Hoval AgroLyt® (20-50)
Kotel pro spalování kusového dřeva
Popis výrobku
ČR 28. 6. 2010
Hoval AgroLyt®
Kotel
• ocelový kotel podle EN303-5 pro spalování kusového dřeva, dřevní štěpky nebo
dřevěných briket
• pro kombinaci s akumulačním zásobníkem
• bezpečnostní průtokový výměník
pro termické jištění
• plnicí prostor s odtahem plynů a vzduchem
chlazenou vyzdívkou
• nastavitelný přívod primárního vzduchu
k žárovému loži
• vířivá spalovací komora s předehřívacími
kanálky a tryskami sekundárního vzduchu
ze žáruvzdorné keramiky
• termolytické dochlazovací teplosměnné
plochy
• plnicí dvířka s mechanickým jištěním proti
otevření a pomocným spínačem automatického odtahu plynů
• podpalovací dvířka a dvířka pro prohrabování umístěná nad roštem
• dvířka pro odstraňování popela umožňují
současně i přístup do spalovací komory
• provedení (dodávka z výroby):
- s dorazem dvířek vlevo nebo vpravo
- včetně / bez zařízení pro mechanické
čištění teplosměnných ploch WiKo pro
optimalizaci účinnosti i komfortu obsluhy
(v samostatném balení)
- s ovládacím panelem N5.1
• tepelná izolace matrací z minerální vlny
(tloušťka 80 mm, v samostatném balení)
• opláštění z ocelového plechu (povrchová
úprava práškovou barvou; v samostatném
balení
• odtahový ventilátor s proměnnými otáčkami
s automatickým odtahem plynů, řízený
podle výkonu (kompletně zapojený; v samostatném balení)
Příslušenství (je součástí dodávky)
• nářadí pro čištění včetně držáku
• spalinový teploměr (jen pro N5.1)
Dodávka
• kotel, tepelná izolace, opláštění, ovládací
panel, popř. zařízení WiKo - vše v samostatném balení
Na stavbě
• montáž tepelné izolace a opláštění
• montáž
- ovládacího panelu kotle
- zařízení WiKo (pouze je-li součástí dodaného provedení)
Provozní zkouška
• povinná provozní zkouška, povinné
předvedení zařízení
Ovládací panel N5.1
• ovládací panel k instalaci na kotel (bočně
vpravo/vlevo) nebo nahoru
• připravený k instalaci regulátoru TopTronic®T
Základní řízení kotle obsahuje:
• hlavní vypínač «I/O»
• ukazatel teploty kotle
• regulátor teploty kotle pro dvojstupňový
provoz
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Modelová řada
AgroLyt®
typ
(20)
(25)
(35)
(50)
výkon
kW
20,0
25,0
35,0
50,0
Schválení kotle
AgroLyt® (20-50)
VKF Nr. VHe Nr. / HeS Nr.
13369
0022/3
• hlídač minimální teploty pro ochranu kotle
při najetí
• hlídač teploty spalin pro automatiku hořáku
• připojení pro kontakt pojistného spínače
otevření dvířek
• připojení pro odtahový ventilátor
• připojení pro nabíjecí čerpadlo akumulátoru
• elektropřipojení 230 V, 50 Hz
Dodávka
• sada pro zvyšování teploty a nabíjecí
čerpadlo akumulačního zásobníku včetně
kabelu, v samostatném balení
Zařízení WiKo k čištění teplosměnných
ploch pro Hoval ­AgroLyt®
Mechanické čištění teplosměnných ploch pro
optimální účinnost a komfort
Akumulační zásobník EnerVal
Na stavbě
• instalace předmontované sady na kotel
• instalace čerpadla Biral
Teplovodní zásobník s připojením pro vytápění,
elektrickou ohřívací patronou, termostatem
a teploměrem.
