Hoval TopGas® (35-60)
Nástenný plynový kondenzačný kotol
■■Popis produktu
Hoval TopGas®
Nástenný plynový kotol
• S kondenzačnou technikou spaľovania
• Tepelný výmenník z hliníkovej zliatiny odolnej voči korózii
• Zabudované v kotly:
-- manometer
-- kontrola tlaku vody (manostat)
-- snímač teploty spalín s funkciou obmedzenia teploty spalín
-- automatický odvzdušňovač
• Plochý predzmiešavací nerezový horák
-- modulačný so združenou reguláciou plyn/
vzduch
-- automatické zapaľovanie
-- kontrola ionizácie
-- kontrola tlaku plynu
• Potrebné min. prietokové množstvo vody
(pozri technické údaje)
• Nástenný plynový kotol kompletne opláštený
oceľovým plechom bielej farby, s červenou
dekoračnou lištou
Základná regulácia kotla N4.1
• Horákový automat s kontrolou BIC 335
• Modulačná regulácia horáka
• Systémový vypínač „I/O“
• Zobrazenie chodu a poruchy
• Pripojenie externého plynového ventila a
hlásenia poruchy
Modelová rada
TopGas®
Výkon
pri 40/30°C
Typ
kW
Prevedenie na želanie
• Na propán
• Vedľa stojaci ohrievač
• Riadenie horáka kotla v rôznych prevedeniach
(35)
(45)
(60)
6,8 - 35,0
11,1 - 45,0
12,8 - 60,7
Dodávka
• Nástenný plynový kotol kompletne opláštený
Regulačná sada RS-OT
• Pre 1 vykurovací okruh bez zmiešavača
s ekvitermickou reguláciou
• RS-OT s pripojiteľným snímačom teploty v
priestore, umiestnenie v kotolni alebo obytnom priestore
• Vonkajší snímač AF 120
• Snímač teploty vody v ohrievači TF 25 / 12K
GLT Modul 0-10 V/OT (OpenTherm)
(výšší riadiaci systém)
Pre riadenie kotla pri pripojení na vyšší riadiaci
systém.
Riadenie na teplotu externe prostr. 0 - 10 V
0 - 1,0 V žiadna požiadavka
1,0 - 9,5 V ...... 0 °C - 100 °C
Možné zabudovať do panela kotla!
Schválenie kotla
TopGas® (35-60):
CE-Produkt-ID-Nr. CE-0085BQ0218
Regulačná sada ZN3
GLT Modul 0-10 V
(výšší riadiaci systém)
Pre riadenie kotla pri pripojení na vyšší riadiaci
systém.
Riadenie na teplotu externe prostr. 0 - 10 V
0 - 1,0 V žiadaná hodnota
1,0 - 10,0 V ...... 11,5 °C - 115 °C
Riadenie na výkon externe prostr. 0 - 10 V
0 - 0,4 V bez riadenia výkonu (Automatika)
0,5 - 0,9 V ...... Kotol VYP 0 %
1,0 - 10,0 V ...... 10% - 100 %
Nie je možné zabudovať do panela kotla!
Ako doplnenie zakladnej regulácie N4.1.
Pozostáva z:
• Regulátor Hoval TopTronic®T/N pre
-- 1 priamy vykurovací okruh
-- 1 zmiešavací vykurovací okruh
-- okruh prípravy teplej vody
• Možnosť rozšírenia funkcií prostredníctvom
rôznych Key-modulov
• LCD-Displej
• Multifunkčné tlačítko
• Tlačítka pre
-- denná priestorová teplota
-- nočná priestorová teplota
-- teplota teplej vody
-- prevádzkový režim (dovolenka,
neprítomnosť, predĺženie režimu vykurovania, automatika, leto, vykurovanie trvalo
- redukované - protimrazová ochrana)
-- nastavenie krivky vykurovania
-- informácie o zariadení
-- meranie emisií a ručná prevádzka
• Vonkajší snímač AF200
• Príložný snímač výstupu VF204
• Snímač ohrievača vody KVT20/5/6
• Kabeláž ZN3 pre prepojenie regulátora
TopTronic®T/N s reguláciou kotla.
• Možnosť pripojenia priestorovej stanice
Dodávka
• Sada - regulátor samostatne zabalený,
montáž ma stavbe
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
43
Hoval TopGas® (35-60)
■■Objednávacie čísla
Nástenný plynový kondenzačný kotol
TopGas®
Obj. č.
