Download

Český masiv – pozůstatek horotvorných procesů v prvohorách