Hoval TopGas® (80)
Nástěnný plynový kondenzační kotel
Popis výrobku
ČR 1. 9. 2011
Hoval TopGas®
Nástěnný plynový kotel
• s kondenzační technikou spalování
• tepelný výměník z korozivzdorné legované
hliníkové slitiny
• vestavěno:
- manometr
- hlídač tlaku vody
- snímač teploty spalin s omezovací funkcí
- automatický odvzdušňovač
• plochý nerezový předsměšovací hořák
- modulující se sdruženou regulací
plyn/vzduch
- automatické zapalování
- ionizační hlídání plamene
- hlídač tlaku plynu
• je vyžadováno minimální průtočné množství
vody (viz Technická data)
• nástěnný plynový kotel kompletně opláštěný
díly z ocelového plechu (bílý lak)
Základní řídicí panel kotle N4.1
• automat kotle BIC 335
• modulované řízení hořáku
• systémový vypínač „I/O“
• indikace provozních stavů a poruch
• připojení pro externí plynový ventil
a signalizaci poruch
Na přání
• provedení pro propan
• vedle stojící ohřívač vody
• řízení hořáku v různých provedeních
Modelová řada
TopGas®
typ
(80)
výkon
kW
17,3 - 80,0
Schválení kotle
TopGas® (80)
CE-Produkt-ID-Nr.
CE-0085BQ0218
Dodávka
• nástěnný kondenzační kotel kompletně
opláštěný
Sada regulátoru vytápění RS-OT
• pro 1 topný okruh bez směšovače
s ekvitermní regulací
• RS-OT s připojitelným snímačem prostorové teploty, umístitelným v kotelně nebo
obytném prostoru
• snímač venkovní teploty AF 120
• snímač teploty ohřívače TF 25 / 12K
Nelze vestavět do řídicího panelu kotle!
GLT Modul 0-10 V/OT (OpenTherm)
(pro řízení externím systémem)
Řízení teploty externě napětím 0 - 10 V
0 - 1,0 V bez požadavku
1,0 - 9,5 V ...... 0°C - 100°C
Lze vestavět do řídicího panelu kotle!
GLT Modul 0-10 V (jen ve spojení
s TopTronic®T)
(pro řízení externím systémem)
Žádaná teplota externě napětím 0 - 10 V
0 - 1 V ... není požadavek
1 - 10 V ...11,5°C - 115°C
Žádaný výkon externě napětím
0 - 0,4 V ... bez externího řízení
0,5 - 0,9 V ... kotel vypnut
1,0 - 10 V ... 10 - 100%
Nelze vestavět do řídicího panelu kotle!
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Sada regulátoru vytápění ZN3
jako doplněk k řídicímu panelu kotle N4.1
(vestavitelný). Obsah:
• regulátor Hoval TopTronic®T/N pro
- 1 přímý topný okruh
- 1 směšovaný topný okruh
- okruh přípravy teplé vody
• možnost rozšíření funkcí různými Key-moduly
• velkoplošný LCD-displej
• multifunkční ovladač
• tlačítka pro nastavení
- denní prostorové teploty
- útlumové prostorové teploty
- teploty vody v ohřívači
- pracovního režimu (dovolená, nepřítomnost,
prodloužení vytápění, automatika, léto,
vytápění trvalé - redukované - protimrazová
ochrana)
- topné křivky
- informace o zařízení
- měření emisí a ruční provoz
• snímač venkovní teploty AF200
• snímač výstupní teploty s konektorem VF204
• snímač teploty v ohřívači KVT20/5/6
• kabelová sada ZN3 pro propojení regulátoru
TopTronic®T/N s řídicím panelem kotle
• možnost připojení dálkového ovladače RS-T
Dodávka
• sada regulátoru v samostatném balení, instalace na stavbě
1
Hoval TopGas® (80)
Nástěnný plynový kondenzační kotel
TopGas®
Objednací číslo
Tepelný výměník z hliníkové slitiny, modulující
nerezový hořák, základní řídicí panel, kotel
kompletně opláštěn
TopGas®
typ
topný výkon
kW 1
(80)
17,3 - 80,0
1
7004 879
kW = modulační rozsah
Příslušenství
Připojovací sada AS32-TG
obsahuje:
Vstup:
- uzavírací armatura s převlečnou maticí
2", boční vývod s plnicím a vypouštěcím
kohoutem a připojovacím hrdlem G¾"
(vně) pro připojení expanzní nádoby
- oběhové čerpadlo v různých provedeních
Výstup:
- spojka (180 mm) G2" s integrovanou
klapkou zabraňující zpětnému proudění
- uzavírací armatura s převlečnou maticí
2", boční vývod s pojistným ventilem
3 bar, do 100 kW, včetně plnicího
a vypouštěcího kohoutu
Připojovací sada typ
čerpadlo
AS32-TG/M14-2
AS32-TG/M15-2
M14-2
M15-2
Rozdělovací kus C100/150PP -> 2xE100PP
pro oddělené vedení spalin a spalovacího
vzduchu
2
6012 950
6012 951
2015 244
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Hoval TopGas® (80)
Řídicí panel kotle
s regulátorem TopTronic®
Prostorová stanice RS-OT
(není určena pro směšovaný provoz!)