Tepelný výmenník z hliníkovej zliatiny
Modulačný horák z nerezu
Základná regulácia, kotol opláštený.
TopGas®
Typ
Výkon pri 40/30 °C
kW
(35)
(45)
(60)
6,8 - 35,0
11,1 - 45,0
12,8 - 60,7
7003 553
7003 554
7003 555
Príslušenstvo
Plynový filter
s neracím hrdlom pred a za vložkou filtra
(priemer: 9 mm)
Pórovitosť vložky < 50 µm
Max. tlaková strata 10 mbar,
Max. vstupný tlak 100 mbar
Typ
70612/6B
70602/6B
Pripojenie
Rp ¾″
Rp 1″
Prestavba na propán
pre UltraGas® (15-70)
TopGas® comfort (10-22), TopGas® (35-60),
TopGas® (100)
Výkony pozri technické údaje.
2007 995
2007 996
6195 68
Pripojovacia sada AS32-TG
pozostáva z:
Vstup:
-- uzatváracia armatúra s maticou 2″
zboku napúšťací a vypúšťací kohút kotla
a pripojovacie hrdlo G¾″ (vonkajšie) pre
pripojenie expanznej nádoby
-- obehové čerpadlo,
rôzne prevedenia
Výstup:
-- rúrka (180 mm) G2″ s integrovanou spätnou klapkou
-- uzatváracia armatúra s maticou 2″ a
zboku poistný ventil DN20, 3 bar do 100
kW vrátane napúšťacieho a vypúšťacieho
kohúta kotla
44
Pripojovacia sada
Typ
Čerpadlo
Typ
AS32-TG/AX13-2
AS32-TG/A14-2
AS32-TG/A15-2
AX13-2
A14-2
A15-2
6020 513
6020 514
6020 515
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (35-60)
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo
Prechodový kus E80 - E100 PP
2018 532
Prechodový kus
C80/125 -> C100/150 PP
2018 533
Rozdeľovací kus C80/125 -> 2xE80PP
pre prevádz. nezávislú na vzduchu v priestore
pre oddelené vedenie spalín a spaľovacieho
vzduchu.
Iba v kombinácii s pripojovacou sadou
pre sanie z vonku.
2010 174
Rozdeľovací kus C100/150 -> 2xE100PP
pre UltraOil® (35,50), TopGas® (35-100),
UltraGas® (50-100)
pre oddelené vedenie spalín
a spaľovacieho vzduchu (LAS-Systém)
Odporúčanie:
Ak je nasavací otvor miestnený na fasáde v
oblasti citlivej na hluk
(napr. okno spálne, záhradné posedenie atď.)
odporúčame montáž tlmiča hluku do
nasávania čerstvého vzduchu.
2015 244
Regulátor-sada RS-OT
(Nie pre zmiešavací okruh!)
Pre 1 priamy vykurovací okruh
Ekvitermická
regulácia výstupnej teploty
so snímačom vonkajšej teploty AF 120
snímačom teploty ohrievača vody TF 25/ 12K
a s možnosťou aktivácie snímača priestorovej
teploty. Možnosť použitia ako priestorovej
regulácie aj bez vonkajšieho snímača.
TopGas® comfort (10-22)
TopGas® (35-100)
Pre montáž do panela kotla:
Doobjednať mont. sadu RS-OT.
TopGas® classic a combi
Je možné iba montáž na stenu!
6020 566
Montážna sada RS-OT
Montážna sada pre montáž regulátora RS-OT
do kotla
6018 218
GLT-Modul 0 - 10 V/
OT - OpenTherm
(výšší riadiaci systém)
nie je potrebná regulácia TopTronic® T
Napájanie cez OT-Bus
TopGas® classic
Nie je možné zabudovať do panela kotla!
TopGas® (35-100), TopGas® comfort
Je možné zabudovať do panela kotla!
6016 725
110
50
D2
Obj. č.
155
D1
220
Ø 82
Ø 81
Zuluft
Ø 124
240
115
Ø 100
E 100
C 100/150
Regulácia kotla s
regulátorom TopTronic®
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
45
Hoval TopGas® (35-60)
■■Objednávacie čísla
Regulácia kotla s regulátorom
TopTronic®
Obj. č.
Regulátor-sada ZN3
Ako doplnenie základnej regulácie kotla N4.2
Montáž do kotla!
