Praktický průvodce mikrosvětem I.
7. Buňka VII. - jádro
7. Buňka VII. - jádro
Parametry úlohy
Obtížnost:
středně těžké
Časová náročnost:
30 minut
Materiálová náročnost:
nenáročné
Druh materiálu:
kulturní rostliny
Čím pozorujeme:
mikroskop
Téma:
Buňka
Krytosemenné rostliny jednoděložné
Krytosemenné rostliny dvouděložné
Roční období:
září, říjen, listopad, prosinec, leden,
únor, březen, duben, květen, červen
MUDr. Jana Šmejkalová
Praktická lékařka, Tábor
Teoretický úvod
Jádro – nucleus (karyon) je řídicí organelou eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu buňky –
deoxyribonukleové kyseliny (DNA).
V době mezi dělením je jádro uzavřeno dvojitou jadernou membránou – karyotékou prostoupenou otvory – jadernými póry,
které umožňují průnik specifických makromolekul, např. ribonukleové kyseliny RNA. Kromě DNA, uložené v jádře ve formě
chromatinu (DNA s pomocnými bílkovinami), se v jádře ještě vyskytuje jedno nebo více jadérek (nukleolus) a polotekutá
karyoplazma.
Svou funkcí – řídí veškeré metabolické dráhy v buňce, zajišťuje přenos dědičných vlastností při rozmnožování – je jádro
nepostradatelnou buněčnou organelou.
© 2010 Občanské sdružení Ve škole i mimo ni
1/3
http://mikrosvet.mimoni.cz
Praktický průvodce mikrosvětem I.
7. Buňka VII. - jádro
Materiál
Cibule kuchyňská (Allium cepa),paprika roční (Capsicum annuum), plod rybízu červeného (Ribes rubrum), list voděnky
(Tradescantia sp.).
Pomůcky
Mikroskop, skalpel, žiletka, podložní a krycí sklíčko, preparační jehla, pinzeta, kapátko, fitrační papír, Petriho miska, voda,
Lugolův roztok.
Úkoly
1. Pozorování jader v buňkách cibule kuchyňské a papriky roční
Cibuli rozřízněte, oddělte zdužnatělé listy a z vnitřní pokožky jedné suknice cibule vyřízněte čtverec asi 5 mm x 5mm. Pomocí
pinzety a preparační jehly jej opatrně přeneste (snažte se jej nepomačkat a nezpřehýbat) na podložní sklíčko do kapky vody a uzavřete
krycím sklíčkem. Přebytečnou vodu v okolí krycího sklíčka odsajte filtračním papírem. Pozorujte pod mikroskopem. Zakreslete tvar
několika buněk a v nich pozorovaná jádra. Všimněte si umístění jader v buňkách. Plod papriky rozřízněte napůl, z vnitřní strany
sloupněte pomocí pinzety malý kousek vnitřní pokožky a pomocí pinzety jej přeneste do kapky vody na podložní sklíčko. Přikryjte
krycím sklíčkem a pozorujte pod mikroskopem. Zakreslete tvar několika buněk a polohu jader.
Preparát lze barvit pomocí Lugolova roztoku – kápněte kapku Lugolova roztoku k okraji krycího sklíčka a k opačnému okraji
krycího sklíčka přiložte filtrační papír, tím prosajete Lugolův roztok pod krycí sklíčko a obarvíte preparát.
2. Pozorování jader v buňkách rybízu červeného
Skalpelem rozřízněte bobuli rybízu, preparační jehlou odeberte velmi malé množství dřeně a přeneste ho do kapky vody na
podložním skle. Opatrně rozetřete vzorek dřeně preparační jehlou v kapce vody a přikryjte krycím sklíčkem. Pozorujte pod
mikroskopem a zakreslete několik buněk s dobře viditelnými jádry.
3. Pozorování jader v buňkách listu voděnky
List voděnky rozřízněte napříč a ze svrchní strany sloupněte kousek pokožky. Ze sloupnutého kousku pokožky vyřízněte pomocí
skalpelu nebo žiletky malý čtvereček (asi 5×5 mm), pomocí pinzety a preparační jehly jej přeneste na podložní sklíčko, zakápněte
kapkou vody, přikryjte krycím sklíčkem a odsajte přebytečnou vodu filtračním papírem. Preparát pozorujte pod mikroskopem. Všímejte
si tvaru a velikosti pokožkových buněk, velikosti a umístění jader. Několik buněk zakreslete.
Preparát lze barvit pomocí Lugolova roztoku – kápněte kapku Lugolova roztoku k okraji krycího sklíčka a k opačnému okraji
krycího sklíčka přiložte filtrační papír, tím prosajete Lugolův roztok pod krycí sklíčko a obarvíte preparát.
Výsledky pozorování
Jádra patří mezi největší buněčné organely, přesto nemusí být při optické mikroskopii ve všech rostlinných buňkách viditelná –
proto je vnitřní pokožka suknice cibule ideálním materiálem pro toto pozorování.
Buňky cibule kuchyňské mají podlouhlý tvar a jádra jsou obvykle umístěna u stěn, buňky papriky roční jsou laločnaté a jádra
mohou být ve středu buněk i u stran. Buňky rybízu červeného jsou poměrně malé, s jádry umístěnými ve středu, buňky listu voděnky
jsou tvarově různorodé a jádra mají umístěná ve středu i u okrajů buněk.
© 2010 Občanské sdružení Ve škole i mimo ni
2/3
http://mikrosvet.mimoni.cz
Praktický průvodce mikrosvětem I.
7. Buňka VII. - jádro
Obrazová dokumentace
Velký obrázek: Cibule kuchyňská (Allium cepa) – Jádra v pokožkových buňkách. Vitální preparát ve
vodě barvený Lugolovým roztokem. Malý obrázek: Paprika roční (Capsicum annuum) – Jádra
v pokožkových buňkách. Vitální preparát ve vodě. Mikroskop LP 3012-T; objektiv 40/okulár 10 +
kamera CMOS 2
A – prozenchymatické buňky s jádry; B – parenchymatické buňky s jádry; 1 – buněčná stěna; 2 – jádro;
3 – cytoplazma
Rybíz červený (Ribes rubrum) – Jádra v buňkách dřeně (dužniny). Vitální preparát ve vodě.
Mikroskop LP 3012-T; objektiv 40/okulár 10 + kamera CMOS 2
1 – buněčná stěna; 2 – jádro; 3 – cytoplazma
Voděnka (Tradescantia sp.) – Jádra v buňkách svrchní pokožky listu. Vitální preparát ve vodě.
Mikroskop LP 3012-T; objektiv 40/okulár 10 + kamera CMOS 2
1 – buněčná stěna; 2 – jádro; 3 – cytoplazma
© 2010 Občanské sdružení Ve škole i mimo ni
3/3
http://mikrosvet.mimoni.cz
Download

Buňka VII. - jádro - Praktický průvodce mikrosvětem