Provozní přetlak: Provozní teplota:
Sada pro termostatické zvyšování
teploty vratné vody
typ RH 32-TK
max. 3 bar
max. 95 °C
Na přání
Tepelná izolace akumulačního zásobníku
pouze AgroLyt® s ovládacím panelem N5.1
obsahuje:
– nabíjecí čerpadlo Biral MX13-1 nebo
„Mini-Energie“ čerpadlo AX13-1 s kabelem pro připojení k panelu N5.1
– 3 uzavírací kulové kohouty:
– vstup od akumulačního zásobníku
– výstup z kotle
– vratný vstup do kotle s teploměrem
– potrubí a flexibilní vlnovcová trubice
s tepelnou izolací, vhodné pro všechny
modely Hoval ­AgroLyt®
1
Hoval AgroLyt® (20-50)
Kotel pro spalování kusového dřeva
Popis výrobku
Regulační sada ZN2
doplněk ovládacího panelu N5.1
Obsahuje:
• regulátor Hoval TopTronic®T/N pro
- 1 směšovaný topný okruh
- nabíjecí okruh teplé vody
• možnost rozšíření funkcí pomocí různých
Key-modulů
• velkoplošný LCD-displej
• multifunkční ovladač
• tlačítka pro nastavení
- denní prostorové teploty
- noční (útlumové) prostorové teploty
- teploty ohřevu vody
- pracovního režimu (dovolená,
nepřítomnost, prodloužení denního
režimu, automatika, léto, vytápění trvalé redukované - protimrazová ochrana)
- topné křivky
- informace o zařízení
- měření emisí a ruční řízení
• snímač venkovní teploty AF200
• příložný snímač výstupní teploty VF204
• 2 snímače teploty ohřívače KVT20/5/6
• možnost připojení dálkového ovládání
• sada kabelů ZN2 pro propojení regulátoru
TopTronic®T/N s ovládacím panelem kotle
Dodávka
sada v samostatném balení, montáž na stavbě
2
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Kotel Hoval AgroLyt® s ovládacím
panelem N5.1
Objednací číslo
Ocelový kotel s ovládacím panelem,
s průtokovým tepelným výměníkem
pro ochranu proti přehřátí.
Kotel, ovládací panel, tepelná izolace
s opláštěním dodávány odděleně v samostatném balení.
Doraz dvířek vlevo (rukojeť vpravo)
jmen. délka plnicí prostor
AgroLyt® výkon dřeva
délka objem
typ
kW
m
mm
litrů
(20)
(25)
(35)
(50)
20
25
35
50
½
½
½
½
570
570
570
570
140
160
160
220
7003 239
7003 240
7003 241
7003 243
7003 249
7003 250
7003 251
7003 253
7003 259
7003 260
7003 261
7003 263
7003 269
7003 270
7003 271
7003 273
Doraz dvířek vpravo (rukojeť vlevo)
jmen. délka plnicí prostor
AgroLyt® výkon dřeva
délka objem
typ
kW
m
mm
litrů
(20)
(25)
(35)
(50)
20
25
35
50
½
½
½
½
570
570
570
570
140
160
160
220
Kotel Hoval AgroLyt® s ovládacím
panelem N5.1 a zařízením WiKo
pro čištění teplosměnných ploch
Provedení stejné jako u výše uvedených, navíc
se zařízením WiKo.
Kotel, ovládací panel, zařízení WiKo, tepelná
izolace a opláštění je dodáváno odděleně
v samostatném balení.
Doraz dvířek vlevo (rukojeť vpravo)
jmen. délka plnicí prostor
AgroLyt® výkon dřeva
délka objem
typ
kW
m
mm
litrů
(20)
(25)
(35)
(50)
20
25
35
50
½
½
½
½
570
570
570
570
140
160
160
220
Doraz dvířek vlevo (rukojeť vpravo)
jmen. délka plnicí prostor
AgroLyt® výkon dřeva
délka objem
typ
kW
m
mm
litrů
Díky zařízení pro čistění teplosměnných
ploch WiKo je teplota spalin nižší cca
o 35 °C.
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
(20)
(25)
(35)
(50)
20
25
35
50
½
½
½
½
570
570
570
570
140
160
160
220
3
Hoval AgroLyt® (20-50)
Příslušenství kotle
Objednací číslo
Sada pro termostatické zvyšování teploty
vratné vody typ RH 32-TK
Termostatické zvšování teploty vratné vody,
určené pro Hoval AgroLyt® (20-50) s panelem
N5.1:
Hoval Thermomix 3-cestný ventil, nabíjecí
čerpadlo (přiloženo odděleně)
A
s čerpadlem MX13-1
6022 623
s „Mini-Energie“-čerpadlem AX13-1
6022 624
Zásuvkový popelník AgroLyt®
horní a spodní zásuvka, držák a upevňovací
prvky
641 260
Násypka
pro snadné plnění plnicího prostoru dřevní
štěpkou a drobným dřevem Podíl dřevní štěpky, resp. drobného dřeva nesmí překročit 50 % objemu náplně paliva.
Dokonalé vyhoření paliva lze zaručit pouze při
správné směsi paliva - min. 50% štípaného
dřeva.
6016 117
6020 567
Sada regulátoru TopTronic®T
Regulační sada pro vestavbu do ovládacího
panelu kotle (na stavbě).
