do ideálu chybí velmi mnoho, nevykazuje charakteristické znaky plemene
Vítězem třídy, následně i skupiny by se tedy měl stát pes nebo fena, který svým exteriérem,
povahou a typem nejvíce odpovídá standardu.
Chovat by se mělo na jedincích standardních, tedy jak výborných tak velmi dobrých, přičemž i
velmi dobrý jedinec může dávat výborné potomky – pokud bude posouzen skutečně v souladu
se standardem a nemá tedy hrubé morfologické vady.
Potud teorie.
Jaká je praxe?
Co dnes velmi často vidíme ve výstavním kruhu?
Bohužel určitá módní vlna a momentální popularita plemene postihuje vkus chovatelů i
rozhodčích a my můžeme vidět jedince, kteří standardu neodpovídají svým pohlavním
výrazem, jsou přestavění, mají strmé spádité zádě, přeúhlené končetiny, dlouhé krky, jemnou
konstituci, pruty jsou nasazeny vysoko a nesprávně neseny, břicha vtažená, atd. …
Odpovídají tito psi ideálu popsanému ve standardu?
Jsou hodnoceni odpovídající známkou?
Hodnotí všichni rozhodčí dle standardu nebo podle momentálního módního trendu a
všeobecného vkusu?
Jakým způsobem „módní typ“ lehkého výmarana ovlivní další chov?
Proč se země původu VO Německo brání masivnímu přílivu zahraniční (zvláště
mimoevropské) krve?
To jsou otázky k zamyšlení pro exterierové rozhodčí, chovatele, poradce chovu i celý
klub, který je zodpovědný za chov výmarského ohaře.
Dovolila jsem si v tomto krátkém zamyšlení připomenout standard a charakteristické znaky
výmarského ohaře, kterými jsou nejen jeho krásná stříbrošedá barva a jantarové oko, ale i
typické morfologické znaky, které toto plemeno předurčují k účelu, pro který bylo šlechtěno
jako ostrý a ostražitý všestranný ohař – spolehlivý v polní a vodní práci, s výbornými vlohami
pro práci v lese.
K sepsání této úvahy mne vedly mé pocity z výstav – a to jak v roli vystavovatele a diváka, tak i
rozhodčího. Myslím si, že mnoho majitelů a chovatelů VO si neuvědomuje, že to, co se líbí a je
momentálně atraktivní a moderní, neodpovídá, bohužel, vždy tomu, co je standardní.
-66-
Zpravodaj 2013/2
A standard je základ. Je to základní charakteristika plemene, která popisuje ideální
temperament a vzhled a s tím spojenou funkci organizmu. Proč na znalost standardu kladu
takový důraz? Pouze pokud budeme chovat na psech, kteří svou povahou a exteriérem
odpovídají standardu, budeme chovat na zdravých psech.
Zdůrazňuji to proto, že mám dojem, že současný pohled na výmarana se poněkud odklání od
typu silného všestranného ohaře. Možná, si řeknete, že to vlastně není takový problém. Ale jak
velký krok nebo spíše krůček je od podlehnutí určité líbivosti k takovému chovu jedinců, které
se dnes označuje jako týraní chovem? To přece také začíná upřednostňováním psů s
přehnanými znaky, které jsou v daném okamžiku módní a líbivé a chovatelé se snaží
produkovat psy, kteří jsou na výstavách považováni za ideální ( např. výrazné vrásky u
bassetů, bladhoundů či šarpejů vedoucí k entropiu a zánětům kůže, velké hlavy a celkově
mohutná těla u buldoků, díky nimž toto plemeno není prakticky schopno rodit přirozeně, nebo
naopak snaha o maximální miniaturizaci čivav či krysaříků, vedoucí k celkově nízké
životaschopnosti těchto jedinců atd.).
Jistě, tyto extrémní problémy výmarana neohrožují. Ohrožuje jej ale odklon od
charakteristických exteriérových vlastností na a pro které bylo toto plemeno více než 100 let
cíleně šlechtěno. Cesta k nastíněným problémům však může být mnohem kratší, jak ukazují
příklady mnoha plemen, jejichž původní účel, vlastnosti a exteriér semlela vlna popularity.
I když toho nejkrásnějšího výmarana máme každý na svém dvoře, myslím, že neškodí
zamyslet se nad tím, kam se ubírá další chov, exteriér i výkon, aby si i do budoucna naši
výmarští ohaři zachovali všechny typické vlastnosti, pro které si je ceníme a které bychom se
měli snažit zachovat.