Pozostáva z:
Regulátor TopTronic® T/N pre
- 1 priamy vykurovací okruh
- 1 zmiešavací vykurovací okruh
- okruh prípravy teplej vody
Snímač vonkajšej teploty AF200
Príložný snímač výstupu VF204
so 4 m káblom
1 ponorný snímač KVT20/5/6
pre ohrievač vody s 5 m káblom
Kabeláž ZN3
pre prepojenie regulátora
TopTronic® T/N s reguláciou kotla
6020 565
Priestorová stanica RS-T
pre TopTronic® T
účinná na jeden vykurovací okruh
2034 939
Diaľkové ovládanie RFF-T
pre TopTronic® T
účinné na jeden vykurovací okruh
2022 239
Príslušenstvo
Pre regulátor TopTronic® T/N
Sada GLT-Modul 0 - 10 V
1.0 V = 11.5 °C bis 10 V = 115 °C
GLT-Modul a sieťové trafo
Nie je možné zabudovať do kotla!
6015 195
Skrinka pre zabudovanie GLT-Modulu
pozri Rubriku «Systémové komponenty»
Komunikačné moduly/ diaľkové pripojenie
pozri rubriku «Systémové komponenty»
Kontrola výstupnej teploty
pre podlahové vykurovanie (na každý okruh 1
kontrola) 15-95 °C, SD 6K, kapilára max. 700
mm, nastavenie (viditeľné z vonku) pod krytom
Príložný termostat
RAK-TW1000.S
Termostat s upínacou páskou, bez kábla a
konektora
46
242 902
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (35-60)
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo regulačného systému
TopTronic® T
1-7
Obj. č.
Key-Moduly k Hoval TopTronic®T
Pre rozšírenie štandardných funkcii regulátora.
Key-Modul pozostáva z:
Funkčného kľúča určeného pre zasunutie do
TopTronic®T vrátane príslušenstva
Je možné použiť iba jeden Key-modul!
Štandardné funkcie
zahrnuté v TopTronic®T.
- 1 zmiešavací okruh
- 1 okruh bez zmiešavača
- okruh prípravy teplej vody
Funkcie Key-Modulu
Key2. zmieš.
Modul
okruh
Solár
Key-Modul 1
pre 2. zmiešavací okruh
Funkčný kľúč 1, 1 snímač výstupu, 2 voľné konektory
Key-Modul 2
pre pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém
Funkčný kľúč 2, 3 jímkový snímač, 4 voľné konektory
Key-Modul 3
pre solárne zariadenia
Funkčný kľúč 3, 1 snímač kolektora, 1 snímač
zásobníka, 4 voľné konektory
6012 154
6012 157
4
Key-Modul 4
pre 2. zmiešavací okruh a pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém
Funkčný kľúč 4, 1 snímač výstupu, 3 jímkový
snímač, 6 voľných konektov
5
Key-Modul 5
pre 2. zmiešavací okruh a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 5, 1 snímač výstupu, 1 snímač kolektora, 1snímač zásobníka, 6 voľných konektov
6
Key-Modul 6
pre pevné palivo/ akumulátor/ bivalentný systém a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 6, 1 snímač kolektora, 4 jímkový
snímač, 6 voľných konektov
7
Key-Modul 7
pre 2. zmiešavací okruh, pre pevné palivo/ akumu
látor/ bivalentný systém a solárne zariadenia
Funkčný kľúč 7, 1 snímač výstupu, 1 snímač kolektora, 4 jímkový snímač, 8 voľných konektov
1
M
2
M
3
M
M
M
M
M
M
Pevné-AkumBivalent
Typy snímačov
jímkový snímač
výstupný snímač
snímač kolektora
6012 155
6012 156
6012 158
6012 159
6012 160
: Typ KVT20/5/6 (L = 5 m)
bez jímky
: Typ VF204S s konektorom
: Typ PT1000 (Silikon)
Systémové riešenia a použitie
pozri Hoval CD
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
47
Hoval TopGas® (35-60)
■■Objednávacie čísla
Príslušenstvo
Obj. č.
Pre RS-OT a regulátor TopTronic® T/N
Kontrola výstupnej teploty
pre podlahové vykurovanie (na každý okruh 1
kontrola) 15-95 °C, SD 6K, kapilára max. 700
mm, nastavenie (viditeľné z vonku) pod krytom
Príložný termostat
RAK-TW1000.S
Termostat s upínacou páskou, bez kábla a
konektora
242 902
Priamy plynový kohút DN ½″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 075
Priamy plynový kohút DN ¾″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 077
Rohový plynový kohút DN ½″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 076
Rohový plynový kohút DN ¾″
s tepelnou poistkou
Uzatváranie
2012 078
Odkaľovač
z mosadze
Typ
ø D Prevádz. tlak
max.