pro 1 topný okruh bez směšování,
ekvitermní regulace výstupní teploty
se snímačem venkovní teploty AF 120,
snímačem teploty vody v ohřívači TF 25 /12K
a odpojitelným snímačem prostorové teploty.
Pro řízení prostorové teploty je možné použití
i bez snímače venkovní teploty.
Nelze vestavět do ovládacího panelu kotle!
GLT-Modul 0-10V / OT - OpenTherm
(pro řízení externím systémem)
Není potřebný regulátor TopTronic®T,
napájecí napětí přes OT-Bus.
Lze vestavět do ovládacího panelu kotle!
Sada regulátoru ZN3
Vestavitelný doplněk řídicího panelu kotle
N4.2, obsahuje:
• regulátor Hoval TopTronic®T/N pro
- 1 směšovaný topný okruh
- 1 přímý topný okruh
- přípravu teplé vody
Objednací číslo
6020 566
6016 725
6020 565
• snímač venkovní teploty AF200
• příložný snímač výstupní teploty VF204
s kabelem 4 m
• 1 ponorný snímač KVT20/5/6
pro ohřívač, s kabelem 5 m
• kabelová sada ZN3
pro propojení regulátoru TopTronic®T/ N
s řídicím panelem kotle
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
3
Hoval TopGas® (80)
Příslušenství
Objednací číslo
pro regulátor TopTronic®T/N
Dálkový ovladač RS-T
s působností na 1 směšovaný topný okruh
podle nastavení parametrů, se snímačem prostorové teploty, informačním, programovým
a korekčním tlačítkem
2034 939
Dálkový ovladač RFF-T
s působností na 1 směšovaný topný okruh, se
snímačem prostorové teploty, jednoduchým
programovým spínačem a nastavením teploty
(+/- 6K)
2022 239
Sada GLT-Modul 0-10V
(pro externí řídicí systém)
Obsahuje GLT-Modul a trafo.
Nelze instalovat do řídícího panelu kotle!
6015 195
Skříňka pro instalaci GLT-modulu
viz „Systémové komponenty“
Komunikační moduly / vzdálené připojení
viz kapitola „Systémové komponenty“
Pro RS-OT a regulátor TopTronic®T/N
Hlídač výstupní teploty
pro podlahové vytápění (na každý topný okruh
1 hlídač) 15-95 °C, SD 6K, kapilára max. 700
mm, nastavení (viditelné zvenku) pod krytem
skříňky,
Příložný termostat
RAK-TW1000.S
termostat s upínací páskou, bez kabelu
i konektoru
4
242 902
61,00
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Hoval TopGas® (80)
Příslušenství regulačního systému
TopTronic®T
Objednací číslo
Key-Moduly k Hoval TopTronic®T
pro rozšíření standardních funkcí regulátoru.
Key-Modul obsahuje funkční klíč určený
k nasunutí do regulátoru TopTronic®T včetně
příslušenství
Lze použít jen jeden Key-Modul!