Správné odpovědi:
1. výmarský ohař, 2. maďarský ohař, 3. německý krátkosrstý ohař,
4. pointer
Siluety ohařů byly použity z publikace Judging The Gundog Breeds s laskavým svolením
jejího autora, mezinárodního rozhodčího anglického Kennel Clubu pana Franka Kanea.
MVDr. Jana Kočová
-67-
Klub chovatelů výmarských ohařů
KAM KRÁČÍ TEN NÁŠ “VÝMARÁK”
A KAM KRÁČÍ JEHO VŮDCI A KLUB?
Vážení přátelé a členové klubu,
Dovolte, abych jako řadový člen klubu napsal pár řádků, jak vše okolo plemene výmarský ohař
vnímám.
Chov výmarského ohaře sleduji asi od roku 1988, kdy jsem se poprvé s tímto plemenem setkal
na výstavách a na zkouškách. Sympatie k tomuto plemeni mi zůstaly až dodnes, kdy už jsem
majitelem a aktivním chovatelem. Vzpomínám také na doby, kdy toto plemeno bylo „popelkou“
mezi ohaři, ať už pracovně nebo exteriérově. Některým rozhodčím, převážně z výkonu,
bohužel tato iluze vydržela dodnes.
Členem KCHVO a držitelem plemene jsem od roku 2005, kdy jsem se zúčastnil první členské
schůze v Benešově, která probíhala v přátelském duchu a zanechala ve mně pozitivní dojem.
V Benešově jsem v tomtéž roce absolvoval, se svou fenou, také první Klubovou výstavu, na
které se už tehdy sešla necelá stovka zástupců tohoto plemene.
Ale nechme už vzpomínání – pomalu se vrátím k tématu a nadpisu svého článku. S postupem
času rostl zájem o toto krásné plemeno s atraktivním zbarvením srsti a s modrýma očima (ve
štěněcím věku). Rostl zájem o štěňata, i počet psů na výstavách, stabilizoval se počet psů na
zkouškách atp. Samozřejmě také rostl zájem o plemeno u nemyslivecké veřejnosti. S
otevřením hranic a možnostmi internetu se otevřely nové možnosti komunikace a přišly první
importy a zahraniční krytí. Některé dřívější chovatelské stanice zanikly, některé existují
dodnes a hlavně vzrostl počet nových chovatelských stanic. Myslím si, že jak rostla
chovatelská základna a možnosti chovatelů, tak také roste kvalita psů VOK i VOD v ČR. Jsem
mile překvapen, když vidím mladé vůdce, které „výmarák“ přivedl k myslivosti. Dost často
zažívám situace, kdy vidím naše plemeno na zkouškách, kde vůbec nepatří mezi outsidery.
Na některých výstavách už také pochopili, že „výmaráci“ ve vysokých počtech vystavovaných
jedinců, nemusí čekat až na závěr posuzování v kruhu, ale jdou jako první atp. Není výjimkou,
že výmarský ohař stojí na stupních nejvyšších v rámci celé VII. skupiny.
Vždy, když se potkám na jakékoliv akci s majitelem výmarského ohaře, tak se zpravidla jedná
o srdečný rozhovor lidí, kteří mají společný zájem. V kontextu s výše napsaným jsem však
šokován tím, co se děje na některých členských schůzích a jaká rétorika se vede v kuloárech.
Jsem doslova překvapen napětím, které visí ve vzduchu. Dokáži ještě pochopit starší členy,
kteří vzpomínají, jak to za jejich dob bylo určitě lepší. Tomuto sentimentu podléhá většina
starších lidí, a také do toho věku jistě brzy dorostu. Co však nedokáži pochopit, je pomyslné
dělení na myslivce a nemyslivce, a možná ještě lepší kamarády a nekamarády ze strany
některých členů vedení klubu, případně i jiných členů. Myslím si, že členská základna se v
posledních letech značně rozrostla a každý člen, který si plní své povinnosti, by si zasloužil
úctu, protože přispívá, nebo by mohl přispívat, k rozvoji „našeho“ plemene. Někdy mi přijde, že
osobní zájmy a lidské vlastnosti, které nepatří zrovna k těm kladným, zaslepí dotyčným rozum.
A právě ten by měl být na místě.
Jeden citát říká: „Pes je obrazem svého pána.“ Já si dovolím doplnit, že chovatelský klub je
pak obrazem úrovně těchto pánů a paniček!
Myslím si, že v našem klubu chybí především větší transparentnost v chovu. Tato
nedostatečná informovanost pak vede k různým domněnkám a pochybnostem, ať už
vyřčeným nebo nevyřčeným.