DC 32 1¼″
DC 40 1½″
10 bar
10 bar
Teplota
°C
kv-hodn.
m3/h
0-110
0-110
48,8
63,2
Automatický odvzdušňovač ½″
s uzatváraním
Príslušenstvo k odkaľovaču
48
2029 532
2029 533
2002 582
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (35-60)
■■Technické údaje
Typ
(35)
(45)
(60)
•
•
•
•
•
•
Menovitý tepelný výkon 80/ 60 °C pre zemný plyn 1
Menovitý tepelný výkon 40/ 30 °C pre zemný plyn 1
Menovitý tepelný výkon 80/ 60 °C pre propán 3
Menovitý tepelný výkon 40/ 30 °C pre propán 3
Príkon pre zemný plyn 1
Príkon pre propán 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
6,0-31,8
6,8-35,0
6,6-31,9
7,3-35,2
6,4-33,0
7,0-33,2
10,0-41,0
11,1-45,0
10,8-41,0
11,9-45,0
10,6-42,5
11,4-42,5
11,7-55,3
12,8-60,7
13,1-54,9
14,1-60,3
12,2-57,3
13,6-56,9
•
•
•
•
•
Prevádzkový tlak max./min.
Prevádzková teplota max.
Objem vody
Minimálne prietokové množstvo
Hmotnosť kotla (bez vodnej náplne, vrát. opláštenia)
bar
°C
l
l/h
kg
3,0 / 1,0
85
4,5
300
83
3,0 / 1,0
85
4,5
350
83
3,0 / 1,0
85
6,0
470
89
• Stupeň účinnosti kotla pri výkone 30% (podľa EN 303)
(vzťahujúci sa na výhrevnosť / spalné teplo)
%
107,1 / 96,5
106,9 / 96,3
106,9 / 96,3
%
%
Watt
mg/kWh
mg/kWh
%
109,1 / 98,3
106,1 / 95,6
95
30,0
9,0
9,0 / 8,8
109,0 / 98,2
106,0 / 95,5
95
30,0
11,0
9,0 / 8,8
109,0 / 98,2
106,0 / 95,5
120
35,0
13,0
9,0 / 8,8
• Normovaný stupeň využitia (podľa DIN 4702 časť 8)
(vzťahujúci sa na výhrevnosť / spalné teplo)
• Pohotovostné straty pri 70 °C
• Normovaný emisný faktor
40/30 °C
75/60 °C
NOx
CO
• Obsah CO2 v spalinách pri max./min. výkone
• Rozmery
pozri rozmerový náčrt
Výstup / vstup
Plyn
Spaliny/vzduch Ø
• Pripojenia
• Tlak plynu za prevádzky min./max.
Zemný plyn E/LL
Propán
• Pripájacie hodnoty plynu pri 0 °C / 1013 mbar:
Zemný plyn E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
Zemný plyn LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
Propán 3 (Hu = 25,9 kWh/m3)
•
•
•
•
•
Elektrické napätie
Riadiace napätie
Vlastná elektrická spotreba min./max.