1-7
Standardní funkce obsažené již
v TopTronic®T:
- 1 směšovaný topný okruh;
- 1 přímý topný okruh;
- ohřev vody v ohřívači.
Funkce Key-Modulů
Key2. směšovaný pevné-akuModul
okruh
Bivalent
solár
1
2
3
4
5
6
7
1
M
2
M
3
4
M
M
5
M
6
M
7
M
M
Key-Modul 1
pro 2. směšovaný topný okruh
Funkční klíč 1, 1 snímač výst. tepl., 2 volné
konektory
Key-Modul 2
pro pevné palivo/ akumulátor/ bivalentní systém
Funkční klíč 2, 3 jímkové sním., 4 volné konektory
Key-Modul 3
pro solární zařízení
Funkční klíč 3, 1 snímač kolektoru, 1 ohřevu vody,
4 volné konektory
Key-Modul 4
pro 2. směšov. okruh a pevné palivo/ akumulátor/
bivalentní systém
Funkční klíč 4, 1 výst. snímač, 3 jímkové snímače,
6 volných konektorů
Key-Modul 5
pro 2. směšov. okruh a solární zařízení
Funkční klíč 5, 1 výst. snímač, 1 snímač kolektoru,
1 teplé vody, 6 volných konektorů
Key-Modul 6
pro pevné palivo/akumulátor/bivalentní zařízení
a solární zařízení
Funkční klíč 6, 1 snímač kolektoru, 4 jímkové
snímače, 6 volných konektorů
Key-Modul 7
pro 2. směšovaný okruh, pevné palivo /akumulátor/ bivalentní a solární zařízení
Funkční klíč 7, 1 výst. snímač, 1 snímač kolektoru,
4 jímkové snímače, 8 volných konektorů
Typy snímačů
jímkový snímač
Systémová řešení a aplikace viz Hoval CD nebo www.hoval.cz
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
výstupní snímač
snímač kolektoru
6012 154
6012 155
6012 156
6012 157
6012 158
6012 159
6012 160
: Typ KVT20/5/6 (L = 5 m)
bez jímky
: Typ VF204S s konektorem
: Typ PT1000 (Silikon)
5
Hoval TopGas® (80)
Příslušenství
Objednací číslo
Plynový kohout přímý
(termicky iniciovaný)
DN ¾"
2012 077
56,00
Plynový kohout rohový
(termicky iniciovaný)
DN ¾"
2012 078
59,00
Odlučovač kalu
DC 40 - 1½“
2029 533
XXX,00
Automatický uzavíratelný
rychloodvzušňovač ½“
příslušenství k odlučovači kalů
2002 582
XXX,00
Servis
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu servisem Hoval nebo
vyškolenou autorizovanou rmou je základním
předpokladem pro záruku.
Pro uvedení do provozu a další servisní
práce kontaktujte servis Hoval.
6
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Hoval TopGas® (80)
Technická data
TopGas® (80)
typ
(80)
• jmenovitý výkon 80/60 °C pro zemní plyn 1
kW
15,8 - 72,4
• jmenovitý výkon 40/30 °C pro zemní plyn 1
kW
17,3 - 80,0
• jmenovitý výkon 80/60 °C pro propan 3
• jmenovitý výkon 40/30 °C pro propan 3
kW
kW
19,5 - 72,4
21,6 - 80,0
• příkon pro zemní plyn 1
• příkon pro propan
kW
kW
16,5 - 75,0
20,0 - 75,0
• provozní přetlak max./min.
• provozní teplota max.
