Hoval TopGas® (80)
Nástenný plynový kondenzačný kotol
■■Popis produktu
Hoval TopGas®
Nástenný plynový kotol
• S kondenzačnou technikou spaľovania
• Tepelný výmenník z hliníkovej zliatiny odolnej voči korózii
• Zabudované v kotly:
-- manometer
-- kontrola tlaku vody (manostat)
-- snímač teploty spalín s funkciou obmedzenia teploty spalín
-- automatický odvzdušňovač
• Plochý predzmiešavací nerezový horák
-- modulačný so združenou reguláciou plyn/
vzduch
-- automatické zapaľovanie
-- kontrola ionizácie
-- kontrola tlaku plynu
• Potrebné min. prietokové množstvo vody
(pozri technické údaje)
• Nástenný plynový kotol kompletne opláštený
oceľovým plechom bielej farby
Základná regulácia kotla N4.1
• Horákový automat s kontrolou BIC 335
• Modulačná regulácia horáka
• Systémový vypínač „I/O“
• Zobrazenie chodu a poruchy
• Pripojenie externého plynového ventila a
hlásenia poruchy
Prevedenie na želanie
• Na propán
• Vedľa stojaci ohrievač
• Riadenie horáka kotla v rôznych prevedeniach
Modelová rada
TopGas®
Typ
Výkon
40/30 °C
kW
(80)
17,3 - 80,0
Schválenie kotla
TopGas® (80)
CE-Produkt-ID-Nr.
CE-0085BQ0218
Dodávka
• Nástenný plynový kotol kompletne opláštený
Regulačná sada RS-OT
• Pre 1 vykurovací okruh bez zmiešavača
s ekvitermickou reguláciou
• RS-OT s pripojiteľným snímačom teploty v
priestore, umiestnenie v kotolni alebo obytnom priestore
• Vonkajší snímač AF 120
• Snímač teploty vody v ohrievači TF 25 / 12K
GLT Modul 0-10 V/OT (OpenTherm)
(výšší riadiaci systém)
Pre riadenie kotla pri pripojení na vyšší riadiaci
systém.
Riadenie na teplotu externe prostr. 0 - 10 V
0 - 1,0 V žiadna požiadavka
1,0 - 9,5 V ...... 0 °C - 100 °C
Možné zabudovať do panela kotla!
GLT Modul 0-10 V
(výšší riadiaci systém)
Pre riadenie kotla pri pripojení na vyšší riadiaci
systém.
Riadenie na teplotu externe prostr. 0 - 10 V
0 - 1,0 V žiadaná hodnota
1,0 - 10,0 V ...... 11,5 °C - 115 °C
Riadenie na výkon externe prostr. 0 - 10 V
0 - 0,4 V bez riadenia výkonu (Automatika)
0,5 - 0,9 V ...... Kotol VYP 0 %
1,0 - 10,0 V ...... 10% - 100 %
Možné zabudovať do panela kotla!
Regulačná sada ZN3
Ako doplnenie zakladnej regulácie N4.1.
Pozostáva z:
• Regulátor Hoval TopTronic®T/N pre
-- 1 priamy vykurovací okruh
-- 1 zmiešavací vykurovací okruh
-- okruh prípravy teplej vody
• Možnosť rozšírenia funkcií prostredníctvom
rôznych Key-modulov
• LCD-Displej
• Multifunkčné tlačítko
• Tlačítka pre
-- denná priestorová teplota
-- nočná priestorová teplota
-- teplota teplej vody
-- prevádzkový režim (dovolenka,
neprítomnosť, predĺženie režimu vykurovania, automatika, leto, vykurovanie trvalo
- redukované - protimrazová ochrana)
-- nastavenie krivky vykurovania
-- informácie o zariadení
-- meranie emisií a ručná prevádzka
• Vonkajší snímač AF200
• Príložný snímač výstupu VF204
• Snímač ohrievača vody KVT20/5/6
• Kabeláž ZN3 pre prepojenie regulátora
TopTronic®T/N s reguláciou kotla.
• Možnosť pripojenia priestorovej stanice
Dodávka
• Sada - regulátor samostatne zabalený,
montáž ma stavbe
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
55
Hoval TopGas® (80)
■■Objednávacie čísla
Nástenný plynový kondenzačný kotol
TopGas®
Obj. č.