Standby
Elektrické krytie
• Hladina akustického výkonu
-- hlučnosť pri horení (EN 15036 časť 1) (sanie z vonku, mimo kotolne)
-- hlučnosť spalín pri ústí
(DIN 45635 časť 47) (sanie z kotolne / z vonku)
• Hladina akustického tlaku (závislé od podm. umiestnenia)
2
• Množstvo kondenzátu (zem.plyn) pri 40/30 °C
• pH-hodnota kondenzátu
• Hodnoty pre výpočet komína
Teplotná trieda
Spôsob pripojenia
Hmotnostný prietok spalín
Teplota spalín pri menov. výkone a prevádzke 80/60 °C
Teplota spalín pri menov. výkone a prevádzke 40/30 °C
Objemový prietok spaľovacieho vzduchu
Zbytkový pretlak pre sanie a výtlak
Maximálny ťah / podtlak na spalinovom hrdle
Zoll
Zoll
mm
Rp 1 1/4″
R 3/4″
C80/125
Rp 1 1/4″
R 3/4″
C80/125
Rp 1 1/4″
R 3/4″
C80/125
mbar
mbar
18-50
37-50
18-50
37-50
18-50
37-50
m3/h
m3/h
m3/h
3,3
3,9
1,27
4,3
5,0
1,64
5,8
6,7
2,21
V/Hz
V/Hz
Watt
Watt
IP
230/50
24/50
29 / 62
13
40
230/50
24/50
29 / 66
13
40
230/50
24/50
30 / 102
13
40
dB(A)
61
63
63
dB(A)
63
66
66
dB(A)
49
51
51
3,1
ca. 4,2
4,0
ca. 4,2
5,4
ca. 4,2
l/h
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
T120
T120
T120
B23, C13(x), C33(x), C53(x), C63(x)
54,8
70,6
95,1
69
75
79
47
52
49
41,3
53,1
71,6
95
115
140
- 50
- 50
- 50
1
Údaje vzťahujúce sa na Hu. Kotol je výrobne zoradený a odskúšaný pre nastavenie EE/H. Pri výrobnom nastavení na Wobbeho číslo 15,0 kWh/m3
je prevádzka bez nového zoradenia možná pri Wobbeho čísle v rozshu 12,0 až 15,7 kWh/m3.
2
Viď podklady Projektovanie.
Údaje vzťahujúce sa na Hu. TopGas® je vhodný aj na prevádzku na propán.
3
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
49
Hoval TopGas® (35-60)
■■Technické údaje
mbar
Prietokový odpor kotla
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
0,0
0,0
kotol vrát.
pripoj. sady
m3/h = objemový prietok
mbar = prietokový odpor
iba kotol
0,5
0,5
3
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5 m /h
(mbar)
Maximálna dopravná výška TopGas® (35-60)
s pripojovacou sadou AS32-TG/AX13-2
500
500
450
450
400
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
5050
00
0.5
0,5
1.0
1,0
1.5
1,5
2.0
2,0
2.5
2,5
3.0
3,0
3.5 m3/h
3,5
Maximálna dopravná výška TopGas® (35-60)
s pripojovacou sadou AS32-TG/A14-2
600
600
(mbar)
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
m3/h
Seite 4 / 6
Maximálna dopravná výška TopGas® (35-60)
s pripojovacou sadou AS32-TG/A15-2
900
800
800
700
700
600
600
(mbar)
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
00
0.5
0,0
50
1.0
1,0
1.5
2.0
1,5
2,0
2.5
2,5
3.0
3.5
3,0
3,5
4.0
4.5
4,0
4,5
5.0 m3/h
5,0
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (35-60)
■■Rozmery
TopGas® (35-60)
Minimálne odstupy
(rozmery v mm)
• zboku 50 mm
• odstup od stropu zavislý od použitého systému odvodu spalín
• vpredu 500 mm
pohľad
Ansichtzdola
von unten
pohľad
Ansichtzhora
von oben
1
2
3
4
5
Pripojenie plynu R ¾″
Výstup vykurovania Rp 1¼″
Vstup vykurovania Rp 1¼″
Odvod kondenzátu Ø 32
LAS spaliny/vzduch DN 80/125
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
6
7
8
9
Automatické odvzdušnenie
Kryt regulácie kotla
Poistný ventil
KFE guľový kohút
51
Hoval TopGas® (35-60)
■■Projektovanie
Predpisy a smernice
Musia byť zohľadnené nasledovné smernice a
predpisy:
• Technická informácia a montážny návod
firmy Hoval.
• Hydraulické a regulačno-technické predpisy
firmy Hoval.
• Stavebné predpisy
• Inštalácie s
-kontinuálnym vnikaním kyslíka (napr. podlahové vykurovanie bez difúzne tesných
plastových trubiek) alebo
-s prerušovaným vnikaním kyslíka (napr.ak
je potrebné časté doplňovanie)
• Upravenú vykurovaciu vodu je potrebné min.
1x ročne kontrolovať, podľa doporučenia
výrobcu inhibítorov aj častejšie.
• Ak pri stávajúcich inštaláciách (napr. výmena kotla) odpovedá kvalita vykurovacej vody
VDI 2035, nedoporučuje sa nové napúšťanie. Pre dopĺňanie rovnako platí VDI 2035.
• Protipožiarne predpisy
• DIN EN 12828
Bezpečnostno technické požiadavky.
• DIN EN 12831 Systémy vykurovania v budovách, navrhovanie teplovodných systémov
vykurovania.