Dodávka
Sada v samostatném balení
Regulační sada ZN2
pro ovládací panel N5.1
Obsahuje:
• sada regulátoru Hoval TopTronic®T/N pro
- 1 směšovaný topný okruh
- nabíjecí okruh teplé vody
• snímač venkovní teploty AF200
• příložný snímač výstupní teploty VF204
se 4m kabelem
• 2 jímkové snímače KVT20/5/6
pro ohřívač nebo akumulační zásobník
s 5m kabelem
• Sada kabelů
pro propojení regulátoru TopTronic®T/ N
s ovládacím panelem kotle
4
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Příslušenství regulačního systému
TopTronic®T
1-7
Objednací číslo
Key-Moduly pro Hoval TopTronic®T
pro rozšíření standardních funkcí regulátoru.
Key-Modul obsahuje funkční klíč určený
k zasunutí do regulátoru TopTronic®T, včetně
příslušenství.
Lze použít jen jeden Key-Modul!
Standardní funkce obsažené již
v TopTronic®T:
- 1 směšovaný topný okruh
- příprava teplé vody
Funkce Key-Modulů
Key-
2. směšovaný pevné - aku solár
Modul
okruh
- bivalent
1
2
3
4
5
6
7
1
M
2
Key-Modul 1
pro 2. směšovaný okruh
Funkční klíč 1, 1 snímač výst. teploty, 2 volné konektory
6012 154
Key-Modul 2
pro pevné palivo / akumulátor / bivalentní systém Funkční klíč 2, 3 jímkové snímače, 4 volné konektory
6012 155
M
3
4
M
M
5
M
6
M
7
M
M
Systémové řešení a příklady aplikací
viz Hoval CD
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Key-Modul 3
pro solární zařízení
Funkční klíč 3, 1 snímač kolektoru, 1 snímač zásobníku,
4 volné konektory
Key-Modul 4
pro 2. směšovaný okruh a pevné palivo / akumulátor
/ bivalentní systém
Funkční klíč 4, 1 snímač výst. teploty, 3 jímkové snímače, 6 volných konektorů
Key-Modul 5
pro 2. směšovaný okruh a solární zařízení
Funkční klíč 5, 1 snímač výst. teploty, 1 snímač kolektoru, 1 snímač zásobníku, 6 volných konektorů
Key-Modul 6
pro pevné palivo / akumulátor / bivalentní systém
a solární zařízení
Funkční klíč 6, 1 snímač kolektoru, 4 jímkové snímače,
6 volných konektorů
Key-Modul 7
pro 2. směšovaný okruh, pevné palivo / akumulátor /
bivalentní a solární zařízení
Funkční klíč 7, 1 snímač výst. teploty, 1 snímač kolektoru, 4 jímkové snímače, 8 volných konektorů
Typy snímačů
jímkový snímač:
snímač výst. teploty:
snímač kolektoru:
6012 156
6012 157
6012 158
6012 159
6012 160
typ KVT20/5/6 (délka 5 m)
bez jímky
typ VF204S s konektorem
typ PT1000 (Silikon)
5
Hoval AgroLyt® (20-50)
Příslušenství regulátoru TopTronic®T
Dálkový ovladač RS-T
působící na zvolený topný okruh podle parametrického nastavení, se snímačem prostorové teploty, s tlačítkem pro informace, programování a korekci hodnot
Objednací číslo
2034 939
2022 239
2022 995
2022 992
2023 998
Příložný termostat RAK-TW1000.S
termostat s upínací páskou, bez kabelu
a konektoru
242 902
Jímkový termostat RAK-TW1000.S SB 150
termostat s ponornou jímkou ½" - norná
hloubka 150 mm, z poniklované mosazi
6010 082
Termostat pro akumulační zásobník
Jímkový termostat RAK-TW1000.S SB 280
15-95 °C, spínací diference 6 K, kapilára max.
