• VY_52_INOVACE_44.Př.6.
Laboratorní práce
Ročník:
Vzdělávací
oblast:
Vzdělávací
obor:
Tematický
okruh:
Téma:
6.
Člověk a příroda
Jméno autora:
Mgr. Josef Pohanka
Metodický
popis,
(anotace):
Žák pozoruje mikroskopem stavbu těla hub - plísní
PŘÍRODOPIS
Laboratorní práce
Mnohobuněčné houby – plísně
Př
6
Laboratorní práce
.
ročník
Jméno:
Datum:
Třída:
Hodnocení:
Téma: Mnohobuněčné houby - plísně
Úkol: Pozorujte mikroskopem stavbu těla hub - plísní
Pomůcky: mikroskop, potřeby k mikroskopování, chléb a citron s plísní (zajistí vyučující
přírodopisu), tužka
Postup:
1) Připravte si mikroskop k pozorování objektu.
2) Připravte si mikroskopický preparát: odeberte kousek plísně z chleba (citronu)
a vložte jej do kapky vody na podložní sklíčko a pak přiklopte krycím
sklíčkem.
3) Zhotovený preparát vložte pod mikroskop, zaostřete a pozorujte stavbu těla
plísně.
4) Zakreslete a popište stavbu těla plísně.
5) Pokuste se určit druh pozorované plísně.
6) Uveďte zvětšení, pod kterým jste plíseň pozorovali.
7) V závěru uveďte výskyt a využití plísní.
Vypracování:
1) Název plísně:
2) Nákres a popis stavby těla plísně:
3) Zvětšení mikroskopu:
Závěr:
Download

44 Mnohobuněčné houby – plísně (PDF)