Tepelný výmenník z hliníkovej zliatiny
Modulačný horák z nerezu
Základná regulácia, kotol opláštený
TopGas®
Typ
Výkon
40/30 °C
kW
(80)
17.3-80.0
7004 879
Príslušenstvo
Plynový filter
s neracím hrdlom pred a za vložkou filtra
(priemer: 9 mm)
Pórovitosť vložky < 50 µm
Max. tlaková strata 10 mbar,
Max. vstupný tlak 100 mbar
Typ
70612/6B
70602/6B
56
Pripojenie
Rp ¾″
Rp 1″
2007 995
2007 996
Prestavba na propán
pre TopGas® (80)
6020 114
Pripojovacia sada AS 32-TG
s integrovaným obehovým čerpadlom A14-2
Vstup:
uzatváracia armatúra Rp 1¼″ s maticou 2″
zboku napúšťací a vypúšťací kohút kotla
a pripojovacie hrdlo R ½″ pre pripojenie
expanznej nádoby.
Výstup:
rúrka G2″;L=180mm s
integrovanou spätnou klapkou.
uzatváracia armatúra Rp 1¼″ s maticou 2″
zboku poistný ventil 3bar
a pripojovacie hrdlo R½″
6020 514
Pripojovacia sada AS 32-TG
s integrovaným obehovým čerpadlom A15-2
Vstup:
uzatváracia armatúra Rp 1¼″ s maticou 2″
zboku napúšťací a vypúšťací kohút kotla
a pripojovacie hrdlo R ½″ pre pripojenie
expanznej nádoby.
Výstup:
rúrka G2″;L=180mm s
integrovanou spätnou klapkou.
uzatváracia armatúra Rp 1¼″ s maticou 2″
zboku poistný ventil 3bar
a pripojovacie hrdlo R½″
6020 515
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
■■Objednávacie čísla
Obj. č.
240
115
Ø 100
E 100
C 100/150
Rozdeľovací kus C100/150 -> 2xE100PP
pre UltraOil® (35,50), TopGas® (35-100),
UltraGas® (50-100)
pre oddelené vedenie spalín
a spaľovacieho vzduchu (LAS-Systém)
Odporúčanie:
Ak je nasavací otvor miestnený na fasáde v
oblasti citlivej na hluk
(napr. okno spálne, záhradné posedenie atď.)
odporúčame montáž tlmiča hluku do
nasávania čerstvého vzduchu.
2015 244
Regulátor-sada RS-OT
(Nie pre zmiešavací okruh!)
Pre 1 priamy vykurovací okruh
Ekvitermická
regulácia výstupnej teploty
so snímačom vonkajšej teploty AF 120
snímačom teploty ohrievača vody TF 25/ 12K
a s možnosťou aktivácie snímača priestorovej
teploty. Možnosť použitia ako priestorovej
regulácie aj bez vonkajšieho snímača.
TopGas® comfort (10-22)
TopGas® (35-100)
Pre montáž do panela kotla:
Doobjednať mont. sadu RS-OT.
TopGas® classic a combi
Je možné iba montáž na stenu!
6020 566
Montážna sada RS-OT
Montážna sada pre montáž regulátora RS-OT
do kotla
6018 218
GLT-Modul 0 - 10 V/
OT - OpenTherm
(výšší riadiaci systém)
nie je potrebná regulácia TopTronic® T
Napájanie cez OT-Bus
TopGas® classic
Nie je možné zabudovať do panela kotla!
TopGas® (35-100), TopGas® comfort
Je možné zabudovať do panela kotla!
6016 725
Regulácia kotla s
regulátorom TopTronic®
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
57
Hoval TopGas® (80)
■■Objednávacie čísla
Regulácia kotla s regulátorom
TopTronic®
Obj. č.
Regulátor-sada ZN3
Ako doplnenie základnej regulácie kotla N4.2
Montáž do kotla!