700 mm, nastavení (viditelné zvenčí) pod
krytem, termostat s ponornou jímkou ½" - norná hloubka 280 mm, z poniklované mosazi
6010 083
Dálkový ovladač RFF-T
působící na zvolený směšovaný okruh, se
snímačem prostorové teploty, jednoduchým
přepínačem režimů a korekcí zadané teploty
(+/- 6 K)
Přídavný snímač venkovní teploty AF 200
působící na topný okruh nebo pro výpočet
střední teploty (na regulátor lze připojit
2 snímače)
Kabelový snímač KVT 20/5/6
s 5m kabelem
Příložný snímač VF204
použitelný jako snímač výstupní i vstupní
teploty, se 4m kabelem
Hlídač výstupní teploty
pro podlahové vytápění (na 1 topný okruh
1 hlídač) 15-95 °C, spínací diference 6 K,
kapilára max. 700 mm, nastavení (viditelné
zvenčí) pod krytem
6
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Příslušenství
Termické jištění odtoku STS20
ventil ¾", s kapilárou 1,3 m, ponorná jímka
 ½" - 142 mm
Objednací číslo
242 662
202.–
Pojistná sada
s pojistným ventilem (3 bar), manometrem
a automatickým odvzdušňovačem s uzavíráním,
připojení: 1" vnitřní závit
641 184
89.–
Termiostatický regulační ventil
pro zvyšování teploty vratné vody, 57 °C, 1½",
včetně integrované klapky proti zpětnému
proudění
640 929
286,00
2036 105
72,00
245 235
142,00
6008 037
XXX.–
641 256
188.–
Přepínací armatura: pro střídavý provoz kotle
na pevná paliva a kotle na jiné palivo nebo pro
odlehčení při najetí
Třícestný kohout VGR 131
PN 6, 110 °C
mosazný, připojení vnitřním závitem
Servopohon NR230-E-20
pro třícestný kohout,
jednodrátové řízení
Další informace
viz „Systémové komponenty“
Příslušenství
Omezovač tahu ZBT 15
omezovač tahu Z130 včetně T-kusu, nerezová
ocel, 90°, vnitřní průměr 150 mm
Spalinový termostat AGT 519
spínací teplota 80 °C (spínací diference
cca 15 K), 1 přepínací kontakt 10 A při 230
V/ 50 Hz (ohmické zatížení). Jednoduché
upevnění šroubem na spalinovou trubku,
se 2m připojovacím kabelem.
Schváleno podle DIN 3440.
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
7
Hoval AgroLyt® (20-50)
Technická data
Hoval AgroLyt® s ovládacím panelem N5.1
Typ
(20)
(25)
(35)
(50)
kW
kW
20
16-20
25
19-25
35
26-35
50
35-50
Data pro listnaté dřevo
• množství využitelného tepla (tolerance ± 20 %) • hmotnost náplně paliva (přibližně)
• doba hoření při jmenovitém výkonu (přibližně)
• délka kusového dřeva
kWh
kg
h
m
180
47
7,8
½
200
53
6,8
½
200
53
4,9
½
265
70
4,5
½
Data pro jehličnaté dřevo
• množství využitelného tepla (tolerance ± 20 %) • hmotnost náplně paliva (přibližně)
• doba hoření při jmenovitém výkonu (přibližně)
• délka kusového dřeva
kWh
kg
h
m
126
35
5,4
½
140
39
4,9
½
140
39
3,5
½
179
50
3,2
½
• maximální provozní teplota
• minimální provozní teplota
• minimální teplota vratné vody
• teplota spalin1 při jmen. výkonu bez zařízení WiKo
• teplota spalin1 při jmen. výkonu. se zařízením WiKo
• obsah CO2 ve spalinách
°C
°C
°C
°C
°C
%
90
70
55
190
160
10-14
90
70
55
190
160
10-14
90
70
55
200
160
10-14
90
70
55
200
170
10-14
• provozní / zkušební přetlak
• účinnost kotle při jmenovitém výkonu
a teplotě topné vody 80 °C (N5.1)
• hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu,
11,0 % CO2, vlhkost dřeva 20 % bar
3,0/4,5
3,0/4,5
3,0/4,5
3,0/4,5
%
>88
>88
>88
>88
kg/h
64
76
105
144
• tlaková ztráta kotle • tlaková ztráta na straně vody při 10 K
• tlaková ztráta na straně vody při 20 K
• průtok vody kotlem při 10 K
• průtok vody kotlem při 20 K
z-číslo
mbar
mbar
m³/h
m³/h
2,8
8,3
2,0
1,72
0,86
2,8
12,9
3,2
2,15
1,07
2,8
25,2
6,3
3,01
1,50
2,7
50,2
12,5
4,30
2,15
• objem vodní náplně kotle
• objem palivového prostoru • tloušťka izolace kotlového tělesa • hmotnost
včetně opláštění
bez opláštění
• plnicí prostor
šířka výška
hloubka
• plnicí dvířka
šířka x výška
litry
litry
mm
kg
kg
195
135
80
750
680
195
155
80
750
680