-68-
Zpravodaj 2013/2
Z mého pohledu je důležité a potřebné zavést více informací o chovu, bez ohledu na to, jaký
typ chovu máme. Je nutné zlepšit prezentované přehledy a výstupy od poradců chovu tak, aby
všem bylo zřejmé, kolikrát který pes v konkrétním roce kryl, a které feny, kolik je po nich štěňat,
s jakými přednostmi a vadami atd. Pak by bylo možné, dle dalších prezentovaných výsledků z
jarních svodů, zkoušek a výstav, daného jedince zhodnotit, a každý chovatel nebo potenciální
zájemce o krytí by si mohl udělat svůj obrázek. Mnohdy si totiž zájemci o krytí předvybírají
„nevhodné psy“, a poté sáhodlouze s poradcem chovu diskutují, proč jim je nepovolil. Jako
velký přínos pro chovatele bych dále uvítal přehled chovných fen, který by tvořil podklad pro
nové majitele, a ti by si pak případně vybrali potenciální matku svého budoucího štěněte. Pro
nové zájemce o štěně by určitě byla přínosná rubrika na klubových stránkách o nakrytých
fenách a narozených štěňatech.
Hodně důležité vnímám také to, že celá členská základna by si měla uvědomit, že s počtem
využitých 97 jedinců VOK k plemenitbě v roce 2012 (58 fen a 39 psů) lze považovat naše
plemeno za málopočetné, a tak je k tomu také nutné přistupovat. Pro VOD to samozřejmě platí
dvojnásob. Jako malicherné pak vidím diskuse o ryze českém prověřeném chovu, nebo
naopak o stoprocentně zahraniční krvi. Přitom ani jedno nezaručuje špičkového jedince.
Važme si prosím každého chovného jedince, který je, nebo může být v chovu použit a
nesnižujme se k povyšování jednoho nad druhého. Našim psům to je v konečném důsledku
úplně jedno, a pro chov je důležitý každý jedinec, který odpovídá standardu.
Všechny nás čeká ještě mnoho práce:
- práce při výchově a výcviku našich
čtyřnohých kamarádů
- práce na sobě samých - abychom těm
našim šedivákům nedělali ostudu
- a neposledně také práce pro klub - aby
vzkvétal
- a důležitá je také práce členů výboru klubu aby se zamysleli, jak například motivovat k
lepší účasti na jarních svodech - aby bylo co
vyhodnocovat
Co říci závěrem? Naše obě plemena mají
mnoho mladých vůdců, kteří, již dnes,
sklízí úspěchy doma i v zahraničí. Ve
členské základně máme zastoupenou
střední, i starší generaci se spoustou
zkušeností – tak co víc si přát? Prosím,
n e h l e d e j m e m e z i s e b o u r o z d í l y,
nehledejme důvody ke sváru – vždyť
máme jedno společné a tím je výmarský
ohař!
Přeji všem hodně radostí se svými psími
kamarády a mnoho loveckých úspěchů na
nadcházejících honech.
Ing. Martin Böhm
www.odmarfyho.cz
-69-
Klub chovatelů výmarských ohařů
DOZVUKY JARNÍHO ZPRAVODAJE V MÉ HLAVĚ
Vážení členové KCHVO,
v úvodu se omlouvám, že bez dlouhých okolků přejdu hned k podstatnému.
Spolumajitelství – ráda bych členům našeho klubu objasnila, jak skutečně spolumajitelství u
zodpovědných chovatelů funguje. Jistě bude lepší příklad z praxe než teoretické smyšlenky
chovatelů, které spolumajitelství nepraktikují a informace o něm mají velice zkreslené. Velice
často se v chovu výmarského ohaře omílají peníze, a to neustále dokola.
Kdo někdy absolvoval více než pouze povinné základní zkoušky a výstavu, tak ví, že vše stojí
tisíce a tisíce a samotné krytí dle kvality psa je v hodnotě jednoho až tří štěňat. Pokud je takový
chovatel ve výdajích a příjmech na nule, tak ho považuji za šťastného. Nicméně zpět k
samotnému spolumajitelství. Nosnou myšlenkou této formy chovu je možnost chovatele mít
ve svém vlastnictví psa či fenu, kterou si sám nemůže ponechat z důvodu prostorových či
časových. Vybere tedy dle jeho názoru nejlepší štěně, které by si sám nejraději ponechal, a v
99% ho zdarma přenechá novému majiteli, velice často příteli či známému. Nový majitel má
psa plně jako svého a chovatel je mu rádcem, pomocníkem, cvičitelem a mentorem. Provede
ho prvními úskalími výcviku či výstav a všeobecného ohařího kolotoče. Pokud se vše podaří a
i výmarák dospěje k obrazu chovatelovu, pak ten má následně například možnost jednoho
vrhu na fence či dvou krytí u psa - vše záleží na domluvě spolumajitelů.
