OŠETŘENÍ A OCHRANA POVRCHŮ
Halt
HT
TRANSFORMÁTOR RZI
• revoluční prostředek nového chemického
složení
• chemicky transformuje rez na pevnou
černou polymerní vrstvu
• odstraňuje potřebu pískování a nanášení
základních nátěrů
• renovuje kovová zařízení a konstrukční
prvky
• může být použit na jakémkoliv povrchu,
který je napaden korozí
• nehořlavý
ZÁKLADNÍ INFORMACE
HALT je revoluční prostředek zcela nového
chemického složení, který skutečně transformuje
nežádoucí rez na pevný, rezuvzdorný polymerní
povlak s černým leskem.
Používá se všude tam, kde koroze ohrožuje vzhled
a funkci kovových zařízení. Vzniklá polymerní
vrstva zabraňuje dalšímu působení koroze.
TECHNICKÉ INFORMACE
Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující nátěr
pH: 2
Hořlavost: nehořlavý
Složení: polymerní emulze
Barva: matně bílá
Určeno pouze pro profesionálního uživatele!
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při
práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu
a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému
prodeji.
NÁVOD K POUŽITÍ
• HALT se používá ve všech odvětvích
průmyslu, v dopravě, správě budov a zařízení,
zemědělství, stavebnictví při ochraně a
renovaci kovových povrchů.
• Zvláštní příprava povrchu nebo pískování
kovu nejsou nutné, ale pro dosažení
nejlepších výsledků odstraňte zlehka
kartáčem rez a zbytky barvy. Je-li ošetřovaná
plocha znečištěná nebo mastná, omyjte ji
přípravkem SOLVIX a nechte zcela uschnout.
• Výrobek před použitím protřepejte nebo
zamíchejte. Odeberte potřebné množství
výrobku z nádoby a znovu ji uzavřete.
Používejte v teplotním rozmezí 18 °C až 35 °C.
Naneste HALT štětcem nebo houbou na
ošetřovaný povrch. Doporučují se dva stejné,
tenké nátěry.
• Povrch zčerná a na dotek uschne během 10
minut. Druhý nátěr může být nanesen za 1 až
2 hodiny. Po 24 hodinách může být nanesen
vrchní nátěr. Štětce a všechny znečištěné
předměty umyjte mýdlem a vodou dokud
HALT nezaschne.
• NENAMÁČEJTE ŠTĚTEC A NEVRACEJTE ZBYTKY
VÝROBKU HALT DO ORIGINÁLNÍHO OBALU.
TÍM BY DOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ VÝROBKU.
BALENÍ
Skladové číslo
402004
UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.
Název
HALT
Balení
4l
Zařazení
Ošetření a ochrana
povrchů
Download

Xintex: Halt [web]