190
155
80
760
690
220
205
80
835
745
mm
mm
mm
mm
350
620
570
450x300
400
620
570
450x300
400
620
570
450x300
400
840
570
450x300
• rozměry(včetně / bez ovládacího panelu) šířka
hloubka
(včetně / bez ovládacího panelu) výška • přepravní rozměry
šířka
hloubka
výška
mm
mm
mm
mm
mm
mm
860/690
1415
1625/1455
600
1240
1525
860/690
1415
1625/1455
600
1240
1525
860/690
1415
1625/1455
600
1240
1525
860/690
1415
1845/1675
600
1240
1745
Průtoková ochrana proti přehřátí
• spínací teplota
• minimální průtočné množství (studená voda 10 °C)
• minimální potřebný tlak studené vody
°C
m³/h
bar
95
1,50
2,0
95
1,50
2,0
95
2,0
2,0
95
2,0
2,0
Spalinová cesta 1
• minimální potřebný tah kotle
• maximální povolený tah
Pa
Pa
10
25
10
25
10
25
10
25
• elektrická vlastní spotřeba (N5.1)
Watt
80
80
80
80
Hoval AgroLyt N5.1
• jmenovitý výkon (N5.1)
• regulační rozsah (N5.1)
®
1
8
je nutné nainstalovat omezovač tahu
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Rozměry
(vše v mm)
6
170
10
12
výška H1
H1
12
5
6
690
délka L čístá
délka L hrubá
7
1
11
3
4
8
H2
9
výška H2
225
2
Ovládací panel instalován volitelně vlevo, vpravo
nebo nahoře
600
AgroLyt® délka L
výška
typ
čistá hrubá H1 H2
(20-35)
(50)
A
C
D
1175 1240 1455 1525 1500 1290 1191
1175 1240 1675 1745 1720 1510 1411
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
výstup R 1¼"
vstup R 1¼"
průtokový tepelný výměník 2 x R ½"
připojení pojist. sady s odvzdušňovačem, Rp 1"
vypouštění R ¾"
spalinové hrdlo - vnější průměr 150
ponorná jímka snímače teploty kotle
jímka termostatu průtokové ochrany
Rp ½"
odtahový ventilátor
ovládací panel
čisticí otvor
zařízení Wiko (volitelně)
Prostorové nároky viz samostatný náčrt
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
9
Hoval AgroLyt® (20-50)
Rozměry
ca. 700
Prostorové nároky
(vše v mm)
Minimální odstup 700 mm.
Čisticí otvory na kotli musí být snadno
přístupné. 00
n4
mi
mi
n6
mi
n4
00
00
20
n1
mi
0
Minimální boční odstup na straně s ovládacím
panelem - pro servisní práce na ventilátoru
a sadě pro zvyšování teploty zpátečky
Prostor potřebný pro montáž
bočního opláštění; poté lze
kotel přistavit ke stěně.
10
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Projektování
Předpisy a směrnice
Je třeba dodržet následující předpisy
a směrnice:
- technické informace a montážní návody
firmy Hoval
- hydraulické a regulačně-technické předpisy
- místně platné stavební a protipožární
předpisy
- směrnice pro kvalitu vody ve vytápěcích
zařízeních
- směrnice pro přívod a odvod vzduchu
v kotelnách
- směrnice pro bezpečnostní zařízení
vytápěcích soustav
- předpisy pro provedení komínů a kouřovodů
(ČSN 734201)
- směrnice pro elektropřipojení kotlů a hořáků
- směrnice týkající se koroze způsobené
halogenidy
- směrnice pro předcházení škodám vzniklým
korozí a usazeninami
Kvalita vody
Topná voda:
Musí být dodržena ČSN EN 14868 a směrnice
VDI 2035. Obzvlášť je třeba dbát následujících
ustanovení:
- kotle a ohřívače Hoval jsou vhodné pro
vytápěcí systémy bez signifikantního vnikání
kyslíku (zařízení typu I podle ČSN EN 14868)
- zařízení
- s kontinuálním vnikáním kyslíku (např.
podlahové vytápění bez difúzně těsných
plastových trubek) nebo
- s přerušovaným vnikáním kyslíku (např.
je-li potřebné časté doplňování vody)
je třeba řešit oddělením systémů
- používanou topnou vodu je třeba kontrolovat minimálně 1x ročně, podle doporučení
výrobce inhibitorů i častěji
- pokud u stávajícího zařízení (např. při výměně kotle) kvalita stávající vody odpovídá VDI
2035, výměna topné vody se nedoporučuje.
Pro doplňovací vodu platí také VDI 2035.
- před naplněním nového, popř. i stávajícího
zařízení vodou je třeba provést odborné
vyčištění a propláchnutí topného systému.
Kotel smí být naplněn až po proplachu
topného systému.