A nyní od teorie k praxi. Příklad uvedu sama na sobě, jelikož jsem byla první, kdo v ČR začal
chovat psy ve spolumajitelství, a vždy je nejlépe mluvit o svém dvorku. Za dobu svého chovu
jsem měla ve svém spolumajitelství dva psy a šest fen. Tudíž hodnota osmi štěňat. Z těchto
spolumajitelovaných výmaráků pes kryl jednou (téměř celý krycí poplatek náležel druhému
spolumajiteli) a od fen jsem odchovala dva vrhy v celkovém počtu osmi štěňat (jedno jsem si
ponechala a další dvě dala opět zdarma do spolumajitelství). U obou fenek jsem plně výstavy,
vyšetření atd. hradila já a nejednalo se opravdu o malé částky. Na více než polovině dalších
spolumajitelovaných fen se nikdy nechovalo z vícero důvodů. Není potřeba dalekosáhlých
počtů, aby se čtenář dobral tomu, že k profitu to má opravdu daleko. Doufám, že můj příklad
pomůže lepšímu pochopení této záležitosti.
Povahy – k této problematice jen dva postřehy či spíše otázky k zamyšlení. Před 13ti lety jsem
si pořídila svého prvního výmarského ohaře Merlina z Habrových hájů. Pes byl v prvé řadě
pořizován jako společník a na služební výcvik, který jsem měla od mala v krvi a v rodině. Pplk.
Vlk mi byl vzorem, jelikož složení zkoušek ZVV3 s jeho výmarákem považuji za fenomenální
úspěch a důkaz skutečné všestranosti plemene. I přes absolutní neznalost loveckého výcviku
se nám podařilo v jeho pouhých osmnácti měsících složit Všestranné zkoušky v první ceně.
Po této metě jsme se začali těšit na první společné hony. Nicméně jaké bylo mé zklamání,
když jsme nejprve dostali pozvání na hon a poté, co jsme dorazili, jsme najednou byli nechtěni.
A důvod? Měla jsem tu „šedou mrchu“, a s tou myslivci nechtěli mít nic společného. Byla to
obava o potrhání psů na honu a pokousání jich samotných. Naši milovaní výmaráci neměli
opravdu nejlepší pověst. Jsem ráda, že toto se během let výrazně vylepšilo a výmarák je dle
slov právě těchto myslivců výrazně lepší v poli i v povaze. Snad se nebudeme opět vracet k
„původní“ výmaří povaze a s tím související pozici černého Petra. Nebo myslíte, že dle
pracovních výsledků a reakcí myslivecké obce bylo před 15-20 lety lépe?
-70-
Zpravodaj 2013/2
S tím souvisí postřeh číslo dvě. Prý není potřeba zjišťovat u našich psů DKK – onemocnění
kyčelního kloubu. Jedním z „argumentů“ je, že nemocný pes by nebyl schopen složit zkoušky.
Když opomenu absurdnost této myšlenky /zkoušky skládá povětšinou pes mladý, pes trpící
artrózou jako přímým následkem DKK například od pěti let věku je již dávno v chovu, tudíž toto
síto opravdu nefunguje/, tak si tak říkám, proč máme nové a nové kontroly povahy atd.? Vždyť
přeci kde pes lépe předvede svoji povahu než na úspěšně složených zkouškách? Kde je větší
nápor na fungování psychiky než v cizím prostředí, s neznámými lidmi, se stresovaným
vůdcem, střelbou? Přijde mi, že tyto dva příklady si absolutně odporují, a tak tedy nemám jiný
závěr, než že s argumenty nakládáno, jak se hodí určitým členům bez ohledu na to, kde leží
pravda.
Děkuji všem, kdo dočetli až sem, ještě více těm, kdo se nad vyřčeným zamysleli. A upřímně
doufám, že dozvuky příštího zpravoje budou jen pozitivní a optimistické.