• objem vodní náplně kotle
bar
°C
l
4,0 / 1,5
85
10
• minimální průtok
• hmotnost kotle (bez vodní náplně)
l/h
kg
800
107
• účinnost kotle při zatížení 30% (podle EN 303)
(vztaženo k výhřevnosti / spalnému teplu)
• normovaný stupeň využití (podle DIN 4702, část 8)
%
107,0/96,4
40/30 °C
%
109,4/98,6
75/60 °C
%
Watt
106,1/95,6
95
(vztaženo k výhřevnosti / spalnému teplu)
• pohotovostní tepelné ztráty při 70 °C
• normované emisní faktory
oxidy dusíku NOx
mg/kWh
18
oxid uhelnatý CO
• obsah CO2 ve spalinách při maximálním/minimálním výkonu
mg/kWh
%
27
9,0 / 8,8
• rozměry
viz Rozměry
• přípojky
výstup / vstup
plyn
spalovací vzduch / spaliny Ø
Rp 1¼"
mm
R ¾"
C100 / 150
• přetlak plynu min./max. (za provozu)
zemní plyn E/LL
zkapalněný plyn (LPG)
mbar
mbar
18 - 50
37 - 50
• připojovací hodnoty pro plyn při 0 °C / 1013 mbar:
zemní plyn E - (Wo = 15,0 kWh/m3 ) Hu = 9,97 kWh/m3
propan (Hu = 25,9 kWh/m3)
m3/h
m3/h
1,65 - 7,5
0,77 - 2,90
• elektrické napětí
• řídicí napětí
V/Hz
V/Hz
230 / 50
24 / 50
• vlastní elektrická spotřeba min./max.
• standby
• druh krytí
Watt
Watt
IP
23 / 130
7
20
• hladina akustického výkonu
• hladina akustického tlaku (závisí na podmínkách instalace)2
dB(A)
dB(A)
63
53
• množství kondenzátu (zemní plyn) při 40/30 °C
l/h
• pH kondenzátu
• hodnoty pro výpočet spalinové cesty
odvod spalin, teplotní třída
1
2
3
7,1
cca 4,2
T 120
hmotnostní průtočné množství spalin
teplota spalin při provozu na 80/ 60 °C
kg/h
°C
124,5
79
teplota spalin při provozu na 40/30 °C
dopravní přetlak pro sání a výtlak celkem
°C
Pa
49
140
maximální tah / podtlak na spalinovém hrdle
Pa
- 50
vztaženo k výhřevnosti. Kotel je z výroby seřízen pro spalování zemního plynu EE/H. Při výrobním nastavení na Wobbeho číslo 15,0 kWh/ m3
je provoz bez nového seřízení možný při Wobbeho čísle v rozsahu 12,0 až 15,7 kWh/m3.
viz Projektování
vztaženo k výhřevnosti
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
7
Hoval TopGas® (80)
Technická data
Průtokové ztráty kotle
kotel včetně
připojovací
sady
pouze kotel
m3 /h
Maximální zbytková dopravní výška čerpadla
TopGas® (80) včetně připojovací sady AS32-TG/M14-2
stupeň 3
stupeň 2
stupeň 1
3
m 3m
/h /h
Maximální zbytková dopravní výška čerpadla
TopGas® (80) včetně připojovací sady AS32-TG/M15-2
stupeň 3
stupeň 2
stupeň 1
m3/h
m3/h = průtočné množství
mbar = tlaková ztráta
8
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Hoval TopGas® (80)
Rozměry
TopGas® (80)
minimální odstupy
(vše v mm)
• bočně 50 mm
• odstup od stropu závisí na použitém systému odvodu spalin
• vpředu 500 mm
pohled zdola
pohled shora
1
2
3
4
5
6
7
8
připojení plynu R ¾"
výstup Rp 1¼"
vstup Rp 1¼"
odtok kondenzátu DN 40
LAS připojení sání vzduchu / odvodu spalin C 100/150
kryt ovládacího panelu
pojistný ventill
kulový kohout
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
9
Hoval TopGas® (80)
Projektování
Předpisy a směrnice
Následující předpisy a směrnice musí být
dodrženy:
- technické informace a montážní návody
firmy Hoval;
- hydraulické a regulačně-technické předpisy
firmy Hoval;
- platné stavební předpisy;
- platné protipožární předpisy;
- směrnice DVGW
- směrnice stanovující požadavky
na bezpečnost zařízení;
- předpisy a normy pro provoz tepelných
spotřebičů;
- směrnice, které formulují požadavky na provedení topných soustav tak, aby nedocházelo ke škodám vzniklým korozí a nánosy;
- předpisy platné pro rozvod a připojení elektrického napájení;