- z důvodu nebezpečí koroze pod napětím
nesmí být překročena suma chloridů, nitrátů
a sulfátů v topné vodě 200 mg/l
- hodnota pH topné vody by se po 6 až 12
týdnech provozu měla pohybovat v rozmezí
8,3 - 9,5
Plnicí a doplňovací voda
- pro zařízení s kotli Hoval je zpravidla nejvhodnějším plnicím a doplňovacím médiem
neupravená pitná voda. Každopádně však
musí kvalita této vody odpovídat směrnici
VDI 2035, popř. musí být upravena odsolením a/nebo inhibitory. Přitom je třeba dbát
ustanovení ČSN EN 14868.
- aby byla zachována vysoká účinnost kotle
a zabránilo se přehřívání teplosměnných
ploch, nesmí být překračovány hodnoty uvedené v tabulce v závislosti na výkonu kotle
(resp. nejmenšího kotle ve vícekotlových
systémech)
- úhrnné množství plnicí a doplňovací vody,
použité za dobu životnosti kotle, nesmí přesáhnout trojnásobek objemu vodní náplně
zařízení
Kotelna
- kotel nesmí být instalován v prostorách
s výskytem halogenidů, které by mohly
proniknout do spalovacího vzduchu (např.
prádelny, sušárny, dílny, kadeřnické provozovny)
- halogenidy se kromě toho mohou
vyskytovat v čisticích a odmašťovacích
prostředcích, rozpouštědlech, lepidlech
a bělicích louzích - je třeba dodržet
směrnice pro bránění korozi vlivem
halogenidů
- kotelna musí splňovat protipožární předpisy
- dveře kotelny musí být těsné, neboť
působením termického vztlaku v budově
může vznikat eventuální podtlak, ovlivňující
tah komína
- přívod spalovacího vzduchu musí být
zajištěn. Přívodní otvory musí být umístěny
v náporové stěně převažujícího směru větru
a nesmí být uzavírány. Minimální potřebné
- díly kotle, přicházející do styku s vodou,
množství vzduchu je 4,2 m3/h na 1 kW majsou vyrobeny ze železných materiálů
ximálního výkonu kotle. Minimální volný
průřez přívodních otvorů je 13 cm2/kW.
Tab. 1: Maximální plnicí množství podle VDI 2035
Celková tvrdost plnicí vody do....
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
vodivost 2
velikost
jednotlivého kotle
do 50 kW
1
2
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
0,5
5
2,8
3,6
50,0
1
10
5,6
7,1
100,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
2
20
11,2
14,2
200,0
2,5
25
14,0
17,8
250,0
3
30
16,8
21,3
300,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
<20
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
>600
Prostorové nároky
- viz samostatný náčrt
- odtahový ventilátor a sada pro zvyšování teploty vratné vody musí být snadno přístupné
(pro případ demontáže)
Volba kotle
- výkon kotle musí odpovídat minimálně hodinové tepelné potřebě budovy
- je třeba si s provozovatelem zařízení ujasnit,
kolikrát denně bude kotel plněn („počet
náplní“), aby byla pokryta potřeba tepla při
nejnižší venkovní teplotě.
Z následující tabulky lze odečíst počet náplní
potřebný při venkovní teplotě:
typ (20)
typ (25)
typ (35)
počet náplní počet náplní počet náplní
/den
/den
/den
Qh
1
2
1
2
1
2
kW °C °C
°C
°C
°C °C
6
8
10
12
≤-10
-10
-10
-5
≤-10
≤-10
≤-10
-10
≤-10
≤-10 -10
-9
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
-10
- 9
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
14
16
18
-2
1
3
-10
-10
-10
-5
-1
1
≤-10
≤-10
-10
-5
-1
1
≤-10
≤-10
-10
20
25
30
35
5
–
–
–
-10
–
–
–
3
6
-10
-8
3
6
9
10
-10
-8
-2
0
Qh
kW
typ (50)
počet náplní
/den
1
2
°C
°C
6
8
10
12
–
–
≤-10
- 10
–
–
≤-10
≤-10
14
16
18
-10
- 8
- 5
≤-10
≤-10
≤-10
20
25
30
35
40
45
50
- 2
2
5
7
9
9
11
≤-10
- 10
- 10
-5
-3
0
2
Qh=výkon potřebný při venk. teplotě -10 °C
°C =teplota, do níž lze pokrýt denní potřebu.