Ing. Simona Medřická
CHS Sirius Nova
-71-
Klub chovatelů výmarských ohařů
ZAMYŠLENÍ
Vážení přátelé,
blížící se uzávěrka nového čísla zpravodaje mě přiměla projít číslo předchozí, abych náhodou
na něco nezapomněla. A ve mně se znovu vzedmula potřeba reagovat na některé myšlenky a
názory tam uvedené. Již na jaře mě donutily k dlouhému zamyšlení a nyní jsem se rozhodla
jeho závěry přece jen „hodit na papír“.
Po opakovaném přečtení, ale především po více než 8-letém sledování dění v klubu a půlroční
zkušenosti s prací ve výboru KCHVO, ve mně převládl pocit, že hlavní problém, který vede k
jakémusi napětí v klubu, je absolutní nepochopení nebo dokonce absence snahy pochopit ty
„druhé“. Každý rozumný člověk zvažuje své konání, někdy o něm i pochybuje – znám to velmi
dobře a čím jsem starší a vím toho více (snad), tím jsou mé pochybnosti větší a zvažování
delší. Těžko tedy chápu postoj ve smyslu „jen já (my) to dělám / znám / vím nejlíp“. Nebo mám
jen nízké sebevědomí?
Říkám si, zda je správný ten jednostranný pohled na věc, „házení do jednoho pytle“. Můžeme
tvrdit, že pouze tzv.aktivní myslivci jsou schopni zajistit ohaři ten správný rozvoj jeho loveckých
vloh? Že není správné vykonat (nebo dokonce nechat si vykonat!) se psem (nejen) povinné
pracovní zkoušky a dále jej lovecky využívat pouze výjimečně na honech nebo vůbec? A co
když je to i trošku jinak, než se zdá na první pohled? Za příklad mohu dát hned sama sebe:
nejsem aktivní myslivec, nemám lovecký lístek a hony jsou pro mě skutečně sváteční
záležitostí, nicméně moje feny jsou denně, opakuji denně ve zvěři. K tomu pravidelně cvičíme
disciplíny malého pole, vodních prací apod. Nejsem si jistá, zda toto může říci každý tzv.aktivní
myslivec. Znamená snad tento život pro ohaře horší využití a nemožnost rozvoje jeho
loveckých vloh než u psa, který jde v sezoně párkrát do měsíce na hon a to je vše?
Na importy a potomky zahraničních krytí je nahlíženo „přes prsty“, jsou plošně podezíráni z
nositelství vad a nedostatku pracovních vloh – však „venku“ často nemusí pracovat a formální
chovnost získá každý pes už při narození. Jak je pak možné, že tito psi a především jejich
potomci často pracují tak, že nejednomu českému odpůrci VO „spadne brada“? Můžeme pak
tvrdit, že nestačí pouze pravidelný a celoživotní trénink a výcvik, završený úspěšným
absolvováním stále vyšších a vyšších loveckých zkoušek, jak jsme svědky především u
mladých vůdců a majitelů VO? Není to černobílé a není to tak samozřejmě absolutně u
každého, ale troufnu si tvrdit, že u velké většiny je – vždy záleží na konkrétním chovateli, a je
irrelevantní, zda je to chovatel český nebo zahraniční.
Máme obavy z toho, že VO ztratí své lovecké vlohy a nebude tedy atraktivním plemenem pro
myslivce. Pomineme-li fakt, že kvůli stále se zhoršujícímu nedostatku drobné zvěře se snižuje
zájem o ohaře napříč plemeny, pak já se setkávám spíše s názorem, že se za posledních pár
let práce VO výrazně zlepšila a již nejsou ve srovnání s dalšími ohaři zcela degradováni.
Jedinou výtkou, kterou od myslivců slýchám poměrně často, je: „Ta šedivá (a následuje
jakýkoliv nepublikovatelný výraz) mi nesmí do baráku – nebudu na každým honu nebo v
hospodě řešit nějaký vrkání na psy nebo dokonce na lidi!“, příp. „Nepokouše nás to?“ v
okamžiku, kdy výmaři skáčou ven z auta… Možná toto je největší újma na atraktivitě pro
mysliveckou veřejnost …
Často slýcháme „zaklínadlo“ málopočetného plemene a z toho vyplývající nutnost mít řízený
chov. Jsem to jenom já, kdo cítí rozpor v tom, že u málopočetného plemene poněkud
zpřísňujeme standard a do chovu někdy nezařazujeme psy bez vylučujících vad? Máme
tendence zpřísňovat standard a naopak slevujeme z pracovních podmínek chovnosti - je to
opravdu ta nejlepší cesta pro ohaře? Připomínáme řízený chov v dalších klubech ohařů, kde
ovšem pravidla nejsou zdaleka nastavena tak přísně a kde je především podstatně lepší
informovanost o chovu (přehledy doporučených krytí, realizovaných vrhů včetně
vyskytnutných vad apod.).