Pozostáva z:
Regulátor TopTronic® T/N pre
- 1 priamy vykurovací okruh
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- okruh prípravy teplej vody
Snímač vonkajšej teploty AF200
Príložný snímač výstupu VF204
so 4 m káblom
1 ponorný snímač KVT20/5/6
pre ohrievač vody s 5 m káblom
Kabeláž ZN3
pre prepojenie regulátora
TopTronic® T/N s reguláciou kotla
6020 565
Priestorová stanica RS-T
pre TopTronic® T
účinná na jeden vykurovací okruh
2034 939
Diaľkové ovládanie RFF-T
pre TopTronic® T
účinné na jeden vykurovací okruh
2022 239
Sada GLT-Modul 0 - 10 V
1.0 V = 11.5 °C bis 10 V = 115 °C
GLT-Modul a sieťové trafo
Nie je možné zabudovať do kotla
6015 195
Príslušenstvo
Pre regulátor TopTronic® T/N
Skrinka pre zabudovanie GLT-Modulu
pozri Rubriku «Systémové komponenty»
Komunikačné moduly/ diaľkové pripojenie
pozri rubriku «Systémové komponenty»
Pre RS-OT a regulátor TopTronic® T/N
Kontrola výstupnej teploty
pre podlahové vykurovanie (na každý okruh 1
kontrola) 15-95 °C, SD 6K, kapilára max. 700
mm, nastavenie (viditeľné z vonku) pod krytom
Príložný termostat
RAK-TW1000.S
Termostat s upínacou páskou, bez kábla a
konektora
58
242 902
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (80)
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo regulačného systému
TopTronic® T
1-7
Obj. č.
Key-Moduly k Hoval TopTronic®T
Pre rozšírenie štandardných funkcii regulátora.
Key-Modul pozostáva z:
Funkčného kľúča určeného pre zasunutie do
TopTronic®T vrátane príslušenstva
Je možné použiť iba jeden Key-modul!
Štandardné funkcie
zahrnuté v TopTronic®T.
- 1 zmiešavací okruh
- 1 okruh bez zmiešavača
- okruh prípravy teplej vody
Funkcie Key-Modulu
Key2. zmieš.
Modul
okruh
Key-Modul 1
pre 2. zmiešavací okruh
Funkčný kľúč 1, 1 snímač výstupu, 2 voľné konektory
Key-Modul 2
pre pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém
Funkčný kľúč 2, 3 jímkový snímač, 4 voľné konektory
Key-Modul 3
pre solárne zariadenia
Funkčný kľúč 3, 1 snímač kolektora, 1 snímač
zásobníka, 4 voľné konektory
6012 154
6012 157
4
Key-Modul 4
pre 2. zmiešavací okruh a pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém
Funkčný kľúč 4, 1 snímač výstupu, 3 jímkový
snímač, 6 voľných konektov
5
Key-Modul 5
pre 2. zmiešavací okruh a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 5, 1 snímač výstupu, 1 snímač kolektora, 1snímač zásobníka, 6 voľných konektov
6
Key-Modul 6
pre pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 6, 1 snímač kolektora, 4 jímkový
snímač, 6 voľných konektov
7
Key-Modul 7
pre 2. zmiešavací okruh, pre pevné palivo/ akumu- látor/ bivalentný systém a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 7, 1 snímač výstupu, 1 snímač kolektora, 4 jímkový snímač, 8 voľných konektov
1
M
2
M
3
M
M
M
M
M
M
Systémové riešenia a použitie
pozri Hoval CD
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Pevné-Akum- Solár
Bivalent
Typy snímačov
jímkový snímač
výstupný snímač
snímač kolektora
6012 155
6012 156
6012 158
6012 159
6012 160
: Typ KVT20/5/6 (L = 5 m)
bez jímky
: Typ VF204S s konektorom
: Typ PT1000 (Silikon)
59
Hoval TopGas® (80)
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo
60
Obj. č.
Priamy plynový kohút DN ¾″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 077
Rohový plynový kohút DN ¾″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 078
Odkaľovač Typ DC40 - 1½″
z mosadze
tesnenie z EPDM
Pripojenia:
Hlavné vedenie Rp 1½″
Hore Rp ½″ s klapkou
Odpúšťanie: pripojenie hadice
Teplotná trieda 0 - 110 °C
Oddeľovanie častí
až do 0.005 mm
Prevádz. tlak max.: 10 bar
Podiel glycolu max.: 50 %
Hmotnosť: 2.3 kg
kv = 63.2 m³/h
2029 533
Automatický odvzdušňovač ½″
s uzatváraním
Príslušenstvo k odkaľovaču
2002 582
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (80)
■■Technické údaje
TopGas® (80)
Typ
(80)
•
•
•
•
•
•
Menovitý tepelný výkon 80/ 60 °C pre zemný plyn
Menovitý tepelný výkon 40/ 30 °C pre zemný plyn 1
Menovitý tepelný výkon 80/ 60 °C pre propán 3
Menovitý tepelný výkon 40/ 30 °C pre propán 3
Príkon pre zemný plyn 1
Príkon pre propán 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
15,8 - 72,4
17,3 - 80,0
19,5 - 72,4
21,6 - 80,0
16,5 - 75,0
20,0 - 75,0
•
•
•
•
•
Prevádzkový tlak max./min.