• VDI 2035 Zabránenie škodám spôsobeným
koróziou a tvorbou vodného kameňa v teplovodných inštaláciach.
• VDE 0100
• Pred naplnením novej príp. i stávajúcej inštalácie vodou je potrebné previesť odborné
vyčistenie a prepláchnutie vykurovacieho
systému! Kotol smie byť naplnený až po
prepláchnutí vykurovacieho systému.
• Diely kotla, ktoré prichádzajú do kontaktu s
vodou sú vyrobené z hliníka.
• Z dôvodu nebezpečenstva bodovej korózie
nesmie suma chloridov, nitrátov a sulfátov
vykurovacej vody spolu prekročiť 200mg/l.
• Miestne nariadenia
Kvalita vody
Vykurovacia voda:
• musí byť dodržaná európska norma EN
14868 a smernica VDI 2035.
• Kotle a ohrievače Hoval sú vhodné pre
vykurovacie systémy bez signifikantného
vnikania kyslíka (typ zariadenia I podľa EN
14868).
Nasledovné inštalácie je potrebné vybaviť
oddelením systému:
• Inštalácie so špecifickým objemom vody nad
50 ltr./kW vzťahujúce sa na kotol. (Pri kaskádach vzťahujúce sa na najmenší kotol)
• Inštalácie s vytváraním kalu
• Inštalácie, ktoré sú prevádzkované so
zmäkčenou vodou.
• Hodnota pH vykurovacej vody by sa po
6-12 týždňoch prevádzky mala pohybovať v
rozmedzí 8,0 až 8,5.
Plniaca a doplňovacia voda:
• Pre zariadenia s kotlami Hoval je z pravidla najvhodnejším doplňovacím médiom
neupravená pitná voda. V každom prípade
však musí kvalita neupravenej pitnej vody
zodpovedať smernici VDI 2035:2005,
porípade musí byť upravená odsolením a/
alebo inhibítormi. Pritom je treba zohľadniť
EN 14868.
• Aby bola zachovaná vysoká účinnosť kotla
a zabránilo sa prehrievaniu teplovýmenných
plôch, nesmú byť prekračované hodnoty
uvedené v tabuľke v závislosti na výkone
kotla (eventuálne najmenšieho kotla vo
viackotlovom systéme).
• Celkové množstvo plniacej a doplňovacej
vody použitej počas životnosti kotla, nesmie
presiahnuť trojnásobok objemu vodnej
náplne inštalácie.
• Vo všeobecnosti môže pri hliníku inhibítory
dopĺňať iba odborná firma.
• V prípade potreby redukcie tvrdosti
vody odporúčame kompletné odsolenie
(znižovanie tvrdosti nie je vhodné). Durch
die vorhergehende Pri preplachovaní môže
v inštalácii zostať zvyšok vody z vodovodného rozvodu, tým môže stúpnuť suma
zemných alkálii na ca. 0,5 mol/m3. Počas
procesu napĺňania je potrebné kontrolovať
hodnotu vodivosti plniacej vody. Ta by mala
byť cca 10 µS/cm.
• Po naplnení by mala hodnota vodivosti
vodnej náplne inštalácie ležať medzi 50 a
200yS/cm. Hodnota pH-Wert sa tým upraví
z počiatočných 6,5 - 7,5 po niekoľkých
týždňoch prevádzky na 8,0 - 8,5. Ak sa tak
nestane, je potrebné osloviť firmu na úpravu
vody. Tá musí nastaviť správnyu hodnotu
pH pomocou inhibítorov ktoré sú vhodné
pre hliníkové materiály. Rovnako musí
prevádzať pravidelné kontroly koncentrácie
inhibítorov a hodnoty pH.
Protimrazový prostriedok
Kotol nesmie byť prevádzkovaný s protimrazovým prostriedkom vo vykurovacej vode.
Pri inštaláciách s protimrazovou ochranou je
potrebné oddelenie systému.
Potreba miesta
pozri rozmery.
Kotolňa
Plynové kotly nesmú byť inštalované v priestoroch s výskytom halových prvkov, ktoré
by mohli preniknúť do spaľovacieho vzduchu
(napr. práčovňe, sušierne, dielne, kaderníctvá).
Halogénové zlúčeniny môžu vznikať okrem
iného z čistiacich prostriedkov, odmasťovacích
prostriedkov, rozpúšťadiel, lepidiel.