-72-
Zpravodaj 2013/2
Pro uchovnění VO je nutné absolvovat výběr do chovu, který by měl být veden exteriérovým
rozhodčím. Je asi pochopitelné, že by to měl být rozhodčí klubový, rozhodně zkušený
specialista na plemeno. Ale měli by pouze tito rozhodčí posuzovat také klubem pořádané
výstavy, když absolvování klubové (nebo speciální) výstavy je další podmínkou chovnosti? A
kdo by měl posuzovat výstavy národní a mezinárodní? Čeští rozhodčí volají po tom, aby to byli
právě ti čeští, že znají nejlépe historii a vývoj plemene v ČR. Vystavovatelé volají po
zahraničních rozhodčích jako naději na nezatížený pohled a větší objektivitu. Kluboví
rozhodčí prosazují uplatnění těch klubových oproti mimoklubovým. Ti, kteří chovají VO,
nabízejí větší zkušenost s plemenem, ti, kteří VO nechovají, zase větší nestrannost a absenci
osobních zájmů… Z toho je patrné, že se nelze jediným z těcho způsobů zavděčit všem a že
pouze rozmanitost v otázce delegování rozhodčích může být přínosem pro plemeno i pro klub.
Je jen dobře, že na poslední schůzi výboru došlo ke kompromisnímu konsensu, a sice že
klubové výstavy budou posuzovat rozhodčí kluboví, výstavy speciální pak vždy jeden
rozhodčí zahraniční a dále přednostně čeští mimokluboví rozhodčí. Snad i na výstavách
národních a mezinárodních se v budoucnu dočkáme větší rozmanitosti, i když zde to nebude
záviset pouze na výboru klubu.
Největší nepochopení osobně cítím v otázce chovu, spoluvlastnictví a prodeje štěňat. Je
spoluvlastnictví psa znakem „komerce“? Co je špatného na tom, když chovatel (zpravidla
zdarma) přenechá štěně ze svého chovu novému (spolu) majiteli a ponechá si u něho
možnost použít je ve svém budoucím chovu přednostně, bez nutnosti spoléhání se na vůli
nového majitele za pár let? Ačkoliv slýcháme opak, je to stále pouze a jenom chovatel, kdo
odpovídá za svůj chov, kdo vychová a vycvičí své budoucí chovné zvíře, vypiplá štěňata,
vybere jim ty nejlepší nové majitele a nadále sleduje jejich vývoj, případně čelí (právně i
morálně) problémům, které se u jeho odchovů mohou vyskytnout. On také nejlépe ví, co ve
svém chovu potřebuje pozvednout, co potlačit. Může ho pak někdo odsuzovat za to, že psa
nabídne do spoluvlastnictví, když sám pro něho nemá dostatek prostoru, času na jeho
výchovu a výcvik nebo jsa si vědom problematiky soužití psa a feny, ponechá si pouze jedno
pohlaví? Že jej přenechá (spolu) majiteli, který jej miluje neméně a stará se o něho minimálně
stejně dobře jako chovatel sám, často jej dovede k chovnosti a chovatel sám jej pak může
(většinou jednou) využít ve svém chovu? Oč je to horší než situace, kdy drezér vycvičí
psa/fenu a na oplátku jej zdarma použije ke krytí či si na feně odchová jeden vrh?
Osobně si myslím, že se otázka financí v chovu psů a VO zvláště velmi přeceňuje. Zkoušel-li si
někdo z vás, kdo se pravidelně pohoršuje nad cenami štěňat 15 a více tisíc Kč, spočítat, kolik
na takovém vrhu může chovatel vydělat, pak se musel zákonitě dopracovat k záporné bilanci.