Předpoklady pro výpočet: spalování listnatého dřeva, náplň = kWh x 0,8, denní
potřeba tepla = 14 x Qh.
maximální plnicí množství bez odsolování
BEZ POŽADAVKU 20 l/kW
suma zemních alkálií
pokud vodivost [µS/cm] překročí tabulkovou hodnotu, je nutné provést rozbor vody
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
11
Hoval AgroLyt® (20-50)
Projektování
Volba akumulačního zásobníku
Doporučená minimální kapacita
AgroLyt® minimální objem*
typ
zásobníku [dm3]
(20)
(25)
(35)
(50)
1000
1500
2000
2500
*předpoklady:teplota vratné vody při venkovní
teplotě -10 ° maximálně 40 °C,
výstupní teplota topné vody
85 °C, 50 % náplně odebírá
zásobník
- při připojení je třeba dbát na zachování
přístupu k čisticím otvorům (na horní straně
kotle). Vodní potrubí je třeba vést kolmo
vzhůru.
Spalinová cesta
Kouřovod
- připojovací potrubí mezi kotlem a komínem
musí být provedeno se 30-45° stoupáním
- při délce přesahující 1 m je nutná tepelná
izolace
- zaústění kouřovodu do komína musí být
provedeno tak, aby do kotle nemohl vtékat
kondenzát
Instalace
Akumulační zásobník a zvyšování teploty
vratné vody
- kotel Hoval AgroLyt musí být projektován
s akumulačním zásobníkem s automatickou regulací nabíjení a zvyšováním teploty
vratné vody
Hydraulické přepínání
- viz příklady aplikací
Rozvod tepla
- pro prostorové vytápění musí projekt
obsahovat automatickou regulaci teploty
s jedním nebo více směšovanými okruhy
Systémy s otevřenou expanzní nádrží
- výška zařízení musí být taková, aby nebyl
překročen potřebný minimální tlak v sacím
hrdle čerpadla (zabránění kavitaci)
Systémy s tlakovou expanzní nádobou
- musí být instalována průtoková tepelná
ochrana, skládající se z tepelného výměníku
vestavěného do kotle a termostatického
odtokového ventilu
Pojistný ventil
- na připojení pro pojistnou sadu musí být
namontován pojistný ventil a automatický
odvzdušňovač
Průtoková ochrana proti přehřátí
- je-li instalována tlaková expanzní nádrž,
musí být instalována průtoková ochrana proti přehřátí
- v kouřovodu musí být uzavíratelné hrdlo pro
měření spalin (s kruhovým průřezem 10-21
mm). Hrdlo musí být vyvedeno nad tepelnou
izolaci.
Pozice:
2D
2 xD
D
1D
D
Potřebný tah
- při výpočtu spalinové cesty je třeba počítat
s tahem komína 0,1-0,25 mbar (10‑25 Pa)
- je třeba instalovat omezovač tahu komína
Komín
- kotel AgroLyt® musí být připojen ke komínu
(teplota spalin > 200 °C)
- průtokový tepelný výměník musí být
připojen na rozvod studené vody (minimální
požadovaný tlak 2 bar).
Minimální průtok:
AgroLyt® (20) = 1500 l/h
(25) = 1500 l/h
(35) = 2000 l/h
(50) = 2000 l/h
12
m
Ø (mm)
175
175
175
200
175
200
200
225
AgroLyt®
typ
(20)
(25)
(35)
(50)
11-15
6-10
m = účinná výška komína
Ø = minimální potřebný průřez komína
Palivo
- vysušené kusové dřevo v přírodním stavu,
např. štípané dřevo, štěpky, kuláče do max.
průměru 15 cm
orietační doba uskladnění (v suchu):
měkké dřevo
1 - 1½ roku
tvrdé dřevo 2 - 2½ roku
- hrubé odřezky v přírodním stavu (vlhkost
< 30 %) včetně ulpívající kůry o délce hrany
≥ 5 cm, ve směsi s cca 50% podílem kusového dřeva (podle kvality odřezků)
- pilinové brikety, vyrobené bez použití pojiv,
o průměru ≥ 8 cm, ve směsi s cca 50% podílem kusového dřeva (podle kvality briket)
- truhlářský odpad ve formě sklíženého
dřeva a zbytků, pokud neobsahuje žádné
prostředky pro ochranu dřeva. Délka hrany
≥ 5 cm, ve směsi s cca 50-procentním podílem kusového dřeva (podle kvality odpadu)
- kouřovod musí být těsný, odolný vůči
kyselinám, hořícím sazím a teplotám spalin
v rozmezí 70-160 °C
Nepovolené palivo
Podle předpisů pro ochranu čistoty ovzduší
smí být spalováno pouze dřevo v přírodním
stavu, např. polena, klestí, šišky, pilařské
odřezky a třísky nebo dřevní brikety bez pojiv. Je zakázáno spalovaní jiného dřeva, např.
zbytků z truhlářských provozoven, stavebního
dřeva, starého dřeva z demolic nebo sanací,
dřevěných obalů (jednorázové palety, bedny,
přepravky), dřevěného nábytku apod., i když
toto dřevo není viditelně ošetřeno.