- směrnice pro přívod vzduchu pro spalování
a větrání;
Kvalita vody
- musí být dodržena ČSN 14868 a směrnice
VDI 2035. Obzvlášť je třeba dbát následujících ustanovení:
- kotle a ohřívače Hoval jsou vhodné pro
vytápěcí systémy bez signifikantního vnikání
kyslíku (zařízení typu I podle ČSN 14868
Oddělením systémů musí být vybavena tato
zařízení:
- zařízení se specifickým objemem vodní
náplně vyšším než 50 l/kW (vztaženo ke
kotli, u kaskád k nejmenšímu kotli)
- u starých zařízení s tvorbou kalu, u nichž
byla zjištěna zvýšená koncentrace kovů ve
stávající topné vodě
- zařízení provozovaná se změkčovanou
vodou
- zařízení s kontinuálním vnikáním kyslíku
(např. podlahové vytápění s trubkami bez
kyslíkové bariérynebo systémy s otevřenou
expanzní nádobou)
- zařízení s přerušovaným vnikáním kyslíku
(např. je-li nutné časté doplňování vody)
- používanou topnou vodu je třeba kontrolovat minimálně 1x ročně, podle doporučení
výrobce inhibitorů i častěji
- pokud u stávajícího zařízení (např. při výměně kotle) kvalita stávající vody odpovídá VDI
2035, výměna topné vody se nedoporučuje.
Pro doplňovací vodu platí VDI 2035.
- před naplněním nového, poř. i stávajícího
zařízení vodou je třeba provést odborné
vyčištění a propláchnutí topného systému.
Kotel smí být naplněn až po propláchnutí
topného systému.
- díly kotle/ohřívače, které přicházejí do styku
s vodou, jsou vyrobeny z hliníku
Prostorové nároky
- z důvodu nebezpečí koroze pod napětím
u nerezových částí kotle nesmí být překročen obsah chloridů v topné vodě 200 mg/l
Kotelna
- plynový kotel nesmí být instalován v prostorách s výskytem halogenidů, které by
mohly proniknout do spalovacího vzduchu
(např. prádelny, sušárny, dílny, kadeřnické
provozovny)
- halogenidy mohou být kromě toho obsaženy
v čisticích a odmašťovacích prostředcích,
rozpouštědlech, lepidlech nebo bělicích
louzích
- hodnota pH topné vody by se po 6 až 12
týdnech provozu měla pohybovat v rozmezí
8,0 - 8,5
Plnicí a doplňovací voda
- pro zařízení s kotli Hoval je zpravidla nejvhodnějším plnicím a doplňovacím médiem neupravená pitná voda. Každopádně
však musí kvalita neupravené pitné vody
odpovídat směrnici VDI 2035, popř. musí
být upravena odsolením a/nebo inhibitory.
Přitom je třeba dbát ustanovení ČSN 14868.
- aby byla zachována vysoká účinnost kotle
a zabránilo se přehřívání teplosměnných
ploch, nesmí být překračovány hodnoty uvedené v tabulce v závislosti na výkonu kotle
(eventuálně nejmenšího kotle ve vícekotlových systémech)
- úhrnné množství plnicí a doplňovací vody,
použité za dobu životnosti kotle, by nemělo
přesáhnout trojnásobek objemu vodní náplně zařízení
- v případě nutnosti snížení tvrdosti vody je
doporučeno úplné odsolení (bez měkčení)
pomocí bypassu tak, aby suma zemních
alkálií v plnicí vodě dosahovala hodnoty cca
0,5 mol/m 3. Během plnění je třeba sledovat
vodivost plnicí vody; vodivost by měla dosahovat hodnoty cca 100 yS/cm.
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20
0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0
1
10
5,6
7,1
100,0
200,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0
2
20
11,2
14,2
200,0
400,0
viz Rozměry
Spalovací vzduch
Je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu, musí být vyloučena možnost uzavření
přívodních otvorů. Pro přímý přívod spalovacího vzduchu (LAS-System) je třeba instalovat
rozdělovací kus C100/150 -> E100 PP.