Prevádzková teplota max.
Objem vody
Minimálne prietokové množstvo
Hmotnosť kotla (bez vodnej náplne)
bar
°C
l
l/h
kg
4,0 / 1,5
85
10
800
107
%
107,0/ 96,4
%
%
109,4 / 98,6
106,1 / 95,6
1
• Stupeň účinnosti kotla pri výkone 30% (podľa EN 303)
(vzťahujúci sa na výhrevnosť / spalné teplo)
•
•
•
Normovaný stupeň využitia (podľa DIN 4702 časť 8)
(vzťahujúci sa na výhrevnosť / spalné teplo)
Pohotovostné straty pri 70 °C
Normovaný emisný faktor
NOx
CO
• Obsah CO2 v spalinách pri max./min. výkone
40/30 °C
75/60 °C
Watt
mg/kWh
mg/kWh
%
• Rozmery:
• Pripojenia
Výstup / vstup
Plyn
Spaliny/vzduch Ø
• Tlak plynu za prevádzky min./max.
Zemný plyn E/LL
Propán (LPG)
• Pripájacie hodnoty plynu pri 0 °C / 1013 mbar:
Zemný plyn E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
Propán 3 (Hu = 25,9 kWh/m3)
95
18
27
9,0 / 8,8
pozri rozmerový náčrt
Zoll
Zoll
mm
Rp 1¼″
R ¾″
C100 / 150
mbar
mbar
18 - 50
37 - 50
m3/h
m3/h
1,65 - 7,5
0,77 - 2,90
V/Hz
V/Hz
Watt
Watt
IP
230 / 50
24 / 50
23 / 130
7
20
• Hladina akustického výkonu
• Hladina akustického tlaku (závislé od podm. umiestnenia)2
dB(A)
dB(A)
63
53
• Množstvo kondenzátu (zem.plyn) pri40/30 °C
• pH-hodnota kondenzátu
l/h
•
•
•
•
•
Elektrické napätie
Riadiace napätie
Vlastná elektrická spotreba min./max.
Standby
Elektrické krytie
• Hodnoty pre výpočet komína
Teplotná trieda
Hmotnostný prietok spalín
Teplota spalín pri menov. výkone a prevádzke 80/60 °C
Teplota spalín pri menov. výkone a prevádzke 40/30 °C
Zbytkový pretlak celkom pre sanie a výtlak
Maximálny ťah / podtlak na spalinovom hrdle
kg/h
°C
°C
Pa
Pa
7,1
ca. 4,2
T 120
124,5
79
49
140
- 50
1
Údaje vzťahujúce sa na Hu. Kotol je výrobne zoradený a odskúšaný pre nastavenie EE/H. Pri výrobnom nastavení na Wobbeho číslo 15,0 kWh/
m3 je prevádzka bez nového zoradenia možná pri Wobbeho čísle v rozshu 12,0 až 15,7 kWh/m3.
2
Viď podklady Projektovanie
Údaje vzťahujúce sa na Hu
3
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
61
Hoval TopGas® (80)
■■Technické údaje
Prietokový odpor kotla
300
250
mbar
200
Kotol vrát.
pripoj. sady
150
100
iba kotol
50
0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
m3/h
Maximálna dopravná výška TopGas® (80)
s pripojovacou sadou AS32-TG/M14-2
700
Stupeň 3
600
Stupeň 2
500
mbar
400
Stupeň 1
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
m3m
/h /h
3
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
3.5
4.0
4.5
5.0
Maximálna dopravná výška TopGas® (80)
s pripojovacou sadou AS32-TG/M15-2
800
Stupeň 3
700
600
mbar
500
Stupeň 2
400
300
200
Stupeň 1
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
m3/h
3.0
m3/h =objemový prietok
mbar =prietokový odpor
62
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (80)
■■Rozmery
TopGas® (80)
Minimálne odstupy
(rozmery v mm)
• zboku 50 mm
• odstup od stropu zavislý od použitého systému odvodu spalín
• vpredu 500 mm
Pohľad zdola
Pohľad zhora
1
2
3
4
5
6
7
8
Pripojenie plynu R ¾″
Výstup vykurovania Rp 1¼″
Vstup vykurovania Rp 1¼″
Odvod kondenzátu DN 40
LAS spaliny/vzduch C 100/150
Kryt regulácie kotla
Poistný ventil
Guľový kohút
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
63
Hoval TopGas® (80)
■■Projektovanie
Predpisy a smernice
Musia byť zohľadnené nasledovné smernice a
predpisy:
• Technická informácia a montážny návod
firmy Hoval.