Tabuľka 1: Maximálne plniace množstvo podľa VDI 2035
platí pre kotol s objemom vody < 0,3 l/kW
Celková tvrdosť plniacej vody do.....
[mol/m ]
f°H
d°H
e°H
~mg/l
vodivosť 2
Veľkosť jednotlivého kotla
30 až 50 kW
50 až 200 kW
3 1
1
2
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20
0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0
1
10
5,6
7,1
100,0
200,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0
2
20
11,2
14,2
200,0
400,0
2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0
3
30
16,8
21,3
300,0
600,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600
maximálne plniace množstvo bez odsoľovania
50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
stále odsoľovať
Summa zemných alkálií
Ak prekročí hodnota vodivosti v µS/cm hodnotu z tabuľky, je potrebná analýza vody.
52
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Hoval TopGas® (35-60)
■■Projektovanie
Prívod spaľovacieho vzduchu
Prívod spaľovacieho vzduchu musí byť
zabezpečený. Vetrací otvor zabezpečiť proti
uzatvoreniu. Pre priamy prívod spaľovacieho
vzduchu ku kotlu použiť (LAS-System).
Odeľovací kus C100/150 -> E100 PP.
Minimálny voľný prierez pre prívodné otvory
je možné zjednodušene stanoviť nasledovne smerodajný menovitý výkon!
Tlak plynu
Požadovaný vstupný tlak plynu za prevádzky:
Zemný plyn min. 18 mbar, max. 50 mbar.
Propán min. 37 mbar, max. 50 mbar.
Odkaľovač
Na spaitočku kotla sa odprúča montáž
odkaľovača.
• Prevádzka závislá na vzduchu v priestore:
Minimálne je potrebný pre vzduchový otvor
do voľného priestoru prierez 1x 150 cm²
alebo dvakrát 75 cm² a dodatočne 2cm² na
každý kW výkonu kotla nad 50 kW.
Minimálne prietokové množstvo
• Prevádzka nezávislá na vzduchu v priestore
so samostatným prívodom vzduchu ku kotlu:
0,8 cm2 na 1 kW výkonu kotla. Tlaková
strata vo vedení spaľovacieho vzduchu musí
byť zohľadnená pri dimenzovaní spalinového systému.
• Počas prevádzky horáka musí byť obehové čerpadlo stále v prevádzke a musí
byť zabezpečené minimálne prietokové
množstvo.
• V závislosti od typu kotla sú požadované
rôzne minimálne prietokové množstvá
kotlom. Pre údaje pozri príslušné technické
listy.
Dobeh čerpadla
Pripojenie plynu
Uvedenie do prevádzky
• Prvé uvedenie do prevádzky môže byť realizované iba odborníkom.
• Hodnoty nastavenia horáka podľa návodu
na inštaláciu.
Uzatvárací ventil
Pred každý koto musí byť namontovaný uzatvárací kohút.
Ručný uzatvárací plyn. kohút a plynový
filter
Bezprostredne pred kotlom je možné nainštalovať miestnym predpisom schválené ručné
uzatváracie zariadenie (Kohút). Ak to miestne predpisy vyžadujú, musí byť v plynovom
vedení, medzi plynovým kohútom (termicky
iniciovaným) a kotlom namontovaný schválený plynový filter, aby sa zabránilo poruchám
spôsobeným nečistotami v plyne.
Druh plynu
• Kotol smie byť prevádzkovaný iba s plynom,
ktorý je uvedený na typovom štítku kotla.
• Pre skvapalnený plyn musí byť nainštalovaný regulátor tlaku plynu pre redukciu tlaku
na tlak potrebný pre kotol.
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
• Po každom vypnutí kotla musí byť obehové
čerpadlo v prevádzke ešte 2 minúty (v regulácii TopTronic® je možné dobeh čerpadla
nastaviť).
Strešná kotolňa
V kotly je zabudovaná kontrola tlaku vody,
ktorá pri nedostatnu vody kotol vypne. Pozor:
expanznú nádobu namontovať na výstup kotla
a čerpadlo na spaitočku kotla. Pozri «expanzná nádoba»!
Odvod kondenzátu
• Kondenzát zo spalinovej cesty môže byť
odvádzaný späť do kotla, jeho zachycovanie
nie je nutné.
• Odvod kondenzátu bez neutralizácie je
povolený iba vtedy, pokiaľ je odpadové
a kanalizačné potrubie plastové alebo
kameninové (eventuálne výnimky povoľuje
príslušný úrad).