Minimální volný průřez přívodních otvorů lze
zjednodušeně stanovit následovně (rozhodující
je jmenovitý výkon):
- provoz závislý na vzduchu z kotelny:
minimální volný průřez přívodních otvorů
je 150 cm² nebo 2x 75 cm² + navíc 2 cm²
pro každý další kW výkonu kotle přesahující
hodnotu 50 kW
- provoz nezávislý na vzduchu z kotelny
s odděleným přívodem spalovacího vzduchu
ke kotli:
0,8 cm2 na 1 kW jmenovitého výkonu
kotle. Tlaková ztráta v přívodu spalovacího
vzduchu musí být posuzována společně se
systémem odvodu spalin
Připojení plynu
První uvedení do provozu
- první uvedení do provozu smí provést jen
pracovník odborné rmy s platným osvědčením o zaškolení na zařízení, které do
provozu uvádí
Tab. 1: Maximální plnicí množství podle VDI 2035
Platí pro kotle s objemem vodní náplně < 0,3 l/kW
Celková tvrdost plnicí vody do...
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
vodivost 2
velikost jednotlivého kotle
50 - 200 kW
- po naplnění topného systému vodou by měla
hodnota vodivosti být v rozmezí
50 - 200 yS/cm. Hodnota pH by měla být
zpočátku 6,5 - 7,5, po několika týdnech
provozu by měla dosáhnout rozmezí 8,0 8,5. Pokud se tak nestane, je třeba se obrátit
na odbornou firmu. Ta po dosažení správné
hodnoty pH (pomocí inhibitorů, určených pro
použití s hliníkovými částmi) musí rovněž
pravidelně kontrolovat jak hodnotu pH, tak
i koncentraci inhibitorů.
2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0
3
30
16,8
21,3
300,0
600,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600
- nastavení parametrů spalování podle technického návodu
Uzavírací ventil
Před každým plynovým kotlem musí být nainstalován uzavírací kohout.
maximální plnicí množství bez odsolování
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
vždy odsolovat
* suma zemních alkálií
** pokud vodivost [µS/cm] překročí hodnotu v tabulce, je třeba provést rozbor vody
10
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Hoval TopGas® (80)
Projektování
Uspořádání doporučeného připojení plynu
P
Minimální oběhové množství vody
- požadované minimální oběhové množství
vody se liší podle typu kotle. Bližší údaje viz
dokumentace kotle.
Komín / kouřovod
-
- spalinová cesta musí být provedena na
přetlak, musí být těsná pro plyn i kondenzát
Legenda:
kulový plynový kohout
plynová hadice / kompenzátor
plynový ltr
P
manometr se zkušebním hořákem
a tlačítkovým kohoutem
Ruční plynový uzavírací kohout
a plynový filtr
Bezprostředně před kotlem je třeba nainstalovat schválené a místním předpisům odpovídající zařízení pro ruční uzavírání (kohout). Pokud to vyžadují místní předpisy, je třeba do plynového potrubí - mezi plynový kohout (termicky iniciovaný) a kotel - nainstalovat schválený
plynový filtr, aby se zamezilo poruchám
v důsledku příměsi nečistot v plynu.
Druh plynu
- kotel smí být provozován jen s plynem, který
je uveden na typovém štítku kotle
Přetlak plynu
Potřebný přetlak před kotlem:
zemní plyn min. 18 mbar, max. 50 mbar.
zkapalněný plyn min. 37 mbar, max. 50 mbar.
Odlučovač kalu
Na vstupu do kotle je doporučena instalace
odlučovače kalu.
během provozu hořáku musí být stále
v provozu oběhové čerpadlo a minimální
oběhové množství vody musí být zaručeno
Doběh čerpadla
- po každém vypnutí hořáku musí oběhové
čerpadlo zůstat v provozu ještě po dobu
minimálně 2 minut (zajišťuje automat kotle)
Střešní kotelna
V kotli je vestavěn hlídač tlaku vody, který
v případě nedostatečného tlaku vody automaticky vypíná hořák.