• Hydraulické a regulačno-technické predpisy
firmy Hoval.
• Stavebné predpisy
plastových trubiek) alebo
-s prerušovaným vnikaním kyslíka (napr.ak
je potrebné časté doplňovanie)
realizovať s oddelením systému
• Upravenú vykurovaciu vodu je potrebné min.
1x ročne kontrolovať, podľa doporučenia
výrobcu inhibítorov aj častejšie.
• Ak pri stávajúcich inštaláciách (napr. výmena kotla) odpovedá kvalita vykurovacej vody
VDI 2035, nedoporučuje sa nové napúšťanie. Pre dopĺňanie rovnako platí VDI 2035.
• Protipožiarne predpisy
• DIN EN 12828
Bezpečnostno technické požiadavky.
• DIN EN 12831 Systémy vykurovania v budovách, navrhovanie teplovodných systémov
vykurovania.
• Pred naplnením novej príp. i stávajúcej inštalácie vodou je potrebné previesť odborné
vyčistenie a prepláchnutie vykurovacieho
systému! Kotol smie byť naplnený až po
prepláchnutí vykurovacieho systému.
• VDI 2035 Zabránenie škodám spôsobeným
koróziou a tvorbou vodného kameňa v teplovodných inštaláciach.
• Diely kotla, ktoré prichádzajú do kontaktu s
vodou sú vyrobené zo železných materiálov.
• VDE 0100
• Z dôvodu nebezpečenstva napäťovej
korózie nesmie suma chloridov, nitrátov a
sulfátov vykurovacej vody spolu prekročiť
200mg/l.
• Miestne nariadenia
• EN 12828 vykurovacie systémy v budovách
• Povolenie od miestneho úradu pre odvod
kondenzátu do kanalizácie.
Kvalita vody
Vykurovacia voda:
• musí byť dodržaná európska norma EN
14868 a smernica VDI 2035.
• Kotle a ohrievače Hoval sú vhodné pre
vykurovacie systémy bez signifikantného
vnikania kyslíka (typ zariadenia I podľa EN
14868)..
• Inštalácie s
-kontinuálnym vnikaním kyslíka (napr. podlahové vykurovanie bez difúzne tesných
• Celkové množstvo plniacej a doplňovacej
vody použitej počas životnosti kotla, nesmie
presiahnuť trojnásobok objemu vodnej
náplne inštalácie.
Protimrazový prostriedok
• Pozri samostatný projekčný list «Použitie
protimrazového prostriedku»
Kotolňa
• Plynové kotly nesmú byť inštalované v
priestoroch s výskytom halových prvkov,
ktoré by mohli preniknúť do spaľovacieho
vzduchu (napr. práčovňe, sušierne, dielne,
kaderníctvá).
• Halogénové zlúčeniny môžu vznikať okrem
iného z čistiacich prostriedkov, odmasťovacích prostriedkov, rozpúšťadiel, lepidiel.
Prívod spaľovacieho vzduchu
Prívod spaľovacieho vzduchu musí byť
zabezpečený. Vetrací otvor zabezpečiť proti
uzatvoreniu. Pre priamy prívod spaľovacieho
vzduchu ku kotlu použiť (LAS-System).
• Hodnota pH vykurovacej vody by sa po
6-12 týždňoch prevádzky mala pohybovať v
rozmedzí 8,0 až 8,5.
Minimálny voľný prierez pre prívodné otvory
je možné zjednodušene stanoviť nasledovne smerodajný menovitý výkon!
Plniaca a doplňovacia voda:
• Pre zariadenia s kotlami Hoval je z pravidla najvhodnejším doplňovacím médiom
neupravená pitná voda. V každom prípade
však musí kvalita neupravenej pitnej vody
zodpovedať smernici VDI 2035:2005,
porípade musí byť upravená odsolením a/
alebo inhibítormi. Pritom je treba zohľadniť
EN 14868.