• Na výstupe kondenzátu z kotla musí byť
namontovaný sifón (súčasť dodávky kotla).
Expanzná nádoba
• Musí byť použitá správne nadimenzovaná
expanzná nádoba.
• Minimálny pretlak v expanznej nádobe musí
byť 1.2 bar a minimálny prevádzkový tlak v
kotly musí byť 1.5 bar.
• Čerpadlo pripojiť na spiatočku kotla a expanznú nádobu zo strany sania čerpadla.
• Ak hore uvedený minimálny tlak v kotly 1.5
bar nie je možné dodržať (napr. nastrešná
kotolňa), musí byť expanzná nádoba namontovaná na výstup kotla.
• Od 70 °C je potrebná predradená nádoba
Akustický výkon
• Hladina akustického výkonu je veličina závislá od miestnych a priestorových vplyvov.
• Hladina akustického tlaku je závislá od
podmienok inštalácie a môže ležať napríklad
pri odstupe 1 m 5 až 10 dB(A) nižšie ako
hladina akustického výkonu.
• Pri inštalácii v obytných priestoroch
zohľadniť DIN 4109.
Spalinový systém
• Odvod spalín musí byť skontrolovaný a
schválený.
• Odvod spalín musí byť tesný voči plynu,
kondenzátu a pretlaku.
• Odvod spalín viesť so stúpaním, aby vznikajúci kondenzát v spalinovode tiekol spät
do kotla a mohol byť pred odvedením do
kanalizácie zneutralizovaný.
• Plynový kondenzačný kotol musí byť pripojený na spalinovú cestu najmenej kategórie
T120.
• Obmedzovač teploty spalín je súčasťou
kotla..
• Kondenzát musí byť voľne odvádzaný do
kanalizácie (gulička).
53
Hoval TopGas® (35-60)
■■Príklady použitia
TopGas® (35-60)
Plynový kotol s
-- kotlové čerpadlo,
-- ohrievač vody,
-- rozdeľovač
-- jeden priamy okruh
Hydraulická schéma BCOT030
BA
2 x SB-R1K
B1
RS
- OT
WW
T
T
DKP
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
TopGas
Gehen
Sie einen
Schritt zurück
>30 oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhoval
hovalhovalhovalhov
T
T
SLP
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
P
BW
Gas
M5
KW
P
Option /
Opzione
TopGas® (35-60)
Plynový kotol s
-- kotlové čerpadlo,
-- ohrievač vody,
-- rozdeľovač
-- jeden priamy okruh a
-- 1 -2 zmiešavacie okruhy
Hydraulická schéma BCOT040
1
AF
TopTronic T
VF1
B1
VF2
B1
WW
RS-T
T
T
DKP
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
TopGas
Gehen
Sie einen
Schritt zurück
>30 oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhoval
hovalhovalhovalhov
T
MK1
YK1
M
T
T
T
MK2
T
T
SLP
P
Dôležité pokyny:
-- Príklady použitia sú principiálne schémy,
ktoré neobsahujú všetky údaje potrebné
k inštalácii. Inštalácia sa riadi miestnymi
danosťami, dimenziami a predpismi.
-- Pri podlahovom vykurovaní je treba
zabudovať kontrolu výstupnej teploty.
-- Zabezpečiť uzatváracie armatúry k
bezpečnostným zariadeniam proti neúmyselnému zatvoreniu (expanzná nádoba,
poistný ventil atď.)!
-- Doporučujeme inštalovať teplotnú sľučku
pre zamedzenie samotiažneho úniku
tepla!
SF
Gas
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK2
M
M5
KW
P
Option /
Opzione
RS-OT priestorová stanica (OpenTherm) B1
RS-T
priestorová stanica
MK1
AF,BA vonkajší snímač
MK2
VF1
snímač výstupu 1
DKP
VF2
snímač výstupu 2
SLP
SF,BW snímač ohrievača vody
54
kontrola výstupnej teploty
(pri požiadavke)
čerpadlo zmiešavacieho okruhu 1
čerpadlo zmiešavacieho okruhu 2
čerpadlo priameho okruhu
nabíjacie čerpadlo ohrievača vody
M5
YK1
YK2
kotlové čerpadlo
servopohon zmiešavača 1
servopohon zmiešavača 2
KW
WW
studená voda
teplá voda
Zmeny vyhradené, 1.4.2014
Download

Hoval TopGas® (35-60)