Za takovou cenu jsou schopny štěňata prodat jen ty nejlepší chovatelské stanice, které do
svého chovu investovaly desetitisíce a statisíce Kč, ať už při pořízení štěněte, jeho cestě k
chovnosti (kvalitní strava, výcvik, množství zkoušek, zpravidla množství výstav) nebo při
odchovu štěňat samotných (krycí poplatek, který se u kvalitních psů pohybuje nad 20ti tisíci Kč
v ČR, ale i kolem 40ti tisíc Kč v cizině, veterinární péče, kvalitní štěněcí strava, čipování + velmi
častý pytel krmiva a hraček na cestu). Nabízí se otázka, kdo „vydělá“ za život jedné feny více –
zda tento „komerční chovatel“ nebo ten, kdo si koupí v sousedství nejlevnější štěně, absolvuje
s ním jedinou povinnou výstavu a povinné podzimní zkoušky a pak už jen každoročně
odchovává štěňata, která sice prodává za (dejme tomu) 8 tis.Kč, ale zase kryje zásadně jen za
„pytel ovsa“ a psem nejdále na druhé straně okresu. Neznám ve svém „komerčním“ okolí
nikoho, kdo by na štěňatech vydělal – to by fena musela mít několikanásobně více vrhů než
obvyklé 2-3 a vždy alespoň po 10ti štěňatech … Ale to nikdo z těchto chovatelů nedopustí –
vždy jim jde v prvé řadě o dobro jejich zvířete a nikdy si nebudou stěžovat na to, že musí svého
koníčka dotovat z jiných aktivit. Chovají s láskou a přesvědčením, že dělají to nejlepší pro
svého čtyřnožce i plemeno jako takové. Nedělají to pro peníze, pouze se jako každý správný
chovatel těší ze skutečnosti, že část jejich milovaného šediváka bude žít nadále (věčně?)
prostřednictvím jeho potomků.
-73-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Nadcházející advent a vánoční svátky vám snad umožní zamyslet se krátce nad výše psaným
a třeba se mnou někteří z vás budou souhlasit, že bychom se měli oprostit od zmiňovaného
pocitu „jen ta moje pravda je skutečnou pravdou“. Však i RNDr.Dvořák na své poslední
přednášce pro KCHVO prohlásil, že doba se mění a my bychom měli přemýšlet o novém
uplatnění pro naše plemeno, přistupovat k němu s ohledem na současnou situaci. Buďme
tedy rádi za každého nového majitele /chovatele / příznivce toho našeho málopočetného
plemene, bez ohledu na to, zda je na honu 3x týdně, 3x ročně nebo nikdy. Hleďme pouze na to,
zda žije a pracuje pro dobro plemene. Zkusme respektovat ostatní členy klubu i další majitele a
chovatele VO a koneckonců všechny příslušníky lidské společnosti. I nám samotným to
přinese úlevu a dobrý pocit.
Přeji vám všem klidný konec letošního roku, šťastné a spokojené vánoční svátky a nadějný a
úspěšný rok 2014.
Jana Píchová
www.greynie.com
-74-
Zpravodaj 2013/2
POHLED ZVENKU
Vážení přátelé výmarských ohařů,
nejsem majitelem ani chovatelem tohoto plemene, nicméně mám mezi jeho příznivci nemálo
přátel a měla jsem možnost osobně poznat relativně velký počet výmaráků jak při výcviku, tak
v běžném životě či na výstavách. V posledních nekolika letech jsem také byla nedobrovolným
svědkem vývoje plemene a taktéž posunu ve vztazích mezi jeho chovateli a majiteli. Jako
divák jsem se zúčastnila několika akcí pořádaných KCHVO a v letošním roce jsem působila
jako vedoucí kruhu na klubové výstavě v Humpolci, kde jsem měla příležitost zažít situaci v
plemeni tak říkajíc „na vlastní kůži“. Nekonečné diskuze na stále se opakující témata mě
nakonec také přiměly přispět se svou troškou do mlýna a nabídnout těm, které by mohl
zajímat, pohled na věc tak nějak zvenku.
Zdá se, že jádrem diskuze je odlišný postoj k importům a zahraniční krvi. Věřím, že každý, kdo
– stejně jako já – pozoroval plemeno VOK v posledních pěti, možná deseti letech, nemůže
popřít, že z hlediska exteriéru přinesla nová krev do chovu výmaráků zlepšení, které je možno
obecně shrnout jako zvýšení elegance a líbivosti plemene. Z mé zkušenosti z pole pracovního
musím říct, že psi z části zahraniční krve podávají výkony přinejmenším srovnatelné s
výmaráky původní české krve, dokonce si troufám i říct, že především díky své lehčí kostře
velmi často ty těžší a mohutnější české psy předčí v rychlosti, která se v první řadě cení při
práci na poli.