• Prevádzka závislá na vzduchu v priestore:
Minimálne je potrebný pre vzduchový otvor
do voľného priestoru prierez 1x 150 cm²
alebo dvakrát 75 cm² a dodatočne 2cm² na
každý kW výkonu kotla nad 50 kW.
• Aby bola zachovaná vysoká účinnosť kotla
a zabránilo sa prehrievaniu teplovýmenných
plôch, nesmú byť prekračované hodnoty
uvedené v tabuľke v závislosti na výkone
kotla (eventuálne najmenšieho kotla vo
viackotlovom systéme).
• Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore
so samostatným prívodom vzduchu ku kotlu:
0,8 cm2 na 1 kW výkonu kotla. Tlaková
strata vo vedení spaľovacieho vzduchu musí
byť zohľadnená pri dimenzovaní spalinového systému.
Tabuľka 1: Maximálne plniace množstvo podľa VDI 2035
Celková tvrdosť plniacej vody do.....
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
vodivosť 2
Veľkosť jednotlivého kotla
do 50 kW
50 až 200 kW
1
2
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20
0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0
1
10
5,6
7,1
100,0
200,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0
2
20
11,2
14,2
200,0
400,0
2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0
3
30
16,8
21,3
300,0
600,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600
maximálne plniace množstvo bez odsoľovania
ŽIADNA POŽIADAVKA
20 l/kW
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
stále odsoľovať
Summa zemných alkálií
Ak prekročí hodnota vodivosti v µS/cm hodnotu z tabuľky, je potrebná analýza vody.
64
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (80)
■■Projektovanie
Pripojenie plynu
Uvedenie do prevádzky
• Prvé uvedenie do prevádzky môže byť realizované iba odborníkom.
• Hodnoty nastavenia horáka podľa návodu na
inštaláciu.
Dobeh čerpadla
• Po každom vypnutí kotla musí byť obehové
čerpadlo v prevádzke ešte 2 minúty (v regulácii TopTronic® je možné dobeh čerpadla
nastaviť).
plynový guľový kohút
plynová hadica / kompenzátor
plynový filter
P
manometer
Druh plynu
• Kotol smie byť prevádzkovaný iba s plynom,
ktorý je uvedený na typovom štítku kotla.
Podklady prepočtu:
• Prepočet založený na nadm. výške max.
1000 m
• Zaústenie do zvislého vedenia: 1 x 90°
Strešná kotolňa
Ručný uzatvárací plyn. kohút a plynový filter • V kotly je zabudovaná kontrola tlaku vody,
ktorá pri nedostatnu vody kotol vypne.
Bezprostredne pred kotlom je možné nainštalovať miestnym predpisom schválené ručné
uzatváracie zariadenie (Kohút). Ak to miestne
predpisy vyžadujú, musí byť v plynovom vedení, Odvod kondenzátu
medzi plynovým kohútom (termicky iniciova• Kondenzát zo spalinovej cesty môže byť
ným) a kotlom namontovaný schválený plynový
odvádzaný späť do kotla, jeho zachycovanie
filter, aby sa zabránilo poruchám spôsobeným
nie je nutné.
nečistotami v plynen.
• Odvod kondenzátu bez neutralizácie je
Skladba odporúčaného pripojenia plynu
povolený iba vtedy, pokiaľ je odpadové
a kanalizačné potrubie plastové alebo
kameninové (eventuálne výnimky povoľuje
príslušný úrad).
Legenda:
Komín - dimenzie
• Na výstupe kondenzátu z kotla musí byť
namontovaný sifón (súčasť dodávky kotla).
• Kondenzát musí byť voľne odvádzaný do
kanalizácie (gulička).
Expanzná nádoba
• Musí byť použitá správne nadimenzovaná
expanzná nádoba.
• Spaľovací vzduch:
Pri prevádzke nezávislej na vzduchu v
priestore (príslušenstvo ako opcia) prívodné
vedenie vzduchu v rovnakej dimenzii ako
odvod spalín.
Spalinový systém
• Odvod spalín musí byť skontrolovaný a
schválený.
• Odvod spalín musí byť tesný voči plynu,
kondenzátu a pretlaku.
• Odvod spalín viesť so stúpaním, aby vznikajúci kondenzát v spalinovode tiekol späť
do kotla a mohol byť pred odvedením do
kanalizácie zneutralizovaný.