Pozor: expanzní nádoba musí být instalována
na výstupu z kotle a oběhové čerpadlo na
vstupu do kotle - viz též odstavec „Expanzní
nádoba“!
Oddělená spalinová cesta
- kotel musí být připojen ke komínu nebo
spalinové cestě
- plynový kondenzační kotel smí být připojen
na spalinovou cestu nejméně kategorie
T120
- hlídač teploty spalin je součástí kotle
- kondenzát ze spalinové cesty nesmí být
odváděn přes kotel, musí být před kotlem
odváděn sifonem
Akustický výkon
- hladina akustického výkonu je veličinou nezávislou na místních a prostorových vlivech
- hladina akustického tlaku závisí na podmínkách instalace, může být např. ve vzdálenosti 1 m být o 10 - 15 dB(A) nižší než hladina akustického výkonu
Odvod kondenzátu
-
odvod kondenzátu do kanalizace musí být
povolen příslušným místním úřadem
- kondenzát ze spalinové cesty nesmí být
odváděn přes kotel, musí být před kotlem
odváděn sifonem
- na odtoku kondenzátu z kotle musí být instalován sifon (je součástí dodávky kotle)
- odvod kondenzátu do kanalizace musí být
proveden volně (nálevkou)
Expanzní nádoba
- je třeba použít dostatečně dimenzovanou
expanzní nádobu
- minimální plnicí přetlak v expanzní nádobě
musí dosahovat hodnoty 1.2 bar, minimální
provozní přetlak v kotli 1.5 bar
- oběhové čerpadlo je třeba instalovat na
vstupu do kotle, expanzní nádoba musí být
nainstalována na sací straně čerpadla
- v případě, že výše uvedeného minimálního
provozního přetlaku v kotli - 1.5 bar - není
možné dosáhnout (např. u střešních kotelen), musí být expanzní nádoba nainstalována na výstupu z kotle
- od 70°C je nutné použít předřazenou
nádobu
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
11
Hoval TopGas® (80)
Příklady použití
TopGas® (80)
Ekvitermní regulace výstupní teploty
regulátorem TopTronic®T/N
- s hlavním čerpadlem
- s vedle stojícím ohřívačem
- s nástěnným rozvaděčem
- s 1 přímým topným okruhem
Hydraulické schéma BCOT030
T
T
TopGas® (80)
Ekvitermní regulace výstupní teploty max.
2 směšovaných topných okruhů pomocí
TopTronic®T/N. Aby byla zaručena schopnost
optimální regulace, musí být odpor ve směšovacích ventilech minimálně takový jako v tepelném výměníku. Je možný současný vytápěcí
provoz i ohřev vody ohřívačem
- s hlavním čerpadlem
- s vedle stojícím ohřívačem
- s nástěnným rozvaděčem
- s 1 přímým topným okruhem
a 1 - 2 směšovanými topnými okruhy
Hydraulické schéma BCOT040
Důležité upozornění:
- příklady použití jsou pouze principiálními
schématy zapojení, která neobsahují
všechny instalační údaje. Zapojení musí
být provedeno podle platných předpisů.
- při podlahovém vytápění musí být instalován hlídač teploty
- uzavírací armatury, případně instalované
před pojistným zařízením (expanzní nádoba, pojistný ventil) musí být zajištěny proti
nechtěnému uzavření
- doporučujeme instalovat teplotní výhybku
pro zamezení samotížnému úniku tepla
trubkou z ohřívače
RS-T
AF
VF1
VF2
SF
B1
12
dálkový ovladač
snímač venkovní teploty
snímač výstupní teploty 1
snímač výstupní teploty 2
snímač teploty ohřívače
hlídač výstupní teploty
(v případě potřeby)
MK1
MK2
M5
DKP
SLP
YK1
YK2
čerpadlo směšovaného okruhu 1
čerpadlo směšovaného okruhu 2
čerpadlo kotlového okruhu
čerpadlo přímého topného okruhu
nabíjecí čerpadlo ohřívače
pohon směšovače 1
pohon směšovače 2
KW
WW
studená voda
teplá voda
Změny vyhrazeny, 1. 9. 2011
Download

TopGas (80)