I ze zběžného pohledu na výsledky klubových akcí, a to jak výstav, tak zkoušek, z posledních
několika let, je zřejmé, že psi, kteří jsou alespoň z části zahraniční krve, obvykle na těchto
akcích dopadli více než dobře. Na druhou stranu ale není na místě zahraniční krev jako
takovou adorovat. Stačí se podívat k našim sousedům do Polska, kde důraz na exteriérové
kvality zcela zastínil pracovní stránku plemene. Stačí se například dobře podívat na některé
ze Světových vítězů, kteří pocházejí z polských chovů. Tito psi s kohoutkovou výškou přes 70
cm, extrémním předhrudím, velmi spáditým hřbetem, krátkou zádí a přeúhlenými končetinami
by dozajista i v případě, kdy by dostali možnost pracovat v poli či na praktickém lovu, toho ani
nebyli fyzicky schopni.
Domnívám se, že by na veličinu „pes je zahraniční krve“ nemělo nahlížet v absolutní hodnotě,
a to ani pozitivní, ani negativní. Pouhopouhý fakt, že je pes zahraniční krve, z něj automaticky
nedělá psa nadřazeného psům krve české. A naopak, to, že je pes zahraniční krve,
automaticky neznamená, že se jedná o jedince, který do chovu přinese nežádoucí vlastnosti.
Věřím, že je důležitější posuzovat skutečné kvality daného jedince, než se upínat k tomu, zda
byl importován či pochází ze zahraničního krytí.
Další otázkou, která budí v klubu vášně, je otázka delegace rozhodčích na klubové výstavy.
Stejně jako v otázce importů mám dojem, že se problematika scvrkla na diskuzi „zahraniční
rozhodčí vs. zavedení kluboví rozhodčí“. Kam se v této diskuzi ovšem ztratila základní otázka,
zda je rozhodčí kvalitní, nestranný a odborník na plemeno? Stejně jako nevěřím, že by psi měli
být posuzováni čistě podle kritéria „český vs. importovaný“, tak nevěřím, že by rozhodčí měli
být posuzováni podle kritéria „český vs. zahraniční“ nebo „klubový vs. neklubový“.
Prvním kritériem při vybírání rozhodčího na jakoukoliv výstavu, s klubovými výstavami v čele,
by vždy měla být otázka odbornosti a kvalifikace daného rozhodčího. Osobně také věřím v to,
že pestrost rozhodčích delegovaných na klubové výstavy přináší různé úhly pohledu na
plemeno, které jsou potřeba. Asi není primárně vhodné zvát na klubové výstavy all-round
-75-
Klub chovatelů výmarských ohařů
rozhodčí (zahraniční ani české), kteří chovají chrty či čivavy. Nicméně z mé praktické
zkušenosti musím říct, že se mi osvědčilo, když jsou k posuzování přizváni různí rozhodčí –
odborníci na plemena ohařů. Nemusí se nutně jednat o odborníky na VOK, obzvláště plemena
krátkosrstých kontinentálních ohařů jsou si v základních anatomických vlastnostech velmi
příbuzná. V ČR, ale i v okolních státech (se Slovenskem v čele), je nemálo zkušených
rozhodčích od příbuzných plemen, kteří jsou nepochybně schopni fundovaně posoudit i
výmarského ohaře.
Věřím, že delegace rozličných rozhodčích na klubové výstavy zajišťuje pestřejší pohled na
exteriér (jakéhokoliv) plemene a bude nejen uvítána vystavovateli, kteří nemají zájem
získávat stále stejné posudky od stejných rozhodčích, ale bude i prospěšná pro plemeno jako
takové. Posuzování exteriéru plemene je z určité části záležitostí subjektivního názoru a
samozřejmě platí, že čím více subjektivních názorů se dá dohromady, tím více se celkový
názor pak blíží názoru objektivnímu.
Myslím, že chov plemene výmarský krátkosrstý ohař v ČR má poteciál ubírat se zajímavým
směrem. Čeští výmaráci jsou úspěšní na výstavách doma i v zahraničí a i na pracovních
zkouškách umí někteří z nich konkurovat ostatním plemenům ohařů. Byla by škoda, kdyby se
osobní i názorové spory i nadále promítaly do chovatelských preferencí a negativně tak
ovlivňovaly chov plemene jako takového. V kynologii je velmi málo aspektů „černých“ a
„bílých“ a bohužel chovatelé a majitelé psů často nevidí a nejsou schopni (a někdy ani ochotni)
posoudit šíři celé problematiky.
Ing. Lucie Svobodová
Pozn. redakce: autorka je jednatelkou KCHHMO a rozhodčí
z výkonu pro ZV, PZ, SZVP, LZ a VZ ohařů
-76-
Klub chovatelů výmarských ohařů
Z VŠESTRANNÝCH ZKOUŠEK KCHVO
Download

2/2013 - Klub chovatelů výmarských ohařů