• Plynový kondenzačný kotol musí byť pripojený na spalinovú cestu najmenej kategórie
T120.
• Obmedzovač teploty spalín je sučasťou
kotla.
• Expanznú nádobu prevažne namontovať do
spiatočky kotla.
• Pre skvapalnený plyn musí byť nainštalovaný
• Na výstupe vykurovania musí byť namontoregulátor tlaku plynu pre redukciu tlaku na
vaný poistný ventil. Kotol obsahuje automatlak potrebný pre kotol.
tický odvzdušňovač.
• Prevedenie pre propán Typ TopGas® (80).
Tlak plynu: zemný plyn
Požadovaný vstupný tlak plynu za prevádzky:
pre TopGas® (80)
• min. 18 mbar, max. 50 mbar
Tlak plynu: propán
Požadovaný vstupný tlak plynu za prevádzky
pre TopGas® (80)
• min. 37 mbar, max. 50 mbar
Potreba miesta
pozri rozmery
Kotlové čerpadlo
Akustický výkon
• Hladina akustického výkonu je veličina závislá od miestnych a priestorových vplyvov.
• Hladina akustického tlaku je závislá od
podmienok inštalácie a môže ležať napríklad
pri odstupe 1 m 5 až 10 dB(A) nižšie ako
hladina akustického výkonu.
Odporúčanie:
Ak je nasavací otvor umiestnený na fasáde v
oblasti citlivej na hluk
(napr. okno spálne, záhradné posedenie atď.)
odporúčame montáž tlmiča hluku do nasávania
čerstvého vzduchu.
• kotlové čerpadlo musí byť namontované na
výstupe, aby čerpadlo pracovalo v pretlaku
(zabránenie kavitácii).
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
65
Hoval TopGas® (80)
■■Príklady použitia
TopGas® (80)
BA
Plynový kotol s
-- kotlové čerpadlo,
-- ohrievač vody,
-- rozdeľovač
-- jeden priamy okruh
Hydraulická schéma BCOT030
2 x SB-R1K
B1
RS
- OT
WW
T
T
DKP
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
TopGas
Gehen
Sie einen
Schritt zurück
>30 oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhoval
hovalhovalhovalhov
T
T
SLP
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
P
BW
Gas
M5
KW
P
Option /
Opzione
1
AF
TopGas® (80)
Plynový kotol s
-- kotlové čerpadlo,
-- ohrievač vody,
-- rozdeľovač
-- jeden priamy okruh a
-- 1 -2 zmiešavacie okruhy
Hydraulická schéma BCOT040
TopTronic T
VF1
B1
VF2
B1
WW
RS-T
T
DKP
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
TopGas
Gehen
Sie einen
Schritt zurück
>30 oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhoval
hovalhovalhovalhov
Dôležité pokyny:
-- Príklady použitia sú principiálne schémy,
ktoré neobsahujú všetky údaje potrebné
k inštalácii. Inštalácia sa riadi miestnymi
danosťami, dimenziami a predpismi.
-- Pri podlahovom vykurovaní je treba
zabudovať kontrolu výstupnej teploty.
-- Zabezpečiť uzatváracie armatúry k
bezpečnostným zariadeniam proti neúmyselnému zatvoreniu (expanzná nádoba,
poistný ventil atď.)!
-- Doporučujeme inštalovať teplotnú sľučku
pre zamedzenie samotiažneho úniku
tepla!
T
T
MK1
YK1
M
T
T
MK2
T
T
T
SLP
P
SF
Gas
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK2
M
M5
KW
P
Option /
Opzione
RS-OT priestorová stanica (OpenTherm)
RS-T
priestorová stanica
AF, BA
VF1
VF2
SF, BW
66
vonkajší snímač
snímač výstupu 1
snímač výstupu 2
snímač ohrievača vody
kontrola výstupnej teploty
(pri požiadavke)
MK1 čerpadlo zmiešavacieho okruhu 1
MK2 čerpadlo zmiešavacieho okruhu 2
DKP čerpadlo priameho okruhu
SLP nabíjacie čerpadlo ohrievača vody
M5
kotlové čerpadlo
B1
YK1
YK2
servopohon zmiešavača 1
servopohon zmiešavača 2
KW
WW
studená voda
teplá voda
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Download

TopGas 80 technický katalog