- u stávajících komínů musí být provedena
sanace podle pokynů kominíka
Stanovení přibližné roční spotřeby paliva
pro prostorové vytápění
- při dimenzování průřezu je třeba vycházet
z příslušných směrnic
Spotřeba dřeva [kg]
kW x 500
listnaté dřevo [prm]
kW x 1
- účinná výška komína musí být minimálně
6m
- ústí komína musí být výš než hřeben střechy
- pro trvalé udržení vysoké účinnosti zařízení
je třeba do připojovacího potrubí nainstalovat spalinový teploměr (je součástí dodávky kotle)
≥ 2 bar
Orientační hodnoty pro průřez komína
Předpoklady: hladkostěnný komín z trubek
z chromové oceli, kouřovod ≤ 2,5 m, 1 koleno
90° a 1 díl 45°, Σζ = 1,0. Kouřovod
o stejném průměru jako spalinové hrdlo kotle,
komín i připojovací potrubí s tepelnou izolací,
nadmořská výška 1000 m, vnější teplota -15
°C.
- doporučuje se použití vzduchových klapek
pro omezení tahu komína (omezovač tahu)
jehličnaté dřevo [prm] kW x 1,5
kW
= max. potřeba tepla v kW
kg, prm = přibližná roční spotřeba dřeva (je
třeba si uvědomit, že hmotnost
prostorového metru [prm] závisí
na vlastnostech dřeva)
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
Hoval AgroLyt® (20-50)
Příklady aplikací
Hoval AgroLyt® s ovládacím panelem N5.1
Monovalentní zařízení s rozdělovačem a nabíjením, termostaticky řízeným zvyšováním teploty zpátečky,
2 akumulačními zásobníky, 1 ohřívačem a 1 topným okruhem
Hydraulické schéma BDBT010
AF
TopTronic T
VF1
B1
WW
RS-T
T
T
MK1
Y
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
AgroLyt/
Möglichkeit
ein
Agrolino
neues
Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov
T
Thermomix
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
T
T
SLP
PF
T
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK1
M
T
SF
T
HPE
YM9
KW
M8
Monovalentní zařízení s rozdělovačem a nabíjením, termostaticky řízeným zvyšováním teploty zpátečky,
2 akumulačními zásobníky, 1 ohřívačem se solárním předehřevem a 2 topnými okruhy
Hydraulické schéma BDBT060
AF
5
KVLF
S1
TopTronic T
VF1
B1
VF2
B1
WW
RS-T RS-T
T
T
T
T T
MK2
SLP
T
P
MK1
T
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
PF
T
YK1
M
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK2
M
SF
T
T
T
T
SOP
SLVF
KSPF
T2
W
Y
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie AgroLyt/
haben die
Möglichkeit ein
Agrolino
neues
Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov
Thermomix
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
KRLF
HPE
YM9
KW
M8
RS-T dálkové ovládání
AF VF1 VF2 SF
B1 MK1 MK2
M8 PF snímač venkovní teploty č.1
snímač výstupní teploty 1
snímač výstupní teploty 2
snímač teploty ohřívače
hlídač výstupní teploty
(v případě potřeby)
čerpadlo směš. okruhu 1
čerpadlo směš. okruhu 2 (volitelně)
nabíjecí čerpadlo ak. zásobníku
snímač teploty ak. zásobníku
Změny vyhrazeny, 1. 4. 2010
SLP SOP
YK1 YK2 Y9 nabíjecí čerpadlo ohřívače
čerpadlo solárního okruhu
pohon směšovače 1
pohon směšovače 2
pohon pro odlehčení při najetí
(jednodrátové řízení)
KRLF
KSPF
KVLF
solární snímač (vstup)
solární snímač
(ohřívač / akumul. zásobník)
solární snímač
(kolektor PT1000)
Upozornění:
- příklady aplikací jsou pouze principiálními schématy, která neobsahují všechny
instalační údaje. Instalace musí být provedena podle místně platných předpisů.
- u podlahového vytápění musí být instalován
hlídač teploty
- uzavírací armatury, případně instalované
před pojistným zařízením (expanzní nádoba,
pojistný ventil atd.) musí být zajištěny proti
nechtěnému uzavření
- doporučujeme instalovat teplotní výhybku
pro zamezení samotížnému úniku tepla
trubkou z ohřívače
13
Download

AgroLyt Katalog